• Tiểu luận Mối liên hệ giữa quản lý đất đai và kiến thức địa líTiểu luận Mối liên hệ giữa quản lý đất đai và kiến thức địa lí

  MỞ ĐẦU Trước kia, khi tôi chưa được học sâu về môn học địa lý thì tôi chưa nhận thấy tầm quan trọng của quy luật địa lý đối với việc quản lý đất đai. Tuy nhiên, khi tôi đi sâu nghiên cứu về môn học này, tôi đã phần nào thấy được mối liên quan mật thiết giữa việc quản lý đất đai với các kiến thức địa lí. Như chúng ta đã biết, đất đai là môi trường s...

  doc10 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1350 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thử nghiêm cho dự báo dông ở Việt NamĐề tài Thử nghiêm cho dự báo dông ở Việt Nam

  MỤC LỤC CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ DÔNG 5 1.1. HIỆN TƯỢNG DÔNG. 5 1.2. PHÂN LOẠI DÔNG. 5 1.3. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA Ổ DÔNG. 6 1.4. NHỮNG ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÂY DÔNG. 8 1.4.1. Những điều kiện nhiệt lực. 9 1.4.2. Những điều kiện động lực. 10 1.5. SỬ DỤNG CHỈ SỐ BẤT ỔN ĐỊNH CỦA KHÍ QUYỂN ĐỂ Dự BÁO DÔNG. 10 1.5.1 Chi số Boyd 10 ...

  doc28 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu LongTiểu luận Nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU 2 NỘI DUNG 3 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 3 2. NGUỒN LỰC TỰ NHIÊN 5 2.1. Nguồn lực tự nhiên của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng 5 2.2. Nguồn lực tự nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long 8 3. NGUỒN LỰC DÂN CƯ VÀ LAO ĐỘNG 12 4. MỘT SỐ NGUỒN LỰC KHÁC 14 KẾT LUẬN 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 ...

  doc19 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 3040 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Đề cương chi tiết thành lập và in bản đồ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tỉnh Đắc Lắc tỉ lệ 1:650.000Đề tài Đề cương chi tiết thành lập và in bản đồ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tỉnh Đắc Lắc tỉ lệ 1:650.000

  MỤC LỤC PHẦN I: NỘI DUNG VÀ TÌNH HÌNH KHU VỰC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ 1 I. Nhiệm vụ và yêu cầu chung 1 A. Nhiệm vụ : 1 B. Mục đích 1 C. Yêu cầu 2 1. Kích thước và bố cục: 2 2. Nội dung: 2 II. Đặc điểm địa lý của khu vực thành lập bản đồ. 2 1. Vị trí địa lý. 2 2. Địa hình 3 3. Thuỷ văn 3 4. Đặc điểm về đất đai 3 5. Đặc điểm hành chính, giao thông 4 6. Tình...

  doc21 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1282 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nghiên cứu địa lý kinh tế-xã hội New ZealandĐề tài Nghiên cứu địa lý kinh tế-xã hội New Zealand

  MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG 2 I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN. 2 1. Lịch sử hình thành 2 2. Vị trí địa lý 4 Địa hình 4 Khí hậu 5 II. DÂN CƯ – XÃ HỘI VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ. 8 1. Dân cư 8 2. Đời sống xã hội 11 3. Chế độ chính trị. 15 Thể chế chính trị 15 III. KINH TẾ 15 1. Tổng quan nền ki...

  doc35 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1471 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận Địa lý kinh tế xã hội đảo Cát BàTiểu luận Địa lý kinh tế xã hội đảo Cát Bà

  MỤC LỤC Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI ĐẢO CÁT BÀ 1 1.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 1 1.1.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ RANH GIỚI HÀNH CHÍNH 1 1.1.2 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO 1 1.1.3 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH 2 1.1.4 ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU - THUỶ VĂN 3 1.1.5 ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG - ĐẤT 4 1.1.6 ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT - ĐỘNG VẬT 5 1.1.6.1 THỰC VẬT 5 1.1.6.2 ...

  doc39 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1894 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Hoàng Văn Thụ thành phố Bắc GiangKhóa luận Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Hoàng Văn Thụ thành phố Bắc Giang

  MỤC LỤC Trang Mở đầu 2 I. Tính cấp thiết của đề tài 2 II. Mục tiêu nghiên cứu 3 III. Phương pháp nghiên cứu 3 Chương I: Cơ sở lý luận khoa học và tính pháp lý của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4 1.1. Cơ sở lý luận 4 1.1.1. Đăng ký và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4 1.1.2. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là rất...

  doc20 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1488 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Địa lý kinh tế xã hội tỉnh Bình DươngTiểu luận Địa lý kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương

  MỤC LỤC I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỈNH 2 1. Vị trí địa lý 2 2. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ 3 II. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 4 1. Địa hình 4 2. Khí hậu 5 3. Tài nguyên đất 6 4. Về tài nguyên nước 8 5. Tài nguyên khoáng sản 10 6. Về tài nguyên rừng 11 III. TÀI NGUYÊN NHÂN VĂN 12 1. Dân số 12 2. Lao động và việc làm 12 3. Giáo dục – y tế 14 VI. ...

  doc45 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 3057 | Lượt tải: 15

 • Tiểu luận Địa lý kinh tế xã hội tỉnh Quảng TrịTiểu luận Địa lý kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị

  MỤC LỤC KHÁI QUÁT CHUNG 1 I. Diện tích tự nhiên, địa giới hành chính 2 II. Lịch sử phát triển của vùng đất 4 1. Thời tiền sử và sơ sử 4 2. Thời cổ đại 5 3. Từ thế kỷ XI đến đầu thế lỷ XIV 5 4. Sự phân chia hành chính 6 III. Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 8 1. Đặc điểm tự nhiên 8 2. Tài nguyên thiên nhiên 8 3. Đặc điểm tài nguyên nhân v...

  doc34 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2576 | Lượt tải: 9

 • Tiểu luận Địa lý kinh tế xã hội tỉnh Cà MauTiểu luận Địa lý kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 I. Giới thiệu chung 1 1. Vị trí địa lí 1 2. Diện tích - dân số 2 3. Các đơn vị hành chính 2 II. Lịch sử hình thành và phát triển của Cà Mau 3 III. Phân tích các đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của tỉnh 4 1. Địa hình 4 2. Khí hậu 5 3. Tài nguyên đất 5 4. Tài nguyên nước 6 5. Tài nguyên sinh vật 7 6. Tài nguyên khoáng s...

  doc29 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2068 | Lượt tải: 1