• Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Bất động sản đầu tưKế toán tài chính 2 - Chương 5: Bất động sản đầu tư

  Chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà trên đất, giá mua trả ngay là 5.000 triệu đồng. Tại thời điểm mua phải thanh toán ngay 1.500 triệu đồng, số còn lại trả dần trong 10 năm, mỗi năm 350 triệu đồng. DN chuyển khoản 1.500 triệu đồng trả cho người bán. Tổng số lãi trả chậm trong 10 năm là 2.310 triệu đồng (lãi suất cố định là 12%/năm tín...

  pdf21 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩuKế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

  Sử dụng BCTC của VNM 2015 1. Xem trình bày chênh lệch tỷ giá trên Bảng cân đối kế toán 2. Xem trình bày chênh lệch tỷ giá trên BC LCTT 3. Xem trình bày chênh lệch tỷ giá trên Thuyết minh BCTC  Chích sách kế toán chênh lệch tỷ giá  Số liệu chi tiết chênh lệch tỷ giá

  pdf25 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 8: Hệ thống báo cáo tài chínhKế toán tài chính - Chương 8: Hệ thống báo cáo tài chính

  Giải thích thông tin trên BCLCTT là cơ sở để phân tích họat động kinh doanh của doanh nghiệp  Cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá hiệu quả của các quyết định trong quá khứ và viễn cảnh trong tương lai  So sánh Dòng tiền từ HĐKD/LN thuần: có thể so sánh với cùng một công ty trong một khoảng thời gian hoặc với các công ty khác trong cùn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanhKế toán tài chính - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Trích tài liệu bán hàng cho khách hàng A tháng 10/20x0 như sau: – Ngày 15: KH A mua hàng hóa, giá mua chưa thuế GTGT 10% là 80 trđ, giá xuất kho 70 trđ, đã thu bằng TGNH. – Ngày 25:KH A trả lại 1 số hàng trị giá 20 trđ, giá xuất kho 18 trđ, thuế suất thuế GTGT 10%, DN trả lại tiền cho khách hàng bằng TGNH Yêu cầu: Định khoản kế toán

  pdf24 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữuKế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Trình bày số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ • Vốn góp và các khoản dự trữ được trích lập từ lợi nhuận được phân loại riêng biệt thành vốn góp, thặng dư vốn cổ phần và các khoản dự trữ. • Đối với cổ phần ưu đãi bắt buộc DN mua lại phân loại là nợ phải trả

  pdf17 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trảKế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả

  Cuối tháng, kế toán tính các khoản trích theo lương theo quy định hiện hành biết lương phải trả trong kỳ ở các bộ phận như sau:  Công nhân trực tiếp sản xuất: 100.000.000đ  Nhân viên phân xưởng: 6.000.000đ  Nhân viên văn phòng: 20.000.000đ 2. Xuất quỹ tiền mặt nộp Bảo hiểm xã hội cho cơ quan Bảo hiểm xã hội là 18.000.000 đồng. 3. Nhận đư...

  pdf13 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố địnhKế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 1. Vay dài hạn ngân hàng để thanh toán tiền mua một thiết bị sử dụng ở phân xưởng trị giá 40.000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt, chạy thử trước khi sử dụng là 5.000.000 đ, thuế GTGT 10%, đã trả bằng tiền mặt 2. Mua một cửa hàng giới thiệu sản phẩm có giá mua chưa có thuế là 5.000.000.000 ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn khoKế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Có tình hình sau tại công ty A như sau:  Thành phẩm tồn kho đầu kỳ: 1.000sp, giá gốc 120 triệu  Trong kỳ, nhập kho thành phẩm từ sản xuất với tổng giá thành sản phẩm là 100 triệu đồng, số lượng 1.000sp.  Xuất kho 500 sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng X, chưa thu tiền, giá bán là 70 triệu. Biết công ty A áp dụng phương pháp FIFO để tính...

  pdf16 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thuKế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu

  TK này phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, kho bạc, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng nhưng chưa nhận báo Có, trả cho đơn vị khác hay đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân hàng để trả cho đơn vị khác nhưng chưa nhận giấy báo Nợ hay bản sao kê của Ngân hàng. Thu tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào Ngân...

  pdf23 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt NamKế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam

  Để lập và trình bày BCTC trung thực và hợp lý, doanh nghiệp phải:  Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp  Trình bày các thông tin, kể cả các chính sách kế toán, nhằm cung cấp thông tin phù hợp, đáng tin cậy, so sánh được và dễ hiểu  Cung cấp các thông tin bổ sung khi quy định trong CMKT không đủ để giúp cho người sử dụng có ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0