• Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý ở Nhà máy cơ khí gang thép Thái NguyênĐề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý ở Nhà máy cơ khí gang thép Thái Nguyên

  Theo em, hoàn thiện tổ chức bộ máy bao gồm nhiều khía cạnh như hoàn thiện cơ cấu các phòng ban, hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ, chú trọng đến các công tác khuyến khích vật chất, tinh thần, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động. Vì lẽ đó, phần giải pháp em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhỏ, thay đổi một phần cơ cấu ...

  doc80 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH Bình MinhĐề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH Bình Minh

  Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh luôn là vấn đề diễn ra sôi động, cấp bách và gay gắt. Bất cứ một doanh nghiệp nào để tồn tại trước tiên phải có vốn, lao động và kỹ thuật nhưng phải biết sử dụng và quản lý một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó các Công ty luôn phải có các công cụ và phương pháp cạnh tranh thì mới có thể đứng vững và phát triển. ...

  doc37 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực của Công ty xây dựng Sông Đà 8Đề tài Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực của Công ty xây dựng Sông Đà 8

  Chuyên đề thực tập với đề tài “Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty xây dựng Sông Đà 8” đã hoàn thành một số nhiệm vụ sau: 1.Hệ thống được những kiến thức đã học về quản trị nhân lực nói chung, công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực nói riêng và mối quan hệ giữa chức năng kế hoạch hoá nguồn nhân lực với các chức năng khác. ...

  doc75 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tảiĐề tài Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải

  Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã nhận thức và vận dụng qui luật phân phối lao động theo một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng giai đoạn phát triển kin h tế - xã hội của đất nước, nó đã được thể hiện trong các văn kiện của Đảng qua mỗi lần Đại hội và được thể chế hoá bằng các văn bản pháp luật của Nhà nước. Các đơn vị sản xuất và...

  doc32 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở VinatrancoĐề tài Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở Vinatranco

  Vận tải hàng hoá quốc tế bằng đường hàng không ngày càng tỏ rõ những ưu thế của nó so với các phương thức vận tải khác. Khi thương mại quốc tế ngày càng mở rộng và phát triển thì cũng là lúc ngành vận tải hàng không đi vào giai đoạn tăng trưởng mạnh. Nó giúp ta mở rộng quan hệ giao lưu với tất cả các lục địa trên thế giới, các trung tâm thương mại ...

  doc101 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nghiên cứu việc áp dụng lý thuyết thị trường ngách trong các doanh nghiệp, cụ thể là một số doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn QuốcĐề tài Nghiên cứu việc áp dụng lý thuyết thị trường ngách trong các doanh nghiệp, cụ thể là một số doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc

  Vai trò của lợi thế cạnh tranh trong điều kiện kinh doanh hiện nay rất quan trọng. Nó quyết định sự thành bại của một công ty trên thương trường. Tuy nhiên, có được lợi thế cạnh tranh không phải là điều dễ dàng, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa thiếu và yếu về kỹ năng cạnh tranh như các doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì thế, lý thuyết thị trường ...

  doc92 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu ở đội tàu biển Việt NamĐề tài Thực trạng chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu ở đội tàu biển Việt Nam

  Trong hơn một thập kỷ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, lĩnh vực kinh tế đối ngoại của Việt Nam đã không ngừng phát triển và thu được những thành tựu quan trọng. Chỉ tính trong vòng 5 năm (1996-2000), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đã đạt trên 100 tỷ USD, tăng bình quân hàng năm 18,6%. Với hơn 80% khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu c...

  doc97 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thu hút FDI ở Trung Quốc và kinh nghiệm với Việt NamĐề tài Thu hút FDI ở Trung Quốc và kinh nghiệm với Việt Nam

  Mặc dù còn có một số hạn chế, những thành công của Trung Quốc trong thu hút FDI là không thể phủ nhận. Cho đến nay, một số mục tiêu lớn mà Chính phủ Trung Quốc đặt ra khi thực hiện chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài về cơ bản đều đạt được. Trong điều kiện thiếu các nguồn vốn trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giúp Trung Quốc “đả...

  doc96 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Khả năng cạnh tranh trong hàng hoá Việt Nam trên thị trường AseanĐề tài Khả năng cạnh tranh trong hàng hoá Việt Nam trên thị trường Asean

  Là động lực của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng cần nỗ lực tăng cường sức cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ thích ứng với quá trình hội nhập, trực tiếp là AFTA. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, tham gia AFTA cũng có nghĩa là chấp nhận cuộc chơi cạnh tranh trên sân chơi bình ...

  doc91 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt NamĐề tài Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Như vậy, bản thân các công ty chứng khoán hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều có thể nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán thông qua các biện pháp như phát triển môi giới chứng khoán điện tử; hiện đại hóa, đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất; xây dựng quy trình MGCK theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000; tuyển chọn và đào t...

  doc100 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0