Chủ đề seminar nguồn gốc và bản chất của ý thức

Chủ đề seminar nguồn gốc và bản chất của ý thứcĐây là chủ đề seminar của đại học Dược Hà Nội Nội dung của chủ đề đó là trình chiếu slide và thuyết trình về nó Nhằm giải quyết các câu hỏi: 1>Ý thức là gì? 2>Nguồn gốc của ý thức là gì? 3>Bản chất của ý thức như thế nào? 4>Lý luận và phản ánh của chủ nghĩa duy vật biện chứng 4>Các hình thức phản ánh của ý thức Chúc các bạn tìm thấy sự hữu ích trong tài liệu này

ppt23 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 3709 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chủ đề seminar nguồn gốc và bản chất của ý thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguồn gốc, bản chất của ý thức Nhúm 2 A5K65 NGUỒN GỐC Tự nhiờn Xó hội Nguồn gốc tự nhiờn í thức là 1 thuộc tớnh của vật chất cú tổ chức cao là bộ úc người Bộ nóo người và ý thức Bộ nóo người là một tổ chức v/c sống đặc biệt cú cấu trỳc tinh vi và phức tạp. Bộ nóo người là cơ quan vật chất của ý thức Với cấu tạo phức tạp và tinh vi gồm khoảng 14-15 tỉ tế bào thần kinh liờn hệ với nhau và cỏc giỏc quan để thu nhận, điều khiển hoạt động của cơ thể thụng qua cỏc phản xạ Bộ nóo người và ý thức Hoạt động ý thức chỉ diễn ra trong bộ nóo người, trờn cơ sở cỏc quỏ trỡnh sinh lý- thần kinh của bộ nóo. Tuy nhiờn bộ úc con người thỡ chưa đủ. mà cần cú sự tỏc động của thế giới bờn ngoài lờn cỏc giỏc quan và qua đú đến bộ úc con người. Lý luận phản ánh của CNDVBC Phản ỏnh là thuộc tớnh chung, phổ biến của mọi đối tượng vật chất Phản ánh là sự tái tạo những đặc điểm của hệ thống vật chất này lên một hệ thống vật chất khác khi hai hệ thống này tác động vào nhau Kết quả của sự phản ánh là các thông tin mà độ phức tạp của nó phụ thuộc trình độ cái phản ánh. Sơ đồ về cỏc hỡnh thức phản ỏnh Vật lý Hoỏ học Sinh học Tõm lý í thức Minh hoạ về sự phát triển của các hình thức phản ánh Phản ỏnh của cỏc dạng vật chất phỏt triển từ thấp đến cao cựng với quỏ trỡnh tiến húa từ thấp đến cao của thế giới vật chất. í thức là hỡnh thức phản ỏnh của vật chất phỏt triển ở trỡnh độ cao. í thức là sự phản ỏnh thế giới bờn ngoài vào bộ úc con người. Nguồn gốc xó hội Lao động Quỏ trỡnh con người sử dụng cụng cụ tỏc động vào tự nhiờn tạo ra cỏc sản phẩm phục vụ nhu cầu của mỡnh Lao động Là điều kiện đầu tiờn và chủ yếu để con người tồn tại Là yếu tố xó hội cú vai trũ quyết định trong quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển ý thức Ngụn ngữ là cỏi vỏ vật chất của tư duy con người là yếu tố xó hội, cựng với lao động cú vai trũ quyết định đối với sự hỡnh thành và phỏt triển ý thức Ngụn ngữ ý thức Nguồn gốc tự nhiên Nguồn gốc xã hội Hiện thực khách quan Não người Lao động Ngụn ngữ Tổng kết BẢN CHẤT CỦA í THỨC í thức Một hiện tượng xó hội mang bản chất xó hội Sự phản ỏnh HTKQ vào bộ úc con người một cỏch năng động sỏng tạo Là hỡnh ảnh chủ quan của thế giới khỏch quan “í thức chẳng qua là cỏi vật chất được đem chuyển vào đầu úc con người và được cải biến đi trong đú” hinh c.mac Bản chất của ý thức Bản chất của ý thức Bản chất của ý thức í thức khụng thụ động, đơn giản,mỏy múc như cỏi gương soi, khụng phải sự sao chộp nguyờn xi giới tự nhiờn vào úc con người mà cú tớnh năng động và sỏng tạo Từ hiểu biết khỏch quan đến sỏng tạo khỏch quan qua thực tiễn Tớnh năng động sỏng tạo của ý thức thể hiện qua cỏc mặt: Trao đổi thụng tin giữa chủ thể và đối tượng phản ỏnh là quỏ trỡnh 2 chiều, cú định hướng và chọn lọc. Mụ hỡnh húa (sỏng tạo lại ) đối tượng trong tư duy dưới dạng hỡnh ảnh tinh thần. Chuyển mụ hỡnh từ tư duy ra hiện thực khỏch quan, tức quỏ trỡnh hiện thực húa thực tiễn thụng qua hoạt động thực tiễn. í thức ra đời gắn liền với hoạt động thực tiễn, chịu sự chi phối của quy luật sinh học và quy luật xó hội (chủ yếu). Hinh anh??? í thức là 1 hiện tượng xó hội, mang bản chất xó hội. Ban chat y thuc Tinh phan anh Tinh sang tao Tinh xa hoi Nhúm 2 A5K65

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTung2.ppt
Tài liệu liên quan