Khóa luận Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu được bảo vệ sẽ càng trở nên cần thiết hơn. Theo tháp nhu cầu của Maslow thì khi con người đã được đáp ứng những nhu cầu về ăn mặc ở thì họ sẽ cần thiết thấy phải được bảo vệ, họ không chỉ muốn bảo vệ cho bản thân, gia đình họ mà họ còn muốn bảo vệ cho của cải của họ Vì vậy bảo hiểm thương mại được phát triển nhằm đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu của con người. Không chỉ bảo hiểm nhân thọ mà bảo hiểm phi nhân thọ cũng ngày càng trở nên quan trong hơn, đặc biệt hiện nay khi kinh tế phát triển nhu cầu giao lưu buôn bán giữa các vùng trong một nước, cũng như giữa các quốc gia trên thế giới càng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên việc mua bán đó tiềm ẩn rất nhiều nguyên nhân, những rủi ro không thể lường trước được trong đó. Do việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường không, đường bộ luôn có những bất ngờ xảy ra gây tổn thất đến hàng hóa, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc kinh doanh của các bên có liên quan. Chính vì nguyên nhân này mà các bên tham gia mậu dịch đều mong muốn có một cá nhân, một tổ chức nào có thể đứng ra giúp đỡ họ hạn chế được mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra với hàng hóa của họ. Vì vậy mà nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa càng trở nên cần thiết trong cuộc sống hiện nay. Nhưng còn không ít người không thấy được tác dụng thực sự của nó đem lại, họ chỉ thấy được cái lợi trước mắt là có thể tiết kiệm được một khoản chi phí thì sẽ tăng được lợi nhuận mà không lường trước được việc khi rủi ro xảy ra họ có thể bị mất trắng, cũng có thể bị phá sản. Nhưng để thuyết phục người mua bảo hiểm không phải là chuyện dễ. Trong quá trình thực tập và có điều kiện tiếp xúc với công việc tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long cho em thấy được rất nhiều những khó khăn mà công ty đã trải qua để có được tiền đề như ngày nay. Đặc biệt trong lĩnh vực khai thác sản phẩm bảo hiểm. Sau một thời gian thực tập tại công ty em đã chọn đề tài: “ Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long” cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình nhằm mục đích phân tích , đánh giá thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa ở Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long. II. Mục đích nghiên cứu Nhận thức một số vấn đề lý luận về hoạt động khai thác bảo hiểm hàng hóa Đánh giá thực trạng hoạt động khai thác bảo hiểm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long Đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho Công ty III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động khai thác bảo hiểm hàng hóa tại Công ty bảo hiểm Bưu điện Thăng Long Phạm vi của đề tài được xác định là các vấn đề liên quan tới hoạt động khai thác bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long. IV. Nội dung nghiên cứu Bài viết tập trung vào nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa , phân tích làm rõ thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp nhằm phát triển hơn hoạt động khai thác bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long V. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích Phương pháp so sánh Phương pháp tổng hợp Và một số phương pháp khác VI. Cấu trúc của bài khóa luận Nội dung bài khóa luận tốt nghiệp được chia thành 3 chương Chương I: Khái quát chung về tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa. Chương II: Thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long. Chương III: Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa.

doc76 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 932 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u 2007 2008 2009 2010 Doanh thu (Trđ) 0,5 0,45 0,6 0,4 Tốc độ phát triển liên hoàn I= Xn/Xn-1 0,9 1,33 0,67 Tốc độ tăng giảm ∆= Xn-Xn-1 -0,05 0,15 -0,2 (Nguồn BHBĐ Thăng Long) Nhìn vào bảng số liệu ta thấy doanh thu thông qua kênh khai thác VN Post năm 2008 so với 2007 giảm chỉ bằng 90% năm 2007 tương ứng giảm 0,05 tỷ đồng/năm. Năm 2009 so với 2008 tăng 33% tương ứng 0,15 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên năm 2010 lại giảm rất nhiều so với 2009, năm 2010 giảm 33% so với 2009, tương ứng giảm 0,2 tỷ đồng. Cũng giống ngân hàng, hiện tại công ty áp dụng mức chi hoa hồng là 15% trước thuế cho các bưu cục tức là năm 2010 doanh thu bảo hiểm hàng hóa qua bưu cục là 400 triệu vậy là chi hoa hồng cho hệ thống này là 55 triệu. 2.3.2.4. Khai thác trực tiếp Kênh khai thác này chủ yếu hướng tới khách hàng trong ngành. Số lượng khách hàng trong ngành mang tính thường xuyên và ổn định hơn, nên doanh thu cũng ổn định. Từ năm 2007 đến 2010 doanh thu từ kênh khai thác này đã được tổng hợp thành bảng dưới đây như sau: Bảng 11: Doanh thu phí qua kênh khai thác trực tiếp Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 Doanh thu (Tỷ đồng) 1,1 1,14 1,9 1,25 Tốc độ phát triển liên hoàn I= Xn/Xn-1 1,04 1,67 0,66 Lượng tăng giảm ∆= Xn-Xn-1 0,04 0,76 -0,65 (Nguồn BHBĐ Thăng Long) Doanh thu qua kênh ph