• Sự tác động của văn hóa trong la Vietnamiene tới hoạt động kinh doanh của nhà hàngSự tác động của văn hóa trong la Vietnamiene tới hoạt động kinh doanh của nhà hàng

  Sự tôn thờ những nét đẹp của văn hóa và tình yêu tổ quốc đã xác định phương thức hành động cho các thành viên trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Biểu hiện rõ nhất của những con người ở đây là sự làm việc quên mình để cho thành công của LA VIETNAMIENE trên tất cả các mặt, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và với tất cả lòng nhiệt huyết, sự cần cù c...

  doc13 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 29/07/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Ảnh hưởng đô thị hóa đến các hộ nông dân bị mất đất ở Hà NộiĐề tài Ảnh hưởng đô thị hóa đến các hộ nông dân bị mất đất ở Hà Nội

  Người nông dân mất đất tìm lối đi mới – Chuyển nghề. Nhưng thật không dễ! Sự khó khăn trong chuyển nghề, tìm việc làm mới đối với lao động không còn đất là do vấp phải những rào cản mà trước tiên là trình độ của người lao động. Thực tế chỉ có 27,23% lao động bị thu hồi đất có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và 14% được đào tạo chuyên môn sơ cấp...

  doc26 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 29/07/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty Vinaconex 2Đề tài Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty Vinaconex 2

  Con người giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong quá trình hình thành đảm bảo và nâng cao chất lượng. Vì vậy, trong công tác quanr lý chất lượng cần áp dụng những biện pháp thích hợp để có thể huy động hết khả năng của mọi người mọi cấp vào công việc. Lãnh đạo doanh nghiệp phải là người xác định được chính sách & chiến lược phát triển cho doanh nghi...

  doc31 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 29/07/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệpĐề tài Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp

  Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn tất cả năm điều kiện sau: (a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua; (b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá; (c) Doanh thu được xác định...

  doc41 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 29/07/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ở Long BiênĐề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ở Long Biên

  Các dịch vụ khác: - Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; - Dịch vụ ngân quỹ; - Tư vấn đầu tư; - Nhận ủy thác đầu tư và quản lý tài sản; - Chiết khấu các chứng từ có giá; - Cho thuê ngăn tủ sắt ; - Dịch vụ bất động sản; - Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ - Dịch vụ chi trả lương - Dịch vụ thu chi hộ tiền bán hàng

  doc48 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 29/07/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề án môn học: Hạch toán khấu hao tài sản cố định -Thực trạng và giải phápĐề án môn học: Hạch toán khấu hao tài sản cố định -Thực trạng và giải pháp

  Riêng nguyên giá TSCĐHH điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp là nguyên giá phản ánh ở đơn vị bị điều chuyển phù hợp với bộ hồ sơ của TSCĐ đó. Đơn vị nhận TSCĐ căn cứ vào nguyên giá , số khấu hao luỹ kế, giá trị còn lại trên sổ kế toán và bộ hồ sơ của TSCĐ đó để phản ánh vào sổ kế toán. Các chi phí liên quan ...

  doc27 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 29/07/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Môi trường kinh doanh Việt Nam thực trạng và giải phápMôi trường kinh doanh Việt Nam thực trạng và giải pháp

  Việt Nam được coi là quốc gia có nền chính trị và xã hội ổn định, ít căng thẳng sắc tộc, tôn giáo.Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang mở ra một thị trường tiềm năng cho ngành kinh tế. Quèc Héi ViÖt Nam ®• th«ng qua Luật Doanh nghiệp (DN) chung không phân biệt DN trong nước và nước ngoài, và Luật đầu tư với nhiều điểm đổi m...

  doc26 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 29/07/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Kế toán dự phòng phải thu khó đòi ở Việt Nam hiện nayĐề tài Kế toán dự phòng phải thu khó đòi ở Việt Nam hiện nay

  Theo thông tư 13/TT-BTC ngày 27/2/2006(thông tư hiện hành về việc hướng dẫn thực hiện kế toán dự phòng phải thu khó đòi) thì dự phòng nợ phải thu khó đòi: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán. Dự phòng phải t...

  doc25 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 29/07/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số vấn đề về khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệpĐề tài Một số vấn đề về khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

  Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định) thoả mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật ...

  doc27 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 29/07/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phương pháp hạch toán tài sản cố địnhĐề tài Phương pháp hạch toán tài sản cố định

  Chuẩn mực này được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí p...

  doc31 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 29/07/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0