• Đề tài Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế tại Việt NamĐề tài Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế tại Việt Nam

  Thị trường chứng khoán là luôn là yếu tố cơ bản trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam với các giải pháp phát triển đồng bộ, tác động tích cực đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Do đó: "Phát triển nhanh thị trường vốn, nhất là thị trường vốn dài hạn và trung hạn. Tổ chức và vận hành thị trườ...

  doc30 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mở rộng và nâng cao hiệu quả của việc hình thành xây dựng phát triển và quản lý khu công nghiệpĐề tài Mở rộng và nâng cao hiệu quả của việc hình thành xây dựng phát triển và quản lý khu công nghiệp

  á- hiện đại hoá. Sự phát triển khu công nghiệp là một giải pháp quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá-hiện đại hoá nền kinh tế và nhu cầu bảo vệ môi trường sống cho người dân. Tuy mới chỉ ra đời trong một thời gian ngắn, nhưng khu công nghiệp-khu chế xuất đã mang lại nhiều thành tựu to lớn: góp phầ...

  dotChia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tình hình hoạt động tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang tên viết tắt là (agifish)Đề tài Tình hình hoạt động tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang tên viết tắt là (agifish)

  Tìm hiểu Agifish chúng ta có thể nhận ra một số thành công mà công ty đã đạt được là: Công ty đã xớm tìm hiểu và lắm bắt được cơ hội kinh doanh,từ đó từng bước cải tiến đổi mới trang thiết bị nâng cao năng lực cạnh tranh chú trọng đến công tác nghiên cứu khảo nghiệm tìm cách nâng cao năng suất nuôi trồng, tạo vùng nguyên liệu ổn định cho sản xuất...

  doc13 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoạt động công chứng của nhân dân địa phương, thực trạng và giải phápĐề tài Hoạt động công chứng của nhân dân địa phương, thực trạng và giải pháp

  Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, công chứng Việt Nam đang chứng tỏ là một công cụ đắc lực phục vụ quản lý nhà nước có hiệu qủa góp phần tích cực phòng ngừa tranh chấp, tạo ra sự an toàn cho các quan hệ pháp lý cho các quan hệ giao dịch trong xã hội. Vì vậy để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tốt hơ...

  doc20 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hiệp định chống bán phá giá của WTO và Luật chống bán phá giá ở Hoa kỳ và thách thức, khó khăn có liên quan trong xuất khẩu hàng hoá của Việt NamĐề tài Hiệp định chống bán phá giá của WTO và Luật chống bán phá giá ở Hoa kỳ và thách thức, khó khăn có liên quan trong xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam

  Như vậy trong thời gian vừa qua Việt Nam đã phải đón nhận một số vụ kiện chống bán phá giá từ một số quốc gia mà chúng ta xuất khẩu hàng hoá sang nước đó. Vấn đề này chúng ta đã gặp phải từ rất lâu nhưng do chưa nhận thức được tầm quan trong của vấn đề cho nên chưa có sự chuẩn bị chu đáo đối với các vụ kiện. Mặt khác chúng ta còn ít kinh nghiệm tro...

  doc21 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng về chất lượng của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nayĐề tài Thực trạng về chất lượng của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

  Tiến trình hội nhập và hợp tác kinh tế đã và đang được khởi động và chở thành một xu hướng chung , xu hướng tất yếu của thời đại. Thời điểm ra nhập khu vực mậu dịch tự do Đông Nam á (AFTA) đang tới gần buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với các sức ép cạnh tranh lớn và từ nhiều phía, nhiều cấp độ. Việc trang bị cho mình một khả năng cạnh t...

  doc38 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nhà nước cần tạo điều kiện gì giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tăng khẩ năng cạnh tranh trong quá trình hội nhậpĐề tài Nhà nước cần tạo điều kiện gì giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tăng khẩ năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập

  Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27/11/2001 của Bộ chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ đó ban hành Quyết định số 37/2002/Qé-TTg về Chương trỡnh hành động của Chính phủ thực hiện NQ07 trong đó nêu rừ chương trỡnh hành động về đào tạo nguồn nhân lực. éể thực hiện Chương trỡnh hành động này, ngày 11/7/2003, Thủ tướng Chính phủ đó phờ...

  doc15 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Hạch toán chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây lắpHạch toán chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây lắp

  Hoạt động xây lắp, xây dựng cơ bản là hoạt động nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Hoạt động này có những nét đặc thù riêng và có sự khác biệt đáng kể so với các ngành sản xuất khác và đã chi phối trực tiếp đến nội dung và phương pháp kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp. Từ việc tìm hiểu thực tế cùng với lý luận em nhận thấy v...

  doc20 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng về chiến lược sản phẩm (dịch vụ) của công ty PrudentialThực trạng về chiến lược sản phẩm (dịch vụ) của công ty Prudential

  Công ty Prudential là một công ty thành công trong lĩnh vực Bảo hiểm tại thị trường Việt Nam với những chiến lược sản phẩm và dịch vụ đặc biệt. Công ty đã trở thành công ty dẫn đầu. Nhưng điều đó sẽ không có gì là chắc chắn trong thời buổi kinh tế hiện nay nếu chỉ cần lơi là tự đắc một chút thì ngay lập tức sẽ có kẻ khác đứng lên tiếm ngôi của mình...

  doc26 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại mỹ của công ty bánh kẹo KidocoĐề tài Hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại mỹ của công ty bánh kẹo Kidoco

  Trước khi ra quyết định đầu tư cần xác định một chiến lược rõ ràng .Một chiến lược được xác định rõ ràng sẽ giúp công ty cạnh tranh có hiệu quả .Giúp công ty phối hợp các bộ phận, các phòng ban khác nhau của công ty để đạt được các mục tiêu tốt nhất. Có tác dụng định hướng cho các hoạt động dàI hạn,của công ty và là cơ sở vững chắc để triển khai cá...

  doc26 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0