Luận án Đặc điểm tướng trầm tích - Cổ địa lý giai đoạn Neogen - Đệ tứ khu vực thành phố Hồ Chí Minh

ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG TRẦM TÍCH - CỔ ĐỊA LÝ GIAI ĐOẠN NEOGEN - ĐỆ TỨ KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỊNH NGUYÊN TÍNH Trang nhan đề Mục lục Danh mục các từ viết tắt Mở đầu Chương 1: Điều kiện địa lý - tự nhiên - kinh tế - nhân văn Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất Chương 3: Đặc điểm địa chất Chương 4: Phương pháp nghiên cứu, khối lượng thực hiện Chương 5: Phân chia địa tầng geogen - đệ tứ khu vực thành phố Hồ Chí Minh theo các chu kì trầm tích Chương 6: Đặc điểm tướng trầm tích-cổ địa lý các thời kì thành tạo trầm tích trong giai đoạn neogen-đệ tứ khu vực thành phố Hồ Chí Minh Kết luận & kiến nghị Danh mục công trình tác giả Tài liệu tham khảo

pdf9 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 07/05/2013 | Lượt xem: 998 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Đặc điểm tướng trầm tích - Cổ địa lý giai đoạn Neogen - Đệ tứ khu vực thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4_2.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • jpgTrinhNguyenTinh.jpg
Tài liệu liên quan