• Những giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển chăn nuôi bò ở tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ 2001-2010Những giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển chăn nuôi bò ở tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ 2001-2010

  Những giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển chăn nuôi bò ở tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ 2001-2010LỜI NÓI ĐẦU Chăn nuôi là một ngành kinh tế trong nền kinh tế quốc dân, cung cấp cho con người và xã hội về thực phẩm và mục đích khác. Là một ngành luôn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Cùng với sự phát triển của nó, chăn nuôi sẽ ngày phải p...

  doc17 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1053 | Lượt tải: 0

 • Mối quan hệ giữa tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo trong quá trình phát triển kinh tế ở Đồng Bằng Sông Cửu LongMối quan hệ giữa tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo trong quá trình phát triển kinh tế ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

  Mối quan hệ giữa tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo trong quá trình phát triển kinh tế ở Đồng Bằng Sông Cửu LongMục Lục Tóm tắt Phần I: Lý luận chung về tăng trưởng và XĐGN. 1. Các khái niệm và các chỉ tiêu để đo 1.1. Tăng trưởng kinh tế. 1.2. Phỏt triển kinh tế. 1.3. Nghốo 1.4. Cụng bằng và bất bỡnh đẳng. 2. Cỏc mối quan hệ. 2.1. Mối quan h...

  doc44 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1461 | Lượt tải: 4

 • Kinh tế hộ nông dân và nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ nông dânKinh tế hộ nông dân và nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ nông dân

  Kinh tế hộ nông dân và nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ nông dânMục lục A. Mở đầu 1 B. Nội dung 2 1. Vấn đề phát triển kinh tế hộ nông dân 2 1.1. Khái niệm kinh tế hộ nông dân và hình thức phân loại kinh tế hộ nông dân 2 1.2. Vai trò và ý nghĩa của việc phát triển kinh tế hộ nông dân đối với ngành Nông nghiệp - nông thôn Việt Nam. 4 2. Vấn ...

  doc13 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1084 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà NộiThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội

  Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà NộiMỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài:Kinh tế trang trại ở nước ta đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ phát triển mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Có thể nói việc thực hiện chỉ thị 100 của Ban Bí thư TW Đảng (Khoá 4), Nghị quyết 10 - NQ/TW của Bộ Chính trị (Tháng 4/1988) và phá...

  doc53 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1226 | Lượt tải: 1

 • Đánh giá thực hiện chính sách, đường lối, giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn trong tương laiĐánh giá thực hiện chính sách, đường lối, giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn trong tương lai

  Đánh giá thực hiện chính sách, đường lối, giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn trong tương laiMỤC LỤC Lời mở đầu 1 PHẦN I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ 3 I-/ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3 1-/ Vai trò và các công cụ quản lý của Chính phủ 3 2-/ Vai trò của chính sách kinh tế phát triển nông nghiệp nông thôn 5 ...

  doc39 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1114 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế trang trại ở nước taHoàn thiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế trang trại ở nước ta

  Hoàn thiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế trang trại ở nước taMỤC LỤC CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về tổ chức sản xuất và mô hình kinh tế trang trại trong nông nghiệp ở Việt Nam. 1 1.Khái niệm và các hình thức tổ chức sản xuất .2 2.Tổ chức sản xuất và vai trò tổ chức sản xuất 6 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRONG NÔNG NGHI...

  doc38 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1101 | Lượt tải: 0

 • Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế trang trại ở Tuyên QuangTiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế trang trại ở Tuyên Quang

  Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế trang trại ở Tuyên QuangMỤC LỤC Lời nói đầu 1 Nội dung chính 3 I. Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển kinh tế trang trại 3 1. Khái niệm, vai trò và những đăc trưng của kinh tế trang trại 3 1.1 Khái niệm kinh tế trang trại 3 1.2 Vai trò của kinh tế trang trại 4 1.3 Những đặc trưng cơ bản của kinh tế...

  doc27 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1013 | Lượt tải: 0

 • Một số cơ sở lý luận về mở rộng thị trường tiêu thụ lúa gạoMột số cơ sở lý luận về mở rộng thị trường tiêu thụ lúa gạo

  Một số cơ sở lý luận về mở rộng thị trường tiêu thụ lúa gạoMỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ LÚA GẠO. 3 1. Khỏi niệm. 3 1.1.Khái niệm về thị trường tiờu thụ lúa gạo. 3 1.2. Mở rộng thị trường tiêu thụ lúa gạo. 4 2. Bản chất của thị trường tiêu thụ lúa gạo 5 2.1. Thị trường lúa gạo ra đời...

  doc33 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1717 | Lượt tải: 3

 • Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông HồngThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông Hồng

  Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông HồngMỤC LỤC A.Lời nói đầu 1 B.Noi dung 3 Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển kinh tế trang trại 3 I. Khái niệm, đặc trưng và phân loại 3 1. Khái niệm về kinh tế trang trại 3 2. Đặc trưng của kinh tế trang trại 4 3. Phân loại kinh tế trang trại 6 II Vai t...

  doc34 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1209 | Lượt tải: 0

 • Tình hình chuyển dịch cơ cấu ngành của Việt nam trong quá trình đổi mớiTình hình chuyển dịch cơ cấu ngành của Việt nam trong quá trình đổi mới

  Tình hình chuyển dịch cơ cấu ngành của VN trong quá trình đổi mớiLời mở đầu Mục tiêu của bất kỳ nền kinh tế nào cũng đều hướng tới sự phát triển. Trong ba tiêu thức đánh giá sự phát triển, cơ cấu kinh tế được coi là tiêu thức để đánh giá sự thay đổi về chất, là dấu hiệu để đánh giá, so sánh các giai đoạn phát triển của một nền kinh tế. Cơ cấu kinh ...

  doc18 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1136 | Lượt tải: 1