• Chương I. Điện tích - Điện trường định luật culombChương I. Điện tích - Điện trường định luật culomb

  Bài 63 : Cho hai điện tích q1= q2==16μC đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau 1m trong không khí. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q0= 4μC đặt tại. a. Điểm M : MA= 60cm ; MB= 40cm b. Điểm N : NA= 60cm ; NB= 80cm c. Điểm P : PA= 60cm ; PB= 80cm d. Điểm Q : QA=QB= 100cm ĐS: a. F= 16N ; b.3,9N ; c. 10,4N, d. 0,98N Bài 64 : C...

  doc11 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt bài giảng Giải tích hàm - Đinh Ngọc ThanhTóm tắt bài giảng Giải tích hàm - Đinh Ngọc Thanh

  4.7.12. X Với n 2 Z+ cố định gọi M là tập tất cả các dãy số thực bằng 0 từ phần tử thứ „n + 1” trở đi, tức M = f„x1; x2; : : :; xn;0;0; : : :” j x1; : : :; xn 2 Rg. (a) Hãy kiểm M là một không gian vectơ con của ‘2, do đó là một không gian định chuẩn con của ‘2. Hãy xác định số chiều của M. (b) Chứng minh M là một tập con đóng của ‘2. Hỏi M có ...

  pdf53 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0

 • Toán cao cấp - Chương 4: Tích phânToán cao cấp - Chương 4: Tích phân

  Bài 16: Cho hàm giá trị cận biên của lợi nhuận theo sản lượng là M Q     5 500 và nếu chỉ bán được 50 sản phẩm thì bị lỗ 13500 đơn vị tiền. Tìm hàm lợi nhuận  ( ) Q . Bài 17: Trong quá trình sản xuất một loại sản phẩm, chi phí cố định trên mỗi tuần là 4000USD. Nếu hàm chi phí biên là dC 0,000001.(0,002 25 ) 0, 2, Q Q 2 dQ    trong đó C...

  pdf15 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • Toán cao cấp - Chương 3: Đạo hàm và vi phân hàm một biếnToán cao cấp - Chương 3: Đạo hàm và vi phân hàm một biến

  Bài 30: Một doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm với hàm sản xuất ngắn hạn là Q L  50 Cho biết giá 1 đơn vị sản phẩm là 40 ngàn VNĐ và giá tiền công một lao động là 50 ngàn VNĐ. Hãy tìm mức sử dụng lao động để lợi nhuận của doanh nghiệp đạt tối đa. Bài 31: Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một sản phẩm. Lượng cầu QD của sản phẩm này là  ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0

 • Toán cao cấp - Chương 2: Hàm liên tụcToán cao cấp - Chương 2: Hàm liên tục

  Bài 5: Một nhà máy kẹo bán kẹo theo pound. Nếu khách hàng mua kẹo với số lượng ít hơn hoặc bằng 20 pounds thì nhà máy bán với giá 1,5$/pound. Nếu khách hàng mua kẹo với số lượng trên 20 pounds thì nhà máy bán với giá 1,25$/pound (tính cho toàn bộ lượng kẹo) cộng thêm một phụ phí k. Gọi x là số pounds, p(x) hàm đơn giá. a) Viết hàm đơn giá p(x)....

  pdf4 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0

 • Toán cao cấp - Chương 1: Hàm số một biến số - Phan Trung HiếuToán cao cấp - Chương 1: Hàm số một biến số - Phan Trung Hiếu

  Bài 1: Một doanh nghiệp có hàm sản xuất Q L 100.3 2 , trong đó L là lượng sử dụng lao động và Q là lượng sản phẩm đầu ra mỗi tuần. a) Hãy cho biết lượng sản phẩm đầu ra mỗi tuần khi doanh nghiệp sử dụng 64 đơn vị lao động mỗi tuần và giữ nguyên mức sử dụng các yếu tố đầu vào khác. b) Tại mức sử dụng 64 đơn vị lao động mỗi tuần, nếu doanh nghiệ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0

 • Đệ Quy Quay Lui Nhánh CậnĐệ Quy Quay Lui Nhánh Cận

  VD: Bài toán người giao hàng - Một người cần phải giao hàng tại N thành phố T1, T2, , Tn - Cij: chi phí đi từ thành phố Ti đến thành phố Tj (i=1,2, ,N; j = 1,2, ,N) - Yêu cầu: xác định hành trình thỏa mãn + Đi qua tất cả các thành phố, mỗi thành phố qua đúng 1 lần, rồi quay trở lại thành phố xuất phát. + Chi phí nhỏ nhất VD: Bài toán ngườ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0

 • Quy hoạch tuyến tính - Chương 4: Ứng dụng quy hoạch tuyến tínhQuy hoạch tuyến tính - Chương 4: Ứng dụng quy hoạch tuyến tính

  Một nhà thám hiểm mang theo một balô chỉ chứa được một trọng lượng không quá b. Có n loại vật dụng phải mang theo. Mỗi vật loại vật i có trọng lượng là ai và giá trị sử dụng là ci. Hỏi ông ta phải chọn lựa các vật mang theo như thế nào để có giá trị sử dụng là lớn nhất ? Về mặt toán học thì nếu hàm mục tiêu là min z hoặc ràng buộc là đẳng thức ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

 • Quy hoạch tuyến tính - Chương 2: Giải thuật đơn hìnhQuy hoạch tuyến tính - Chương 2: Giải thuật đơn hình

  Theo các ví dụ trên, trong trường hợp quy hoạch tuyến tính suy biến thì sau một số lần lặp có thể phương án nhận được vẫn như cũ mà không có sự thay đổi nào, có thể phương án nhận được tốt hơn, có thể phương án nhận được là một phương án đã nhận trước đó rồi và từ đó cứ xoay vòng mãi. Do đó nếu không có biện pháp phòng ngừa thì thuật toán đơn h...

  pdf36 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0

 • Một cải tiến của phương pháp timoshenko áp dụng phân tích ổn định thanh thẳng chịu nén đúng tâm - Nguyễn Hùng TuấnMột cải tiến của phương pháp timoshenko áp dụng phân tích ổn định thanh thẳng chịu nén đúng tâm - Nguyễn Hùng Tuấn

  This paper presents an innovative of Timoshenko method for determining critical buckling load of a compressed bar. The idea of the proposed algorithm is based on combining the classic criterion (the least mean square error criterion) and the standard methods of strength of materials for determining the deflection functions by loops, which means ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: honghp95 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0