Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành - Nghệ An

Mục lục Lời mở đầu 1 Chương I 3 I.Một sè vấn đề cơ bản về thị trường nông sản hàng hoá. 3 1.Khái niệm chung về thị trường nông nghiệp. 3 2. Kênh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp . 4 2.1.Vị trí của kênh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: 4 2.2.Các loại kênh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: 5 3. Những đặc trưng cơ bản của thị trường nông sản. 7 3.1 Cung trong thị trường nông sản: 8 3.1.1 Nội dung cung trong thị trường nông sản. 8 3.1.2 Dặc điểm của cung trong thị trường nông sản. 8 3.2 Cầu trong thị trường nông sản 9 3.2.1 Nội dung cầu trong thị trường nông sản: 9 3.2.2. Đặc điểm của cầu trong thị trường nông sản: 10 3.3. Cân bằng thị trường nông sản. 11 3.3.1.Những yếu tố tác động đến thị trường nông sản hàng hoá. 11 Chương II: Thực trạng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hoá của huyện Yên Thành trong thời gian vừa qua 13 A-Những thành công và thách thức đối với thị trường nông sản phẩm ở Việt Nam. 13 B-Thực trạng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hoá của huyện Yên Thành trong thời gian qua. 14 I.Vài nét về huyện Yên Thành. 14 II- Thực trạng tiêu thụ nông sản của Yên Thành trong những năm qua. 18 1. Tình hình sản xuắt nông sản. 18 2. Một số đánh giá về tình hình tiêu thụ nông sản hàng hoá trong thời gian qua. 23 Chương III- định hướng và giải pháp phát triển thị trường nông sản của huyện Yên Thành . 25 I.Định hướng sản xuất nông nghiệp và dự báo nhu cầu thị trường nông sản hàng hoá trong thời gian tới. 25 1. Dự báo nhu cầu thị trường trong nước trong thời gian tới 25 1.1.Thị trường xuất khẩu: 25 1.2. Thị trường trong nước: 27 2.Định hướng sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới của tỉnh Nghệ An. 27 2.1.Định hướng chung 27 II. Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hoá ở Yên Thành trong thời gian tới. 33 1.Các giải pháp tác động tới khâu sản xuất nông sản . 33 2.Các giải pháp tác động tới khâu lưu thông 35 2.1.Cơ sở của các giải pháp 35 2.2. Những giải pháp chủ yếu về thị trường, kênh tiêu thụ nông sản . 36 Tiêu thụ nông sản tốt làm tăng thu nhập, kích cầu , làm tăng mức tiêu thụ nông sản của nông dân . 38 III. Một vài kiến nghị về vấn đề mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản . 38 1.Kiến nghị đối với chính quyền huyện Yên Thành 38 2.Kiến nghị đối với Nhà Nước 38 Kết luận 40 Tài liệu tham khảo 41

doc65 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 2091 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản của Yên Thành - Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docong san hang hoa.doc