Lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng trong các khi đô thị

Mục lục: Chương I.Cơ sở lý luận về việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng khu đô thị: I .§ầu tư và dự án đầu tư 1. §ầu tư 2. Dự án đầu tư 3. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị a, Khái niệm khu đô thị b, Đặc điểm của dự án xây dựng khu đô thị II. Chi phí dự án đầu tư xây dựng khu đô thị 1. Khái niệm 2. Lập chi phí dự án đầu tư xây dựng khu đô thị 2.1. Lập tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình a,nội dung b,phương pháp lập 2.2. Xác định tổng dự toán xây dựng công trình a,giá trị dự toán xây lắp:GXL b,giá trị dự toán mua sắm thiết bị:G¬¬TB c,dự toán các chi phí khác d,dự toán chi phí dự phòng 2.3. Dự toán xây dựng công trình a, khái niệm b,chi phí xây dựng c,chi phí thiết bị d,chi phí khác e,chi phí dự phòng III. Quản lý chi phí dự án đầu tư 1. Quản lý tổng mức đầu tư,tổng dự toán,dự toán công trình 1.1 Quản lý tổng mức đầu tư 1.2 Quản lý tổng dự toán,dự toán công trình 1.3 Quản lý định mức dự toán và đơn giá xây dựng a,quản lý định mức dự toán b,xác định đơn giá xây dựng 1.4. Quản lý thanh toán chi phí đầu tư xây dựng công trình a,tạm ứng b,thanh toán IV. Ứng dụng Chương II. Thực trạng qua một số ví dụ về lập và quản lý chi phí xây dựng khu đô thị I. Ví dụ về việc lập và quản lý chi phí xây dựng khu đô thị trung hòa nhân chính II. Ví dụ về việc lập và quản lý chi phí xây dựng khu đô thị mỹ đình III. Ưu,nhược điểm của việc lập và quản lý chi phí xaay dựng từng dự án IV. Thực trạng chung của việc lập và quản lý chi phí xây dựng khu đô thị V. Nguyên nhân của thự trạng trên Chương III. giải pháp hoàn thiện

doc40 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/09/2013 | Lượt xem: 1069 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng trong các khi đô thị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
̣ án lâu dái do quá trình xây dựng hình thành BDS lâu dài. -Tính trình tự của dự án:trình tự thực hiện dự án diễn ra theo đúng trình tự của quá trình xây dựng. -Tính không xác định của dự án:dự án có thể không xác định được:trong quá trình thực hiện dự án có thể có những rủi ro về chất lượng thi công,rủi ro vế lao động…do sự phát sinh về chi phí xây dựng,do sự gia tăng của giá cả các nguyên vật liệu trên thị trường,do sự thay đổi của thời tiết….nên thực hiện dự án tất nhiên sẽ có sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu.dự án có thể hoàn thành trước thời gian có thể bị kéo dài thời hạn thi công. Những sai phạm lầm nhẫn trong dự án chi phí xây dựng khu đô thị sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn nên việc lập và thực hiện dự án khu đô thị phải hết sức cẩn thận,chặt chẽ, đảm bảo chắc chắn sự thành công của dự án rồi sau đó mới thực hiện. Những dự án khu đô thị thường là những dự án có giá trị lớn II. Chi phí dự án đầu tư xây dựng khu đô thị 1. Khái niệm: Chi phí đầu tư xây dựng công tình là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng hoặc sửa chữa,tái tạo,mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình. Do đặc điểm của quá trình sản xuất và đặc điểm của quá trình xây dựng nên mỗi dự án đầu tư xây dựng công trình có chi phí riêng được xác định theo đặc điểm,tính chất kỹ thuật và yêu cầu công nghệ của quá trình xây dựng. Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình được biểu thị qua tổng mức đầu tư,tổng dự toán,dự tonas công trình,giá thanh toán và quyết toán vốn đầu tư khi kết thúc xây dụng.đưa công trình vào khai thác sử dụng. 2. Lập chi phí dự án đầu tư xây dựng khu đô thị: 2.1. Lập tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình a,Nội dung:Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình là khái toán chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư bao gồm: +Chi phí xây dựng:Chi phí xây dựng các công trình,hạng mục công trình của dự án Chi phí phá và tháo dỡ những vật kiến trúc cũ Chi phí san lấp mặt băngdf xây dựng Chi phí xây dựng công trình tạm,công trình phụ trợ phục vụ thi công +Chi phí thiết bị: Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ,và chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ(nếu có) Chi phí vận chuyển từ nơi mua đến công trình,chi phí lưu kho,lưu bãi,bảo quản,bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường,thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình. Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm,hiệu chỉnh + Chi phí đền bù và giải phóng mạt bằng,tái định cư: Chi phí đền bù nhà cửa,vật kiến trúc,cây trồng trên đất… Chi phí thưch hiện tái định cư có lien quan đến đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Chi phí của ban đền bù giải phóng mÆt bằng Chi phí sử dụng đất như chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng,chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật +chi phí quản lý dự án và chi phí khác: Chi phí quản lý chung của dự án Chi phí tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư Chi phí thẩm định hoặc thẩm tra thiết kế,tổng dự toán,dự toán xây dựng công trình Chi phí lập hồ sơ mời dự thầu Chi phí giám sất thi công xây dựng,giám sát khảo sát xây dựng và lắp đặt thiết bị. Chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng Chi phí nghiệm thu quyết đoán và quy đổi vốn đầu tư. Chi phí lập dự án. Chi phí thi tuyển kiến trúc Chi phí khảo sát,thiết kế xây dựng Lãi vay của chủ đầu tư trong thời gian xây dựng thong qua hợp đồng tín dụng và hiệp định vay vốn(sử dụng vốn ODA) Vốn lưu động ban đầu cho sản xuất Chi phí nguyên vật liệu,năng lượng,nhân lực Chi phí bảo hiểm công trình. Chi phí kiểm toán,thẩm tra,phê duyệt quyết toán,và một số chi phí khác. +Chi phÝ dự phòng:Là khoản dự trù cho các khối lượng phát sinh,các yếu tố trượt giá và những công việc chưa lường trướcd được trong quá trình thực hiện dự án b,Phương pháp lập: Tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở khối lượng chủ yếu công việc cần thực hiện của dự án.ta có thể vận dụng phương pháp:căn cứ theo thiết kế cơ sở của dự án +Chi phí xây dựng được tính theo khối lượng chủ yếu tứ thiết kế cơ sở,các khối lượng khác dự tính và đơn giá xây dựng phù hợp +Chi phí thiết bị được tính theo số lượng,chủng loại ,giá trị toàn bộ dây chuyền công nghệ(nếu mua thiết bị đồng bộ)theo giá thị trương thời điểm ;lập dự án hoặc theo báo giá của nhà cung cấp và dự tính các chi phí vận chuyển,bảo quản và lắp đặt những thiết bị này và chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ +Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng được tính theo khối lượng phải đền bù,tái định cư của dự án và các quy định hiện hành của nhà nước về giá đền bù tái định cư tại địa phương nơi xây dựng công trình,chi phí thuê đất, thời gian xât dựng công trình,chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật. +Chi phí quản lý dự án và chi phí khác được tính theo các quy định hiện hành,hoặc có thể ước lượng 10%-15% của tổng chi phí xây dựng và thiết bị(đã nêu trên) và chưa bao gåm lãi vay của chủ đầu tư trong thời gian xây dựng đối với các dự án sản xuất kinh doanh. +Chi phí dự phòng(được tính không vượt quá 15% tổng các chi phí trên) 2.2. Xác định tổng dự toán xây dựng công trình a,Tổng dự toán xây dựng công trình(GTDT)bao gồm: .Giá trị dự toán xây lắp của các hạng mục công trình:GXL .Giá trị dự toán mua sắm thiết bị công nghệ cho công trình:GTB .Dự toán chi phí khác cho toàn bộ quá trình đầu tư và xây dựng công trình(GK) .Dự toán các chi phí dự phòng Công thức:GTDT=GXL+GTB+GK+GDP *Giá trị dự toán xây lắp(GXl) GXL=Gxli GXDKDT=GB.thự+GC.Cư+GL.Kề+GCSHT Trong đó: GXL- Giá trị xây lắp hạng mục công trình, loại công tác, hoặc kết cấu xây lắp thứ i n- Số hạng mục công trình trong khu đô thị. Trong n hạng mục có hạng mục có thể tính theo giá chuẩn, có hạng mục có thể tính theo đơn giá dự toán tổng hợp hoặc chi phí đơn vị . Cụ thể là : . Đối với những hạng mục công trình nhà ở, văn phòng, hội trường được xây dựng theo thiết kế điển hình, hoặc thiết kế hợp lý kinh tế đã có trong bảng giá chuẩn thì: GXLi= Trong đó:Pi - là mức giá chuẩn tính cho 1 đơn vị diện tích hay một đơn vị sử dụng của hạng mục công trình thứ i có ghi trong bảng giá chuẩn Si - diện tích, quy mô sử dụng của hạng mục công trình thứ i .Đối với những công trình có thiết kế đặc biệt như:Quảng trường,vòi nước thì: GXL= Trong đó:Qij-khối lượng công tác xây lắp thứ j thuộc hạng mục công trình i ĐGij-đơn giá tổng hợp của loại công tác xây lắp thứ j thuộc hạng mục công trình i biểu tổng hợp chi phí xây lắp: Tên công trình: ngµy….th¸ng….n¨m TT Tên hạng mục công trình Giá trị dự toán 1 hạng mục ………….. 2 ………….. ……………. 3 …………. ………….. Tổng …………… Người tính:…… Người kiểm tra:…….. Cơ quan lập TDT *Giá trị dự toán mua sắm thiết bị công nghệ(GTB) GTB=i Trong đó:Qi-khối lượng thiết bị cần mua loại i m-số loại thiết bị cần mua gi-giá 1 dơn vị tính của thiết bị i hoặc tính đến chân công trình: gi=gmi+Clti+Cdbi+Cgci Trong đó:gmi-gía mua thiết bị tại nơi bán Clti-chi phí lưu thông tính cho 1 đơn vị tính có của thiết bị i(bao gồm chi phí xếp dỡ,vận chuyển,che phủ,cầu phà….) Cbdi-chi phí bảo quản,bảo dưỡng thiết bị i cho đến khi lắp đặt lên bộ máy. Cgci-chi phí gia công thêm chi tiét phụ kiện cho thiết bị i theo yêu cầu. Biểu tổng hợp mua sắm thiết bị: Tên công trình: Ngày…tháng…..năm… Tên thiết bị số lượng Giá mua Chi phí vận chuyển Chi phí bảo quản Chi phí bảo hiểm tổng giá trị 1 đơn vị Thành tiền thiết bị phải lắp thiết bị không phải lắp thiết bị phải gia công thêm tổng cộng Người tính:……. Người kiểm toán Cơ quan lập TDT *Dự toán các chi phí khác:(GK) GK= Trong đó:k-số loại chi phí khác thuộc nhóm tính theo định mức tỉ lệ hoặc bảng giá Ni-chi phí khác thứ i thuộc nhóm tính theo đinh mức tỉ lệ hoặc bảng giá h-số loại chi phí khácthuộc nhóm tính bằng các lập dự toán chi tiết Mj-chi phí khác thứ thuộc nhóm chi phí bằng c¸ch lập dự toán chi tiết bảng tổng hợp chi phí khác: Tên công trình……… Ngày….tháng…năm… TT Các khoản mục chi phí khác Giá trị Ghi chú 1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư -…………. -…………. -…………… 2 Giai đoạn thực hiện đầu tư -…………. -……………….. -…………… 3 Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng: -……….. -………. -………… tổng cộng Người tính…. Người kiểm tra… Cơ quan lập TDT *Dự toán chi phí dự phòng :(GDP) GDP=x%(GXL+GTB+GK) Mức chi phí dự phòng có thể khác nhau tuỳ thuộc vào giai đoạn lập dự trù kinh phí và theo loại lập dự ná đầu tư 2.3. Dự toán xây dựng công trình: a,Nội dung : Dự toán xây dựng công trình được xác định theo công trình xây dựng.bao gồm:dự toán xây dựng các hạng mục,dự toán cá công việc của các hạng mục thuộc công trình. b, Phương pháp lập:Gxdct=GXD+GTB+GKDT+GDP Trong đó:GXD=GXDCPT+GXDLT GXDCPT-chi phí xây dựng công trình chính,phụ ,trợ,công trình tạm phục vụ thi công.GXDCPT=(1+) -chi phí xây dựng trước thuế của công trình -mức thuế suất giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng GXDLT=.tỉ lệ quy định.(1+) GXDLT-chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công GTB _ Chi phí thiết bị GKDT_ Chi phí khác thuộc dự toán xây dựng công trình GDP _Chi phí dự phòng *Chi phí xây dựng: Chi phí xây dựng trong dự toán công trình được lập cho các công trình chính,các công trình phụ trợ,các công trình tạm phục vụ thi công,nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.chi phí xây dựng được xác định bằng dự toán. -Dự toán chi phí xây dựng gồm: +chi phí trực tiếp:chi phí vật liệu,chi phí nhân công,chi phí sử dụng máy thi công .Chi phí vật liệu,chi phí nhân công,chi phí sử dụng máy thi côngđược xác định trên cơ sở khối lượng theo thiết kế và đơn giá của công tác xây dựng tương ứng. .Trực tiếp phi khác:chi phí bơm nước vét bùn,thí nghiệm vật liệu,di chuyển nhân lực và thiét bị thi công đến công trường và nội bộ trong công trường,an toàn lao động,bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh.trực tiếp phí khác được tính bằng 1,5% chi phí vật liệu,nhân công và máy thi công nói trên +Chi phí chung:chi phí quản lý và điều hành sản xuất tại công trường của doanh nghiệp xây dựng,chi phí phục vụ công nhân,chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí khác.chi phí chung được tính bằng tỉ lệ(%) trên chi phí trực tiếp theo loại công trình +Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỉ lệ(%) trên chi phí trực tiếp và chi phí chung +Thuế giá trị gia tăng cho côn gtác xây dựng theo quy định pháp luật. Bảng tính chi phí xây dựng chung nguồn:thông tư số 04/2005/TT-BXD STT Khoản mục chi phí Cách tính Kết quả I Chi phí trực tiếp 1. Chi phí vật liệu vl VL 2 Chi phí nhân công (1+Knc) NC 3. Chi phí may thi công (1+kmtc) M 4. trực tiếp phí khác 1,5%(VL+NC+M) TT Công chi phí trục tiếp VL+NC+M+TT T II Chi phí chung PxT C Giá thành dự toán xây dựng T+C Z III. Thu nhập chịu thuế tính trước (T+C)xtỉ lệ quy định TL Giá dự toán xây dựng trước thuế T+C+TL G IV. thuế giá trị gia tăng GxT GTGT Giá trị dự toán xây dựng sau thuế G+GTGT GGTGT Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Gxtỉ lệ quy đinhxT GXDTL Trong đó: Qj-khối lượng công tác xây dựng thứ i Djvl,Djnc,Djn-chi phí vật liệu,nhân công,náy thi công, trong đơn giá xây dựng của sông tác xây dựng thứ j Knc-hệ số điều chỉnh nhân công Kmtc-hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công P-định mức chi phí chung(%)(được quy định theo bảng dưới) TL-thu nhập chịu thuế tính trước(được quy định theo bảng dưới) G-giá trị dự toán xây dựng công trình chính,phụ trợ,tam j phụcvụ thi công sau thuế. CLvl-chênh lệch vật liệu(nếu có) T-mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng Gxdlt-chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. Z-giá thành dự toán xây dựng Bảng định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước §ơn vị tính:% TT Loại công trình Chi phí chung(P) Thu nhập chịu thuế tính trước(TL) 1 Công trình dân dụng 6,0 5,5 2 Công trình công nghiệp 5,5 6,0 3 Công trình giao thông 5,3 6,0 4 Công trình thuỷ lợi 5,5 5,5 5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 4,5 5,5 Công tác lắp đặt thiết bị và thí nghiệm,hiệu chỉnh thiết bị công nghệ trong các loại công trình xây dựng:chi phí chung được tính bằng 65%chi phí nhân công trong dự toán Công tác dò tìm xử lý bom mìn-vật nổ:chi phí chung được tính bằng 40%chi phí nhân công trong dự toán *Chi phí thiết bị(GTB): Chi phí thiết bị bao gồm:chi phí mua sắm thiết bị bao gồm cả chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ và chi phí lắp đặt và thí nghiệm,hiệu chỉnh(nếu có)thiết bị. GTB=GSTB+GLD Trong đó:GSTB-chi phí mua sắm thiết bị GLD-chi phí lắp đặt thiết bị,hiệu chỉnh(nếu có) -Chi phí mua sắm thiết bị: GSTB=)+CCN Trong đó:Qi-trọng lượng(tấn)hoặc số lượng(cái) thiết bị(nhóm thiết bị)thứ i Mi-giá tính cho 1 tấn hoặc 1 cái thiết bị thứ i:Mi=mi+ki+ni+vi+hi .mi_giá của thiết bị thứ i của hạngmục công trình ơ nơi mua(nơi sản xuất,nơi chế tạo,hoặc nơi cung ứng thiết bị công nghệ tại việt nam)hay giá tính đến cảng việt nam(đối với thiết bị thi công nhập khẩu) .ni_chi phí vận chuyển 1 tấn hoặc 1 cái thiết bị thứ i từ nơi mua hay từ cảng ViÖt Nam đến công trình .ki_chi phí lưu kho,lưu bãi,lưu container 1 tấn hoặc 1 cái thiết bị thứ i tại cảng việt nam(đối với thiết bị nhập khẩu) .vi_chi phí bảo quản,bảo dưỡng 1 tấn hoặc 1 cái thiết bị thứ i tại hiện trường. .hi-thuế và phí bảo hiểm thiết bị thứ i. T-mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng quy định đối với từng loại thiết bị. CCN-chi phí đào tạ và chuyển giap công nghệ(được lập dự tpán tuỳ theo địa điểm cụ thể của từng dự án). -Chi phí lắp đặt thiết bị(GTB) Bảng tổng hợp chi phí thiết bị Tên công trình: Ngày ……tháng……năm STT Tên thiếta bị hay nhóm thiết bị Chi phí trước thuế thuế GTGT Chi phí sau thuế 1 2 3 4 5 Chi phi mua sắm thiết bị: 1.Thiết bị phải lắp 2.ThiÕt bị không phải lắp 3.Thiết bị phi tiêu chuẩn phải gia công sản xuất 4.Chi phí dầo tạo và chuyển giao công nghệ -Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghệm hiệu chỉnh Tổng cộng Người tính:…….. Người kiểm tra:…… Cơ quan lập *Chi phí khác(GKDT) Chi phí khác của dự toán công trình bao gồm: - Chi phí thi tuyển kiến trúc(nếu có),chi phí khảo sát xây dựng,chi phí thiết kế xây dựng công trình - Chi phí lập định mức, đơn giá(nếu có) GKDT=()x(1+T Trong đó:Ci-chi phí của khoản mục thứ i thuộc nhóm chi phí khác tính theo định mức tỉ lệ % Dj-chi phí của khoản mục thứ j thuộc nhóm chi phí khác tính bằng cách lập dự toán T-mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành. Bảng tổng hợp chi phí khác Các khoản mục chi phí khác Chi phí trước thuế thuế GTGT Chi phí sau thuế 1 2 3 4 -Chi phí thi tuyển kiến trúc (nếu có) -Chi phí khảo sát xây dựng -Chi phí thiết kế xây dựng công trình,chi phí lập địnhmức, đơn giá Tổng cộng GKDT *Chi phí dự phòng: Chi phí fự phòng được tính bằng tỉ lệ % trên tổng chi phí xâydựng,chi phí thiết bị và chi phí khác của công trình: GDP=(GXD+GTB+GKDT)x tỉ lệ quy định III. Quản lý chi phí dự án đầu tư 1. Quản lý tổng mức đầu tư,tổng dự toán,dự toán công trình: 1.1. Quản lý tổng mức đầu tư: Khi lập dự toán phải xác định tổng mức đầu tư để tính toán hiệu quả đầu tư và dự trù vốn,lập báo cáo tổng mức đầu tư có thể điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng khi: +Có thiên tai,bão lũ,chiến tranh….. +Có sự biến đọng bất thường của giá nguyên vật liệu,do thay đổi tỉ giá hối đoái +Khi thấy có sự xuất hiện những yếu tố mới đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao hơn cho dự án,chủ đầu tư co thể thay đổi dự án +Khi quy hoạch xây dựng đã được duyệt thay đổi có ảnh hưởng trục tiếp đến dự án 1.2. Quản lý tổng dự toán,dự toán công trình Tổng dự toán,dự toán công trinhg truớc khi phê duyệt đều phải thẩm định,chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định tổng dự toán,dự toán công tình +Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng dự toán +Kiểm tra tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế-kỹ thuËt, định mức chi phí, đơn giá,việc vËn dụng định mức ®¬n giá,các chế độ chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí tổng dự toán theo quy định +Xác định chi phí ttổng dự toán,dự toán công trình được thẩm định mọi hoạt động quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựngcủa chủ đầu tư phải tuân theo các quy định của pháp luật.mọi hoạt động điêù chỉnh tổng dự toán,dự toán công trình phải phù hợp với sự cho phép,quy định của pháp luật. 1.3. Quản lý định mức dự toán và đơn giá xây dựng. a, Quản lý định mức dự toán xây dựng: §ịnh mức dự toán xây dựng phải do bộ xây dựng ban hành và hướng dẫn áp dụng trong cả nước Công trình xây dựng khu đô thị là công trình xây dựng và lắp đặt dã có trong hệ thống định mức hiện hành nhưng chưa phù hợp với biện pháp thi công, điều kiện thi công hay yêu cầu kỹ thuật của công trình.chủ đầu tư và các nhà thầu thi công tổ chức,tư vấn thiết kế và tổ chức chuyên môn vvề định mức tiến ahnhf điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp đồng thời gửi tới bộ quản lý ngành hoặc sở xây dựng nơi xây dựng công trìnhđể thoả thuận với bộ xây dựng ban hành áp dụng b, Quản lý đơn giá xây dựng: +§ơn giá xây dựng được lập theo định mức dự toán do bộ xây dựng ban hành.chủ đầu tư phải thng xuyên cập nhật lấy thông tin từ bộ xây dựng để tính toán chi phí xây dựng sao cho hợp lý với quá trình xây dựng nhằm tiết kiệm chi phí một cách tối dâ và hiệu quả +Xác định các loại giá áp dụng trong xây dựng: .Giá xét thầu(giá mời thầu) là mức giá do chủ đầu tư xác định trước để mời dự thầu và làm căn cứ để xết chọn người trúng thầu Giá trị dự toán xây dựng chi tiết các hạngmục công trình và các loại công tác xây lắp chi tiết đượclập trên cơ sở đơn giá dự toán chi tiết là căn cứ để xác định giá mời thầu .Giá trúng thầu:giá được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt và không dược phép thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng.giá trúng thầu được ghi trong hợp đồng. .Giá hợp đồng xây dựng và giá thanh toán công trình: Giá hợp đồng xây dựng là giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thắng thầu cùng nhau thoả thuận chính thức dựa vào hợp đồng với các điều kiện kèm theo Giá thanh toán công trình:là giá trị dựtoán hạng mục công trình hoặc loại công việc xây lắp riêng biệt .Giá quyết toán công trình:là toàn bộ chi phí hợp lý đã được thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa côngtrình vào khai thác sử dụng .Giá thảo thuận và giá theo quy định của nhà nước: Giá thoả thuận là giá được quy định trên cơ sở thoả thuận giữa chu rđầu tư và tổ chức xây dựng Giá quy định của nhà nước:giá dược xã đinh trên cơ sở các định mức, đơn giá,các quy địnhvà các chính sách có liên quan của nhà nước Ngoài ra,do đặc điểm của sản phẩm xây dựng,giá xây dựng có thể được lập cho toàn bộ công trình,hạng mục công trình và cho các loại công việc xây lắp riêng biệt của hạng mục công trình.các công trình đầu tư dự án xây dựng khu đô thị thường do chủ đầu tư nước ngoài đầu tư hoặc do góp vốn đầu tư xây dựng,vì thế việc xác định các loại giá trong xây dựng công trình khu đô thị vừa phải tuân thủ các quy định của nhà nước vùa phải tuân thủ theo các thông lệ quốc tế. +các loại đơn giá: .Giá chuẩn:là chỉ tiêu xác định chi phí bình quân cần thiết để hoần thành 1 đơn vị công suất sử dụng của từng loại nhà,hạng mục công trình. Chỉ bao gồm giá trị dự toán của các loại công tác xây lắp trong phạm vi ngôi nhà hoặc công trìng như các chi phí để xây dựng các hạng mục ngoài nhà như: đường xá, cống rãnh, điện nước ngoài nhà…và chi phí mua sắm thiết bị ngôi nhà, hạng mục công trình hoặc công trình .§ơn giá chi tiết: gồm những chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và sử dụng máy xây dựng trên một đơn vị khối lượng công tác xây lắp riêng biệt hoặc một bộ phận kết cấu xây lắp và được xác định trên cơ sở định mức dự toán chi tiết .§ơn giá tổng hợp: gồm toàn bộ chi phí xã hội cần thiết chi phí về vật liệu, nhân công và máy xây dựng, chi phí chung, lãi và thuế cho từng loại công việc hoặc một đơn vị khối lượng công tác xây lắp tổng hợp hoặc một kết cấu xây lắp hoàn chỉnh và được xác định trên cơ sở định mức dự toán tổng hợp +một số phương pháp xá định giá thành xây lắp chủ yếu: .Xác định giá mời thầu(GM) Gmin<GM<Gmax Gmax – là giá trần được xác định trên thiết kế cơ sở kỹ thuật hay thiết kế bản vẽ thi công, đơn giá dự toán, các quy định hiện hành về xác định giá thành xây lắp Gmin – là giá tối thiểu vừa đủ cho nhà thầu bù đắp được chi phí cơ bản, bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy xây dựng và chi phí quản lý công trường .Giá thành xây lắp : GXL=VL+NC+M+C+LT VL+NC+M - tổng chi phí trực tiếp C-Chi phí chung LT - Thuế và lãi được xác định theo% quy định của nhà nước Có thể biểu diễn cơ cấu giá thành công tác xây lắp theo lược đồ sau: gi¸ thµnh x©y l¾p Chi phÝ trùc tiÕp Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ nh©n c«ng Chi phÝ x©y dùng chi phÝ gi¸n tiÕp kh¸c Chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh Chi phÝ phôc vô nh©n c«ng trùc tiÕp x©y l¾p Chi phÝ phôc vô thi c«ng chi phÝ chung Giá thành công tác xây lắp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố có giá trị rất lớn, chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện địa phương nơi xây dựng, bởi giá cả các yếu tố đầu vào, bởi năng suất lao động… Cơ cấu giá thành xây lắp là tỷ trọng(%) các khoản mục chi phí của giá thành xây lắp so với toàn bộ giá thành xây lắp, nó phụ thuộc vào điều kiện và chính sách cụ thể, nó còn bị ảnh hưởng bởi sự phát trểin của khoa học kỹ thuật công nghệ trong xây dựng làm giảm bớt chi phí nhân công và các khoản chi phí chung +Xác định giá thành chi phí trực tiếp:chi phí trực tiếp phụ thuộc vào mức giá theo quy định trên thị trường áp dụng cho mỗi loại hàng hoá +Xác định giá thành chi phí chung: ta có thể xác định theo các phương pháp sau: .Tính theo tỷ lệ %so với tổng chi phí trực tiếp .Tính theo tỷ lệ % so với chi phí nhân công như quy định hiện hành .Tính theo tỷ lệ % so với tổng chi phí nhân công và máy xây dựng .Tính theo phương pháp 2 phần: chi phí chung được chia làm 2 phần: chi phí chung cho các công trường(chỉ liên quan trực tiếp đến từng công trình, hạng mục công trình)tính theo tỷ lệ % so với tổng chi phí trực tiếp và chi phí chung cho toàn doanh nghiệp(liên quan đến mọi hoạt dộng của doanh nghiệp)Tính theo tỷ lệ % so với tổng chi phí trực tiếp + Chi phí chung cho công trường .Phương pháp thống kê tương quan nhiều nhân tố Trong tính toán giá thành xây lắp trong dự án đầu tư xây dựng khu đô thị ta nên áp dụng theo phương pháp (4)hoặc(5)vì nó phản ánh độ chính xác cao Trong quá trình quản lý chi phí dự toán đầu tư xây dựng công trình ta nên tìm cách để làm hạ giá thành xây lắp nhằm tiết kiệm chi phí một cách tốt nhất và hiệu quả. + Phương pháp hạ giá thành xây lắp: .Tiết kiệm hợp lý mọi khoản chi phí thuộc chi phí trực tiếp và chi phí chung .Tính toán hợp lý đến mức thấp nhất các chi phí thuộc khoản mục chi phí chung, đặc biệt giảm thiểu các chi phí thuộc quản lý doanh nghiệp .Xác định đúng chi phí nguyên vật liệu, hạn chế đến mức nhỏ nhất hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình thi công .Giảm đến mức có thể chi phí công bằng cách tăng năng xuất lao dộng nâng cao trình độ cơ giới hoá và tự động hoá trong thi công 1.4. Quản lý thanh toán chi phí đầu tư xây dựng công trình a,Tạm ứng vốn đầu tư: Tạm ứng vống đấu tư xây dựng công trình được thực hiện ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác như: . Đối với hợp đồng tư vấn, mức vốn tạm ứng tối thiểu là 25% giá trị của hợp đồng bố trí cho công việc phải thuê tư vấn hết hợp đồng tư vấn do tổ chức tư vấn nước ngoài thực hiện, việc tạm ứng theo thông lệ quốc tế. . §ối bới gói thầu thi công xây dựng:gói thầu thi công xây dựng các hu đô thị có mức vốn đầu tư đếu trên 50 tỉ trở lên nên mức tạm ứng vốn bằm 10% giá trị hợp đồng . §ối với việc mua sắm thiết bị mức tam ứng vốn đầu tư do 2 bên thoả thuận nhưng không nhỏ hơn 10%giá trị của gói thầu.một số cấu kiện ban thành phẩm trong xây dựng có giá trị lớn phải được sản xuất trước để đảm bảo tiến độ thi công xây dựng và một số loại vật tư đặc chủng,vật tư phải được dự trữ theo mùa được tạm ứng vốn. .Vốn tạm ứng cho công việc giải phóng mặt bằng được thực hiện theo công việc giải phóng mặt bằng. Việc thu hồi vốn tạm ứng bắt đầu khi goi thầu được thanh toán khối lượng hoàn thành đạt từ 20% đến 30% giá trị hợp đồng.vốn tạm ứng được thu hồi dần vào từng thời kỳ thanh toán khối lượng hoàn thành và được thu hồi hết khi gói thầu được thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. đối với công việc giải phóng mặt bằng việc thu hồi vốn tạm ứng kết thúc sau khi đã thực hiện xong công việc giải phóng mặt bằng b,Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình: việc thanh toán vốn đầu tư cho các công viẹc,nhóm công việc,toàn bộ công việc,lập dự án khảo sát thiết kế,thi công xây dựng,giám sát và các hoạt đọng xây dựng khác phải căn cứ theo giá trị khối lượng thực tế hoàn thành và nội dung phương thức thanh toán trong hợp đờng đã ký dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là dự án có sử dụng vốn nước ngoài thì thưch hiện theo hiệp dịnh đã ký thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình được thực hiện trên cơ sở noịi dung phương thức thanh toán trong hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực hiện.tuỳ theo thời gian thực hiện hợp đồng,tính chất hợp đồng,các bên tham gia thảo thuận áp dụng các phương thức thanh toán sau: .Thanh toán theo giá trọn gói(giá khoán gọn)chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo giá khoán gọn trong hợp đồng, áp dụng cho gói thầu xác định rõ về khối lượng,chất lượng và thời gian thực hiện.khi có những phats sinh ngoài hợp đồng nhưng không do nhà thầu gây ra sẽ được chủ đầu tư xem xét giải quyết theo các khoản quy định trong hợp đồng đã ký. Số lần thanh toán có thể theo giai đoạn,theo phần công việc hoàn thành hoặc thanh toán một lần khi hoàn thµnh toàn bộ hợp đồng->do quy mô của một khu đô thị là rất lớn chủ đầu tư có thể nhận một lúc nhiều nhà thầu cùng thực hiện xây dựng một lúc,mỗi nhà thầu đảm trách một khu vực riêng.quá trình thực hiện xây dựng một khu đô thị phải phân ra thành nhiều giai đoạn và thực hiện từng giai đoạn,mỗi giai đoạn làm thành một khu vực xây dựng nhất định.vì thế trong trường hợp này chủ đầu tư nên chọn phương thức thanh toán theo phần công việc hoàn thành và theo giai đoạn .Thanh toán theo đơn giá cố định:bên giao thầu thanh toán cho nhà thầu các công việc hoàn thành theo đơn giá xác định trước trong hợp đờng.giá trị được thanh toán xác định bằng cách nhân khối lượng hoàn thành thực tế với đơn giá xác định trước trong hợp đồng.nếu khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng ban đầu trong hợp đồng thid dơn giá phần khồi lượng phát sinh có thể được phép thoả thuận lại nhưng không được vượt quá đơn giá cố định ghi trong hợp đồng,nếu khối lượng phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì giá phát sinh được tính theo đơn giá địa phương,nơi xây dựng công trình tại thời điểm phát sinh .Thanh toán theo giá điều chỉnh: áp dụng cho những gói thầu mà tại thời điểm ký hợp đồng không đủ điều kiện xác định và chính xác về số lượng khối lượng hoặc có biến động lớn vế giá cả .Chủ đầu tư phải trả khoản lãi theo lãi suất ngân hàng do các bên thoả thuận ghi trong hợp đồng. V.øng dông: CHƯƠNGII. Thực trạng về việc lập và quản lý chi phí xây dựng khu đô thị qua một số ví dụ về việc lập và quản lý chi phí của một số khu đô thị điển hình: 1. Ví dụ về việc lập và quản lý chi phí xây dựng của dự án đầu tư xây dựng khu đôthị Trung Hoà-Nhân Chính: Khu đô thị Trung Hoà-Nhân Chính do tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng vinaconex đầu tư.Quy mô:30ha,tổng mức đầu tư:riêng hạ tầng 273,624 tỉ đồng,bộ phận quản lý thực hiện dự án:ban quản lý đầu tư xây dựng phát triển nhà và đô thị. vÝ dô tÝnh c«ng viÖc:c«ng t¸c x©y l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç,cèt thÐp dµi mãng,®­êng kÝnh >18mm thuéc h¹ng môc phÇn mãng. VÝ dô tÝnh c«ng viÖc c«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç,cèt thÐp ®µi mãng ®­êng kÝnh >18m thuéc hang môc phÇn mãng C¨n cø x¸c ®Þnh chi phÝ: .®¬n gi¸ 24/Q§-UB ngµy 15/4/1998 cña UBNDTPHN .th«ng b¸o gi¸ 01/TBVL-LS ngµy 1/4/2004 cña liªn së tµi chÝnh vËt gi¸-së x©y dùng Hµ Néi .th«ng t­ sè 05/03/TT-BXD ngµy 14/03/2003-BXD .th«ng t­ sè 15/01/Q§-BXD ngµy 20/7/2001-BXD .Th«ng t­ sè 09/2000/TT-BXD ngµy 17/7/200-BXD biểu định mức dự toán mục AF-6100 cốt thép móng đơn vị :tấn nguồn: www.qppl.egov.vn/congbao.nsf Má hiệu Côt thép xây lắp Thành phần hao phí Đ.vị đường kính cốt thép(mm) <=10 <=18 >18 Cốt thép móng vật liệu Thép tròn Kg 1005 1020 1020 Dây thép Kg 21.42 14.38 14.28 Que hàn Kg - 4.64 5.3 Nhân công 3.5/7 Công 11.32 8.34 6.35 Máy thi công Máy hàn 23kw Ca - 1.12 1.27 Máy cắt uốn 5kw Ca 0.4 0.3 0.16 bảng giá VL,NC,M của công việc trên đơn vị: đồng nguồn: www.qppl.egov.vn/congbao.nsf Thành phần hao phí Đ.vị giá Vật liệu Thép tròn D>18 Kg 8100 Dây thép Kg 8500 Que hàn Kg 9400 Nhân công 3.5/7 Công 12971 Máy thi công Máy hàn 23kw Ca 77338 Máy cắt uốn 5kw ca 39789 B­íc 1:TÝnh ®¬n gi¸ cho c¸c c«ng viÖc cña tõng h¹ng môc §.møc VL,NC,M ®­îc lÊy tõ b¶ng ®Þnh møc dù to¸n do nhµ n­íc ban hµnh.cô thÓ:tõ quyÕt ®Þnh sè 31/2002/QD-BDX .chi phÝ vËt liÖu: VL= =1020x8100+14.28x8500+5.3x9400 =8433200 Gi¸ vËt liÖu ®­îc lÊy tõ th«ng b¸o gi¸ 01/TBVL-LS ngµy 1/4/001 cña liªn së tµi chÝnh vËt gi¸. .chi phÝ nh©n c«ng:(chi phÝ chung ®­îc tÝnh gép lu«n vµ môc nµy) NC=1+kc)xknc Qj-khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng.sè liÖu nµy do nhµ n­íc ban hµnh,®Þnh møc chi phÝ nh©n c«ng.tõ v¨n b¶n 31/2002/Q§-BXD Djnc-®¬n gi¸ nh©n c«ng.tõ b¶ng ®¬n gi¸ nh©n c«ng cña Hµ Néi Knc-hÖ sè nh©n c«ng.theo v¨n b¶n 05/2003/TT-BXD do bé x©y dùng ban hµnh,hÖ sè lËp hè s¬ lµ 2.04 Kc-hÖ sè tÝnh chi phÝ chung theo chi phÝ nh©n c«ng.chi phÝ chung b»ng 0.58 so víi chi phÝ nh©n c«ng NC=(6.35x12971)x(1+0.58)x2.04 =265.4611404 .Chi phÝ m¸y thi c«ng: M=xDjncx(1+kmtc) Kmtc-hÖ sè m¸y thi c«ng:0.13-theo v¨n b¶n sè 05/2003/TT-BXD. M=(1.27x77338)+(0.16x39789)x(1+0.13) =118181.615 .Trùc tiÕp phÝ kh¸c: TT=1.5%(VL+NC+M) =1.5%(8433200+265641.104+118181.615) =132255.3408 §¬n gi¸ dù to¸n x©y dùng tr­íc thuÕ =VL+NC+M =8433200+265641.104+118181.615 =8817022.719 §¬n gi¸ x©y dùng sau thuÕ: =(VL+NC+M)x(1+VAT) =8817022.719x(1+10%) =145480.8749 §¬n gi¸ cho x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng: =(VL+NC+M)xTLxVAT =8817022x0.5%x10% tÝnh t­¬ng tù cho tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc cña h¹ng môc nµy còng nh­ c¸c h¹ng môc cßn l¹i. b­íc 2: X¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng cho h¹ng môc c«ng tr×nh: VÝ dô: Gi¸ cho h¹ng môc phÇn mãng:phÇn mãng bao gåm 28 c«ng viÖc: STT Néi dung c«ng viÖc §.vÞ K.l­îng §.gi¸ Thµnh tiÒn 1 ®µo dµi mãng,réng>1m,s©u >1m,®Êt cÊp 2 m3 2447865 47067 115213662 2 ®µo mãng b¨ng,réng>1m,s©u<=3m,®Êt cÊp 2 m3 495341 42994 ……….. 3 C«ng t¸c s¶n xuÊt l¾p dông cèt thÐp bª t«ng t¹i chç,cèt thÐp dµi mãng,®­ên kÝnh>18mm m3 54496 10231970 ……. …. ……………….. … …….. …….. …….. 28 S¬n t­êng ngoµi nhµ kh«ng b¶,tham kh¶o gi¸ s¬n c¹o m2 103365 20503 …….. Tæng Gxd phÇn mãng ………… ……… 2214836792 TÝnh t­¬ng tù cho c¸c h¹ng môc cßn l¹i B­íc 3:tÝnh tæng chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh:b»ng c¸ch tÝnh tæng chi phÝ cña tõng h¹ng môc 2.VÝ dô vÒ lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng khu ®« thÞ Mü §×nh II Khu ®« thÞ mü ®×nh II do tæng c«ng ty cæ phÇn §TPT ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp S«ng §µ lµm chu r®Çu t­,quy m«:36,86 ha,tæng møc ®Çu t­ :4500 tØ ®ång. B¶ng chi tiÕt ®¬n gÝa c¸c chi phÝ trùc tiÕp khu ®« thÞ Mü §×nh II phÇn x©y dù C¨n cø lËp gi¸: ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh-gåm xd sè 24/2005/Q§-BXD 20/7/2005 B¶ng gi¸ ca m¸y lËp theo th«ng t­ sè 06/2005/TT-BXD 15/4/2005 vÒ viÖc ­íng dÉn ph­¬ng ph¸p x©y dùng ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng Th«ng t­ sè 16/05/TT-BXD ngµy 13/10/2005 h­íng dÉn ®iÒu chØnh XDCB Th«ng t­ sè 04/05/TT-BXD ngµy 1/4/2005 h­íng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh ThuÕ VAT theo th«ng t­ sè 120/03/TT-BTC ngµy 12/12/2003 B­íc 1: tÝnh chi phÝ trøc tiÕp phÇn x©y dùng: ®¬n gÝa chi tiÕt cña c«ng viªc HG.2314 STT msvt Thµnh phÇn hao phÝ §.vÞ K.l­îng§.møc ® gi¸ Thµnh tiÒn (®ång) VËt liÖu: 8334009229 390 Xi m¨ng PC30 Kg 411075 670 275420250 081 C¸t vµng m3 045066 44604 2010123864 428 ®¸ d¨m m3 087798 68880 6047526240 275 N­íc lÝt 187775 5 938875 383 VL kh¸c % 0.5 4167004515 Nh©n c«ng: knc=2.04 kc=1.58 6136 Nh©n c«ng 3/7 C«ng 1.83 12413 22715.79 6135 Nh©n c«ng 3.5/7 C«ng 6.35 12971 82365.85 M¸y thi c«ng Knc=1.13 14764.24 7538 M¸y trén 250l Ca 0.095 96272 9145.84 7579 M¸y ®Çm dïi 1.5 kw Ca 0.18 37456 5618.4 7543 M¸y kh¸c % 10 1476.424 Trùc tiÕp kh¸c 1.5% 125011936.1 Chi phÝ chung 6% 500047744.5 TN chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 5.5% 458377099.1 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tr­íc thuÕ VAT ®Çu vµo 10% 833412907.5 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m 1% 83341290.75 Gxd=224176092341500 ®ång §.møc VL,NC,M trong c«ng tr×nh ®­îc lÊy tõ v¨n b¶n sè 24/05/ Q§-BXD vÒ ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 20/07/05 Gi¸ VL lÊy tõ th«ng b¸o gi¸ sè 191TB/TC-XD .Chi phÝ vËt liÖu: VL=xDjvl+CLvl =411075x670+045066x44604+087798x68880+0.5%x(411075x670+045066x44604+087798x68880) =8334099229+8334099229x0.5% =8375769725 .Chi phÝ nh©n c«ng; NC=1+knc) =(1.83x12413+6.35x12971)x(1+2.04) =319.4481856 .Chi phÝ m¸y thi c«ng: M =(1+km) =(0.095x96272+0.18x37456)x(1+1.13) =33.8412696 B­íc 2: tÝnh gi¸ x©y dùng cho tõng h¹ngmôc c«ng tr×nh: Gxd=x§Gi B¶ng gi¸ x©y dùng h¹ng môc nhµ lµm viÖc chÝnh: STT ND c«ng viÖc §.vÞ k.l­îng §.gi¸ Thµnh tiÒn 1 S¶n xuÊt kÕt cÊu bª t«ng ®óc s½n,bt cäc,cét,v÷a,m¸c 250,®¸ 1x2 m3 85013 579601 4927361981 2 Cèt thÐp däc D<104mm TÊn 2551 10712655 2732798291 3 Cèt thÐp däc D<=18mm TÊn 8802 10727096 9441989899 4 Cèt thÐp däc D>18mm TÊn 1720 10690709 1838801948 5 S¶n xuÊt b¶n m· thÐp m3 6366 12206373 7770577052 L¾p dùng b¶n m· thÐp m3 6366 1148675 7312465050 Ph¸ dì bª t«ng ®Çu cäc m3 4250 199302 847033500 V¸n khu«n bª t«ng 10506 1958372 2057465623 Ðp cäc btct kÝch thø¬c 25x25,®Êt cÊp 2 100m 114008 5675622 647066313 Nèi cäc btct.nèi lo¹i cäc vu«ng,cäc 25x25 1 mèi 136000 167191 22737976 V¸n khu«n cæ mãng cét vu«ng 100m2 0.238 4507019 1072,670522 TÝnh t­¬ng tù cho c¸c h¹ng môc cßn l¹i B¶ng tæng hîp gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh: STT Tªn h¹ng môc Gi¸ h¹ngmôc 1 Nhµ lµm viÖc 3744138635 2 Nhµ ¨n 0185445067 3 Nhµ cho c«ng nh©n 0374567365 4 Nhµ biÖt thù 19095764323 5 Nhµ chung c­ 30389076287 6 Nhµ ë liÒn kÒ 17594865265 7 c.tr×nh c¬ së h¹ tÇng 8947057132 B­íc 3:tÝnh gi¸ x©y dùng :b»ng c¸ch tÝnh b»ng tæng chi phÝ c¸c h¹ngmôc ®· tÝnh ®­îc -NhËn xÐt c«ng t¸c lËp chi phÝ x©y dùng qua 2 vÝ dô trªn: Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh ,qu¸ tr×nh thi c«ng ®É ®­îc chia ra lµm nhiÒu giai ®o¹n,ph©n chia thµnh tïng khu vùc,tõng h¹ng môc,c¸c lo¹i chi phÝ ®­îc chia nhá. 3. Ưu nh­îc ®iÓm cña tõng dù ¸n: a. ¦u ®iÓm cña dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng khu ®« thÞ Trung Hoµ-Nh©n chÝnh: -¦u ®iÓm: +thùc hiªn nghiªm tóc c«ng t¸c lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc.khi cã sù thay ®æi trong c¸c v¨n b¶ cã liªn quan,®iÒu chØnh kÞp thêi®Ó phï hîp nh÷ng thay ®æi ®ã +nhanh chãng cËp nhËt th«ng tin míi vÒ gi¸ c¶,c¸c v¨n b¶ncña nhµ n­íc,UBND,®¬n gi¸ c¸c yÕu tè x©y dùng dùa vµo b¶ng ®¬n gi¸ cña bé x©y dùng.theo b¶ng ®¬n gi¸ 24/Q§-Ubngµy 15/4/1998/UBNDTPHN,th«ng b¸o gi¸ sè01/TBVL-LS ngµy 1/4/04 cña liªn së tµi chÝnh vËt gi¸-bé x©y dùn Hµ Néi.th«ng t­ 05//2003/TT-BXD ngµy 14/3/03 BXD…….. +§­a ra cô thÓ tõng lo¹i chi phÝ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt vµ chÝnh x¸c,c«ng viÖc tÝnh to¸n,râ rµng,dÔ hiÓu. +ViÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng ®­îc giao cho mét phßng ban chuyªn tr¸ch vÒ kÕ ho¹ch-tµi chÝnh lËp vµ qu¶n lý. +§· d­a ra kÕ ho¹ch vµ thêi h¹n thi c«ng thóc ®Èy tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. -Nh­îc ®iÓm: +Trong qu¸ tr×nh lËp chi phÝ cßn ®«i chç sai sãt vÒ gi¸ c¶,chÊt l­îng ®Þnh møc cac nguyªn vËt liÖu x©y dùng dÉn ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh trong khu ®« thÞ nµy cßn nhiÒu chç ch­a ®¶m b¶o ®óng chÊt l­îng c«ng tr×nh +Khi lËp ch­a ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò ®iÖn n­íc dÉn ®Õn khi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh hÖ thèng cÊp ®iÖnn­íc cßn kÐm. +Ch­a v¹ch ra tõng giai ®o¹n thi c«ng hay tõng h¹ng môc c«ng tr×nh,qu¸ tr×nh thi c«ng bÞ chËm trÔ,nhiÒu c«ng tr×nh cßn bá dë. +C¸ch tr×nh bµy khã hiÓu. +ViÖc qu¶n lý ch­a chÆt chÏ dÉn ®Õn viÖc thÊt tho¸t l·ng phÝ trong x©y dùng. +Ch­a chó träng ®Õn c¬ së h¹ tÇng nh­ khu vui ch¬i,c«ng viªn… +Kh«ng bè trÝ ®­îc mÆt b»ng réng r·i ®Ó tËp kÕt l­u tr÷ nguyªn vËt liÖu cïng mét lóc,viÖc vËn chuyÓn nhiÒu ®ît nhá cóng sÏ lµm ph¸t sinh chi phÝ,­íc tÝnh chi phÝ vËn chuyÓn ph¸t sinh 5%. +Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc ®­îc tÝnh gép vµo tõng môc chi phÝ vËt liÖu,m¸y,nh©n c«ngthay v× tÝnh t¸ch riªng % so víi tæng 3 lo¹i chi phÝ trªn. b. ¦u,nh­îc ®iÓm cña dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh khu ®« thÞ mü ®inh II: -¦u ®iÓm: +ViÖc lËp chi phÝ còng ®· dùa trªn c¬ së b¶ng ®¬n gi¸ vµ ®Þnh møc do bé x©y dùng quy ®Þnh vµ tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ n­íc. +Mang tÝnh thùc tiÔn cao +C¸n bé thùc hiªn lËp chi phÝ x©y dùng cã nhiÒu kinh nghiÖm dÉn ®Õn c«ng t¸c lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng vµ cã bµi b¶n +§· tÝnh ®Çy ®ñ c¸c lo¹i chi phÝ cÇn thiÕt +TÝnh c¶ ®Õn chi phÝ nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng vµ ®iÒu hµnh qu¶n lý. +Qu¸ tr×nh x©y dùng ®É ®­îc chia nhá thµnh nhiÒu giai ®o¹n,vµ ph©n lo¹i tõng h¹ng môc c«ng tr×nh lµm cho viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng ®ùoc thÓ hiÖn râ rµng h¬n,chi tiÕt ®¸p øng ®­îc tõng lo¹i chi phÝ cÇn thiÕt cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh,h¹n chÕ ®­îc nh÷ng thÊt tho¸t l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh thi c«ng -Nh­îc ®iÓm: +ChØ thùc hiÖn theo ®óng quy tr×nh ®Æt ra,kh«ng cã sù c©n nh¾c gi÷a c¸c yÕu tè x©y dùng dÉn ®Õn gi¸ c¶ kh«ng chÝnh x¸c +C¸ch tr×nh bµy khã hiÓu. +ViÖc qu¶n lý chi phÝ x©y dùng cßn l¬i láng,kh«ng chÆt chÏ +Ch­ chó träng nhiÒu ®Õn c¸c yÕu tè dù phßng. +TiÕn ®é thi c«ng chËm +Cßn nhiÒu sai sãt trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt ®Êt ®ai. Thùc tr¹ng chung vÒ viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng khu ®« thÞ ë n­íc ta hiÖn nay: C¸c chñ ®Çu t­ chØ ®­a ra møc gi¸ chung chung ch­a cô thÓ do x¸c ®Þnh viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng mét c¸ch chÝnh x¸c lµ do c¸c nhµ thÇu thùc hiÖn,nªn viÖc lËp chi phÝ x©y dùng cña chñ ®Çu t­ cã phÇn l¬i láng,s¬ sµi. ViÖc qu¶n lý cßn l¬i lángdÉn ®Õn cßn t×nh tr¹ng l·ng phÝ,thÊt tho¸t c¸c nguyªn vËt liÖu,rót bít nguyªn vËt liÖu trong c«ng tr×nh x©y dùng lµm cho chÊt l­îng c«ng tr×nh kÐm,c¸c c«ng tr×nh chØ ®¹t møc tiªu chuÈn chÊt l­îng ë møc t­¬ng ®èi Do thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng,møc gi¸ c¶ lu«n thay ®æi,møc gi¸ mµ chñ ®Çu t­ ®­a ra lu«n chªnh lÖch so víi gi¸ c¶ thùc tÕ trªn thÞ tr­êng. HÖ thèng gi¸m s¸t qu¶n lý chi phÝ x©y dùng ch­a ®ång bé Chi phÝ x©y dùng lu«n chiÕm mét l­îng vèn lín cña chñ ®Çu t­,thêi gian thùc hiÖn l©u dµi t×nh tr¹ngtham « l·ng phÝ lµm thÊt tho¸t th©m hôt vèn ng©n s¸ch cña nhµ n­íc lµm ph¸t sinh c¸c tÖ n¹n trong x· héi ®ang lµ mét vÊn ®Ò næi cém. Nguyªn nh©n : -PhÝa chñ ®Çu t­:+C¸c chñ ®Çu t­ ch­achó t©m l¾m trong viÖc thiÕt lËp b¶n chi phÝ x©y dùng vµ qu¸ tr×nh qu¶n lý ch­a chÆt chÏ. +Do muèn gi¶m bít chi phÝ mét c¸ch tèi ®a nªn khi lËp kh«ng tÝnh thªm chi phÝ cña c¸c yÕu tè kh¸c liªn quan,ph¸t sinh trong qu¸ t×nh thi c«ng. +Ch­a chó träng träng viÖc lËp ra mét ®éi ngò chuyªn tr¸ch vÒ c«ng viÖc trªn,ch­a hiÓu hÕt ®­îc tÇm quan träng còng nh­ ý nghÜa cña viÖc t×m hiÓu th«ng tin liªn quan ®Õn chi phÝ x©y dùng nh­:th«ng tin cËp nhËt vÒ gi¸ x©y dùng,lo ®éng,nguyªn vËt liÖu,®Þnhmøc…ch­a cã ®éi ngò chuyªn tr¸ch vÒ lÜnh vùc t×m hiÓu th«ng tin.Sö dông c¸c ®¬n gi¸ cña nh÷ng n¨m tr­íc. -PhÝa c¬ quan ®oµn thÓ cã liªn quan:c¸c chÝnh s¸ch,®¬n gi¸ do bé x©y dùng ®­a ra chØ phï hîp trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh,do thÞ truêng lu«n biÕn ®éng,t×nh tr¹ng l¹m ph¸t, møc gi¸ c¶ lu«n thay ®æi,c¸c chñ ®Çu t­ chØ ¸p dông mét c¸ch m¸y mãc møc gi¸ quy ®Þnh cña nhµ n­íc.mét sè vÊn ®Ò tiªu cùc trong ngµnh x©y dùng nh­:hiÖn t­îng ph¸ gi¸ trong ®Êu thÇu. Ch­¬ng 3.gi¶i ph¸p hoµn thiÖn 1.N¾m v÷ng th«ng tin vÒ gi¸ c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo 1.1.Néi dung: CÇn t×m hiÓu c¸c th«ng tin: -Gi¸ VL,NC.M trªn thÞ tr­êng -C¸c nguån vèn cung cÊp ®Çu vµo,gi¸ tõng n¬I cung cÊp vµ tiÕn hµnh so s¸nh ®Ó t×m ra nguån cung B§S -ĐiÒu kiÖn kinh tÕ –x· héi,tù nhiªn cña khu vùc thùc hiÖn dù ¸n:hÖ thèng giao th«ng,®iÖn nó¬c,th«ng tin,tr×nh ®é d©n trÝ… xem møc ®é nh÷ng nh©n tè nµy t¸c ®éng ®Õn møc gi¸ x©y dùng -ĐiÒu kiÖn cô thÓ cña mÆt b¨ng thi c«ng ,dù b¸o t¸c ®éng cña thêi tiÕt ®Õn thi c«ng ,t¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p thi c«n g®Õn chi phÝ -C¸c v¨n b¶n nhµ n­íc,UBND cã liªn quan nh­:®Þnh møc dù to¸n,b¶ng gi¸ ca m¸y,®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n,th«n gb¸o gi¸ vËt liÖu -Dù ®o¸n t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ c¶ ®Çu vµo trªn thÞ tr­êng vÝ dô:trong viÖc lËp chi phÝ x©y dùng khu ®« thÞ Trung hoµ nh©n chÝnh.thêi gian lËp hå s¬:6/2004 trong thêi gian nµy mét sè gi¸ c¶ ®Çu vµo ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn,®ÆcbiÖt lµ xi m¨ng.theo dù ®o¸n gi¸ vÉn cßn tiÕp tôc t¨ng lªn trong thêi gian tíi.hiÖn t¹i gi¸ xi m¨ng lµ 668000®/tÊn,trong vµi th¸ng tíi cã thÓ lªn ®Õn 700000®/tÊn.mÆt kh¸c c«ng tr×nh n»m ë ®¹i bµn HN,giao th«ng ®iÖn n­íc kh¸ thuËn tiÖn nh­ng diÖn tÝch mÆt b»ng chËt hÑp,kh«ng tËp kÕt vËt liÖu ®­îc cïng mét lóc,viÖc chuyÓn thµnh nhiÒu ®ît nhá còng sÏ ph¸t sinhchi phÝ,­íc tÝnh chi phÝ ph¸t sinh lµ 5% 1.2.ý nghÜa: T×m hiÓu th«ng tin trªn sÏ gióp cho chñ ®Çu t­ lËp chi phÝ x©y dùng chñ ®éng h¬n,linh ho¹t h¬n,hiÖu qu¶ h¬n.nh÷ng th«n gtin ®ã sÏ lµ c¬ së ®Ó ®­a ra gi¸ mêi thÇu hîp lý. 1.3.biÖn ph¸p Gi¸o dôc,n©ng cao ý thøc vÒ tÇm quan träng cña viÖc t×m kiÕm th«ng tin liªn quan ®Õn gãi thÇu b»ng c¸ch tæ chøc c¸c b­æi huÊn luyÖn,ph©n tÝch ý nghÜa ,t©m fquan träng cña c«ng t¸c nµy ®Õn qu¸ tr×nh lËp chi phÝ x©y dùng.tõ ®ã thµnh lËp mét ®éi chuyªn phô tr¸ch ®¶m nhËn c«ng viÖc nµy.c¸c c«ng viÖ ph¶i thùc hiÖn ®ã lµ:x¸c ®Þnh nh÷ng th«ng tin cÇn thu thËp,tæng hîp ,ph©n tÝch nh÷ng th«ng tin thu thËp ®­îc,®­a ra nh÷ng ®iÒu chØnh ®èi víi c«ng t¸c lËp gi¸ cho phï hîp trªn c¬ së th«ng tin võa thu thËp ®­îc 2.Gi¶m c¸c chi phÝ thµnh phÇn trong x©y dùng:Nh»m gi¶m c¸c chi phÝ mét c¸ch võa tiÕt kiÖm mµ l¹i hiÖu qu¶,tr¸nh t×nh tr¹ng thÊt tho¸t trong x©y dùng BiÖn ph¸p: -Gi¶m gi¸:gi¶m NVL b»ng c¸ch t¹o mèi quan hÖ tèt víi nhµ cung øng ®Ó hä ®Ó l¹i møc gi¸ NVL phï hîp,t×m kiÕm c¸c vËt liÖu thay thÕ víi gi¸ rÎ h¬n mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh.vÝ dô:c«ng ty Hµ MÜ võa ®­a ra thÞ tr­êng s¶n phÈm v÷a kh« trén s¾n h-tÐc nh»m ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng,viÖc sö dông s¶n phÈm nµy sÏ lµm gi¶m ®ùocmotj sè nh©n lùc trong thi c«ng ,gi¸m s¸t c«ng tr×nh,tiÕt kiÖm diÖn tÝch mÆt b»ng,®¶mm b¶o vÖ sÞnh m«I tr­êng…v÷a kh« cã thµnh ch× lµ c¸t x©y dùng ®· sµng s¹ch,sÊy kh«,xi m¨ng pooc-l¨ng kÕt hîp víi phô gia chèng thÊm,®­îc s¶ xuÊt theo tiªu chuÈn TCVN 4311:2003.gi¸ v÷a kh« h-techiÖn cao h¬n 10-15% so víi v÷a th«ng th­êng.tuy nhiªn nÕu xÐt tÊt c¶ nh÷ng tiÖn Ých mµ s÷a kh« mang laÞi th× gi¸ n¸y vÉn c¹nh tranh tèt(1).sö dông vËt liÖu ®Þa ph­¬ng lµm gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn.dù b¸o biÕn ®éng thÞ tr­êng vÒ gi¸ c¶,vËt liÖu,cã chÝnh s¸ch dù tr÷ hîp lý phßng trõ tr­êng hîp gi¸ t¨ng lªn.gi¶m chi phÝ nh©n c«ng :sö dông hîp lý nh©n c«ng,sö dông ®óng bËc thî cho tõng lo¹i c«ng viÖc.gi¶m chi phÝ m¸y thi c«ng: sö dông tèi ®a c«ng suÊt cña m¸y,tiÕt kiÖm nhiªn liÖu,n¨ng l­îng.b¶o d­ìng ®Þnh kú cho m¸y mãc thiÕt bÞ. 3.Ra quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh gi¶m gi¸ ®óng lóc vµ chÝnh x¸c:Khi cã sù thay ®æi vÒ gi¸ hay bÊt cø yÕu tè nµo lµm gi¶m gi¸ cÇn ra quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh ®óng lóc,tr¸nh t×nh tr¹ng sö dungj møc gi¸ kh«ng phï hîp (1):the vnexpress bµi:v÷a kh« trén s½n:vËt liÖu míi cho x©y dùng(4/7/2005) C. KÕt luËn Trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh bÊt ®éng s¶n th× ®Çu t­ vµo c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lu«n chiÕm tØ träng lín vµ chiÕm mét l­îng vèn lín cña doanh nghiÖp.viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng ph¶i lµ yÕu tè hµng ®Çu cña chñ ®Çu t­ khi muèn x©y ®Çu t­ x©y dùng.nã liªn quan ®Õn vèn,®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh,gãp phÇn gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc møc lîi nhuËn,l­îng vèn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng x©y dùng,lµm gi¶m bít t×nh tr¹ng l·ng phÝ thÊt tho¸t trong x©y dùng.thùc hiÖn qu¸ tr×nh chu chuyÓn vèn mét c¸ch hîp lý. B¶ng gi¸ vËt liÖu tÝnh ®Õn ch©n c«ng tr×nh ®­îc chän ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ XDCB thµnh phè Hµ Néi: Nguån:we®sie së x©y dùng HN STT Danh môc vËt liÖu §¬n vÞ 1 A xÝt hµn LÝt 26000 2 Bao t¶i m3 3800 3 Bent«nit kg 800 4 Bul«ng M 42*1000 Bé 12617 5 Bul«ng M 2*1140 Bé 13458 6 B¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn F8cm b¶n réng 1,5cm Cuén 6500 7 Bª t«ng nhùa h¹t th« ®¸ +chØ60%, c¸t vµng 40%, nhùa 5,5% TÊn 273500 8 B¶n lÒ lo¹i th­êng l¾p cöa s¾t C¸i 5500 9 BËt s¾t 20*4*250 C¸i 1120 10 Bét mµu néi mµu vµng Kg 40000 11 Bét ®¸ Kg 250 12 C©y chèng hoµnh bÌ C©y 9500 13 C¸t nÒn vËn chuyÓn cù li 10<L<13km m3 22300 14 C¸t vµng m3 50000 15 Cãt Ðp 2 líp m2 5000 16 Cäc tre F6 - 10 m 1200 17 Cån 90 ®é lÝt 6000 18 D©y næ m 3000 19 D©y thÐp F2,5mm Kg 6308 20 D©y thÐp F3mm Kg 6308 21 D©y thÐp F5mm Kg 5890 22 DÇu bãng Kg 34000 23 DÇu mazut Kg 4300 24 §inh c¸c lo¹i Kg 6000 25 §inh ®Øa F8*250 C¸i 2000 26 §¸cÈm th¹ch20*20*2mµu vµng,mµu vá ®ç m3 75000 27 G¹ch bª t«ng lãt hÌ 30*30*4 M200 Viªn 1760 28 G¹ch men sø 20*15(m©y hång) Viªn 1650 29 G¹ch chèng tr¬n 20*20 Viªn 2150 30 G¹ch th«ng giã Viªn 1300 31 Gç chÌn khi l¾p cÊu kiÖn m3 1364000 32 Gç d¸n dµy 4mm m3 19300 33 Gç ®µ nÑp m3 1364000 34 Gç ®µ chèng m3 35 H¹t ®¸ granit« tr¾ng Kg 250 36 Mì bß Kg 10000 37 Mót d©y 5cm m2 63700 38 Ngãi bß dµi 360mm Viªn 1550 39 Ngãi 22 viªn /m2 Viªn 1000 40 Ngãi mòi hµi kh«ng trng¸ men Viªn 420 41 S¬n chèng rØ Kg 12400 42 S¬n n­íc mÇu vecni Kg 16700 43 S¬n ngoµi nhµ l¨n trªn kÕt cÊu ®· b¶ Kg 45194 44 S¬n trong nhµ l¨n trªn kÕt cÊu ®É b¶ Kg 12630 45 Than c¸m Kg 650 46 ThiÕc hµn Kg 31500 47 Thuèc næ am«nÝt Kg 10500 48 S¾t h×nh L36x30x3 Kg 4165 49 ThÕp I100-120 Kg 4343 50 thÐp b¶n B=2mm Kg 3860 51 thÐp gãc 100x100m(th¸i nguyªn) Kg 4252 52 thÐp gãc 80x80m(th¸i nguyªn) Kg 4252 53 thÐp trßn tr¬n F10mm(th¸i nguyªn) Kg 3890 54 thÐp trßn tr¬n F12mm(th¸i nguyªn) Kg 3843 55 T«n B=2mm Kg 6000 56 T«n mµu m¹ ®ay 0.4mm mói vu«ng dµi m2 72000 57 T«n óp nãc 100x310 md 20000 58 TÊm bª t«ng bã vØa 100x18x22M200 m 18180 59 TÊm bª t«ng bã vØa 100x18x30M200 m 24460 60 Bã vØa v¸t 100x23x26 m 24640 61 TÊm c¸ch nhiÖt xèp HN dµy 5cm m2 10000 62 TÊm c¸ch ©m xèp dµy HN dµy 5cm m2 10000 63 TÊm lîp fibr«xim¨ng m2 13260 64 TÊm óp nãc fibr«xim¨ng m2 6000 65 TÊm lîp nhùa(r¹ng ®«ng) m2 17940 66 Vent«nÝt mµu tr¾ng Kg 4364 67 V«i côc Kg 330 68 V¶i ®Þa kü thuËt T1000/UKT 100mx4.5m M2 12670 69 V¸c ni Kg 14000 70 Xi m¨ng tr¾ng HP Kg 1960 71 Xi m¨ng PC30 Kg 746 72 Xi m¨ng A83 lÝt 4300 73 «xy chai 30450 74 HÖ sã ®iÒu chØnh dù to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh Nguån:webside së x©y dùng thµnh phè HN H.S ®iÒu chØnh §.G x©y dùng c¬ b¶n ®Þa ph­¬ng tÝnh theo møc k­¬ng t«I thiÓu/th¸ng 144000 180000 210000 290000 Chi phÝ nh©n c«ng:knc 3.36 2.69 2.30 1.67 Chi phÝ m¸y thi c«ng:kmtc 1.40 1.34 1.30 1.24 B¶ng gi¸ ca m¸y cña mét sè m¸y thi c«ng MSTT M¸y thi c«ng ®¬n gi¸(®ång) 6679 m¸y khaon cÇm tay 13.922 6680 M¸y hµn14kw 50.270 7510 Bóa khoan TRC-15 1.1251.104 7508 CÇn cÈu 25t 1.148.366 7509 CÇn cÈu 30 T 1.328.548 7520 M¸y b¬m bt 50m3/h 1433.318 7522 M¸y b¬m n­íc 200m3/h 39.230 7536 M¸y c¾t uèn 39.789 7538 M¸y hµn 23kw 77338 7540 M¸y khoan bt cÇm tay 41.995 7557 M¸y sµng rung 591.646 7558 M¸y trén 250l 96272 7559 M¸y trén 80l 45.294 7560 M¸y trén dung dÞch 233.437 7561 M¸y vËn th¨ng 54.495 7575 M¸y ®Çm bµn 1kw 32.525 7579 M¸y ®Çm dïi 1.5kw 37.456 7616 «t«<=5tÊn 309.841 B¶ng ®¬n gi¸ nh©n c«ng Stt Nh©n c«ng ®¬n vÞ ®¬n gi¸ 1 BËc 2.5/7 C«ng 11889 2 2.7/7 C«ng 12099 3 3/7 C«ng 12413 4 3.2/7 C«ng 12636 5 3.5/7 C«ng 12971 6 3.7.7 C«ng 13191 7 4/7 C«ng 13529 8 4.5/7 C«ng 14925 9 5/7 C«ng 16321 Tµi liÖu tham kh¶o 1.Gi¸o tr×nh qu¶n lý x©y dùng-PGS-TS Lª C«ng Hoa 2.Gi¸o tr×nh dù ¸n ®Çu t­ 3.Tµi liÖu lËp dù ¸n ®Çu t­ cña GS-TS NguyÔn §×nh Th¾ng 4.NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh sè 16/2005/N§-CP 5.Th«ng t­ sè 04/2005/TT-BXD cña bé tr­ëng bé x©y dùng 6.webside:qppl.egov.vn/congbao.nsf mã hiệu MSVT ND công việc Đ.vị Đ.mức Đ.Gía giág ĐG dự tính sau thuế Cộng VAT 10% IA.1130 Công tác sản xuất lắp dựng .cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép dài móng,d>18mm Tấn - 8260151 9301791 10231970 Vật liệu: Kvl=1 TN chịu thuế tính trước:1.055 341 thép tròn Kg 1020 8100 8262000 136 Dây thép Kg 1.428 8500 121380 286 Que hàn Kg 5.3 9400 4982 Nhân công Knc=2.04 Kc=1.58 TN chịu thuế tính trước:1.055 6135 Nhân công 3.5/7 Công 6.35 12971 82366 Máy thi công Km=1.13 TN chịu thuế tính trước:1.055 7538 Máy hàn 23 kw Ca 1.27 77338 98219 7536 Máy cắt uốn 5kw ca 0.16 39789 6366 Bảng đơn giá các chi phí trực tiếp khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính Nguồn: báo cáo về chi phí xây dựng của tổng công ty vinaconex

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc74771.DOC