Luận án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC CÁC BẢNG 5 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 6 MỞ ĐẦU 7 CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ THÔNG QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 13 1.1 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học khối kinh tế 13 1.2 Các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế trong các trường đại học 45 1.3 Dào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường đại học thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế 62 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THÔNG QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 70 2.1 Qúa trình hình thành, phát triển và chức năng, nhiệm vụ của các trường đại học khối kinh tế 70 2.2 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển trong các trường đại học khối kinh tế thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế 85 2.3 Đánh giá chung về đà tạo phát triển đội ngũ giảng viên thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam 120 CHƯƠNG 3 : CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐỐI VỚI VIỆC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ 133 3.1 Các quan điểm 133 3.2 Các giải pháp 145 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 177 TÀI LIỆU THAM KHẢO 180 PHỤ LỤC

pdf212 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/06/2013 | Lượt xem: 961 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA_PhanThuyChi.pdf
Tài liệu liên quan