Đề tài Mô hình công nghệ xử lý nước thải - Tái sử dụng nước thải vùng chế biến tinh bột tại Tân Hóa, Quốc Oai, Hà Tây

(Bản scan) Tình hình sâu bệnh: Tình hình sâu bệnh xuất hiện và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đẻ diệt sâu bệnh ở các ô, lô ruộng thử nghiệm tưới băngnf NTđxl cũng giống như trên ruộng Nth trên ruộng đại trà. Như vậy ciệc sử dụng NTđx để tưới không làm tăng tình trạng sâu bện phat triển trên đồng ruộng

pdf3 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 688 | Lượt tải: 0download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCVv269_2006_CVv269S102006054.pdf
Tài liệu liên quan