Luận án Khảo sát thành phần hóa học của lá cây lô hội, Aloe Barbadensis M., Var. Chinensis, họ liliaceae

Khảo sát thành phần hóa học của lá cây lô hội, Aloe Barbadensis M., Var. Chinensis. họ liliaceae MS: DHKHTN-LVHH-HC015 SỐ TRANG: 107 NGÀNH: HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH: HỮU CƠ TRƯỜNG: ĐHKHTN TPHCM NĂM: 2000 CẤU TRÚC LUẬN VĂN MỞ ĐẦU TỔNG QUAN 2.1. Đặc điểm thực vật của cây lô hội, Aloe Barbadensis M., Var. Chinensis. họ liliaceae (hành tỏi) 2.2. Các nghiên cứu về dược lý 2.3. Thành phần hóa học NGHIÊN CỨU 3.1. Định danh và xử lý mẫu cây nghiên cứu 3.2. Khảo sát định tính các cấu tử hữu cơ trong cây lô hội 3.3. Khảo sát Antraglicosid tách chiết và cô lập từ lá tươi cây lô hội 3.4. Khảo sát dẫn xuất Antraquinon ly trích, tách chiết và cô lập từ lá tươi cây lô hội 3.5. Thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của Antraglicosid cô lập từ lá tươi cây lô hội KẾT LUẬN THỰC NGHIỆM TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

pdf43 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 14/06/2013 | Lượt xem: 1505 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Khảo sát thành phần hóa học của lá cây lô hội, Aloe Barbadensis M., Var. Chinensis, họ liliaceae, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan