Khóa luận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác tuyên truyền và phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trên địa bàn thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

LỜI CẢM ƠN 1 PHẦN MỞ ĐẦU 2 PHẦN NỘI DUNG 6 A. CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ TIẾP CẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6 I. CÁC KHÁI NIỆM 6 1. Ma túy 6 2. Nghiện hút ma túy 7 3. Tham gia 8 4. Phòng chống 8 5. Tác hại sinh hoạt của tệ nạn ma túy với đời sống con người như thế nào? 9 II. MỘT VÀI NÉT LỊCH SỬ VỀ MA TUÝ 12 III. TỆ NẠN MA TUÝ ĐẨI VỚI CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI 12 1. Tác hại đối với người nghiện 12 2. Gây tác hại đối với gia đình 12 3. Đối với con cái và nòi giống 13 4. Ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước 13 B- I. TÌNH HÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA BÀN THỊ XÃ MÓNG CÁI – TỈNH QUẢNG NINH 19 1. Thực trạng công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý của Đoàn Thanh niên trên địa bàn Thị xã Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh 25 2. Thực trạng công tác phòng chống tệ nạn ma tuý của các nghành, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn Thị xã Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh 30 3. Các hoạt động của Đoàn trong công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trên địa bàn Thị xã Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh 33 C. NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ MÓNG CÁI – TỈNH QUẢNG NINH 36 I. NGUYÊN NHÂN 36 1. Nguyên nhân khách quan 36 2. Nguyên nhân chủ quan 38 II. GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ 39 1. Giải pháp 39 2. Khuyến nghị 39 PHẦN KẾT LUẬN 41

doc47 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1439 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác tuyên truyền và phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trên địa bàn thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g khắp để đấu tranh xoá bỏ tệ nạn xã hội. - Trong đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội phải sử dụng tổng hợp các biện pháp tuyên truyền giáo dục cho TTN thấy rõ các tác hại của tệ nạn xã hội. Từ đó có thái độ phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư. V. VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TRONG VIỆC THAM GIA VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ Thực hiện Chỉ thị 06/CT-TW ngày 30-11-1996 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý trong những năm qua. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có những chủ trương, biện pháp thực hiện: các kế hoạch chương trình hanhd động, các nghị quyết của ban chấp hành về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý trong học sinh, sinh viên và TTN. Kết quả hoạt động phòng chống ma tuý trong TTN những năm qua với nhiều nội dung hoạt động cụ thể phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương đã góp phần nâng cao nhận thức, làm chuyển biến thái độ, hành vi của TTN và nhân dân về tệ nạn ma tuý. Vận động và tổ chức cho đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động phòng chống ma tuý. Đoàn viên thanh niên đã phát động phong trào thanh niên thực hiện "ba nên, ba không" về phòng chống ma tuý. Từ phong trào này đã phát động được hàng triệu thanh niên tham gia vào các hoạt động triệt phá cây thuốc phiện và trồng cây thay thế. Trong công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm đến đối tượng thanh niên, vì họ dễ bị sa vào các tệ nạn xã hội, đồng thời Đảng và Nhà nước ta cũng giao trong trách cho Đoàn Thanh Niên tuyên truyền, giáo dục cho TTN và phát huy phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, do đó Đoàn có quyền và có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo tham gia ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội ở các cấp, có quyền tham gia xây dựng chính sách, chương trình hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội. Đoàn là tổ chức chính trị-xã hội, là trường học XHCN của thanh niên Việt Nam. Đoàn cần phải giáo dục định hướng về giá trị, về những chuẩn mực xã hội tiến bộ cho thanh niên để họ có đủ nhận thức và khả năng làm chủ hành vi. Do đó biện pháp tuyên truyền, giáo dục với phương trâm "lấy lòng người là chính, lấy xây để chống", xây dựng lối sống văn minh lành mạnh, hình thành những chuẩn mực xã hội mới đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống những biện pháp tổ chức hoạt động của Đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội quân xung kich cách mạng, là đội dự bị tin cậy của Đảng nên Đoàn cần phải giáo dục và tổ chức cho thanh niên xung kích, đi đầu thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý như: phát hiện tố giác tội phạm và những người mắc nghiện. Tuyên truyền, vận động các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động quần chúng nhân dân thực hiện lối sống văn minh, kiên quyết loại bỏ các tệ nạn xã hội ra khoi đời sống xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của tuổi trẻ. Do đó Đoàn cần phải tiến hành giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội để bảo vệ thanh niên. Đồng thời đối với những thanh niên đã mắc nghiện Đoàn cần vận động họ để họ chữa trị hồi phục và tái hoà nhập cộng đồng. Đoàn cần giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và pháp luật phòng chống tệ nạn nghiện hút đối với TTN. Những người nghiện ma tuý sẽ không thể có ước mơ, hoài bão, không thể làm gì cho dân tộc, đất nước với một cơ thể ốm yếu, nghiện ngập. Phải ngăn chặn tệ nạn ma tuý, không thể thờ ơ trước cảnh một bộ phận thanh niên bước vào con đường nghiện hút, tiêm chích ma tuý ngày càng gia tăng. Ý thức được trách nhiệm của mình trước sự đe doạ của ma tuý với tuổi trẻ, trong những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tham gia tích cực "Cuộc chiến phòng chống ma tuý" để giành giật tuổi trẻ ra khỏi tệ nạn nguy hiểm này. Trong chương trình quốc gia phòng chống và kiểm soát ma tuý, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tư cách là một thành viên trong Ban Chủ nhiệm chương trình, Đoàn đã có kế hoạch tham gia trực tiếp vào 3 mục tiêu của Chương trình Quốc gia. - Đoàn tham gia chương trình truyền thông giáo dục phòng chống ma tuý trong TTN. Đưa nội dung phòng chống ma tuý vào sinh hoạt Đoàn. - Đoàn tham gia vào chương trình vận động các gia đình trẻ từ bỏ trồng cây thuốc phiện, cần sa để trồng các loại cây có ích khác. - Đoàn tham gia vào chương trình cai nghiện ma tuý cho TTN và giải quyết vấn đề sau cai nghiện. Hướng nghiệp, dạy nghề để họ hoà nhập vào cuộc sống. Vì lợi ích của tuổi trẻ và sự lành mạnh của đời sống xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ thực hiện 3 mục tiêu trên, nhằm góp phần tích cực trong cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý và loại trừ ra khỏi đời sống xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các nghành có liên quan nhằm ngăn chặn và đẩy lùi hiểm họa của Đoàn để tạo dư luận xã hội về việc phòng chống nghiện hút, tiêm chích ma tuý. Đoàn sẽ cùng với lực lượng bảo vệ trật tự, trị an phát hiện để các cơ quan nhà nước xử lý các tụ điểm, ổ chứa, buôn bán, sử dụng ma tuý. B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ MÓNG CÁI – TỈNH QUẢNG NINH I. TÌNH HÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA BÀN THỊ XÃ MÓNG CÁI – TỈNH QUẢNG NINH Thị xã Móng Cái nằm ở phía Đông bắc Tỉnh Quảng Ninh, diện tích tự nhiên bằng 520km2 trong đó 85% là đất liền, 15% là hải đảo, đồi núi chiếm 71% diện tích, dân số gần 8 vạn người, có 17 đơn vị hành chính (7 phường và 10 xã, trong đó có 4 xã trong diện đầu tư theo QD120-TTg, 2 xã trong diện đầu tư theo QD135-TTg). Trước năm 2006 có 3 xã, từ 1-1-2006 còn 2 xã là Hải Sơn và Bắc Sơn. Có trên 70km đường biên giới Quốc gia, tiếp giáp với nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, cú 5 dân tộc anh em cùng sinh sống: kinh, dao, tày, hoa, sán dìu. Từ 1 địa phương từ trước năm 1990 kinh tế xã hội chậm phát triển, nền kinh tế chủ yếu là thuần nông, lạc hậu. Nông nghiệp chiếm tới 80% GDP. Sau gần 10 năm thực hiện quyết định 675/TTg và quyết định 53/2001/QĐ-TTg của thủ tướng, Chính phủ về một số cơ chế chính sách ưu đãi phát triển đối với khu kinh tế, cửa khẩu. Móng Cái đó có bước phát triển nhanh, đến nay cơ cấu kinh tế thay đổi trong đó có các nghành thương mại - du lịch - dịch vụ phát triển mạnh, trở thành nghành kinh tế mũi nhọn và chiếm tới 70% trong GDP. Nghành Nông – Lâm – Ngư nghiệp đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá. Nghành Công nghiệp đang tranh thủ thời cơ trong việc khai thác thế mạnh, lợi thế của một khu kinh tế cửa khẩu và là một khu vực chuyển tiếp giữa hai khối kinh tế lớn, là ASEAN – Trung Quốc để phát triển. Lĩnh vực Văn hoá – Xã hội đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đến nay Móng Cái có hệ thống giáo dục tương đối hoàn chỉnh, thống nhất theo mô hình chuẩn Quốc gia. Quy mô trường lớp ngày càng phát triển, hầu hết các trường, lớp đều được xây dựng cao tầng và kiên cố. Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên rõ rệt. Tỉ lệ học sinh đến trường mỗi năm đều tăng, phong trào xã hội hoá giáo dục được quan tâm. Tạo điều kiện để đầu tư, phong trào “xã hội học tập” thông qua các hình thức, các trung tâm, học tập cộng đồng tại xã, phường đang phát huy hiệu quả, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Nghành y tế cũng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng khám chữa bệnh tại trung tâm y tế, và mạng lưới y tế cơ sở tầng bước được cải thiện: Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm súc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Lĩnh vực Văn hoá - Thông tin - Thể dục thể thao có nhiều tiến bộ, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng và khu văn hoá đang có bước phát triển và đi vào thực chất hơn. Công tác quản lý di tích được thực hiện tốt, hiện đã có một số công trình di tích lịch sử, văn hoá được xếp hạng Quốc gia. Phong trào thể dục thể thao sôi nổi thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Hệ thống truyền thanh, truyền hình hoạt động có hiệu quả phản ánh kịp thời các sự kiện kinh tế, chính trị của địa phương. Bên cạnh đó tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt pháp lệnh dân số, quan tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công tác thực hiện chính sách xã hội luôn được chú trọng đảm bảo, chủ trương chính sách của Đảng đến với mọi người dân, công tác xoá đói giảm nghèo được các cấp đoàn thể quan tâm và triển khai có hiệu quả. Hiện nay tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chỉ mới là: 4.17% đời sống nhân dân ổn định và từng bước được cải thiện. Tiềm năng và thế mạnh của Móng Cái đang có sức thu hút lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với những đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc và xây dựng CNXH. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thị xã Móng Cái đã vinh dự hai lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng (anh hùng lực lượng vũ trang, và anh hùng trong thời kì đổi mới). Hiện nay Móng Cái đó trở thành một trong hai trung tâm lớn của tỉnh Quảng Ninh, có vị trí quan trọng trong trục kinh tế trọng điểm Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh, cửa khẩu Móng Cái được xác định là biên giới cửa khẩu biên giới bộ quan trọng nhất của Việt Nam và là cửa ngõ quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữa các nước trong khu vực - nhất là trong quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Móng Cái có vị trí đặc biệt quan trọng trong hai hành lang kinh tế ( Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Côn Minh Trung Quốc) và một vành đai kinh tế quanh Vịnh Bắc bộ ( Quảng Tây- Móng Cái - Hạ Long - Đồ Sơn) Với tiềm năng thế mạnh trên mục tiêu phát triển của Móng Cái trong những năm sắp tới là: Quyết tâm xây dựng Móng Cái trở thành Thành phố đô thị loại II, trước mắt đã trở thành thành phố đô thị loại III và là thành phố Móng Cái trước năm 2010 theo đúng tình thần nghị quyết 54QĐ/TW của Bộ Chính trị và nghị quyết 19/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh Quảng Ninh. Thị xã Móng Cái hôm nay, Thành Phố Móng Cái – Trung Tâm kinh tế lớn của đất nước trong tương lai không xa sẽ trở thành hiện thực với thế mạnh mới, sức vươn tới ngày càng cao nơi địa đầu Đông Bắc của Việt Nam II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TUÝ HIỆN NAY Ở ĐỊA BÀN THỊ XÃ MÓNG CÁI – TỈNH QUẢNG NINH Mặc dù trong những năm gần đây, công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở nước ta đang được quan tâm, tăng cường củng cố về nhiều mặt. Song theo đánh giá của các cơ quan chức năng và dư luận xã hội thì tình hình tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn nghiện hút ma túy vẫn diễn ra hết sức phức tạp và ngày càng gia tăng. Hiện na tệ nạn nghiện hút đang là nỗi lo ngại của toàn xã hội. Tệ nạn nghiện hút ma túy như bóng ma đang luẩn quẩn ở nhiều nước trên thế giới. Ma túy không khác gì vòi bạch tuộc chứa đầy nọc độc, nó vươn tới đâu là hiểm hoạ tới đó. Ở Việt Nam trong những năm gần đây dù có nhiều biện pháp phòng chống nhưng tệ nạn nghiện hút ma túy chưa giảm mà còn có nhiều hướng gia tăng. Đặc biệt từ những năm 1990 trở lại đây, khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, tệ nạn nghiện hút ma túy lại phát triển đến mức đáng lo ngại. Theo số liệu thống kê của Ủy Ban Dân tộc Miền núi thì số lượng người nghiện ma tuý hàng năm tăng lên quá nhanh cụ thể là: Năm 1998 cả nước ước tính có 200.000 người nghiện. Năm 2000 cả nước ước tính có 500.000 người nghiện Đến na có khoảng hơn 700.000 người nghiện. Chỉ tính riêng Tỉnh Quảng Ninh, cuối năm 2006 có 3000 người nghiện. Đối tượng nghiện ma tuý rất đa dạng, già trẻ, gái trai đều có. Hiện nay trên toàn Thị xã Móng Cái có các con nghiện qua từng năm (từ năm 2000 đến năm 2003 - theo số liệu của Phòng Lao Động Thương binh và Xã hội Thị xã Móng Cái) là: Năm Số người nghiện 2004 55 2005 66 2006 76 2007 85 Càng đi sâu vào nghiên cứu tình hình hiện nghiện ma tuý trên địa bàn Thị xã Móng Cái, ta thấy vị trí Thị xã Móng Cái là một Thị xã biên giới đang trong quá trình đô thị hoá nhanh, nền kinh tế thị trường phát triển, đời sống nhân dân trong Thị xã ngày càng được nâng cao, nhưng bên cạnh đó còn kèm theo một số các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma tuý đang thâm nhập vào đời sống của nhân dân. Mặc dù được sự đầu tư, quan tâm phòng chống của các ban nghành, đoàn thể, Chính quyền các cấp nhưng tốc độ người nghiện ma tuý vẫn tăng nhanh (qua bảng số liệu trên). Theo báo cáo của Công an Thị xã Móng Cái số người nghiện ma tuý ở lứa tuổi TTN tăng nhanh: Năm Số người nghiện 2004 22 2005 27 2006 25 2007 20 Thành phần đối tượng nghiện ma tuý rất đa dạng, trước đây đối tượng nghiện hút chủ yếu là thanh niên không nghề nghiệp, có tiền án, tiền sự. Nhưng đến nay, tệ nạn ma tuý đã len lỏi vào các thành phần trong xã hội kể cả con em cán bộ nhà nước và đặc biệt là nó đã và đang thâm nhập vào học đường. Ở Thị xã Móng Cái đầu năm nay chỉ có thêm 1 người nghiện Hình thức lạm dụng ma tuý cũng trở nên đa dạng, với phương thức càng nhanh gọn hơn (đặc biệt là tiêm chích hút). Các loại ma tuý bị lạm dụng cũng phong phú hơn, chủ yếu là các loại ma tuý tổng hợp, tân dược, thuốc kích thích như cocain, heroin, hồng phiến, Moocphin... Người nghiện có thể thoả mãn nhu cầu về ma tuý ngay tại các quán nước, khu vệ sinh, bãi rác, gầm cầu... Chính việc buôn bán ma tuý đa dạng như thế dẫn đến hình thức sử dụng ma tuý rất phong phú. Hiện nay đa số các con nghiện sử dụng hình thức hút, hít, còn lại là tiêm chích. Sở dĩ có nhiều đối tượng dùng hình thức này vì nó rất đơn giản, đồng thời mua bán cũng hết sức dễ dàng. Còn một số con nghiện phải sử dụng hình thức tiêm chich là do họ ít tiền hoặc đã dùng ma tuý quá lâu rồi. Trước tình hình đó cho thấy, tệ nạn ma túy đã lan tràn vào từng ngõ ngách. Trong thực tế, nhiều gia đình có 4 người thì có 3 người mắc nghiện. Có những bà mẹ phải lấy cái chết của mình ra để cảnh tỉnh con cái, mong rằng chúng sẽ làm lại cuộc đời. Hiện nay người dân lại bắt đầu sử dụng "Crach", đó là một loại ma tuý cực kì khủng khiếp, số người sử dụng nó đa phần là con nhà giàu, dân chơi, có tiền và nghĩ rằng sử dụng "Crack" mới và sành điệu. Họ dùng nó ở mọi nơi, mọi lúc, những người nghiện họ coi việc hút, hít, tiêm chích là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Thực tế cho thấy, ma tuý, cái chết trắng lao vào Thị xã Móng Cái như một cơn gió độc, cuốn theo nhiều TTN, học sinh, sinh viên... Và đã có biết bao gia đình tan nát, vợ chồng bỏ nhau, con cái bỏ học vì trong gia đình có người nghiện ngập. Tệ nạn này phát triển kéo theo một loạt các tệ nạn khác nảy sinh: trộm cắp, cướp giật... ngày một tăng. Có thể khẳng định rằng ma tuý đang thực sự trở thành hiểm họa đối với thế hệ trẻ. Cái chết trắng đang rình rập treo lơ lửng đối với mọi gia đình. Đối với Quốc gia, nó hết sức nguy hiểm, như lời đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Đảng tại Hội Nghị toàn quốc về triển lãm chương trình phòng chống tệ nạn ma tuý năm 1998-2000 (ngày 19-20/10/1998) đã khẳng định: "Ma tuý như một loại giặc ngoại xâm, một kẻ thù còn nguy hại hơn cả giặc xâm lược vì nó làm hủy hoại cả nòi giống và dân tộc...". Như vậy, tuyên chiến với ma túy là cuộc đấu tranh không tiếng súng nhưng đầy gian nan thử thách vì tương lai tươi sáng của cả dân tộc mà đối tượng chủ yếu là trong cuộc chiến này là TTN. Đây là vấn đề đáng quan tâm, cần sự tập trung chỉ đạo của các cấp, các nghành để giải quyết dứt điểm tệ nạn này. Đồng thời bản thân chúng ta cũng cần phải giúp đỡ họ bằng cách: đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong TTN, học sinh, sinh viên, giúp những người nghiện đi cai nghiện để làm lại cuộc đời bằng tấm lòng của con người với con người. 1. Thực trạng công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý của Đoàn Thanh niên trên địa bàn Thị xã Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Thực tế đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội đã chứng minh rằng: trong "mặt trận không tiếng súng" nhưng vô cùng gian nan phức tạp, đầy rẫy cám dỗ và cạm bẫy thì công cụ pháp luật của Nhà nước chỉ có thể kiểm soát và hạn chế được phần nào. Cuộc đấu tranh không khoan nhượng này chỉ thực sự có hiệu quả một cách triệt để khi có sự tham gia tích cực của cộng đồng, không những tạo ra dư luận xã hội phê phán nghiêm khắc, mà còn bằng các chuẩn mực xã hội và các giá trị đạo đức tiến bộ để điều chỉnh các hành vi sai lệch. Do đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chức năng, nhiệm vụ định hướng giá trị cho thế hệ trẻ, là hạt nhân nòng cốt tập hợp giáo dục TTN, có trọng trách hết sức nặng nề trong việc phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng các giá trị đạo đức tiến bộ, lối sống văn minh, lành mạnh để chủ động phòng ngừa, hỗ trợ và bảo vệ thế hệ trẻ không bị xa vào cạm bẫy của tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma tuý nói riêng. Trong những năm qua, cán bộ đoàn viên, thanh niên của Thị xã Móng Cái đã nhận thức sâu sắc tác hại của tệ nạn ma tuý, coi đấu tranh phòng chống ma tuý là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và thiết thực bảo vệ TTN. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Tất cả các tổ chức Đoàn và từng đoàn viên phải tích cực tham gia có hiệu quả vào công tác phòng chống này. Tìm hiểu thực tế nhằm phân công trách nhiệm giữa các ban nghành, đoàn thể trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn Thị xã Móng Cái. Trên phương châm triển khai kế hoạch các cấp, các nghành, của Trung ương Đoàn. Công tác chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đoàn cấp trên. Thị Đoàn Móng Cái chỉ đạo xuống các cơ sở Đoàn trong đó các cơ sở Đoàn tổ chức tập huấn cho các cán bộ chủ chốt và cán bộ phụ trách trong công tác phòng chống ma tuý. Vấn đề TTN nghiện ma tuý đang là vấn đề quan trọng và nhức nhối cho toàn xã hội. Do dó, tổ chức Đoàn đã tổ chức tuyên truyền bằng cách treo, vẽ, dán khẩu hiệu về phòng chống ma tuý trên các panô, áp phích. Đồng thời, tổ chức Hội trại phối hợp với Công an về chủ đề phòng chống ma tuý. Bên cạnh đó phải phối hợp với các ban nghành, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh … để tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ma tuý, cách phòng chống nó. Tổ chức các buổi sinh hoạt, toạ đàm với chủ đề "Ma tuý hiểm hoạ cho toàn nhân loại" thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đồng thời Đoàn Thanh niên thị xã và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã chủ động triển khai Kế hoạch giữa Đoàn Thanh niên và Công an về phòng chống tội phạm và giáo dục TTN chậm tiến. Trong những năm qua, Đoàn đã phối hợp cảm hoá giáo dục 61 TTN chậm tiến (năm 2002) trở lên tiến bộ và trở thành công dân có ích cho xã hội. 100% Đoàn - Hội - Đội đã tổ chức lễ phát động ra quân, đăng ký cam kết không vi phạm vào các tệ nạn xã hội đặc biệt là ma tuý bước đầu đã có những hiệu quả tốt. (Năm 2000 – 2002) Nội Dung Số liệu Hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội Năm Đội thanh niên tình nguyện/số người tham gia Số thanh niên được cảm hoá Đội tuyên truyền/Số người tham gia 2004 15/275 26 9/5000 2005 16/300 28 9/7250 2006 16/265 30 21/16250 2007 17/315 35 21/17000 Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, TTN phải tích cực tham gia phát hiện các tội phạm ma tuý. Đây là công việc mang tính xung kích thể hiện vai trò của Đoàn, mang tính Cách Mạng của thanh niên, vận động thanh niên thôn xóm nếu có phát hiện thì lập tức báo cáo cho các cơ quan chức năng hoặc thông qua hòm thư tố giác tội phạm. Thông qua hoạt động này đoàn viên thanh niên đã giúp Công an Thị xã Móng Cái trong nhiều chuyên án, phát hiện về đối tượng tiêm chích, hút, hít, tàng trữ ma tuý, ví dụ như: Hồi 20h30' ngày 30-7, tại khu 3, phường Hải Hoà-Thị xã Móng Cái, Đồn biên phòng số 5 phối hợp với Đội phòng chống tội phạm ma tuý BĐBP Quảng Ninh bắt giữ Lê Đức Đại SN 1982, quê Thuỷ Nguyên(Hải Phòng), tạm trú tại khu 3, phường Hải Hoà (Móng Cái). Qua kiểm tra phát hiện trong người của đối tượng có 1,146 gam heroin.(Theo báo Quảng Ninh số:6716). Mục đích của công tác này là sự liên kết giữa Đoàn với Công an để cùng nhau bài trừ tệ nạn ma tuý. Bởi Đoàn đi sâu sát trong thanh niên, nên muốn phát hiện những dấu hiệu của tội phạm ma tuý, cần phối hợp giữa tổ chức Đoàn với Công an là cơ quan pháp luật giải quyết, phá án ma tuý. Cùng với đổi mới phong cách công tác, từng bước cải cách thủ tục hành chính phục vụ người, phương tiện, hàng hoá qua lại biên giới nhanh, thuận tiện, Đồn Biên Phòng cửa khẩu Móng Cái cũng đã điều tra, phá nhiều vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em và buôn bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới. Điển hình là 5h30’ ngày 1-4, theo tin nhân dân cung cấp, chỉ huy Đồn Biên Phòng cửa khẩu Móng Cái triển khai lực lượng và phối hợp Đội kiểm soát liên hợp chống buôn lậu số 2 (Biên phòng và Hải quan) chốt chặn, mật phục ở khu vực biên giới Vàng Lầy. Đến 10h15’, lực lượng tuần tra của đồn và đội liên hợp phát hiện 2 đối tượng nam đi trên xe máy có chở 2 va ly vào khu vực biên giới, thuộc phường Trần Phú, thị xã Móng Cái. Lực lượng tuần tra tạm giữ 2 đối tượng để kiểm tra làm rõ. Đó là Nguyễn Đức Tập, sinh năm 1967, quê ở Đông Lôi, Thắng Thuỷ, Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, trú tại tổ 4, khu 3, phường Trần Phú, Thị xã Móng Cái. Kiểm tra va ly do Nguyễn Đức Tập vận chuyển, bên trong được cấu tạo hai đáy, phía trên là 20 bộ quần áo xuân hè may sẵn do Việt Nam sản xuất, đáy thứ 2 cất 10 bánh heroin. Chiếc valy do Phan Văn Lữa vận chuyển, bên trong cũng được cấu tạo 2 đáy, phía trên là 15 bộ quần áo xuân hè may sẵn do Việt Nam sản xuất, đáy thứ 2 cất giầu 10 bánh heroin. Tổng trọng lượng số heroin trong 2 valy là 6.926gam. Sau khi Nguyễn Đức Tập và Phan Văn Lữa bị bắt giữ, hồi 11h cùng ngày, vợ chồng Nguyễn Hữu Nghị và Phạm Thị Mai Khanh đến khai nhận 2 chiếc valy là của mình, có thuê Tập và Lữa vận chuyển qua biên giới sang Đông Hưng -Trung Quốc, giao cho một người có tên là A Lý. Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Nghị, sinh năm 1962, ở tổ 20, phường Cao Xanh, Tp Hạ Long – Quảng Ninh, tạm trú tại số 10, ngõ 2 đường Đào Phúc Lộc, phường Trần Phú, thị xã Móng Cái. Xét thấy đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo ngành công an, biên phòng, Viện Kiểm sát của Tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất phương án điều tra xử lý. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho Công an Tỉnh Quảng Ninh. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh đã bắt thêm 6 đối tượng. Kết quả giám định 20 bánh heroin có trọng lượng 6.926g; đã ra lện tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Nghị. Đối với những người mắc nghiện, Đoàn Thanh niên có vai trò hết sức quan trọng trong việc thuyết phục, động viên người nghiện đi cai nghiện. Bởi Đoàn Thanh niên là tổ chức của thanh niên. Vì vậy, bằng mọi giá Đoàn Thanh niên phải giúp đỡ những người mắc nghiện hoàn lương, trở về với cuộc sống cộng đồng, tránh xa các cám dỗ cạm bẫy của ma tuý. Đó là trách nhiệm của tổ chức Đoàn, là trách nhiệm của tất cả các thành viên trong tổ chức Đoàn. Hơn lúc nào hết là lúc này, họ cần sự động viên, an ủi và bỏ qua tất cả lỗi lầm trước kia và giúp đỡ họ đứng vững hơn trong cuộc sống, chứ chúng ta không nên xa lánh họ. Nếu chúng ta xa lánh họ, vô tình đã đẩy họ ngấm sâu hơn vào vũng đầm lầy ma tuý, và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây nên mất ổn định về an ninh trên địa bàn dân cư. Ngoài sự động viên, an ủi, các thành viên trong tổ chức Đoàn và tổ chức Đoàn cần phải giúp đỡ họ cai nghiện và kết hợp với các biện pháp khác để hạn chế sự tái nghiện trở lại, nhất là tiếp xúc lại với ma tuý... Muốn phòng chống ma tuý trong TTN có hiệu quả thì trước hết Đoàn Thanh niên phải tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên hiểu biết và nhận thức đúng đắn khoa học về ma tuý và các tác hại nghiêm trọng của nó để từ đó xác định được thái độ dứt khoát kiên quyết, làm chủ hành vi và mọi tình huống, cám dỗ của ma tuý trong cuộc sống hằng ngày. Và đặc biệt mỗi đoàn viên thanh niên trở thành tuyên truyền viên về công tác phòng chống ma tuý, nhằm góp phần nhỏ bé của mình vào công tác ngăn chặn và đẩy lùi hiểm hoạ ma tuý ra khỏi đời sống xã hội. Năm 1998 Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có kế hoạch hướng dẫn các tỉnh, thành Đoàn (Kế hoạch số 13, ngày 17/2/1998) về tổ chức hoạt động phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý trong học sinh, sinh viên, TTN. Nhân ngày Quốc tế phòng chống ma tuý 26/6/1998 Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có Công văn số 472 ngày 2/6/1998 hướng dẫn các tỉnh, thành Đoàn trực thuộc tổ chức "Tháng hành động phòng chống ma tuý trong TTN" với nhiều nội dung cụ thể phù hợp với các điều kiện của địa phương cơ sở. Thực hiện Kế hoạch số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn (năm 1998), Thị Đoàn Móng Cái đã tổ chức nhiều hoạt động về chủ đề công tác phòng chống ma tuý như hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, tổ chức các giải thể thao... các buổi bình thơ, sáng tác thơ văn, thành lập các câu lạc bộ võ thuật, khiêu vũ... có chủ đề về ma tuý nhằm thu hút đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt với các hoạt động lành mạnh tránh xa các tệ nạn xã hội đặc biệt là ma tuý. Năm nay để thực hiện chỉ thị số 07/2007/CT-UBND ngày 28/5/2007 của Chủ tịch UBND Tỉnhg Quảng Ninh và mở đợt cao điểm phòng chống ma tuý, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý, ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6. Ngày 26/6/2007 tại khách sạn hữu nghị II, UBND Thị xã Móng Cái tổ chức lễ mít tinh, ra quân tuyên truyền phòng chống ma tuý. Buổi lễ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn về phòng chống ma tuý, góp phần kiềm chế số lượng gia tăng người nghiện ma tuý và tội phạm ma tuý, nâng cao hiểu biết của người dân về công tác đấu tranh với tệ nạn ma tuý. Ngay sau buổi lễ mít tinh gần 300 cán bộ công nhân viên, học sinh và nhân dân đã đồng loạt ra quân điều hành tuyên truyền ngày toàn dân phòng chống ma tuý. Trong trường học, Đoàn Thanh niên với tư cách là tổ chức chính trị xã hội, là lực lượng giáo dục trong nhà trường, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với các thầy cô giáo trong nhà trường nhằm làm tốt công tác phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác trong TTN. Chương trình phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác được triển khai, lồng ghép trong các hoạt động tập thể, các giờ sinh hoạt và bộ môn giáo dục công dân, luôn tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ với nội dung về phòng chống ma tuý, những buổi nói chuyện về ma tuý "Hãy nói không với ma tuý - Ma tuý là cái chết trắng", tổ chức các cuộc thi "Tìm hiểu luật phòng chống ma tuý"... được nhà trường tổ chức hàng năm thu hút 100% học sinh ký cam kết không sử dụng ma tuý và tố giác tội phạm ma tuý; phối hợp với các lực lượng Công an, các đoàn thể giải toả hàng quán bán nước quanh trường nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma tuý, tạo mội trường trong sạch, lành mạnh cho TTN học tập, vui chơi. Nói tóm lại, luôn tạo việc làm cho thanh niên, thu hút họ vào những công việc của xã hội, tham gia vào các hoạt động văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao để tránh cho họ quá nhàn rỗi, không có công ăn việc làm "nhàn cư vi bất thiện" không bị dẫn đến xa ngã vào các tệ nạn xã hội. Trong công tác này, Đoàn Thanh niên bao giờ cũng coi công tác phòng ngừa là chính và luôn tin mạnh vào sức mạnh của cộng đồng, mỗi cá nhân tự ý thức được không mắc vào ma tuý, gia đình không có người nghiện, xã hội không có người nghiện. Từ đó sẽ tạo nên một sức mạnh to lớn trong xã hội. Đoàn Thanh niên Thị xã Móng Cái đã hiểu và làm tốt vai trò của mình trong nhiều năm qua và thành tích đạt được tương đối đáng kể. Đây cũng là kết quả bước đầu, nhằm bảo vệ TTN, bảo vệ toàn xã hội. Góp phần làm cho Thị xã Móng Cái có tỷ lệ người nghiện ngày càng giảm dần. Có thể nói tuỳ từng thời điểm cụ thể mà Đoàn Thanh niên có những biện pháp chỉ đạo riêng để phù hợp với những nhiệm vụ nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống ma tuý. 2. Thực trạng công tác phòng chống tệ nạn ma tuý của các nghành, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn Thị xã Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Trong thời gian tới, tình hình tội phạm ma tuý và tệ nạn nghiện hút sẽ còn diễn biến phức tạp. Cuộc đấu tranh chống tội phạm ma tuý và ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma tuý sẽ diễn ra hết sức gay go, quyết liệt. Nó vừa có tính cấp bách trước mắt đồng thời cũng vừa phải kiên trì, bền bỉ lâu dài. Thực hiện Quyết định số 150/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt chương trình hành động phòng chống ma tuý giai đoạn 2001-2002" với Uỷ Ban Quốc gia phòng chống ma tuý, các nghành, các cơ quan trên địa bàn Thị xã Móng Cái đã phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý với nhiều hình thức khác nhau. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân về tác hại của ma tuý và các biện pháp phòng, chống ma tuý cho TTN, giúp họ có hành vi, lối sống lành mạnh. - Quán triệt phương châm phòng ngừa là cơ bản, hưởng ứng phát động và tổ chức cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý trong toàn dân, nhằm đẩy lùi tệ nạn ma tuý. Trước hết là học sinh, sinh viên, TTN và trong gia đình, xã hội kiên quyết không để tệ nạn ma tuý dẫn đến lây nhiễm HIV/AIDS. Từ trước đến nay được sự phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ của các nghành, các cơ quan trên địa bàn Thị xã Móng Cái, Công an Thị xã đã triệt phá được nhiều ổ tiêm chích hút hít ma tuý, buôn bán và tàng trữ ma tuý. Ví dụ: - Năm 2002: Số vụ bắt giữ: 49 bắt 55 đối tượng (So với năm 2001 giảm 15,6% ~ 49/58 vụ) trong đó: + Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép: 48 vụ bắt 54 đối tượng + Chứa chấp việc sử dụng trái phép: 1 vụ bắt 1 đối tượng. - Năm 2003: Tổng số vụ bắt giữ: 50 vụ bắt 54 đối tượng (So với năm 2001 tăng 2%). trong đó: + Mua bán trái phép: 28 vụ bắt 29 đối tượng. + Tàng trữ chất ma tuý: 21 vụ bắt 23 đối tượng. + Vận chuyển trái phép: 1 vụ bắt 2 đối tượng. - Năm 2004: Tổng số vụ bắt giữ: 35 vụ bắt 39 đối tượng (So với năm 2003 giảm 30%). trong đó: + Mua bán trái phép: 5 vụ bắt 8 đối tượng. + Tàng trữ trái phép: 29 vụ bắt 30 đối tượng. + Vận chuyển: 1 vụ bắt 1 đối tượng. - Năm 2005: Tổng số vụ 61 vụ bắt 75 đối tượng (Tăng 54,3% so với năm 2004). trong đó: + Mua bán trái phép: 24 vụ bắt 36 đối tượng. + Tàng trữ: 29 vụ bắt 30 đối tượng. + Vận chuyển trái phép: 1 vụ bắt 2 đối tượng. - Năm 2006: Tổng số vụ bắt giữ là: 43 vụ bắt 59 đối tượng (Giảm 29,5% so với năm 2005). trong đó: + Mua bán trái phép: 30 vụ bắt 38 đối tượng. + Tàng trữ trái phép: 13 vụ bắt 14 đối tượng. + Vận chuyển trái phép: 1 vụ bắt 1 đối tượng. Trong những năm qua, các nghành các cơ quan trong Thị xã Móng Cái đã nghiêm túc triển khai thực hiện nhiều kế hoạch đưa ra, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Thị xã, 100% các tổ chức phổ biến các văn bản của Đảng, Chính phủ, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh về phòng chống và kiểm soát ma tuý đồng thời thực hiện các kế hoạch của Thị xã, các phường và các ban nghành. Bên cạnh đó Thị Uỷ, Uỷ ban nhân dân Thị xã đã chỉ đạo các nghành như: Công an, Giáo dục, Y tế, Lao động Thương binh Xã hội, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên sơ kết đánh giá tình hình kế hoạch của thời gian thực hiện các kế hoạch 01 - 02 của Trung ương Đoàn - Bộ Công an và các kế hoạch của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh về phòng ngừa, đấu tranh chống nghiện hút ma tuý trong học sinh, sinh viên, và TTN địa phương. "Tháng hành động phòng chống ma tuý trong TTN" do Trung ương Đoàn phát động đã được các nghành, các cơ quan trong Thị xã hưởng ứng khá sôi động với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú như: hái hoa dân chủ, thi đố vui, thi xử lý các tình huống trong phòng chống tệ nạn ma tuý... Lồng ghép các thông tin tuyên truyền phòng chống ma tuý với công tác tuyên truyền các chương trình kinh tế - xã hội khác, nhất là với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá". Ta biết rằng con người là "tổng hoà các mối quan hệ xã hội" cho nên bản thân người thanh niên (đoàn viên, hội viên, đội viên) chịu sự tác động của môi trường xã hội, trước hết là các chủ thể xã hội. Do đó việc đánh giá tác động của hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn ma tuý trong cộng đồng đối với TTN là rất cần thiết, một mặt để nắm được TTN chịu tác động, ảnh hưởng của chủ thể nào, mặt khác để tìm hiểu ảnh hưởng giáo dục của tổ chức Đoàn - Hội - Đội đối với thế hệ trẻ đang ở mức độ nào trong thực tế cuộc sống hằng ngày. 3. Các hoạt động của Đoàn trong công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trên địa bàn Thị xã Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Với tinh thần "đoàn kết, tình nguyện, xung kích", với phương châm chỉ đạo "sáng tạo, kỷ luật, thiết thực" Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thị xã Móng Cái tiến hành vận động, tổ chức cho các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Thị xã Móng Cái tham gia vào các phong trào hành động Cách Mạng do Đoàn Thanh niên tổ chức phát động, nhằm thu hút tập hợp TTN để họ cống hiến và trưởng thành, tránh xa các tệ nạn xã hội. Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Thị Uỷ, sự quan tâm tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của các Ban ngành, đoàn thể trong Thị xã, Thị Đoàn Móng Cái đã khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý. Vấn đề đầu tiên được quan tâm là làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục cho Đoàn viên thanh niên về tác hại và biện pháp phòng chống ma tuý. Bởi vấn đề TTN nghiện ma tuý đang là vấn đề quan trọng và nhức nhối cho toàn xã hội. Đã tổ chức tuyên truyền bằng cách treo, vẽ, dán các khẩu hiệu về phòng chống ma tuý trên các panô, áp phích. Bênh cạnh đó phải tổ chức học tập Nghị quyết 06/CP, Chỉ thị 33/CT - TW... cho đoàn viên thanh niên, tổ chức các buổi nói chuyện, các buổi hội thảo, chuyên đề về ma tuý và cách phòng chống. Tập trung chỉ đạo, xây dựng chương trình phát thanh hằng tuần trên hệ thống truyền hình, đài phát thanh của huyện, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt về tác hại và phòng chống ma tuý nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên. Nội Dung Số liệu Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội Số lần ra quân/Số người tham gia 47/3000 Số câu lạc bộ/Số hội viên 17/736 Số buổi tập huấn/Số người tham gia 30/1500 Đẩy mạnh các câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, câu lạc bộ sau cai, đăng ký đảm nhận giúp đỡ đối tượng nghiện hút ma tuý đi chữa trị phục hối sức khoẻ. Vận động các đối tượng mắc nghiện tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, hoà nhập với cộng đồng. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá thể thao, kết nghĩa với các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thị xã. Đồng thời tổ chức phát tờ rơi, tờ tuyên truyền, tổ chức thi tiểu phẩm truyền thống, thi hùng biện của các trường phổ thông trung học, Trung học công nghiệp - dạy nghề về ma túy và đã xây dựng goc truyền thống về phòng chống tệ nạn xã hội. Tổ chức cho đoàn viên cam kết không tàng trữ, sử dụng, buôn bán ma tuý, tuyên truyền vận động giáo dục các đối tượng lầm lỡ, đối tượng đi cai nghiện để trở lại cuộc sống cộng đồng. Đến nay Thị xã Móng Cái đã tổ chức được 8 buổi tuyên truyền, cuộc thi với trên 2500 nghìn lượt đoàn viên tham gia. Thị Đoàn cũng đã tìm ra nhiều nội dung, hình thức hoạt động có chiều sâu mang tính thuyết phục như xây dựng các mô hình các câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội như: Đội thanh niên tình nguyện, Đội An ninh xung kích...; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng nếp sống có văn hoá, kỷ cương; tôn trọng pháp luật trong TTN; tạo môi trường trong sạch lành mạnh, đấu tranh lại các tệ nạn xã hội. Đặc biệt mô hình vận động các đối tượng nghiện, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng trên tinh thần tự giác do Đoàn Thanh niên tổ chức và quản lý. Đoàn Thanh niên trên địa bàn Thị xã Móng Cái đã vận động được 79 đối tượng cai nghiện, cắt cơn nghiện. Sau đó đã cử đoàn viên theo dõi, giúp đỡ đối tượng, cách ly đối tượng với các phần tử xấu cùng với sự giúp đỡ của gia đình để ngăn chặn tái nghiện, giới thiệu và giúp đỡ họ có một nghề, một việc làm ổn định không nghĩ tới ma tuý nữa. Với khẩu hiệu "Mái trường trong sạch, không ma tuý" ngay từ đầu năm học, Đoàn Thanh niên các trường học trên địa bàn Thị xã Móng Cái đã phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, lực lượng Công an tổ chức cho Đoàn viên thanh niên ký cam kết "không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng ma tuý". Đồng thời thành lập các tổ chức, đội, nhóm thăm dò dư luận học sinh - sinh viên, để các hòm thư để ngỏ nhằm giúp đỡ và phát hiện kịp thời các biểu hiện của ma tuý trong học đường. Điển hình như trường THPT Trần Phú, Trường THPT dân lập Chu Văn An... đã làm tốt trong lĩnh vực này. Có thể nói với tinh thần trách nhiệm là thế hệ tương lai của đất nước, công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn ma tuý, tham gia xây dựng môi trường văn hoá đã được Đoàn Thanh niên các trường coi trọng, luôn được thể hiện trong tinh thần ý thức đấu tranh, hành động qua các trạng thái đấu tranh trực diện, tuyên truyền vận động, giáo dục giúp đỡ tham gia xây dựng môi trường tự nhiên, môi trường xã hội ngày càng văn minh - thanh lịch - hiện đại. C. NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ MÓNG CÁI – TỈNH QUẢNG NINH I. NGUYÊN NHÂN 1. Nguyên nhân khách quan a.Đối với gia đình: Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường giáo dục đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách của thanh thiếu nhi. Do vậy chúng ta phải xác định rõ ranh giới, vị trí, mức độ, tính chất của hai khái niệm này để qua đó gia đình có trách nhiệm theo dõi và có trách nhiệm giáo dục TTN. Những kết quả khảo sát nghiên cứu nguyên nhân dẫn dắt TTN vào con đường nghiện hút ma tuý là sự giáo dục và quản lý của gia đình đối với con cái quá lỏng lẻo. Qua nghiên cứu thực tế cho thấy: - Một số gia đình do mải mê làm ăn buôn bán nên ít quan tâm đến việc giáo dục con cái. ở các gia đình này bố mẹ thường dùng tiền để đáp ứng mọi nhu cầu của con cái mà không tìm hiểu xem các con sử dụng những đồng tiền đó vào công việc gì. - Ở một số gia đình có con một, họ thường nuông chiều một cách quá đà hoặc do điều kiện công tác, xa nhà nên không quản lý được hành vi của con cái. - Một số gia đình thiếu phương pháp quản lý. Họ rất quan tâm đến việc giáo dục con cái nhưng lại quá nghiêm khắc, khi các em có lỗi thì hay đánh, mắng, chửi, doạ nạt hoặc ra những điều kiện mà các em không thể thực hiện được. Dẫn đến các em lo sợ và bỏ nhà đi lang thang - Gia đình không hoàn thiện là những gia đình thiếu bố mẹ, gia đình ly hôn, con cái ở trong những gia đình này luon chán nản vì thiếu sự quan tâm, giáo dục của bố mẹ. Từ đó các em đi lang thang, bị bạn bè xấu lôi kéo và tìm đến những bạn có hoàn cảnh như mình tụ tập, rủ rê nhau và sa vào các tệ nạn xã hội. b.Đối với nhà trường: Gia đình là môi trường đầu tiên giúp các em hình thành và phát triển nhân cách thì nhà trường là nơi tiếp tục giúp các em phát triển trí tuệ và hoàn thành nhân cách, là nơi giáo dục, đào tạo những con người có ích cho xã hội. Qua thực tế nghiên cứu cho thấy, TTN nghiện hút còn do môi trường nhà trường chưa hoàn thiện. Bởi chất lượng bị giảm sút nhất là về giáo dục chính trị-tư tưởng đạo đức, lối sống và trang bị những hiểu biết cần thiết về pháp luật, ma tuý học đường cho học sinh, công tác quản lý học sinh và công tác quản lý học đường chưa được liên tục và chặt chẽ. Hoạt động của tổ chức Đoàn - Đội trong nhà trường chưa đạt hiệu quả, chưa thu hút được các em tham gia. c.Đối với xã hội: Tác động này gây nên bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường và sự mở cửa đất nước, cộng với nền kinh tế còn lạc hậu kém phát triển lại chịu hậu quả của các cuộc chiến tranh kéo dài chưa đủ khả năng giải quyết triệt để những vấn đề của xã hội mới phát sinh như tình trạng thất nghiệp kéo dài, thiếu việc làm, cuộc sống không ổn định... dẫn đến TTN tụ tập lại rủ rê nhau chơi bời và rủ nhau thử thuốc một, hai lần và dần dần thành nghiện. Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế, chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Bên cạnh những thành tựu đạt được thì cũng nảy sinh ra nhiều tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn ma tuý có chiều hướng phát triển nhanh. Nhiều kẻ xấu bị lợi dụng kẽ hở để tham gia vào các tổ chức buôn bán và tiêu thụ ma tuý với mục đích kiếm được nhiều tiền. Mặc dù biết được việc làm đó có hại và nguy hiểm nhưng chúng vẫn bất chấp. Chính vì vậy, khối lượng ma tuý tràn vào nước ta ngày càng nhiều và đã phát triển ra nhiều ổ nhóm buôn bán tiêu thụ. Đây là mối lo ngại cho toàn xã hội. Cho nên số lượng ổ nhóm buôn bán ma tuý tại địa bàn Thị xã Móng Cái cũng không tránh khỏi tình trang trên. Những thiếu xót trong quản lý của ta để lọt một lượng ma tuý lớn xâm nhập vào đất nước. Hệ thống pháp luật Việt Nam đã được xây dựng nhưng không tránh khỏi các kẽ hở khiến các phần tử xấu lợi dụng. Đã có sự phân công các nghành, đoàn thể và phong trào quần chúng nhưng còn chồng chéo và thiếu đồng bộ mang tính hình thức chưa sâu, chưa thuyết phục đối với người nghiện và gia đình họ, công tác tổ chức của đoàn thể chưa tập hợp thu hút được TTN, nhất là Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong. Qua nghiên cứu cho thấy, đa số TTN nghiện hút đang ở độ tuổi mới lớn rất nhạy cảm với những cảm giác mạnh. Một thực trạng hiện nay cho thấy số người nghiện đều bỏ học và không có việc làm và một số người con nhà giàu có bị lôi kéo và sa sút vào con đường nghiện ngập, nếu như các tổ chức xã hội đặc biệt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không quan tâm tập trung thu hút cho các em hoạt động thì số thanh niên này tụ tập nhau lại trong các nhóm tự hoạt động và tất yếu các em lại bị sa ngã vào con đường tệ nạn xã hội. 2. Nguyên nhân chủ quan Qua nghiên cứu thực tế cho thấy phần đông các đối tượng TTN nghiện hút ma tuý đều là do trình độ học vấn làm cho một số TTN không nhận thức rõ sâu sắc tác hại của ma tuý, không phân biệt, kiểm soát được hành vi của mình, nên dẫn đến nghiện hút. Do trình độ học vấn thấp nên hiểu biết về các tác hại do ma tuý gây ra của các em còn hạn chế. Trong điều kiện hiện nay, giá trị thay đổi, nếu không nâng cao trình độ văn hoá cho TTN thì mức độ nghiện ma tuý vẫn còn tiếp tục gia tăng và trở thành mối đe dọa đối với toàn xã hội. Một số em nghiện do chưa hoàn thiện về nhân cách và trí tuệ, yếu về thể chất, sự đề kháng của các em trước những tiêu cực còn non nớt nên rất dễ bị sa ngã. Thực tế cho thấy ở nhóm tuổi này trình độ nhận thức và kinh nghiệm sống của họ còn hạn chế, thiếu những điều kiện về bản lĩnh, khả năng tự kiềm chế chưa cao, dễ bị kích động và bị bạn bè rủ rê lôi kéo. Trong khi đó, có một số em do những bế tắc trong cuộc sống gia đình dẫn đến chán nản vì thế họ tìm đến ma tuý. Ngoài ra có một số thanh niên đua đòi, ham vui cùng bạn bè, thích tìm cảm giác lạ, hoặc bị lôi kéo, rủ rê, khích lệ một vài lần, do đặc thù của lứa tuổi, do trình độ nhận thức nên họ đã nghe theo và dần bị nghiện. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ cũng còn hạn chế, không thường xuyên nâng cao nhận thức, nhiều khi chỉ có lý luận không có thực tiễn và một số còn hạn chế không qua trường hợp nào. Ngoài ra một số cơ sở Đoàn chưa năng động, sáng tạo, còn dập khuân, máy móc, chưa được công tác phòng chống ma tuý của cá nhân, các tổ chức vào khen thưởng. II. GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Giải pháp - Đẩy lùi công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đoàn, toàn dân, nâng cao hiểu biết về tác hại ma tuý. Xác định được vai trò của tổ chức Đoàn. - Để có kết quả cao trong công tác phòng chống ma tuý, thì trước tiên phải làm cho đoàn viên, thanh niên, nhân dân nhận thức được, hiểu được thế nào là ma tuý, tác hại của nó. Tổ chức Đoàn phải có tính chủ động, tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, tạo thành những phong trào lành mạnh, hợp lý, có ý nghĩa sâu xa nhằm bài trừ tệ nạn này. - Thường xuyên tổ chức các buổi toạ đàm, nói chuyện chuyên đề phòng chống ma tuý bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng hoá cách tuyên truyền ở những nơi đông dân cư, nơi có trọng điểm nghiện nhiều. Đặc biệt thu hút thanh niên là những người nghiện hay cai nghiện thành công như với cơ sở vật chất pa nô, áp phích, loa đài, báo ảnh... - Đưa các hình thức tuyên truyền bằng sân khấu hoá, câu lạc bộ phòng chống ma tuý, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt văn hoá tại cộng đồng dân cư. - Tổ chức cuộc thi tuyên truyền viên đắc lực trong phòng chống ma tuý, tổ chức các cuộc thi viết, vẽ sáng tác thơ văn... - Tổ chức thường xuyên liên tục các buổi ra quân tuyên truyền ở nhiều địa điểm. - Tổ chức phát động phong trào thi đua phòng chống tệ nạn xã hội, ký cam kết giao ước giữa các Đoàn cơ sở, phấn đấu xây dựng Đoàn cơ sở không có TTN nghiện hút ma tuý, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá nơi cộng đồng. - Đoàn thanh niên cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhằm duy trì và phát triển các mô hình câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội. 2. Khuyến nghị a.Đối với Đảng và Chính phủ Về quan điểm trong công tác phòng chống các tệ nạn xã hội cần coi trọng biện pháp phòng ngừa từ xa, đặc biệt chú trọng "xây là chính". Do đó việc phân bổ nguồn lực cho công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở các cơ sở, Đảng và Chính phủ cần có sự đầu tư tương xứng cho công tác giáo dục đạo đức và lối sống, định hướng cho thanh niên. Cụ thể có sự đầu tư cho các chương trình phúc lợi công cộng, đáp ứng các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ. Tổ chức các cấp Uỷ Đảng và Chính phủ cần có sự quan tâm thích đáng cho công tác phòng chống tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn ma tuý trong TTN. b.Đối với các nghành các cấp Đầu tư xây dựng củng cố cơ sở Đoàn vững mạnh, tạo điều kiện cần thiết và hiệu quả của tổ chức Đoàn tại địa phương trong công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý. Tổ chức Đoàn các cấp đặc biệt là cấp trên cần quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ, tổ chức hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội cho cán bộ đoàn ở xã và ở trường học. Cần quan tâm tăng cường công tac giáo dục, đạo đức, lối sống văn hoá định hướng các giá trị tiến bộ để họ tự điều chỉnh hành vi của mình, tăng sức đề kháng cho TTN trước những cạm bẫy của xã hội. Cần nhân rộng và phát triển vững chắc mô hình can thiệp phòng chống các tệ nạn xã hội tại công đồng như: Câu lạc bộ phòng chống các tệ nạn xã hội, Đội thanh niên tình nguyện xung kich an ninh, Câu lạc bộ pháp luật tuổi trẻ, các tụ điểm văn hoá thanh niên...bằng sự tăng cường đầu tư đúng mức về kinh phí, về kỹ năng tổ chức hoạt động. Các cơ sở Đoàn cần có kế hoạch chủ động phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn, coi tệ nạn xã hội là giặc ngoại xâm cần phải chiến thắng nó, nêu cao hơn nữa phong trào "tuổi trẻ giữ nước" để bảo vệ chính mình PHẦN KẾT LUẬN Trong một vài năm trở về đây cùng với sự phát triển của đất nước, do sự tác động của nền kinh tế thị trường đã làm nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn ma tuý hiện nay đã trở thành chứng bệnh nan y của mọi người, của cộng đồng, của Quốc gia. Chính vì vậy ma tuý đang là hiểm hoạ của toàn nhân loại. Tác hại của ma tuý để lại di chứng đáng lo ngại về tinh thần, vật chất, sức khoẻ của con người đặc biệt là TTN. Bởi TTN là lực lượng nòng cốt để phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh theo con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Tệ nạn ma tuý đang có chiều hướng gia tăng. Nhiều ổ nhóm, đường dây lén lút sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng ma tuý ngày càng gia tăng và đã có nhiều vụ án lớn về ma tuý đã được đem ra ánh sáng như: "Vũ Xuân Trường, Nguyễn Văn Tám và 22 bị cáo...". Đây là hồi chuông báo động đang vang lên thúc giục mọi cấp, mọi nghành và toàn xã hội cần phải hành động kịp thời ngăn chặn không để cho ma tú tiếp tục hoành hành. Cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý là một cuộc đấu tranh gay go và quyết liệt có nhiều trở ngại, nhưng không phải là không thực hiện được. Nó đòi hỏi phải có sự quan tâm và cùng trao đổi với tất cả các ban nghành, đoàn thể và toàn xã hội, sự đoàn kết của nhân loại. Với những kết quả và thành tích đạt được trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần phải phối hợp với các lực lượng xã hội và luôn chủ động xung kích nhất là đoàn viên thanh niên trong công tác tuyên truyền và phòng chống tệ nạn ma tuý, triệt phá mọi ổ nguồn gốc ma tuý ra khỏi xã hội, nhằm làm cho xã hội ngày càng trong sạch. Từ nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên Thị xã Móng Cái đã có nhiều cố gắng trong việc tham gia vào công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý trên địa bàn với nhiều hình thức hoạt động khác nhau và đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại và hạn chế trong công tác phòng chống tệ nạn ma tuý. Hy vọng rằng trong tương lai Đoàn Thanh niên sẽ có nhiều hình thức tuyên truyền cổ động phong phú hơn, có những hình thức, biện pháp, nội dung sáng tạo hơn nhằm góp phần đạt hiệu quả cao vào công cuộc phòng chống tệ nạn ma tuý, động viên con nghiện đi cai nghiện và giúp đỡ họ tái hoà nhập với cộng đồng sau khi đã hoàn lương. Cuộc đấu tranh chống tệ nạn ma tuý là một cuộc đấu tranh đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội, đòi hỏi sự tập trung đầu tư rất nhiều trí lực, bởi nó là cuộc đấu tranh của chính con người. Vì vậy, tổ chức Đoàn phải xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong cuộc đấu tranh này. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kêu gọi sự giúp đỡ của toàn xã hội nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này, mang lại cuộc sống bình yên cho xã hội. Đó chính là sự bảo vệ nòi giống và sự phát triển sinh tồn của đất nước ta trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ, giáo dục thế hệ trẻ. Đồng thời Đoàn Thanh niên mong muốn được các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền và các cơ quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, đầu tư thích đáng cả về tư tưởng chỉ đạo đến phương tiện và cơ sở vật chất để Đoàn Thanh niên có thể tiến hành có hiệu quả hơn, hoạt động tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi của tuổi trẻ với vấn đề về ma tuý. Qua nghiên cứu chuyên đề, tôi đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm góp phần tổ chức cho phong trào đoàn của Thị xã được nâng cao, hiệu quả trong phong trào phòng chống ma tuý trên địa bàn mình. Bản thân tôi thấy sự nghiên cứu này là cần thiết, bổ ích, những kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần nhỏ làm giảm đi tệ nạn nghiện hút trong TTN ở Thị xã Móng Cái trong tương lai. Tuy nhiên với năng lực, trinhg độ hạn hẹp nên không tránh khỏi những khiếm khuyết và thiếu xót. Rất mong được các thầy cô giáo góp ý kiến, nhận xét một cách chi tiết, cụ thể để cho chuyên đề được hoàn thiện hơn, sâu sắc hơn, góp phần giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Xin chân thành cảm ơn! Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác tuyên truyền và phòng chống tệ nạn nghiện hút ma uý trên địa bàn Thị xã Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh (44 trang)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC1806.doc