• Đề tài Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tây Bắc - Bộ Quốc phòngĐề tài Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tây Bắc - Bộ Quốc phòng

  + Người lao động làm việc ở đơn vị nào thì đơn vị đó thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo chế độ. + Để đảm bảo công khai trả lương mọi người lao động đều được xếp chuyển lương về cùng một mặt bằng lương chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài chế độ tiền lương, công ty còn tiến hành xây dựng chế độ tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tíc...

  doc62 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xi măng Phú ThọĐề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ

  Đối chiếu với sổ quỹ để đảm bảo việc rút tiền mặt và thanh toán một cách thuận lợi. 1.5. Hình thức kế toán mà Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ đang áp dụng. 1.5.1. Vận dụng chứng từ kế toán. Một trong những đặc trưng của hạch toán kế toán là nhận thông tin phải có căn cứ chứng từ. Chứng từ kế toán là bằng chứng xác minh nội dung nghiệp vụ kế toán...

  doc62 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xây dựng số I Phú ThọĐề tài Tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xây dựng số I Phú Thọ

  Trong đơn vị, tài sản cố định có rất nhiều loại khác nhau, mỗi loại lại có những đặc điểm về tính chất kỹ thuật, công dụng và kiểu cách khác nhau sử dụng trong những lĩnh vực hoạt động khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để thuận tiện cho công tác theo dõi quản lý tài sản cố định và tổ chức hạch toán TSCĐ cũng như để dễ lấy số liệu làm b...

  doc55 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩmĐề tài Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

  - Phương thức trả chậm trả góp: là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. Xét về bản chất hàng bán trả chậm, trả góp vẫn thuộc quyền sở hữu của đơn vị bán nhưng quyền kiểm soát tài sản và l...

  doc62 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Tây Bắc – Bộ Quốc phòngĐề tài Tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Tây Bắc – Bộ Quốc phòng

  Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có các nguồn lực kinh tế như: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Xét về thời gian hữu dụng và giá trị ban đầu, nguồn lực kinh tế của các doanh nghiệp được chia làm 2 loại: Tài sản cố định là các nguồn lực kinh tế có giá trị ban đầu lớn và thời gian hữu dụng dài. T...

  doc61 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần vận tải ô tô Phú ThọĐề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ

  Mọi hoạt động của Công ty được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. - Thực hiện ổn định tổ chức đảm bảo thực hiện công tác kinh doanh trong mọi điều kiện với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả, tổ chức phối hợp hoạt động giữa các bộ phận và các thành viên với nhau về các công tác thị trường, kinh doanh, kế toán...

  doc59 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần giày Vĩnh PhúĐề tài Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần giày Vĩnh Phú

  Căn cứ vào qui mô, đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất, trình độ nghiệp vụ chuyên môn của kế toán viên, công ty cổ phần giày Vĩnh phú đã tổ chức ghi sổ kế toán theo hình thức nhật kí chung ( NKC ) Hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh thể hiện trên các chứng từ gốc đều được kế toán phân loại và định khoản theo đúng mối quan hệ đối ứ...

  doc73 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đại ThịnhĐề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đại Thịnh

  Công ty TNHH Đại Thịnh chuyên sản xuất các loại sản phẩm hoá chất phục vụ ngành giấy với nhiều sản phẩm đa dạng, nhiều đặc điểm hoàn toàn khác nhau, mỗi một bộ phận sản xuất có đặc thù riêng và căn cứ vào hệ thống sản xuất kinh doanh đặc thù, Công ty được chia thành các bộ phận sản xuất kinh doanh như sau: 1- Phân xưởng tinh bột: Chuyên sản xuất ...

  doc73 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Kim XáĐề tài Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Kim Xá

  Tại đây đất sét bị nhào trộn một lần nữa, cấp thêm nước nếu độ ẩm chưa đạt yêu cầu (độ ẩm tạo hình dao động xung quanh 20%) và qua buồng chân không các bọt không khí còn lại trong đất sẽ được hút ra, tăng độ sít đặc của khối đất. Qua khuôn tạo hình,đất được tạo phôi có hình dạng như mong muốn và qua máy cắt gạch để phân thành viên theo kích thước đ...

  doc57 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện công tác Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt TrìHoàn thiện công tác Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì

  Do đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và yêu cầu quản lý quy mô hoạt động sản xuất nên công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì đã áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung. Theo hình thức này, toàn bộ công tác kế toán đều được tập trung tại phòng kế toán - tài vụ của công ty từ khâu hạch toán ban đầu, thu thập, kiểm tra chứng ...

  doc49 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0