• Phân tích công tác tổ chức bộ máy và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty trách nhiệm hữu hạn hasan - DermapharmPhân tích công tác tổ chức bộ máy và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty trách nhiệm hữu hạn hasan - Dermapharm

  Công ty TNHH Hasan Dermapharm là một doanh nghiệp có bề dày hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng dược phẩm và có khá nhiều thành công trong lĩnh vực này. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực này,do đó công ty sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình khẳng định mình như: sức ép của thị trường, sự c...

  docx56 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Văn hóa tổ chức và đạo đức kinh doanhQuản trị kinh doanh - Văn hóa tổ chức và đạo đức kinh doanh

  1- Văn hóa thờ ơ: được đặc trưng bởi mức độ quan tâm chỉ ở mức tối thiểu của các thành viên trong tổ chức đến những người khác, đến kết quả thực hiện công việc và đến việc hoàn thành mục tiêu của tổ chức. Trong những đơn vị có VHDN kiểu này, mỗi người đều chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân. 2- Văn hóa chu đáo: được phản ánh thông qua sự quan tâm, s...

  ppt88 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản trị chuỗi cung ứng - Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứngQuản trị chuỗi cung ứng - Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng

  Quá trình xây dựng Tiến hành dự án Văn phòng dự án Người quản lý dự án, trưởng nhóm sẽ tham gia vào lãnh đạo dự án Duy trì kế hoạch và ngân sách dự án liên tục Lập bản đồ kế hoạch dự án xem dự án thực hiện tới đâu Kiểm tra và đưa hệ thống vào sử dụng Thử nghiệm hệ thống Test beta 6 tháng – 1 năm để khắc phục và sữa chữa

  ppt8 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Quản trị chuỗi cung ứng - Phần 5: Đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứngQuản trị chuỗi cung ứng - Phần 5: Đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng

  Giá trị hàng tồn kho Giảm lượng tồn kho mà vẫn đáp ứng dịch vụ khách hàng ở mức độ cao (cân đối hàng tồn với bán hàng mà không có hàng tồn kho vượt quá) Vòng quay tồn kho (VQTK) VQTK = Chi phí bán hàng hàng năm/Giá trị tồn kho trung bình hàng năm Tỷ lệ VQTK càng cao thì càng tốt Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS = return on sales) ROS = L...

  ppt15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản trị chuỗi cung ứng - Phần 4: Công nghệ thông tin và chuỗi cung ứngQuản trị chuỗi cung ứng - Phần 4: Công nghệ thông tin và chuỗi cung ứng

  Các tiêu chuẩn thương mại liên ngành tự nguyện (VICS – Voluntary Interindustry Commerce Standards) nghiên cứu và thực hiện CPFR Hợp tác hoạch định (CP – Collaborative Planning) Các công ty được xác định trách nhiệm và liên kết ra sao khi tham gia CPFR Dự báo (F – Forecast) Dự báo doanh thu cho các công ty Cung cấp bổ sung (R – Replenishment) ...

  ppt16 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Quản trị chuỗi cung ứng - Phần 3: Hoạt động chuỗi cung ứng sản xuất và phân phốiQuản trị chuỗi cung ứng - Phần 3: Hoạt động chuỗi cung ứng sản xuất và phân phối

  Quản lý đơn hàng là quá trình duyệt thông tin của khách hàng từ nhà bán lẻ đến nhà phân phối nhắm mục đích phục vụ cho nhà cung cấp và nhà sản xuất, duyệt thông tin về ngày giao hàng, sản phẩm thay thế và những đơn hàng thực hiện trước đó của khách hàng Quá trình này dựa vào điện thoại và các chứng từ có liên quan như đơn hàng, đơn hàng thay đổi, ...

  ppt15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Quản trị chuỗi cung ứng - Phần 2: Hoạt động chuỗi cung ứng ;ập kế hoạch và nguồn cung ứngQuản trị chuỗi cung ứng - Phần 2: Hoạt động chuỗi cung ứng ;ập kế hoạch và nguồn cung ứng

  Giảm nhu cầu không chắc chắn: Học cách dự báo nhu cầu cho sản phẩm tốt hơn Giảm thời gian thực hiện đơn hàng: Thời gian thực hiện ngắn hơn nghĩa là giảm tồn kho an toàn cần thiết để gom đủ số lượng Giảm sự biến đổi thời gian thực hiện đơn hàng: Giảm tồn kho càng nhiều sẽ giảm tồn kho an toàn Giảm sự biến đổi không chắc chắn: Đảm bảo sự sẵn sàng ...

  ppt18 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứngBài giảng Quản trị chuỗi cung ứng

  Hàng tồn có mặt trong suốt chuỗi cung ứng và bao gồm mọi thứ từ nguyên liệu, bán thành phẩm đến thành phẩm mà nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà bán lẻ nắm giữ. Quyết định liên quan: Cần tồn kho mặt hàng nào? Cần dự trữ bao nhiêu nguyên liệu, bán thành phẩm hay thành phẩm Xác định mức độ tồn kho và điểm tái đặt hàng tốt nhất là bao nhiêu?

  ppt19 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 7: Trả công lao độngQuản trị kinh doanh - Chương 7: Trả công lao động

  Bước 1: Nghiên cứu mức lương trên thị trường Bước 2: Định giá công việc. Bước 3: Phân chia ngạch lương Bước 4: Xác định số bậc trong ngạch lương Bước 5: Xác định mức lương và các khỏan cho khác của doanh nghiệp.

  ppt15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 6: Đánh giá kết quả thực hiện công việcQuản trị kinh doanh - Chương 6: Đánh giá kết quả thực hiện công việc

  Dựa vào bảng hệ thống thông tin : bản mô tả, bản yêu cầu và bản tiêu chuẩn công việc. 3 yếu tố cơ bản của hệ thống đánh giá: Các tiêu chuẩn thực hiện Đo lường thực hiện theo tiêu thức trong tiêu chuẩn đánh giá. Thông tin phản hồi giữa người quản lý và lao động Chuẩn bị biểu mẫu đánh giá:

  ppt15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0