Đề tài Quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 tại công ty tnhh may mặc và giặt tẩy Bến Nghé

Chương 1 - MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1.1 Đặt vấn đề Với sự phát triển vượt bậc của nền khoa học kỹ thuật tiên tiến và sự phát triển như vũ bão của nền công nghiệp hiện đại nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của con người đã gây ra nhiều thách thức lớn cho môi trường toàn cầu. Đó là vấn đề ô nhiễm môi trường trầm trọng. Điều này cần được giải quyết một cách triệt để trên phạm vi toàn cầu. Chính vì vậy, Tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) đã cho ra đời bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 – Bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường. ISO 14000 là một bộ tiêu chuẩn giúp cho các quốc gia cũng như tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý môi trường. Hệ thống ISO 14000 được nhiều nước trên thế giới áp dụng và thu được những hiệu quả rất cao. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì việc áp dụng hệ thống này còn thấp. Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của tổ chức WTO nên phải chấp nhận những quy luật chung của thế giới, trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên. Chính vì vậy, có thể nói ISO 14000 là một trong những cách lựa chọn tối ưu để giải quyết sự mâu thuẫn giữa kinh tế và môi trường. 1.1.2 Tầm quan trọng Công ty TNHH May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé là doanh nghiệp chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc bao gồm quần áo các loại và giặt tẩy quần áo. Với 100% vốn nước ngoài, do Công ty PADA INDUSTRIAL (OFFSHORE) CO.,LTD (HỒNG CÔNG) làm chủ đầu tư. Với sự nỗ lực phấn đấu của doanh nghiệp, doanh nghiệp đã tìm kiếm sang Việt Nam để mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Với những gì đã đạt được và mong muốn tiếp tục khẳng định vị trí của mình trên thương trường quốc tế. Công ty TNHH May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà phải có chủ trương thân thiện với môi trường. Bởi lẽ, trong quy trình sản xuất của công ty có nhiều công đoạn phát sinh ô nhiễm cần được quản lý chặt chẽ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm rủi ro đồng thời đáp ứng yêu cầu pháp luật và nâng cao hình ảnh công ty. Hơn nữa, sản phẩm của công ty Bến Nghé hơn 80% là xuất khẩu, số còn lại tiêu thụ tại Việt Nam. Vì vậy, nhằm tăng lợi thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và đảm bảo công tác quản lý môi trường tại công ty đạt hiệu quả cao nhất thì việc áp dụng ISO 14001 là rất cần thiết. 1.1.3 Ý nghĩa chọn đề tài Với mục đích tìm hiểu việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo ISO 14001:2004 cho một doanh nghiệp cụ thể, tôi thực hiện đề tài “Quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại Công ty TNHH May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé – huyện Thuận An – Bình Dương”. Đề tài sẽ đi vào nghiên cứu các vấn đề môi trường còn tồn tại của Công ty, tiến hành xây dựng hệ thống ISO 14001:2004 và đề ra các biện pháp kiểm soát ô nhiễm. 1.1.4 Lý do chọn đề tài Thực hiện đề tài “ Quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại công ty TNHH May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé” vì: Công ty chưa có xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 Mở rộng thị trường và quản bá hình ảnh của Công ty đối với thị trường các nước trên thế giới. Tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm và cải thiện môi trường. Nâng cao nhận thức của công nhân viên về môi trường. 1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Các công trình nghiên cứu đã công bố về “Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 1400” và mang lại hiệu quả trong quản lý và công việc. Các tổ chứa đã nhận chứng nhận ISO 14001 như: Công ty TNHH Xin măng Hoàng Mai Công ty Cổ phần đường Bình Định Công ty Pentax Việt Nam 1.3 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu nhằm các mục tiêu: ã Nghiên cứu các nội dung và yêu cầu của Bộ Tiêu Chuẩn quốc tế ISO 14001:2004 trong việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường. ã Phân tích và đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2004 trong việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường tại Công ty TNHH May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé. Từ đó, xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu Chuẩn quốc tế ISO 14001:2004 tại Công ty TNHH May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé. ã Đề xuất các biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm cho Công ty May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé. 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung sau: ã Nghiên cứu tiến trình áp dụng ISO 1400 trong việc xây dựng HTQLMT tại doanh nghiệp. ã Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp trong nước trong quá trình triển khai áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. ã Tổng quan về hoạt động sản xuất và các vấn đề môi trường tại doanh nghiệp. ã Đánh giá hiện trạng môi trường và xem xét những bất cập trong công tác quản lý môi trường tại Công ty May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé sản xuất, từ đó nhận thức được sự cần thiết phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho Công ty. ã Tiến hành xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 dựa trên tình hình thực tế của Công ty. ã Đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm cho Công ty TNHH May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé. 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phương pháp tiếp cận quá trình Phương pháp này sử dụng để xác định các KCMT của Công ty. Mỗi bộ phận sản xuất trong phân xưởng và phòng/ban có nhiều hoạt động gây tác động đến môi trường. Ta xác định đầu vào, đầu ra của mỗi hoạt động, quá trình, từ đó xác định được các KCMT. 1.5.2 Phương pháp khảo sát thực tế Tiến hành khảo sát hiện trạng môi trường tại Công ty thông qua: o Quan sát trực tiếp các hoạt động diễn ra trong xưởng sản xuất. o Phỏng vấn cán bộ, công nhân trong phân xưởng các vấn đề liên quan đến môi trường. 1.5.3 Phương pháp thu thập thông tin ã Tiêu chuẩn ISO 14001: 2004. ã Kế thừa có chọn lọc các tài liệu có sẵn từ công ty và các chuyên ngành có liên quan. ã Từ sách, báo, thư viện, Internet 1.5.4 Phương pháp phân tích – so sánh Các kết quả khảo sát – điều tra về hiện trạng môi trường được phân tích, so sánh dựa vào các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001, từ đó đưa ra hướng dẫn áp dụng và xây dựng mô hình HTQLMT cho Công ty. 1.5.5 Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm trong hoạch định HTQLMT. 1.6 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ã Địa điểm nghiên cứu: Công ty TNHH May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé. Tọa lạc tại: Ấp Bình Thuận, Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương. ã Thời gian nghiên cứu:12 tuần (bắt đầu từ 05/11/2010 đến ngày 24/01/2011) ã Đối tượng nghiên cứu: các hoạt động sản xuất, hỗ trợ sản xuất và các phòng ban, bộ phận liên quan đến vấn đề môi trường của Công ty May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé. 1.7 KẾT CẤU CỦA ĐỒ ÁN Kết cấu của Đồ án tốt nghiệp gồm: ã Tổng quan về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 ã Tổng quan về Công ty TNHH May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé ã Khảo sát và đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại Công ty TNHH May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 ã Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty TNHH May mặc và Giặt tẩy Bến Nghé ã Đánh giá sơ bộ khả năng áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty TNHH May mặc và Giặt tẩy Bến NGhé. ã Kết luận và kiến nghị.

doc96 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 1163 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 tại công ty tnhh may mặc và giặt tẩy Bến Nghé, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh giaù keát quaû hoaït ñoäng moâi tröôøng vaø ñeå bieát HTQLMT vaän haønh nhö theá naøo. Ñaùnh giaù vieân noäi boä laø nhöõng ngöôøi kieåm tra laïi hoaït ñoäng cuûa HTQLMT neân phaûi coù kieán thöùc laãn kyõ naêng ñeå thöïc hieän nhieäm vuï giaùm saùt, ñaùnh giaù, do ñoù hoï caàn phaûi ñöôïc ñaøo taïo. 5.7.5 Ñaøo taïo cho caáp laõnh ñaïo Laõnh ñaïo cao nhaát caàn ñöôïc ñaøo taïo ñeå hieåu roõ veà vai troø vaø traùch nhieäm ñaëc bieät cuûa mình trong HTQLMT. Neáu laõnh ñaïo khoâng hieåu roõ thì hoï seõ khoâng quan taâm, nhö theá HTQLMT seõ bò phaù vôõ. Vì vaäy ban laõnh ñaïo caàn phaûi: Hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa HTQLMT (lôïi ích cuûa vieäc thöïc hieän ISO 14001). Coù ñöôïc nhöõng cam keát veà baûo veä moâi tröôøng. Ñònh höôùng cho vieäc xaây döïng CSMT vaø caùc chöông trình mang tính vó moâ taïi coâng ty. Thuû tuïc ñaøo taïo ñöôïc ñöôïc theå hieän ôû phuï luïc 5. 5.8 THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC 5.8.1 Caùch thöïc hieän Ban moâi tröôøng caàn xaùc ñònh nhöõng thoâng tin moâi tröôøng caàn thoâng baùo beân trong vaø beân ngoaøi toå chöùc. Khi nhaän thoâng tin phaûn hoài töø beân trong vaø beân ngoaøi toå chöùc veà moâi tröôøng, Ban moâi tröôøng cuøng vôùi ban laõnh ñaïo seõ xem xeùt, quyeát ñònh caùch xöû lyù hay giaûi quyeát vaán ñeà moâi tröôøng vaø ghi cheùp laïi trong hoà sô. Tuøy thuoäc vaøo töøng ñoái töôïng thoâng tin maø seõ coù noäi dung thoâng tin khaùc nhau. Khi thoâng tin veà HTQLMT thöôøng coù moät soá noäi dung sau: CSMT cuûa Coâng ty. Muïc tieâu, chæ tieâu vaø CTMT cuûa Coâng ty. Caùc KCMT ñaùng keå taïi Coâng ty. Yeâu caàu phaùp luaät vaø caùc yeâu caàu khaùc. Cô caáu toå chöùc cuûa HTQLMT. Vai troø, traùch nhieäm, quyeàn haïn cuûa caùc boä phaän coù lieân quan trong HTQLMT. Thuû tuïc höôùng daãn coâng vieäc moâi tröôøng. Haäu quaû tieàm aån do vieäc ñi leäch caùc thuû tuïc. Caùc hoaït ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa. Caùc yeâu caàu, yù kieán, khieáu naïi cuûa khaùch haøng vaø caùc beân höõu quan. Keát quaû ñaùnh giaù noäi boä. Lôïi ích moâi tröôøng vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. 5.8.2 Xaây döïng heä thoáng thoâng tin lieân laïc 5.8.2.1 Thoâng tin noäi boä: Ban moâi tröôøng Coâng ty coù traùch nhieäm: Thoâng baùo caùc thoâng tin veà HTQLMT cho nhaân vieân cuûa toaøn Coâng ty. Thoâng tin vôùi phoøng Haønh chaùnh – Nhaân söï veà caùc vaán ñeà phaùp luaät vaø caùc quy ñònh lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. Thoâng tin caùc nhu caàu ñaøo taïo cho coâng nhaân ñeå phoøng Haønh chaùnh – Nhaân söï leân keá hoaïch vaø hoã trôï thöïc hieän. Thoâng tin veà caùc yeáu toá cuûa HTQLMT, caùc KCMT ñaùng keå leân baûn tin cuûa Coâng ty. Laäp ñöôøng daây noäi boä ñeå cung caáp thoâng tin veà HTQLMT, tieáp nhaän caùc caâu hoûi, thoâng tin phaûn hoài töø caùc phoøng/ban. Laäp keânh thoâng tin khi coù söï coá khaån caáp. 5.8.2.2 Thoâng tin beân ngoaøi Ban moâi tröôøng baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng moâi tröôøng ñöa leân trang web cuûa coâng ty hoaëc thoâng tin vôùi khaùch haøng, cô quan ñaïi dieän chính phuû, baùo chí… coù quan taâm ñeán hoaït ñoäng moâi tröôøng cuûa coâng ty. Ñieån hình, coâng ty ñang thöïc hieän chöông trình phaân loaïi raùc taïi nguoàn vaø toå chöùc caùc buoåi dieãn taäp PCCC, luoân theo doõi caùi taïo – vaän haønh heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. Vì vaäy, nhöõng hoaït ñoäng moâi tröôøng treân caàn thoâng tin beân ngoaøi ñeå naâng cao hình aûnh coâng ty vôùi caùc beân lieân quan. Nhaân vieân phoøng Haønh chaùnh – Nhaân söï thoâng tin ñeán nhaân vieân moâi tröôøng caùc yeâu caàu hoaëc thoâng tin töø khaùch haøng, caùc beân höõu quan, cô quan ñaïi dieän chính phuû, baùo chí… vaø cuøng nhaân vieân moâi tröôøng soaïn thaûo thö phaûn hoài. Nhaân vieân phoøng Haønh chaùnh – Nhaân söï löu giöõ hoà sô caùc thoâng tin ñeán vaø caùc hoà sô phaûn hoài coù theå aûnh höôûng tôùi hình aûnh vaø hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh cuûa toaøn coâng ty. Taát caû caùc taøi lieäu, phaûn hoài lieân quan ñeàu ñöôïc laäp thaønh vaên baûn vaø löu giöõ. Nhaân vieân phoøng Haønh chaùnh – Nhaân söï vaø nhaân vieân moâi tröôøng baùo caùo thoâng tin cho ban laõnh ñaïo 1 thaùng/1 laàn 5.8.2.3 Caùc hình thöùc thoâng tin Hieän taïi, coâng ty ñaõ thöïc hieän toát vieäc thoâng tin ñeán coâng nhaân vieân ôû caùc xöôûng baèng loa phaùt thanh. Ñoàng thôøi, quaûn ñoác thöôøng toå chöùc caùc cuoäc hoïp vôùi caùc toå tröôûng nhaèm truyeàn ñaït yeâu caàu cuûa ban laõnh ñaïo xuoáng nhaân vieân. Coâng ty ñaõ thieát laäp caùc baûn tin coâng nhaân taïi nhöõng nôi deã thaáy nhö cöûa ra vaøo, caêntin. Boá trí caùc hoäp thö goùp yù cho coâng nhaân vaø laáy thö ñònh kyø 1laàn/tuaàn. Daùn hình aûnh caùc hoaït ñoäng moâi tröôøng cuûa phaân xöôûng nhö caùc buoåi dieãn taäp PCCC, caùc höôùng daãn veà an toaøn lao ñoäng, veà phaân loaïi raùc taïi nguoàn leân baûn tin phaân xöôûng. Daùn baêng roân, bieåu ngöõ keâu goïi toaøn theå coâng nhaân vieân tích cöïc höôûng öùng caùc hoaït ñoäng moâi tröôøng cuûa coâng ty nhö: PCCC, phaân loaïi raùc taïi nguoàn, an toaøn lao ñoäng trong saûn xuaát… Lieân laïc qua ñieän thoaïi, email, fax 5.9 HEÄ THOÁNG TAØI LIEÄU Caùc taøi lieäu moâi tröôøng maø ISO 14001:2004 yeâu caàu phaûi coù: Soå tay moâi tröôøng Chính saùch moâi tröôøng Muïc tieâu, chæ tieâu vaø chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng. Thuû tuïc xaùc ñònh caùc KCMT vaø ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. Thuû tuïc xaùc ñònh caùc yeâu caàu phaùp luaät vaø yeâu caàu khaùc. Thuû tuïc ñaøo taïo nhaän thöùc vaø naêng löïc. Thuû tuïc thoâng tin lieân laïc. Thuû tuïc kieåm soaùt taøi lieäu. Caùc thuû tuïc lieân quan ñeán kieåm soaùt ñieàu haønh. Thuû tuïc ñaùp öùng tình traïng khaån caáp. Thuû tuïc giaùm saùt vaø ño. Thuû tuïc khaéc phuïc phoøng ngöøa. Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô. Thuû tuïc ñaùnh giaù noäi boä Thuû tuïc xem xeùt laõnh ñaïo . 5.10 KIEÅM SOAÙT TAØI LIEÄU Kieåm soaùt taøi lieäu laø yeáu toá chuû choát ñeå quaûn lyù hieäu quaû HTQLMT. Do ñoù, Coâng ty phaûi thieát laäp, thöïc hieän vaø duy trì caùc thuû tuïc nhaèm ñaûm baûo caùc taøi lieäu trong phaân xöôûng ñöôïc söû duïng moät caùch nhaát quaùn. Ban moâi tröôøng coù traùch nhieäm xaây döïng thuû tuïc kieåm soaùt taøi lieäu cuûa HTQLMT. Caùc yeâu caàu veà kieåm soaùt taøi lieäu trong tieâu chuaån ISO 14001 bao goàm: Taøi lieäu ñeå ñuùng vò trí. Taøi lieäu phaûi ñöôïc xem xeùt ñònh kyø, pheâ duyeät laïi khi caàn thieát vaø ñöôïc pheâ chuaån bôûi ngöôøi coù thaåm quyeàn. Taát caû caùc taøi lieäu ñöôïc xem xeùt ít nhaát 1naêm/1laàn vaø söûa ñoåi khi caàn thieát. Caùc phieân baûn hieän thôøi cuûa taøi lieäu phaûi coù saün khi caàn thieát. Caùc taøi lieäu khoâng coøn söû duïng nöõa phaûi loaïi boû ngay laäp töùc hoaëc neáu khoâng phaûi traùnh söû duïng nhaàm moät caùch voâ yù. Caùc taøi lieäu khoâng coøn söû duïng nhöng ñöôïc löu tröõ do yeâu caàu phaùp luaät hoaëc muïc ñích baûo löu khaùc thì caùc taøi lieäu naøy phaûi coù daáu hieäu nhaän daïng thích hôïp ñeå phaân bieät nhö “TAØI LIEÄU LOÃI THÔØI”. Thuû tuïc kieåm soaùt taøi lieäu ñöôïc theå hieän ôû phuï luïc 6. 5.11 KIEÅM SOAÙT ÑIEÀU HAØNH Coâng ty phaûi thieát laäp, thöïc hieän vaø duy trì thuû tuïc kieåm soaùt ñieàu haønh treân cô sôû chuaån möïc ñeà ra cuûa coâng ty nhaèm giaûm thieåu hoaëc xöû lyù caùc taùc ñoäng cuûa caùc KCMT ñaùng keå. Coâng ty caàn tieán haønh kieåm soaùt caùc khía caïnh sau: 5.11.1 Kieåm soaùt nguyeân – vaät lieäu Löïa choïn caùc loaïi nguyeân lieäu, nhieân lieäu coù chaát löôïng cao vaø öu tieân löïa choïn nhöõng loaïi khoâng coù hoaëc coù thaønh phaàn ñoäc haïi thaáp nhaát. Tham khaûo caùc MSDS cuûa caùc nguyeân vaät lieäu khi mua hay coù saün ñoái vôùi nguyeân lieäu ñoäc haïi, nguy hieåm theo TCVN 5507–2002. Kho löu tröõ nguyeân vaät lieäu phaûi saïch seõ, thoâng thoaùng, khoâ raùo vaø ngaên naép. Quy ñònh vò trí ñeå caùc nguyeân vaät lieäu, saûn phaåm. Taïi nhöõng vò trí ñeå nguyeân vaät lieäu phaûi ghi teân cho töøng loaïi vaät lieäu vaø phaûi phaân chia khu vöïc roõ raøng. Caùc nguyeân vaät lieäu phaûi ñeå theo haøng ngay ngaén vaø phaûi coù khoaûng caùch an toaøn ñoái vôùi vieäc vaän chuyeån caùc nguyeân vaät lieäu. Thöôøng xuyeân kieåm tra heä thoáng PCCC taïi caùc kho. 5.11.2 Kieåm soaùt naêng löôïng ñieän Tröôûng caùc boä phaän vaø quaûn ñoác phaân xöôûng coù traùch nhieäm thöïc hieän vaø yeâu caàu caùc nhaân vieân tieán haønh tieát kieäm ñieän: Ñoái vôùi thieát bò chieáu saùng: Taét caùc thieát bò chieáu saùng khi khoâng söû duïng, taét ñeøn vaøo giôø nghæ tröa. Khi boá trí thieát bò chieáu saùng phaûi boá trí thích hôïp (ñuû aùnh saùng ñeå ngöôøi thao taùc laøm vieäc) nhaèm ñaït hieäu quaû cao. Xem xeùt laïi tình hình söû duïng ñieän cuûa töøng vi trí ñeå tìm kieám cô hoäi tieát kieäm ñieän. Heä thoáng daây ñieän phaûi ñöôïc boá trí goïn gaøng. Maùy ñieàu hoøa nhieät ñoä: Ñieàu chænh nhieät ñoä maùy laïnh vöøa phaûi (24 0 C - 260C) vaø chæ baät maùy laïnh töø 9 giôø trôû ñi. Chæ môû maùy khi caàn thieát vaø taét maùy khi ra veà. Maùy vi tính/ Heä thoáng maïng maùy tính: Taét maøn hình maùy tính trong giôø nghæ hoaëc khi khoâng söû duïng maùy. Ñeå cheá ñoä töï ñoäng nghæ. Taét maùy khi khoâng coøn söû duïng. Caùc thieát bò, maùy moùc: Taét caùc thieát bò, maùy moùc khi khoâng söû duïng. Khi mua maùy moùc, thieát bò neân choïn thieát bò ít hao ñieän nhaát. Khi coù söï coá veà thieát bò, laäp töùc taét coâng taéc vaø tieán haønh xöû lyù ngay. Baûo trì thöôøng xuyeân maùy moùc, thieát bò söû duïng ñieän. 5.11.3 Kieåm soaùt chaát thaûi raén Coâng ty caàn tieáp tuïc duy trì vieäc phaân loaïi raùc taïi nguoàn. Nhaân vieân moâi tröôøng caàn toå chöùc höôùng daãn cho toaøn theå coâng nhaân vieân cuûa coâng ty veà phaân loaïi raùc taïi nguoàn vaø giuùp hoï hieåu ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc phaân loaïi raùc taïi nguoàn. Daùn baûng höôùng daãn vieäc phaân loaïi raùc taïi baûn tin caùc xöôûng, taïi moãi thuøng raùc. Phaân loaïi raùc thaønh ba loaïi vaø boû vaøo ba thuøng rieâng bieät: Raùc taùi söû duïng: chuû yeáu laø vaûi, reûo vuïn, giaáy, thuøng carton...treân thuøng coù daùn nhaõn “raùc taùi söû duïng” Raùc sinh hoaït: nhö hoäp côm, lon nöôùc, thöïc phaåm thöøa… ñöôïc chöùa trong thuøng coù daùn nhaõn “raùc sinh hoaït”. Raùc nguy haïi: chuû yeáu laø caùc duïng cuï, thuøng chöùa hoùa chaát, daàu nhôùt; hoäp keo; caùc mieáng gieû dính daàu môõ, hoùa chaát; hoäp möïc in hö; boùng ñeøn hö…Nhöõng chaát thaûi naøy cuõng ñöôïc thu gom vaøo nhöõng thuøng coù daùn nhaõn “raùc nguy haïi”. Caùc thuøng raùc ñöôïc phaân bieät baèng 3 maøu khaùc nhau: Maøu xaùm ñöïng raùc taùi söû duïng. Maøu cam ñöïng raùc sinh hoaït. Maøu ñoû ñöïng raùc nguy haïi. Taát caû raùc sinh hoaït ñöôïc ñôn vò tö nhaân thu gom moãi ngaøy. Nghieâm caám thaûi böøa baõi raùc ra moâi tröôøng xung quanh. Nghieâm caám ñeå laãn loän chaát thaûi thöôøng vaø chaát thaûi nguy haïi. Veä sinh khuoân vieân Coâng ty moãi ngaøy 2 laàn. Moãi ngaøy cuoái buoåi laøm vieäc, coâng nhaân moãi toå laøm veä sinh khu vöïc laøm vieäc cuûa mình. Toå tröôûng kieåm tra vieäc doïn veä sinh vaø xem caùc thuøng chöùa raùc ñaõ ñöôïc phaân loaïi ñuùng hay chöa. Neáu vieäc phaân loaïi chöa ñuùng, toå tröôûng caàn höôùng daãn toå vieân phaân loaïi laïi. Ñoái vôùi caùc khu vöïc chöùa raùc neân coù töôøng che chaén, xaây döïng caùc gôø cao leân ñeå traùnh nöôùc möa xaâm nhaäp vaøo. Ñoàng thôøi, khu vöïc chöùa chaát thaûi caàn phaûi phaân loaïi töøng khu vöïc roõ raøng traùnh ñeå böøa baõi raát khoù kieåm soaùt. Caàn tuyeân döông caùc toå phaân loaïi CTR ñuùng vaø thöïc hieän veä sinh saïch seõ baèng caùch thoâng baùo baèng loa phaùt thanh tröôùc toaøn coâng ty vaøo saùng thöù 2 haøng tuaàn. Nhaân vieân veä sinh caàn phaûi naém baét ñöôïc löôïng raùc thaûi ra haøng ngaøy vaø laäp baùo caùo. Ñoái vôùi raùc y teá: do phaùt sinh khoâng thöôøng xuyeân neân boû vaøo thuøng raùc ñaët ngay phoøng y teá vaø giao cho ñôn vò coù chöùc naêng xöû lyù. Ñoái vôùi chaát thaûi nguy haïi vaø chaát thaûi raén saûn xuaát nguy haïi: Coâng ty phaûi tuaân thuû nghieâm ngaët caùc quy ñònh phaùp luaät lieân quan ñeán chaát thaûi nguy haïi nhö: Quyeát ñònh soá 23/2006/QÑ – BTNMT veà vieäc banh haønh danh muïc chaát thaûi nguy haïi; thoâng tö soá 12/2006/TT – BTNMT höôùng daãn ñieàu kieän haønh ngheà vaø thuû tuïc laäp hoà sô, ñaêng kyù, caáp pheùp haønh ngheà, maõ soá quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi.. Coâng ty phaûi tieán haønh laäp thuû tuïc chuû nguoàn thaûi vôùi Sôû Taøi Nguyeân & Moâi Tröôøng vaø kyù hôïp ñoàng vôùi ñôn vò coù chöùc naêng thu gom, xöû lyù chaát thaûi nguy haïi ñeå xöû lyù nguoàn thaûi phaùt sinh naøy. Beân caïnh ñoù, coâng ty coøn thöïc hieän thoáng keâ löôïng raùc thaûi nguy haïi haøng thaùng, thu gom vaø thaûi boû chaát thaûi nguy haïi naøy ñuùng nôi quy ñònh. 5.11.4 Kieåm soaùt hoùa chaát Coâng ty söû duïng hoùa chaát, chuû yeáu ôû coâng ñoaïn: ngaâm meàm vaûi, taåy röûa, heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi (xuùt, acid, PAC), buøn vi sinh… caùc loaïi hoùa chaát naøy, ñöôïc coâng ty boû rieâng trong moät nhaø kho. 5.11.4.1 Nhaäp hoùa chaát: Öu tieân duøng nhöõng hoùa chaát khoâng nguy hieåm hoaëc ít nguy hieåm nhaát trong coâng ngheä saûn xuaát. Yeâu caàu MSDS töø phía nhaø cung caáp hoùa chaát. Bao goàm caùc thoâng tin: Teân hoùa chaát. Tính chaát vaät lyù, hoùa hoïc, sinh hoïc… Thaønh phaàn hoùa hoïc Nhöõng nguy haïi tieàm naêng. Nhöõng bieän phaùp sô cöùu lieân quan ñeán hoùa chaát khi xaûy ra söï coá. Caùch söû duïng vaø löu tröõ hoaù chaát. Thoâng tin nôi saûn xuaát, cung caáp. 5.11.4.2 Löu tröõ hoùa chaát: Nhaân vieân kho vaät tö caàn thoáng keâ löôïng hoùa chaát nhaäp, xuaát kho vaø löu kho. Caäp nhaät thoâng tin thöôøng xuyeân veà döõ lieäu an toaøn ñoái vôùi töøng loaïi hoùa chaát löu tröõ trong kho. Nhaän dieän, phaân loaïi khu vöïc löu tröõ hoùa chaát theo chuûng loaïi ñuùng quy ñònh vaø daùn nhaõn nguy haïi theo baûng MSDS. Laäp baûng höôùng daãn veà vieäc löu tröõ vaø vaän chuyeån hoùa chaát nhaäp, xuaát kho. Giaùm saùt thao taùc boác dôõ vaø vaän chuyeån hoùa chaát cuûa coâng nhaân taïi Coâng ty, hoùa chaát ñöôïc saép xeáp moät caùch trình töï, theo nhoùm khaùc nhau, ñeå rieâng bieät (traùnh caùc phaûn öùng cheùo coù theå xaûy ra). Ñaûm baûo raèng ñaõ daùn nhaõn chính xaùc taát caû caùc hoùa chaát vaø ñaõ cung caáp baûng döõ lieäu an toaøn hoùa chaát döôùi daïng coù theå söû duïng ngay cho ngöôøi lao ñoäng. 5.11.4.3 Söû duïnghoaù chaát: Yeâu caàu ñoái vôùi phaân xöôûng Cung caáp cho coâng nhaân caùc thoâng tin vaø höôùng daãn söû duïng caùc hoùa chaát . Höôùng daãn coâng nhaân caùch söû duïng nhöõng thoâng tin treân baûng MSDS, caùc bieån baùo nguy hieåm, yù nghóa cuûa chuùng. Ñoàng thôøi, nhaân vieân moâi tröôøng vaø quaûn ñoác caàn phaân tích cho hoï hieåu söï caàn thieát phaûi söû duïng caùc phöông tieän baûo hoä lao ñoäng vaø caùc quy trình khaéc phuïc söï coá ñeå baûo veä söùc khoûe cuûa chính mình. Trang bò khaåu trang, gaêng tay cho coâng nhaân tieáp xuùc vôùi hoùa chaát. Ñoàng thôøi, höôùng daãn coâng nhaân caùch söû duïng vaø baûo quaûn trang thieát bò baûo hoä lao ñoäng hieäu quaû, caùch öùng cöùu khi coù söï coá xaûy ra. Nhaân vieân moâi tröôøng thieát laäp nhöõng phöông aùn giaûi quyeát trong tình traïng khaån caápnhö: ñoå traøn hoùa chaát, hoùa chaát vaêng vaøo maét, vaøo ngöôøi coâng nhaân… Toå chöùc khaùm söùc khoûe ñònh kyø nhaèm phaùt hieän beänh ngheà nghieäp vaø cöùu chöõa kòp thôøi cho ngöôøi lao ñoäng. Ñònh kyù 6 thaùng/laàn. Giaùm saùt thöôøng xuyeân vieäc söû duïng baûo hoä lao ñoäng vaø thao taùc cuûa coâng nhaân khi ñang laøm vieäc vôùi hoùa chaát. Yeâu caàu ñoái vôùi coâng nhaân Chaáp haønh nghieâm tuùc caùc quy ñònh, noäi quy veà an toaøn khi laøm vieäc vôùi hoùa chaát. Söû duïng vaø baûo quaûn caùc trang thieát bò baûo hoä lao ñoäng theo ñuùng quy ñònh. Kieåm tra maùy moùc, thieát bò tröôùc khi baét ñaàu laøm vieäc vaø baùo caùo ngay laäp töùc cho quaûn ñoác khi phaùt hieän thaáy caùc tình huoáng coù theå gaây nguy hieåm maø mình khoâng coù khaû naêng giaûi quyeát moät caùch chính xaùc. 5.11.5 Kieåm soaùt nöôùc thaûi Nöôùc thaûi sinh hoaït: Coâng ty ñaõ coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït (vôùi coâng suaát 300m3/ngaøy). Thöôøng xuyeân kieåm tra vaø naâng caáp heä thoáng, ñeå nöôùc thaûi sau khi xöû lyù ñaït tieâu chuan loaïi A theo QCVN 24:2009 qui ñònh. Nöôùc thaûi saûn xuaát: Coâng ty ñaõ coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi saûn xuaát (vôùi coâng suaát 700m3/ngaøy). Theo quy ñònh nöôùc thaûi coâng nghieäp thaûi ra trong nhöõng khu daân cö (nhaø maùy xen keõ khu ñoâ thò) thì nöôùc thaûi tröôùc khi vaøo heä thoáng chung cuûa khu vöïc phaûi ñaït tieâu chuaån loaïi A. Nhöng heä thoáng phaûi thöôøng xuyeân ñöôïc naâng caáp vaø tieán haønh kieåm tra ñònh kyø 1 laàn/thaùng. Thay ñoåi coâng ngheä vaø taêng naêng suaát khi caàn thieát. 5.11.6 Kieåm soaùt khí thaûi vaø buïi Quaûn lyù chaët cheõ caùc phöông tieän vaän chuyeån ra vaøo coâng ty. Caùc phöông tieän haïn cheá noå maùy khi vaøo khuoân vieân nhaø maùy. Hieän taïi caùc xöôûng ñaõ coù heä thoáng quaït gioù vaø maùy laïnh laøm thoâng thoaùng xöôûng vaø caùc phoøng ban nhöng chæ ôû ñoä thoâ, cô baûn. Caàn phaûi laëp ñaët theâm heä thoáng thu gom buïi vaûi ñeå thu hoài duøng cho nhieàu muïc ñích khaùc nhau. Coâng nhaân phaûi thöïc hieän nghieâm tuùc vieäc ñeo khaåu trang ñoái vôùi taïi taát caû caùc vò trí thao taùc trong xöôûng. Ñònh kyø 3 thaùng/laàn baûo trì maùy moùc, thieát bò chieáu saùng. Thöôøng xuyeân theo doõi hoaït ñoäng, ñoàng thôøi baûo trì, naâng caáp heä thoáng thu gom vaø xöû lyù buïi. Thöôøng xuyeân lau chuøi, veä sinh maùy moùc, neàn, töôøng nhaø. Ñaûm baûo chaát löôïng khoâng khí phaùt thaûi ra ngoaøi moâi tröôøng theo QCVN 19:2009/BTNMT vaø ñònh kyø theo doõi, ño ñaïc (2 laàn/ 1 naêm). Tieán haønh ño ñaïc caùc thoâng soá oâ nhieãm khoâng khí trong xöôûng saûn xuaát theo tieâu chuaån veä sinh lao ñoäng theo quyeát ñònh 3733/2002/QÑ – BYT theo ñònh kyø (4 laàn/naêm). 5.11.7 Kieåm soaùt tieáng oàn Tuaân thuû caùc quy ñònh baûo döôõng ñònh kyø thieát bò, maùy moùc coâng ngheä. Thay theá caùc maùy moùc, thieát bò hö hoûng, quaù haïn söû duïng baèng caùc loaïi maùy moùc môùi, hoaït ñoäng eâm hôn. Boá trí laïi caùc nguoàn phaùt sinh tieáng oàn vaø ñaùnh giaù möùc ñoä oàn tröôùc khi laép ñaët caùc thieát bò môùi. Baûo döôõng maùy moùc, thieát bò theo ñònh kyø vaø söûa chöõa khi caàn thieát ( boâi trôn caùc maùy moùc, söûa chöõa hoaëc thay môùi caùc maùy moùc hö hoûng,…). Treân töôøng, traàn nhaø xöôûng caàn phuû baèng vaät lieäu haáp thuï aâm thanh, heä thoáng choáng rung ôû caùc maùy. Khaùm söùc khoûe ñònh kyø cho coâng nhaân nhaèm phaùt hieän möùc giaûm thính löïc vaø coù caùch chöõa trò kòp thôøi (2 laàn/naêm). Ñaûm baûo noàng ñoä oàn ñaït tieâu chuaån veä sinh lao ñoäng theo quyeát ñònh 3733/2002/QÑ – BYT. 5.11.8 Kieåm soaùt tai naïn lao ñoäng Tuøy theo vò trí vaø nhieäm vuï laøm vieäc cuûa moãi coâng nhaân maø phaân xöôûng caàn trang bò baûo hoä lao ñoäng thích hôïp. Cuï theå nhö sau: Coâng nhaân tröôùc khi vaøo laøm vieäc phaûi hoïc quy ñònh veà an toaøn lao ñoäng vaø phöông phaùp söû duïng maùy moùc, thieát bò. Khi söû duïng maùy moùc, thieát bò, coâng nhaân khoâng ñöôïc boû vò trí thao taùc, ñoàng thôøi chuù yù nghe tieáng maùy chaïy ñeå kòp thôøi phaùt hieän söï coá maùy moùc ñeå xöû lyù kòp thôøi hoaëc baùo caùo cho caáp quaûn lyù . Ghi cheùp ñaày ñuû tình traïng hoaït ñoäng, hö hoûng cuûa maùy moùc, thieát bò tröôùc khi giao ca. Trang bò khaåu trang, moät soá duïng cuï caàn thieát ñeå coâng nhaân coù theå khaéc phuïc caùc söï coá ñôn giaûn taïi caùc maùy. 5.12 CHUAÅN BÒ SAÜN SAØNG VAØ ÖÙNG PHOÙ TÌNH HUOÁNG KHAÅN CAÁP Chuaån bò saün saøng vaø öùng phoù tình traïng khaån caáp laø moät trong nhöõng phaàn raát caàn thieát cuûa HTQLMT. Toå chöùc caàn phaûi thieát laäp, thöïc hieän vaø duy trì thuû tuïc nhaèm xaùc ñònh caùc tình huoáng khaån caáp vaø caùc tai naïn tieàm aån coù theå gaây ra taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng, ñoàng thôøi coù caùch thöùc öùng phoù ñoái vôùi chuùng. Nhaân vieân moâi tröôøng cuøng vôùi tröôûng caùc boä phaän trong cuûa coâng ty tieán haønh ñaùnh giaù vaø xaùc ñònh caùc söï coá coù theå xaûy trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát trong coâng ty: Döï kieán caùc tai naïn vaø caùc tröôøng hôïp khaån caáp coù theå xaûy ra trong coâng ty. Xaây döïng phöông aùn phoøng choáng vaø khaéc phuïc khi coù söï coá xaûy ra. Laäp ñoäi öùng phoù vôùi tình traïng khaån caáp, ñoàng thôøi phaân coâng traùch nhieäm, taäp luyeän theo phöông aùn ñeà ra. Thöïc hieän öùng cöùu khi söï vieäc baát ngôø xaûy ra. Giaûm nheï taùc ñoäng cuûa söï vieäc. Ban giaùm ñoác chòu traùch nhieäm xem xeùt vaø pheâ duyeät keá hoaïch ñaùp öùng tình traïng khaån caáp vaø chæ ñònh nhaân vieân phuï traùch ñaùp öùng tình traïng khaån caáp cuûa coâng ty. Nhaân vieân moâi tröôøng cuûa coâng ty chòu traùch nhieäm thieát laäp, thöïc hieän vaø duy trì caùc keá hoaïch ñaùp öùng tình traïng khaån caáp vaø ñieàu phoái caùc hoaït ñoäng. Thuû tuïc ñaùp öùng tình traïng khaån caáp ñöôïc theå hieän ôû phuï luïc 8. Höôùng daãn caùc phöông aùn chuaån bò saün saøng vaø öùng phoù vôùi caùc söï coá coù theå xaûy ra ôû coâng ty ñöôïc theå hieän ôû phuï luïc 9. 5.13 GIAÙM SAÙT Coâng ty phaûi thieát laäp, thöïc hieän vaø duy trì thuû tuïc giaùm saùt vaø ño nhaèm ñaûm baûo HTQLMT phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh vaø luaät phaùp moâi tröôøng. Do ñoù, Coâng ty caàn phaûi thöïc hieän giaùm saùt vaø ño caùc yeáu toá sau: Söû duïng nöôùc, naêng löôïng. Söû duïng nguyeân, nhieân lieäu, hoùa chaát. Caùc chæ tieâu veà chaát thaûi, khí thaûi, nöôùc thaûi. Caùc hoaït ñoäng khaéc phuïc – phoøng ngöøa. Döïa vaøo caùc yeáu toá treân, coâng ty xaùc ñònh caùc thoâng soá caàn giaùm saùt bao goàm: Löôïng ñieän, nöôùc söû duïng. Löôïng nguyeân, nhieân lieäu, hoùa chaát söû duïng. Löôïng raùc thaûi phaùt sinh (raùc thaûi saûn xuaát, raùc thaûi sinh hoaït, raùc thaûi nguy haïi) Caùc chæ tieâu nöôùc thaûi sinh hoaït: BOD, COD, SS, pH, N, P,… Caùc chæ tieâu gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí: khí thaûi nhö: COx, NOx, SO2; tieáng oàn; buïi;… Caùc yeáu toá vi khí haäu: nhieät ñoä, ñoä aåm, aùnh saùng. Soá laàn xaûy ra söï coá ñoå hoùa chaát,… Chi phí moâi tröôøng: chi phí tieâu thuï ñieän, nguyeân vaät lieäu, chi phí thueâ ñôn vò beân ngoaøi xöû lyù chaát thaûi nguy haïi, chi phí nhaân coâng veä sinh, chi phí mua thieát bò thay theá,… Keát quaû ño ñöôïc löu hoà sô, phaân tích vaø söû duïng ñeå ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän cuõng nhö söï tuaân thuû caùc yeâu caàu phaùp luaät vaø yeâu caàu khaùc maø coâng ty cam keát. Neáu phaùt sinh söï khoâng phuø hôïp, coâng ty phaûi coù bieän phaùp xöû lyù vaø ñöa ra caùc haønh ñoäng caûi tieán. Do ñoù, coâng ty phaûi thieát laäp caùc thuû tuïc quy ñònh vieäc giaùm saùt vaø ño cuõng nhö ñaûm baûo ñoä tin caäy cuûa caùc soá lieäu, ñoä chính xaùc cuûa caùc thieát bò giaùm saùt vaø ño. 5.14 ÑAÙNH GIAÙ SÖÏ TUAÂN THUÛ CAÙC YEÂU CAÀU PHAÙP LUAÄT VAØ YEÂU CAÀU KHAÙC Toå chöùc phaûi thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù möùc ñoä tuaân thuû caùc yeâu caàu phaùp luaät vaø yeâu caàu khaùc maø toå chöùc cam keát aùp duïng nhaèm ñaùp öùng caùc yeâu caàu vaø caûi tieán HTQLMT. Ban moâi tröôøng toå chöùc ñaùnh giaù möùc ñoä tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc yeâu caàu khaùc theo ñònh kyø 06 thaùng/laàn. Ban moâi tröôøng caên cöù vaøo caùc keát quaû hoaït ñoäng moâi tröôøng, töø ñoù ñoái chieáu vôùi caùc yeâu caàu maø Coâng ty cam keát thöïc hieän. Neáu phaùt hieän hoaït ñoäng naøo cuûa phaân xöôûng chöa ñaùp öùng moät yeâu caàu naøo ñoù thì phaûi ghi nhaän söï khoâng phuø hôïp treân vaø coù caùc bieän phaùp tieán haønh khaéc phuïc, phoøng ngöøa. Sau moãi laàn ñaùnh giaù, Ban moâi tröôøng caàn baùo caùo vôùi ban laõnh ñaïo, ñoàng thôøi ñeà ra caùc keá hoaïch nhaèm naâng cao möùc ñoä tuaân thuû caùc yeâu caàu phaùp luaät vaø caùc yeâu caàu khaùc. 5.15 SÖÏ KHOÂNG PHUØ HÔÏP, HAØNH ÑOÄNG KHAÉC PHUÏC VAØ PHOØNG NGÖØA Coâng ty phaûi thieát laäp, thöïc hieän vaø duy trì thuû tuïc nhaèm xaùc ñònh caùc ñieåm khoâng phuø hôïp treân thöïc teá vaø tieàm aån, ñoàng thôøi tieán haønh caùc haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa. Thuû tuïc khaéc phuïc – phoøng ngöøa ñöôïc theå hieän ôû phuï luïc 11. Tröôøng hôïp ñaùnh giaù, xem xeùt thaáy phuø hôïp thì keát thuùc xem xeùt hoaëc xem xeùt caûi tieán neáu caàn thieát, cuoái cuøng tieán haønh löu hoà sô. 5.16 KIEÅM SOAÙT HOÀ SÔ Coâng ty caàn thieát laäp, thöïc hieän vaø duy trì vieäc kieåm soaùt hoà sô thuoäc HTQLMT. Caùc hoà sô phaûi ñaûm baûo: Löu tröõ ñuùng quy ñònh Deã ñoïc, roõ raøng vaø deã tìm thaáy khi caàn. Coù theå xaùc ñònh vaø theo doõi caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm, dòch vuï. Ñöôïc baûo quaûn an toaøn, traùnh maát maùt, hö hoûng hoaëc thaát laïc. Nhaân vieân moâi tröôøng coù traùch nhieäm thieát laäp vaø duy trì moâ hình taøi lieäu HTQLMT cuûa coâng ty. Thôøi gian löu giöõ hoà sô nhö sau: Hoà sô ñaøo taïo ñöôïc löu giöõ trong 5 naêm. Keát quaû ñaùnh giaù ñöôïc löu giöõ 3 naêm. Hoà sô xem xeùt cuûa laõnh ñaïo ñöôïc löu giöõ trong 3 naêm. Caùc döõ lieäu vaän haønh nhö giöõ lieäu giaùm saùt vaø ño ñöôïc löu giöõ trong 5 naêm Hoà sô baûo döôõng vaø hieäu chænh thieát bò ñöôïc löu giöõ trong 5 naêm Caùc hoà sô kieåm tra ñöôïc löu giöõ trong 3 naêm. Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô ñöôïc theå hieän ôû phuï luïc 12. 5.17 ÑAÙNH GIAÙ NOÄI BOÄ Toå chöùc phaûi thieát laäp, thöïc hieän vaø duy trì thuû tuïc ñaùnh giaù noäi boä. Thuû tuïc ñaùnh giaù noäi boä bao goàm löïa choïn ban ñaùnh giaù, ñaøo taïo ñaùnh giaù vieân, chuaån bò keá hoaïch ñaùnh giaù, toå chöùc hoïp ñaùnh giaù, xaùc ñònh phaïm vi ñaùnh giaù, taàn suaát ñaùnh giaù, phöông phaùp ñaùnh giaù, baùo caùo keát quaû ñaùnh giaù vaø caùc haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa. Quy moâ cuûa ban ñaùnh giaù moâi tröôøng tuøy thuoäc vaøo quy moâ cuûa toå chöùc vaø möùc ñoä caùc taùc ñoäng moâi tröôøng trong Coâng ty. Toå chöùc caàn coù ñuû ñaùnh giaù vieân noäi boä vaø ñeå ñaûm baûo tính khaùch quan, ñaùnh giaù vieân seõ khoâng ñaùnh giaù chính hoaït ñoäng vaø boä phaän cuûa mình. Ñaùnh giaù vieân phaûi am hieåu veà ISO 14001 vaø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa xöôûng, ñoàng thôøi coù kyõ naêng vaø ñöôïc ñaøo taïo veà ñaùnh giaù moâi tröôøng. Coâng ty caàn thöïc hieän ñaùnh giaù noäi boä ít nhaát 1 laàn/naêm. 5.18 XEM XEÙT CUÛA LAÕNH ÑAÏO Ban giaùm ñoác cuûa Coâng ty phaûi xem xeùt laïi HTQLMT cuûa coâng ty ñònh kyø 1 laàn/ naêm ñeå ñaûm baûo heä thoáng phuø hôïp, ñaày ñuû vaø hieäu quaû. Caùc thoâng tin xem xeùt: Ñaàu vaøo vieäc xem xeùt cuûa ban laõnh ñaïo phaûi bao goàm: Caùc keát quaû ñaùnh giaù noäi boä vaø ñaùnh giaù möùc ñoä tuaân thuû vôùi caùc yeâu caàu luaät phaùp vaø yeâu caàu khaùc maø toå chöùc cam keát. Caùc thoâng tin lieân laïc töø beân ngoaøi, keå caû söï than phieàn. Keát quaû hoaït ñoäng veà moâi tröôøng cuûa toå chöùc. Möùc ñoä caùc muïc tieâu vaø chæ tieâu ñaõ ñaït ñöôïc. Tình traïng cuûa caùc haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa. Caùc haønh ñoäng tieáp theo caùc laàn xem xeùt tröôùc ñoù cuûa laõnh ñaïo. Hoaøn caûnh thay ñoåi tieáp theo, bao goàm nhöõng phaùt trieån trong yeâu caàu veà luaät phaùp vaø caùc yeâu caàu khaùc lieân quan tôùi caùc khía caïnh moâi tröôøng cuûa coâng ty. Caùc ñeà xuaát caûi tieán. Ñaàu ra cuûa vieäc xem xeùt cuûa ban laõnh ñaïo phaûi bao goàm caùc quyeát ñònh vaø haønh ñoäng lieân quan coù theå thay ñoåi chính saùch, muïc tieâu vaø chæ tieâu moâi tröôøng cuõng nhö caùc yeáu toá khaùc cuûa HTQLMT nhaát quaùn vôùi cam keát lieân tuïc. Caûi tieán lieân tuïc Xem xeùt thôøi gian ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu chæ tieâu nhaèm ñaùnh giaù xem cac hoaït ñoäng naøo coù theå keát thuùc sôùm hôn. Taêng cöôøng thoâng tin lieân laïc trong vaø ngoaøi coâng ty. Xem xeùt quaù trình thoâng tin lieân laïc beân ngoaøi caùc khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå vaø chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng cuûa coâng ty Xem xeùt caùc phöông phaùp ñaùnh giaù ñeå coù theå coù nhöõng caûi tieán vaø xem xeùt vieäc caûi tieán toaøn boä quaù trình ñaùnh giaù HTQLMT. CHÖÔNG 6 - ÑAÙNH GIAÙ SÔ BOÄ KHAÛ NAÊNG AÙP DUÏNG HTQLMT THEO TIEÂU CHUAÅN ISO 14001:2004 TAÏI COÂNG TY TNHH MAY MAËC VAØ GIAËT TAÅY BEÁN NGHEÙ 6.1 ÑAÙNH GIAÙ KHAÛ NAÊNG AÙP DUÏNG DÖÏA TREÂN CAÙC YEÂU CAÀU CUÛA TIEÂU CHUAÅN Ghi chuù: + : Deã daøng thöïc hieän. - : Coù khoù khaên trong vieäc thöïc hieän Ñieàu khoaûn TC ISO 14001:2004 Khaû naêng aùp duïng taïi Coâng ty TNHH May maëc vaø Giaët taåy Beán Ngheù Ñaùnh giaù 4.1. Yeâu caàu chung Theo tieâu chuaån, phaïm vi cuûa HTQLMT ñöôïc xaùc ñònh lieân quan ñeán taát caû caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, saûn phaåm, dòch vuï trong noäi boä coâng ty. Vì vaäy, coâng ty seõ deã daøng vaø chuû ñoäng trong vieäc thieát laäp, thöïc hieän, duy trì vaø caûi tieán lieân tuïc HTQLMT theo caùc yeâu caàu cuûa TC. + 4.2. Chính saùch moâi tröôøng Moät khi ñaõ nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa HTQLMT, thì vieäc xaây döïng CSMT vaø ñöa ra caùc cam keát baûo veä moâi tröôøng cuûa ban laõnh ñaïo coâng ty cho coâng ty laø hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän ñöôïc. + 4.3.1. Nhaän dieän caùc KCMT Hieän taïi coâng ty ñaõ coù nhaân vieân phoøng moâi tröôøng. Toaøn coâng ty chæ coù 2 nhaân vieân chuyeân traùch veà moâi tröôøng (1 vaän haønh vaø 1 phuï traùch giaáy tôø, soå saùch) ñang phoái hôïp nhaän dieän caùc KCMT cuûa toaøn coâng ty nhöng coù theå hoã trôï thöïc hieän toát vieäc nhaän dieän KCMT + 4.3.2. Yeâu caàu phaùp luaät vaø caùc yeâu caàu khaùc Hieän taïi, nhaân vieân moâi tröôøng cuûa coâng ty chòu traùch nhieäm xaùc ñònh vaø caäp nhaät caùc yeâu caàu phaùp luaät lieân quan ñeán caùc KCMT maø coâng ty phaûi tuaân thuû.Vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin vaø caùc loaïi hình dòch vuï nhö hieän nay thì vieäc tieáp caän, caäp nhaät vaø phaân loaïi caùc yeâu caàu phaùp luaät coù lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty seõ khaù deã daøng. + 4.3.3. Caùc muïc tieâu, chæ tieâu vaø chöông trình moâi tröôøng Hieän taïi, coâng ty ñaõ coù baûng cam keát ñaït chuaån chaát löôïng moâi tröôøng laäp thaønh vaên baûn. Nhöng coâng ty caàn ñeà ra caùc muïc tieâu, chæ tieâu cuï theå hôn nöõa nhaèm thöïc hieän CSMT cuûa coâng ty. Ñieàu naøy coøn phuï thuoäc vaøo yù thöùc cuûa caùn boä – coâng nhaân vieân vaø söï kieåm tra, giaùm saùt cuûa caùc caáp laõnh ñaïo. - 4.4.1. Nguoàn löïc, vai troø, traùch nhieäm vaø quyeàn haïn Hieän taïi, coâng ty coù nguoàn löïc chuyeân moân veà moâi tröôøng nhöng chöa coù nhaân löïc thöïc söï chuyeân veà ISO 14001. Veà maët taøi chính, cô sôû haï taàng, coâng ty hoaøn toaøn coù theå ñaùp öùng ñöôïc vôùi toác ñoä phaùt trieån vaø mong muoán khaúng ñònh thöông hieäu nhö hieän nay. Vaán ñeà laø muoán thöïc hieän thaønh coâng HTQLMT, coâng ty caàn boå sung theâm nguoàn nhaân löïc coù chuyeân moân veà ISO 14001 ñeå thöïc hieän vaø duy trì HTQLMT. + 4.4.2. Naêng löïc, ñaøo taïo vaø nhaän thöùc Naêng löïc, nhaän thöùc cuõng nhö söï hieåu bieát cuûa caùn boä – coâng nhaân vieân veà HTQLMT theo tieâu chuaån ISO laø heát söùc quan troïng quyeát ñònh thaønh coâng cuûa heä thoáng. Chæ khi naøo taát caû moïi ngöôøi nhaän thöùc saâu saéc veà vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng – an toaøn lao ñoäng thì môùi coù theå thieát laäp, thöïc hieän vaø duy trì HTQLMT moät caùch deã daøng. Do ñoù, ñoøi hoûi coâng ty phaûi tieán haønh xaùc ñònh naêng löïc vaø tieán haønh ñaøo taïo theo yeâu caàu cuûa ñieàu khoaûn naøy. Ñieàu khoaûn naøy xöôûng hoaøn toaøn coù theå ñaùp öùng vôùi nhaän thöùc cuõng nhö nhöõng chöông trình maø phaân xöôûng ñaõ thöïc hieän nhö: höôùng daãn nhaân vieân phaân loaïi raùc taïi nguoàn, dieãn taäp PCCC, thöïc hieän an toaøn lao ñoäng,... + 4.4.3. Thoâng tin lieân laïc Coâng ty ñaõ thöïc hieän toát thoâng tin lieân laïc trong noäi boä vaø lieân laïc vôùi beân ngoaøi thoâng qua HTQLCL ISO 9000 vì vaäy hoaøn toaøn coù khaû naêng aùp duïng cho HTQLMT. + 4.4.4. Taøi lieäu HTQLMT Coâng ty chöa coù taøi lieäu veà HTQLMT. Vì vaäy coâng ty phaûi thöïc hieän ngay yeâu caàu naøy neáu muoán xaây döïng thaønh coâng HTQLMT. Vôùi tình traïng thieáu nguoàn nhaân löïc am hieåu veà HTQLMT nhö hieän nay thì vieäc thöïc hieän ñieàu khoaûn naøy seõ gaëp phaûi khoù khaên. - 4.4.5. Kieåm soaùt taøi lieäu Coâng ty chöa coù heä thoáng ñeå kieåm soaùt taøi lieäu moät caùch cuï theå neân vieäc kieåm soaùt taøi lieäu seõ raát gaëp nhieàu khoù khaên khi coù söï thay ñoåi nhaân söï. Neân caàn phaûi xaây döïng moät heä thoáng quaûn lyù taøi lieäu cuï theå. - 4.4.6. Kieåm soaùt ñieàu haønh Vieäc thieáu nhaân vieân moâi tröôøng am hieåu veà ISO 14001 nhö hieän nay, ñeå ñaùp öùng ñieàu khoaûn naøy ñoái vôùi coâng ty laø ñieàu khoù khaên. Neáu coâng ty coù ñuû nguoàn nhaân löïc hieåu bieát veà moâi tröôøng, ñaëc bieät laø chuyeân veà ISO 14001, thì vieäc xaây döïng caùc thuû tuïc vaø thöïc hieän höôùng daãn cho caùn boä - coâng nhaân vieân caùc bieän phaùp kieåm soaùt ñieàu haønh laø hoaøn toaøn coù theå. Beân caïnh ñoù, ñeå thay ñoåi nhaän thöùc cuõng nhö thoùi quen cuûa coâng nhaân cuõng caàn phaûi coù moät thôøi gian nhaát ñònh. - 4.4.7. Söï chuaån bò saün saøng ñaùp öùng tình traïng khaån caáp - Coâng ty coù trang bò caùc thieát bò PCCC, coù ñoäi PCCC cô sôû vaø ñöôïc dieãn taäp theo ñònh kyø. Nhaân vieân phoøng haønh chính ñaõ tieán haønh laäp hoà sô veà phöông aùn PCCC vaø luoân saün saøng ñoái vôùi caùc tình huoáng chaùy noå xaûy ra. + - Coâng ty coù phoøng y teá ñeå ñeà phoøng caùc tai naïn lao ñoäng xaûy ra. + - Nhaân vieân phoøng moâi tröôøng phuï traùch vieäc quaûn lyù hoùa chaát neân ñaõ ñöôïc hoïc qua caùch sô cöùu moät soá tai naïn veà hoùa chaát coù theå xaûy ra. Nhöng cuõng caàn môû lôùp ñaøo taïo naâng cao nhaän thöùc cho coâng nhaân vieân veà an toaøn hoùa chaát trong quaù trình löu tröõ (kho vaät tö), vaän chuyeån vaø söû duïng taïi xöôûng, laäp keá hoaïch vaø toå chöùc taäp huaán ñònh kyø vieäc öùng phoù kòp thôøi khi coù söï coá traøn ñoå hoùa chaát xaûy ra. - 4.5.1. Giaùm saùt vaø ño Coâng ty coù lieân heä vôùi caùc toå chöùc beân ngoaøi thöïc hieän vieäc ño ñaïc caùc thoâng soá moâi tröôøng cho toaøn coâng ty theo ñònh kyø neân ñieàu khoaûn naøy coâng ty hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän. Ñoái vôùi vieäc ño ñaïc, giaùm saùt löôïng ñieän, nöôùc, chaát thaûi phaùt sinh,… thì coâng ty coù theå thöïc hieän deã daøng neáu boá trí caùc thieát bò ño ñaïc vaø nguoàn nhaân löïc hôïp lyù. + 4.5.2. Ñaùnh giaù söï tuaân thuû Coâng ty chöa coù nhaân vieân chuyeân traùch veà moâi tröôøng neân vieäc ñaùnh giaù söï tuaân thuû caùc yeâu caàu phaùp luaät vaø caùc yeâu caàu khaùc seõ gaëp khoù khaên. - 4.5.3. Söï khoâng phuø hôïp, haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa Coâng ty ñang xaây döïng HTQLCL theo tieâu chuaån ISO 9001:2000 vaø HTQLCLMT Vì vaäy vieäc xaùc ñònh söï KPH vaø haønh ñoäng HP&PN seõ raát khoù khaên. Hôn nöõa, khi thöïc hieän caùc yeâu caàu treân, phaân xöôûng phaùt hieän söï KPH vaø ñeå ñaûm baûo heä thoáng luoân ñöôïc caûi tieán, coâng ty baét buoäc phaûi thöïc hieän caùc haønh ñoäng KP&PN. - 4.5.4. Ñaùnh giaù noäi boä Sau khi thieát laäp caùc ñieàu khoaûn treân, caàn phaûi ñaùnh giaù toaøn boä HTQLMT. Coâng ty caàn phaûi thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù noäi boä theo tieâu chuaån ISO 14001:2004 neân seõ gaëp nhieàu khoù khaên. - 4.6. Xem xeùt cuûa laõnh ñaïo Sau khi xaây döïng hoaøn chænh HTQLMT, ban laõnh ñaïo phaûi xem xeùt vaø ñaùnh giaù laïi toaøn boä HTQLMT taïi caùc xöôûng ñoàng thôøi caân nhaéc caùc bieän phaùp caûi tieán lieân tuïc HTQLMT. Beân caïnh ñoù caàn phaûi toå chöùc caùc cuoäc hoïp xem xeùt laõnh ñaïo theo yeâu caàu cuûa ISO 14001 cuûa caùc phoøng ban ñeå bieát roõ taàm quan troïng cuûa yeâu caàu naøy. Vì vaäy, coâng ty seõ gaëp khoù khaên nhieàu trong vieäc thöïc hieän yeâu caàu naøy. - 6.2 ÑAÙNH GIAÙ KHAÛ NAÊNG AÙP DUÏNG DÖÏA TREÂN THÖÏC TRAÏNG CUÛA COÂNG TY TNHH MAY MAËC VAØ GIAËT TAÅY BEÁN NGHEÙ Vôùi toác ñoä phaùt trieån nhanh choùng vaø mong muoán vöôn ra môû roäng thò tröôøng theá giôùi, ngoaøi vieäc naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, Coâng ty Beán Ngheù coøn theå hieän söï thaân thieän vôùi moâi tröôøng cuûa mình. Chính vì vaäy, coâng ty ngaøy caøng chuù troïng ñaàu tö caûi thieän vaán ñeà moâi tröôøng vaø quan taâm nhieàu hôn ñeán söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng. Coâng ty ñaõ chuù troïng ñaàu tö cho caùc hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng nhö: 6.2.1 Giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí Khoáng cheá oâ nhieãm khoâng khí do caùc phöông tieän giao thoâng. - Söû duïng nhieân lieäu ñuùng vôùi thieát keá ñoäng cô. - Caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi khoâng chôû quaù taûi trong qui ñònh. - Ñieàu haønh xe vaän chuyeån khoâng ñeå xaûy ra uøn taéc giao thoâng khu vöïc nhaø maùy. - Tham gia caûi taïo naâng caáp ñöôøng giao thoâng khu vöïc nhaø maùy. - Ñònh kyø baûo döôõng vaø kieåm tra xe. ° Choáng noùng vaø ñaûm baûo yeáu toá vi khí haäu: - Nhaø xöôûng ñöôïc thieát keá cao, taïo ñieàu kieän thoâng thoaùng theo yeâu caàu veä sinh coâng nghieäp. - Trang bò heä thoáng quaït huùt gioù treân maùi taïi caùc khu vöïc: taåy quaàn aùo, saáy, laøm khoâ, ngaâm meàm vaûi, uûi,… - Caùc phaân xöôûng ñöôïc choáng noùng cuïc boä baèng heä thoáng quaït gioù vaø thoâng gioù. - Coâng ty ñaõ troàng caây xanh, caây caûnh bao quanh caùc nhaø xöôûng, vaên phoøng, nhaø nghæ, nhaø aên, ñöôøng noäi boä ñeå taïo boùng maùt vaø taïo caûm giaùc maùt meû cho coâng nhaân, ñoàng thôøi ñieàu hoøa ñieàu kieän vi khí haäu trong khu vöïc. Dieän tích caây xanh coâng ty ñaõ troàng chieám 12% dieän tích toaøn nhaø maùy. ° Bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm cho loø hôi: - Maëc duø khí thaûi töø loø hôi coù caùc chaát oâ nhieãm ñaït tieâu chuaån cho pheùp nhöng chæ ñaït tieâu chuaån thaûi taïi oáng khoùi, coøn ñoái vôùi moâi tröôøng xung quanh thì chöa ñaït. Ñeå haïn cheá nguoàn oâ nhieãm naøy, coâng ty ñaõ thieát keá laép ñaït heä thoáng oáng khoùi cao khí thaûi khueách taùn vaøo moâi tröôøng khoâng khí vaø ñaït tieâu chuaån cho pheùp thaûi ra moâi tröôøng xung quanh. ° Khoáng cheá oâ nhieãm cho xöôûng giaët taåy: - Coâng ty ñaõ laép ñaët heä thoáng quaït coâng nghieäp taïo ñieàu kieän thoâng thoaùng nhaø xöôûng vì khí thaûi ôû phaân xöôûng giaët taåy laø hôi thaûi töø maùy giaët, coù cuoán theo hôi cuûa hoùa chaát. - Höôùng daãn coâng nhaân laøm vieäc tröïc tieáp vôùi hoùa chaát ñöôïc höôùng daãn chi tieát caùc bieän phaùp an toaøn khi tieáp xuùc vôùi hoùa chaát. - Chuaån bò ñaày ñuû caùc duïng sô caáp cöùu tai naïn khi tieáp xuùc vôùi hoùa chaát. Bieän phaùp khoáng cheá tieáng oàn. - Xaây döïng töôøng caùch aâm cho caùc khu vöïc ñaët maùy deät, maùy neùn khí nhaèm giaûm tieáng oàn. - Laép ñeäm choáng oàn cho quaït, ñoäng cô… - Kieåm tra baûo döôõng ñònh kyø caùc thieát bò (3 thaùng/laàn) - Trang bò nuùt choáng oàn caù nhaân cho caùc coâng nhaân laøm vieäc trong khu coù möùc oàn cao nhö: saáy, phun caùt, khu maùy neùn khí,.. - Laép ñeäm cao su vaø loø xo choáng rung ñoái vôùi caùc thieát bò coù coâng suaát lôùn. 6.2.2 Giaûm thieåu oâ nhieãm do nöôùc thaûi Ñoái vôùi nöôùc thaûi sinh hoaït vaø saûn xuaát: Nöôùc thaûi sinh hoaït vaø saûn xuaát taïi coâng ty ñöôïc thu gom vaø xöû lyù ñaït tieâu chuaån loaïi A tröôùc khi thaûi vaøo coâng thoaùt nöôùc chung vôùi phöông aùn nhö sau: Löu löôïng nöôùc thaûi: 700m3/ ngaøy. Quy trình coâng ngheä Nöôùc thaûi ñaàu vaøo Song chaén raùc Beå ñieàu hoøa Beå khuaáy troän, phaûn öùng Beå tuyeån noåi Beå laøm thoaùng keùo daøi Beå laéng Beå chöùa trung gian Boàn loïc than Beå chöùa nöôùc sau xöû lyù Buøn hoaït tính Buøn dö eùp khoâ thaûi boû Nguoàn tieáp nhaän Hình 6.1 Sô ñoà coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi Nguyeân lyù hoaït ñoäng Nöôùc thaûi sinh hoaït vaø saûn xuaát ñöôïc daãn ñeán heä thoáng thu gom sang beå ñieàu hoøa sau khi qua heä thoáng song chaén raùc vaø laéng caùt. Do coù nhieàu nguoàn thaûi vôùi nhöõng thaønh phaàn khaùc nhau neâ taïi beå ñieàu hoøa nöôùc thaûi ñöôïc suïc khí nhaèm muïc ñích ñieàu hoøa löu löôïng, noàng ñoä vaø xöû lyù sô boä chaát höõu cô nhaèm laøm taêng hieäu suaát xöû lyù cho coâng trình. Ngoaøi ra taïi ñaây nöôùc thaûi cuõng ñöôïc chaâm dinh döôõng taïo ñieàu kieän toâi öu cho söï phaùt trieån cuûa vi sinh vaät. Sau ñoù nöôùc thaûi ñöôïc bôm qua beå khuaáy troän ñeå naâng pH leân giaù trò thích hôïp cho quaù trình keát tuûa vaø taïo boâng nhôø bôm chaâm xuùt, acid. Cuõng taïi beå khuaáy troän vaø phaûn öùng naøy bôm PAC seõ bôm PAC vaøo nhaèm taïo quaù trình keát tuûa toát. Nöôùc thaûi sau khi qua beå khuaáy troän seõ ñöôïc daãn vaøo beå tuyeån noåi nhaèm loaïi boû caùc loaïi daàu môõ vaø caùc taïp chaát noåi nhôø taïo aùp. Nöôùc trong sau khi qua beå tuyeån noåi ñöôïc daãn ñeán beå laøm thoaùng keùo daøi ñeå oxy hoùa caùc hôïp chaát höõu cô. Nöôùc trong ñi ra ñöôïc daãn ñeán beå laéng ñeå loaïi boû caùc chaát raén khoâng hoøa tan. Taïi ñaây buøn laéng ñöôïc bôm ñeán ngaên chöùa buøn hoaït tính moät phaàn buøn dö ñöôïc bôm trôû laïi beå laøm thoaùng, phaàn coøn laïi chöùa trong beå chöùa buøn. Buøn naøy sau ñoù ñöôïc keo tuï tröôùc khi cho vaøo maùy eùp buøn ñeå taïo ra nhöõng baùnh buøn khoâ ñen thaûi boû. Nöôùc trong ñi ra beå laéng nöôùc thaûi seõ ñöôïc chöùa trong beå chöùa trung gian ñeå bôm qua boàn loïc than vaø thaûi ra oáng thoaùt nöôùc chung. 6.2.3 Giaûm thieåu oâ nhieãm do chaát thaûi raén Chaát thaûi raén sinh hoaït ñöôïc thu gom vaøo caùc thuøng chöùa coù naép ñaäy kín vaø kyù hôïp ñoàng vôùi Coâng ty veä sinh vaän chuyeån ñeán caùc baõi ñoå haøng ngaøy. Chaát thaûi raén saûn xuaát laø vaûi vuïn ñöôïc thu gom sau moãi ngaøy laøm vieäc vaø ñeå ñuùng nôi quy ñònh cuûa coâng ty, sau ñoù ñöôïc taùi xuaát. Ñoái vôùi chaát thaûi raén khoâng nguy haïi ñöôïc thu gom vaø thueâ ñoäi veä sinh cuûa ñòa phöông tôùi chuyeån ñi ñeán baõi ñoå quy ñònh. Chaát thaûi raén nguy haïi seõ ñöôïc thu gom vaøo caùc thuøng raùc thaûi nguy haïi ñeå ñuùng nôi quy ñònh, coâng ty thueâ coâng ty coù chöùc naêng xöû lyù ñem ñi xöû lyù. 6.2.4 Caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng vaø öùng cöùu söï coá ° Veä sinh an toaøn lao ñoäng Coâng ty ñaõ cam keát tuaân thuû nghò ñònh 6/CP cuûa chính phuû ngaøy 20/01/1995 veà qui ñònh chi tieát boä luaät lao ñoäng veà an toaøn vaø veä sinh an toaøn lao ñoäng. Söû duïng caùc phöông phaùp nhaèm giaûm thieåu aûnh höôûng cuûa caùc taùc nhaân oâ nhieãm ñoái vôùi söùc khoûe coâng nhaân taïi nhaø maùy ñöôïc aùp duïng trieät ñeå. - Coù chöông trình kieåm tra vaø giaùm ñònh söùc khoûe ñònh kyø cho coâng nhaân laøm vieäc trong coâng ty (6 thaùng/ laàn). - Ñaûm baûo caùc yeáu toá vi khí haäu vaø ñieàu kieän lao ñoäng ñaït tieâu chuaån do boä y teá ban haønh ñeå ñaûm baûo söùc khoûe cho ngöôøi lao ñoäng. - Trang bò quaàn aùo vaø thieát bò baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân laøm vieäc trong nhaø maùy, taïo ñieàu kieän laøm vieäc thoaûi maùi, deã chòu. - Boá trí nhaân vieân chuyeân traùch veà veä sinh vaø an toaøn lao ñoäng, coù traùch nhieäm theo doõi, höôùng daãn vaø thöïc hieän caùc bieän phaùp veä sinh vaø an toaøn lao ñoäng cho taát caû lao ñoäng trong coâng ty. - Ñònh kyø kieåm tra, tu söûa maùy, thieát bò, nhaø xöôûng, kho haøng theo tieâu chuaån an toaøn vaø veä sinh lao ñoäng cuûa Vieät Nam. Phoøng choáng chaùy noå Coâng ty ñaõ trang bò caùc phöông tieän phoøng chaùy chöõa chaùy nhö bình chöõa chaùy, caùt, heä thoáng baùo chaùy, baûng baùo caám löûa, caùc baûng chæ daãn loái thoaùt hieåm… Taát caû nhaân vieân trong coâng ty ñöôïc hoïc taäp vaø dieãn taäp PCCC haøng naêm. Heä thoáng ñieän ñöôïc thieát keá ñoäc laäp, coù boä phaän ngaét maïch töï ñoäng khi coù söï coá chaäp maïch treân ñöôøng daây taûi ñieän. Trong khu vöïc coù theå gaây chaùy coâng nhaân khoâng huùt thuoác, khoâng mang löûa dieâm, caùc duïng cuï phaùt ra löûa, khoâng ñi giaøy ñoùng ñinh döôùi ñeá nhaèm traùnh phaùt tia löûa do ma saùt. Phöông phaùp phoøng choáng vaø öùng cöùu söï coá Coâng ty ñaõ leân keá hoaïch öùng cöùu söï coá trong ñoù coù xaùc ñònh nhöõng vò trí coù khaû naêng xaûy ra söï coá, boá trí nhaân söï vaø trang bò thieát bò thoâng tin ñeå ñaûm baûo lieân laïc khi coù söï coá. Caùc nhaân vieân laøm vieäc taïi xöôûng ñöôïc taäp huaán caùc thao taùc öùng cöùu khaån caáp, thöïc haønh caáp cöùu y teá, vaän haønh an toaøn caùc thieát bò,... Coâng nhaân ñöôïc trang bò ñaày ñuû caùc phöông tieän phoøng hoä caù nhaân goàm quaàn aùo baûo hoä, gaêng tay, uûng..., Khi coù söï coá, coâng nhaân öùng cöùu ñöôïc trang bò maët naï vaø ñöôïc huaán luyeän söû duïng caùc phöông tieän naøy. Veä sinh, an toaøn lao ñoäng vaø naâng cao nhaän thöùc veà baûo veä moâi tröôøng Vaán ñeà veä sinh, an toaøn lao ñoäng trong quaù trình saûn xuaát cuûa coâng nhaân ñaõ ñöôïc ban laõnh ñaïo raát quan taâm. Toaøn boä coâng nhaân ñeàu phaûi maëc ñoàng phuïc tröôùc khi vaøo phaân xöôûng saûn xuaát. Coâng nhaân laøm vieäc taïi nhaø maùy seõ ñöôïc huaán luyeän vaø ñaøo taïo veà veä sinh an toaøn trong quaù trình saûn xuaát. Sau moãi ca laøm vieäc vaø cuoái moãi ngaøy, coâng nhaân seõ tieán haønh veä sinh nhaø xöôûng. Vieäc huaán luyeän cho toaøn theå nhaân vieân coù ñöôïc nhaän thöùc ñuùng ñaén veà caùc quan ñieåm baûo veä moâi tröôøng song song vôùi vieäc tieán haønh caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ ñang ñöôïc phaân xöôûng raát chuù troïng. Toaøn boä nhaân vieân cuûa nhaø maùy ñaõ naém baét ñöôïc caùc khaùi nieäm vaø caùc haønh ñoäng lieân quan ñeán vieäc baûo veä moâi tröôøng, tieán tôùi coâng ty seõ xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån quoác teá ISO 14001. 6.3 NHAÄN XEÙT Theo baûng ñaùnh giaù ôû muïc 6.1 cho thaáy coâng ty coù theå ñaùp öùng ñöôïc haàu heát caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån. Moät soá khoù khaên gaëp phaûi, coâng ty hoaøn toaøn coù theå vöôït qua khi coù ñuû nguoàn löïc chuyeân moân vaø söï nhieät tình cuûa ban laõnh ñaïo. Maëc duø, coâng ty vaãn toàn taïi nhöõng baát caäp nhöng vôùi nhöõng hoaït ñoäng tích cöïc maø coâng ty ñaõ vaø seõ tieán haønh thì hoaøn toaøn coù theå khaéc phuïc nhöõng thieáu soùt treân vaø aùp duïng thaønh coâng HTQLMT theo tieâu chuaån ISO 14001. Hôn nöõa, Coâng ty Beán Ngheù ñang coù nhöõng böôùc tieán vöõng maïnh vaø mong muoán tieáp tuïc khaúng ñònh thöông hieäu cuõng nhö naâng cao hình aûnh treân thò tröôøng. Vì vaäy, vieäc aùp duïng HTQLMT theo tieâu chuaån ISO 14001 laø moät ñieàu kieän taát yeáu vaø laø mong muoán cuûa coâng ty hieän nay. Ñoàng thôøi, ñeå vaän haønh vaø duy trì heä thoáng, coâng ty cuõng caàn boå sung nhaân vieân moâi tröôøng chòu traùch nhieäm thöïc hieän vaø giaùm saùt caùc hoaït ñoäng moâi tröôøng taïi caùc xöôûng theo chuû tröông vaø chính saùch cuûa coâng ty. KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ KEÁT LUAÄN Coâng ty TNHH May maëc vaø Giaët taåy Beán Ngheù ñaõ ñaàu tö khaù nhieàu cho coâng taùc baûo veä moâi tröôøng ñoái vôùi coâng ty. Tuy nhieân, nhaø maùy vaãn toàn taïi nhieàu vaán ñeà caàn phaûi quaûn lyù chaët cheõ neáu muoán aùp duïng HTQLMT theo tieâu chuaån ISO 14001:2004. Coâng ty caàn phaûi boå sung nguoàn löïc chuyeân moân veà lónh vöïc moâi tröôøng cuõng nhö veà ISO 14001. Tuy nhieân, Coâng ty Beán ngheù laø coâng ty vôùi 100% voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi nhöng hieän taïi thì quy moâ saûn xuaát vaãn môùi töông ñoái neân caàn phaûi môû roäng saûn xuaát vaø thò tröôøng hôn nöõa. Vieäc aùp duïng HTQLMT theo ISO 14001 laø moät taát yeáu. Nhöng tình hình nöôùc ta coøn gaëp nhieàu khoù khaên nhö: nguoàn löïc ñoäi nguõ chuyeân gia tö vaán, chuyeân gia ñaùnh giaù HTQLMT, coâng ngheâ vaø cô sôû haï taàng coøn thieáu thoán, nguoàn voán ñaàu tö cho caùc döï aùn xaây döïng HTQLMT coøn yeáu. Nhöng Coâng ty Beán Ngheù coù lôïi theá laø coù theå cöû ñaïi dieän beân coâng ty meï ñeå tö vaán vaø xaây döïng HTQLMT. KIEÁN NGHÒ Qua moät thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty TNHH May maëc vaø Giaët taåy Beán Ngheù toâi nhaän thaáy muoán xaây döïng vaø aùp duïng thaønh coâng HTQLMT theo tieâu chuaån ISO 14001:2004 cho coâng ty thì ñieàu kieän tieân quyeát laø söï cam keát cuûa laõnh ñaïo, söï nhieät tình tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa taát caùc caù nhaân vaø ñaûm baûo ñuû nguoàn nhaân löïc coù chuyeân moân veà moâi tröôøng. Beân caïnh ñoù, ñeå thöïc hieän thaønh coâng HTQLMT cho Coâng ty, coâng ty phaûi coù nhöõng keá hoaïch nhaèm xaùc ñònh cuï theå thôøi gian, bieän phaùp vaø boä phaän chòu traùch nhieäm thöïc hieän ñoái vôùi caùc vaán ñeà moâi tröôøng ñaùng keå taïi coâng ty nhö: Nhaân vieân moâi tröôøng caàn thöôøng xuyeân kieåm tra vaø ñònh kyø höôùng daãn cho toaøn theå coâng nhaân vieân cuûa nhaø maùy veà an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng 1 thaùng/laàn. Tröôûng caùc boä phaän phaûi thöôøng xuyeân caäp nhaät caùc thoâng tin veà moâi tröôøng vaø phoå bieán xuoáng nhaân vieân cuûa mình ñeå hình thaønh thoùi quen baûo veä moâi tröôøng toát hôn. Cuoái moãi ngaøy laøm vieäc, coâng nhaân moãi toå laøm veä sinh khu vöïc laøm vieäc cuûa mình. Toå tröôûng kieåm tra vieäc doïn veä sinh vaø xem caùc thuøng chöùa raùc ñaõ ñöôïc phaân loaïi ñuùng hay chöa. Neáu vieäc phaân loaïi chöa ñuùng, toå tröôûng caàn höôùng daãn toå vieân phaân loaïi laïi. Nhaân vieân moâi tröôøng cuøng caùc toå tröôøng caàn thöôøng xuyeân kieåm tra vaø nhaéc nhôû vieäc söû duïng caùc trang bò baûo hoä lao ñoäng nhö: khaåu trang, gaêng tay, nuùt choáng oàn,…ôû nhöõng khu vöïc caàn thieát. Kho chöùa vaät tö neân ñöôïc phaân chia khu vöïc roõ raøng cho caùc nguyeân lieäu, nhieân lieäu, hoùa chaát ñeå tieän cho vieäc quaûn lyù. Coâng ty caàn yeâu caàu MSDS töø phía nhaø cung caáp caùc loaïi nhieân lieäu, hoùa chaát. Ñoàng thôøi, thuû kho caàn nhaän dieän, phaân loaïi khu vöïc löu tröõ vaø daùn nhaõn nguy haïi theo baûng MSDS. Caàn trang bò theâm caùc thuøng chöùa chaát thaûi nguy haïi taïi khu vöïc saûn xuaát, ñaëc bieät ñoái vôùi toå coâng nhaät. Caàn taän duïng aùnh saùng maët trôøi ñeå haïn cheá söû duïng ñieän. Ngoaøi vieäc thöïc hieän caùc keá hoaïch treân, coâng ty cuõng caàn phaûi chuù yù ñeán nhöõng muïc tieâu daøi haïn nhö: Boå sung theâm nguoàn nhaân löïc cho coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng taïi caùc xöôûng vaø cho toaøn coâng ty. Taêng cöôøng vieäc toå chöùc caùc khoaù huaán luyeän, ñaøo taïo veà moâi tröôøng – an toaøn lao ñoäng – phoøng chaùy chöõa chaùy. Chuaån bò vaø boå sung theâm nguoàn kinh phí cho coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng taïi Coâng ty. Xem xeùt vaø tieán haønh xaây döïng HTQLMT theo ISO 14001:2004 cho cho toaøn coâng ty.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNoi dung chinh.doc
  • docLoi cam doan (4).doc
  • docLoi cam on (5).doc
  • docMuc luc(6).doc
  • docNhan xet GVHD.doc
  • docNhiem vu do an (3).doc
  • docPhu luc.doc
  • docTai lieu tham khao.doc
  • docThiet ke dia CD.doc
  • docTrang bia chinh+phu(1,2).DOC
Tài liệu liên quan