• Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần khoáng sản Đông dươngĐề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần khoáng sản Đông dương

  Lao động gián tiếp nhìn chung tương đối ổn định tuy có biến đổi nhưng không đáng kể giữa các năm, cụ thể năm 2006 so với năm 2005 lao động có trình độ đại học đã tăng lên 1 người, tăng lên 33,33% đến năm 2006 so với năm 2005 lao động có trình độ toàn công ty thấp do vậy công ty cần có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ nhất là trong điều kiện công ...

  doc56 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng 26Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng 26

  Giám đốc Công ty là người đứng đầu quyết định và lãnh đạo chung toàn doanh nghiệp. Là đại diện hợp pháp của doanh nghiệp trước pháp luật, đại diện quyền lợi cho cán bộ công nhân của Công ty, Giám đốc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Giúp Giám đốc còn có một Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật và quản lý thi công, c...

  doc59 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Việt HànĐề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Việt Hàn

  Phòng vật tư chịu trách nhiệm tập hợp các số liệu thực tế về tình hình tiêu thụ từ phòng sản xuất kinh doanh, định mức tiêu thụ đề nghị trong kỳ tới của phòng sản xuất kinh doanh, giá bình quân nguyên vật liệu , các số liệu khác từ phòng tài vụ hoạch định ra kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong năm tới. Khi lập xong bản kế hoạch, phòng vật tư có chị...

  doc67 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần khoáng sản Tây BắcĐề tài Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc

  Nếu sản xuất là một hệ thống gồm 3 phần: nguồn lực, quá trình sản xuất, sản phẩm hàng hoá thì sức lao động là một trong các nguồn khởi đầu của sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hoá. Dự kiến và đang đi vào hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc tại chi nhánh Việt Trì như sau: + Trình độ Đại học, Cao đẳng 18 người chiếm 12% chủ yếu là các ...

  doc61 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tây Bắc - Bộ Quốc phòngĐề tài Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tây Bắc - Bộ Quốc phòng

  + Người lao động làm việc ở đơn vị nào thì đơn vị đó thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo chế độ. + Để đảm bảo công khai trả lương mọi người lao động đều được xếp chuyển lương về cùng một mặt bằng lương chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài chế độ tiền lương, công ty còn tiến hành xây dựng chế độ tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tíc...

  doc62 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xi măng Phú ThọĐề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ

  Đối chiếu với sổ quỹ để đảm bảo việc rút tiền mặt và thanh toán một cách thuận lợi. 1.5. Hình thức kế toán mà Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ đang áp dụng. 1.5.1. Vận dụng chứng từ kế toán. Một trong những đặc trưng của hạch toán kế toán là nhận thông tin phải có căn cứ chứng từ. Chứng từ kế toán là bằng chứng xác minh nội dung nghiệp vụ kế toán...

  doc62 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xây dựng số I Phú ThọĐề tài Tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xây dựng số I Phú Thọ

  Trong đơn vị, tài sản cố định có rất nhiều loại khác nhau, mỗi loại lại có những đặc điểm về tính chất kỹ thuật, công dụng và kiểu cách khác nhau sử dụng trong những lĩnh vực hoạt động khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để thuận tiện cho công tác theo dõi quản lý tài sản cố định và tổ chức hạch toán TSCĐ cũng như để dễ lấy số liệu làm b...

  doc55 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩmĐề tài Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

  - Phương thức trả chậm trả góp: là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. Xét về bản chất hàng bán trả chậm, trả góp vẫn thuộc quyền sở hữu của đơn vị bán nhưng quyền kiểm soát tài sản và l...

  doc62 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Tây Bắc – Bộ Quốc phòngĐề tài Tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Tây Bắc – Bộ Quốc phòng

  Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có các nguồn lực kinh tế như: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Xét về thời gian hữu dụng và giá trị ban đầu, nguồn lực kinh tế của các doanh nghiệp được chia làm 2 loại: Tài sản cố định là các nguồn lực kinh tế có giá trị ban đầu lớn và thời gian hữu dụng dài. T...

  doc61 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần vận tải ô tô Phú ThọĐề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ

  Mọi hoạt động của Công ty được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. - Thực hiện ổn định tổ chức đảm bảo thực hiện công tác kinh doanh trong mọi điều kiện với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả, tổ chức phối hợp hoạt động giữa các bộ phận và các thành viên với nhau về các công tác thị trường, kinh doanh, kế toán...

  doc59 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0