Đặc điểm và tình hình chung công ty TNHH bao bì nhựa Sài Gòn

Để đơn giản trong tính toán, đồng thời để so sánh các giá trị, chỉ tiêu tài chính trong dự án, đơn vị tiền tệ được tính toán trong dự án được dùng thống nhất là đồng Đô-la Mỹ (USD) (được quy đổi từ VNĐ) ; Và do đó các giá trị nhập khẩu thiết bị, mua bán bằng tiền Việt Nam như tiền lương, chi phí xây dựng, lắp đặt, mua nguyên vật liệu trong nước. đều được quy đổi ra tiền Đô-la Mỹ. Tỷ giá hối đoái vào thời điểm lập dự án là 15.000 VNĐ tương đương 01 Đô-la Mỹ (USD) (tháng 02/2001).

doc27 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 13/04/2015 | Lượt xem: 593 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm và tình hình chung công ty TNHH bao bì nhựa Sài Gòn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
b¸o c¸o thùc tËp phÇn i ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN (SAPLASTIC) I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY II. CHÚC NĂNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY III. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1. GIỚI THIỆU CHUNG : Công ty TNHH bao bì nhựa Sài Gòn được thành lập vào tháng 04 năm 2001 có chức năng chuyên sản xuất và kinh doanh ngành in, đặc biệt là in bao bì màng ghép phức hợp. Là một công ty mới thành lập được hai năm nhưng về uy tín và chất lượng sản phẩm là một trong những công ty sản xuất màng ghép bao bì phức hợp loại một 2. VỊ TRÍ VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG : CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN ĐƯỢC ĐẶT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH ĐƯỜNG SỐ 10 LÔ II- Q.TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH. Diện tích tổng mặt bằng là : 5.300m2 Diện tích mặt bằng sử dụng là : 3.500m2 Diện tích còn lại sử dụng làm vườn hoa và lối đi nội bộ. Công ty được chia làm 03 khu chính : Khu văn phòng gồm 03 tầng lầu. Khu nhà xưởng sản xuất (gồm có hai nhà xưởng sản xuất) Khu kho bãi gồm có hai kho : một kho dùng để chứa hàng hoá nguyên vật liệu vật tư và thành phẩm. Một kho dùng để chứa hoá chất các loại. Hệ thống cơ sở hạ tầng gồm có các đường giao thông nội bộ cho người và xe tải đều được đổ bê tông nhựa và bố trí thuận tiện. Hệ thống điện của công ty hiện tại có trạm biến thế công suất tổng cộng : 615KVA. Hệ thống cấp nước sử dụng với công suất 10m3/h II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1. CHỨC NĂNG : Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Sài Gòn có tên giao dịch là : SAIGON SAPLASTIC PACKAGING COMPANY LIMITED gọi tắt là SAPLASTIC CO., LTD Điện thoại : 08-8-8155 263, 8162 765, 8162 766, 8162 767 Fax : 08-8-8155262, Công ty là doanh nghiệp giữa nhà nước (Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam) và tư nhân cùng hợp tác có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng để giao dịch và tài khoản có tại các ngân hàng Vietcom Bank và ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam 2. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Sài Gòn có nhiệm vụ chính sau đây : Phát huy đầy đủ thế mạnh về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh và những điều kiện cơ sở vật chất hiện có đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty. Tự sản xuất kinh doanh và xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Không ngừng nâng cao các biện pháp kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, số lượng sản phẩm sản xuất ra ngày càng nhiều với sự cải tiến về mẫu mã đa dạng hoá các mặt hàng nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút ngày càng nhiều khách hàng, mở rộng thị trường đưa dần bao bì màng ghép trong nước thay thế các bao bì ngoại nhập đóng góp phần tiết kiệm ngoại tệ của nhà nước. B¶o tån vµ ph¸t triÓn vèn ®­îc héi ®ång thµnh viªn giao, tù t¹o nguån vèn b sung cho c¸c s¶n xuÊt kinh doanh, khai th¸c sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶, tù trang tr¶i vèn b¶o ®¶m cho viÖc ®Çu t­ më ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng c­êng vèn quay cña vèn. 1.CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG : Tổ chức bộ máy của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến – tham mưu bao gồm : ban giám đốc và các phòng chức năng. a. Ban Giám Đốc : gồm có tổng giám đốc, giám đốc điều hành và các phó giám đốc b. Các phòng chức năng : + phòng kế hoạch kinh doanh tiếp thị : gồm có ba ban . Ban kế hoạch – thống kê – điều độ sản xuất. - Ban công tác tiếp thị thị trường - Ban vật tư nguyên vật liệu. + Phòng kỹ thuật công nghệ : Gồm có hai ban - Ban kỹ thuật – KCS - Ban nghiên cứu phát triển công nghệ + Phòng thiết kế tạo mẫu : + Phòng tài chính kế toán + Phòng hành chánh nhân sự + Phòng đầu tư 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT : Đứng đầu phân xưởng sản xuất là quản đốc phân xưởng sản xuất. Phân xưởng sản xuất được chia làm 6 tổ : + Tổ máy in + Tổ máy ghép + Tổ máy chia cuộn + Tổ máy thành phẩm + Tổ máy thành phẩm giấy + Tổ cơ điện 3. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC : Ban Giám Đốc chỉ đạo trực tiếp các trưởng phòng, trường hợp trưởng phòng vắng mặt mới làm việc với các trưởng ban. Các trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo các trưởng ban – phụ trách các bộ phận. Các trưởng ban – phụ trách bộ phận trực tiếp chỉ đạo nhân viên Ban giám đốc không chỉ đạo trực tiếp nhân viên, trường hợp cần thiết nếu trực tiếp làm việc với nhân viên thì báo lại với trưởng phòng sau đó. Các phòng ban chức năng có nhiệm vụ giúp việc, tham mưu cho ban giám đốc để điều hành các mặt hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty. Các phòng ban chức năng không trực tiếp điều hành phân xưởng. Các phòng ban chức năng tham gia điều hành sản xuất tại các phân xưởng thông qua các chỉ đạo của ban giám đốc bằng các văn bản như : lệnh sản xuất, chỉ thị và các văn bản khác. Các phân xưởng phải phản ánh hoạt động cho các phòng ban chức năng nắm nếu có yêu cầu của ban giám đốc và các phòng ban – bộ phận thuộc văn phòng công ty (tờ báo cáo – tờ trình – phiếu thông báo). Các phòng ban chức năng trao đổi thông tin, phối hợp với nhau theo quy định trong phạm vi chức năng – nhiệm vụ được giao, trừ trường hợp ngoại lệ thì phải có ý kiế của trưởng ban hoặc ban giám đốc. 4. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH TIẾP THỊ : Ban kế hoạch – thống kê – điều độ sản xuất. Phòng này thực hiện các nhiệm vụ sau đây : Về kế hoạch : tiếp khách, ký kết, theo dõi, thực hiện và thanh lý hợp đồng. Lập kế hoạch vật tư. Chuyển hợp đồng tới các bộ phận liên quan. Lập kế hoạch cho từng quý từng năm. Theo dõi và báo cáo tình hình hoạt động của công ty. Về thống kê : báo cáo tình hình sử dụng vật tư so với định mức quy định. Báo cáo theo từng ngày từng tháng tình hình thực hiện kế hoạch của phân xưởng theo số liệu thực tế của phân xưởng đưa lên. Về điều độ sản xuất : căn cứ vào các đơn đặt hàng và hợp đồng đã ký kết, lên kế hoạch điều độ sản xuất cho các phân xưởng bằng các lệnh sản xuất cho từng mặt hàng, sắp xếp theo ngày tuần cho các phân xưởng. Ban công tác tiếp thị thị trường – ban vật tư Tiếp khách đặt hàng và mua bán. Giao hàng theo từng đơn đặt hàng, hợp đồng, hoá đơn bán hàng. Lập kế hoạch tiếp thị hàng hoá và quảng cáo sản phẩm Lập kế hoạch đẩy mạnh thương hiệu của công ty trên thị trường. 5. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH : Nghiên cứu tài nguyên nhân sự, hoạch định tài nguyên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, tính lương, khen thưởng, tương quan lao động, y tế an toàn, bảo vệ phòng cháy chữa cháy. 6. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ : Phòng kế toán tài vụ đứng đầu là giám đốc điều hành tài chính, một kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán và kế toán thu chi. Nhiệm vụ và chức năng của phòng này là theo dõi tình hình tài chính của công ty. Theo dõi tình hình thu chi, công nợ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách liên quan lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế. 7. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KỲ THUẬT ĐẦU TƯ : - Quản lý máy móc thiết bị của công ty. Quản lý hồ sơ kỹ thuật và các hồ sơ khác liên quan. Nghiên cứu mẫu mã mới, các chỉ tiêu kỹ thuật. Đăng ký chất lượng hàng hoá kiểu dáng công nghiệp. Đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. IV.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1. TÌNH HÌNH VỀ MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU : Các loại máy móc thiết bị mà công ty dùng để sản xuất ra sản phẩm là các hệ thống máy chuyên dùng cho ngành sản xuất bao bì màng ghép phức hợp, gồm có các hệ thống máy như sau : Hệ thống máy in ống đồng sản xuất tại Đài Loan theo công nghệ của Đức và Nhật : gồm có 7 bộ phận in, chỉnh và chồng màu tự động. Công suất 200m/phút. In được trên các loại màng OPP, MCPP, PE, AL……… Hệ thống máy ghép được sản xuất tại Hàn Quốc theo công nghệ của Mỹ và Nhật có thể ghép được nhiều loại màng với nhau thành màng ghép phức hợp công suất 180m/phút. Hệ thống máy chia được sản xuất tại Hàn Quốc công suất 250m/phút dùng để chia các loại màng phức hợp thành cuộn nhỏ theo yêu cầu. Hệ thống máy làm thành phẩm túi bao bì : Làm được nhiều loại túi đa dạng như : túi ép 03 biên, túi dán lưng, dán hông, túi ziper túi đứng với công suất 60túi/phút cho mỗi máy. Hệ thống máy làm thành phẩm giấy : gồm có máy bế hộp, máy tạo vân giấy và máy làm lịch, ép nhũ vàng. NGUYÊN VẬT LIỆU : Nguyên vật liệu chủ yếu cho công nghệ bao bì màng ghép phức hợp là các loại màng, hạt nhựa, keo. Dạng chủ yếu nguyên vật liệu đều là nhập khẩu từ các nước châu âu, á và mỹ. - Nguyên vật liệu chính gồm có : + Các loại màng : OPP, PE, MCPP……… + Các loại hạt nhựa : PP, PE, PVC + Các loại hoá chất dung môi : Toluen, Ea, Cồn, keo, + Các loại mực in : mực OPP, PE, PET 2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG : Khi mới thành lập, tổng số cán bộ công nhân viên là 50 người và số lao động thay đổi qua các năm, lao động chủ yếu là cán bộ kỹ thuật, công nhân. BẢNG SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2001-2003 NĂM 2001 2002 2003 NGƯỜI 50 100 150 Bên cạnh những nổ lực nhằm củng cố và mở rộng sản xuất công ty cũng quan tâm đến các mặt đời sống, sinh hoạt của toàn thể cán bộ côntg nhân viên. Đặt biệt thu nhập bình quân của mỗi công nhân không ngừng tăng đến nay từ 1.200.000đ đến 2.000.000đồng/tháng. Đồng thời phương hướng của công ty là đào tạo và phát triển lực lượng cán bộ kỹ thuật và không ngừng nâng cao nghiệp vụ cho các nhân viên quản lý thông qua các chương trình đào tạo. Lực lượng lao động của công ty phát triển về chất hơn là số lượng, duy trì số lao động vừa phải cùng với việc đào tạo dạy nghề trực tiếp nên hàng ngày đạt được hiệu quả và năng suất trong các mặt công tác, sản xuất góp phần cải thiện ngày càng tốt hơn đời sống của cán bộ công nhân viên. 3. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY : a. Quy trình sản xuất : S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt bao b× mµng ghÐp phøc hîp KHẮC TRỤC IN IN GHÉP MÀNG TẠO MẪU CHIA CUỘN THÀNH PHẨM LÀM TÚI TÚI 3 BIÊN TÚI DÁN LƯNG b. Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ tại công ty Nhóm thực phẩm ăn liền chủ yếu là màng ghép 2 lớp : Mì ăn liền, cháo ăn liền, mì Miliket, mì Vifon, mì Viami… Nhóm bánh kẹo chú yếu là màng ghép 2 và 3 lớp : bánh kẹo quảng ngãi, bánh kẹo Thủ Đô, bánh kẹo Thăng Long, bánh kẹo Hải Hà, Vinacafé … BẢNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NĂM 2004 Stt Tên sản phẩm Đvt Màng ghép (2-3 lớp) Màng ghép (4-5lớp) 01 Sản phẩm mì ăn liền M2 25.000.000 02 Sản phẩm bánh kẹo M2 17.000.000 15.000.000 03 Sản phẩm trà cà phê M2 15.000.000 04 Các Sản phẩm khác M2 5.000.000 5.000.000 Khả năng phát triển nhu cầu bao bì không dừng lại ở các con số trên vì nhu cầu xã hội đòi hỏi ngày càng cao. Ngoài việc đòi hỏi bảo quản sản phẩm tốt chế biến bên trong còn đòi hỏi chủ yếu về thẩm mỹ bên ngoài. 4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH : LỢI NHUẬN THỰC HIỆN Stt Lợi nhuận Đvt (đ) 2001 2002 2003 01 Nguồn vốn: * Vốn tự cố định * Vốn lưu động Tỷ Tỷ 21 5 23 15 02 Doanh thu Tỷ 0.15 16 03 Chi phí Tỷ 0.59 15.5 Lợi nhuận Tỷ Không có 0.5 BẢNG THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM Stt Đvt 2001 2002 2003 01 Tổng quỹ lương vnđ 140.000.000 800.000.000 02 Số công nhân vnđ 30 120 03 Thu nhập bình quân/tháng vnđ 800.000 1.500.000 04 Tỉ lệ % tăng(giảm) % 40 TÌNH HÌNH NỘP NGÂN SÁCH : Công ty vẫn còn trong thời gian được miễn thuế. ®Ó thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ĐỘNG ĐỂ THÀNH LẬP VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ TRONG 3 NĂM QUA, CÔNG TY Đà LẬP KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ KINH DOANH, NGHIÊN CỨU VỀ THỊ TRƯỜNG BAO BÌ NHỰA VÀ CÔNG NGHỆ MỚI. cÔNG NGHỆ ỐNG ĐỒNG TRÊN MÀNG GHÉP PHỨC HỢP CAO CẤP. PhÇn II nhu cÇu x· HỘI VÀ SỰ CẤP THIẾT ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAPLASCO KẾ HOẠCH xÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN I. NHU caàu thò tröôøng So vôùi nhöõng ngaønh coâng nghieäp khaùc, ngaønh nhöïa ñöôïc xem laø moät trong nhöõng ngaønh coù toác ñoä phaùt trieån nhanh nhaát. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ngaønh nhöïa Vieät Nam coù nhöõng böôùc phaùt trieån nhaûy voït ñaùng keå, toác ñoä taêng tröôûng bình quaân 25%, trong ñoù coù nhöõng maët haøng phaùt trieån boäc loä toác ñoä taêng tröôûng ñaït gaàn 100%. Söï taêng tröôûng ñoù xuaát phaùt töø thò tröôøng roäng, tieàm naêng lôùn vaø ñaëc bieät laø vì ngaønh nhöïa Vieät Nam môùi chæ ôû böôùc ñaàu cuûa söï phaùt trieån so vôùi theá giôùi. BÌNH QUAÂN SAÛN PHAÅM NHÖÏA TREÂN ÑAÀU NGÖÔØI CUÛA MOÄT SOÁ NÖÔÙC TREÂN THEÁ GIÔÙI TEÂN QUOÁC GIA NAÊM 1998 (kg/ngöôøi/naêm) NAÊM 1999 (kg/ngöôøi/naêm) NAÊM 2000 (kg/ngöôøi/naêm) VIEÄT NAM 1,6 1,9 2,6 INDONESIA 8,3 8,7 9,2 THAÙI LAN 16,4 17,1 17,8 MALAYSIA 22,5 23,1 23,8 HAØN QUOÁC 68,5 68,8 70 SINGAPORE 72 72,6 73 UÙC 56 62 69 NHAÄT BAÛN 81 84 89 MYÕ 90 95 102 Coâng nghieäp in aán vaø bao bì ñoùng goùi laø moät trong nhöõng chuyeân ngaønh ñang höôûng lôïi tröôùc söï taêng tröôûng veà thò tröôøng haøng tieâu duøng cuûa Vieät Nam. Duø ra ñôøi muoän hôn so vôùi caùc ngaønh khaùc trong ngaønh coâng nghieäp nhöïa (1990), coâng nghieäp in bao bì maøng gheùp phöùc hôïp duøng trong bao bì ñoùng goùi phaùt trieån nhanh maïnh, nhaát laø trong vaøi naêm gaàn ñaây. Caùc saûn phaåm bao bì nhöïa chieám hôn 25% toång saûn löôïng ngaønh coâng nghieäp nhöïa, döï baùo soá löôïng naøy seõ ñaït ñeán 30% vaøo naêm 2004. Trong giai ñoaïn töø 1991 – 1996, toác ñoä taêng tröôûng ñaït khoaûng 40-50% ; Giai ñoaïn töø 1997 – 2000, toác ñoä taêng tröôûng coù luùc ñaït 65% ; Tuy vaäy, ngaønh naøy vaãn chöa ñaùp öùng ñöôïc heát nhu caàu bao bì ñoùng goùi ngaøy caøng ñoøi hoûi cuûa xaõ hoäi (ñaëc bieät laø bao bì duøng ñeå ñoùng goùi saûn phaåm cao caáp). Nhaèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ngaøy caøng taêng cuûa thò tröôøng trong nöôùc cuõng nhö xuaát khaåu, ngaønh coâng nghieäp in aán vaø ñoùng goùi bao bì caàn phaûi taäp trung ñaàu tö nhieàu hôn nöõa veà maùy moùc thieát bò hieän ñaïi, coâng ngheä kyõ thuaät môùi, trình ñoä tay ngheà kyõ thuaät cao vaø phöông caùch quaûn lyù khoa hoïc phuø hôïp ñeå ngaøy caøng ña daïng hoùa nhöõng saûn phaåm môùi vôùi kieåu daùng, thieát keá, chaát löôïng cao caáp hôn. Bao bì maøng gheùp phöùc hôïp cao caáp laø caùc loaïi bao bì ñöôïc in vaø gheùp töø 2 ñeán 5 lôùp treân vaät lieäu maøng BOPP (Biaxial Oriented Polypropylene), PET (Polyethylene Terephthalate), PE (Polyethylene), PP (Polypropylene), MPET (Metalized Polyethylene Terephthalate), CPP (Cast Polypropylene), MCPP (Metalized Cast Polypropylene), Al-foil (Alumimum-foil), HDPE/LDPE (High/Low Density Polyethylene), PS (Polystyrene),... Hieän nay, coâng suaát saûn xuaát in bao bì maøng gheùp phöùc hôïp cao caáp trong nöôùc chæ ñaùp öùng ñöôïc töø 65 – 70%, soá coøn laïi phaûi nhaäp töø nöôùc ngoaøi (Singapore, Malaysia, Haøn Quoác, Ñaøi Loan vaø moät soá nöôùc tieân tieán chaâu AÂu...). Ví duï : Nhu caàu hieän nay (naêm 2001) veà bao bì maøng gheùp phöùc hôïp khoaûng 800 trieäu m2/naêm (naêm 1994 – 1995 » 200 trieäu m2/naêm), caùc nhaø maùy trong nöôùc (Liksin, Taân Tieán, Saigon Trapaco, Pafacex, Raïng Ñoâng, Batico, Taân Hieäp Lôïi, Thaïnh Phuù... – Khoaûng 20 nhaø maùy) chæ coù theå ñaùp öùng ñöôïc khoaûng gaàn 650 trieäu m2/naêm, soá löôïng coøn laïi phaûi nhaäp töø nöôùc ngoaøi. Vaø Hieäp Hoäi Nhöïa TP.HCM ñang tieán haønh döï aùn ñaàu tö daây chuyeàn saûn xuaát 12.000 taán/naêm maøng BOPP, laø loaïi maøng ñöôïc duøng chuû yeáu (75%) trong coâng ngheä bao bì maøng gheùp phöùc hôïp cao caáp. Ñoàng thôøi theo döï baùo cuûa caùc chuyeân gia theá giôùi veà ngaønh naøy thì sau 2005, vieäc söû duïng loaïi maøng PE, PET seõ phaùt trieån phoå bieán nhö maøng BOPP hieän nay. BÌNH QUAÂN SÖÛ DUÏNG MAØNG BOPP TREÂN ÑAÀU NGÖÔØI CUÛA MOÄT SOÁ NÖÔÙC TRONG KHU VÖÏC NAÊM 1999 Vieät Nam 145 gram maøng BOPP/1 ngöôøi/naêm Trung Quoác 300 gram maøng BOPP/1 ngöôøi/naêm Indonesia 750 gram maøng BOPP/1 ngöôøi/naêm Thaùi Lan 1.400 gram maøng BOPP/1 ngöôøi/naêm Nhaät Baûn 2.700 gram maøng BOPP/1 ngöôøi/naêm Ñaøi Loan 3.900 gram maøng BOPP/1 ngöôøi/naêm Ngöôøi ta taïm chia saûn phaåm bao bì maøng gheùp phöùc hôïp cao caáp thaønh moät soá nhoùm nhö sau : a) Bao bì Mì aên lieàn : (bao goàm mì aên lieàn, buùn aên lieàn, phôû aên lieàn, chaùo aên lieàn, boät canh,...) Caû nöôùc hieän nay coù gaàn 50 ñôn vò saûn xuaát mì aên lieàn (Vifon, Miliket, Colusa, Miviha,...) (chöa keå moät soá ñôn vò khaùc coù daây chuyeån saûn xuaát mì aên lieàn taïi nöôùc ngoaøi nhöng vaãn ñaët in trong nöôùc vì giaù thaønh reû) vôùi saûn löôïng trung bình khoaûng 8 tyû goùi/naêm (gaàn 360 trieäu m2/naêm), moãi naêm trung bình taêng 15%. b) Bao bì Boät giaët – Giaáy veä sinh : Goàm caùc nhaø maùy lôùn trong nöôùc : Lever-Viso, Leve-Haso, P&G, Tico, Lix, Daso, Net, New Toyo, Hoùa chaát Caàn Thô, Hoùa chaát Ñaø Naüng, Hoùa chaát Vieät Trì, Soâng Caám (Haûi Phoøng)... vôùi toång nhu caàu khoaûng 210 trieäu m2/naêm, moãi naêm taêng 30% nhu caàu. c) Bao bì Baùnh keïo – Nöôùc giaûi khaùt : Goàm caùc nhaø maùy lôùn nhö : Haûi Haø, Haûi Chaâu, Thaêng Long, Baùnh keïo Thuû Ñoâ, Höõu Nghò, Vinabico, Lubico, Ñöôøng Bieân Hoøa, Ñöôøng Quaûng Ngaõi, Givial, Ñoàng Khaùnh, Wonderfarm, Teca World, Liwayway,... vôùi nhu caàu haøng naêm caàn treân 45 trieäu m2, bình quaân taêng 25% naêm. d) Bao bì Traø - Caø pheâ : Taïi Baûo Loäc coù treân 30 ñôn vò (Thieân Höông, Traâm Anh, Quoác Thaùi, Ñoã Höõu, Thieân Thaønh, Minh Quaân, Hieäp Thaønh, Baûo Tín, Tam Chaâu, Vaïn Taâm,...), Trung Nguyeân, Nam Nguyeân, Nestleù, Moca caø pheâ, Moka, Lieân doanh Traø Nam Baéc (Caàu Tre), Kim Anh (Haø Noäi), Chính Nhaân (Haø Taây), Phuù Thoï, Vónh Phuù, Bieân Hoøa,... vaø haøng traêm ñôn vò khaùc treân caû nöôùc vôùi nhu caàu caàn treân 38 trieäu m2/naêm, taêng tröôûng moãi naêm khoaûng 30%. e) Bao bì Thöïc phaåm Cheá bieán, Ñoâng laïnh : Raát phong phuù vaø ña daïng, goàm caùc saûn phaåm : laïp xöôûng, chaû gioø, khoâ boø, khoâ möïc, traùi caây khoâ, haûi saûn ñoâng laïnh, ñaäu phoäng chieân, daàu gan caù,... cuûa haøng vaïn ñôn vò trong caû nöôùc, caàn hôn 25 trieäu m2/naêm, vaø nhu caàu taêng khoaûng 40%/naêm. f) Bao bì Döôïc, Myõ phaåm vaø Thuoác Tröø saâu : Bao goàm caùc loaïi væ thuoác, tuùi nhoâm cho caùc saûn phaåm cuûa caùc Coâng ty döôïc vaø Myõ phaåm, Coâng ty thuoác saùt truøng, Coâng ty baûo veä thöïc vaät, caùc Coâng ty tröïc thuoäc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân... vôùi nhu caàu khoaûng 10 trieäu m2/naêm, moãi naêm taêng khoaûng 10%. g) Bao bì Maøng gheùp khaùc : Goàm nhieàu ngaønh khaùc nhau : boät ngoït (moãi naêm caàn 15 trieäu m2), tuùi quaàn aùo, bít taát ngaønh may maëc, baêng veä sinh, tuùi ñoà chôi treû em, taû loùt, veù soá, daây boïc caùp ñieän, nöôùc suoái, nöôùc giaûi khaùt,... toång nhu caàu khoaûng treân 95 trieäu m2/naêm. NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG VEÀ SAÛN PHAÅM BAO BÌ NHÖÏA CAO CAÁP LÓNH VÖÏC NHU CAÀU (trieäu m2) % 1. Mì aên lieàn 360 46% 2. Boät giaët – Giaáy veä sinh 210 27% 3. Baùnh keïo – Nöôùc giaûi khaùt 45 6% 4. Traø – Caø pheâ 38 5% 5. Thöïc phaåm Cheá bieán, Ñoâng laïnh 25 3% 6. Döôïc, Myõ phaåm – Thuoác tröø saâu 10 1% 7. Caùc loaïi khaùc 95 12% TOÅNG COÄNG : 783 trieäu m2 100% II. Khaû naêng ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi & söï caáp thieát ñaàu tö Ña soá caùc loaïi maøng, nguyeân vaät lieäu duøng trong ngaønh bao bì maøng gheùp phöùc hôïp ñeàu phaûi nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi, ngoaïi tröø moät vaøi loaïi maøng nhöïa nhö LDPE, HDPE duøng ñeå laøm bao bì daïng hoäp vaø haàu nhö khoâng gheùp laø coù theå saûn xuaát trong nöôùc. Caùc loaïi maøng BOPP, PET, CPP,... ñeàu phaûi nhaäp töø nöôùc ngoaøi vaø ñöôïc in treân maùy in quay hoaëc maùy in gaáp (söû duïng coâng ngheä in oáng ñoàng, maùy in töø 5-8 maøu cuûa caùc nöôùc coâng ngheä tieân tieán. Caùc maøng nhöïa ñaõ ñöôïc in sau ñoù gheùp dính (gheùp khoâ khoâng dung moâi hoaëc gheùp ñuøn coù dung moâi) vôùi caùc loaïi maøng PE, PP,... ña soá nhaäp töø Indonesia, Haøn Quoác, Thaùi Lan, Malaysia, Ñaøi Loan, Nhaät, Taây Ban Nha... Khaùch haøng hieän nay ngaøy caøng chuù troïng tin vaøo nhöõng saûn phaåm bao bì chaát löôïng cao. Do “cung” taïi noäi ñòa vaãn chöa ñaùp öùng ñuû ñöôïc “caàu” veà saûn phaåm coù chaát löôïng cao neân khaù nhieàu coâng ty buoäc phaûi nhaäp bao bì töø nöôùc ngoaøi veà Vieät Nam, vôùi giaù caû cao hôn (do aûnh höôûng cöôùc vaän chuyeån vaø möùc thueá nhaäp khaåu) vaø thôøi gian ñoâi khi khoâng ñònh chuaån, bò ñoäng (do vaän chuyeån, thuû tuïc xuaát nhaäp khaåu caû hai phía). Hieän taïi, theo keát quaû nghieân cöùu taïi thò tröôøng Vieät Nam (soá lieäu do Hieäp Hoäi Nhöïa TP.HCM vaø Hoäi Maøng Gheùp phöùc Hôïp Cao Caáp cung caáp) thì khoaûng gaàn 30% saûn phaåm bao bì hieän phaûi nhaäp khaåu töø nöôùc khaùc veà Vieät Nam. Ñôn vò tính : trieäu m2 KHAÛ NAÊNG ÑAÙP ÖÙNG 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 1. Coâng ty Bao Bì Nhöïa Taân Tieán (Tan Tien Plastic Packaging Co.) 25 35 46 87 130 180 190 210 2. Xí nghieäp Bao Bì Liksin (Liksin Packaging Factory) 15 17 28 34 37 42 57 68 73 86 90 3. Coâng ty Lieân Doanh Saûn Xuaát Bao Bì Tung Yuan (lieân doanh giöõa Cty Kinh Ñoâ vaø Tung Yuan – Ñaøi Loan) 16 19 24 27 4. Coâng ty Taân Hieäp Lôïi (New Hoplee Company) 15 17 23 25 28 32 5. Coâng ty Thaønh Phuù (Enrich Company) 16 17 21 22 24 25 6. Coâng ty Thöông Maïi & Bao Bì Saigon, TNHH (Saigon Trapaco) 10 22 26 27 28 7. Coâng ty Bao Bì Vieät Myõ (Ngai Mee Packaging Co.) 12 14 17 20 21 22 24 8. Coâng ty TNHH Thöông Maïi & Saûn Xuaát In Traùng Bao Bì Tín Thaønh (Batico) 5 6 8 9 9 10 9. Coâng ty Bao Bì Hoàng Haø 4 8 12 15 18 10. Coâng ty Cöôøng Vieät, TNHH (Baûo Höng cuõ) 2 5 9 15 11. Coâng ty Bao Bì Saigon (Saigon Packaging Company - Sapaco) (Spacex + Pafacex) 4 4 4 5 6 5 7 8 9 9 10 12. Coâng ty Möïc In & Bao Bì Vieät Nam (Vinapacking) 5 6 7 8 8 10 13. Nhaø maùy Bao Bì Hoùc Moân (Raïng Ñoâng) 3 6 6 7 8 9 9 11 14. Caùc Coâng ty khaùc 0 1 2 4 12 14 21 26 32 39 50 Coäng : 19 22 34 71 108 168 256 367 450 499 560 Nhu caàu thò tröôøng : 97 142 151 174 216 278 349 463 538 620 783 Thieáu huït : 78 120 117 103 108 110 93 96 88 121 223 So saùnh söï thoáng keâ veà tình traïng luoân thieáu huït giöõa cung vaø caàu, ta nhaän thaáy ngay neáu taïm tính trung bình laø 0,14 USD/m2 in taïi nöôùc ngoaøi (chöa tính cöôùc phí vaän chuyeån vaø thueá xuaát nhaäp khaåu) thì naêm 1990 chuùng ta phaûi ñaët in nöôùc ngoaøi gaàn 11 trieäu ñoâ la Myõ ; Naêm 1991 laø 16,8 trieäu USD ; Naêm 1992 laø gaàn 16,4 trieäu USD ; Naêm 1993 laø hôn 14,4 trieäu USD ; Naêm 1994 laø treân 15,1 trieäu USD ; Naêm 1995 laø 15,4 trieäu USD ; Naêm 1996 laø treân 13 trieäu USD ; Naêm 1997 laø gaàn 13,5 trieäu USD ; Naêm 1998 laø hôn 12,3 trieäu USD ; Naêm 1999 laø gaàn 17 trieäu USD ; Naêm 2000 laø hôn 31,2 trieäu USD ! Nhö vaäy trung bình moãi naêm ta phaûi ñaët in taïi nöôùc ngoaøi treân 16 trieäu USD (neáu tính theâm thueá nhaäp khaåu vaø cöôùc phí vaän chuyeån, giao nhaän nöõa thì maát theâm gaàn 30% nöõa, töùc laø theâm gaàn 4,8 trieäu USD !). Trung bình gaàn 21 trieäu USD doanh soá nhaäp khaåu bao bì in taïi nöôùc ngoaøi moãi naêm : moät con soá haáp daãn ñaùng ñeå caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc suy nghó, quan taâm vaø maïnh daïn ñaàu tö vaøo laõnh vöïc naøy ! Theo söï phaân tích treân, chuùng ta nhaän thaáy : söï ñaàu tö cuûa caùc coâng ty veà ngaønh bao bì maøng gheùp phöùc hôïp coù taêng raát nhieàu, tuy nhieân vaãn chöa ñaùp öùng kòp ñuùng toác ñoä tyû leä phaùt trieån cuûa thò tröôøng tieàm naêng maø chöa ñeà caäp ñeán ñaùp öùng ñuû cung vaø caàu ! (soá lieäu cuï theå chính xaùc xin xem phaàn phuï luïc). H Söï caáp thieát phaûi ñaàu tö : Qua phaàn nghieân cöùu nhu caàu thò tröôøng vaø khaû naêng ñaùp öùng hieän taïi cuûa caùc coâng ty, nhaø maùy in bao bì maøng gheùp phöùc hôïp, söï caàn thieát vaø khaån tröông ñaàu tö moät vaøi daây chuyeàn saûn xuaát bao bì maøng gheùp phöùc hôïp cao caáp theo coâng suaát, coâng ngheä hieän ñaïi laø moät yeâu caàu sôùm caàn ñaàu tö ñeå giaûi quyeát phaàn naøo söï caân baèng giöõa 2 veá Cung – Caàu trong baøi toaùn nhu caàu bao bì maø thò tröôøng Vieät Nam ñaët ra. Beân caïnh ñoù, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng, soá löôïng bao bì cao caáp taïi Vieät Nam, cuõng chính laø goùp phaàn taïo ra nhieàu saûn phaåm haøng Vieät Nam chaát löôïng cao taêng theâm khaû naêng caïnh tranh vôùi haøng ngoaïi nhaäp vaø tieán tôùi ñaåy maïnh vieäc phaùt trieån maïnh haøng xuaát khaåu. Trong thôøi gian caàn thieát, khi döï aùn tieán haønh, ñaït keát quaû theo hoaïch ñònh, trong keá hoaïch môû roäng döï aùn tieáp theo seõ ñaàu tö theâm nhöõng daây chuyeàn saûn xuaát bao bì töï huûy, khoâng ñoäc haïi moâi tröôøng saûn xuaát taïi caùc nöôùc tieân tieán haøng ñaàu Chaâu AÂu nhaèm cung caáp bao bì cho Vieät Nam vaø caùc nöôùc trong khu vöïc xung quanh Vieät Nam, ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng phaùt trieån vaên minh cuûa xaõ hoäi. KÕ ho¹ch I. Hình thöùc ñaàu tö - Phöông aùn saûn phaåm - Ñaàu tö ñoàng boä moät daây chuyeàn saûn xuaát bao bì cao caáp hieän ñaïi (saûn xuaát naêm 2001), môùi 100% theo phöông thöùc mua traû chaäm trong 5 naêm hoaëc thueâ mua thieát bò töø caùc coâng ty thueâ mua chuyeân ngaønh. - Muïc tieâu saûn xuaát trung bình 35 trieäu m2/naêm bao bì maøng gheùp phöùc hôïp cao caáp moãi naêm vôùi döï kieán nhö sau : · Bao bì mì aên lieàn, boät giaët : 18 trieäu m2/naêm · Bao bì baùnh keïo : 4 trieäu m2/naêm · Bao bì traø – caø pheâ : 7 trieäu m2/naêm · Bao bì khaùc : 6 trieäu m2/naêm II. Ñòa ñieåm, vò trí vaø caùch boá trí, xaây döïng maët baèng - Ñeå thuaän tieän trong quaûn lyù, toaøn boä khoái vaên phoøng vaø phaân xöôûng ñaët taïi Khu Coâng nghieäp Taân Bình (loâ II–2B cuïm 5, nhoùm Coâng nghieäp III, Khu Coâng nghieäp Taân Bình, Phöôøng 15, Quaän Taân Bình, TP. Hoà Chí Minh) vôùi dieän tích : 5.212,5 m2 (roäng 50m, daøi 104,25m). - Do naèm trong Khu coâng nghieäp neân ñaõ ñöôïc trang bò ñaày ñuû heä thoáng ñieän, caáp thoaùt nöôùc... (tuy nhieân, neáu caàn ta thieát keá theâm traïm bieán ñieän khoaûng 2000 KVA) vaø do naèm taïi Khu Coâng nghieäp neân ñöôïc höôûng cheá ñoä öu ñaõi ñaàu tö nhö sau : 2 naêm ñaàu giaûm 100% thueá lôïi töùc, töø naêm thöù 3 ñeán naêm thöù 6 giaûm 50% thueá lôïi töùc. Vaø khi xuaát khaåu saûn phaåm thì thueá giaù trò gia taêng VAT = 0%. - Vôùi dieän tích : 5.212,5 m2 ñöôïc chia ra nhö sau : · Khu vöïc saûn xuaát (goàm 2 daõy nhaø chính) : 1.400 m2 · Khu vöïc kho baõi : 679 m2 · Khu vöïc vaên phoøng, ñieàu haønh : 392 m2 · Ñöôøng noäi boä, saân baõi, caây xanh : 1.434,25 m2 · Ñöôøng vieàn baét buoäc daønh cho PCCC : 1.307,25 m2 (xem sô ñoà xaây döïng) III. Quy trình saûn xuaát QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT BAO BÌ MAØNG GHEÙP PHÖÙC HÔÏP CAO CAÁP IV. Phöông aùn thieát bò coâng ngheä vaø nhaân löïc 1. Thieát bò coâng ngheä chính Theo nhu caàu thöïc teá vaø khaû naêng taøi chính phuø hôïp vôùi quy trình coâng ngheä ñaõ neâu ôû phaàn III, phöông aùn thieát bò seõ ñaàu tö nhö sau : STT Teân thieát bò Thoâng soá kyõ thuaät Soá löôïng Nöôùc saûn xuaát Ñôn giaù (USD) Thaønh tieàn (USD) 01 Maùy in 06 maøu, choàng maøu töï ñoäng – coù heä thoáng choàng maøu ngang - doïc vaø vaøo truïc töï ñoäng (Nhaät Baûn vaø Ñöùc) coù theå in ñöôïc PP, PE, BOPP, ... Khoå 1,1m, Toác ñoä Max: 250m/phuùt 01 Laép raùp taïi Ñaøi Loan (linh kieän, phuï kieän Nhaät vaø Ñöùc saûn xuaát) 950.000 950.000 02 Maùy gheùp khoâ vaø ñuøn, thu xaû töï ñoäng hai ñaàu. Khoå 1,1m Toác ñoä : 250 kg/giôø 01 Ñaøi Loan 550.000 550.000 03 Maùy chia cuoän. 200 m/phuùt 02 Ñaøi Loan 30.000 60.000 04 Maùy thaønh phaåm hieän ñaïi (töï ñoäng haøn daùn bieân caùc kieåu). Max: 150 tuùi/phuùt 03 Trung Quoác (Shanghai) 50.000 150.000 TOÅNG COÄNG 07 1.710.000 – Neáu choïn mua thieát bò cuûa Chaâu AÂu, Nhaät, Myõ thì giaù thaønh raát cao (gaáp töø 3 ñeán 4 laàn). So saùnh giöõa maùy Haøn Quoác vaø Ñaøi Loan ta nhaän thaáy : caùc linh kieän ñieän töû vaø phuï trôï troïng yeáu saûn xuaát taïi Nhaät, Ñöùc, YÙ gaén lieàn vôùi cuûa maùy Ñaøi Loan öu vieät hôn haún cuõng nhö nhöõng thuaän tieän khaùc khi söû duïng maø giaù thaønh laïi reû hôn. Rieâng maùy thaønh phaåm neáu mua cuûa Ñaøi Loan thì giaù thaønh raát cao (gaáp 2 ñeán 3 laàn maùy Trung Quoác) maø hieäu quaû söû duïng ñaït gaàn 90% maùy Ñaøi Loan, chaát löôïng saûn phaåm gaàn nhö töông ñöông. – Tröôùc maét, boä phaän thieát keá taïo maãu cuûa Coâng ty caàn hôïp taùc vôùi caùc coâng ty chuyeân ngaønh veà design, quaûng caùo (Nam Haûi Nam, Mai Thanh, Mackenericson, ...) ñeå phuïc vuï cho coâng vieäc thieát keá maãu in. 2. Caùc thieát bò phuï trôï taïi khoái vaên phoøng vaø phaân xöôûng – Traïm bieán aùp vaø daây truyeàn taûi : 20.000 USD – Duïng cuï baûo trì thieát bò maùy moùc : 5.000 USD – Heä thoáng trang bò PCCC : 3.000 USD – Heä thoáng laøm laïnh, giaûi nhieät : 4.000 USD – Xe taûi 02 chieác (5 taán vaø 2 taán) : 40.000 USD – Xe du lòch 04 choã (ñeå giao dòch) : 30.000 USD – Maùy vi tính, trang thieát bò vaên phoøng khaùc : 15.000 USD – Kinh phí döï phoøng phaùt sinh : 10.000 USD TOÅNG COÄNG : 127.000 USD 3. Nguyeân vaät lieäu döï tröõ phuïc vuï cho saûn xuaát : (caàn döï tröõ tröôùc 45 ngaøy) Bao goàm caùc loaïi maøng, keo, möïc in, dung moâi, haït nhöïa, vaät tö khaùc toång trò giaù caàn khoaûng 800.000 USD. * Döï kieán keá hoaïch vaät tö trong moät thaùng : – Coâng suaát trung bình 140 m/phuùt. – Trung bình moät ngaøy chaïy 20 giôø (laøm 3 ca nhöng tröø giôø leân xuoáng khuoân truïc, baûo trì, ... moãi ngaøy laø 4 giôø). – Trung bình moät thaùng chaïy 26 ngaøy. – Soá löôïng meùt saûn phaåm trung bình trong moät thaùng : 140 ´ 60 ´ 20 ´ 26 = 4.368.000 m/thaùng. – Kích thöôùc trung bình chaïy vôùi khoå maøng laø 75 cm, do ñoù soá m2 trong moät thaùng laø : 3.276.000 m2/thaùng. Do ñoù ta phaûi caàn löôïng vaät tö chính nhö sau : · Maøng BOPP : 60 taán · Haït nhöïa caùc loaïi : 100 taán · Caùc loaïi maøng gheùp khaùc : 40 taán · Möïc in caùc loaïi : 7 taán · Dung moâi, hoùa chaát caùc loaïi : 26 taán · Keo gheùp caùc loaïi : 17 taán · Haït baõ maøu : 10 taán · Dao gaït möïc : 3 hoäp · Truïc in : 20 boä · Vaät tö khaùc : 50 taán LÖÔÏNG VAÄT TÖ CAÀN CHO HOAÏT ÑOÄNG VAØ DÖÏ TRÖÕ Teân vaät tö, nguyeân vaät lieäu Soá löôïng caàn trong 45 ngaøy Ñôn giaù trung bình (USD/ñv) Thaønh tieàn (USD) Maøng BOPP 90 taán 1.250 112.500 Haït nhöïa PELD 150 taán 800 120.000 Maøng caùc loaïi 60 taán 2.000 120.000 Möïc in 10 taán 5.000 50.000 Dung moâi 35 taán 700 24.500 Keo gheùp ñuøn 15 taán 2.130 31.950 Keo gheùp khoâ 10 taán 4.800 48.000 Haït baõ maøu 15 taán 2.200 33.000 Dao gaït möïc 5 hoäp 500 2.500 Truïc in 30 boä 3.000 90.000 Vaät tö, nguyeân vaät lieäu khaùc 75 taán 2.200 165.000 TOÅNG COÄNG 797.450 4. Nhu caàu nhaân söï vaø cô caáu toå chöùc : STT Thaønh phaàn lao ñoäng Soá löôïng maùy Soá lao ñoäng (ngöôøi) Thôï chính Thôï phuï Quaûn lyù Toång coäng A PHAÂN XÖÔÛNG 39 72 15 126 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Coâng nhaân in oáng ñoàng Coâng nhaân gheùp maøng Coâng nhaân chia cuoän Coâng nhaân thaønh phaåm Coâng nhaân cô ñieän Thuû kho, boác xeáp Baûo veä Laùi xe Ban quaûn ñoác Toå KCS 01 01 02 03 1 ´ 3 1 ´ 3 2 ´ 3 6 ´ 3 1 ´ 3 1 ´ 3 1 ´ 3 5 ´ 3 3 ´ 3 1 ´ 3 15 ´ 3 02 07 03 03 18 12 9 66 3 5 7 3 3 3 B KHOÁI VAÊN PHOØNG 24 24 01 02 03 04 Phoøng Keá hoaïch, Vaät tö, Kinh doanh, Kyõ thuaät Phoøng Keá toaùn Phoøng Toå chöùc -Haønh chaùnh Ban Giaùm Ñoác 11 05 05 03 11 05 05 03 TOÅNG COÄNG 39 72 39 150 QUYÕ TIEÀN LÖÔNG HAØNG NAÊM CUÛA DÖÏ AÙN CHÖÙC DANH Soá löôïng (ngöôøi) Löông thaùng (USD/ngöôøi) Löông naêm (USD/ngöôøi) Toång löông naêm (USD) 1. LAO ÑOÄNG TRÖÏC TIEÁP 111 113.040 – Thôï caû, thôï chính – Kyõ sö – Ban Quaûn Ñoác – KCS, giaùm saùt – Coâng nhaân saûn xuaát 39 03 03 03 63 100 180 300 100 60 1.200 2.160 3.600 1.200 720 46.800 6.480 10.800 3.600 45.360 2. LAO ÑOÄNG GIAÙN TIEÁP 39 68.400 – Giaùm ñoác – Phoù Giaùm ñoác – Caùn boä – Nhaân vieân – Laùi xe – Baûo veä 01 02 10 16 03 07 500 400 200 100 80 80 6.000 4.800 2.400 1.200 960 960 6.000 9.600 24.000 19.200 2.880 6.720 TOÅNG COÄNG 150 181.440 Thöôûng naêm laø 01 thaùng. Toång quyõ löông : 181.440 + 15.120 = 196.560 USD Baûo hieåm xaõ hoäi (20%) : 196.560 ´ 20% = 39.312 USD Toång löông haøng naêm : 235.872 USD SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC COÂNG TY 5. Löïa choïn hình thöùc ñaàu tö Ñaëc ñieåm cuûa döï aùn laø : – Caàn voán khaù lôùn. – Thò tröôøng tieàm naêng ngaøy caøng phaùt trieån. – Ñoøi hoûi kyõ thuaät coâng ngheä cao, luoân luoân phaûi ñaøo taïo vaø naâng cao, caáp nhaät khoa hoïc, kyõ thuaät môùi. – Xaây döïng nhaø maùy hoaøn toaøn môùi. Töø ñoù chuùng ta choïn nhöõng hình thöùc ñaàu tö vaø quaûn lyù sau : a) Coâng ty Coå phaàn phaùt haønh Traùi phieáu treân Thò tröôøng Chöùng khoaùn. b) Coâng ty töï ñaàu tö voán vay theo hình thöùc Coâng ty TNHH. c) Lieân doanh vôùi caùc Coâng ty Nöôùc ngoaøi theo hình thöùc Coâng ty Lieân doanh. Neáu chuùng ta choïn hình thöùc lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi thì ta khoâng chuû ñoäng phaùt trieån ñöôïc khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán cuûa caùc nöôùc haøng ñaàu theá giôùi (chuû yeáu taïi Chaâu Myõ vaø Chaâu AÂu) – yeáu toá naøy raát quan troïng trong vieäc caïnh tranh phaùt trieån thò tröôøng (vì coù theå ñoái taùc lieân doanh vôùi chuùng ta laø nhöõng nöôùc trong khu vöïc Chaâu AÙ). Hôn nöõa soá voán caàn thieát ñeå ñaàu tö ta coù theå huy ñoäng trong nöôùc ñöôïc neân hình thöùc naøy ta chöa voäi quan taâm. Neáu ta thaønh laäp ngay Coâng ty Coå phaàn khi chöa hoaït ñoäng thì coù leõ tyû giaù coå phieáu seõ khoâng cao vì coù nhieàu ngöôøi cuõng chöa nhaän thaáy roõ ñöôïc möùc ñoä lôïi nhuaän cuûa döï aùn. Neân chaêng ta seõ tieán haønh phöông aùn coâng ty TNHH tröôùc, sau ñoù oån ñònh tieán tôùi phaùt trieån thaønh laäp Coâng ty Coå phaàn haàu môû roäng vaø phaùt trieån quy moâ ñaàu tö cuûa döï aùn. V/. Phöông aùn voán vaø chi phí 1. Toång chi phí cho phöông aùn xaây döïng – Mua quyeàn söû duïng ñaát : 225.000 USD – Xaây döïng nhaø xöôûng : 400.000 USD 625.000 USD 2. Voán CAÙC KHOAÛN VOÁN SOÁ TIEÀN (USD) A. VOÁN COÁ ÑÒNH 2.492.000 – Voán xaây döïng cô baûn – Voán maùy moùc, thieát bò – Chi phí laép ñaët, vaän haønh, ñaøo taïo, tuyeån duïng, chuyeân gia... 625.000 127.000 + 1.710.000 = 1.837.000 30.000 B. VOÁN LÖU ÑOÄNG 830.000 – Nguyeân vaät lieäu, vaät tö – Tieàn maët 800.000 30.000 TOÅNG VOÁN ÑAÀU TÖ 3.322.000 VI/. Phaân tích taøi chính 1. Choïn ñoàng tieàn thanh toaùn Ñeå ñôn giaûn trong tính toaùn, ñoàng thôøi ñeå so saùnh caùc giaù trò, chæ tieâu taøi chính trong döï aùn, ñôn vò tieàn teä ñöôïc tính toaùn trong döï aùn ñöôïc duøng thoáng nhaát laø ñoàng Ñoâ-la Myõ (USD) (ñöôïc quy ñoåi töø VNÑ) ; Vaø do ñoù caùc giaù trò nhaäp khaåu thieát bò, mua baùn baèng tieàn Vieät Nam nhö tieàn löông, chi phí xaây döïng, laép ñaët, mua nguyeân vaät lieäu trong nöôùc... ñeàu ñöôïc quy ñoåi ra tieàn Ñoâ-la Myõ. Tyû giaù hoái ñoaùi vaøo thôøi ñieåm laäp döï aùn laø 15.000 VNÑ töông ñöông 01 Ñoâ-la Myõ (USD) (thaùng 02/2001). A - Voán coá ñònh · Voán maùy moùc, thieát bò (1.837.000 USD) : mua theo hình thöùc traû chaäm nöôùc ngoaøi, laõi suaát töø 6% ® 7%/naêm keát hôïp vay voán daøi haïn trong nöôùc hoaëc thueâ mua maùy moùc thieát bò töø caùc Coâng ty Thueâ Mua chuyeân ngaønh hoaëc Ngaân haøng. · Voán nhaø xöôûng : (625.000 USD) – Voán mua quyeàn söû duïng ñaát vaø chi phí laép ñaët vaän haønh, chuyeân gia, tuyeån duïng, ñaøo taïo : 255.000 USD ñöôïc chia thaønh 255 coå phaàn, moãi coå phaàn 1.000 USD do coå ñoâng boû voán höôûng laõi theo keát quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. – Voán xaây döïng nhaø xöôûng (400.000 USD) coù 2 phöông aùn : hoaëc laø yeâu caàu coå ñoâng ñoùng goùp, cho vay, hoaëc laø lieân heä vôùi caùc Coâng ty Thueâ Mua taøi chaùnh hoaëc Ngaân haøng. B - Voán löu ñoäng : (830.000 USD) · Vay ngaén haïn caùc ngaân haøng trong nöôùc, laõi suaát töø 0,65% ® 1%/thaùng. · Mua vaät tö traû chaäm cuûa nöôùc ngoaøi. · Thueâ mua laïi vaät tö töø caùc Coâng ty Thueâ Mua taøi chaùnh hoaëc Ngaân haøng. 2. Caùc döõ lieäu giaû thieát Vieäc phaân tích taøi chính ñöôïc xaùc ñònh theo keát quaû tính toaùn treân cô sôû nhöõng döõ lieäu giaû thieát sau : – Tuoåi thoï cuûa döï aùn : 10 naêm – Ñaàu tö voán coá ñònh : 2.492.000 USD – Ñaàu tö voán löu ñoäng : 830.000 USD – Coâng suaát döï aùn trung bình : 35 trieäu m2/naêm – Thôøi gian hoaït ñoäng trong naêm : 300 ngaøy/naêm – Thueá thu nhaäp doanh nghieäp : 32% – Thueá GTGT : 10% – Laõi suaát tieàn vay : 9%/naêm – Tyû leä khaáu hao : · Khaáu hao maùy moùc thieát bò : 10 naêm (10%) · Khaáu hao nhaø xöôûng : 10 naêm (10%) · Khaáu hao chi phí söû duïng ñaát : 45 naêm (2,2%) · Khaáu hao chi phí coá ñònh khaùc : 10 naêm (10%) 3. Hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi : a) Caùc thoâng soá ñeå tính toaùn hieäu quaû – Tyû leä khaáu hao maùy moùc thieát bò vaø söûa chöõa lôùn : 10%/naêm – Tyû leä khaáu hao nhaø xöôûng, vaên phoøng vaø söûa chöõa lôùn : 10%/naêm – Tieàn löông bình quaân moät lao ñoäng laø : 134 USD/thaùng – Toång doanh soá bình quaân : 5.289.067 USD – Toång khaáu hao cô baûn vaø söûa chöõa maùy moùc bình quaân : 15,4% – Toång soá khaáu hao nhaø xöôûng, vaên phoøng bình quaân : 8% – Toång laõi vay ruùt ra töø giaù thaønh bình quaân : 29.898 USD/naêm – Toång laõi roøng sau khi tröø thueá lôïi töùc bình quaân : 348.367 USD/naêm b) Moät soá heä soá veà hieäu quaû kinh teá – Thôøi gian thu hoài voán coá ñònh : 5 naêm – Voøng quay voán löu ñoäng/naêm : 1,26 voøng/naêm – Thôøi gian thu hoài toång voán ñaàu tö : 8,5 naêm – Khaû naêng hoaøn voán traû heát nôï vay : · Ñoái vôùi voán coá ñònh : 4,7 naêm (4 naêm 9 thaùng) · Ñoái vôùi voán löu ñoäng : Sau 7 naêm, Coâng ty ñaõ coù voán töï coù cho nhu caàu veà voán löu ñoäng, khoâng coøn phaûi vay voán löu ñoäng theâm. – Döï kieán möùc laõi chia cho coå ñoâng : Toái thieáu töø 8%/naêm ñeán 12%/naêm. Sau 5 naêm, trò giaù coå phieáu taêng leân gaáp treân 4 laàn vaø möùc laõi chia coå ñoâng cuõng taêng theo, döï kieán töø 12% ñeán 15%/naêm. c) Hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi – Goùp phaàn giaûi quyeát vieäc laøm cho 150 ngöôøi lao ñoäng. – Caùc khoaûn thueá doanh thu, lôïi töùc ñoùng goùp haøng naêm cho Nhaø nöôùc cuõng giaùn tieáp tham gia ñeå phaùt trieån xaõ hoäi thoâng qua vieäc thu chi Ngaân saùch. – Sau 10 naêm hoaït ñoäng döï aùn ñem laïi cho Ngaân saùch Nhaø nöôùc Vieät Nam nhö sau : KHOAÛN THU NGAÂN SAÙCH TRÒ GIAÙ THU (USD) 1. Thueá GTGT (10%) 2. Thueá Thu nhaäp Doanh nghieäp 3. Thueá ñaát 4.808.241 1.015.368 225.000 TOÅNG COÄNG 6.048.609 – Naâng cao trình ñoä khoa hoïc kyõ thuaät ngaønh in bao bì caùn boä, coâng nhaân vieân Coâng ty. – Goùp phaàn trong vieäc ñeà cao saûn phaåm haøng Vieät Nam chaát löôïng cao treân thöông tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. – Sau 5 naêm hoaït ñoäng tyû giaù coå phieáu Coâng ty leân gaáp hôn 4 laàn. · Toång soá ngöôøi lao ñoäng : 150 · Thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng : 241.200 USD · Thu nhaäp bình quaân cuûa ngöôøi lao ñoäng haøng naêm : 1.608 USD · Chi phí ñaàu tö cho 1 ngöôøi lao ñoäng : 15.725 USD

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC580.doc
Tài liệu liên quan