• Đề tài Du lịch sinh thái và thực tế phát triển tại Việt NamĐề tài Du lịch sinh thái và thực tế phát triển tại Việt Nam

  Phương tiện vật chất đầy đủ trong và gần các khu bảo tồn thiên nhiên rất cần thiết cho việc phát triển bền vững của du lịch sinh thái. Phải áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch, thiết kế và xây dựng, giảm thiểu tác động lên môi trường, cung cấp cho các cơ quan chức năng tự hoạt động ở mức độ nhất định và hỗ trợ chất lượng thăm quan cho du khách . Trên...

  doc42 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 19/08/2017 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Kế toán tiêu thụ thành phẩm và kết quả tiêu thụ ở doanh nghiệp công nghiệpĐề tài Kế toán tiêu thụ thành phẩm và kết quả tiêu thụ ở doanh nghiệp công nghiệp

  Tiêu thụ thành phẩm mang ý nghĩa xã hội rất lớn, nó thỏa mãn nhu cầu của các tầng lớp dân cư khác nhau, giúp cho việc lưu thông hàng hóa trên thị trường được thông suốt và phản ánh quy mô, tốc độ cơ cấu phát triển sản xuất trong nền kinh tế hàng hóa. Xuất phát từ đó, kế toán tiêu thụ giữ vai trò quan trọng trong việc phản ánh kết quả tiêu thụ thành...

  doc24 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 19/08/2017 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng và hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc tế phục vụ cho quyết định quản trị ngắn hạnĐề tài Thực trạng và hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc tế phục vụ cho quyết định quản trị ngắn hạn

  ng tin kế toán đó là: - Là thông tin động về tình hình chu chuyển tài sản trong một doanh nghiệp, toàn bộ nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu đầu đến khâu cuối cùng đều được phản ánh sinh động qua các thông tin kế toán. - Luôn là những thông tin về hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình như vốn, các khoản tăng, các khoản giảm, ch...

  doc32 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 19/08/2017 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trong khẩu hiệu “Tiết kiệm là quốc sách”Đề tài Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trong khẩu hiệu “Tiết kiệm là quốc sách”

  Việc ra đời thị trường chứng khoán đã tạo điều kiện cho người dân có cơ hội đầu tư, dù vốn ít hay nhiều, vào các công ty cổ phần để sử dụng nguồn tiết kiệm của họ có hiệu quả nhất. Đồng thời, nó tạo ra khả năng chia sẻ lợi nhuận của các doanh nghiệp trong những ngành kinh tế có triển vọng giữa đông đảo tầng lớp dân cư, tạo điều kiện huy động vốn để...

  doc36 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 19/08/2017 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Những bất cập trong thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong quá trènh gia nhập WTONhững bất cập trong thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong quá trènh gia nhập WTO

  . Tập trung vào những dự án sản xuất chế tạo, định hướng xuất khẩu và sử dụng nhiều nhân công (như điện tử, máy tính, thông tin liên lạc). Đây là những ngành mà Việt nam có thể phát huy được lợi thế tương đối. 1.2. Tăng cường xã hội hóa một số ngành sản xuất, dịch vụ, chú ý hơn nữa phát triển khu vực tư nhân, cho phép các doanh nghiệp tư nhân tron...

  doc27 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 19/08/2017 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Phân tích các nhân tố tác động đến chiến lược thị trường của Tổng công tyPhân tích các nhân tố tác động đến chiến lược thị trường của Tổng công ty

  Một là: Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu: Xuất khẩu là một trong những lĩnh vực của hoạt động thương mại, việc tạo nguồn hàng xuất khẩu ở trong nước có chất lượng cao là yêu cầu hết sức cần thiết để giúp các doanh nghiệp thương mại hoạt động và phát triển. Nhà nước cần có các chương trình, kế hoạch để phát triển ngành công ...

  doc34 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 19/08/2017 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tăng trưởng và phát triển ngành du lịch là tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị truờngĐề tài Tăng trưởng và phát triển ngành du lịch là tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị truờng

  Nhà nước cần có những ưu tiên thuế nhập khẩu với thuế suất bằng thuế suất nhập tư liệu sản xuất đối với trang thiết bị khách sạn, cơ sở vui chơi giải trí, phương tiện vận chuyển khách du lịch, vật tư phục vụ du lịch mà trong nước chưa sản xuất được hoặc không đáp ứng được yêu cầu hiện đại hoá cơ sở du lịch theo nhu cầu du khách, ưu tiên, miễn giảm,...

  doc41 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 19/08/2017 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng chất lượng thực phẩm ở nước ta hiện nayThực trạng chất lượng thực phẩm ở nước ta hiện nay

  Nhìn chung, hầu hết các doanh nghiệp thực phẩm nước ta đều được xây dựng và phát triển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Khi chuyển sang cơ chế thị trường thói quen cũ vẫn còn phổ biến. Vì vậy phương thức làm ăn có chất lượng cũng như hoạt động đảm bảo chất lượng đối với họ còn rất xa lạ, đối...

  doc32 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 19/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tại nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải phápĐề tài Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tại nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp

  Xoá đói giảm nghèo từ lâu là vấn đề mà Đảng và Nhà Nước ta rất quan tâm và coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu ưu tiên thực hiện, đặc biệt là xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Thông qua chính sách xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, chúng ta đã đạt được nhiều thành công trong công tác xoá đói giảm nghèo...

  doc31 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 19/08/2017 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở ngân hàng công thương Hà TâyĐề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở ngân hàng công thương Hà Tây

  Tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ là nghiệp vụ không thể thiếu được trong hoạt động ngân hàng. Qua nghiên cứu, lý luận cũng như thực tiễn về tình hình tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng công thương Hà Tây đã cho thấy: Rất cần thiết phải có chính sách, chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.Trong hệ...

  doc23 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 19/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0