• Giáo trình Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 5: Quản trị nhân sựGiáo trình Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 5: Quản trị nhân sự

  Sức khoẻ và an toàn của lực lượng lao động của một tổ chức là một lĩnh vực quan trọng thuộc trách nhiệm của giám đốc nhân sự 2. Tai nạn lao động làm hao tốn tiền của của tổ chức kinh doanh 3. Những trách nhiệm của giám đốc nhân sự bao gồm:  Tuân theo các đạo luật về sức khoẻ và an toàn lao động như luật bảo vệ sức khoẻ người lao động, luật...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 4: MarketingGiáo trình Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 4: Marketing

  Tính hữu hiệu của các kênh: – Sự tồn tại của một hệ thống phân phối là yếu tố khách quan. Do vậy, nếu chƣa có sự hiện diện của các tổ chức trung gian giúp thực hiện các hoạt động phân phối thì nhà sản xuất phải tự thiết lập hệ thống của riêng mình. Hoặc phải tự bổ sung cho sự chƣa hoàn thiện của hệ thống phân phối

  pdf35 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 3: Môi trường kinh doanh (Phần 1)Giáo trình Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 3: Môi trường kinh doanh (Phần 1)

  Các chính sách kinh tế của các chính phủ – Ví dụ bằng tỷ lệ thuế thu nhập thấp, chính phủ làm tăng thu nhập có thể sử dụng cho mua sắm của người tiêu dùng. Họ sẽ có nhiều tiền hơn vào những hàng hoá và dịch vụ mà trước đây họ không thể có đủ điều kiện. Trái lại chính phủ có thể làm giảm sức mua những loại hàng hoá, dịch vụ nào đó bằng cách đán...

  pdf21 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 2: Các hình thức tổ chức doanh nghiệpGiáo trình Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 2: Các hình thức tổ chức doanh nghiệp

  Có tư cách pháp nhân. • Sở hữu tài sản riêng. • Xã viên mua cổ phần và đóng lệ phí cho HTX. • Lãnh đạo bởi hội đồng thành viên và hội đồng quản trị. ( Rất phổ biến trong ngành nông nghiệp. HTX cung ứng dịch vụ cho xã viên, HTX thu mua và tiêu thụ sản phẩm cho xã viên )

  pdf10 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 1: Bản chất của hoạt động kinh doanhGiáo trình Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 1: Bản chất của hoạt động kinh doanh

  Tính đa dạng - phạm vi hoạt động rộng rãi của các doanh nghiệp với các hình thức sở hữu và các qui mô khác nhau • Sự phụ thuộc lẫn nhau- các tổ chức kinh doanh phụ thuộc vào hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp khác • Sự thay đổi và đổi mới – các tổ chức kinh doanh phải đáp ứng những thay đổi thị hiếu của khách hàng và sự phát triển của...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Marketing quốc tế - Chương 6: Thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tếGiáo trình Marketing quốc tế - Chương 6: Thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế

  Cty quốc tế Có khả năng khai thác danh tiếng & năng lực của cty mẹ thông qua sự phổ biến của SP Cty đa quốc gia Có khả năng linh hoạt để thích nghi với những sự khác biệt tại các quốc gia Cty toàn cầu Có khả năng vươn tới thị trường & các nguồn cung ứng toàn cầu  nâng cao các kỹ năng, mức độ chặt chẽ của cơ cấu tổ chức & các nguồn lực ...

  pdf39 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Marketing quốc tế - Chương 5: Phân tích cạnh tranh và chiến lược quốc tế của công tyGiáo trình Marketing quốc tế - Chương 5: Phân tích cạnh tranh và chiến lược quốc tế của công ty

  6) Chính phủ: có ảnh hưởng quan trọng đến các yếu tố trong “viên kim cương”:  Tác động đến các điều kiện về cầu: tạo nên khuôn khổ cho nhu cầu trong nước khi quy định về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn  Tác động lên các nguồn lực: ban hành các chính sách về lao động, giáo dục, tín dụng ưu đãi, các nguồn tài nguyên thiên nhiên  Tác động ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Marketing quốc tế - Chương 4: Phân đoạn và lựa chọn thị trườngGiáo trình Marketing quốc tế - Chương 4: Phân đoạn và lựa chọn thị trường

  2.3 Tính khả thi của phân đoạn thị trường: - Phân đoạn thị trường phải đồng nhất, xác định được đặc tính nhu cầu & quy mô đủ lớn - Phân đoạn thị trường trong tổng thể các quốc gia ➡ tiềm năng rất lớn: + Các phương tiện vận tải & liên lạc được cải tiến + Các nguồn vốn & sức lao động trong nhiều khu vực được giải phóng ➡ các đoạn thị trường đặ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Marketing quốc tế - Chương 3: Nghiên cứu Marketing quốc tếGiáo trình Marketing quốc tế - Chương 3: Nghiên cứu Marketing quốc tế

  3.2 Các nhà nghiên cứu địa phương: các tổ chức nghiên cứu nước ngoài tại nước bản địa Khó khăn: - Tốn kém & mất nhiều thời gian tham quan cty - Nếu xảy ra kiện tụng, pháp luật của nước khác sẽ áp dụng  gặp nhiều bất lợi - Khó khăn trong việc đánh giá hoạt động của các tổ chức nghiên cứu. Thuận lợi: - Các đại diện khu vực thường gần gũi hơ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Marketing quốc tế - Chương 2: Môi trường Marketing quốc tếGiáo trình Marketing quốc tế - Chương 2: Môi trường Marketing quốc tế

  Áp dụng công nghệ mới  tạo ra SP mới ➡ tăng sức cạnh tranh trên thị trường Đầu tư cao cho R & D cao ➡ khả năng sinh lời cao Các thay đổi công nghệ nào được chấp nhận hay phản đối ➡ Nắm được những thay đổi của môi trường công nghệ  thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng

  pdf14 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0