English Grammar – Ngữ Pháp Tiếng Anh

Ngữ pháp là một hệ thống của một ngôn ngữ. Mọi người đôi khi mô tả ngữ pháp là "quy tắc" của một ngôn ngữ, nhưng trong thực tế, ngôn ngữ không có quy tắc *. Nếu chúng ta sử dụng từ "quy tắc", chúng tôi đề nghị rằng ai đó tạo ra các quy tắc đầu tiên và sau đó nói ngôn ngữ, giống như một trò chơi mới. Nhưng ngôn ngữ không bắt đầu như thế. Ngôn ngữ bắt đầu bởi những người làm âm thanh đó phát triển thành các từ, cụm từ và câu. Không có ngôn ngữ thường nói là cố định. Tất cả các ngôn ngữ thay đổi theo thời gian. Những gì chúng ta gọi là "ngữ pháp" chỉ đơn giản là một sự phản ánh của một ngôn ngữ tại một thời gian cụ thể. Chúng ta cần phải học ngữ pháp để học một ngôn ngữ? Câu trả lời ngắn gọn là "không". Rất nhiều người trên thế giới nói tiếng mẹ đẻ của mình mà không cần phải nghiên cứu ngữ pháp của nó. Trẻ em bắt đầu nói chuyện trước khi họ thậm chí còn biết từ "ngữ pháp". Nhưng nếu nghiêm túc trong việc học ngoại ngữ, câu trả lời dài là "có, ngữ pháp có thể giúp bạn để tìm hiểu một ngôn ngữ hơn một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn." Điều quan trọng là để suy nghĩ về ngữ pháp như là một cái gì đó mà có thể giúp bạn, như một người bạn. Khi bạn hiểu được ngữ pháp (hay hệ thống) của một ngôn ngữ, bạn có thể hiểu được nhiều điều cho mình, mà không cần phải yêu cầu một giáo viên hoặc tìm trong một cuốn sách. Vì vậy, suy nghĩ của ngữ pháp như là một cái gì đó tốt, một cái gì đó tích cực, một cái gì đó mà bạn có thể sử dụng để tìm theo cách của bạn - giống như một biển hiệu hoặc một bản đồ.

pdf126 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1001 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu English Grammar – Ngữ Pháp Tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfEnglish Grammar 8211 Ng7919 Phamp225p Ti7871ng Anh.pdf
Tài liệu liên quan