• Thương mại điện tử - Chapter 4: Computer softwareThương mại điện tử - Chapter 4: Computer software

  Software Suites Web Browsers Electronic Mail Word Processing Spreadsheets Database Managers Presentation Graphics Personal Information Managers Groupware

  ppt74 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chapter 3: Computer hardwareThương mại điện tử - Chapter 3: Computer hardware

  Network Server – more powerful microcomputers that coordinate telecommunications and resource sharing in small local area networks and Internet and intranet websites Computer Terminals – depend on servers for software, storage and processing power

  ppt76 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chapter 2: Competing with information technologyThương mại điện tử - Chapter 2: Competing with information technology

  What are several ways that IT could provide a competitive advantage to a business? Use some of the companies mentioned in this case as examples. Visit their websites to gather more information to help you answer. What does Mr. Strassman mean by information warfare? Can information technology give a competitive advantage to a small business? Why o...

  ppt67 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chapter 1: Foundations of information systems in businessThương mại điện tử - Chapter 1: Foundations of information systems in business

  Fail-Safe Plan: Redundancy Constructed the network in such a way that service could be provided even if one of the routers was damaged. Stored data in two physically distant data centers (in different earthquake zones). Test. Test. Test. “We wanted to be sure that every stupid thing that can happen was planned for.”

  ppt74 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chương 6: Bảo mật an ninh trong Thương mại điện tửThương mại điện tử - Chương 6: Bảo mật an ninh trong Thương mại điện tử

  Giải thuật RSA: – tác giả Ron Rivest, Adi Shamir và Len Adleman phát minh vào năm 1977 – Ý tưởng: nếu biết trước một số nguyên lớn n, rất khó để tìm ra 2 số nguyên tố p và q mà tích của nó: p*q = n (bài toán phân tích n ra thừa số nguyên tố) – Nếu n đủ lớn (chiều dài 1024 đến 2048 bit)  khả năng phá mã gần như không thể

  pdf58 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chương 5: Tối ưu website tmđt với seoThương mại điện tử - Chương 5: Tối ưu website tmđt với seo

  Thẻ tiêu đề để khai báo tựa bài viết, là vị trí quan trọng nhất để giúp máy tìm kiếm xác định được chủ đề nội dung của bài viết – Xuất hiện ở dòng đầu tiên của kết quả tìm kiếm, là văn bản neo liên kết anchor text chỉ về website – Giúp người dùng quyết định xem bài viết có đúng kết quả mà họ cần hay không

  pdf38 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chương 4: Quy trình thiết kế website Thương mại điện tửThương mại điện tử - Chương 4: Quy trình thiết kế website Thương mại điện tử

  3. Phân tích khả năng (yếu tố chủ quan) • Nhân lực quản lý, kinh doanh • Nhân lực sẵn có về công nghệ • Vốn đầu tư (cho thực hiện TMĐT) • Quan hệ – với cấp quản lý thị trường địa phương – với các nhà cung cấp, vận chuyển

  pdf59 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chương 3: Cơ sở pháp lý trong Thương mại điện tửThương mại điện tử - Chương 3: Cơ sở pháp lý trong Thương mại điện tử

  Thừa nhận giá trị pháp lý của các thông điệp dữ liệu là cơ sở cho việc thừa nhận các giao dịch TMĐT, thể hiện ở các điểm: – Có thể thay thế văn bản giấy – Có giá trị như bản gốc – Có giá trị lưu trữ và chứng cứ – Xác định trách nhiệm các bên và thời gian, địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu

  pdf47 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chương 2: Các mô hình doanh thu và hình thức thanh toán trong thương mại điện tửThương mại điện tử - Chương 2: Các mô hình doanh thu và hình thức thanh toán trong thương mại điện tử

  Cổng thanh toán là dịch vụ xử lý xác thực và cấp phép giao dịch thanh toán điện tử trên môi trường Internet • Cho phép các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến chấp nhận thanh toán qua thẻ thanh toán quốc tế hoặc thẻ ghi nợ nội địa của các ngân hàng thành viên trong liên minh với cổng thanh toán. • Ví dụ: các cổng thanh toán Paypal, Smartlink, ...

  pdf41 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chương I: Tổng quan về thương mại điện tửThương mại điện tử - Chương I: Tổng quan về thương mại điện tử

  Chính phủ điện tử có các đặc trưng: – CPĐT đã đưa chính phủ tới gần dân và đưa dân tới gần chính phủ. – CPĐT làm minh bạch hóa hoạt động của chính phủ, chống tham nhũng, quan liêu, độc quyền – CPĐT giúp chính phủ hoạt động có hiệu quả trong quản lý và phục vụ dân (cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công)

  pdf56 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0