• Du lịch an toàn với trẻ em: Quan điểm của khách du lịchDu lịch an toàn với trẻ em: Quan điểm của khách du lịch

  Dựa trên sự khởi đầu mới mẻ về tìm hiểu quan điểm của khách du lịch này, những điều tra sâu hơn nên được thực hiện với một cỡ mẫu rộng hơn, toàn diện hơn, chẳng hạn như tiếng nói của những người tham gia vào các tour du lịch nghỉ dưỡng hoặc tour du lịch trọn gói tới Khu vực (nói cách khác, ‘khách du lịch đại chúng), khách du lịch lớn tuổi, tiến...

  pdf44 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 28/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Sự cần thiết khôi phục lại chợ nổi ngã bảy và vấn đề khai thác trong du lịchSự cần thiết khôi phục lại chợ nổi ngã bảy và vấn đề khai thác trong du lịch

  Formerly, Ngaõ Baûy Floating Market (also called Phuïng Hieäp Floating Market) was located next to Ngaõ Baûy town, Phuïng Hieäp district, Haäu Giang province. In 2000, the market was moved to Ba Ngaøn canal in Ñaïi Thaønh commune, about 3 kilometers away from the old location and was renamed Ba Ngaøn Floating Market. Among other floating markets...

  pdf7 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 28/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Khai thác tiềm năng du lịch Huế vào mùa mưaKhai thác tiềm năng du lịch Huế vào mùa mưa

  The rainy season in Hueá lasts from November of each year to March of the following year and has become a climatic characteristic of this area. That time is also the high season of tourism when many tourists enjoy their winter holiday abroad. However, tourism activities in Hue are now proved to be poor and lacking in investing in new and typical...

  pdf8 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 28/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Hoạt động du lịch vùng Huế trước năm 1975Hoạt động du lịch vùng Huế trước năm 1975

  In Indochina in general, and in Thöaø Thieân Hueá in particular, the official tourism service began quite late.It was started only since the French completed its colonialist reign in the region in the early 20th century. From then on the colonialist government realized more and more that this region owned great potential for tourism as to histo...

  pdf12 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 28/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tổ chức sự kiện từ góc nhìn kinh tế, văn hóa, xã hộiTổ chức sự kiện từ góc nhìn kinh tế, văn hóa, xã hội

  Tuy nhiên, hiện nay, ở Việt Nam, việc đào tạo chuyên môn về TCSK hiện còn mỏng. TCSK là một ngành chuyên môn mới, đòi hỏi có cơ sở kiến thức lý luận và phương pháp chuyên nghiệp, nên được đào tạo như một chuyên ngành riêng biệt tại các trường đại học, cao đẳng về truyền thông, kinh tế, du lịch, quản trị. Ở nước ta hiện nay, các trường lớp về TC...

  pdf5 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 28/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp phát triển loại hình du lịch sinh thái theo khuynh hướng Một số giải pháp phát triển loại hình du lịch sinh thái theo khuynh hướng "NICHE" tại miền Trung Việt Nam

  Thứ tư: Xây dựng mô hình quản lý và tổ chức hoạt động du lịch sinh thái niche phù hợp với điều kiện của từng vùng cũng như thực trạng phát triển du lịch sinh thái của từng điểm tài nguyên. Điều này sẽ góp phần định hướng và thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch đầu tư phát triển loại hình này Thứ năm: Làm tốt công tác giáo dục môi trường cho du...

  pdf7 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 28/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển du lịch Đà NẵngThực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển du lịch Đà Nẵng

  Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực trong ngành du lịch trên quan điểm tập trung ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao như đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học, công nghệ đầu đàn. Tiếp tục hoàn thiện chính s...

  pdf11 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 28/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng mô hình holsat để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại một điểm đến: trường hợp thành phố Đà NẵngỨng dụng mô hình holsat để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại một điểm đến: trường hợp thành phố Đà Nẵng

  Đà Nẵng là một thành phố đang phát triển mạnh về du lịch. Làm thế nào để có thể thu hút được khách đến Đà Nẵng, đặc biệt là khách du lịch, luôn luôn là một câu hỏi lớn cần giải đáp. Người làm du lịch đều biết rằng sự hài lòng của du khách là một yếu tố quan trọng trong hoạt động du lịch. Việc sử dụng mô hình HOLSAT để đo lường sự hài lòng của k...

  pdf7 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 28/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Phát triển du lịch nông thôn ở nước ta hiện nayPhát triển du lịch nông thôn ở nước ta hiện nay

  3 - Xác định rõ nội dung chủ yếu để khai thác tài nguyên du lịch trên địa bàn nông thôn là phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa với phương thức đa dạng hóa chủ thể tham gia. Tài nguyên du lịch nông thôn sẽ được khai thác để tổ chức các loại hình du lịch mới, gắn kết các chương trình du lịch hiện có với các sản phẩm và dịch vụ mới, nâng ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 28/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tiềm năng du lịch tự nhiên tỉnh Quảng Bình phục vụ sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trườngNghiên cứu tiềm năng du lịch tự nhiên tỉnh Quảng Bình phục vụ sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

  Vấn đề sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường là cơ sở quan trọng để phát triển du lịch một cách bền vững. Quảng Bình là một tỉnh có nhiều tiện năng về tự nhiên để phát triển du lịch, tài nguyên du lịch Quảng Bình nói chung và tài nguyên du lịch tự nhiên Quảng Bình nói riêng hiện nay đang được tập trung khai thác để dựa và...

  pdf10 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 28/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0