• Ngân hàng đề thi: kế toán quản trịNgân hàng đề thi: kế toán quản trị

  LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM: Câu 1: Khái niệm và nội dung cơ bản của kế toán quản trị? Câu 2: Mục tiêu, nhiệm vụ của kế toán quản trị? Câu 3: Phương pháp kế toán quản trị? Câu 4: Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm Câu 5: Lý thuyết kinh tế của quá trình định giá bán sản phẩm? Câu 6: Nội dung, tác dụng của các c...

  doc19 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 614 | Lượt tải: 1

 • Bài tập kế toán thanh toán qua ngân hàngBài tập kế toán thanh toán qua ngân hàng

  Bài số 23: 1. Ngày 20/3/X0, tại NHCT Hải Phòng có các nghiệp vụ phát sinh: a. Công ti TNHH Bình Minh nộp vào NH giấy lĩnh tiền mặt, số tiền 123 trđ, số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của C.ti này là 150 trđ. b. Công ti cổ phần xây dựng Hải Phòng nộp giấy nộp tiền và tiền mặt 50 trđ vào TK tiền gửi thanh toán. Thủ quĩ kiểm đếm và thu đủ. ...

  doc16 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 896 | Lượt tải: 0

 • Bài tập kế toán doanh nghiệpBài tập kế toán doanh nghiệp

  Bài 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau (ĐVT: VNĐ) 1. Thu hồi khoản phải thu bằng tiền mặt 2.000.000 2. Nhận giấy báo có của ngân hàng về khoản tiền khách hàng thanh toán nợ là 5.000.000 3. Nhận giấy báo nợ của ngân hàng về khoản tiền gửi được dùng để trả nợ vay ngắn hạn là 3.000.000 và thanh toán cho nhà nước là 1.000.000 4...

  doc16 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 1145 | Lượt tải: 2

 • Bài tập nguyên lý kế toán - Ghi sổ nhật ký chứng từBài tập nguyên lý kế toán - Ghi sổ nhật ký chứng từ

  Tại một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại Thịnh Phát có số liệu đầu kỳ của các tài khoản được kế toán tập hợp như sau: -Phải trả khác: 100.000.000 đồng -Công cụ dụng cụ: 100.000.000 đồng -Nguồn vốn kinh doanh: 1.600.000.000 đồng -Tiền mặt 100.000.000 đồng -Vay ngắn hạn 200.000.000 đồng -Tiền gởi ngân hàng 300.000.000 đồng -Phả...

  doc15 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 3606 | Lượt tải: 2

 • Chuyên đề Kế toán tài chính - Kế toán quản trị nâng caoChuyên đề Kế toán tài chính - Kế toán quản trị nâng cao

  Hầu hết các doanh nghiệp có nhiều bộ phận kinh doanh phụ thuộc hoặc kinh doanh nhiều ngành hàng, mặt hàng. Trong quá trình hoạt động có bộ phận hoặc ngành hàng, mặt hàng bị lỗ là điều có thể xảy ra. Trong điều kiện này doanh nghiệp đứng trước 2 sự lựa chọn khác nhau: tiếp tục kinh doanh hay loại bỏ kinh doanh bộ phận (mặt hàng) kinh doanh đang bị t...

  doc173 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 505 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Dự toán ngân sách hoạt độngBáo cáo Dự toán ngân sách hoạt động

  I.CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1. Khái niệm: 2.Ý nghĩa của dự toán ngân sách: 3. Phân loại dự toán: II. LẬP DỰ TOÁN CHO CÔNG TY U& X VỚI TÀI LIỆU SAU: Công ty U&X chuyên sản xuất và kinh doanh vòng đeo tay làm từ Inox. Trong năm 2011, công ty có tài liệu như sau: - Số lượng sản phẩm bán ra quý I: 10.000 chiếc - Số lượng sản phẩm bán ra quý II: 12.000 ...

  doc16 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 590 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tìm hiểu về kiểm toán độc lậpĐề tài Tìm hiểu về kiểm toán độc lập

  1. Mở đầu 2. Nội dung 2.1. Cơ sở lý luận 2.1.1. Khái niệm 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của kiểm toán độc lập trên thế giới 2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của kiểm toán độc lập ở Việt Nam 2.1.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN AASC 2.2. Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Kiểm toán độc lập trên thế giới 2.2.2 Kiểm toán độc lậ...

  ppt38 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 786 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Công tác hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên Nam CườngĐề tài Công tác hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên Nam Cường

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1 Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 1.2 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm : 1.3 Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 1.4 Tổng hợp chi phí sản xuất v...

  doc50 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 537 | Lượt tải: 0

 • Đề tài So sánh nghiệp vụ kế toán mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại theo quyết định 15 và quyết định 48Đề tài So sánh nghiệp vụ kế toán mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại theo quyết định 15 và quyết định 48

  LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I SỰ CHI PHỐI CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN ĐẾN NGHIỆP VỤ MUA-BÁN HÀNG HÓA TRONG QUYẾT ĐỊNH 15 VÀ QUYẾT ĐỊNH 48 I. Dấu hiệu nhận biết. 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Doanh nghiệp lớn. II. Phạm vi áp dụng. 1. Quyết định 48. 2. Quyết định 15. III. Hệ thống tài khoản và cơ sở hình thành. 1. Cơ sở hình thành. 2. Hệ thống tài...

  docx13 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 2

 • Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp (có lời giải)Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp (có lời giải)

  Bài 2.1: A. Tại ĐV HCSN M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ). I. Số dư đầu tháng 2N: - ¬TK 111 : 300.000 - TK 112 : 240.000 - TK 008 : 900.000 - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 1. Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKP hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt: 100.000 2. Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt t...

  doc49 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 18559 | Lượt tải: 43