Đề tài Vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam hiện đại

Cái đẹp là phạm trù cơ bản và trung tâm của Mỹ học. Biểu thị cho cái đẹp của nhân loại là hình ảnh người phụ nữ. Vẻ đẹp thẩm mỹ của người phụ nữ chịu sự chi phối bởi quan điểm thời đại - xã hội. Trong xã hội phong kiến, người phụ nữ Việt Nam được đánh giá là người phụ nữ đẹp phải hội đủ “tam tòng, tứ đức”. Đối với thời đại mới, thời đại trí thức khoa học kỹ thuật, đất nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa, vẻ đẹp của người phụ nữ còn phải gắn với văn hoá - trí thức. Tuy nhiên, vẻ đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ đổi mới chính là sự kế thừa vẻ đẹp của người phụ nữ xưa. Theo quan niệm cũ “tứ đức, tam tòng” là thước đo phẩm giá, giá trị của người phụ nữ. Tứ đức bao gồm công - dung - ngôn - hạnh . *Công: Là chăm lo việc nhà, thêu thùa, may vá, nấu ăn trong bếp, sắp đặt nhà cửa, nuôi dạy con cái. *Cung: Là chăm sóc dung nhan cho tươi tắn dễ thương . *Ngôn: tức lời nói phải thành thật, dịu dàng, tránh lời thị phi. *Hạnh: tính nết hoà nhã, khiêm cung, ngay thật. Bên cạnh tứ đức, người phụ nữ phải đảm bảo tam tòng mới được đánh giá là chính chuyên, đức hạnh. Tam tòng tức “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Nghĩa là, “ở nhà phải theo cha mẹ, lấy chồng theo chồng, chống chết phải theo con”. Như vậy trong xã hội phong kiến vẻ đẹp của người phụ nữ thể hiện ở đức hy sinh, phục tùng, sống phụ thuộc vào gia đình. Điều đó cho thấy vẻ đẹp của họ không chỉ giữ trong đường môi cắn chỉ quết trầu, trong mớ ba mớ bẩy, váy sồi yếm thắm. Vẻ đẹp của người phụ nữ xưa bộc lộ trong tính chịu đựng, tần tảo, chịu thương chịu khó phục vụ gia đình chồngcon. Ngày nay, một nửa thế giới không còn khép mình trong “ánh nâu màu sồi” xưa cũ nữa. Phụ nữ ngày nay năng động trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Nền kinh tế trí thức ra đời, người phụ nữ tìm được vị trí của mình trong xã hội. Cái đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ hiện đại vẫn có sự kế tiếp vẻ đẹp tinh thần của người phụ nữ xưa. Giờ đây, tam tòng tứ đức được nhìn nhận trên những khía cạnh khác cởi mở hơn. Tam tòng thể hiện sự gắn bó chung thuỷ của người phụ nữ với gia đình vốn là đức tính truyền thống của người phụ nữ Việt Nam hiện nay đức tính ấy vẫn là vẻ đẹp tiềm ẩn trong tâm hồn họ. Về Công dung ngôn hạnh vẫn luôn là phẩm chất hàng đầu của người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại. *Dung: tức dung mạo của người phụ nữ. Phụ nữ thời nay chú ý đến việc chăm sóc dung nhan của mình. Trên thế giới tư lâu đã có câu danh ngôn: Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Cái đẹp về ngoại hình bổ trợ cho cái đẹp về tinh thần. Cha ông ta chẳng đã có câu: “Trông mặt mà bắt hình dong”. Phụ nữ là một nửa thế giới, họ là biểu tượng cho cái đẹp, do đó người phụ nữ phải xác định cho vai trò của mình làm đẹp cho mình cũng là cho gia đình và xã hội. Trong xã hội hiện đại người phụ nữ có dung nhan dễ nhìn, duyên dáng sẽ thuận lợi hơn trong công việc và giao tiếp rất nhiều. *Công: trong thế kỷ, cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang bùng nổ. Thế giới đã đưa ra nhận xét rằng: “Nam giới đại diện cho thời đại công nghiệp, nữ giới đại diện cho thời đại thông tin”,

doc13 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 11941 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam hiện đại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam hiện đại Cái đẹp là phạm trù cơ bản và trung tâm của Mỹ học. Biểu thị cho cái đẹp của nhân loại là hình ảnh người phụ nữ. Vẻ đẹp thẩm mỹ của người phụ nữ chịu sự chi phối bởi quan điểm thời đại - xã hội. Trong xã hội phong kiến, người phụ nữ Việt Nam được đánh giá là người phụ nữ đẹp phải hội đủ “tam tòng, tứ đức”. Đối với thời đại mới, thời đại trí thức khoa học kỹ thuật, đất nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa, vẻ đẹp của người phụ nữ còn phải gắn với văn hoá - trí thức. Tuy nhiên, vẻ đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ đổi mới chính là sự kế thừa vẻ đẹp của người phụ nữ xưa. Theo quan niệm cũ “tứ đức, tam tòng” là thước đo phẩm giá, giá trị của người phụ nữ. Tứ đức bao gồm công - dung - ngôn - hạnh . *Công: Là chăm lo việc nhà, thêu thùa, may vá, nấu ăn trong bếp, sắp đặt nhà cửa, nuôi dạy con cái. *Cung: Là chăm sóc dung nhan cho tươi tắn dễ thương . *Ngôn: tức lời nói phải thành thật, dịu dàng, tránh lời thị phi. *Hạnh: tính nết hoà nhã, khiêm cung, ngay thật. Bên cạnh tứ đức, người phụ nữ phải đảm bảo tam tòng mới được đánh giá là chính chuyên, đức hạnh. Tam tòng tức “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Nghĩa là, “ở nhà phải theo cha mẹ, lấy chồng theo chồng, chống chết phải theo con”. Như vậy trong xã hội phong kiến vẻ đẹp của người phụ nữ thể hiện ở đức hy sinh, phục tùng, sống phụ thuộc vào gia đình. Điều đó cho thấy vẻ đẹp của họ không chỉ giữ trong đường môi cắn chỉ quết trầu, trong mớ ba mớ bẩy, váy sồi yếm thắm. Vẻ đẹp của người phụ nữ xưa bộc lộ trong tính chịu đựng, tần tảo, chịu thương chịu khó phục vụ gia đình chồngcon. Ngày nay, một nửa thế giới không còn khép mình trong “ánh nâu màu sồi” xưa cũ nữa. Phụ nữ ngày nay năng động trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Nền kinh tế trí thức ra đời, người phụ nữ tìm được vị trí của mình trong xã hội. Cái đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ hiện đại vẫn có sự kế tiếp vẻ đẹp tinh thần của người phụ nữ xưa. Giờ đây, tam tòng tứ đức được nhìn nhận trên những khía cạnh khác cởi mở hơn. Tam tòng thể hiện sự gắn bó chung thuỷ của người phụ nữ với gia đình vốn là đức tính truyền thống của người phụ nữ Việt Nam hiện nay đức tính ấy vẫn là vẻ đẹp tiềm ẩn trong tâm hồn họ. Về Công dung ngôn hạnh vẫn luôn là phẩm chất hàng đầu của người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại. *Dung: tức dung mạo của người phụ nữ. Phụ nữ thời nay chú ý đến việc chăm sóc dung nhan của mình. Trên thế giới tư lâu đã có câu danh ngôn: Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Cái đẹp về ngoại hình bổ trợ cho cái đẹp về tinh thần. Cha ông ta chẳng đã có câu: “Trông mặt mà bắt hình dong”. Phụ nữ là một nửa thế giới, họ là biểu tượng cho cái đẹp, do đó người phụ nữ phải xác định cho vai trò của mình làm đẹp cho mình cũng là cho gia đình và xã hội. Trong xã hội hiện đại người phụ nữ có dung nhan dễ nhìn, duyên dáng sẽ thuận lợi hơn trong công việc và giao tiếp rất nhiều. *Công: trong thế kỷ, cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang bùng nổ. Thế giới đã đưa ra nhận xét rằng: “Nam giới đại diện cho thời đại công nghiệp, nữ giới đại diện cho thời đại thông tin”, nhằm nâng cao vai trò của người phụ nữ. Đối với người phụ nữ Việt Nam chữ “Công” không còn dừng lại ở những việc trong nhà mà tiến tới những việc ngoài xã hội. Người phụ nữ đã tiếp cận với tri thức hiện đại và góp phần không nhỏ vào việc xây dựng đất nước. Vẻ đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ hiện đại có nét nổi bật đáp ứng nhu cầu của xã hội đó là vừa nỗ lực trong công tác chuyên môn vừa chăm lo cho việc nhà cửa, con cái. Theo lời phát biểu của Tiến sĩ Viện Khoa học công nghệ Việt Nam - Đặng Thị Cẩm Hà : “Giáo dục con cái vẫn là vai trò quan trọng nhất của người phụ nữ”. Trong một cuộc hội thảo nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cũng từng phát biểu: “Tôi đề cao vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới là văn hoá và trí thức” … Thực sự trong xã hội hiện nay người phụ nữ chịu nhiều sức ép hơn đàn ông về công việc gia đình và cả xã hội. Nhưng bao giờ cũng vậy “đằng sau thiên tài và anh hùng đều có hình ảnh một người phụ nữ”. *Ngôn: Trong khoa học tâm lý có đề cập đến vấn đề tư duy được phản ánh qua ngôn ngữ. Người phụ nữ ngày nay có tri thức cao hơn do đó tiếng nói của họ có trọng lượng và vị trí riêng trong xã hội. Theo lời giáo sư Lê Thi bàn về chữ Ngôn của người phụ nữ thì: “Không dễ dàng thừa nhận, nhưng tiếng nói, giọng nói của người phụ nữ quả là có sức thuyết phục nhất thế gian… Ngôn ngữ biểu đạt ý nghĩ, nhận thức của người phụ nữ với cuộc sống”.Ngôn ngữ của phụ nữ ngày nay táo bạo hơn, khôn ngoan hơn. Theo tôi, vẻ đẹp trong ngôn từ của người phụ nữ chính là những phát ngôn nhẹ nhàng mà sâu sắc, vừa khoa học rõ ràng lại vừa có tính mềm mại uyển chuyển, có tác dụng rất hiệu quả. Đúng như câu tục ngữ “Lạt mềm buộc chặt” mà cha ông ta đã dạy. Nếu như chữ Dung biểu thị cho vẻ ngoài của người phụ nữ tạo ra sức lôi cuốn thì chữ “Hạnh” mới là thước đo phẩn chất của người phụ nữ. Người phụ nữ đẹp trong thời hiện đại là người có văn hoá, phẩm chất tốt, có tính chung thuỷ, vị tha. Người phụ nữ phải là người điều hoà trong gia đình, luôn luôn có tính lạc quan… Trong Hy Lạp cổ có câu: “Nhẹ dạ và nông nổi đích thị mi là đàn bà”. Và mới đây Phó giáo sư Nguyễn Thị Minh Thái (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cũng nói: Chị giống như bất kỳ người phụ nữ nào dù thông minh tài giỏi đến đâu vẫn có những thứ nhẹ lòng vốn có. Nhìn từ góc độ khác, phụ nữ là phái yếu cần sự che chở của phái mạnh. Đức tính ấy cũng là nét đặc trưng cho sự duyên dáng, thuỳ mị của người phụ nữ. Đúng như câu danh ngôn “Nếu thượng đế sinh ra phụ nữ trước, chắc ngài đã chẳng sinh ra hoa hồng”. Phụ nữ bao giờ cũng vậy, họ là biểu tượng cho vẻ đẹp của nhân loại. Ngày nay, người phụ nữ không chỉ đẹp về vẻ bề ngoài, họ có những vai trò phẩm chất biểu thị cho tri thức xã hội. Họ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam. Nói đến vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Chúng ta hiểu đó là vẻ đẹp kết tinh của những người phụ nữ tần tảo từ ngàn đời. Bốn chữ Công - Dung - Ngôn - Hạnh xuất phát từ đạo Nho giáo, Khổng giáo, tuy nhiên đi vào nước ta nó đã hoà nhập vào vốn văn hoá truyền thống đạo đức của con người Việt Nam, đặc biệt là người phụ nữ. Người phụ nữ, họ là một nửa thế giới. Nếu như trước đây người ta nghĩ đến người phụ nữ với vẻ đẹp về sự chịu đựng khuất phục thì nay những người phụ nữ trong thời đại mới đã cho ta thấy một điều khác. Người phụ nữ Việt Nam giờ họ có tiếng nói riêng có đời sống riêng. Họ đẹp một vẻ đẹp tự tin, hoàn thiện hơn. Đứng trước phụ nữ thế giới, những người phụ nữ Việt Nam có quyền tự hào vì năm 2005 chúng ta đã có một trong mười người phụ nữ đẹp nhất thế giới: Hoa hậu Nguyễn Thị Hiền. Ngoài ra biểu trưng cho trí tuệ cho linh hồn Việt, chúng ta có rất nhiều người phụ nữ thành danh trên vũ đài chính trị, nghiên cứu khoa học. Ví dụ như : Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Bình. Người đại diện cho phát ngôn của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bà Tôn Lữ Thị Ninh, và còn rất nhiều những người phụ nữ khác đã và đang làm rạng danh cho truyền thống phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Đúng như Nghị quyết của Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2002 - 2007) đề ra mục tiêu “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khoẻ, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích của cộng đồng”. Từ những điều trên, chúng ta thấy vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại không chỉ là kết tinh vẻ đẹp của dân tộc mà tới nay còn hội tụ vẻ đẹp của nên tri thức Á Đông - nhân loại. Đã khi nào các bạn đặt ra câu hỏi tại sao phụ nữ được gọi là phái đẹp. Thuật ngữ đó xuất hiện từ khi nào? Phải chăng ngay từ lúc sinh ra người phụ nữ đã được tạo hoá ưu ái ban cho một vẻ đẹp riêng. Vẻ đẹp đó không chỉ đơn thuần là những cái thểhiện ra bên ngoài mà nó bao gồm tất cả những điều ẩn chứa sâu sa trong tâm hồn, trong ý thức của mỗi con người. Vậy vẻ đẹp của người phụ nữ có theo một khuôn mẫu nào đó. Trở lại quá khứ, dưới thờiđại, khiến người phụ nữ là người chịu nhiềuđau khổ nhất. Đạo “Tam tòng, tứ đức” đẩy người phụ nữ vào cảnh “một cổ hai tròng”, ở vai yếm thế người phụ nữ chỉ có cửa lẽo đẽo theo chồng, sướng nhờ chồng, đánh giá nhờ chồng “Hình ảnh của phụ nữ ngày xưa dường như ở hai địa chỉ: đi lấy chồng, thì là một bến đò ngang, còn lấy được chống sang - thì là cái võng tía đang kẽo kẹt trên vai kẻ hầu người hạ bám theo chiếc võng của chồng (1). Quan niệm khi đó người phụ nữ đẹp thường là người uỷ mị, dịu hiền, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ… Nhưng ngày nay vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại lại được đánh giá bởi nhiều yếu tố mạnh mẽ hơn: bên cạnh sự dịu hiền cần có sự thông minh trí tuệ và có học thức, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nhưng vẫn cần có sự nhanh nhạy, bản lĩnh và quyết đoán trước những vấn đề quan trọng. Khi nói nói về phụ nữ có quan điểm “nhất dáng, dì da” những đó không phải là chủ đạo vẻ đạp của người phụ nữ. Một cô gái rất xanh chưa hẳn đã là hấp dẫn. Người phụ nữ hiện đại hấp dẫn mọi người ở sự thông minh giỏi dang, uyên bác, quan niệm “phụ nữ không tài mới là đức” (2) không còn phù hợp với thời đài ngay này. Thông minh, uyên bác thể hiện ở sự hiểu biết, trí thức vềcuộc sống, thể hiện tỏng công việc, Xưa kia người phụ nữ chỉ có công việc là “tề gia, nội trợ”, thôi thì ngày nay người phụ nữ hiện đại khôgn chỉ nội trợ “tề gia mà còn tham gia vào chính trường, cả những lĩnh vực tưởng như chỉ giành cho phải mạnh. Đặc biệt là họ làm cũng không kém gì phải đối nghịch mình. Trên thế giới có không ít quốc gia có những người đứng đầu là phụ nữ… Không ai cảm thấy chán ngán khi được nói chuyện với một cô gái có tri thức uyên bác, am hiểu mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sự hiểu biết giúp cho người phụ nữ làm việc có hiệu quả, nhanh nhẹn, năng động. Trong môi trường làm việc với năng suất cao như hiện nay, một người chậm chạp liệu có phù hợp? Người phụ nữ nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng lại là người nhanh nhẹn trong công việc, công việc có nặng nề cũng không than vãn sẽ được trọng dụng vì công việc là yếu tố quan trọng, là phương pháp làm đẹp hữu hiệu của phái đẹp. Người phụ nữ hiện đại không muốn phụ thuộc kinh tế vào người khác. Họ muốn có một công việc độc lập và thu nhập ổn định, điều đó tạo cho họ sự tự tin để hưởng thụ thành quả công việc của mình. Không chỉ phái mạnh mới có tham vọng đối với sự nghiệp mà ngày nay người phụ nữ không chịu lép vế với phái mày râu họ luôn biết tận dụng để nâng cao chuyên môn, không ngừng học hỏi để trở thành chuyên gia trên mọi lĩnh vực. Thực tế, phụ nữ hiện nay không kém gì nam giới cũng xông pha, nhiệt tình, phấn đấu hết sức mình. Đã có những nhận xét: trong công việc (đặc biệt ở lĩnh vực kinh doanh) phái đẹp thường có hiệu quả hơn bởi nhờ sự dịu dàng, chịu đựng, khéo léo của người phụ nữ, đã giúp họ chuyển những tình huống bất lợi thời có lợi, chuyển thất bại sang thành công. Không tự dưng người phụ nữ lại được gọi là “phái đẹp”, nhà Mĩ học người Mĩ Icantơ nói “vẻ đẹp không ở trên môi hồng người thiếu nữ mà trong con mắt của kẻ si tình”. Đó là một cái nhìn chủ quan. Nhưng người phụ nữ phải biết làm gì để không chỉ đẹp trong”con mắt của kẻ si tình” mà đẹp trong cái nhìn của tất cả mọi người. Vẻ đẹp không chỉ là ở bề ngoài nhưng bề ngoài lại là yếu tố đầu tiên quyết định vẻ đẹp. Đó là cái mà người ta nhìn thấy, cảm nhận được đầu tiên. Bề ngoài (hình thức) không chỉ ở khuôn mặt hay “nhất dáng nhì da” mà đó còn là cách ăn mặc, trang điểm theo một phong cách riêng. Một khuôn mặt đẹp nhưng trang điểm không đẹp hay một vóc dáng chuẩn nhưng ăn mặc không “chuẩn” ũng không toát ra cái đẹp. Trái lại một khuôn mặt không xanh đẹp nhưng ai hình thấy cũng thích, một dáng vóc không chuẩn, không chạy theo mốt mà có cách ăn mặc theo phong cách riêng của mình cũng rất hấp dẫn. Đó là những cô gái biết cách ăn mặc, trang điểm. Họ luôn hấp dẫn mọi người giống như “một hai rượu vang càng để lâu càng ngon”. Hướng tới một người phụ nữ tự tin với nét đẹp thanh lịch, duyên dáng và hấp dẫn là mong muốn của các nhà thiết kế “Người đẹp vì lụa” người xưa đã nói như thế. Vẻ đẹp bên ngoài còn được thể hiện qua phong thái: một phong thái ung dung, một bước đi vững chãi, tự tin cũng sẽ có được sự thu hút rất lớn, nhất là ở người phụ nữ. Bởi nó phần nào toát lên vẻ đẹp tâm hồn của họ. Trong trí đức của người phụ nữ có một đức đó là “ngôn” tức là lời nói, nó không chỉ áp dụng với phụ nữ xưa mà ngày nay lời nói càng trở nên quan trọng, là yếu tố quyết định vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại. “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lờimà nói cho vừa lòng nhau”. Thật chẳnghay ho gì khi bạn buông những lời thô tục, khó nghe trước mặt mọi người đó là một người phụ nữ. Một người lịch sử khi nói nang phải biết giữ lời, giữ ý, nói chậm rãi, không hấp tấp vội vàng, không vừa cười vừa hói, tránh nghĩ sao nói vậy. Một người phụ nữ biết pha một chút dí dỏm, hai hưcớ, (nhưng đúng lúc đúng chỗ) sẽ thu hút nhiều người. Dịu dang, nhỏ nhẹ là đức tính của người phụ nữ vì vậy nói năng, người phụ nữ cũng cần giữ được sự dịu dàng, hoà nhã tế nhị. Ngay cả khi nóng giận bạn sẽ đạt được những kết quả như ý. Người xưa đã có câu “Nói ngọt sẽ lọt đến xương”. Có không ít trường hợp có những cô gái rất xinh nhưng không hấp dẫn bời vì lời ăn tiếng nói. Lời nói còn thể hiện sự hiểu biết, trí tuệ của người phụ nữ. Đáng tiếc là ngày nay có rất nhiều những cô gái… Để thể hiện là một người có phong cách nói năng, người phụ nữ cần tạo cho mình một phong thái ung dung, cử chỉ khoan thai, đặc biệt là khuôn mặt tươi tắn, vui vẻ và phải biết không chế tâm trạng. Nội dung giao tiếp là yếu tố quan trọng thể hiện bạn là một người ăn nói lịch sử. Người ta thường nói là : “ăn nói có duyên”, tức là thu hút người nghe. Nhưng làm sao để thu hút được người nghe? Tức là nội dung lời nói phải phù hợp với người nghe, gắn với sở trường của họ, hay là những vấn đề cả hai cùng quan tâm. Với những người không bao giờ xem bóng đá, đừng bao giờ đem chuyện các cầu thủ ra để nói với họ… “Sảy chân còn hơn sảy miệng”, người phụ nữ cần tập cho mình thói quen nghe đâu bỏ đó, không tuỳ tiện rêu rao chuyện người khác, gây khó khăn cho đối phương. Trong cuộc sống ta đã gặp không ít trường hợp người có học thức mà khi nói chuyện sao khó nghe vô cùng, trái lại có những người trình độ chẳng đáng gì nhưng nói năng lại rất mạch lạc, thu hút làm người khác say mệ. Hãy kết thúc cuộc chuyện trò bằng một nụ cười đó là kinh nghiệm. Người biết nói cười hợp lý trong bất kì vấn đề gì cũng là người biết cách nhìn và trông rõ những điều sảy ra xung quanh. Điều này lí giải vì sao trong các cuộc thi sắc đẹp phần thi ứng xử vẫn được xem trọng, nó đòi hỏi các thí sinh tham dự ngoài nhan sắc, còn phải có tri thức toàn diện, vốn sống, sự nhạy cảm văn hoá sâu sắc. Có nhiều người đẹp không chỉ được mọi người nhớ đến nhờ vẻ đẹp mà còn bởi cách ứng xử hay… Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện để thấy rằng: cách ăn nói của người con gái quan trọng như thế nào? Có một chàng trai ngay từ đầu bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của một cô gái, mà theo anh ta có một má núm đồng tiền và miệng cười cứ như đoá hoa hàm tiếu. Chàng trai tìm mọi cách tiếp cận và chỉ sau một cuộc nói chuyện anh thấy tiếc cho “đoá hoa hàm tiếu” đó bởi vì anh thấy mình như bị phỏng vấn mà không biết cuộc phỏng vấn gì?. Dù ở thời đại nào, xã hội nào khéo léo của bạn gái luôn được đánh giá cao bởi bản thân phái nữ chình là tác phẩm khéo léo, tinh xảo nhất của tạo hoá, ngạn ngữ phương Tây có câu “sống với phụ nữ khéo léo là được bước vào chốn thiên đường” . Sẽ có người cho như thế là cường điệu, nhưng hãy hỏi những người đàn ông, xem họ sợ gì nhất? Phái mày râu sợ nhất là cưới phải một người vợ vụng về. Sự khéo léo của người bạn gái thể hiện ở rất nhiều lĩnh vực: trong công việc và đặc biệt là trong lối sống ứng xử (đó là phẩm chất đạo đức). Trong xã hội hiện nay, với cường độ công việc cao nhiều khi các bạn không còn chú ý đến các công việc nhỏ nhặt như khâu vá, nấu nướgn sắp xếp nhà cửa mà luôn nghĩ rằng điều đó mình khônglàm đã có người khác làm: Khâu vá thì mang ra hiệu, nấu nướng đã có người giúp việc. Đặc biệt là với những cô gái được lớn lên trong những gia đình đầy đủ, được cha mẹ chăm sóc. Vì thế mà có người tiểu thư không biết một chú gì về nấu nướng, may vá. Những cô gái cho rằng mọi thứ bây giờ đều có sẵn: quân áo may sẵn, đồ ăn có sẵn vừa tiện vừa rẻ - đây là suy nghĩ thiếu sâu sắc, sự khéo léo không chỉ mang lại lợi ích thực tế mà còn thể hiện sự tinh tế hướng về cái đẹp thể hiện cái đẹp đặc biệt là ở giá trị tinh thần nó giúp con người xích lại gần nhau. Được thưởng thức một mốn ăn ngon là niềm vui của mọi người, sống trong căn nhà tuy nhỏ nhưng sạch sẽ ngăn nắp là niềm hạnh phúc. Thường thường những ngôi nhà chỉ có phái mày râu thường rất bề bộn mọi người nói vì nó thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Như vậy sự khéo léo của người phụ nữ quả thật rất quan trọng. Hỏi xem một ông chồng hay một người anh trai có tâm trạng như thế nào khi được người vợ hay người em gái của mình đơm lại cho một chiếc cúc áo, vá cho một vết thủng trên áo dù là rất nhỏ thôi. Chắc chắn họ sẽ rất vui vì cảm thấy mình được nâng niu chăm sóc. Người phụ nữ khéo léo sẽ biến mọi thứ thành tinh tươm, chẳng hạn với những bông hoa dại với những người bình thường nó sẽ mãi chỉ là những bông hoa dại mà thôi, nhưng dưới bàn tay của một người khéo léo nó sẽ biến thành một bông hoa đẹp, một tác phẩm nghệ thuật khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Tại sao có nhiều người phụ nữ rất nổi tiếng, công việc bộn bề nưhng họ vẫn muốn tranh thủ thời gian để chăm sóc gia đình nhưviệc tư duy nấu ăn. Có câu “con đường ngắn nhất là con đường đi qua dạ dạy người đàn ông”. Tại sao người phụ nữ không vận dụng điều đó. Nhưng quan trọng nhất là sự khéo léo trong lối sống và ứng xử hàng ngày. Đặc biệt người phụ nữ phải vượt qua nhiều mối quan hệ “mẹchồng, nàng dâu” rồi chị dâu em chồng”. Một cô gái khéo léo sẽ khó làm mất lòng ai, một cô dâu khéo ở lẽ làm vui lòng nhà chồng. Cuộc sống vô cùng phức tạp, với vai trò là một bà chủ gia đình, người phụ nữ càng phải khéo léo “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Khéo léo thể hiện sự thông minh nhạy cảmcủa người phụ nữ. Các bà mẹ ngày nay khi chọn vợ cho con trai đều mjốn thử tài khéo léo của cô con dâu tương lai bởi vì người hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp của con trai bà sau này. Trong gia đình người phụ nữ là người giữ hoà khí, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người chồng và người con. Không ít người phụ nữ được chồng nể phục, tôn trọng bởi sự đảm đang, chu đáo và khéo léo của mình. Khéo léo là tổng hợp những điểm quý giá ở người phụ nữ như, khả năng trí tuệ, kiến thức lẫn sự siêng năng chăm chỉ, ham học hỏi lẫn khéo tay hay làm những người phụ nữ như thế sẽ có sức thu hút rất mạnh mẽ. Người đàn ông luôn tìm thấy ở những người phụ nữ đó một sự bình yên và thú vị trong cuộc sống. Trong quan hệ vợ chống sự khéo léo của người phụ nữ còn thể hiện ở sự đồngcảm với người chồng của mình: là người biết chia sẻ với mọi vui buồn khó khăn với chồng. Có những người phụ nữ càng về sau càng nhận được tình yêu đằm thắm hơn ở người bạn đời vì họ có một thứ nhan sắc khác: đó là khả năng đồng cảm biết chia sẻ cực kỳ tinh tế mà tạo hoá đặc biệt ban cho phái nữ. Cho nên có những người phụ nữ tuy không đẹp nhưng tâm hồn phong phú có kiến thức và biết đồng cảm vẫn luôn tạo được sự quyến luyến không rời ở người bạn đời của mình. Ở mọi thời đại vai trò của người phụ nữ luôn được đề cao vì thế vẻ đẹp phái đẹp cũng được quan tâm. Có rất nhiều người quan niệm khác nhau về người phụ nữ hiện đại: người phụ nữ hiện đại phải là người năng động, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Người phụ nữ hiện đại phải khéo léo, tinh tế… tuỳ theo hoàn cảnh mỗi người phụ nữ hãy tự phát huy những gì tạo hoá đã ban tặng cho để vẻ đẹp đó sẽ là vĩnh hằng. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tập bài giảng của TS. Mỹ Học Thế Hùng. Mỹ học đại cương - Đỗ Văn Khang. Đạo đức học - Mỹ học và đời sống văn hoá nghệ thuật. Báo điện tử Việt Nam net Báo điện tử đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.- Bai viết của Giáo sư Lê Thi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmh03.doc
Tài liệu liên quan