• Chuyên đề Giải pháp thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9002 : 1994 sang iso 9001: 2000 tại công ty cơ khí Hà NộiChuyên đề Giải pháp thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9002 : 1994 sang iso 9001: 2000 tại công ty cơ khí Hà Nội

  Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 là một quá trình đầy nỗ lực của cán bộ công nhân viên cơ khí Hà Nội . Hệ thống quản lý chất lượng này sẽ đem lại nhiều lợi ích trong quản lý chất lượng , đảm báo nâng cao chất lượng và uy tín cũng như khả năng cạnh tranh cuả công ty trên đường phảt triển . Qua thời gian thực...

  doc72 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số giải pháp hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Xây dựng 699Đề tài Một số giải pháp hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Xây dựng 699

  Có quan điểm và thái độ rõ ràng, trung thành với các lợi ích của công ty, có ý thức chấp hành kỷ luật tốt. + Có năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng được những đòi hỏi trong nền kinh tế thị trường để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và mục tiêu mà công ty đề ra. + Có đạo đức trong kinh doanh, trong quản lý và mọi quan hệ với tập thể lao động trong ...

  doc77 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng của Tổng công ty chè Việt Nam trong quá trình chuyển đổiĐề tài Thực trạng của Tổng công ty chè Việt Nam trong quá trình chuyển đổi

  Với hình thức tổ chức hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con như trên, Tổng công ty chè Việt Nam đã khắc phục được những tồn tại hiện nay và tạo nên một động lực phát triển mới. Công ty mẹ không chỉ mạnh lên về tài chính và còn mạnh về thị trường, quản lý, khoa học kỹ thuật. Các công ty con được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm rất cao, n...

  doc55 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải ChâuĐề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Châu

  Hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh là một vấn đề xuyên suốt mọi hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất trong cơ chế thị trường. Một doanh nghiệp cho dù đã có trong tay những kết quả kinh doanh tốt nhưng vẫn có khả năng thất bại nếu như không nâng cao được hiệu quả kinh doanh, không tự hoàn thiện mình. Môi trường kinh doanh càng có...

  doc69 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty Da Giầy Hà NộiĐề tài Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty Da Giầy Hà Nội

  Qua quá trình tìm hiểu và phân tích công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty Da Giầy Hà Nội đã cho thấy thực trạng của công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty nói riêng và trong hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung. Một điều đáng chú ý đó là, mặc dù công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh là khâu thiết yếu để thúc đẩy quá ...

  doc75 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoạch định chiến lược cạnh tranh của Công ty bánh kẹo Hải HàĐề tài Hoạch định chiến lược cạnh tranh của Công ty bánh kẹo Hải Hà

  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, việc xây dựng và lựa chọn chiến lược sản phẩm là một vấn đề hết sức có ý nghĩa, bởi vì nó có vị trí và vai trò rất quan trọng, là cơ sở để xây dựng và thực hiện các kế hoạch nhằm phát triển toàn diện doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty bánh kẹo Hải Hà, được sự giúp đỡ của cá...

  doc46 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phương pháp trả lương ở công ty CMSĐề tài Phương pháp trả lương ở công ty CMS

  Lao động là một yếu tố đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. Sử dụng hợp lý và tiết kiệm lao động không chỉ có tác dụng giảm chi phí trực tiếp về lao động mà còn tác động thúc đẩy sử dụng hợp lý và tiết kiệm mọi yếu tố khác, giúp doanh nghiệp có thể hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất – tiêu thụ và các kế hoạch kh...

  doc55 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tình hình kinh doanh cà phê xuất khẩu ở công ty ProsimexĐề tài Tình hình kinh doanh cà phê xuất khẩu ở công ty Prosimex

  Để góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, nhà nước và trực tiếp cụ thể nhất là hướng tới 1 mục tiêu : "Tăng xuất khẩu" trong đó phát triển xuất khẩu là nội dung cơ bản nhất, để đạt được mục tiêu trên thì việc xem xét thực trạng và hoàn thiện quy trình xuất khẩu và phát triển sản xuất là vấn đề mà hầu hết các doan...

  doc45 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Anh ThànhĐề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Anh Thành

  Trong quá trình thực tập và nghiên cứu, em nhận thấy đối với một công ty thương mại như công ty An Thành thì VLĐ là bộ phận chủ yếu trong nguồn vốn kinh doanh và việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Vốn lưu động và việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động không phải là điề...

  doc60 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải ChâuĐề tài Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Châu

  Tiêu thụ sản phẩm là công cụ cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là một công việc rất quan trọng, có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một tổ chức kinh tế nào. Đây là công tác có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của doanh nghiệp. Nhờ nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, công tác tiêu thụ sản phẩm tại cồn ty b...

  doc66 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0