• Phân tích thực trạng và hiệu quả hoạt động dịch vụ tại công ty Điện tử công nghiệp Hà NộiPhân tích thực trạng và hiệu quả hoạt động dịch vụ tại công ty Điện tử công nghiệp Hà Nội

  GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) hiện nay của Việt Nam cố đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp thương mại, ytong đó có Công ty Điện tử Công nghiệp – Tổng Công ty Điện Tử và Tin học Việt Nam. Là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong cả hai lĩnh vực sản xuất và kinh doanh những mặt hàng thuộc ngành công nghiệp. Trpng những năm qua, cùng với sự đ...

  doc33 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 18/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Chiến lược tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Da giầy Hà Nội và một số giải pháp cơ bản để thực hiệnĐề tài Chiến lược tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Da giầy Hà Nội và một số giải pháp cơ bản để thực hiện

  Chiến lược tiêu thụ sản phẩm luôn luôn là vấn đề hết sức quan trọng trong công tác sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Bởi vì trong một doanh nghiệp , việc tiêu thụ sản phẩm nhiều hay ít nó sẽ quyết định đến thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó trên thị trường. Vì vậy việc hoàn thiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm sẽ góp phần vào hoàn th...

  doc66 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 18/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện quy trình nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu sản xuất của công ty thương mại Hà NộiĐề tài Hoàn thiện quy trình nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu sản xuất của công ty thương mại Hà Nội

  Hoạt động kinh doanh của công ty thương mại hà nội trong những năm qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình kinh doanh nói chung và kinh doanh nhập khẩu nói riêng. Một phần là do nguồn gốn của công ty còn hạn hẹp ảnh hưởng đến quá trình xuất nhập khẩu của công ty mặt khác là do là sự biến động phức tạp của cơ chế thị trường gây nhiều trở ngạI...

  doc46 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 18/08/2017 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút có hiệu qủa về khách du lịch trong nước và quốc tế tại khách sạn Bồng Lai để nghiên cứuĐề tài Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút có hiệu qủa về khách du lịch trong nước và quốc tế tại khách sạn Bồng Lai để nghiên cứu

  Tài nguyên du lịch là một ưu thế nổi trội của Quảng Ninh. Là tỉnh có nhiều bãi biển đẹp, có cảnh quan nổi tiếng như vịnh Hạ Long, vịnh bái Tử Long cùng các hải đảo đã được UNESCO công nhân là di sản thiên nhiên thế giới. Hàng trăm các di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật tập trung dọc ven biển với mật độ cao. Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tài nguyên...

  doc31 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 18/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tình hình kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty ProsimexĐề tài Tình hình kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty Prosimex

  Để góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, nhà nước và trực tiếp cụ thể nhất là hướng tới 1 mục tiêu : "Tăng xuất khẩu" trong đó phát triển xuất khẩu là nội dung cơ bản nhất, để đạt được mục tiêu trên thì việc xem xét thực trạng và hoàn thiện quy trình xuất khẩu và phát triển sản xuất là vấn đề mà hầu hết các doan...

  doc43 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 18/08/2017 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà NộiĐề tài Thực trạng đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội

  Sau công cuộc đổi mới cho đến nay, kinh tế xã hội của Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị và an toàn xã hội được đảm bảo, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, hợp tác dầu tư với nước ngoài được đẩy mạnh tạo nguồn lực bổ sung nhanh, tăng tốc độ tăng trưởng của thành phố. Trong nhữn...

  doc69 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 18/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quan điểm toàn diện với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nayĐề tài Quan điểm toàn diện với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

  Với mục đích có được nhận thức đúng đắn, từ đó đề ra những chủ trương, chính sách đúng nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi sự nghiệp cao cả là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam cuả nhân dân ta thì trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội chúng ta phải có một cái nhìn toàn diện đối với các nhân tố cuẩ lực lượng sản xuất cũng như các nhân tố của q...

  doc12 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 18/08/2017 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phê phán một số phương pháp luận sai lầm trong định hướng và giải quyết vấn đềĐề tài Phê phán một số phương pháp luận sai lầm trong định hướng và giải quyết vấn đề

  - Xây dựng chính sách tuyển dụng thực tế hơn, hiệu quả hơn: Nhà nước cần có những chính sách tuyển dụng làm sao để cho người tài tự nguyện cống hiến và phục vụ cho mình, các chỉ tiêu tuyển dụng không chỉ dựa vào bằng cấp, bảng điểm, thâm niêm công tác, lý lịch mà cần phải dựa trên những tiêu chí khác như tính chính trực, kỹ năng giao tiếp (trong đó...

  doc15 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 18/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Con đường phát triển tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Việt Nam hiện nayĐề tài Quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Con đường phát triển tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Việt Nam hiện nay

  Qua phân tích và tìm hiểu đề tài, chúng ta không thể phủ nhận được rằng triết học Mác trong đó có học thuyết về hình thái kinh tế-xã hội ra đời là sự thay đổi về chất so với các tư tưởng triết học trước đây chưa kể đến lần đầu tiên có sự kết hợp giữa duy vật và biện chứng, các sự việc được xem xét trên cơ sở khách quan và toàn diện. Triết học Mác đ...

  doc31 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 18/08/2017 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng và các mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamĐề tài Thực trạng và các mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Trải qua quá trình đấu tranh khó khăn và gian khổ, khi đất nước thống nhất, Đảng và nhà nước ta quyết định đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chứ không phải nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Việc làm rõ bản chất, đặc trưng của ...

  doc37 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 18/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0