Đề tài Thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho Thị xã Tân An tỉnh Long An đến năm 2020

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong xu thế phát triển kinh tế xã hội, với tốc độ đô thị hoá ngày càng tăng và sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch vv kéo theo mức sống của người dân ngày càng cao đã làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, nan giải trong công tác bảo vệ môi trường và sức khoẻ của cộng đồng dân cư. Lượng chất thải phát sinh từ những hoạt động sinh hoạt của người dân ngày một nhiều hơn, đa dạng hơn về thành phần và độc hại hơn về tính chất. Cách quản lý và xử lý CTRSH tại hầu hết các thành phố, thị xã ở nước ta hiện nay đều chưa đáp ứng được các yêu cầu vệ sinh và bảo vệ môi trường. Không có những bước đi thích hợp, những quyết sách đúng đắn và những giải pháp đồng bộ, khoa học để quản lý chất thải rắn trong quy hoạch, xây dựng và quản lý các đô thị sẽ dẫn tới các hậu quả khôn lường, làm suy giảm chất lượng môi trường, kéo theo những mối nguy hại về sức khoẻ cộng đồng, hạn chế sự phát triển của xã hội. Một trong những phương pháp xử lý chất thải rắn được coi là kinh tế nhất cả về đầu tư ban đầu cũng như quá trình vận hành là xử lý CTR theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Đây là phương pháp xử lý chất thải rắn phổ biến ở các quốc gia đang phát triển và thậm chí đối với nhiều quốc gia phát triển. Nhưng phần lớn các bãi chôn lấp CTR ở nước ta không được quy hoạch và thiết kế theo quy định của bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh. Các bãi này đều không kiểm soát được khí độc, mùi hôi và nước rỉ rác là nguồn lây ô nhiễm tiềm tàng cho môi trường đất, nước và không khí. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Để thực hiện chủ trương phát triển bền vững, phát triển kinh tế cùng với bảo vệ môi trường thì hiện nay vấn đề xử lý CTR tại Thị xã Tân An tỉnh Long An cũng đã và đang được chính quyền tỉnh và các cơ quan chức năng quan tâm. Song với thực tế hạn chế về khả năng tài chánh, kỹ thuật và cả về khả năng quản lý mà tình hình xử lý CTR của Thị xã vẫn chưa được cải thiện là bao. Ơû Thị xã Tân An, hiện tại công tác xử lý CTR được thực hiện theo một trong những cách thô sơ nhất là đổ đống lộ thiên. Một cố gắng lớn nhất được áp dụng tại bãi đổ rác là việc phun rải định kỳ và thường xuyên hỗn hợp hoá chất chống ruồi bọ. Do đó bãi rác này đã gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước mặt và môi trường không khí rất lớn cho khu vực xung quanh bãi chôn lấp. Vì vậy việc thiết kế, xây dựng bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh cho Thị xã Tân An là một việc làm hết sức cần thiết và cấp bách. Trước tình hình đó, đồ án : “ Thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho Thị xã Tân An tỉnh Long An đến năm 2020” được thực hiện nhằm giải quyết tình trạng chất thải rắn được đổ đống mất vệ sinh và gây ô nhiễm môi trường như hiện nay, đồng thời cũng giải quyết sức ép đối với một lượng lớn chất thải rắn sinh ra trong tương lai. 1.2 Mục tiêu của đề tài Trên cơ sở khảo sát thu thập số liệu, kết hợp với tài liệu sẵn có trong những nghiên cứu gần đây ở Thị xã Tân An tỉnh Long An, đồ án tập trung giải quyết những vấn đề sau: - Điều tra khảo sát về hiện trạng nguồn rác và hiện trạng quản lý chất thải rác trên địa bàn. - Dự báo tải lượng chất thải rắn sinh hoạt tại Thị xã Tân An giai đoạn 2006 – 2020. - Đề xuất công nghệ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. - Thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho Thị xã Tân An giai đoạn 2006 – 2020. 1.3 Nội dung nghiên cứu 1. Tổng quan về đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội Thị xã Tân An 2. Khảo sát, điều tra hiện trạng tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý CTR ở Thị xã Tân An hiện nay. 3. Dự báo khối lượng và tốc độ phát sinh CTRSH từ nay đến năm 2020 của Thị xã Tân An. 4. Đánh giá sơ bộ các tác động của CTR đến môi trường. 5. Lựa chọn quy mô, địa điểm xây dựng bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh cho Thị xã Tân An. 6. Tính toán thiết kế bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh cho Thị xã Tân An. 1.4 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan tới quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH bằng phương pháp xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh trên địa bàn Thị xã Tân An, tỉnh Long An. 1.5 Đối tượng nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu lựa chọn xây dựng bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh. - CTRSH trên địa bàn Thị xã Tân An. 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1. Thu thập số liệu - Các văn bản pháp quy của trung ương và địa phương có liên quan đến vấn đề quản lý vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn. - Các văn bản và các quy định đối với việc xây dựng BCL chất thải rắn hợp vệ sinh. - Các dữ liệu về điều kiện tự nhiên: địa chất, địa hình, địa mạo, đất, khí tượng thuỷ văn. - Các dữ liệu về hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thị xã Tân An giai đoạn 2005 – 2010 và 2020. 2. Điều tra khảo sát hiện trạng CTRSH và các biện pháp xử lý của Thị xã. 3. Khảo sát hiện trạng các bãi rác và khu vực dự kiến xây dựng BCL. 4. Phương pháp thiết kế - Aùp dụng các biện pháp và kỹ thuật thiết kế BCL CTR hợp vệ sinh theo TCVN 6696 – 2000. - Tham khảo các kỹ thuật thiết kế BCL CTR hiện nay tại Việt Nam.

docChia sẻ: banmai | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 3504 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho Thị xã Tân An tỉnh Long An đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van.doc
  • docdc_chi_tiet.doc
  • dwghoan sua.dwg
  • docphu luc.doc
  • docto lot.doc
Tài liệu liên quan