Chuyên đề Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo nền knh tế thị trường có sự định hướng của Nhà nước, đặc biệt là khi nước ta đã là thành viên của tổ chức thương mại WTO, đất đai và nhà ở là nhu cầu cần thiết cho mọi thành viên trong nền kinh tế. Việc thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai là một yêu cầu cần thiết và đúng đắn nhằm đảm bảo công bằng trong xã hội. Một trong những công cụ giúp Nhà nước quản lý đất đai thống nhất trong cả nước là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh nó cũng là cơ sở pháp lý để người dân thực hiện các quyền của mình và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước về đất đai minh sử dụng. Trên địa bàn huyện Đô Lương việc quản lý đất đai đã có nhiều tiến bộ tuy nhiên do nhiều lý do khách quan và chủ quan nên công tác này còn rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận chưa cao và không đồng đều giữa các xã và trên từng loại đất, diện tích đất được cấp hàng năm thấp. Dưới sự cố gắng của cán bộ địa chính và sự quan tâm của các cơ quan cấp trên hy vọng trong những năm tới công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện sẽ hoàn thiện hơn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

doc32 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 12/06/2014 | Lượt xem: 886 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài. Luật đất đai 1993 khẳng định: “Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vơ cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của mơi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hĩa xã hội, an ninh quốc phịng”. Cùng với sự phát triển của xã hội thì đất đai cĩ một vị trí ngày càng quan trọng khơng thể thay thế được. Cơng tác quản lý Nhà nước về đất đai là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của đất nước, trong nhiều năm qua cơng tác này thu được nhiều thành quả tạo điều kiện cho người dân được quyền làm chủ đất đai, là động lực phát triển sản xuất, gĩp phần ổn định kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên những hành vi vi phạm pháp luật đất đai, tranh chấp, khiếu kiện vẫn xảy ra thường xuyên. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của việc này là các chủ sử dụng đất khơng cĩ đầy đủ giấy tờ pháp lý, đất cĩ nguồn gốc khơng rõ ràng,...Điều này gây nhiều khĩ khăn cho cơng tác giải quyết khiếu kiện nĩi riêng và cơng tác quản lý đất đai nĩi chung. Để quản lý chặt chẽ quỹ đất quốc gia, Nhà nước cần xây dựng một chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước và người sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra đời giúp cho người sử dụng đất yên tâm đầu tư, khai thác tốt tiềm năng đất và chấp hành đúng luật đất đai. Đồng thời, giúp Nhà nước quản chặt chẽ từng thửa đất, từng chủ sử dụng đất từ đĩ lập quy hoạch, kế hoạch hợplý, hiệu quả, tiết kiệm hơn. Đơ Lương là một huyện thuần nơng đang từng bước tiến hành cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa nên các nhu cầu về đất đai ngày càng tăng. Vì vậy việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển, sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Trong những năm gần đây cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên cơng tác này vẫn cịn gặp nhiều khĩ khăn, vướng mắc đặc biệt là cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Xuất phát từ những vấn đề thực tế và những kiến thức đã học, được sự đồng ý của khoa Bất động sản & Kinh tế tài nguyên, dưới sự hướng dẫn của cơ giáo Thạc sĩ Ngơ Phương Thảo và phịng Tài nguyên & Mơi trường huyện Đơ Lương tạo điều kiện, em chọn đề tài: “ Cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đơ Lương, tỉnh Nghệ An”. Mục đích đề tài. Hệ thống cơ sở khoa học về cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đánh giá thực trạng cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện trong những năm gần đây từ đĩ rút ra những ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phạm vi nghiên cứu: địa bàn huyện Đơ Lương, tỉnh Nghệ An Phương pháp nghiên cứu. Đề tài vận dụng các văn bản, chính sách đất đai của Nhà nước và các tài liệu của phịng Tài nguyên và Mơi trường. Các phương pháp được sử dụng là: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp phân tích, so sánh, thống kê, điều tra xã hội học,… Ý nghĩa của đề tài. _ Ý nghĩa học tập: Đây là cơ hội tốt cho sinh viên củng cố kiến thức đã học đồng thời tiếp cận với mơi trường thực tế. _ Ý nghĩa thực tiễn: Đánh giá cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu từ đĩ đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung đề tài. Chương I. Cơ sở khoa học của cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chương II. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đơ Lương tỉnh Nghệ An. Chương III. Giải pháp đẩy mạnh cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đơ Lương. CHƯƠNG I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CƠNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Vai trị của đất đai và sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vai trị của đất đai. Sự tồn vong, suy thịnh của mỗi quốc gia đều gắn liền với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia hay nĩi cách khác là bảo vệ chế độ sở hữu về đất đai. Đất đai là điều kiện vật chất cần thiết để con người tồn tại và tái sản xuất. Hiến pháp nước ta năm 1992 đã khẳng định: “ Đất đai là nguồn tài nguyên vơ cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của mơi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hĩa, xã hội, an ninh, quốc phịng.” Tuy vậy đất đai khơng phải là tài nguyên vơ hạn, vì vậy việc sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên này một cách hợp lý là nhiệm vụ cấp thiết của mỗi quốc gia. Thời gian gần đây quá trình đơ thị hĩa diễn ra nhanh chĩng, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên nhu cầu sử dụng đất tăng lên trên tất cả mọi lĩnh vực. Việc quản lý sử dụng đất khơng chỉ cĩ ý nghĩa quyết định tương lai của mỗi địa phương mà cịn là điều kiện thực hiện chiến lược phát triển chung của đất nước. Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa và hội nhập quốc tế đã tạo cho nước ta nhiều điều kiện để phát triển. Bên cạnh các cơ hội phát triển nĩ cịn mang lại nhiều khĩ khăn và thách thức lớn, việc đảm bảo chế độ sở hữu Nhà nước về đất đai là hết sức cần thiết. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp Nhà nước quản lý thống nhất đất đai trên tồn quốc, giúp cho các tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, hộ gia đình và cá nhân (gọi chung là người sử dụng đất) yên tâm đầu tư, phát huy tiềm năng của đất đai, đồng thời nâng cao trách nhiệm của tồn xã hội đối với việc khai thác và tái tạo nguồn tài nguyên đất. Tuy vậy thực tế cho thấy cơng tác quản lý Nhà nước về đất đai ở nhiều nơi cịn buơng lỏng, tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, sử dụng đất sai mục đích, lãng phí,… Vì vậy để quả lý đất đai ngày cang tốt hơn thì việc đầu tiên cần thực hiện tốt là cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng. Nĩ là cơ sở pháp lý cao nhất để xác định quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khái niệm và vai trị của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo điều 4, khoản 20 luật đất đai 2003: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan Nhà nước cĩ thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một chứng thư pháp lý quan trọng, xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước – chủ đại diện sở hữu tồn dân về đất đai và người sử dụng đất ( tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) được Nhà nước giao quyền sử dụng đất thơng qua cơng tác giao đất, cho thuê đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo cho người sử dụng đất đầy đủ quyền hạn trên thửa đất đồng thời giúp các cơ quan chức năng quản lý đất đai thuận lợi, dễ dàng hơn. Căn cứ pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vai trị to lớn và tầm quan trọng của đất đai, Nhà nước ta đã xây dựng một hệ thống chính sách đất đai tạo hành lang pháp lý để quản lý và sử dụng đất trong cả nước. Thơng qua hiến pháp, luật đất đai và các văn bản pháp luật khác về đất đai Nhà nước thực hiện quyền sở hữu đất đai đảm bảo mục tiêu: “Nhà nước thống nhất quản lý tồn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật” ( luật đất đai năm 1993) Cùng với sự phát triển của đất nước kéo theo những phát sinh trong quá trình sử dụng đất, một số điều trong luật đất đai 1993 khơng cịn phù hợp với thực tiễn. Ngày 26/11/2003 luật đất đai 2003 được Quốc hội thơng qua và cĩ hiệu lực từ ngày 01/07/2004, nĩ đã sửa đổi, bổ sung từ 7 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai thành 13 nội dung cho phù hợp với tình hình mới. Luật đất đai 2003 khẳng định: “ đất đai thuộc sở hữu tồn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đất đai trong cả nước”. Điều 48 luật đất đai 2003 quy định rõ nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm: _ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho nguời sử dụng đất theo một mẫu thống nhất trong cả nước đối với mọi loại đất. _Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ tài nguyên và Mơi trường phát hành _ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất Điều 49, 50, 51 quy định các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bước1: Cơng tác chuẩn bị Thành lập hội đồng ĐKĐĐ Thành lập tổ chuyên mơn Thu thập tài liệu Xây dựng kế hoạch thực hiện Tập huấn tuyên truyền Bước 2: Kiểm tra, đánh giá chất lượng tài liệu Đối với bản đồ mới: Kiểm tra hình thể, diện tích, rà sốt lại tên CSD đất, loại đất, ký hiệu Đối với bản đồ đo đạc đã lâu: Kiểm tra, rà sốt, phát hiện và đo đạc chỉnh lý các trường hợp biến động đất đai Nơi cĩ tài liệu gốc thì tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương cĩ thể đo đạc đơn giản theo Chỉ thị 18/1999/CT-TTg Bước 3: Tổ chức kê khai đăng ký Viết đơn đăng ký Xét duyệt đơn đăng ký Lập hồ sơ duyệt đơn để trình duyệt Bước4: Xét duyệt đơn và cấp GCNQSD đất Xét duyệt ở cấp cĩ thẩm quyền Lập hồ sơ địa chính Cấp GCNQSD đất, thu lệ phí Kết thúc cơng việc Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã hồn thành đầy đủ các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhân tố khách quan. Cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địi hỏi thơng tin phải chính xác địi hỏi cơng tác thu thập số liệu, khảo sát thực tế phải mất rất nhiều thời gian nĩ phụ thuộc vào điều kiện địa hình cụ thể từng địa phương, số lượng cán bộ địa chính cũng như kinh phí phục vụ cho cơng tác cấp giấy. Nhân tố chủ quan. _ Trình độ chuyên mơn, quản lý của phần lớn cán bộ địa chính cấp xã cịn rất yếu, chủ yếu cơng tác dựa vào kinh nghiệm. Một số địa phương thực hiện khơng đầy đủ trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hầu hết đều chưa lập hồ sơ địa chính và sổ mục kê đất _ Cơng tác cấp giấy chứng nhận được thực hiện trong một thời gian dài, cán bộ địa chính xã thay đổi nhiều nên một số thơng tin, hồ sơ sổ sách khơng được duy trì liên tục, độ tin cậy thấp. _ Giấy chứng nhận và hồ sơ địa chính một số nơi chưa đồng bộ về chủng loại biểu mẫu, chất lượng thơng tin, các thơng tin biến động khơng được cập nhật thường xuyên,… _ Bên cạnh đĩ, nhận thức của một bộ phận người dân cịn hạn chế, các giấy tờ của chủ sử dụng đất thiếu, bị mất hoặc khơng trùng khớp với hiện trạng sử dụng đất nên việc hồn chỉnh hồ sơ địa chính gặp nhiều khĩ khăn. Nhiều nơi đã cấp xong giấy chứng nhận nhưng người dân vẫn chưa đến nhận gây ảnh hưởng đến cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠ LƯƠNG TỈNH NGHỆ AN Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Đơ Lương. Điều kiện tự nhiên. Vị trí địa lý. Đơ Lương là huyện đồng bằng bán sơn địa tiếp cận vùng núi Tây Bắc và Tây Nam, là giao điểm của các đường giao thơng chính: quốc lộ 7, quốc lộ 46, quốc lộ 15A, 15B, là trung tâm giao lưu kinh tế và thị trường hàng hĩa giữa các huyện miền núi trung du với các huyện đồng bằng, giữa nước ta với nước bạn Lào. Đơ Lương cĩ 31 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích tự nhiên là 35.072,66 ha, chiều dài nhất là 36 Km ( từ điểm 437 Khu cầu – Giang Sơn đến núi Thần Tuy – Đại Sơn), chiều rộng nhất là 21 Km ( từ xĩm 2 Thuận Sơn đến xĩm 7 Đại Sơn) Đơ Lương nằm về phía tây tỉnh Nghệ An Phía Bắc giáp huyện Yên Thành Phía Đơng Nam giáp huyện Nam Đàn, Nghi Lộc Phía Tây Bắc giáp huyện Tân Kỳ, Anh Sơn Phía Nam giáp huyện Thanh Chương Điều kiện địa hình. Đơ Lương cĩ địa hình phức tạp gồm: đồng bằng, miền núi, vùng ven sơng, vùng bán sơn địa mỗi vùng cĩ những đặc điểm sinh thái riêng tao nên một nền nơng nghiệp đa dạng. Điều kiện khí hậu, thủy văn. Đơ Lương cĩ chế độ khí hậu phức tạp mang tính chất khí hậu nhiệt đới nĩng ẩm, lượng mưa nhiều năm tương đối cao song phân bố khơng đều giữa các tháng, chịu ảnh hưởng của giĩ Lào về mùa hè và giĩ đơng bắc về mùa đơng. Nhiệt độ bình quân trong năm là 23,80 C, lượng mưa bình quân 1,789 ml song chỉ tập trung vào 3 tháng (từ tháng 8 đến tháng 10 trên 1.000 ml, chiếm 60% lượng mưa cả năm). Đơ Lương cĩ dịng sơng Lam chảy qua địa phận dài 20 km, sơng Đào 9 km và hệ thống sơng Khuơn là nguồn cung cấp nước chính cho sản xuất nơng nghiệp. Tuy nhiên trên địa bàn huyện thường xuyên xảy ra lũ lụt ở 7 xã dọc theo sơng Lam, tình hình sạt lở đất vẫn xảy ra nhiều trong mùa mưa, đặc biệt là những năm gần đây diện tích đất nơng nghiệp mất do sạt lở tương đối lớn. Các nguồn tài nguyên. Theo thống kê năm 2008 diện tích đất đai ở huyện Đơ Lương là 35.072,66 ha trong đĩ diện tích đất nơng nghiệp chiếm gần 70% tổng diện tích. Do địa hình phức tạp nên tài nguyên đất của huyện khá phong phú bao gồm: đất phù sa, đất vàng đỏ, đất xám vàng,… Bên cạnh đĩ Đơ lương cĩ các khống sản trữ lượng lớn như đá vơi, cát sạn, đất sét, sứ và cao lanh,… đây cũng là một thế mạnh đã được các cơ quan cĩ chức năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển của huyện nhà. Cĩ nhiều sơng ngịi chảy qua nên tài nguyên nước của huyện rất dồi dào phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, tưới tiêu cho nơng nghiệp, giao thơng đường sơng. Điều kiện kinh tế - xã hội. Dân số và lao động. Theo thống kê năm 2008 dân số huyện Đơ Lương là 19.8 vạn. Về cơ cấu dân số: _ Theo giới tính: Nam: 9,6 vạn người(48,45%), nữ 10,2 vạn người(51,55%) _ Theo khu vực: thị trấn: 1.07 vạn người (5,4%), nơng thơn 18.73 vạn người ( 94,6%) Dân số của huyện phân bố khơng đều ở các xã, thị trấn, mật độ dân số bình quân là 564 người/km2 Đơ Lương cĩ nguồn lao động dồi dào, dân số thuộc độ tuổi lao động là 15.048 vạn người chiếm 75% tổng dân số. Hàng năm bình quân cĩ khoảng 3.789 người bước vào độ tuổi lao động. Tuy nhiên số lao động chưa qua đào tạo chiếm một tỷ lệ khá lớn chiếm đến 64,7% tương đương với 9.736 vạn người. Đây là một trong những vấn đề cấn thiết cần được giải quyết để nâng cao chất lượng lao động. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội. Với những tiềm năng và thế mạnh sẵn cĩ, Đơ Lương đang tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngang tầm với nhiệm vụ, đẩy mạnh CNH – HĐH nơng nghiệp nơng thơn và cĩ bước đốt phá mới, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả bền vững, phấn đấu năm 2010 tổng giá trị sản xuất đạt 3.000 – 3.200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 20.3%, cơ cấu kinh tế: Nơng nghiệp = 32%, Cơng nghiêp = 31.6%, dịch vụ = 36.4%, thu nhập bình quân đầu người từ 15.5 – 16 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực = 90.000 tấn; đưa tổng đàn trâu bị và đàn lợn gấp 2.5 – 3 lần so với năm 2005, nâng độ che phủ rừng lên 45 –47%. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng. _ Cho đến nay trên địa bàn huyện 100% số xã, thị đã cĩ điện quốc gia, số hộ dùng điện lên đến 98,3%. Tuy nhiên tình trạng mất điện vẫn diễn ra thường xuyên ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. _ Về hạ tầng thơng tin thì 100% số xã cĩ đài truyền hình và điện thoại và phát triển khá nhanh. _ Hệ thống cấp thốt nước sạch đã được dầu tư tuy nhiên chỉ đáp ứng được nhu cầu của thị trấn và các xã lân cận. Đa số các xã chưa đủ nước sạch để sinh hoạt, nhu cầu nước sạch của nhân dân cịn rất cao nhưng chưa cĩ điều kiện đáp ứng. _ Đơ lương là một huyện thuần nơng nên hệ thống thủy lợi được chú trọng đầu tư để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nơng nghiệp. Nhìn chung hệ thống thủy lợi của huyện tương đối hồn thiện nên sản lượng nơng nghiệp hàng năm luơn đạt mức cao. _ Đơ Lương cĩ đường tỉnh lộ 7A, 15A và đường 46 qua thị trấn nên trở thành một trung tâm kinh tế tiền năng. Những năm gần đây chính quyền đã đầu tư nâng cấp, đổ bê tong, rải nhựa các tuyến đường trong huyện với chủ trương cả chính quyền và dân cùng làm. Tình hình sử dụng và quản lý đất đai ở huyện Đơ Lương tỉnh Nghệ An. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Đơ Lương năm trong những năm gần đây. Bảng hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện Đơ Lương năm 2008 STT Mục đích sử dụng Mã Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Tổng diện tích tự nhiên 35072.66 100 1 Đất nơng nghiệp NNP 24141.2 68.83 1.1 Đất sản xuất nơng nghiệp SXN 14895.71 42.47 1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 12266.92 34.98 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 9193.52 26.21 1.1.1.2 Đất cỏ dùng vào chăn nuơi COC 35.45 0.1 1.1.1.3 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3037.95 8.66 1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 2628.79 7.5 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 8848.7 25.23 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 7726.06 22.03 1.2.2 Đất rừng phịng hộ RPH 1122.64 3.2 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.3 Đất nuơi trồng thủy sản NTS 366.81 1.05 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nơng nghiệp khác NKH 29.98 0.09 2 Đất phi nơng nghiệp PNN 8237.41 23.49 2.1 Đất ở OTC 2375.95 6.77 2.1.1 Đất ở tại nơng thơn ONT 2334.59 6.66 2.1.2 Đất ở tại đơ thị ODT 41.36 0.12 2.2 Đất chuyên dùng CDG 3830.01 10.92 2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, cơng trình sự nghiệp CTS 27.17 0.08 2.2.2 Đất quốc phịng CQP 497.16 1.42 2.2.3 Đất an ninh CAN 0.51 0 2.2.4 Đất sản xuất, kinh doanh phi nơng nghiệp CSK 147.07 0.42 2.2.5 Đất cĩ mục đích cơng cộng CCC 3158.1 9 2.3 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 31.29 0.09 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 359.88 1.03 2.5 Đất sơng suối và mặt nước chuyên dùng SMN 1638.78 4.67 2.6 Đất phi nơng nghiệp khác PNK 1.5 0 3 Đất chưa sử dụng CSD 2694.05 7.68 3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 979.17 2.79 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 1423.79 4.06 3.3 Núi đá khơng cĩ rừng cây NCS 291.09 0.83 4 Đất mặt nước ven biển (quan sát) MVB 4.1 Đất mặt nước ven biển nuơi trồng thủy sản MVT 4.2 Đất mặt nước ven biển cĩ rừng MVR 4.3 Đất mặt nước ven biển cĩ mục đích khác MVK (Phịng tài nguyên & mơi trường huyện Đơ Lương) Qua bảng ta thấy tổng diện tích tự nhiên của huyện Đơ Lương là 35072.66 ha trong đĩ diện tích được đưa vào sử dụng là 32378.61 ha chiếm 92,32%. Theo thơng tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên & Mơi trường thì đất được chia thành 4 loại: đất nơng nghiệp, đất phi nơng nghiệp, đất chưa sử dụng và đất cĩ mặt nước ven biển (quan sát). Tổng diện tích của huyện được chia làm 3 loại chính: _ Nhĩm đất nơng nghiệp: huyện Đơ Lương cĩ diện tích đất nơng nghiệp là 24141,2 ha chiếm 68,83% tổng diện tích tự nhiên của cả huyện trong đĩ: Đất sản xuất nơng nghiệp : 14895.71 ha (42,47%) Đất lâm nghiệp : 8848.7 ha (25,23%) Đất nuơi trồng thủy sản : 366.81ha ( 1,05%) Đất nơng nghiệp khác : 29.98 ha (0,09%) Biểu đồ thể hiện diện tích đất nơng nghiệp qua các năm 2005_2008 Đơ Lương là một huyện thuần nơng, người dân làm nơng là chủ yếu nên diện tích đất nơng nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn. Diện tích đất nơng nghiệp tăng dần qua các năm do khai hoang, từ năm 2005 đến năm 2007 diện tích đất nơng nghiệp đã tăng lên 142.91 ha. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của xã hội và sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề diện tích đất nơng nghiệp dần được chuyển qua các ngành phi nơng nghiệp thể hiện ở năm 2008 diện tích đất nơng nghiệp giảm xuống cịn 24141.2 ha giảm 326.28 ha so với năm 2007 và cĩ xu hướng giảm qua những năm sắp tới. _ Nhĩm đất phi nơng nghiệp : tổng diện tích phi nơng nghiệplà 8237.41 ha chiếm 23,49% trong đĩ: Đất ở : 2375.95 ha (6,77%) Đất chuyên dùng : 3830.01 ha (10,92%) Đất tơn giáo, tín ngưỡng : 31,29% ha (0,09%) Đất nghĩa trang, nghĩa địa : 359.88 ha (1,03%) Đất sơng suối và mặt nước chuyên dùng : 1638.78 ha (4,67%) Đất phi nơng nghiệp khác : 1,5 ha (0%) Biểu đồ thể hiện diện tích đất phi nơng nghiệp qua các năm 2005_2008 Đất phi nơng nghiệp cĩ xu hướng tăng dần qua các năm và càng về sau càn tăng nhiều hơn do nhu cầu phát triển của tồn xã hội và chính sách chuyển dịch cơ cấu của huyện. Từ năm 2005 đến 2008 diện tích đất phi nơng nghiệp đã tăng thêm 1738.12 ha _ Nhĩm đất chưa sử dụng : tổng diện tích đất chưa sử dụng là 2694.05 ha chiếm 7,68% chủ yếu là đất đồi núi (4,06%) và đất bằng chưa sử dụng 2,79% Biểu đồ thể hiện diện tích đất chưa sử dụng qua các năm 2005_2008 Huyện đã cĩ một số biện pháp để hạn chế diện tích đất chưa sử dụng và bước đầu cĩ những kết quả tốt biểu hiện là việc giảm được 4665,16 ha (năm 2005) xuống cịn 2694,05 ha (năm 2008). Tuy nhiên, do điều kiện địa hình đồi núi phức tạp nên cơng tác này cũng gặp nhiều khĩ khăn. Cơng tác quản lý đất đai của huyện Đơ Lương trong những năm qua. Cơng tác ban hành và thực hiện các văn bản pháp quy. Trong những năm qua Phịng Tài nguyên &Mơi trường đặc biệt là văn phịng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện tốt các cơng văn hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Tài nguyên & Mơi trường. Tuy nhiên ở các xã do trình độ cịn hạn chế, các văn bản hướng dẫn lại nhiều, đang thực hiện văn bản này lại cĩ văn bản khác thay thế, do đĩ việc thực hiện gặp nhiều khĩ khăn. Cơng tác lập, quản lý địa giới hành chính và đăng ký biến động đất đai. Hiện nay chỉ cĩ thị trấn Đơ Lương là cĩ bản đồ địa chính chính quy cịn lại 32 xã cịn lại sử dụng bản đồ địa chính 299, tuy nhiên cịn sơ sài, chưa cập nhật biến động, độ chính xác khơng cao. Hồ sơ địa chính khơng thống nhất, trong quá trình lưu trữ cĩ thể bị rách, thất lạc nên việc theo dõi biến động gặp nhiều khĩ khăn Cơng tác đăng ký biến động đất đai như: thay đổi diện tích, loại đất, tên chủ sử dụng, thời hạn sử dụng,… chưa đồng bộ, lúc nào cĩ vấn đề phát sinh thì mới chỉnh lý và chủ yếu do cán bộ địa chính cấp xã tự chỉnh lý. Cơng tác giao đất, đấu giá, cho thuê và thu hồi đất. Trong những năm qua cơng tác giao đất, đấu giá, cho thuê và thu hồi đất trên địa bàn huyện thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Cơng tác thanh tra đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Cơng tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại về đất đai được huyện xác định là một cơng tác thường xuyên. Khiếu nại về đất đai chủ yếu tập trung chủ yếu về tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền thừa kế, lấn chiếm,… Về cơ bản cơng tác giải quyết đơn thư khiếu nại đã được giải quyết triệt để, chưa cĩ trường hợp nào dẫn đến xung đột gây mất trật tự an ninh. Những năm gần đây do nhu cầu đất đai tăng lên nhanh chĩng và chuyển dịch cơ cấu nên tồn tại việc sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất cơng, chuyển nhượng đất khơng đúng pháp luật, các tranh chấp về đất đai ngày càng gay gắt,… Vì vậy việc quản lý Nhà nước về đất đai cần được chú trọng nhiều hơn nữa Thực trạng cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Đơ Lương. Cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân ở huyện Đơ Lương. Cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơng nghiệp.  STT  2007 2008  2009  Tổng   1 Bài Sơn GCN đã cấp 31 31 Tổng DT 78948 78948  2 Hồ Sơn GCN đã cấp 129 78 207 Tổng DT 290494 167578 458072  3 Lạc Sơn GCN đã cấp 34 262 296 TổngDT 61618 632968 694586  4 Nhân Sơn GCN đã cấp 1074 1074 Tổng DT 2615400 2615400  5 Tân Sơn GCN đã cấp 139 139 Tổng DT 308798 308798  6 Thị Trấn GCN đã cấp 176 267 443 Tổng DT 160250 275400 435650  7 Thuận Sơn GCN đã cấp 308 199 507 Tổng DT 495578 363940 859518  8 Văn Sơn GCN đã cấp 218 452 670 Tổng DT 454160 789358 1243518  9 Xuân Sơn GCN đã cấp 147 147 Tổng DT 381704 381704  10 Yên Sơn GCN đã cấp 1 124 125 Tổng DT 3551 189852.4 193403.4  Tổng GCN đã cấp  34 1125 2480 3639  Tổng DT 61618 2115949 5092030 7269597.4 Qua bảng và biểu đồ ta thấy số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơng nghiệp và diện tích đất tăng nhanh qua các năm. Năm 2009 số giấy đã cấp lên đến 2480 giấy với diện tích được cấp là 7269597.4 m². Tuy nhiên con số này chỉ đáp ứng được một phần trong tổng số 24141.2 ha đất nơng nghiệp của tồn huyện. Nguyên nhân chủ yếu là do huyện Đơ Lương cĩ địa hình khá phức tạp, đất sản xuất nơng nghiệp nằm xem kẽ, manh mún. Cơng tác dồn điền đổi thửa diễn ra chậm, bản đồ cấp giấy khơng đầy đủ cũng gây nhiều vướng mắc trong cơng tác cấp giấy. Cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nơng nghiệp. Bảng kết quả cấp giấy chứng nhận đất ở trên địa bàn huyện Đơ Lương giai đoạn 2005_2009. STT Xã/năm 2005 2006 2007 2008 2009 Tổng 1 Đơng Sơn GCN đã cấp 25 634 188 139 312 1298 TổngDT 7165.4 423185.2 69741.7 58825.7 169112.7 728030.7 2 Đà Sơn GCN đã cấp 8 321 227 38 65 659 TổngDT 2255 184372.5 117969.6 12751.76 19711.47 337060.33 3 Đại Sơn GCN đã cấp 2 2 3 7 TổngDT 1121 1451 3062 5634 4 Đặng Sơn GCN đã cấp 173 13 126 312 TỉngDT 79586 5558.3 49894 135038.3 5 Bài Sơn GCN đã cấp 1 199 1 12 59 272 TổngDT 920 347185.5 1276 5753.7 89397.9 444533.1 6 Bắc Sơn GCN đã cấp 138 8 7 153 TổngDT 89444 5427.3 3494.1 98365.4 7 Bồi Sơn GCN đã cấp 1 1 9 7 2 20 TổngDT 680 472 4592.9 3436.9 1416 10597.8 8 Giang Đơng GCN đã cấp 1 5 6 3 5 20 TổngDT 120 9106 910.8 3344 7235 20715.8 9 Giang Tây GCN đã cấp 7 6 7 22 42 TổngDT 6941 5047.8 3195.6 9609 24793.4 10 Hồng Sơn GCN đã cấp 1 1 2 TổngDT 300 965 1265 11 Hiến Sơn GCN đã cấp 18 25 25 68 TổngDT 13010 17021 10734 40765 12 Hịa Sơn GCN đa cấp 5 420 33 116 276 850 TổngDT 2440 408037 14601.9 82783.9 266262.9 774125.7 13 Lạc Sơn GCN đã cấp 100 445 89 66 34 734 TổngDT 56110 271879 42111.7 30047.2 15038.1 415185.5 14 Lam Sơn GCN đã cấp 11 13 1 25 TổngDT 5000 12500 650 18150 15 Lưu Sơn GCN đã cấp 8 341 189 43 39 620 TổngDT 1827 143463.3 94991.8 15374 15704.3 271360.4 16 Minh Sơn GCN đã cấp 355 83 7 456 901 TổngDT 207999 41432 3143.8 264199.8 516774.6 17 Mỹ Sơn GCN đã cấp 12 1 13 TổngDT 3139 200 3339 18 Nam Sơn GCN đã cấp 1 8 3 12 TổngDT 1116 4791 1601 7508 19 Ngọc Sơn GCN đã cấp 4 13 4 21 TổngDT 911 2532 1720 5163 20 Nhân Sơn GCN đã cấp 6 3 304 313 TổngDT 2233 1250 249874 253357 21 Quang Sơn GCN đã cấp 5 78 229 19 82 413 TổngDT 917 50717 166629.2 4863 62906.3 286032.5 22 Tân sơn GCN đã cấp 458 417 59 8 84 1026 TổngDT 259867 246140 31708 3449 42696.4 583860.2 23 Thái Sơn GCN đã cấp 39 661 52 25 26 803 TổngDT 856.8 443141 23235 8241 7235.9 482709.7 24 Thượng Sơn GCN đã cấp 5 1042 144 121 112 1424 TổngDT 2229 850317.8 101488 83584.5 79313.2 1116932.5 25 Thị trấn GCN đã cấp 207 207 127 202 192 935 TổngDT 37574 37189.8 22441.7 38108.48 34139.18 169453.54 26 Thịnh Sơn GCN đã cấp 507 161 33 40 50 791 TổngDT 429851 101504 16904 17267.8 27645.5 593172.3 27 Thuận Sơn GCN đã cấp 5 615 11 38 15 684 TổngDT 2180 646520 2434 38111.2 14153.8 703399 28 Tràng Sơn GCN đã cấp 1 2 44 21 24 92 TổngDT 300 494 10703.42 4387.8 5434.1 21319.32 29 Trù Sơn GCN đã cấp 3 320 552 43 133 1051 TổngDT 1398 485788 623815.6 33712.1 126162.5 1270876.2 30 Trung Sơn GCN đã cấp 151 394 143 12 22 722 TổngDT 197755 322080.6 123145 10533.4 11041 664555 31 Văn Sơn GCN đã cấp 168 158 258 79 113 776 TổngDT 118263 106439 193043.1 50344.7 59488.9 527578.8 32 Xuân Sơn GCN đã cấp 646 85 48 25 79 883 TổngDT 608382 64781 35298 17943.8 58592.5 784997.1 Tổng GCN đã cấp 2525 7319 2992 1236 2761 16833 TổngDT 1817003 5564496 1973230 609058 1732470 11696257 Trong giai đoạn này tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở được cấp là 16833 giấy với tổng diện tích cấp lên đến 11696257 m². Đặc biệt là năm 2006 số giấy chứng nhận được cấp là 7319 giấy. Tuy nhiên các năm sau huyện tập trung vào việc dồn điển đổi thửa nên cơng tác cấp giấy cĩ phần chững lại. Bên cạnh đĩ một số xã gặp khĩ khăn trong việc chưa cĩ hoặc thiếu bản đồ, kinh phí cịn hạn hẹp, lệ phí để cấp giấy theo quy định tương đối cao nên hạn chế người dân đi làm giấy chứng nhận. Bảng kết quả cấp giấy chứng nhận đất tơn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện Đơ Lương giai đoạn 2005_2009. STT Xã/Năm 2005 2006 2007 2008 2009  Tổng 1 Đơng Sơn GCN đã cấp 1 1 2 4 Tổng DT 738 338.6 991.4 2068 2 Đà Sơn GCN đã cấp 1 1 Tổng DT 156 156 3 Bắc Sơn GCN đã cấp 1 1 Tổng DT 697.6 697.6 4 Lạc Sơn GCN đã cấp 1 1 Tỉng DT 331.4 331.4 5 Lưu Sơn GCN đã cấp 1 1 2 Tổng DT 255 127 382 6 Tân Sơn GCN đã cấp 1 3 4 Tổng DT 719 549 1268 7 Thượng Sơn GCN đã cấp 1 1 Tổng DT 1527 1527 8 Thị Trấn GCN đã cấp 1 1 Tổng DT 682 682 9 Văn Sơn GCN đã cấp 4 4 Tổng DT 1036 1036 10 Yên Sơn GCN đã cấp 4 1 5 Tổng DT 977 142 1119  Tổng 1 13 1 6 3 24 719 4827 255 2332.6 1133.4 9267 Đất tơn giáo, tín ngưỡng là loại đất ít biến động nên trong giai đoạn này số giấy chứng nhận được cấp và diện tích tương ứng rất thấp 24 giấy và 9267 m². Đánh giá chung cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đơ Lương. 2.1. Những kết quả đạt được. 2005 2006 2007 2008 2009 Tổng GCN 2526 7332 3029 2383 5245 20515 DT 1817722 5569323 2047116 2772575 6831034 19037770 Trong giai đoạn 2005 – 2009, cơng tác quản lý đất đai nĩi chung và cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nĩi riêng trên địa bàn huyện Đơ Lương cơ bản đã thực hiện đúng quy định và đạt được những kết quả sau: _ Tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trong giai đoạn này là 20515 giấy với tổng diện tích là 19037770 m². Đặc biệt là trong năm 2006 và 2009 cấp được 12577 giấy và 12400357 m² chiếm 2/3 tổng số giấy và diện tích trong cả giai đoạn. Đạt được kết quả như trên là do được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Tài nguyên & mơi trường tỉnh Nghệ An, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đơ Lương, thể hiện bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Tổ chức của phịng Tài nguyên & mơi trường dặc biệt là văn phịng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được củng cố. Lực lượng cán bộ được tăng cường bằng hình thức hợp đồng lao động, trưng dụng cán bộ của ngành khác. Trang thiết bị làm việc từng bước được đầu tư, đáp ứng yêu cầu của cơng viêc. Nhiều cán bộ địa chính các địa phương cũng được đào tạo và tập huấn để thực hiện các cơng việc một cách hiệu quả. Thực hiện Nghị định 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ về việc ban hành quy định giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nơng nghiệp, được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Mơi trường) huyện Đơ Lương đã cơ bản hồn thành việc cấp giấy chứng nhận đến tận hộ gia đình. Nay thực hiện Chỉ thị 02/CT-TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ Nghệ An về việc vận động nơng dân chuyển đổi ruộng đất để thực hiện cơng nghiệp hố, hiện đại hố nơng nghiệp, nơng thơn, hiện nay huyện Đơ Lương cơ bản hồn thành bước 1 về giao đất thực địa đến tận hộ gia đình. Đã hồn thành bước 2 của Chỉ thị 02/CT-TU về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Mơi trường quan tâm hơn nữa tạo điều kiện để huyện Đơ Lương hồn thành việc đo đạc bản đồ địa chính cho 8 xã cịn lại, cũng như cĩ sự hỗ trợ kinh phí trong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau chuyển đổi. 2.2. Những khĩ khăn. Căn cứ vào bảng số liệu các loại đất, khối lượng giấy chứng nhận và diện tích đã cấp trên địa bàn huyện trong những năm qua ta nhận thấy cịn rất nhiều bất cập: _ Cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch đề ra, tiến độ cấp giấy cịn quá chậm, tỷ lệ cấp giấy thấp. _ Ở một số địa phương cơng tác cấp giấy cịn buơng lỏng _ Trên địa bàn cĩ nhiều tổ chức sử dụng đất nhưng số lượng giấy chứng nhận đã được cấp chưa cao, cĩ xã chưa cấp được giấy chứng nhận nào, thị trấn Đơ Lương là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của huyện nhưng cũng chỉ cấp được một lượng diện tích đất hạn chế _ Để thực hiện xong bước 2 của Chỉ thị 02 và hồn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơ thị trên địa bàn huyện là một khối lượng cơng việc rất nặng nề và để thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơ thị, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau chuyển đổi, cần trang bị máy mĩc, cơng nghệ, hỗ trợ kinh phí, nhân lực để huyện hồn thành cơng việc. Như vậy trong những năm qua cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện là khơng cao, điều này là do những nguyên nhân sau: _ Khối lượng cơng việc nhiều, phức tạp, các giấy tờ về đất của chủ sủ dụng đất bị thiếu, bị mất,…hoặc khơng khớp với hiện trạng sử dụng đất nên việc hướng dẫn, hồn chỉnh hồ sơ của các hộ dân gặp khĩ khăn, kéo dài làm ảnh hưởng tới tiến độ chung. _ Do bản đồ 299 biến động nhiều, kinh phí phục vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các xã cịn hạn chế, việc thu phí đo đạc, phí thẩm định hồ sơ của một số hộ dân cịn gặp khĩ khăn, do đĩ cũng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ cấp giấy _ Trong các năm 2005,2006,2007 huyện phải tập trung vào làm cơng tác dồn đổi ruộng đất nên tiến độ cấp GCNQSD đất chậm. _ Do địa hình của huyện chủ yếu là đồi núi nên cơng tác đo đạc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận của các địa phương gặp nhiều khĩ khăn. _ Đội ngũ cán bộ địa chính cơ sở khơng được qua đào tạo chính quy cho nên nhiều hồ sơ xin giao đất tại nhiều địa phương chưa đạt chất lượng do chưa bám sát với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Mặt khác chính quyền cấp xã chưa chưa kiên quyết triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơng tác tuyên truyền đến các chủ sử dụng đất tại cơ sở cịn yếu, cán bộ địa chính xã tham mưu cho lãnh đạo xã chưa hết chức năng nhiệm vụ được giao, tài liệu hồ sơ thiếu, kinh phí phục vụ cho cơng tác này cịn nhiều khĩ khăn. _ Thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai nĩi chung và lĩnh vực cấp giấy vẫn cịn khá phức tạp, khĩ hiểu, thiếu đồng bộ gây nhiều vướng mắc, nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức về cơng tác chỉ đạo cán bộ chuyên mơn, kiểm tra và đơn đốc đơn vị thi cơng thực hiện đúng hợp đồng, cũng như báo cáo các vướng mắc trong quá trình thực hiện để phối hợp giải quyết kịp thời. Vì vậy làm cơng tác cấp GCNQSD đất tại nhiều địa phương gặp nhiều khĩ khăn, trì trệ. _ Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan, tổ chức cịn tồn tại nhiều đơn vị chưa được cấp giấy do các đơn vị khơng tự lập hồ sơ hoặc hồ sơ gốc đã bị thất lạc, chưa khơi phục lại được, do đĩ cũng gây nhiều khĩ khăn trong việc cấp giấy _ Ngồi ra do nhận thức của một bộ phận người dân về việc thực hiện kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất cịn hạn chế; một số hộ dân chưa chịu tới nhận giấy chứng nhận mặc dù đã được cấp;… cũng gây nhiều khĩ khăn cho cơng tác này. CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CƠNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠ LƯƠNG Mục tiêu & phương hướng thực hiện cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian tới. Xuất phát từ thực trạng cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong những năm vừa qua, từ những khĩ khăn mà địa phương đã gặp phải, huyện Đơ Lương đề ra những mục tiêu và phương hướng cho cơng tác này trong những năm tới đĩ là: _ Tập chung chỉ đạo các địa phương thực hiện hồn thành cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo kế hoạch đã đề ra. Việc chỉ đạo phải cĩ trọng tâm, trọng điểm. Cần xác định rõ các tồn tại, yếu kém trong cơng tác quản lý, các địa phương cĩ tiến độ cấp giấy chậm kế hoạch để kiểm tra, đơn đốc, hướng dẫn thực hiện. Tiếp tục phấn đấu hồn thành cơng tác cấp giấy ở trong năm 2010 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơng nghiệp trong những năm tiếp theo. _ Theo thơng tư 17/2009/TT-BTN&MT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Phịng đang gấp rút hồn tất việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân _ Tổ chức học tập, nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, năng lực cơng tác cho cán bộ Tài nguyên & mơi trường trong tồn huyện. Tăng cường phối hợp cơng tác với các phịng, ban, ngành liên quan để hồn thành các nhiệm vụ được giao trong cơng tác quản lý đất đai nĩi chung và cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nĩi riêng. _ Tổ chức thực hiện hồn chỉnh hồ sơ cho các địa phương để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơng nghiệp cho các hộ dân sau khi đã dồn đổi ruộng đất. _ Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong tâm là cấp giấy chứng nhận đất ở cho các hộ thuộc những xã cĩ tiến độ chậm. Tổng kết cơng tác cấp giấy ở đơ thị tại Thị trấn. Giải quyết dứt điểm việc hồn chỉnh hồ sơ cấp đất nơng nghiệp, đất ở. Triển khai việc cấp giấy cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức đĩng trên địa bàn. Triển khai cơng tác chỉnh lý biến động đất đai trên Hồ sơ địa chính ở những xã cĩ biến động nhiều. Cần đơn đốc, kiểm tra và cấp kinh phí hỗ trợ cơng tác hoạt động lập hồ sơ địa chính và cơng tác cấp giấy. _ Ngồi ra huyện cũng cần tham mưu cho ủy ban nhân dân các xã, thị trấn việc tổ chức thực hiện kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề xuất kịp thời các biện pháp giải quyết khĩ khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Giải pháp thực hiện. Để cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện sớm hồn thành thì những giải pháp giúp cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt hiệu quả trong những năm tới đĩ là: - Tại nhiều địa phương chưa cĩ bản đồ địa chính, chủ yếu là các loại bản đồ giải thửa đã cũ nát, độ chính xác khơng cao. Đây là trở ngại khơng nhỏ đến cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính vì vậy trong thời gian tới cơng tác khảo sát, đo đạc bản đồ cần được tiếp tục quan tâm hơn nữa. - Cần cĩ sự hỗ trợ về tài chính từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện nhằm giúp cho các hộ dân khĩ khăn cố điều kiện được cấp giấy. Ngồi ra, các thủ tục, giấy tờ cần đơn giản gọn nhẹ để người dân dễ đọc, dễ hiểu, dễ làm nhưng phải đảm bảo đầy đủ tính pháp lý và quyền lợi của người dân. - Cần khơng ngừng nâng cao năng lực chuyên mơn đội ngũ cán bộ quản lý đất đai từ huyện tới cơ sở bằng việc cử đi tập huấn và đào tạo tại các trường, các trung tâm nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ quản lý đất đai nĩi chung và cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nĩi riêng trong giai đoạn mới. - Cần cĩ sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai sâu rộng trong nhân dân tồn huyện để người dân cĩ ý thức hơn trong việc cấp giấy. - Phịng Tài nguyên & Mơi trường cần xem xét, kiểm tra kỹ các hồ sơ xin cấp giấy từ các địa phương gửi tới, kết hợp với đối chiếu thực địa, đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo việc cấp giấy đúng quy hoạch, đúng đối tượng nhằm nâng cao hiệu quả của cơng tác. - Cần giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm về đất đai trong quá trình cấp giấy trên địa bàn huyện giúp cho cơng tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện ngày càng hiệu quả hơn. Trên đây là một số giải pháp thực hiện nhằm giúp đẩy nhanh cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đơ Lương trong thời gian tới. Hi vọng rằng những giải pháp này sẽ gĩp phần làm cho cơng tác cấp giấy của huyện đạt hiệu quả hơn, từ đĩ giúp cho cơng tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. Một số đề nghị. Để cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn sớm hồn thành và ngày càng đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của cơng cuộc đổi mới đất nước, em xin đưa ra một số đề nghị sau: _ Tăng cường chỉ đạo kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính ở các xã, thị trấn; tập trung đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính. _ Tăng cường bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên mơn cho đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã, thị trấn; tích cực học hỏi kinh nghiệm của các địa phương trong cả nước cĩ tiến độ cấp giấy cao. _ Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh,huyện hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn định mức chi phí cho việc hồn chỉnh làm hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đặc biệt là kinh phí để xây dựng bản đồ địa chính. _ Giải quyết dứt điểm những trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trong quá trình cấp giấy. _ Đề nghị các xã chưa cĩ quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất , xem xét nhu cầu của nhân dân, căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lập hồ sơ xin cấp giấy trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt. _ Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị sủ dụng đất trên địa bàn huyện lập hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy theo quy định. KẾT LUẬN Nước ta đang đẩy mạnh cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa theo nền knh tế thị trường cĩ sự định hướng của Nhà nước, đặc biệt là khi nước ta đã là thành viên của tổ chức thương mại WTO, đất đai và nhà ở là nhu cầu cần thiết cho mọi thành viên trong nền kinh tế. Việc thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai là một yêu cầu cần thiết và đúng đắn nhằm đảm bảo cơng bằng trong xã hội. Một trong những cơng cụ giúp Nhà nước quản lý đất đai thống nhất trong cả nước là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh nĩ cũng là cơ sở pháp lý để người dân thực hiện các quyền của mình và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước về đất đai minh sử dụng. Trên địa bàn huyện Đơ Lương việc quản lý đất đai đã cĩ nhiều tiến bộ tuy nhiên do nhiều lý do khách quan và chủ quan nên cơng tác này cịn rất nhiều khĩ khăn. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận chưa cao và khơng đồng đều giữa các xã và trên từng loại đất, diện tích đất được cấp hàng năm thấp. Dưới sự cố gắng của cán bộ địa chính và sự quan tâm của các cơ quan cấp trên hy vọng trong những năm tới cơng tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện sẽ hồn thiện hơn gĩp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Trong quá trình thực tập một lần nữa em xin cám ơn các cán bộ trong phịng tài nguyên mơi trường huyện Đơ Lương nĩi chung và văn phịng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nĩi riêng đã tạo điều kiện để em thực hành và làm việc hiệu quả. Bên cạnh đĩ là sự hướng dẫn tận tình của cơ giáo thạc sĩ Ngơ Phương Thảo để em hồn thành tốt đề án tốt nghiệp. Bài làm khơng tránh được những sai sĩt, em mong cơ giáo cũng các bạn gĩp ý để giúp em cĩ them kinh nghiệm và cĩ một bài làm hồn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! DANH TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo cơng tác Tài nguyên và Mơi trường của huyện Đơ Lương năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2. Giáo trình luật đất đai - NXB giáo dục. 3. Niên giám thống kê huyện Đơ Lương năm 2006, 2007, 2008, 2009 4. Nghị định 181/NĐ- CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành luật đất đai 2003. 5. Nghị định số: 84/2007/N§-CP ngµy 25/05/2007 của Chính phủ, quy định bổ sung về việc cấp GCNQSDĐ, thu hồi đất, thực hiện QSDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 6. Thơng tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Mơi trường. 9. Chỉ thị số 02/2008/CT-BTNMT ngày 04/12/2008 về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hồn thành cấp GCNQSD đất. 10. Cơng văn số 130/TNMT-QLĐĐ ngày 18/02/2009 của Sở Tài nguyên và Mơi trường tỉnh Nghệ An, về việc báo cáo khối lượng cịn lại phải cấp GCNQSD đất. MỤC LỤC Trang LỜI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc31613.doc
Tài liệu liên quan