Thiết kế cao ốc văn phòng 194 - 144/22 Điện Biên Phủ

I. TỔNG QUAN VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ ã Trong xu thế hội nhập như hiện nay, cụ thể là tháng 11-2006 vừa qua nước ta đã là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới ( WTO), vì vậy năm 2008 này được xem như một mốc quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Theo ước tính năm 2008 sẽ có khảng 50000 doanh nghiệp lớn nhỏ được thành lập. Đó là điều đáng mừng, nhưng theo đó sẽ có nhiều khó khăn lớn như nguồn nhân lực trình độ, vấn đề tiêu thụ đầu ra, nhà máy xí nghiệp sản xuất, vấn đề trụ sở hay văn phòng công ty .v.v ã Trong khi quỹ đất của Thành phố không tăng mà dân số ngày càng tăng, cho nên hiện tại và trong tương lai sẽ có rất nhiều các chung cư cao tầng và căn hộ trên cao được xây dựng. Thêm vào đó người nước ngoài vào Việt Nam sinh sống và làm việc họ cũng rất cần nơi yên tĩnh, thuận tiện để nghỉ ngơi. ã Nắm bắt được điều này công ty xây dựng công trình 194 đã mạnh dạng đầu tư xây dựng công trình “ Cao Ốc Văn Phòng 194” hoà nhập vào xu thế phát triển của đất nước. II. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH : 1) Tên công trình : Cao ốc văn phòng – Building Golden 194 144/22 Điện Biên Phủ P.25 Q. Bình Thạnh TP.HCM 2) Quy mô công trình : ã Tổng diện tích đất : 986 m2 ã Diện tích xây dựng : 600 m2 ã Mật độ xây dựng : 60.85 % ã Chiều cao công trình : 34.9 m bao gồm tất cả 10 tầng , trong đó gồm ;  1 trệt : cao 4 m.  1 lửng : cao 2.8 m.  7 tầng : cao 3.6 m  1 tầng thượng : cao 3.6 m  1 tầng mái : cao 2.9 m 3) Phân khu chức năng : ã Từ tầng lửng đến tầng 7 dùng làm văn phòng cho các công ty ã Tầng thượng được bố trí khu giải trí, cafê. ã Tầng mái dùng đặt các bể chứa nước cung cấp cho toàn công trình. III. VỊ TRÍ XÂY DỰNG VÀ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH : 1) Vị trí xây dựng : ã Địa chỉ : 144/22 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh TP.HCM ã Công trình được đặt ở vị trí giao thông rất thuận tiện, thích hợp cho các công ty dùng làm văn phòng. Nằm trên đường Điên Biên Phủ là một trong những trục đường chính của Thành phố với 4 làn xe chạy nối liền với xa lộ Hà Nội qua cầu Sài Gòn. ã Thứ hai công trình lại nằm gần các công trình dịch vụ trọng yếu của Thành phố như :  Cách bến xe miền Đông khoảng 1.5 km  Cách trung tâm TP khoảng 3 km  Cách Bệnh viện Gia Định và trung tâm y tế quận Bình Thạnh khoảng 2 km và còn nhiều công trình quan trọng khác 2) Hiện trạng công trình : ã Hiện tại công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. IV. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC : 1) Giải pháp mặt bằng : Công trình có mặt bằng dạng hình chữ nhật, có một cổng chính đi vào công trình từ hướng đường Điện Biên Phủ. Trên mặt bằng, các văn phòng và các căn hộ được bố trí ở phía trước và phía sau công trình,không có tính đối xứng, ở giữa là một sảnh lớn, cạnh đó là khu vệ sinh, thang bộ và các thang máy. 2) Giải pháp giao thông : Theo chiều ngang, việc đi lại giữa các phòng thông qua sảnh lớn ở giữa nhà. Theo chiều đứng thông qua 3 thang máy đặt ngay chỗ sảnh lớn, trong đó có 1 thang từ hầm 2 lên đến sân thượng, 2 thang còn lại bắt đầu từ tầng lửng lên sân thượng . Ngoài các thang máy còn có 2 thang bộ giúp cho việc lưu thông thuận tiện giữa các tầng và vấn đề thoát hiểm khi công trình có sự cố như hoả hoạn V. CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT CHÍNH TRONG CÔNG TRÌNH : 1) Hệ thống điện: Toàn bộ hệ thống điện trong công trình được thiết kế đi âm vào tường và trong sàn, theo đó mỗi tầng sẽ có một phòng kỹ thuật để điều khiển toàn bộ hệ thống điện của công trình. 2) Hệ thống cấp thoát nước: ã Cấp nước : nằm trong hệ thống cấp nước của thành phố được dự trữ trong bể chứa nước ngầm 200 m3 sau đó bơm lên các bể chứa đặt trên mái cấp nước cho toàn bộ công trình. ã Thoát nước : Nước thải từ các khu vệ sinh sẽ được thu vào hệ thống các ống nhánh sau đó đến ống chính xuyên suốt các tầng, nước thải được chứa trong các bể chứa dưới tầng trệt sẽ được xử lý trước khi thải ra hệ thống thoát nước của thành phố. 3) Hệ thống phòng cháy chữa cháy : Được thiết kế thông tầng, nếu có sự cố xảy ra mỗi tầng đều có thể xử lý linh hoạt được. 4) Hệ thống rác thải : Cũng được thiết kế thông tầng theo đó rác mỗi tầng sẽ được thu gom lại rồi cho vào một cửa bỏ rác ở giữa công trình và được đựng bằng xe ở dưới tầng trệt, cuối cùng được công ty thu gom rác vận chuyển ra khỏi công trình. CÓ ĐẦY ĐỦ BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH

doc11 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1445 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cao ốc văn phòng 194 - 144/22 Điện Biên Phủ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG III TÍNH TOAÙN CAÀU THANG BOÄ PHÖÔNG AÙN 1 : THANG BAÛN CHÒU LÖÏC. MAËT BAÈNG KEÁT CAÁU CAÀU THANG : Döïa vaøo phöông aùn chòu löïc cuûa thang ( baûn chòu löïc), ta chia caàu thang thaønh caùc oâ baûn nhö sau : Maët baèng keát caáu caàu thang : Hình 3.1: Maët baèng keát caáu caàu thang Hình 3.2: Maët caét keát caáu A – A & B – B. II. XAÙC ÑÒNH SÔ BOÄ KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN: Tieát dieän baûn thang : - Döïa vaøo maët baèng keát caáu caàu thang boä, sô boä choïn tieát dieän. - Chieàu daøy baûn thang phuï thuoäc vaøo kích thöôùc nhòp vaø taûi troïng taùc duïng. - Sô boä xaùc ñònh chieàu daøy hbtheo bieåu thöùc : trong ñoù : - : nhòp tính toaùn cuûa baûn thang. Baûn thang : = 4m à choïn hbthang = 12 cm 2.) Tieát dieän daàm chieáu nghæ : - Chieàu cao tieát dieän daàm hd ñöôïc choïn theo nhòp : - Chieàu roäng tieát dieän daàm bd choïn trong khoaûng: trong ñoù : - l d - nhòp daàm ñang xeùt ( l = 6 m) Choïn hd = 40 (cm) (cm) - Vaäy choïn tieát dieän daàm chieáu nghæ : DCN ( 20 x 40 ) III. TÍNH TOAÙN BAÛN THANG VAØ BAÛN CHIEÁU NGHÆ III.1. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG : Baûn thang : - Caàu thang laø loaïi caàu thang 2 veá daïng baûn, chieàu cao taàng ñieån hình laø 3.6m. - Choïn beà daøy baûn thang : hb = 12 cm ñeå thieát keá. - Caáu taïo moät baäc thang : B = 1400 mm ; b = 240 mm ; h = 180 mm . - Kích thöôùc baûn thang : 1400 x 4000 mm. Tónh taûi : - Troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo baûn thang : - Baäc xaây gaïch ñöôïc quy ñoåi veà chieàu daøy töông ñöông : (Vôùi ) Hình 3.3 : Caùc lôùp caáu taïo baûn thang STT Caùc lôùp caáu taïo Chieàu daøy (m) g (KG/m3) n Tónh taûi gtt (KG/m2) 1 Lôùp ñaù Granit 0.02 2400 1.1 52.8 2 Vöõa loùt M75 0.015 1800 1.2 32.4 3 Baäc thang 0.072 1800 1.1 142.6 3 Baûn BTCT 0.12 2500 1.1 330.0 4 Vöõa traùt 0.015 1800 1.2 32.4 Toång tónh taûi 0.242 590.2 Baûng 3.1. Taûi troïng caùc lôùp caáu taïo baûn thang . Hoaït taûi : - Theo TCVN 2737-1995 hoaït taûi caàu thang ñöôïc laáy ptc = 300 (kG/m2). - Hoaït taûi tính toaùn: ptt = np.ptc = 1.2 x 300 = 360 ( KG/m2) - Toång taûi troïng taùc duïng leân baûn thang : qbt = 590 + 360 = 950 (kG/m2). Taûi troïng phaân boá treân 1 m beà roäng baûn thang : (KG/m). Baûn chieáu nghæ : Tónh taûi : - Troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo daàm chieáu nghæ : Hình 3.4 : Caùc lôùp caáu taïo baûn chieáu nghæ STT Caùc lôùp caáu taïo Chieàu daøy (m) g (KG/m3) n Tónh taûi gtt (KG/m2) 1 Lôùp ñaù Granit 0.02 2400 1.1 52.8 2 Vöõa loùt M75 0.015 1800 1.2 32.4 3 Baûn BTCT 0.12 2500 1.1 330.0 4 Vöõa traùt 0.015 1800 1.2 32.4 Toång tónh taûi 0.17 447.6 Baûng 3.2. Taûi troïng caùc lôùp caáu taïo baûn chieáu nghæ . Hoaït taûi : - Töông töï nhö baûn thang, laáy ptc = 300 (kG/m2). - Hoaït taûi tính toaùn: ptt = np.ptc = 1.2 x 300 = 360 ( KG/m2) - Toång taûi troïng taùc duïng leân baûn chieáu nghæ : qbt = 448 + 360 = 808 (kG/m2). III.2. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC : Baûn thang : Sô ñoà tính : - Döïa vaøo phöông aùn chòu löïc cuûa caàu thang, ta chia caàu thang thaønh 2 oâ baûn (2 veá) coù kích thöôùc baèng nhau. (hình 3.5) - Kích thöôùc 2 veá thang : (1.4 x 4m) - Ñeå thieân veà an toaøn ta tính toaùn oâ baûn ñôn theo sô ñoà ñaøn hoài. - Vì hai veá gioáng nhau do ñoù ta chæ tính 1 veá. Hình 3.5 : Sô ñoà lieân keát veá 1 cuûa baûn thang. - Tính veá 1 cuûa baûn thang : Xeùt tyû soá : - Döïa vaøo tyû soá lieân keát giöõa baûn thang vaø daàm chieáu nghæ laø khôùp. - Döïa vaøo sô ñoà lieân keát cuûa baûn thang ( hình 3.5), ta thaáy oâ baûn laø oâ baûn laøm vieäc moät phöông. Caét daûi baûn coù beà roäng 1 m theo phöông lieân keát ñeå tính toaùn (hình veõ). Sô ñoà tính baûn thang : Hình 3.6 : Sô ñoà tính veá 1 cuûa baûn thang. Xaùc ñònh noäi löïc : - Söû duïng phöông phaùp cô hoïc keát caáu ñeå tính noäi löïc cho baûn thang : Hình 3.6 : Sô ñoà taûi troïng vaø noäi löïc cuûa baûn thang Ta coù : (KG). (KG). - Xeùt taïi moät tieát dieän baát kyø, caùch goái töïa A moät ñoaïn x. Tính moment taïi tieát dieän ñoù : - Moment ñöôïc xaùc ñònh töø ñieàu kieän : “ñaïo haøm cuûa moment laø löïc caét vaø löïc caét ñoù phaûi baèng 0”. - Ta coù : III.3. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP CHO BAÛN THANG : - Coát theùp ñöôïc tính toaùn nhö caáu kieän chòu uoán. - Duøng beâtoâng maùc 250 coù : R= 110 kG/cm R= 8.8 kG/cm Coát theùp AI coù : R= R’= 2300 kG/cm AII coù : R= R’= 2800 kG/cm - Töø M, ta coù : Vôùi: b = 100cm - beà roäng daûi tính toaùn; h0 = hb – a - chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän; - Giaû thieát a = 2 cm (cm). - Haøm löôïng coát theùp tính toaùn (m) trong daûi baûn caàn ñaûm baûo ñieàu kieän: . . .= = 2.7 % . = 0.05%. (theo TCVN laáy ) - Ngoaøi ra coøn phaûi thoaû maõn tyû leä veà ñoä cheânh leäch giöõa theùp tính toaùn vaø theùp choïn: ; naèm trong khoaûng () laø hôïp lyù. - Momen ôû nhòp : Mn = Mmax = 2041 (KGm) - Momen ôû goái : Mg = 0.4 x Mmax = 0.4 x 2041 = 816.4 (KGm). Tieát dieän Moment (KG.cm) ho A a Fatt Theùp choïn Fach m% ∆% Nhòp 204100 9.5 0.206 0.233 8.68 f12a130 8.7 0.92 0.20 Goái 81640 9.5 0.082 0.086 3.21 f10a200 3.93 0.41 22.55 Baûng 3.3. Tính toaùn coát theùp cho baûn thang. IV. TÍNH TOAÙN DAÀM CHIEÁU NGHÆ ( DCN 20 X 40) : 1. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG : - Taûi troïng taùc duïng leân daàm chieáu nghæ goàm : Troïng löôïng baûn thaân daàm : gd = 0.2 x (0.4 - 0.15) x 2500 x 1.1 = 137.5 (kG/m) Troïng lượng tường xaây treân daàm : (kG/m) Do phaûn löïc goái töïa töø RB truyeàn vaøo : (kG/m). Toång taûi troïng taùc duïng vaøo daàm chieáu nghæ goàm 2 ñoaïn : 3m ñaàu : q1 = 137.5 + 356.4 + 2240 = 2734 (kG/m). 3m coøn laïi (chæ coù taûi töôøng) : q2 = gt = 356.4 (kG/m). 2. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC : Sô ñoà tính : - Trong quaù trình thi coâng, daàm chieáu nghæ khoâng ñöôïc ñuùc cuøng luùc vôùi coät, do ñoù ñeå thieân veà an toaøn, ta xem lieân keát giöõa daàm chieáu nghæ vaø coät laø lieân keát hai ñaàu khôùp. - Sô ñoà tính daàm chieáu nghæ laø daàm ñôn giaûn: Hình 3.7 : Sô ñoà tính daàm chieáu nghæ Xaùc ñònh noäi löïc : Söû duïng phaàn meàm Etabs ñeå tính noäi löïc cho baûn daàm chieáu nghæ : Hình 3.8 : Bieåu ñoà moâment vaø löïc caét daàm chieáu nghæ. - Moment ôû nhòp : Mmax = 7620 (KG.m) - Löïc caét : Qmax = 6320 (KG) 3. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP CHO DAÀM CHIEÁU NGHÆ : - Coát theùp ñöôïc tính toaùn nhö caáu kieän chòu uoán, dieän tích tính toaùn laø hình chöõ nhaät b x h = 20 x 30 (cm) - Duøng beâtoâng maùc 250 coù : R= 110 kG/cm R= 8.8 kG/cm Coát theùp AII coù : R= R’= 2800 kG/cm - Töø M, ta coù : - Giaû thieát a = 5 cm (cm). - Haøm löôïng coát theùp tính toaùn (m) trong daàm caàn ñaûm baûo ñieàu kieän: . . .= = 2.3 % . = 0.05%. (theo TCVN laáy ) - Ngoaøi ra coøn phaûi thoaû maõn tyû leä veà ñoä cheânh leäch giöõa theùp tính toaùn vaø theùp choïn: ; naèm trong khoaûng () laø hôïp lyù. Tieát dieän Moment (KG.cm) b ho A a Fatt Theùp choïn Fach m% ∆% Nhòp 762000 20 35 0.283 0.341 9.37 5f16 10.06 1.44 7.28 Goái 304800 20 35 0.113 0.120 3.31 3f12 3.39 0.48 2.44 Baûng 3.4. Tính toaùn coát theùp cho daàm chieáu nghæ. 4. Tính toaùn coát ñai : Kieåm tra caùc ñieàu kieän haïn cheá : (1) Kieåm tra caùc ñieàu kieän tính toaùn : (2) (vôùi K1 = 0.6 ; K0 = 0.35) (1) = 0.35 x 110 x 20 x 35 = 26950 (KG) (2) = 0.6 x 8.8 x 20 x 35 = 3696 (KG) Ta thaáy : = 3696 Q = 6320 = 26950 Caàn tính coát ñai cho daàm chieáu nghæ. Söû duïng f6, fñ = 0.283 cm2 , soá nhaùnh n = 2. Theùp AI coù : Rañ = 1800 KG/cm2 Löïc caét coát ñai phaûi chòu : Khoaûng caùch tính toaùn cuûa theùp ñai : Khoaûng caùch cöïc ñaïi giöõa 2 coát ñai : Khoaûng caùch caáu taïo cuûa coát ñai : Vôùi Teân daàm Qmax ( T) bd (cm) ho (cm) n fñ (cm2) qd KG/cm Utt (cm) Umax (cm) Uct (cm) Uchoïn (cm) DCN 6.32 20 35 2 0.283 23.16 43.99 51.17 13 15 Baûng 3.5. Tính toaùn coát theùp ñai cho daàm chieáu nghæ. Boá trí coát ñai : - Duøng ñai þ6a150 cho ñoaïn gaàn goái töïa. - Duøng ñai þ6a200 cho ñoaïn giöõa nhòp .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc8-CAU THANG DANG BAN 12cm.doc
 • doc6-TINH TOAN KET CAU SAN.doc
 • doc7-TINH HO NUOC MAI.doc
 • doc9-CAU THANG DAM LIMON 8cm .doc
 • doc10- TINH TOAN KHUNG TRUC C.doc
 • doc11_PHAN III-NENMONG-So leu dia chat.doc
 • doc12-MONG COC EP truc 2- .DOC
 • doc13-MONG COC KHOAN NHOI - CHUONG 3.doc
 • doc14_LUA CHON PA MONG1.doc
 • doc15_TAI LIEU THAM KHAO.doc
 • doc16_MUC LUC.doc
 • doc1_BIA THUYET MINH.doc
 • doc2_KY TEN.doc
 • doc3_PHIEU GIAO NHIEM VU_DUY.doc
 • doc4_LOI CAM ON.doc
 • doc5_PHAN 1-THUYET MINH KIEN TRUC.doc
Tài liệu liên quan