Đề tài Phần mềm Max Plus và các hỗ trợ ngôn ngữ Verilog trong mô phỏng và thiết kế

(Bản scan) Phần mềm Max Plus và các hỗ trợ ngôn ngữ Verilog trong mô phỏng và thiết kế Tìm hiểu ngôn ngữ Verilog HDL Phần mềm Synaro và các hỗ trợ ngôn ngữ Verilog Một số công nghệ FPGA của các hãng như Actel. ...

pdf94 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 15/12/2018 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phần mềm Max Plus và các hỗ trợ ngôn ngữ Verilog trong mô phỏng và thiết kế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXT3430.pdf
Tài liệu liên quan