Chuyên đề Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ tư vấn tại Công ty cổ phần đầu tư, tư vấn và xây dựng 289

Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, đối với tất cả các ngành nghề nói chung và kinh doanh dịch vụ tư vấn nói riêng đều cần có sự nỗ lực tự phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn tạo định hướng phát triển lâu dài, ổn định cho riêng mình. Với Công ty cổ phần đầu tư –tư vấn và xây dựng 289, xu hướng này cũng là hướng đi chủ đạo của tất cả toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty. Qua quá trình nghiên cứu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và kinh doanh dịch vụ tư vấn trong Công ty nói riêng, chúng ta thấy được những thành công đáng kích lệ về tốc độ tăng trưởng sản xuất kinh doanh và sự xâm nhập, mở rộng thị trường, mở rộng quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực của Công ty. Thông qua đó cũng thấy những mặt chưa được, hạn chế tồn tại cần khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tư vấn của mình, từ đó đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ tư vấn trong Công ty phát triển.

doc79 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/12/2013 | Lượt xem: 858 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ tư vấn tại Công ty cổ phần đầu tư, tư vấn và xây dựng 289, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ấn của mình. Quá trình thực hiện công việc hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn tại Công ty đang tiến hành bao gồm: Tìm kiếm khách hàng. Hình thành và ký kết hợp đồng. Tìm hiểu dự án và hợp đồng. Lập kế hoạch hành động. Tiến hành thương lượng và thực hiện quá trình tư vấn. Báo cáo kết quả và đánh giá. Thanh lý hợp đồng. Tìm kiếm khách hàng. Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều hoạt động trên kinh nghiệm và các mối quan hệ. Điều này là cần thiết nhưng chưa đủ để các doanh nghiệp có thể phát triển hoạt động kinh doanh của mình, nhất là đối với doanh nghiệp nước ngoài. Thông tin trở thành một yếu tố quan trọng trong kinh doanh, việc sở hữu thông tin hay việc thiếu thông tin thị trường, những đổi thay của môi trường kinh doanh có thể là nguyên nhân cơ bản của thành công hay thất bại của một doanh nghiệp khi tung ra sản phẩm trên thị trường hoặc đầu tư vào một thị trường mới hay một lĩnh vực mới. Do đó, nhu cầu của các tổ chức tư vấn là rất lớn đặc biệt là các thị trường quốc tế nơi mà các doanh nghiệp trong nước còn ít nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy, các hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn như lập báo cáo tiền khả thi và khả thi của dự án, lập hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư, tư vấn chuyển giao công nghệ kỹ thuật… là rất phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay và trong tương lai. Tuy nhiên, hoạt động trong môi trường cạnh tranh, nhu cầu lớn nhưng còn ở dạng tiềm ẩn, để giành được hợp đồng, Công ty đã duy trì những nỗ lực mời chào một cách liên tục và thường xuyên về khả năng của mình nhằm giúp đỡ cho khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và tin tưởng vào Công ty được thể hiện thông qua các cách tiếp thị quảng cáo, các mối tiếp xúc với khách hàng cũ, đại diện một số Công ty tư vấn các nhà tư vấn, các chuyên gia đầu ngành có tham gia liên doanh, liên kết thực hiện dự án, liên kết các bạn hàng thường xuyên liên hệ trực tiếp với Công ty thông qua fax, email, điện thoại. Đối với khách hàng truyền thống, sau khi nhận được thông tin, Công ty xem xét và phản hồi lại cho khách hàng sớm nhất, ngoài ra Công ty còn chủ động tìm kiếm khách hàng như tham gia dự thầu về tư vấn, soạn thảo bản đề xuất về kỹ thuật tài chính và gửi cho khách hàng, cung cấp những thông tin cho khách hàng truyền thống giới thiệu hoặc thông qua các thông tin về dịch vụ tư vấn mà Công ty đã quảng bá được thương hiệu của mình.Với hình thức quảng cáo với một chi phí hợp lý đã đem lại hiệu quả không nhỏ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn của Công ty trong việc tìm kiếm khách hàng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp xúc với Công ty. Hình thành và ký kết hợp đồng. Để tiến hành một hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn cho những dự án có quy mô lớn và phức tạp thì trước hết phải có sự đồng ý và phê duyệt của Công ty. Tiếp theo, cán bộ tư vấn của Công ty có các cuộc tiếp xúc ban đầu với khách hàng, thảo luận về việc khách hàng muốn gì và cán bộ tư vấn có thể giúp khách hàng như thế nào, chuẩn đoán sơ bộ vấn đề, kế hoạch vụ việc tư vấn, kiến nghị vụ việc tư vấn với khách hàng, dự kiến những mục tiêu cụ thể cần đàm phán (giá cả cao nhất hoặc thấp nhất, vấn đề thanh toán, bảo hành…).Theo kinh nghiệm của cán bộ tư vấn của Công ty thì đây là giai đoạn làm nền tảng cho mọi sự việc tiếp theo, thiết lập mối quan hệ giữa cán bộ tư vấn của Công ty và khách hàng. Trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng tư vấn, Công ty luôn cố gắng bám sát mục tiêu đã định trong chiến lược và kế hoạch đàm phán. Sau khi đàm phán thành công, hợp đồng kinh doanh dịch vụ tư vấn được Công ty soạn thảo theo đúng quy định của Pháp luật về hợp đồng kinh tế do các bên đương sự tiến hành. Sau đó bản y sao hợp đồng được mỗi bên giữa một bản và ký tắt vào bản dự thảo hợp đồng, thể hiện sự thống nhất giữa các bên. Khi giám đốc thông qua và phê chuẩn, hợp đồng sẽ chính thức được thực hiện, cán bộ tư vấn triển khai dịch vụ. Một trong những điểm quan trọng nhất trong hợp đồng mà Công ty đã thực hiện trong thời gian qua là yêu cầu, quy mô, phạm vi công việc và thời gian giao, nhận việc. Đây là vấn đề hay xảy ra bất đồng trong đàm phán và cả trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn của Công ty với khách hàng, tại điều khoản này Công ty với khách hàng đưa ra những thoả thuận chung, chi tiết về phần công việc mà Công ty và khách hàng phải thực hiện. Các đầu vào của khách hàng là những thông tin, nhân lực, phương tiện…do khách hàng cung cấp. Đầu vào của Công ty là những phương tiện, trang thiết bị, nhân lực…mà Công ty dự kiến sử dụng để thực hiện hợp đồng. Sản phẩm của hợp đồng đó là các bản báo cáo, các bản vẽ, các kiến nghị…mà khách hàng đòi hỏi ở Công ty. Có thể nói, vấn đề xác định giá tư vấn là một trong những vấn đề quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của việc đàm phán, ký kết hợp đồng. Trong suốt bảy năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn, Công ty thường tính toán thù lao trên các cơ sở sau: Tính theo tỉ lệ % vốn đầu tư của dự án, tuỳ vào quy mô và tính phức tạp của dự án mà tỷ lệ thù lao tư vấn trong khoảng 4,5% đến 12 % vốn đầu tư của dự án. Tính theo thời gian làm việc của tư vấn: Thường áp dụng cho các dịch vụ tư vấn mà Công ty thực hiện nhưng không có trong đơn giá Nhà Nước quy định và các công việc điều tra thu thập số liệu, xin ý kiến góp ý là hợp đồng được thanh toán theo thời gian thực tế mà các nhà tư vấn đã sử dụng vào công việc. tỷ lệ % theo thời gian gồm: Lương cơ bản: 40%. Các khoản chi xã hội: 8%. Phí Công ty lãi: 8%. Phí quản lý: 44%. Tổng chi phí: 100%. Dự phòng: khoảng 10% tổng chi phí. Tính theo giá trọn gói: Là việc Công ty đàm phán với bên nhận tư vấn đi đến với một giá cố định cho một dịch vụ tư vấn nào đó, thường áp dụng cho khách hàng là các cá nhân, các Công ty tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn. Tính theo thực chi cộng phí cố định: Thường áp dụng với các dịch vụ tư vấn như xin giấy phép đầu tư, hoặc các công việc mà không thể tính toán được như (chi phí đi lại, ăn ở, thu thập thông tin…). Lệ phí cố định (bằng 15% đến 20% khoản thực chi như phí quản lý…). c.Tìm hiểu dự án và hợp đồng. Tìm hiểu về dự án và hợp đồng Công ty tiến hành các hoạt động sau. Tìm hiểu sự việc thông qua các tài liệu, thông tin mà khách hàng đã cung cấp cũng như những thông tin mà mình đã thu thập được. Phải xác định được các sự kiện cần thiết từ đó lập kế hoạch thu thập các thông tin cơ bản như mục tiêu, nội dung, nguồn vốn, bối cảnh và thực trạng của vụ việc, trước khi tiến hành nghiên cứu chi tiết yêu cầu của khách hàng. Phân tích tổng hợp lại sự việc như biên tập thông tin, phân tích số liệu. Khảo sát chi tiết vấn đề. Kết quả của quá trình này được Công ty tổng hợp lại và cho kết luận làm thế nào để hướng công việc sao cho giải quyết được vấn đề thực tế và đạt được các lợi ích mong muốn. d. Lập kế hoạch hành động. Là tìm kiếm ý tưởng cho các giải pháp có thể, xây dựng, phát triển các giải pháp, đánh giá các giải pháp có thể thay thế cho nhau và trình bày các kiến nghị với khách hàng để quyết định. Tiếp đó, lập kế hoạch chi tiết bao gồm các nội dung cơ bản sau: Tóm tắt bối cảnh dự án hợp đồng. Mục tiêu chung của công việc tư vấn. Phạm vi công việc cần thực hiện. Yêu cầu các đầu vào Thời gian thực hiện và giao nộp sản phẩm tư vấn. Tư đó, Công ty xác định nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, các mối quan hệ và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu công việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Sự thành công trong hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn của Công ty chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố như kế hoạch hành động, nguồn nhân lực đầu vào. Yếu tố quyết định nhất là phải xác định được các công việc cần thực hiện và tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp. Tiến hành thương lượng và thực hiện quá trình tư vấn. Theo sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được mô tả ở phần 2.1.3 của chương II, cơ cấu tổ chức của Công ty tương đối đơn giản, do vậy việc chỉ đạo và điều hành các hoạt động đều được thực hiện trực tiếp từ Giám đốc của Công ty. Thông thường, thông tin, mệnh lệnh được đưa ra từ Giám đốc tới các Phó giám đốc, Trưởng phòng và các bộ phận sẽ thực hiện mệnh lệnh này và tuỳ vào từng chuyên môn và chức năng của từng vị trí. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp do số lượng cán bộ của Công ty không nhiều, mệnh lệnh chỉ đạo cũng có thể được truyền trực tiếp từ Giám đốc đến từng nhân viên. Tất cả các sản phẩm tư vấn trước khi giao cho khách hàng đều được Giám đốc hoặc Phó giám đốc kiểm tra, kiểm duyệt đầy đủ, và chỉ có lãnh đạo Công ty mới có quyền được gửi báo cáo sản phẩm cho khách hàng. Trường hợp sản phẩm được thực hiện bởi hai thứ tiếng, chủ yếu là tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Trung, sự phối hợp với cán bộ phiên dịch dịch với tất cả các bộ phận khác là hết sức cần thiết. Cán bộ phiên dịch thường là các cộng tác viên phải phối hợp với các cán bộ thực hiện để đảm bảo dịch đúng và đầt đủ nội dung công việc. Bên cạnh đó phải có kế hoạch cho việc đào tạo và phát triển nhân viên của khách hàng theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn có hiệu quả hơn. Nếu trong thực tiễn thực hiện tư vấn cho khách hàng xuất hiện phát sinh ngoài ý muốn, phải có sự chuẩn bị để đưa ra những thay đổi phương pháp làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế. Khi đó, Công ty phải chú ý công tác duy trì, giám sát và kiểm tra hoạt động mới đó. Sau khi thực hiện quá trình tư vấn Công ty phải lập các loại báo cáo sau: Báo cáo khởi đầu: cho thấy các hoạt động các hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn được triển khai theo kế hoạch. Báo cáo tiến độ: được viết ngắn gọn, thông báo tiến triển cho khách hàng về công việc, các thay đổi đã thay đổi hoặc dự kiến (nếu có). Điểm qua các vấn đề về hành chính và kỹ thuật, xác định được những sự kiện phát sinh được viết theo tuần, tháng…tuỳ vào quy mô công việc kinh doanh dịch vụ tư vấn. Báo cáo trung gian: Nếu vụ việc kinh doanh dịch vụ tư vấn chia làm nhiều giai đoạn thì báo cáo trung gian là một dạng báo cáo cuối cùng, bao quát đủ mọi phương diện và rút ra những kết luận và các kiến nghị thích hợp cho giai đoạn sau. Dự thảo báo cáo cuối cùng: là cơ sở cho việc hoàn thiện kinh doanh dịch vụ tư vấn. Tại đây Công ty có thể ghi nhận những đóng góp của khách hàng, của các nhà tài trợ…giải thích cho việc có thể hoặc không thể chấp nhận những thay đổi của khách hàng. Báo cáo kết quả, đánh giá và thanh lý hợp đồng, bao gồm các hoạt động sau: Báo cáo cuối cùng được cán bộ tư vấn của Công ty đệ trình và thông qua; Bàn giao, trình bày, đánh giá kết quả công việc; Giải quyết các cam kết; Lập và đàm phán các kế hoạch tiếp tục về sau; Nghiệm thu, chấm dứt và thanh lý hợp đồng. Kết thúc mỗi một hợp đồng kinh doanh dịch vụ tư vấn Công ty sẽ tổ chức một cuộc họp để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm cho những hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn sau. Cán bộ tư vấn và khách hàng cùng nhau điểm lại tiến trình công việc từ đầu đến khi hoàn thành bản báo cáo cuối cùng nêu ra những thành tích, kiến nghị của khách hàng. Đồng thời, thống nhất đánh giá về dịch vụ tư vấn mà Công ty đã cung cấp thông qua các tiêu chí đánh giá mà khách hàng thường sử dụng sau: Hoàn thành nhiệm vụ; Bám sát điều khoản giao việc; Những phần có tính chất sáng tạo Tính khả thi của những kiến nghị; Mức độ tiếp thu các ý kiến đóng góp. Cuối cùng, Công ty phải tiến hành lập báo cáo kết quả quá trình thực hiện kinh doanh dịch vụ tư vấn, tổng hợp lại những thay đổi hoặc điều chỉnh được coi là hợp lý và khả dĩ chấp nhận được. Công ty hoàn thành bản báo cáo này, in ấn và trình bày một cách khoa học, dễ nhìn, sao một số bản giao cho khách hàng và lưu văn thư. Với thành công đã đạt được nhưng hiện tại doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn chưa chiếm tỷ trọng cao do nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nhưng kinh doanh dịch vụ tư vấn là một trong những hoạt động chính đóng vai trò quan trọng trong Công ty do 2 lý do sau: hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn đóng tỷ lệ nhất định vào doanh thu của Công ty và xu thế trong tương lai hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn ngày càng quan trọng hơn. Cung cấp dịch vụ tư vấn là hoạt động kinh doanh không cần nhiều vốn lưu động và tài sản cố định, vì vậy hoạt động này không cần nhiều vốn bằng tiền. Tuy nhiên, Công ty có khả năng tài chính để thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn cần thiết. Đối với một số hợp đồng, khách hàng yêu cầu phía tư vấn phải tuân thủ điều kiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng là ký gửi một khoản tiền tại ngân hàng để đảm bảo cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký. Chính bởi ưu điểm không cần nhiều vốn lưu động mà hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn được coi là một trong những hoạt động chiến lược của Công ty trong phương hướng phát triển của mình, đến năm 2010, Công ty phấn đấu tỷ trọng doanh thu của kinh doanh dịch vụ tư vấn trong tổng doanh thu đạt từ 20%- 25% tổng doanh thu. 2.3. Đánh giá chung về kinh doanh dịch vụ tư vấn tại Công ty cổ phần đầu tư –tư vấn và xây dựng 289. 2.3.1. Những kết quả tích cực và nguyên nhân. Kinh doanh dịch vụ tư vấn là một trong những lĩnh vực kinh doanh đầu tiên của Công ty. Ngay từ thời điểm thành lập trong thời gian đầu gặp nhiều khó khăn khi Công ty mới kinh doanh, nhưng trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả quan trọng. Đóng góp và gia tăng doanh thu, lợi nhuận trong kết quả kinh doanh của Công ty tổng doanh thu đã đóp góp năm 2007 là 11.798 triệu đồng. Doanh thu từ kinh doanh dịch vụ tư vấn tăng nhanh liên tục từ năm 2005 đến nay, năm 2005 là 5.747 triệu đồng đến năm 2007 là 11.798 triệu đồng kinh doanh dịch vụ tư vấn là nguồn thu quan trọng của Công ty trong các năm qua. Kinh doanh dịch vụ tư vấn đang từng bước phát triển và ngày càng có uy tín, sự chuyển biến này thể hiện thông qua số lượng hợp đồng được ký kết và doanh thu tăng đã phần nào cho thấy sự tin tưởng của khách hàng đối với Công ty. Mở rộng và thiết lập mối quan hệ với nhiều khách hàng là điều kiện để Công ty quảng bá hình ảnh đối với các doanh nghiệp, tổ chức đây cũng là tiền đề cho quá trình mở rộng kinh doanh dịch vụ, ký kết hợp đồng trong tương lai. Chất lượng dịch vụ tư vấn do Công ty thực hiện một ưu điểm về chất lượng do Công ty cung ứng là tính độc lập, khách quan của đội ngũ cán bộ tư vấn, cùng với việc luôn đảm bảo về tiến độ cung ứng dịch vụ, Công ty đã tạo được thế mạnh nhất định về chất lượng trong cung ứng dịch vụ tư vấn so với đối thủ cạnh tranh. Chính vì điều này mà Công ty ngày càng có nhiều khách hàng biết đến và ký hợp đồng. Năng lực đội ngũ cán bộ trình độ tay nghề những kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ là nguồn vốn quý, góp phần quan trọng trong hiệu quả sản xuất kinh doanh của một đơn vị tư vấn. Nguyên nhân những kết quả đạt được. Năm 2004, Công ty cổ phần đầu tư –tư vấn và xây dựng 289 đã được trao chứng chỉ hành nghề tư vấn, đây là bước ngoặt quan trọng của Công ty đánh dấu sự trưởng thành và công nhận của chính quyền trong hoạt động tư vấn của Công ty. Đó là lợi thế lớn nhất của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn. Công ty đã không ngừng đầu tư nhằm nâng cao và hiện đại hoá về cơ sở vật chất, trang bị máy tính, phần mềm lập dự án thiết kế và lập dự toán. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, có mối quan hệ rộng, khả năng phân tích và đánh giá tình hình tốt, trang thiết bị hiện đại giúp cho Công ty có thể tiến hành các hoạt động khảo sát, thăm dò thị trường thuận lợi, thống kê được các thông số cần thiết một cách chính xác, từ đó hỗ trợ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn của mình. Tính năng động, khả năng cập nhật của nhân viên trẻ và kinh nghiệm của nhân viên lão làng giúp công tác tư vấn tại Công ty thường được tiến hành nhanh chóng và có chất lượng cao. Năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ tư vấn trong Công ty đã được thừa nhận và khảng định. Công ty có khả năng tốt trong việc hợp tác, liên kết với các đối tác và cộng tác viên, viện nghiên cứu và các trường đại học để nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ mà mình cung cấp, xây dựng mối quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi, lâu bền, tin cậy với các đối tác và cộng tác viên là phương châm làm việc của Công ty. Được sự giúp đỡ của Nhà Nước và sự chỉ đạo đúng đắn của ban giám đốc, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ nhà nước giao, nộp ngân sách đầy đủ, giải quyết công ăn việc làm cho lao động, ổn định xã hội. 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. Dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng kinh doanh dịch vụ tư vấn của Công ty còn nhiều tồn tại. Số lượng khách hàng chưa nhiều do hạn chế từ hoạt động xác định tìm kiếm khách hàng của Công ty chất lượng hoạt động chưa thực sự cao. Chất lượng sản phẩm chưa cao, sự phối kết hợp giữa các bộ phận với nhau chưa nhịp nhàng. Hệ thống dữ liệu thông tin còn thiếu, khả năng đàm phán, thuyết trình còn nhiều mặt hạn chế. Hạn chế về khả năng tổng thầu tư vấn, về kinh nghiệm năng lực tham gia và đấu thầu tư vấn các dự án quốc tế. Tiêu chuẩn của cán bộ tư vấn, trình độ và năng lực tư vấn những yếu tố cho sự thành đạt chưa được quan tâm bồi dưỡng. Thông tin tài liệu khoa học, tài liệu kỹ thuật cho hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn còn thiếu. Nguyên nhân của những tồn tại trên. Năng lực cá nhân chủ nhiệm dự án chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc, thiếu chuyên gia. Công tác đào tạo toàn diện về tư vấn chưa được quan tâm. Hiện nay chưa có một chương trình đào tạo, cũng như địa chỉ đào tạo các kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ của một nhà tư vấn và quản trị Công ty tư vấn chuyên nghiệp chính quy nào cho các nhà tư vấn. Đặc điểm này là một lý do làm hạn chế năng lực chuyên môn của các nhà tư vấn. Sự phát triển thị trường tư vấn đang trong giai đoạn đầu sự cạnh tranh đang diễn ra không lành mạnh, kết hợp nhận thức chưa đúng đắn của một bộ phận khách hàng. Công ty chưa có những biện pháp xây dựng năng lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu trong môi trường kinh doanh đang thay đổi hàng ngày. Môi trường pháp lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn chưa hoàn thiện quyền và nghĩa vụ của nhà tư vấn và người sử dụng tư vấn chưa rõ ràng. Hơn nữa, hiện nay ở nước ta còn thiếu khung khổ pháp lý và chính sách phát triển tư vấn, cũng như chưa có Hiệp hội tư vấn để Công ty có thể tham gia chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, cùng hợp tác và cùng nhau đưa ra các chuẩn mực, quy tắc hành nghề tư vấn. Công ty có xu hướng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, đa dạng lĩnh vực tư vấn làm cho tính chuyên nghiệp của dịch vụ tư vấn thấp, kinh nghiệm làm nghề tư vấn của cán bộ nhân viên cũng chưa nhiều, ngoại ngữ cũng là một hạn chế của Công ty. Hiện tại, các nhà tư vấn của Công ty lại làm việc chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và đang trong tình trạng thiếu thông tin. Việc thu thập, xử lý số liệu còn hạn chế, những số liệu mới chưa được cập nhật bổ sung kịp thời, Công ty còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng những nguồn thông tin thống kê, kinh tế - xã hội từ các cơ quan quản lý Nhà Nước. Công ty còn yếu về năng lực và kinh nghiệm xây dựng chiến lược tiếp thị mở rộng thị trường. Do nhu cầu sử dụng tư vấn ở nước ta hiện nay mặc dù là rất lớn song hầu hết tồn tại ở trạng thái tiềm ẩn, đòi hỏi phải nỗ lực biến những nhu cầu tiềm ẩn này thành những nhu cầu trực tiếp. Cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ chưa được khai thác sử dụng có hiệu quả vào công việc để giảm nhẹ khối lượng công việc nói chung và nâng cao chất lượng sản phẩm nói riêng. CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 289. 3.1. Phương hướng phát triển của Công ty những năm tới. Công ty tập trung ưu tiên đầu tư phát triển, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện chuyên môn hoá đội ngũ kỹ sư tư vấn cán bộ nhân viên trong toàn Công ty. Hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi có trình độ chuyên môn ngang tầm với trình độ trong nước và quốc tế, chuẩn bị nguồn nhân lực đủ sức cạnh tranh cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn của Công ty đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường, đảm bảo sự cạnh tranh. Từ đó nâng cao uy tín, danh tiến tạo chỗ đứng cho Công ty trên thị trường, tạo được lòng tin, hình ảnh tốt với khách hàng trên mọi phương diện. Xây dựng chiến lược, kế hoạch mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đa dạng hóa sản phẩm tư vấn. Tập trung phát triển sản phẩm truyền thống mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang các sản phẩm mới kiểm định chất lượng thiết kế, tư vấn giám sát kỹ thuật, thi công dự toán thực hiện và trang trí nội thất ngoại, tư vấn đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp…các dự án lớn trong nước, mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực ASEAN. Xây dựng cơ chế chính sách tài chính phù hợp, tự chủ giành nguồn tài chính lớn cho việc thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển từ đó phát huy nội lực cải tiến nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ tư vấn thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Thiết lập kế hoạch đầu tư, đổi mới cơ sở vật chất trang thiết bị, máy móc kỹ thuật, công nghệ đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong công việc, nâng cao chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong và ngoài nước. Công ty trong những năm tới sẽ tiếp tục đầu tư – tư vấn và xây dựng lên các tỉnh phía Bắc nhất là các Tỉnh Sơn La, Lào Cai. Sau đây là một số dự án mà Công ty sẽ thực hiện: Bảng1.7: Một số dự án năm tới ở tỉnh Sơn La. STT Tên công trình và dự án thực hiện tư vấn thiết kế Năm hoàn thành 1 Công trình xây dựng như khu tái định cư Chiềng Lanh – Sơn La 2008-2011 2 Công trình nước sạch Nậm Dò – Sơn La. 2008-2010 3 Trường tiểu học thị trấn Chiềng Lanh – Sơn La 2008-2010 4 Nhà văn hoá Chiềng Lanh – Sơn La 2008-2009 5 Trụ sở UBQL di dân Chiềng Lanh – Sơn La. 2008 6 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT) thiết kế bản vẽ, thi công và lập dự toán công trình san ủi nền nhà điểm tái định cư Ten Che 1+2, xã Mường Sại-Quỳnh Nhai-Sơn La 2008-2010 7 Khảo sát, lập báo cáo KTKT, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình kiến trúc điểm tái định cư Hua Cẩu khu tái định cư 3 xã Mường Chiềng, Pha Khinh, Pắc Ma, huyện Quỳnh Nhai gôm: Nhà văn hoá, nhà mầm non, lớp học ở điểm tái định cư Hua Cẩu 2008-2011 8 Khảo sát, lập báo cáo KTKT, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình kiến trúc khu trung tâm xa Mường Chiên-Quỳnh Nhai-Sơn La 2008-2011 9 Công ty còn tham gia vào tổ chức thực hiện công trình thuỷ điện Sơn La và Dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La. (Nguồn:Phòng kế hoạch) Một số dự án năm tới ở tỉnh Lào Cai § Đang ký kết hợp đồng vào khai thác mỏ Aptit Vận chuyển hàng hoá từ cửa khẩu Hà Khẩu ở Lào Cai về Hà Nội và các tỉnh như tỉnh Bắc kạn và các tỉnh khác, vận chuyển hàng hoá từ Hà Nội lên các tỉnh miền núi nhất là tỉnh Sơn La, tỉnh Lào Cai, tỉnh Điện Biên, tỉnh Lai Châu, tỉnh Yên Bái,…. Và các tỉnh khác. Tư vấn thiết kế các công trình thuỷ điện ở Bát Xát – Lào Cai, Sông Đà - Sơn La. Trong những năm tới Công ty mở rộng thêm nhiều ngành nghề mới như kinh doanh bất động sản, vận tải hàng liên tỉnh, kinh doanh du lịch lữ hành. Các hoạt động khác: Duy trì và phát triển hơn các hoạt động Đảng, đoàn thể ngày càng nâng cao đời sống tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất thật sôi nổi và liên tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra đặc biệt chú trọng các biện pháp nhằm đảo bảo và ý thức cho cán bộ công nhân viên nâng cao kiến thức an toàn về lao động… Công ty không ngừng hoàn thiện các dịch vụ theo hướng chuyên môn hoá cao, chú trọng hiệu quả công việc, đảm bảo cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn với chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu một cách nhanh chóng tạo lòng tin lâu dài cho khách hàng. Phương châm hoạt động của Công ty: “Tiến độ - chất lượng - Hiệu quả” 3.2. Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ tư vấn tại Công ty cổ phần đầu tư –tư vấn và xây dựng 289. a. Nguồn nhân lực. Nhân lực là yếu tố cơ bản cấu thành nên hoạt động sản xuất kinh doanh, là yếu tố để tạo ra giá trị thặng dư, là vũ khí lợi hại để cạnh tranh. Trong bất kỳ hoạt động nào nếu như không có con người có trình độ, kiến thức kinh nghiệm thì khó đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí có trường hợp con người lại là nguyên nhân của sự thất bại trong công việc. Đặc biệt trong kinh tế thị trường vấn đề này được thể hiện rõ nhất. Năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được xác định bởi các yếu tố đó là con người, vốn, công nghệ thiết bị và quản lý. Tuy nhiên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn, yếu tố chính quyết định là nguồn nhân lực và trình độ quản lý. Chất lượng nguồn nhân lực tác động tới sự phát triển tư vấn ở hai khía cạnh sau: Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố vật chất góp phần hình thành đội ngũ các nhà tư vấn giỏi cho Công ty và nguồn nhân lực chất lượng cao là cơ sở cho việc nhận thức và tăng cường sử dụng tư vấn của khách hàng. Vì vậy, nhiệm vụ của Công ty là phải xây dựng và thực hiện cho được chiến lược phát triển nguồn nhân lực ổn định về quy mô, hợp lý hoá cơ cấu, nâng cao toàn diện chất lượng, đồng bộ hoá quá trình đào tạo, tuyển chọn và sử dụng lao động… cụ thể như sau: Ø Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ lãnh đạo: Về trình độ chuyên môn, các cán bộ lãnh đạo của Công ty đã tham gia và tốt nghiệp các khoá học đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý và thực hiện các hợp đồng phức tạp do Công ty mới được thành lập chưa lâu. Do đó, nâng cao trình độ quản lý từ đại học lên cao học, lên tiến sỹ vẫn là biện pháp hết sức cần thiết. Có thể bằng hình thức như cho các cán bộ lãnh đạo của Công ty tham gia các lớp đào tạo tại các trường đại học như: chương trình “quản trị dự án, thẩm định dự án đầu tư”… của các bộ môn trong trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Để phát triển hơn nữa, Công ty có thể cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn tại các nước phát triển để tiếp cận các kỹ năng quản lý, điều hành các thành viên trong Công ty cũng như đội ngũ cộng tác viên, kỹ năng giao tiếp và làm việc với đối tác, kỹ năng và điều hành công việc, công nghệ cung cấp dịch vụ tư vấn của họ. Từ đó, xây dựng phương án phù hợp với điều kiện cũng như sự phát triển của mình. Ngoài ra, cán bộ lãnh đạo có thể tham gia các khoá đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp và tác động các hoạt động như: quản lý rủi ro thị trường, nâng cao mô hình quản lý tài chính dự án…Với việc tham gia các khoá đào tạo này, cán bộ lãnh đạo của Công ty sẽ được trang bị thêm kiến thức chuyên môn mang tính tác nghiệp liên quan đến việc quản lý và để có đủ năng lực thực hiện hợp đồng tư vấn lớn, có nội dung phức tạp. Cán bộ Công ty cần nhận thức được các thách thức lớn của hội nhập quốc tế và sức ép đòi mở rộng cửa thị trường trong đó có thị trường ngành dịch vụ, hơn lúc nào hết Công ty cần nâng cao năng lực cạnh tranh như nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường trong và ngoài nước, khả năng tiếp thị và tìm kiếm bạn hàng của đội ngũ nhân viên năng lực tổ chức kinh doanh và khả năng chiếm lĩnh thị trường. Tranh thủ các cơ hội để học hỏi các kinh nghiệm của các Công ty lớn có uy tín về lĩnh vực kinh doanh này. Ø Năng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng kinh doanh dịch vụ tư vấn. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn luôn phụ thuộc vào năng lực nghề nghiệp và chuyên môn của nhà tư vấn. Yêu cầu về trình độ chuyên môn được xem là tiêu chuẩn hàng đầu. Không chỉ có chuyên môn sâu về lĩnh vực tư vấn cán bộ tư vấn trong Công ty còn phải có những kiến thức sâu rộng về các mặt luật pháp, kinh tế, xã hội, môi trường…để đưa ra những lời khuyên đúng đắn cho khách hàng. Họ phải nắm được những tri thức mới về quản lý, về kỹ thuật, công nghệ để tư vấn cho khách hàng mình có những quyết định phù hợp và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mặc dù, đội ngũ nhân viên của Công ty có trình độ chuyên môn cao nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn tư vấn. Vì vậy, nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học kỹ thuật cũng như kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn cho nguồn nhân lực là hết sức cần thiết để nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ cho Công ty, giúp khách hàng của mình tiếp cận được với trình độ quản lý khoa học hiện đại, nâng cao khả năng cạnh tranh trong một nền kinh tế thị trường nhiều biến động. Hiện nay, Công ty đã chú ý đến công tác phát triển nguồn nhân sự, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho nhân viên mình thông qua các hoạt động sau: ü Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực hàng năm, thông qua báo chí, các website việc làm…để thông báo chương trình tuyển dụng, nói rõ vị trí tuyển dụng và các chế độ ưu đãi trong tiền lương, bảo hiểm và các chế độ ưu đãi khác để khuyến khích người có trình độ tham gia. Có cơ chế, chính sách tuyển chọn khách quan nhằm tuyển dụng được những người có năng lực thực sự, thu hút nhân tài về Công ty, thông qua việc xây dựng Bản mô tả công việc, bản xác định yêu cầu của công việc với người thực hiện, để làm cơ sở cho việc tuyển dụng cũng như quản lý nhân sự trong Công ty. ü Chủ nhiệm, chủ trì công việc là người có cấp bậc ngành nghề phù hợp công việc, được đào tạo và có kinh nghiệm công tác cần thiết, đáp ứng tiêu chuẩn quy định, được Giám đốc Công ty công nhân phê duyệt. ü Công ty có chế độ đãi ngộ, động viên thích đáng với nhân viên, những người có năng lực, đặc biệt là lớp cán bộ trẻ. Công ty cần phát hiện, trọng dụng những người có năng lực, bố trí vào đúng vị trí xứng đáng, phù hợp với năng lực, sở trường của họ, phát huy thế mạnh của từng người vào công việc chung, phân bổ một cách khoa học nguồn nhân lực cho các phòng ban. Những người có năng lực, năng khiếu quản lý phải được bố trí công việc hợp lý. Các biện pháp khuyến khích vật chất và tinh thần của Công ty phải đồng bộ, tạo điều kiện phát huy tính sáng tạo của cán bộ nhân viên tư vấn. Nâng cao phẩm chất của nhà tư vấn: phong cách, tác phong…nhất là vấn đề văn hóa trong tư vấn để tạo cho Công ty một hình ảnh, một phong cách và văn hoá doanh nghiệp đặc trưng, tạo ấn tượng tốt cho khách hàng. ü Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, chuyên sâu, tổ chức rút kinh nghiệm, tìm ra những điểm còn chưa thoả đáng, những hạn chế những khó khăn mà các nhân viên tư vấn trong Công ty gặp phải trong quá trình làm việc. Từ đó cùng bàn bạc để đưa ra biện pháp khắc phục từng bước thử nghiệm và hoàn thiện giải pháp đó. Công ty cần thực hiện đa dạng hoá hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gồm đào tạo trong doanh nghiệp và đào tạo ngoài doanh nghiệp. Đào tạo nội bộ cho cán bộ nhân viên là hoạt động thường làm của Công ty để nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ nhân sự. Công ty có thể tổ chức kèm cặp tại chỗ, nhân viên có kinh nghiệm và trình độ cao hỗ trợ và giúp đỡ các nhân viên có trình độ thấp hơn. Hình thức này bên cạnh việc tăng trình độ của đội ngũ nhân sự mà còn tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên với nhau. Việc tự đào tạo trong nội bộ có ưu điểm là chi phí không quá cao, bồi dưỡng được nghiệp vụ sát với các công việc hàng ngày của Công ty, mang tính thực tế cao. Ngoài ra Công ty có thể mở các cuộc hội thảo, mời các cán bộ quản lý tại các cơ quan Nhà Nước, tại các trung tâm, các viện nghiên cứu về để trao đổi các vấn đề thực tiễn và đào tạo các kỹ năng, trình độ chuyên môn thực tế để nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân sự của Công ty, góp phần thiết thực hơn cho việc đáp ứng các yêu cầu của công việc cũng như thị trường và khách hàng. Bên cạnh các hoạt động đào tạo trong doanh nghiệp, Công ty có thể tổ chức ngoài doanh nghiệp như cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn tuỳ theo từng yêu cầu cụ thể của công việc về nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn cũng như tăng cường sự hiểu biết về các vấn đề kinh tế- xã hội đang nổi cộm hiện nay. Công ty nên tích cực tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên tham gia các khoá đào tạo này để hoàn thiện hơn sự hiểu biết của mình. Đây là biện pháp mà Công ty có thể tiếp cận nhanh với định hướng phát triển của ngành, là cơ hội để cán bộ có thể thảo luận, đóng góp ý kiến, thu thập kinh nghiệm từ các đồng nghiệp, từ đó nâng cao trình độ cho mình cũng như trình độ của Công ty. ü Để nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên của Công ty trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng, cụ thể là năng lực xử lý và giải quyết công việc, Công ty có thể mời các chuyên gia tư vấn đến, tổ chức các buổi nói chuyện giữa chuyên gia tư vấn với cán bộ nhân viên. Hiện nay, các kỹ năng và kinh nghiệm chủ yếu cần học tạp và trao đổi như: Kỹ năng về giao tiếp, làm việc trong quan hệ đối tác và khách hàng. Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc theo nhóm. Kỹ năng tiếp cận và phân tích công việc. Kỹ năng chuẩn bị báo cáo và thuyết trình. Kỹ năng trình bày báo cáo và thuyết trình trước đám đông… ü Tăng cường đào tạo ngoại ngữ và công nghệ thông tin là một trong những yêu cầu đặc biệt quan trọng. Việc thông thạo hai kỹ năng này không chỉ giúp Công ty cập nhật được công nghệ hiện đại, các tài liệu tham khảo của nước ngoài mà sẽ hỗ trợ rất nhiều cho Công ty trong quá trinh đàm phán với các đối tác nước ngoài, tham gia đấu thầu quốc tế một cách thuận lợi, nhất là trong điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam đều được tham gia đấu thầu quốc tế và tham gia liên doanh với các Công ty tư vấn nước ngoài trong hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn. Một hiện trạng hiện nay đối với Công ty đó là, các cán bộ lâu năm có kinh nghiệm thì lại có trình độ ngoại ngữ thấp, cán bộ có trình độ ngoại ngữ cao thì lại thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Để giải quyết vấn đề này, Công ty phải vận dụng hình thức vừa làm vừa đào tạo để nâng cao hiệu quả. b. Tích cực tìm kiếm thị trường và khách hàng. Mặc dù, nhu cầu về dịch vụ tư vấn của thị trường là rất lớn, nhưng đang tồn tại dưới dạng tiềm năng. Vì thế, để khai thác được nhu cầu tiềm năng đó, bên cạnh việc Công ty phải cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ tư vấn của mình mà còn phải nâng cao trình độ trong hoạt động quảng cáo. Nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin và khoa học máy tính, quảng cáo có sự thay đổi đáng kể. Các ý tưởng được diễn tả một cách tốt hơn, toàn thiện hơn và gây được sự chú ý, ấn tượng với tin người nhận quảng cáo hơn. Nhờ đó mà Công ty có thể đạt được hiệu quả cao trong việc quảng cáo và tiếp thị hình ảnh của mình tới khách hàng. Hiện nay Công ty chưa có website của riêng mình đây là hạn chế rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh và cung cấp thông tin của mình cho khách hàng. Vì vậy, hoạt động trước mắt của Công ty nên làm là việc lập một website cũng như đăng ký tên miền cho riêng mình. Vì đây là công cụ quảng cáo rất hiệu quả với chi phí thấp, phạm vi quảng cáo rộng lớn, đem lại hiệu quả cao. Để làm được điều đó, việc trang bị một hệ thống thiết bị đầy đủ, công nghệ mới hỗ trợ cho cán bộ nhân viên rất nhiều trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Do sự gia tăng hội nhập trong thời gian tới, Công ty phải biết nắm bắt thời cơ, huy động tất cả các nguồn lực để có những bước đi vững chãi khi tham gia vào quá trình hội nhập khu vực và quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn. Để cạnh tranh được với các Công ty nước ngoài, Công ty cần: üChủ động xây dựng cho riêng mình một lộ trình hội nhập, dựa vào đó để lập chiến lược phát triển chung và dài hạn cho mình. Ràng buộc trách nhiệm của cán bộ tư vấn vào kết quả của hợp đồng tư vấn, tránh cho Công ty khỏi cạnh tranh không lành mạnh. üQuan tâm đầy đủ tới công tác đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, chuyên gia tư vấn đủ sức, đủ tiêu chuẩn quốc tế để khi cần có thể hợp tác với các chuyên gia tư vấn nước ngoài trong các dự án quốc tế khi có cơ hội. üCác loại hình dịch vụ tư vấn đang và sẽ ngày càng phát triển cùng với sự phát triển đa dạng và phức tạp của nền kinh tế. Nhu cầu của khách hàng cũng rất đa dạng và phức tạp, vì vậy kinh doanh dịch vụ tư vấn của Công ty trong thời gian tới cần phải được phát triển theo hướng đa dạng hóa, tiếp cận và triển khai các dịch vụ tư vấn mới theo phương thức mới như việc tư vấn qua mạng… nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế. üTrong những năm tới, quá trình hội nhập, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn sẽ ngày càng mạnh mẽ và trở thành yêu cầu tất yếu. Không một khu vực nào, một quốc gia nào, một Công ty tư vấn nào có thể nằm ngoài tiến trình này. Do vậy, Công ty phải có những chuẩn bị chu đáo, tập trung vào các chính sách về phí tư vấn thoả đáng, đảm bảo cạnh tranh, phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế…Do sự gia tăng hội nhập trong những năm tới, nên nhiều chủ đầu tư nước ngoài, nhiều tổ chức tín dụng quốc tế cũng như nhiều Công ty tư vấn nước ngoài sẽ vào hoạt động tại Việt Nam. Công ty cần phải nắm bắt cơ hội để tham gia hợp tác liên doanh, liên kết với các hãng tư vấn nước ngoài nhằm học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, công nghệ tư vấn, nhất là trong một số lĩnh vực tư vấn trong nước còn yếu và khá mới mẻ như tư vấn thuê mua tài chính, tư vấn bảo hiểm, tư vấn chuyển giao công nghệ… üĐẩy mạnh hoạt động Marketing, tuyên truyền rộng rãi về Công ty nhằm nâng cao chất lượng và uy tín hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn. Công ty nên kết hợp nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau để có tài chính nuôi tư vấn phát triển. c. Đầu tư cải tiến, nâng cao chất lượng trang thiết bị, máy móc công nghệ hiện đại trong Công ty. Thiết bị công nghệ máy móc hiện đại là phương tiện để các nhà tư vấn tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tư vấn có chất lượng cao nhưng máy móc thiết bị hiện đại cũng chưa theo kịp với sự phát triển của thời đại. Do vậy, công nghệ thiết bị máy móc đóng vai trò quan trọng tạo nên chất lượng dịch vụ tư vấn. Mặc dù, hiện nay mạng lưới máy tính, trang thiết bị phục vụ kinh doanh dịch vụ tư vấn của Công ty là tương đối đủ, hiện đại và đồng bộ. Tuy nhiên, công nghệ thay đổi, phát triển nhanh chóng hàng ngày, hàng giờ nên hệ thống thiết bị này cũng phải được sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, thay đổi để bảo đảm hỗ trợ hiệu quả nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Công ty phải luôn cập nhật những phần mềm phục vụ cho hoạt động của mình như: phần mềm kế toán, phần mềm dự báo và các phần mềm ứng dụng trong công tác lập tiến độ công việc nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn, tiết kiệm chi phí, thời gian cho Công ty. Phần mềm mới nhất mà Công ty nên cập nhật đó là phần mềm “Microsoft Office Project”, giúp cán bộ thực hiện việc lập dự án đầu tư trên máy tính, lên lịch làm việc, theo dõi sự phát triển, phát sinh, quản lý dự án…Toàn bộ hệ thống máy tính của Công ty nên được nối mạng thì việc cập nhật những phiên bản mới nhất của các phần mềm này sẽ dễ dàng hơn. Với hệ thống máy tính này Công ty có thể xây dựng thư viện lưu trữ thông tin, dữ liệu quản lý điều hành bằng máy tính, từng bước tạo dựng những nền móng ban đầu để chuẩn bị cho kế hoạch triển khai chương trình Chính phủ điện tử của Việt Nam trong tương lai gần. d.Các giải pháp khác. Cung cấp những dịch vụ tư vấn mà khách hàng hài lòng: Hãy biến những khách hàng đã hài lòng với Công ty trở thành những người tiếp thị tốt nhất cho Công ty và lại đỡ tốn kém nhất. Xuất bản những cuốn sách chuyên ngành nổi tiếng và sách tư vấn quản lý: mục đích một mặt có thể thể hiện được năng lực và tư tưởng, giải pháp và tính sáng tạo khi giải quyết những vấn đề trong Công ty, nâng cao sức ảnh hưởng của Công ty trong ngành và với khách hàng. Mặt khác sau khi đọc tác phẩm xuất bản này có thể hiểu hơn về Công ty cũng có thể trở thành khách hàng tiềm năng của Công ty từ đó thúc đẩy sự phát triển nghiệp vụ của Công ty. Đăng những bài nghiên cứu thảo luận tạp chí chuyên ngành: Đưa ra những ví dụ, trình bày những giải pháp đã sử dụng cùng những thay đổi và lợi ích khi đã đem lại cho khách hàng…nhất định sẽ làm cho những khách hàng tiềm năng chú ý. Biên tập in ấn những bài nghiên cứu thảo luận định kỳ hoặc không định kỳ gồm: sách, cẩm nang, báo cáo, tin ngắn, sổ tay, tư liệu để cung cấp cho giới thương nhân đồng nghiệp những phương hướng phát triển, kỹ thuật, phương pháp mới nhất về các lĩnh vực của Công ty mình đồng thời làm cho khách hàng tiềm năng hiểu sát hơn về Công ty mở rộng ảnh hưởng của xã hội, có tác dụng tuyên truyền, kích thích tiêu dùng. Tăng cường giao lưu tiếp xúc của đội ngũ truyền thông trong Công ty và chủ động tham gia tổ chức những hoạt động có liên quan như nghiên cứu, hội nghị, hội nghị báo cáo kinh nghiệm, buổi kết giao lưu bạn bè trong giới thương nhân, hội nghị triển lãm, hội nghị công bố thông tin, các lớp bồi dưỡng…Để có thể hiểu biết hơn về xu hướng phát triển mới trong hoạt động của các doanh nghiệp, vừa có thể trực tiếp giao lưu liên hệ, thu thập thông tin, kết bạn thông qua nhân viên, đồng thời có thể tìm được khách hàng tiềm năng cho Công ty. Cung cấp các thông tin đặc biệt, Công ty có thể tiến hàng kích thích tiêu dùng bằng cách lợi dụng những hoạt động dịch vụ thông tin, đưa ra những dịch vụ tư vấn thông tin chuyên ngành…Tất cả đều thu hút được khách hàng. Công bố báo cáo tiến hành kích thích tiêu dùng: Công ty có thể sử dụng những phương tiện thông tin đại chúng truyền thông để công bố những quảng cáo về Công ty mình ví dụ như báo giấy, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, áp phích hoặc sử dụng mạng internet…đây là định hướng marketing có hiệu quả. Thường xuyên tham gia những hiệp hội, chuyên ngành và các hoạt động xã giao của những người quản lý mục đích tạo cơ hội tiếp xúc rộng rãi, phát triển lượng khách hàng tiềm năng, tham gia các dịch vụ xã hội cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho những khách hàng tiềm năng, ngoài ra đăng ký tên vào các bản danh sách công thương nghiệp để tuyên truyền sâu rộng hơn tiên tuổi của Công ty mình. 3.3. Một số kiến nghị với Nhà Nước. a. Hoàn thiện khung pháp lý quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn. Sự phát triển ngày càng đa dạng của các hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn diễn ra trong cả nước, hiện nay đặt ra vấn đề cấp bách phải có một định hướng phát triển ngành với những cơ chế, chính sách khuyến khích phù hợp đảm bảo sự phát triển lành mạnh của loại hình dịch vụ trí tuệ này. Hoàn thiện khung pháp lý có vai trò quyết định trong việc thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn, cũng như tăng cường vai trò quản lý Nhà Nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn. Hiện nay, các văn bản điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn hiện nay chủ yếu là các văn bản dưới luật, như Thông tư, Công văn, Chỉ thị…nằm rải rác trong các văn bản khác nhau, từ những ngành luật khác nhau, chưa được quy định thống nhất tại một văn bản chung. Để hoàn thiện khung phát lý cho hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn, Đảng và Nhà Nước cần tiếp tục xây dựng một hệ thống văn bản pháp luật thống nhất điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn, bên cạnh việc ban hành hệ thống văn bản pháp lý thống nhất quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn, cần rà soát lại các văn bản có liên quan đến tư vấn hiện hành để tránh hiện tượng chồng chéo. Tiến hành cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn như: Xóa bỏ những thủ tục mang nặng tính hình thức kìm hãm sự phát triển, gây khó khăn cho việc hành nghề tư vấn. Xây dựng và hoàn chỉnh các thể chế hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn, kết hợp công tác xây dựng và chỉnh khung pháp lý thích hợp với các hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ tư vấn cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về tư vấn, chuẩn bị cho quá trình hội nhập trong những năm tới. Sớm ban hành quy định về giá tư vấn. Một số loại hình tư vấn cần tăng giá để bảo bảo lợi ích cho các tổ chức tư vấn và tăng sức cạnh tranh. Cần coi tư vấn là một loại hình dịch vụ đặc thù, sản phẩm của nó mang hàm lượng tri thức cao, có thể nói tư vấn là một hoạt động của nền kinh tế tri thức, coi tư vấn là một nghề. Nhà Nước cần ban hành khung pháp lý cho hoạt động này, có các quy định chặt chẽ về cơ cấu, tổ chức, nhân sự. Nhà Nước cần tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng với các chế định, chế tài, đề cao trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong công tác tư vấn. Tránh tình trạng chậm ban hành các văn bản hướng dẫn và đưa ra các văn bản trái pháp luật thậm chí đi ngược lại hiến pháp để tạo thuận lợi cho các Công ty tư vấn có được các dịch vụ có chất lượng tốt. b. Ban hành các quy định hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh doanh dịch vụ tư vấn. Khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà Nước trong việc khuyến khích và hỗ trợ phát triển kinh doanh dịch vụ tư vấn nhằm phát huy tiềm năng chất xám, phục vụ phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập và nền kinh tế tri thức. Xác định các đặc điểm cơ bản của tư vấn, quy định trách nhiệm, quyền và quyền lợi của các nhà tư vấn cũng như người sử dụng tư vấn. Hỗ trợ về thông tin bằng cách thể chế hóa thị trường thông tin, xây dựng và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về các tổ chức tư vấn, doanh nghiệp tư vấn trong và ngoài nước nhằm giúp cho khách hàng có nhu cầu tư vấn, thành lập các trung tâm hỗ trợ phát triển tư vấn để có thể nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò và tầm quan trọng của tư vấn, cung cấp các thông tin miễn phí về cơ hội tư vấn, về các chương trình, các dự án…có nhu cầu sử dụng tư vấn, mời các chuyên gia tư vấn có uy tín trong nước cũng như quốc tế tham gia các khoá đào tạo để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các nhà tư vấn. Thực hiện hỗ trợ về tài chính như được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư, đổi mới trang thiết bị, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập. Hỗ trợ tài chính cho các tổ chức tư vấn trong việc mua bảo hiểm nghề nghiệp như một hình thức bắt buộc để giảm rủi ro, nâng cao trách nhiệm trong các hợp đồng tư vấn, có thể hỗ trợ, giám thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn. Nhìn chung, các tổ chức tư vấn của Viêt Nam có quy mô nhỏ hoặc rất nhỏ, trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp chưa cao, vì vậy rất khó khăn trong việc thực hiện các hợp đồng lớn. Sự hợp tác giữa các tổ chức, các chuyên gia tư vấn trên địa bàn sẽ khắc phục được khó khăn trên, từ đó nâng cao chất lượng tư vấn, tăng cường khả năng cạnh tranh với tư vấn nước ngoài, tiến tới đảm nhiệm được các hợp đồng tư vấn trong các dự án lớn. Ngoài ra, có thể hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh của tư vấn thông qua việc hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ các nhà tư vấn, có chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài, hỗ trợ các tổ chức tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO)… c. Thành lập Hiệp Hội các nhà tư vấn. Để phát triển tư vấn với tư cách một nghề nghiệp, kinh nghiệm của các nước là cần thành lập một tổ chức tập hợp, liên kết các nhà tư vấn với nhau. Việc thành lập Hiệp Hội các nhà tư vấn là một biện pháp quan trọng là cấp bách nhằm thúc đẩy nghề tư vấn phát triển theo hướng chuyên nghiệp và ngày càng có trình độ, chất lượng cao hơn. Cũng như các Hiệp Hội tư vấn khác trên thế giới, Hiệp Hội các nhà tư vấn Việt Nam nên là một tổ chức phi chính phủ trên cơ sở tự nguyện của các nhà tư vấn có chức năng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn. Uy tín và vai trò tập hợp của Hiệp Hội hình thành chủ yếu trên cơ sở hoạt động mà Hiệp Hội tiến hành. Nhà Nước sẽ đứng ra bảo trợ để Hiệp Hội có thể hoạt động một cách hữu hiệu. Hiệp Hội tư vấn Việt Nam nên được thành lập và tổ chức sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình đất nước và nhu cầu phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. KẾT LUẬN Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, đối với tất cả các ngành nghề nói chung và kinh doanh dịch vụ tư vấn nói riêng đều cần có sự nỗ lực tự phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn tạo định hướng phát triển lâu dài, ổn định cho riêng mình. Với Công ty cổ phần đầu tư –tư vấn và xây dựng 289, xu hướng này cũng là hướng đi chủ đạo của tất cả toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty. Qua quá trình nghiên cứu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và kinh doanh dịch vụ tư vấn trong Công ty nói riêng, chúng ta thấy được những thành công đáng kích lệ về tốc độ tăng trưởng sản xuất kinh doanh và sự xâm nhập, mở rộng thị trường, mở rộng quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực của Công ty. Thông qua đó cũng thấy những mặt chưa được, hạn chế tồn tại cần khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tư vấn của mình, từ đó đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ tư vấn trong Công ty phát triển. Với kiến thức lý luận đã được học, kết hợp với thời gian thực tập thực tế tại Công ty cổ phần đầu tư –tư vấn và xây dựng 289, em mong muốn phần nào được đóng góp ý kiến của mình vào việc đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ tư vấn cho Công ty. Do có nhiều hạn chế về trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và thời gian thực tập không dài nên bài chuyên đề thực tập không thể không có những thiếu sót cần được hoàn thiện hơn. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn bè để em có thể hoàn thiện hơn chuyên đề thực tập của mình. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của cô giáo PGS.TS.Phan Tố Uyên và sự giúp đỡ của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty cổ phần đầu tư –tư vấn và xây dựng 289 đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành bài chuyên đề thực tập này. Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu về Công ty cổ phần đầu tư –tư vấn và xây dựng 289. GS.TS. Đặng Đình Đào, GS.TS Hoàng Đức Thân, Giáo trình kinh tế thương mại Nhà xuất bản Thống Kê, 2003. Internet. Milankubr, Tư vấn quản lý sách hướng dẫn nghề nghiệp Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội 1994. Nghệ thuật đàm phán trong quản lý thương mại Nhà xuất bản Thống kê 1994. PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang, Giáo trình Marketing thương mại, Nhà xuất bản Lao động -Xã hội. PGS.TS. Hoàng Minh Đường, PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại (tập1,2), Nhà xuất bản Lao động-Xã hội 2006. PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải, Ths. Vũ Thị Hiền, Các ngành dịch vụ Việt Nam, năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội 2007. Quản trị kinh doanh tổng hợp trong các doanh nghiệp Nhà xuất bản Thống kê 1994. Tạp chí Kinh tế đối ngoại Số 18 (7/2006). Uyển Minh, Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng Nhà xuất bản Lao động- Xã hội. MÔ HÌNH MỘT SỐ DỰ ÁN MÀ CÔNG TY THỰC HIỆN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11438.doc