• Chuyên đề Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại Xí nghiệp cơ điện vật tưChuyên đề Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại Xí nghiệp cơ điện vật tư

  Có thể nói trong nền kinh tế thị trường việc trả lương và thu nhập cho người lao động là một vấn đề lớn, nó giữ một vai trò rất quan trọng trong mỗi người lao động. Giải quyết tốt vấn đề trả lương và thu nhập sẽ có tác dụng rất lớn đến sự tăng trưởng và phát triển không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn cả nền kinh tế quốc dân. Hiện nay chính ph...

  doc68 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Thực trạng việc sử dụng các biện pháp tạo động lực trong lao động ở Xí nghiệp Bánh Mứt kẹo Hà NộiChuyên đề Thực trạng việc sử dụng các biện pháp tạo động lực trong lao động ở Xí nghiệp Bánh Mứt kẹo Hà Nội

  Việc tạo ra động lực trong lao động sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn cho người lao động nói riêng và công ty, Xí ngiệp nói chung. Đây cũng là yếu tố được nhiều nhà quản lý qua tâm mà đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý nhân lực. Đi phân tích rõ tâm lý người lao động để tìm ra những động lực cơ bản điều chính nó cho phù hợp với điều kiện sản xuất cụ t...

  doc61 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty may Đáp CầuChuyên đề Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty may Đáp Cầu

  Vận dụng các hình thức trả lương là một trong những hoạt động quản lý quan trọng đối với bất kỳ một tổ chức doanh nghiệp nào . Trong doanh nghiệp,hoạt động này có thể tao ra động lực kích thích người lao động hăng say làm việc , tiết kiệm chi phí sản xuất , thu được lợi nhuận cao nhưng cũng có thể gây ức chế,mâu thuẫn, đình trệ sx kinh doanh . Vì v...

  doc69 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quẩ sủ dụng nguồn nhân lục ở công ty Sông Đà 12Chuyên đề Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quẩ sủ dụng nguồn nhân lục ở công ty Sông Đà 12

  Hoạt động quản lý con người vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Nó đòi hỏi nhà quản lý không những có kiến thức về lý luận thực tiễn mà còn đòi hỏi nhà quản lý có kiến thức sâu sắc về tâm lý cá nhân và tâm lý tập thể. Kết hợp hai yếu tố này và thực hiện một cách hài hoà người quản lý sẽ thành công trong hợp đồng quản lý và sử dụng lao ...

  doc63 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty May 10Chuyên đề Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty May 10

  Vận dụng các hình thức trả lương là một trong những hoạt động quản lý quan trọng đối với bất kỳ tổ chức doang nghiệp nào. Trong doanh nghiệp, hoạt động này có thể tạo ra động lực kích thích người lao động hăng say làm việc, tiết kiệm chi phí sản xuất, thu được lợi nhuận cao nhưng cũng có thể gây ức chế, mâu thuẫn đình trệ sản xuất kinh doanh. Chính...

  doc98 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng trong công tác tiền lương tại Công Ty Điện Cơ Thống NhấtLuận văn Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng trong công tác tiền lương tại Công Ty Điện Cơ Thống Nhất

  Để ngày càng thích nghi hơn nữa trong cơ chế thị trường, tự chủ trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp không thể không thực hiện các hình thức trả lương vì nó là một nội dung của tự chủ sản xuất. Mặt khác nó có tác dụng tích cực trong quá trình tổ chức sản xuất và đẩy nhanh quá trình tự chủ. Đồng thời với chế độ trả lương hợp lý có thể tiết ki...

  doc80 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Nhà máy Vật liệu Bưu điệnChuyên đề Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Nhà máy Vật liệu Bưu điện

  Chất lượng của đội ngũ lao động trong một tổ chức được thể hiện ở kết quả làm việc của họ cống hiến cho tổ chức, ở sự vững mạnh của tổ chức trên thương trường và nó được quyết định bởi thái độ, ý thức tinh thần làm việc của chính đội ngũ lao động đó. Như vậy, để nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trước hết Nhà máy Vật liệu Bưu điện cần phải quan...

  doc95 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông & cơ sở hạ tầng Ninh BìnhLuận văn Vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông & cơ sở hạ tầng Ninh Bình

  Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh dù với bất kỳ quy mô nào cũng cần có vốn. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vốn là điều kiện kiên quyết có ý nghĩa quyết định đối với các bước tiếp theo của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế, bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm tới vấn đề tạo lập vốn, quản lý và ...

  doc38 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Hoàn thiện việc lập và phân tích Báo cáo tài chính ở Công ty phát triển khoáng sản-MidecoChuyên đề Hoàn thiện việc lập và phân tích Báo cáo tài chính ở Công ty phát triển khoáng sản-Mideco

  ình hình tài chính của một doanh nghiệp là điều quan trọng và đáng quan tâm tới nhiều đối tượng liên quan. Thông qua số liệu thực tế tại Công ty phát triển khoáng sản-MIDECO ta biết được tình hình tài chính như qui mô, cơ cấu tài sản, nguồn vốn, hiệu quả qúa trình sản xuất kinh doanh và khả năng sinh lời. Từ đó ta có thể thấy những mặt tích cực đán...

  doc39 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Một số biện pháp tăng lợi nhuận của Công ty dệt len mùa đôngChuyên đề Một số biện pháp tăng lợi nhuận của Công ty dệt len mùa đông

  Lợi nhuận và việc tăng lợi nhuận luôn là mục tiêu chiến lược đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động vì mục đích lợi nhuận. Công ty Dệt len Mùa Đông, một doanh nghiệp nhà nước với hơn 40 năm tồn tại và phát triển, bằng kinh nghiệm và sự nỗ lực hết mình đã không chỉ đứng vững mà còn ngày càng phát triển bất chấp những khó khăn, thách thức của cơ c...

  doc56 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 26/12/2018 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0