• Chuyên đề Nâng cao hiệu quả công tác tuyển mộ và tuyển dụng lao độngChuyên đề Nâng cao hiệu quả công tác tuyển mộ và tuyển dụng lao động

  Đối với một doanh nghiệp, chất lượng của đội ngũ cán bộ công nhân viên là rất quan trọng. Chất lượng này có tốt thì mới đảm bảo cho sự thắng lợi của doanh nghiệp trên thương trường. Chất lượng của đội ngũ cán bộ công nhân viên phụ thuộc rất nhiều vào công tác tuyển mộ và tuyển dụng lao động. Điều này thể hiện rõ vai trò của công tác đó đối với doan...

  doc86 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam tại Hội sởChuyên đề Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam tại Hội sở

  Công ty đã quy định rõ về thời gian làm việc và nghĩ ngơi: sáng từ 7h-11h30; chiều từ 1h30- 4h30. Tuy nhiên vẫn tồn tại hiện tượng đi muộn về sớm, chưa tận dụng hết thời gian làm việc. Vì vậy đối với cán bộ công nhân viên đến muộn hay về sớm dù là nhân viên hay cán bộ cấp cao đều bị trừ vào bảng lương cuối tháng. Cần nâng cao ý thức, trách nhiệm tr...

  doc103 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Quản trị nhân lực tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải phápLuận văn Quản trị nhân lực tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp

  Tăng cường sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đây là một trong những công việc mà bất cứ một khách sạn nào cũng phải đề cập tới. Để có thể giúp cho công việc này thì khách sạn cần phải có nhiều biện pháp. Quản trị nhân lực cũng là một biện pháp hợp lý, nó đem lại tính hiệu quả trong kinh doanh nhờ sự khai thác nguồn tài nguyên lao động, ...

  doc56 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại Xí nghiệp cơ điện vật tưChuyên đề Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại Xí nghiệp cơ điện vật tư

  Có thể nói trong nền kinh tế thị trường việc trả lương và thu nhập cho người lao động là một vấn đề lớn, nó giữ một vai trò rất quan trọng trong mỗi người lao động. Giải quyết tốt vấn đề trả lương và thu nhập sẽ có tác dụng rất lớn đến sự tăng trưởng và phát triển không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn cả nền kinh tế quốc dân. Hiện nay chính ph...

  doc68 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Thực trạng việc sử dụng các biện pháp tạo động lực trong lao động ở Xí nghiệp Bánh Mứt kẹo Hà NộiChuyên đề Thực trạng việc sử dụng các biện pháp tạo động lực trong lao động ở Xí nghiệp Bánh Mứt kẹo Hà Nội

  Việc tạo ra động lực trong lao động sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn cho người lao động nói riêng và công ty, Xí ngiệp nói chung. Đây cũng là yếu tố được nhiều nhà quản lý qua tâm mà đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý nhân lực. Đi phân tích rõ tâm lý người lao động để tìm ra những động lực cơ bản điều chính nó cho phù hợp với điều kiện sản xuất cụ t...

  doc61 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty may Đáp CầuChuyên đề Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty may Đáp Cầu

  Vận dụng các hình thức trả lương là một trong những hoạt động quản lý quan trọng đối với bất kỳ một tổ chức doanh nghiệp nào . Trong doanh nghiệp,hoạt động này có thể tao ra động lực kích thích người lao động hăng say làm việc , tiết kiệm chi phí sản xuất , thu được lợi nhuận cao nhưng cũng có thể gây ức chế,mâu thuẫn, đình trệ sx kinh doanh . Vì v...

  doc69 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quẩ sủ dụng nguồn nhân lục ở công ty Sông Đà 12Chuyên đề Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quẩ sủ dụng nguồn nhân lục ở công ty Sông Đà 12

  Hoạt động quản lý con người vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Nó đòi hỏi nhà quản lý không những có kiến thức về lý luận thực tiễn mà còn đòi hỏi nhà quản lý có kiến thức sâu sắc về tâm lý cá nhân và tâm lý tập thể. Kết hợp hai yếu tố này và thực hiện một cách hài hoà người quản lý sẽ thành công trong hợp đồng quản lý và sử dụng lao ...

  doc63 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty May 10Chuyên đề Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty May 10

  Vận dụng các hình thức trả lương là một trong những hoạt động quản lý quan trọng đối với bất kỳ tổ chức doang nghiệp nào. Trong doanh nghiệp, hoạt động này có thể tạo ra động lực kích thích người lao động hăng say làm việc, tiết kiệm chi phí sản xuất, thu được lợi nhuận cao nhưng cũng có thể gây ức chế, mâu thuẫn đình trệ sản xuất kinh doanh. Chính...

  doc98 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng trong công tác tiền lương tại Công Ty Điện Cơ Thống NhấtLuận văn Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng trong công tác tiền lương tại Công Ty Điện Cơ Thống Nhất

  Để ngày càng thích nghi hơn nữa trong cơ chế thị trường, tự chủ trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp không thể không thực hiện các hình thức trả lương vì nó là một nội dung của tự chủ sản xuất. Mặt khác nó có tác dụng tích cực trong quá trình tổ chức sản xuất và đẩy nhanh quá trình tự chủ. Đồng thời với chế độ trả lương hợp lý có thể tiết ki...

  doc80 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Nhà máy Vật liệu Bưu điệnChuyên đề Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Nhà máy Vật liệu Bưu điện

  Chất lượng của đội ngũ lao động trong một tổ chức được thể hiện ở kết quả làm việc của họ cống hiến cho tổ chức, ở sự vững mạnh của tổ chức trên thương trường và nó được quyết định bởi thái độ, ý thức tinh thần làm việc của chính đội ngũ lao động đó. Như vậy, để nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trước hết Nhà máy Vật liệu Bưu điện cần phải quan...

  doc95 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0