Thiết kế chung cư C16 - Khu đô thị Trung Yên và lập chương trình dồn tải khung phẳng, tổ hợp nội lực dầm, cột

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I - XÂY DỰNG 1 I. Tổng quan về thiết kế kết cấu nhà cao tầng 3 I.1. Đặc điểm thiết kế nhà cao tầng 3 I.2. Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu 4 I.3. Các bước tính toán, thiết kế nhà cao tầng 6 I.4. Các công thức tính toán – thiết kế cho các cấu kiện cột, dầm, sàn 7 I.4.1. Sơ bộ lựa chọn kích thước tiết diện các cấu kiện 7 I.4.1.1. Xác định chiều dày của bản 7 I.4.1.2. Xác định kích thước tiết diện dầm: 8 I.4.1.3. Xác định kích thước tiết diện cột 9 I.4.2. Lý thuyết tính toán và dồn tải trọng về khung 9 I.4.3.1. Cấu kiện có tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn (Hình 2) 12 I.4.3.2 Cấu kiện có tiết diện chữ nhật đặt cốt kép (Hình 3) 17 I.4.3.3. Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng 20 I.4.4. Cấu kiện chịu nén 25 I.4.4.1. Cấu kiện chịu nén đúng tâm chữ nhật 25 I.4.4.2. Cấu kiện chịu nén lệch tâm chữ nhật 26 II. Thiết kế chung cư C16 Khu đô thị trung yên 31 II.1. Tìm hiểu kiến trúc công trình 31 I.1.1. Kiến trúc công trình 31 I.1.1.1. Giải pháp mặt bằng 31 I.1.1.2. Giải pháp mặt đứng 31 I.1.1.3. Giải pháp kết cấu 32 I.1.1.4. Trình tự thiết kế 32 II.2. Thiết kế kết cấu công trình 33 II.2.1. Cơ sở tính toán kết cấu 33 II.2.2. Chọn vật liệu cho các kết cấu 34 II.2.3. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện các cấu kiện 34 II.2.3.1. Chọn kích thước sàn 34 II.2.3.2. Chọn bề dầy vách 34 II.2.3.3. Chọn kích thước dầm 34 II.2.3.4. Chọn kích thước cột 35 II.2.4. Xác định tải trọng công trình 35 II.2.4.1. Đơn vị sử dụng 35 II.2.4.2. Tải trọng sàn mái 36 II.2.4.3. Tải trọng sàn tầng tum cốt +39,6m 36 II.2.4.4. Sàn BTCT tầng 2 – 10 36 II.2.4.5. Sàn WC tầng 2 – 10 37 II.2.4.6. Cầu thang 37 II.2.4.7. Tường xây (đơn vị kG-m) 38 II.2.4.8. Tải trọng bản thân các cấu kiện 39 II.2.4.9. Tải trọng gió 39 II.2.5. Tính nội lực khung không gian 40 II.2.6. Tính sàn tầng điển hình 44 II.2.6.1. Tính toán bản B4.01 44 II.2.6.2. Tính toán bản B4.02 48 II.2.6.3. Tính toán bản B4.03 51 II.2.7. Tính thang bộ trục 1-2 56 II.2.7.1. Tính toán bản đan thang 56 II.2.7.2. Tính toán cốn thang 59 II.2.7.3. Tính toán sàn chiếu nghỉ 63 II.2.7.4. Tính toán dầm chiếu nghỉ 67 II.2.7.5. Tính toán sàn chiếu tới 71 II.2.7.6. Tính toán dầm chiếu tới 72 II.2.8. Tính cốt thép khung trục B 76 II.2.8.1. Tính toán cốt thép dầm khung trục B 77 II.2.8.2. Tính toán cốt thép cho dầm điển hình. 81 II.2.8.3. Tính toán các cấu kiện còn lại: 84 II.2.8.4. Tính toán cốt thép cột khung trục B 87 II.2.8.5. Tính toán cốt thép cột điển hình 87 II.2.9. Tính móng M3 khung trục B 94 II.2.9.1. Đánh giá đặc điểm công trình và tải trọng tác dụng. 94 II.2.9.2. Đánh giá đặc điểm địa chất công trình, tính chất xây dựng các lớp đất 95 II.2.9.3. Tính toán cọc khoan nhồi cho móng M3 (trục 3) 97 PHẦN II: TIN HỌC 99 I. Nội dung thực hiện 99 II. Ngôn ngữ lập trình 99 III. Cấu trúc chương trình 100 III.1. Hệ thống các Form 100 III.2. Hệ thống các Modul 102 IV. Thuật toán chương trình 104 IV.1. Chương trình con: Dồn tải phân bố 105 IV.2. Chương trình con: Dồn tải tập trung 106 IV.3. Chương trình con: Dồn tải hình thang 109 IV.4. Chương trình con: Dồn tải tam giác 110 IV.5. Chương trình con: Xác định tường 111 IV.6. Chương trình con: Gán tường 113 IV.7. Chương trình con: Gán dầm phụ 114 IV.8. Chương trình con: Gán tường chính 115 IV.9. Chương trình con: Xác định tường chính 116 IV.10. Chương trình con: Tạo File OUT 117 V. Hướng dẫn sử dụng chương trình 121 V.1. Nhập số liệu: 121 V.1.1. Khởi động chương trình: 121 V.1.2. Nhập số liệu hình học khung phẳng 122 V.1.3. Nhập số liệu về vật liệu: 123 V.1.4. Nhập số liệu về tiết diện 124 V.1.5. Nhập kích thước tiết diện 126 V.1.6. Nhập số liệu tải trọng 127 V.1.7. Nhập số liệu lớp Sàn 130 V.1.8. Gán Tiết diện 131 V.1.9. Gán Tường 133 V.1.10.Nhập số liệu mặt bằng 134 V.3. Tính toán và hiển thị kết quả 139 V.4. Ví dụ tính toán và so sánh 140 V.4.1. Kết quả tính toán bằng tay 141 V.4.2. Kết quả tính toán bằng chương trình “TINH_KHUNG_PHANG” 143 VI. Nhận xét đánh giá chương trình 144 VI.1. Ưu điểm 144 VI.2. Nhược điểm 145 VI.3. Hướng phát triển 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc156 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 2104 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế chung cư C16 - Khu đô thị Trung Yên và lập chương trình dồn tải khung phẳng, tổ hợp nội lực dầm, cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3633 2-2 4 5 6 7 8 9 4,5 - 4,6 4,5,7,9 - 4,5,6,8 M 5840 972 -35 35 -379 380 6812 - 5805 7087 - 6714 Q 782 80 3122 -3122 422 -422 861 - 3903 853 - 4042 874 2-2 4 5 6 7 8 9 4,5 - 4,7 4,5,6,9 - 4,5,7 M 6732 1080 277 -277 -92 92 7813 - 6455 8037 - 7372 Q -849 -157 3068 -3068 -104 104 -1006 - -3916 1865 - -3751 875 1-1 4 5 6 7 8 9 - 4,7 4,7 - 4,5,7,9 4,5,7,9 M -12500 -2184 11736 -11735 650 -650 - -24236 -24236 - -25612 -25612 Q -10823 -1771 2989 -2989 293 -293 - -13812 -13812 - -15370 -15370 3-3 4 5 6 7 8 9 - 4,6 4,6 - 4,5,6,8 4,5,6,8 M -13500 -2109 -11725 11725 -381 381 - -25225 -25225 - -26293 -15397 Q 10962 1732 2923 -2923 5 -5 - 13885 13885 - 12521 15156 876 2-2 4 5 6 7 8 9 4,5 - 4,6 4,5,7,9 - 4,5,6,8 M 7336 1302 -491 492 -16 16 8639 - 6845 8965 - 8508 Q 178 11 2915 -2915 92 -92 190 - 3093 188 - 2894 959 3-3 4 5 6 7 8 9 - 4,6 4,6 - 4,5,6,8 4,5,6,8 M -16178 -2963 -11041 11041 -309 309 - -27220 -27220 - -29061 -18845 Q 11678 1949 2817 -2817 77 -77 - 14495 14495 - 13432 16036 1040 1-1 4 5 6 7 8 9 - 4,7 4,7 - 4,5,7,8 4,5,7,9 M -17690 -2994 10662 -10661 -624 624 - -28352 -28352 - -30542 -29980 Q -11194 -1817 2585 -2585 154 -154 - -13780 -13780 - -15156 -15295 1124 2-2 4 5 6 7 8 9 4,5 - 4,6 4,5,7,8 - 4,5,6,8 M 7193 1176 -64 64 32 -32 8369 - 7129 8338 - 8280 Q 326 9 2180 -2180 143 -143 336 - 2507 463 - 2426 1205 1-1 4 5 6 7 8 9 - 4,7 4,7 - 4,5,7,9 4,5,7,9 M -9059 -1875 6282 -6281 1724 -1724 - -15340 -15340 - -17951 -17951 Q -8341 -1325 1779 -1779 580 -580 - -10119 -10119 - -11656 -11656 2-2 4 5 6 7 8 9 4,5 - 4,6 4,5,6,9 - 4,5,6,8 M 5670 962 80 -80 -315 315 6632 - 5750 6891 - 6608 Q 1043 100 1590 -1590 435 -435 1143 - 2633 2564 - 2956 1206 2-2 4 5 6 7 8 9 4,5 - 4,7 4,5,6,9 - 4,5,7 M 6679 1089 271 -271 -68 68 7768 - 6408 7964 - 7354 Q -1352 -241 1807 -1807 -253 253 -1593 - -3159 285 - -3196 1207 1-1 4 5 6 7 8 9 - 4,7 4,5 - 4,5,7,9 4,5,7,9 M -11368 -2061 6558 -6557 566 -566 - -17925 -13428 - -19633 -19633 Q -10491 -1749 1700 -1700 218 -218 - -12190 -12240 - -13791 -13791 3-3 4 5 6 7 8 9 - 4,6 4,5 - 4,5,6,8 4,5,6,9 M -13552 -2082 -6638 6638 -243 243 - -20190 -15634 - -21619 -15207 Q 10964 1729 1649 -1649 -22 22 - 12613 12693 - 12500 14024 1208 2-2 4 5 6 7 8 9 4,5 - 4,6 4,5,7,9 - 4,5,6,8 M 7617 1364 -465 465 -43 43 8980 - 7152 9301 - 8844 Q 285 36 1536 -1536 27 -27 321 - 1821 318 - 1725 3-3 4 5 6 7 8 9 - 4,6 4,5 - 4,5,6,8 4,5,6,8 M -15356 -2810 -6444 6444 -95 95 - -21799 -18166 - -23769 -17885 Q 11560 1931 1592 -1592 12 -12 - 13152 13491 - 13298 14742 1456 2-2 4 5 6 7 8 9 4,5 - 4,6 4,5,7,8 - 4,6,8 M 7502 1324 -121 121 34 -34 8827 - 7381 8834 - 7533 Q 409 -4 917 -917 101 -101 405 - 1326 496 - 1325 1530 2-2 4 5 6 7 8 9 4,5 - 4,7 4,5,6,9 - 4,5,7 M 5259 370 2 -2 -5 5 5629 - 5257 5599 - 5587 Q -477 -91 408 -408 -92 92 -568 - -885 -109 - -927 1531 2-2 4 5 6 7 8 9 4,5 - 4,7 4,5,6,8 - 4,7,9 M 5295 372 2 -2 10 -10 5667 - 5293 5641 - 5284 Q -22 5 389 -390 21 -21 -17 - -412 351 - -392 1540 2-2 4 5 6 7 8 9 4,5 - 4,6 4,5,6,9 - 4,6,8 M 1934 172 5 -7 -21 21 2106 - 1939 2112 - 1939 Q 87 -21 177 -178 73 -73 66 - 264 227 - 313 1541 2-2 4 5 6 7 8 9 4,5 - 4,7 4,5,6,9 - 4,7 M 2134 201 0 -2 -38 38 2335 - 2132 2349 - 2098 Q -78 47 207 -206 -12 11 -31 - -284 161 - -263 3-3 4 5 6 7 8 9 - 4,6 4,5 - 4,5,6,9 4,5,6,9 M -4996 -681 -827 823 81 -82 - -5823 -5677 - -6426 -5609 Q 3194 346 221 -220 -115 116 - 3415 3540 - 3505 3808 II.2.8.2. TÝnh to¸n cèt thÐp cho dÇm ®iÓn h×nh. a) TÝnh cèt thÐp cho dÇm tõ tÇng 1-4, øng víi nhÞp gi÷a hai trôc 1-2 DÇm cã tiÕt diÖn bxh = 30x60 (cm), chän chiÒu dµy líp b¶o vÖ a = a’ = 4cm Þ h0 = 60 - 4 = 56 (cm). Bª t«ng m¸c 300# cã : Rn = 130 kg/cm2, Rk = 10 kg/cm2.. ThÐp AII cã: Ra = R’a = 2800 kg/cm2. Tõ kÕt qu¶ cña b¶ng tæ hîp néi lùc, ta chän ra c¸c cÆp néi lùc bÊt lîi nhÊt ®Ó tÝnh to¸n cèt thÐp cho dÇm. §èi víi dÇm ta bá qua ¶nh h­ëng cña lùc däc mµ chØ tÝnh ®Õn ¶nh h­ëng cña m«men uèn. C¸c dÇm nµy cÊu t¹o gièng nhau nªn ta gäi chung tªn tiÕt diÖn lµ 1-1, 2-2, 3-3 øng víi c¸c tiÕt diÖn ®Çu bªn tr¸i, ë gi÷a dÇm vµ ®Çu ph¶i dÇm. Gi¸ trÞ néi lùc tõ b¶ng tæ hîp néi lùc: TiÕt diÖn 1-1: Gi¸ trÞ néi lùc lÊy t¹i mÆt c¾t 1-1 cña dÇm D375 M-max = -26038(kG.m); Qmax = 14081 (kG) TiÕt diÖn 2-2: Gi¸ trÞ néi lùc lÊy t¹i mÆt c¾t 2-2 cña dÇm D10 M+max = 7347(kG.m); Qmax = 3204(kG) TiÕt diÖn 3-3: Gi¸ trÞ néi lùc lÊy t¹i mÆt c¾t 1-1 cña dÇm D542 (®©y lµ néi lùc ë mÐp tr¸i cña nhÞp 2-3, ®­îc lÊy chung cho mÐp ph¶i 3-3 cña nhÞp 1-2 do hai nhÞp nµy kÒ nhau, néi lùc ®­îc lÊy ®Ó tÝnh to¸n lµ cÆp néi lùc nguy hiÓm h¬n) M-max = -27605(kG.m); Qmax = 13642 (kG) · §èi víi tiÕt diÖn 1-1: TÝnh nh­ cÊu kiÖn ch÷ nhËt chÞu uèn Ta cã: Cã nªn kh«ng ph¶i ®Æt cèt thÐp trong vïng chÞu nÐn. Chän 5f22 cã . · §èi víi tiÕt diÖn 3-3: TÝnh nh­ cÊu kiÖn ch÷ nhËt chÞu uèn Ta cã:; Chän 2f22 + 4f20 cã . · §èi víi tiÕt diÖn 2-2 cã m«men tÝnh to¸n lµ m«men d­¬ng, ta tÝnh to¸n nh­ tiÕt diÖn ch÷ T: - X¸c ®Þnh chiÒu réng c¸nh víi kh«ng v­ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ sau: + Mét nöa kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÐp trong cña dÇm, ë ®©y kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÐp trong cña dÇm lµ Þ m. + Mét phÇn s¸u nhÞp tÝnh to¸n cña dÇm; m. + ë ®©y do ®ã ta chän . Þ Chän C1=84 cm Þ . TÝnh m«men c¸nh: 7,347 Tm==176,58 Tm, trôc trung hoµ ®i qua c¸nh vµ tÝnh to¸n nh­ tiÕt diÖn ch÷ nhËt. ; DiÖn tÝch cèt thÐp ®­îc tÝnh theo c«ng thøc Chän 2Æ20 cã Fa = 6,28cm2. b) TÝnh to¸n cèt ®ai cho dÇm: Ta tÝnh cho tiÕt diÖn cã lùc c¾t lín nhÊt Qmax = 13642 (kG) TiÕt diÖn cña dÇm lµ bxh = 30x60 (cm). Bª t«ng m¸c 300. - KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸ ho¹i trªn tiÕt diÖn nghiªng do øng suÊt nÐn chÝnh: kg Ta cã nªn tiÕt diÖn dÇm ®· chän kh«ng bÞ ph¸ ho¹i trªn tiÕt diÖn nghiªng. - Kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña bªt«ng: kg < Qmax = 13642kG do ®ã ph¶i ®Æt cèt ®ai. - TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch cèt ®ai theo ®iÒu kiÖn cÊu t¹o: (®èi víi dÇm cao trªn 45cm). Chän ®ai 2 nh¸nh thÐp f8 cã diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang lµ 0,503cm2; thÐp A-I cã c­êng ®é kg/cm2. Ta cã: Lùc c¾t khèng chÕ theo ®iÒu kiÖn cÊu t¹o: kg/cm Chän cèt ®ai cã kho¶ng c¸ch lµ u = 20cm ë gi÷a dÇm, u = 15cm ë trong kho¶ng 3.hd gÇn gèi II.2.8.3. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn cßn l¹i: ThÓ hiÖn trong c¸c b¶ng sau: TÝnh cèt thÐp ngang dÇm TÇng DÇm TD q b h a h0 rk rn Phi n f® ra® ut umax u kg cm cm cm cm kg/ cm2 kg /cm2 mm cm2 kg/ cm2 cm cm cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 3 12840 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 83 110 20 T1 11 3 12568 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 86 112 20 12 1 14646 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 63 96 20 13 3 14822 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 62 95 20 292 3 13173 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 78 107 20 T2 293 1 13063 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 80 108 20 294 1 15319 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 58 92 20 295 1 16122 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 52 88 20 375 1 14081 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 69 100 20 T3 376 1 13548 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 74 104 20 377 1 15593 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 56 91 20 378 3 16226 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 52 87 20 541 1 14036 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 69 101 20 T4 542 1 13642 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 73 103 20 544 3 16256 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 52 87 20 873 1 13633 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 73 104 20 874 1 15460 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 57 91 20 T5 875 1 15370 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 58 92 20 876 3 16058 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 53 88 20 956 1 13413 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 76 105 20 T6 957 1 15418 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 57 92 20 958 1 15129 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 59 93 20 959 3 16036 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 53 88 20 1039 1 13109 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 79 108 20 T7 1040 1 15295 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 58 92 20 1041 3 14858 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 62 95 20 1042 3 15941 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 54 89 20 1122 1 12492 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 87 113 20 T8 1123 1 14908 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 61 95 20 1124 3 14487 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 65 97 20 1125 3 15451 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 57 91 20 1205 1 11656 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 100 121 20 T9 1206 1 14421 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 65 98 20  -T10 1207 3 14024 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 69 101 20 1208 3 14742 30 60 4 56 10 130 8 2 0.50 1800 63 96 20 1530 1 8029 22 40 4 36 10 130 8 2 0.50 1800 64 53 15 TUM 1531 1 7490 22 40 4 36 10 130 8 2 0.50 1800 74 57 15 1540 1 3583 22 40 4 36 10 130 8 2 0.50 1800 321 119 15 1541 3 3808 22 40 4 36 10 130 8 2 0.50 1800 284 112 15 B¶n vÏ cèt thÐp dÇm II.2.8.4. TÝnh to¸n cèt thÐp cét khung trôc B Qua ph©n tÝch b¶ng tæ hîp néi lùc, ta t×m ra c¸c cÊu kiÖn ®iÓn h×nh cã néi lùc nguy hiÓm nhÊt. TÝnh to¸n cèt thÐp cho c¸c cÊu kiÖn ®ã råi bè trÝ t­¬ng tù cho c¸c cÊu kiÖn kh¸c gÇn gièng nã. Cô thÓ lµ: + TÝnh to¸n cèt thÐp cho cét tÇng 1 råi bè trÝ t­¬ng tù ®Õn hÕt cét tÇng 4 + TÝnh to¸n cèt thÐp cho cét tÇng 5 råi bè trÝ t­¬ng tù ®Õn hÕt cét tÇng 8 + TÝnh to¸n cèt thÐp cho cét tÇng 9 råi bè trÝ t­¬ng tù ®Õn hÕt cét tÇng tum §Ó ®¬n gi¶n trong tr×nh bµy ta dïng ch­¬ng tr×nh Excel2000 cña MicroSoft ®Ó thùc hiÖn tÝnh to¸n tù ®éng cèt thÐp cét. Sau ®©y ta ®­a ra b¶ng tæ hîp néi lùc cét. II.2.8.5. TÝnh to¸n cèt thÐp cét ®iÓn h×nh Ta chØ thuyÕt minh tÝnh to¸n cho cét ®iÓn h×nh cét C131 (trôc 3), kÕt qña cét nµy tÝnh ®­îc ®­îc lÊy ®Ó bè trÝ cho c¸c cét tõ tÇng 1-4 øng víi trôc 3. KÕt qu¶ c¸c cét cßn l¹i ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng tÝnh ®i kÌm. a) TÝnh to¸n cho cét C131 Cèt thÐp cét tÝnh theo cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m xiªn theo tiªu chuÈn Anh (theo tµi liÖu vÒ cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m xiªn. so¹n th¶o theo tiªu chuÈn Anh BS8110, cã c¶i tiÕn theo TCVN 5574 - 94 do ThÇy NguyÔn §×nh Cuèng so¹n) Tõ b¶ng tæ hîp néi lùc ta rót ra c¸c cÆp néi lùc nguy hiÓm t¹i tiÕt diÖn ch©n cét (tÕt diÖn 1-1): CÆp Nmax: N = -694805 kG Mx = -1124 kG.m My = -14072 kG.m CÆp Mxmax : N = -610130 kG Mx = 18140 kG.m My = 350 kG.m CÆp Mxmin : N = -601935 kG Mx = -19575 kG.m My = -667 kG.m CÆp Mymax : N = -599044 kG Mx = -380 kG.m My = 14976 kG.m CÆp Mymin : N = -613018 kG Mx = -1053 kG.m My = -15286 kG.m §Ó an toµn ta tÝnh cèt thÐp cét cho 1 cÆp néi lùc duy nhÊt cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lín nhÊt: N = 694805kG; Mx = 19575kG.m; My = 15286kG.m Bª t«ng m¸c 300 cã Rn = 130 kG/cm2 Rk = 10 kG/cm2 fc = 240kG/cm2 Eb = 2,9.105 kG/cm2 Cèt thÐp däc chÞu lùc dïng thÐp AII cã Ra =Ra’= 2800 kG/cm2 fy = 3000 kG/cm2 Ea = 2,1.106 kG/cm2 Cèt thÐp ®ai dïng thÐp AI cã Ra=Ra’ = 2300 kG/cm2 Rad = 1800 kG/cm2 fc : C­êng ®é tiªu chuÈn cña bª t«ng lÊy b»ng c­êng ®é tiªu chuÈn cña mÉu thö fy : C­êng ®é ®Æc tr­ng cña cèt thÐp lÊy b»ng giíi h¹n ch¶y l0 : ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña cét M¸c bª t«ng 200 250 300 350 Nhãm cèt thÐp AI AII AIII fc=kg/cm2 160 200 240 280 fy=kg/cm2 2400 3000 4000 Theo c«ng tr×nh cña ta cét C131 cã tiÕt diÖn 70 x 70 cm; chän líp b¶o vÖ cét a = 5 cm Ta cã ax = h = 70 cm ; ay = b = 70 cm tga1 = ==1 Fb =ax x ay - Fa = 70 x 70 = 4900 cm2 Cèt thÐp ®Æt ®Òu theo chu vi, ®èi xøng qua hai trôc diÖn tÝch toµn bé cèt thÐp lµ Fa Gi¶ thiÕt hµm l­îng cèt thÐp trong cét lµ: m = 2,68% Tæng diÖn tÝch thÐp gi¶ thiÕt lµ : Fa = m x Fb = 0,0268 x 4900 = 131,32 cm2 Ta cã Mx = 19575kG.m My = 15286kG.m tga = = = 0,781 < tga1 §Æt h = ax = 70 cm ; b = ay = 70 cm M1 = Mx = 19575 kG.m ; M2 = My = 15286 kG.m d1 = h - a = 70 - 5 = 65 cm ; d2 = b - a = 70 - 5 = 65 cm Víi hµm l­îng cèt thÐp ®· chän ta cã thÓ tÝnh ®­îc: Kh¶ n¨ng chÞu nÐn Kh¶ n¨ng chÞu nÐn ®óng t©m cña cét lµ: Nn = 0,45.fc.Fb + 0,87.fy.Fa = 0,45 x 240 x 4900 + 0,87 x 3000 x 131,32 = 871945,2 (kG) Kh¶ n¨ng chÞu nÐn lÖch t©m khi ®Æt cèt thÐp ®èi xøng ë tr¹ng th¸i c©n b»ng biÕn d¹ng: Na = 0,25.b.d1 = 0,25 x 70 x 65 = 1137,5 kG Néi lùc tÝnh ®æi. - §é lÖch t©m t¨ng lªn do ¶nh h­ëng cña uèn däc. an = ba.K.h Trong ®ã: + K = min(; 1) ; == 0,203 suy ra: K = 0,203 + ba = = = 0,0123 (v× cét ®­îc coi lµ ngµm ë hai ®Çu nªn ta cã: l0 = 0,7xl = 0,7 x 460 = 322 cm) VËy ®é lÖch t©m t¨ng lªn do ¶nh h­ëng cña uèn däc: an = ba.K.h =0,0123 x 0,203 x 70 = 0,174 cm - M«nen uèn t¨ng lªn do uèn däc M* = M1 + Nan = 1957500 + 694805 x 0,174 = 2078396( kG.cm ) - M«men tÝnh ®æi M = M* + mM2 Trong ®ã: m – hÖ sè phô thuéc vµo n=N/fcbh N 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 ³ 0,6 HÖ sè m 1 0,94 0,88 0,82 0,77 0,65 0,53 0,42 0,30 n = = = 0,059 ® m = 0,929 VËy: M = 2078396 + 0,929 x 1 x 1529600 = 3498771(kG.cm ) - §é lÖch t©m t­¬ng ®­¬ng: e0 = = cm TÝnh cèt thÐp Th­êng ph¶i gi¶ thiÕt tr­íc Fa ®Ó tÝnh Nn sau ®ã tÝnh l¹i vµ so s¸nh. TÝnh j = ; s = +Tr­êng hîp 1: khi j <= 0,30 tÝnh g= Fa ³ +Tr­êng hîp 2: khi j > 0,3 vµ s £ 0,30 Fa ³ (a’ =a) +Tr­êng hîp 3: Khi j > 0,3 vµ s > 0,30 Fa ³ Sau khi tÝnh ®­îc Fa cÇn so s¸nh víi gi¸ trÞ Fa gi¶ thiÕt ®Ó tÝnh Nn nÕu sai lÖch lµ ®¸ng kÓ th× ph¶i gi¶ thiÕt l¹i vµ tÝnh l¹i Quay l¹i víi bµi to¸n cña ta, ta cã: TÝnh j = = < 0,3 tÝnh Fa = = KÕt qu¶ Fa tÝnh ®­îc xÊp xØ Fa gi¶ thiÕt nªn ta cã thÓ chän Fa = 139,1cm2 ®Ó bè trÝ thÐp cho cét C131. Tuy nhiªn ®Ó chÝnh x¸c h¬n ta cã thÓ tÝnh lÆp b»ng c¸ch gi¶ thiÕt l¹i hµm l­îng thÐp theo thuËt to¸n nªu ë d­íi ®©y (®Õn khi ). KÕt qña lÆp víi ban ®Çu: sÏ cho ra kÕt qña thÐp chÝnh x¸c h¬n lµ: Fa = 121,8cm2. Víi kÕt qu¶ nµy ta chän 16&32 cã Fa = 128,6 cm2. . Cèt ®ai cét ®Æt theo cÊu t¹o: + Chä cèt ®ai &8 + Trong ph¹m vi vïng nót khung tõ ®iÓm c¸ch mÐp trªn ®Õn ®iÓm c¸ch mÐp d­íi mét kho¶ng L1 tháa m·: . Chän L1 = 70cm Khi ®ã kho¶ng c¸ch cèt ®ai tháa m·n: . Chän adai = 100mm + Trong ph¹m vi cßn l¹i, chän a®ai tháa m·: . Chän a®ai = 300mm b) KÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c cét cßn l¹i: Hµm l­îng tèi thiÓu cña cèt thÐp: nªn nÕu tÝnh ra thÐp cã hµm l­îng nhá h¬n ta sÏ bè trÝ theo cÊu t¹o víi hµm l­îng KÕt qu¶ ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau : B¶ng tÝnh to¸n cèt thÐp cét khung trôc B TÇng Sè TT cét Mx My N b h a ho l lo Fa tcA Fa tt m (% ) Chon Thep Fac (cm2) m (% ) thùc tÕ (kGm) (kGm) (kG) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 25 20 21 24 25 TÇng 1 131 19575 15286 694805 70 70 5 65 460 322 121.77 121.77 2.68% 16 f 32 128.61 2.83% 155 19060 15987 693476 70 70 5 65 460 322 120.33 120.33 2.64% 16 f 32 128.61 2.83% 179 21302 15102 515369 70 70 5 65 460 322 47.87 47.87 1.05% 8 f 28 49.24 1.08% 28 20425 14744 463123 70 70 5 65 460 322 25.63 25.63 0.56% 8 f 22 30.40 0.67% 469 18777 18646 546664 70 70 5 65 460 322 58.39 58.39 1.28% 12 f 25 58.88 1.29% TÇng 5 595 15901 12044 294698 60 60 5 55 360 252 6.89 13.20 0.40% 8 f 20 25.12 0.76% 596 16892 27839 342764 60 60 5 55 360 252 53.64 53.64 1.63% 12 f 25 58.88 1.78% 597 17557 12162 472009 60 60 5 55 360 252 79 79.00 2.39% 16 f 25 78.50 2.38% 598 16613 13574 444307 60 60 5 55 360 252 65.17 65.17 1.97% 16 f 25 78.50 2.38% 599 18982 11566 332824 60 60 5 55 360 252 27.57 27.57 0.84% 8 f 22 30.40 0.92% TÇng 9 1176 11661 8646 139108 50 50 5 45 360 252 1.36 9.00 0.40% 8 f 20 25.12 1.12% 1177 11976 22803 159334 50 50 5 45 360 252 Fa < 0 9.00 0.40% 8 f 20 25.12 1.12% 1178 11917 8563 234941 50 50 5 45 360 252 24.55 24.55 1.09% 8 f 20 25.12 1.12% 1179 11093 10033 224974 50 50 5 45 360 252 19.38 19.38 0.86% 8 f 20 25.12 1.12% 1180 15702 8212 160128 50 50 5 45 360 252 23.46 23.46 1.04% 8 f 20 25.12 1.12% tum 1509 7418 15978 14423 50 50 5 45 320 224 49.17 49.17 2.19% 12 f 25 58.88 2.62% 1510 6636 3166 17315 50 50 5 45 320 224 13.69 13.69 0.61% 8 f 20 25.12 1.12% 1511 7330 10704 22848 50 50 5 45 320 224 30.35 30.35 1.35% 8 f 22 30.40 1.35% 1538 8095 5741 11165 50 50 5 45 320 224 27.47 27.47 1.22% 16 f 25 78.50 3.49% 1539 12189 5936 11850 50 50 5 45 320 224 37.74 37.74 1.68% 8 f 22 30.40 1.35% c) CÊu t¹o cèt thÐp cét II.2.9. TÝnh mãng M3 khung trôc B NhiÖm vô : + §¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ t¶i träng t¸c dông. + §¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt c«ng tr×nh, tÝnh chÊt x©y dùng c¸c líp ®Êt. + Gi¶i ph¸p nÒn mãng. + ThiÕt kÕ mãng trôc 3 (M3) cña khung B. II.2.9.1. §¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ t¶i träng t¸c dông. a) §Æc ®iÓm c«ng tr×nh C«ng tr×nh gåm 2 ®¬n nguyªn, mét ®¬n nguyªn chÝnh dïng ®Ó ë gåm 12 tÇng; ®¬n nguyªn phô lµ nhµ kho vµ quÇy hµng, cao 2 tÇng. T«n nÒn cao 1m so víi mÆt ®Êt thiªn nhiªn, ®i¹ h×nh b»ng ph¼ng nªn kh«ng cÇn tiÕn hµnh san nÒn. b) T¶i träng t¸c dông PhÇn nÒn mãng chØ tËp trung vµo tÝnh to¸n cho ®¬n nguyªn chÝnh lµ ®¬n nguyªn cao 12 tÇng. ; ; ®· ®­îc tæ hîp ë phÇn tÝnh khung trôc B. Sau ®©y ta tæ hîp néi lùc cho ; th«ng qua néi lùc tÝnh ®­îc ë ch©n cét: Trôc Cét MÆt c¾t TH T¶i Qx Qy 3 131 1-1 TT 1 -79 -481 HT 2 -217 -51 GXDUONG 3 108 4912 GXAM 4 -109 -4912 GYDUONG 5 4120 36 GYAM 6 -4118 -36 Néi lùc tÝnh to¸n t¹i tiÕt diÖn ch©n cét ; ; (1+6) ; (1+4) Néi lùc tªu chuÈn t¹i tiÕt diÖn ch©n cét ; HÖ sè giíi h¹n: C¨n cø theo [2] Phô lôc H_ B¶ng H.2 (TCXD205:1998) - §é lón lÖch tuyÖt ®èi giíi h¹n . - §é lón lÖch t­¬ng ®èi giíi h¹n . II.2.9.2. §¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt c«ng tr×nh, tÝnh chÊt x©y dùng c¸c líp ®Êt a) §Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n: §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh: KÕt qu¶ th¨m dß vµ xö lý ®Þa chÊt d­íi c«ng tr×nh ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng d­íi ®©y: Líp ®Êt ChiÒu dµy (m) §é s©u (m) M« t¶ líp ®Êt 1 1,6 1,6 §Êt lÊp 2 2,3 3,9 SÐt mµu x¸m xanh, x¸m n©u, dÎo mÒm 3 8,5 12,4 Bïn sÐt pha lÉn h÷u c¬ mµu x¸m ®en 4 5,8 18,2 SÐt pha mµu x¸m ghi, x¸m n©u, dÎo ch¶y. 5 7,5 25,7 SÐt pha mµu n©u vµng, n©u gô, dÎo cøng 6 4,5 30,2 C¸t pha mµu x¸m n©u, n©u vµng,tr¹ng th¸i dÎo cøng. 7 9 39,2 C¸t h¹t mÞn, tr¹ng th¸i chÆt võa 8 C¸t h¹t th«, lÉn cuéi sái mµu n©u vµng, tr¹ng th¸i chÆt Sè liÖu ®i¹ chÊt ®­îc khoan kh¶o s¸t t¹i c«ng tr­êng vµ thÝ nghiÖm trong phßng kÕt hîp víi c¸c sè liÖu xuyªn tÜnh cho thÊy ®Êt nÒn trong khu vùc x©y dùng gåm c¸c líp ®Êt cã thµnh phÇn vµ tr¹ng th¸i nh­ sau: ChØ tiªu c¬ lý cña ®Êt Líp ®Êt 1 2 3 4 5 6 7 8 ChiÒu dµy (m) 1,6 2,3 8,5 5,8 7,5 4,5 9 Dung träng tù nhiªn g(t/m3) - 1,78 1,56 1,77 1,92 1,82 1,95 1,98 Dung träng tÝnh to¸n g(t/m3) - 1,78 0,93 0,77 0,92 0,82 0,95 0,98 HÖ sè rçng e - 1,105 1,653 1,050 0,813 0,77 - 0,61 TØ träng D - 2,69 2,6 2,68 2,72 2,63 - 2,68 §é Èm tù nhiªn W(%) - 38,6 58,2 35,0 28,2 20,4 - 19 §é Èm gh ch¶y Wl(%) - 44,3 54,7 37,6 37,2 24,6 - - §é Èm gh deo Wp(%) - 25,4 39,2 24,5 23,9 18 - - §é sÖt B - 0,7 1,23 0,8 0,32 0,36 - - Gãc ma s¸t trong j0 - 5 3 6 13 21 25,2 29 §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n: Mùc n­íc ngÇm t­¬ng ®èi æn ®Þnh ë ®é s©u -7m so víi cèt tù nhiªn, n­íc Ýt ¨n mßn. Do ®ã dung träng tÝnh to¸n ë b¶ng trªn lµ dung träng cã xÐt ®Õn sù ngËp n­íc cña líp ®Êt. b) §¸nh gÝa ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh: Qua l¸t c¾t ®Þa chÊt ta thÊy líp ®©t 1 lµ líp ®Êt lÊp cã thµnh phÇn hæn t¹p cÇn ph¶i n¹o bá. C¸c líp ®Êt 2, 3, 4 ®Òu lµ c¸c líp ®Êt thuéc lo¹i sÐt yÕu, cã m«®un biÕn d¹ng thÊp (E<100). Líp ®Êt thø 5 vµ 6 cã c­êng ®é lín h¬n nh­ng còng thuéc lo¹i ®Êt kh«ng tèt cho mãng nhµ cao tÇng. §Õn líp ®Êt tiÕp theo (l¬p 8) lµ líp ®Êt c¸t th« lÉn cuéi sái cã E0= 400 kG/cm2, ®©y lµ líp ®Êt rÊt tèt vµ còng lµ líp ®Êt cuèi cïng trong l¸t c¾t ®Þa chÊt. V× vËy chän ph­¬ng ¸n mãng cäc c¾m vµo líp ®Êt nµy ®Ó chÞu t¶i lµ hîp lý. c) LËp ph­¬ng ¸n mãng C«ng tr×nh nhµ cao tÇng th­êng cã c¸c ®Æc ®iÓm chÝnh: t¶i träng th¾ng ®øng gi¸ trÞ lín ®Æt trªn mÆt b»ng kh«ng h¹n chÕ, c«ng tr×nh cÇn cã sù æn ®Þnh khi cã t¶i träng ngang… Do ®ã viÖc thiÕt kÕ mãng cho nhµ cao tÇng cÇn ®¶m b¶o: §é lón cho phÐp Søc chÞu t¶i cña cäc C«ng nghÖ thi c«ng hîp lý kh«ng lµm h­ h¹i ®Õn c«ng tr×nh ®· x©y dùng. §¹t hiÖu qu¶ - kinh tÕ – kü thu©t. Víi c¸c ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt c«ng tr×nh nh­ ®· giíi thiÖu, c¸c líp ®Êt trªn ®Òu lµ ®Êt yÕu kh«ng thÓ ®Æt mãng nhµ cao tÇng lªn ®­îc, chØ cã líp cuèi cïng lµ c¸t h¹t th« lÉn cuéi sái cã chiÒu dµi kh«ng kÕt thóc t¹i ®¸y hè khoan lµ cã kh¶ n¨ng ®Æt ®­îc mãng cao tÇng. VËy ta dïng ph­¬ng ¸n mãng s©u, cô thÓ lµ mãng cäc khoan nhåi ®Ó thiÕt kÕ. II.2.9.3. TÝnh to¸n cäc khoan nhåi cho mãng M3 (trôc 3) C¸c b­íc tÝnh to¸n: Chon lo¹i, kÝch th­íc cäc, ®µi cäc. X¸c ®inh søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu vµ theo ®Êt nÒn. S¬ bé chän sè l­îng cäc cÇn dïng. Bè trÝ cäc trªn mÆt b»ng vµ mÆt ®øng. TÝnh to¸n vµ kiÓm tra theo c¸c ®iÒu kiÖn: + KiÓm tr t¶i träng t¸c dông lªn cäc. + KiÓm tra søc chÞu t¶i cña ®Êt nÒn. + KiÓm tra ®é lón cña ®Êt nÒn. Chän ®­êng kÝnh cäc, chiÒu dµi cäc vµ kÝch th­íc ®µi cäc: C¨n cø vµo c¸c líp ®Þa chÊt trªn ta dù kiÕn c¾m cäc vµo ®é s©u 41,2m tÝnh tõ mÆt ®Êt tù nhiªn tøc lµ c¾m vµo líp 8 mét ®o¹n 2m (líp c¸t th« chÆt, cã lÉn cuéi sái). S¬ bé chän tiÕt diÖn cäc lµ : D=0,8m. Gi¶ thiÕt chiÒu s©u ®Æt ®µi lµ 2,5m, suy ra ®µi cäc n»m trong líp ®Êt thø 1 vµ 2 trong ®ã phÇn ®µi trong líp 1 lµ 0,9m líp 2 lµ 1,4m. ChiÒu dµi cäc l = 41,2 - 2,5 = 38,7m PHÇN II: tin häc I. Néi dung thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ nh»m gi¶m bít c«ng viÖc cho ng­êi thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh dån t¶i, vµo sè liÖu Sap 2000 vµ tæ hîp néi lùc. CÊu tróc ch­¬ng tr×nh gåm nh÷ng phÇn chÝnh sau: NhËp sè liÖu: NhËp sè liÖu kiÕn tróc: Sè liÖu khung ph¼ng, sè liÖu mÆt b»ng NhËp sè liÖu vËt liÖu, t¶i träng, mÆt c¾t TÝnh to¸n: TÝnh t¶i träng dån vµo khung: §­a ra ®­îc 4 d¹ng chÊt t¶i: TÜnh t¶i, Ho¹t t¶i 1, Ho¹t t¶i 2, Giã Tr¸i, Giã Ph¶i. XuÊt d÷ liÖu ra file *.s2k, gäi ch­¬ng tr×nh Sap2000 ch¹y file *.s2k §äc file *.out vµ file *.s2k, xö lý d÷ liÖu vµ cho kÕt qu¶: B¶ng tæ hîp dÇm, B¶ng tæ hîp cét. II. Ng«n ng÷ lËp tr×nh Ch­¬ng tr×nh viÕt b»ng ng«n ng÷ Visual Basic 6.0 (LËp tr×nh trªn m«i tr­êng Winsdows). Ng«n ng÷ Visual Basic 6.0 lµ phiªn b¶n ®­îc h·ng Microsoft ph¸t triÓn dùa trªn nÒn HDH Windows. §©y lµ ng«n ng÷ cã tÝnh trùc quan cao (LËp tr×nh theo ph­¬ng thøc kÐo th¶). So víi c¸c phiªn b¶n tr­íc th× phiªn b¶n Visual Basic 6.0 ®· cho phÐp ng­êi lËp tr×nh sö dông nã nh­ mét c«ng cô t­¬ng t¸c víi hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm kh¸c cña Microsoft nh­: SQL Server, Access, Excel, Word, Power Point, Outlook. Cïng víi sù hç trî ngµy cµng m¹nh mÏ, ph­¬ng ph¸p lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng (OOP) víi c«ng cô c¬ së d÷ liÖu m« h×nh quan hÖ, kiÕn tróc client – server ®· gióp cho ng­êi lËp tr×nh cã thÓ chän lùa ph­¬ng tr×nh lËp tr×nh, còng nh­ c¸ch lËp tr×nh. Nh­ chóng ta ®· biÕt, ®Ó gi¶i quyÕt bµi to¸n trong x©y dùng th× phÇn nhËp d÷ liÖu ®Çu vµo lµ hÕt søc quan träng. ChÝnh v× vËy, ch­¬ng tr×nh viÕt ra ph¶i cã giao diÖn th©n thiÖn, dÔ sö dông còng nh­ cã thÓ kiÓm tra l¹i sai sãt trong phÇn nhËp d÷ liÖu. Visual Basic 6.0 lµ ng«n ng÷ mang tÝnh trùc quan nªn ngay trong lóc thiÕt kÕ chóng ta ®· cã thÓ bao qu¸t ®­îc toµn bé qu¸ tr×nh lËp d÷ liÖu, v× thÕ vÊn ®Ò nhËp d÷ liÖu trë nªn dÔ dµng h¬n c¶ víi ng­êi lËp tr×nh vµ ng­êi sö dông. Visual Basic 6.0 lµ ng«n ng÷ mang tÝnh kÕ thõa cao, ®Æc biÖt chóng ta cã thÓ sö dông c¸c tiÖn Ých do nh÷ng c«ng ty hoÆc c¸ nh©n t¹o nªn d­íi d¹ng file *.ocx vµ *.dll. V× vËy ngoµi kh¶ n¨ng giao diÖn th©n thiÖn, ch­¬ng tr×nh cßn cã thÎ xuÊt ra c¸c kÕt qu¶ ®óng theo ý cña ng­êi sö dông. KÕt qu¶ ®­a ra cã thÓ sö dông ë d¹ng b¶ng, d¹ng ®å häa, d¹ng Text. ChÝnh v× vËy, khi sö dông ng«n ng÷ Visual Basic 6.0 chóng ta cã thÓ gi¶m bít g¸nh nÆng trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vÒ giao diÖn còng nh­ kÕt qu¶ ®å häa, dµnh thêi gian ®Ó ®i s©u vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÝnh cña bµi to¸n. III. CÊu tróc ch­¬ng tr×nh III.1. HÖ thèng c¸c Form Frmmain: §©y lµ Form chÝnh cña ch­¬ng tr×nh Frmnhap_khung_phang: NhËp sè liÖu h×nh häc cña khung: Sè tÇng, sè nhÞp, chiÒu cao mçi tÇng, chiÒu cao mçi nhÞp. §å häa cña Form xö lý gióp ng­êi dïng cã thÓ thÊy trùc quan sè liÖu m×nh nhËp vµo. FrmNhap_vat_lieu: NhËp sè liÖu vÒ vËt liÖu sö dông trong qu¸ trÝnh tÝnh néi lùc khung, bao gåm c¸c sè liÖu vÒ bª t«ng, thÐp. FrmNhap_tiet_dien: TiÕt diÖn ë ®©y ng­êi dïng cã thÓ thay ®æi b»ng c¸ch thªm hoÆc bít tiÕt diÖn ®Ó phï hîp víi bµi to¸n. Tuy nhiªn ch­¬ng tr×nh mÆc ®Þnh lµ ph¶i tån t¹i Ýt nhÊt mét mÆt c¾t v× vËy kh«ng thÓ xãa mÆt c¾t duy nhÊt. FrmNhap_tai_trong: Ch­¬ng tr×nh cho phÐp ng­êi dïng ®Þnh nghÜa c¸c líp sµn, ho¹t t¶i sµn vµ vïng x©y dùng ®Ó tÝnh t¶i träng giã. Form tù ®éng cËp nhËt c¸c t¶i träng tÝnh to¸n sau khi ng­êi dïng nhËp sè liÖu xong (TÝnh t¶i tÝnh to¸n cña sµn, ho¹t t¶i tÝnh to¸n cña sµn…). Frm_hien_thi: Sau khi nhËp xong s¬ ®å h×nh häc cña khung, Frm_hien_thi trë thµnh Form nÒn cña ch­¬ng tr×nh, hiÓn thÞ s¬ ®å h×nh häc cña khung, s¬ ®å chÊt t¶i cña khung… Frm_so_lieu_mat_bang: NhËp sè liÖu vÒ mÆt b»ng, nhËp sè liÖu vÒ dÇm phô. G¸n t­êng cho dÇm phô, hiÓn thÞ vµ thay ®æi t¶i träng tõng « sµn. §Æc biÖt trong Form nµy chóng ta cã thÓ nhËp sè liÖu mÆt b»ng cho mÆt b»ng tõng tÇng hoÆc cho toµn bé c«ng tr×nh. FrmChi_tiet_tiet_dien: Thªm tiÕt diÖn hoÆc chØnh söa tiÕt diÖn. Khi kÝch th­íc nhËp vµo trong « Textbox thay ®æi sÏ ®­îc hiÓn thÞ ngay trong « Picture, nh­ vËy sÏ gióp ng­êi sö dông h×nh dung ®­îc tiÕt diÖn ®· nhËp. Frm_chi_tiet_tinh_tai: Thªm tÜnh t¶i sµn hoÆc chØnh söa tÜnh t¶i sµn. Ng­êi dïng cã thÓ lùa chän c¸c vËt liÖu sµn cã s½n trong « ComboBox. Frm_gan_tiet_dien: G¸n tiÕt diÖn cho dÇm vµ cét Frm_gan_tuong: G¸n t­êng cho dÇm. FrmBang_to_hop: §­a ra kÕt qu¶ tæ hîp cho dÇm vµ cét sau khi tÝnh to¸n vµ tæ hîp néi lùc xong. III.2. HÖ thèng c¸c Modul Mod_Khai_bao: Khai b¸o c¸c biÕn toµn côc dïng cho ch­¬ng tr×nh, ®©y lµ nh÷ng biÕn chÝnh sö dông hÇu hÕt trong c¸c Form vµ Modul. Mod_Khoi_Tao: T¹o c¸c gi¸ trÞ ban ®Çu cho c¸c control cña c¸c Form, vÝ dô nh­ t¹o ra c¸c list ban ®Çu cho ComboBox, hay lµ lµ tr­êng cña Vsflexgrid… Mod_Tao_du_lieu: T¹o d÷ liÖu ban ®Çu cho c¸c biÕn toµn côc, tøc lµ t¹o gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho c¸c biÕn toµn côc ®ã. Mod_xu_ly_do_hoa: Chøa tÊt c¶ c¸c hµm vÒ xö lý ®å häa cña ch­¬ng tr×nh. C¸c hµm vµ thñ tôc nµy chñ yÕu sö dông cho Frmnhap_khung_phang, Frm_hien_thi vµ Frm_so_lieu_mat_bang. Mod_Don_tai: Bao gåm c¸c hµm vµ c¸c thñ tôc sö dông trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n dån t¶i. Mod_Xu_ly_du_lieu: Bao gåm c¸c hµm vµ thñ tôc sö dông trong qu¸ tr×nh nhËp d÷ liÖu, ®äc d÷ liÖu. Mod_xu_ly_tai_trong: §©y lµ Modul dµnh riªng cho viÖc xö dông sè liÖu vµ hiÓn thÞ c¸c s¬ ®å chÊt t¶i: TÜnh t¶i, Ho¹t t¶i 1, Ho¹t t¶i 2, Giã Tr¸i, Giã Ph¶i. Mod_doc_ghi_sap2000: Sau khi hoµn thµnh c¸c sè liÖu vÒ s¬ ®å chÊt t¶i, tao gäi c¸c hµm vµ thñ tôc trong modul nµy ®Ó ghi ra ®Þnh d¹ng file *.s2k. §ång thêi sau khi cã kÕt qu¶ tÝnh to¸n tõ ch­¬ng tr×nh Sap2000 chóng ta l¹i ®äc trë l¹i file *.s2k ®Ó lÊy sè liÖu ®Çu vµo. Mod_doc_file_OUT: Modul chøa c¸c hµm vµ thñ tôc ®äc vµ ph©n tÝch, xö lý kÕt qu¶ tÝnh Sap2000 d­íi d¹ng file *.OUT Mod_THCB1: Chøa c¸c hµm vµ thñ tôc tÝnh to¸n tæ hîp c¬ b¶n 1 cho c¶ dÇm vµ cét. Mod_THCB2: Chøa c¸c hµm vµ thñ tôc tÝnh to¸n tæ hîp c¬ b¶n 2 cho c¶ dÇm vµ cét. Mod_THCB: Tæng hîp Tæ hîp c¬ b¶n 1 vµ Tæ hîp c¬ b¶n 2 cho dÇm, cét. Mod_viet_chu: chøa c¸c hµm, thñ tôc ®Ó xö lý ch÷ viÕt khi hiÓn thÞ. IV. THUËT TO¸N BẮT ĐẦU NHẬP DỮ LIỆU XỬ LÝ SỐ LIỆU TÍNH NỘI LỰC KHUNG TỔ HỢP NỘI LỰC XUẤT KẾT QUẢ KẾT THÚC CH¦¥NG TR×NH CTC DON_TAI_PHAN_BO() Dầm (i,j) Sàn (i,j,1) Sàn (i,j,2) Số Tầng: n Số Nhịp: m i = 1 i = i + 1 RETURN 5 1 – + – + + – 2 i <= n j = 1 j <= m Sàn (i,j,1).l1 < Sàn (i,j,1).l2 Dầm (i,j).TT=Dồn_Tải_Tam_Giác( Sàn (i,j,1).TT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) Dầm (i,j).HT=Dồn_Tải_Tam_Giác( Sàn (i,j,1).HT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) IV.1. Ch­¬ng tr×nh con: Dån t¶i ph©n bè Dầm (i,j).TT=Dồn_Tải_Hình_Thang( Sàn (i,j,1).TT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) Dầm (i,j).HT=Dồn_Tải_Hình_Thang( Sàn (i,j,1).HT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) 2 1 Sàn (i,j,2).l1 < Sàn (i,j,2).l2 Dầm (i,j).TT=Dồn_Tải_Tam_Giác( Sàn (i,j,1).TT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) Dầm (i,j).HT=Dồn_Tải_Tam_Giác( Sàn (i,j,1).HT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) 4 3 + – 3 Dầm (i,j).TT=Dồn_Tải_Hình_Thang( Sàn (i,j,1).TT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) Dầm (i,j).HT=Dồn_Tải_Hình_Thang( Sàn (i,j,1).HT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) 4 j = j + 1 5 IV.2. Ch­¬ng tr×nh con: Dån t¶i tËp trung CTC DON_TAI_TAP_TRUNG() Dầm (i,j) Sàn (i,j,1) Sàn (i,j,2) Số Tầng: n Số Nhịp: m i = 1 i = i + 1 KẾT THÚC 5 1 2 i <= n j = 1 j <= m Sàn (i,j,1).l1 < Sàn (i,j,1).l2 Dầm (i,j).TT=Dồn_Tải_Tam_Giác( Sàn (i,j,1).TT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) Dầm (i,j).HT=Dồn_Tải_Tam_Giác( Sàn (i,j,1).HT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) 4 3 1 k = 1 k <= Dầm_Phụ (i,j,2).Count k = k + 1 j = j + 1 4 3 5 Dầm (i,j).TTTT(k)=Dầm_Phụ (i,j,k,2).TT * 1/2 Dầm (i,j).HTTT(k)=Dầm_Phụ (i,j,k,2).HT * 1/2 Dầm (i,j).TDTT(k)=Dầm_Phụ (i,j,k,2).Điểm_Dầu.X – + IV.3. Ch­¬ng tr×nh con: Dån t¶i h×nh thang CTC DON_TAI_HINH_THANG Tải phân bố: q Kích thước ô sàn: l1, l2 Tải phân bố lên dầm: qtd qd = 0 qd = q*l1/2 Beta = 0 Beta = l1/2 qtd = (1-2*Beta^2 + Beta^3) * qd RETURN IV.4. Ch­¬ng tr×nh con: Dån t¶i tam gi¸c qdt = 5*qd/8 + qtd RETURN CTC DON_TAI_TAM_GIAC Tải phân bố: q Kích thước ô sàn: l1, l2 Tải phân bố lên dầm: qtd qd = 0 qd = q*l1/2 IV.5. Ch­¬ng tr×nh con: X¸c ®Þnh t­êng – Dam_phu[i,j,k].Loai_tuong = 1 Dam_phu[i,j,k].Loai_tuong = 2 CTC Gan_tuong(Dam_phu[i,j,k],2) k < 4 j <m_so_nhip i < n_so_tang CTC Xac_dinh_tuong() Dam_phu[k,m,n] m_co_nhip n_so_tang i = 1 j = 1 k = 1 CTC Gan_tuong(Dam_phu[i,j,k],1) RETURN k = k + 1 j = j + 1 i = i + 1 – + + + + + – – – IV.6. Ch­¬ng tr×nh con: G¸n t­êng CTC Gan_tuong(Dam as Kieu_dam_phu, Loai_tuong as integer) KT_tang(k), Tuong() Tai_tuong Loai_tuong = 1 Tai_tuong = KT_tang(k)*Tuong[1].Tai_phan_bo Dam.Tinh_tai = Dam.Tinh_tai + Tai_tuong Loai_tuong = 2 Tai_tuong = KT_tang(k)*Tuong[2].Tai_phan_bo Dam.Tinh_tai = Dam.Tinh_tai + Tai_tuong RETURN – – + + – – – – CTC Gan_tuong(Dam_phu[i,j,k],1) k = k + 1 j = j + 1 i = i + 1 Dam_phu[i,j,k].Loai_tuong = 1 Dam_phu[i,j,k].Loai_tuong = 2 CTC Gan_tuong(Dam_phu[i,j,k],2) k < 4 j <m_so_nhip i < n_so_tang CTC Gan_dam_phu(x As Single, Tang As Integer, Nhip As Integer, Tren As Boolean) Dam_phu[k,m,n] m_co_nhip n_so_tang i = 1 j = 1 k = 1 RETURN + + + + + – IV.7. Ch­¬ng tr×nh con: G¸n dÇm phô IV.8. Ch­¬ng tr×nh con: G¸n t­êng chÝnh CTC Gan_tuong_chinh(Dam as Kieu_dam, Loai_tuong as integer) KT_tang(k), Tuong() Tai_tuong Loai_tuong = 1 Tai_tuong = KT_tang(k)*Tuong[1].Tai_phan_bo Dam.Tinh_tai = Dam.Tinh_tai + Tai_tuong Loai_tuong = 2 Tai_tuong = KT_tang(k)*Tuong[2].Tai_phan_bo Dam.Tinh_tai = Dam.Tinh_tai + Tai_tuong RETURN – + – + IV.9. Ch­¬ng tr×nh con: X¸c ®Þnh t­êng chÝnh + + CTC Xac_dinh_tuong_chinh() – CTC Gan_tuong_chinh(Dam_chinh[i,j],1) Dam_chinh[i,j].Loai_tuong = 2 CTC Gan_tuong_chinh(Dam_chinh[i,j],2) – – – + j <m_so_nhip i < n_so_tang RETURN j = j + 1 i = i + 1 + Dam_chinh[i,j].Loai_tuong = 1 Dam_chinh[n,m] m_so_nhip n_so_tang i = 1 j = 1 IV.10. Ch­¬ng j = j + 1 i = i + 1 j = j + 1 CTC Tao_File_OUT (tenfile as string) n_tang; m_nhip Dam[n]; Cot[m] Mat_cat[k]; Vat_lieu i = 1 j = 1 CTC gi_file (nut[i.j]) j <m_so_nhip i < n_so_tang i = 1 CTC gi_file (Dam[i]) i <so_dam_chinh i = i + 1 CTC gi_file (Cot[i]) i < So_cot 1 i = 1 + + + + – – – – tr×nh con: T¹o File OUT j = j + 1 1 j = 1 CTC gi_file (Mat_cat[j]) j <So_mat_cat CTC gi_file (Vat_lieu) Ten_tai = “TINHTAI” CTC gi_file (Ten_tai) Ten_tai = “HOATTAI1” CTC gi_file (Ten_tai) Ten_tai = “HOATTAI2” 2 + – 2 Ten_tai = “GIOTRAI” CTC gi_file (Ten_tai) Ten_tai = “GIOPHAI” CTC gi_file (Ten_tai) RETURN V. H­íng dÉn sö dông ch­¬ng tr×nh NhËp sè liÖu: Khëi ®éng ch­¬ng tr×nh: Ch¹y file “TINH_KHUNG_PHANG.EXE”, giao diÖn chÝnh cña ch­¬ng tr×nh xuÊt hiÖn: H1. Giao diÖn chÝnh cña ch­¬ng tr×nh B©y giê chóng ta cã thÓ më mét File d÷ liÖu ®· cã s½n b»ng c¸ch: Vµo menu TÖp \ Më tÖp Click vµo nót trªn thanh Toolbar MÆt kh¸c, nÕu muèn t¹o mét File d÷ liÖu míi: Chóng ta vµo menu TÖp \ T¹o míi Click vµo nót trªn thanh Toolbar NhËp sè liÖu h×nh häc khung ph¼ng Sau khi t¹o míi mét File d÷ liÖu, chóng ta sÏ b¾t ®Çu nhËp sè liÖu cÇn thiÕt cho bµi to¸n, ®Çu tiªn lµ nhËp sè liÖu h×nh häc. NhËp sè nhÞp vµ kÝch th­íc mçi nhÞp, ch­¬ng tr×nh cã thÓ cho ta nhËp kÝch th­íc c¸c nhÞp kh¸c nhau ®ång thêi hiÓn thÞ ngay ë khung ®å häa, ®Ó ng­êi nhËp cã thÓ dÔ dµng kiÓm tra sè liÖu nhËp vµo mét c¸ch trùc quan. NhËp sè tÇng vµ kÝch th­íc mçi tÇng Sau khi nhËp xong sè liÖu h×nh häc: NhÊn nót “X¸c nhËn” ®Ó chÊp nhËn nhËp sè liÖu ®· nhËp. NhÊn nót ”Tho¸t” ®Ó lo¹i bá d÷ liÖu ®· nhËp. NhÊn nót “NhËn vµ nhËp tiÕp” ®Ó chÊp nhËn sè liÖu ®· nhËp vµ tiÕp tôc nhËp sè liÖu. H2. Giao diÖn s¬ ®å khung ph¼ng NhËp sè liÖu vÒ vËt liÖu: NhËp c¸c th«ng sè vËt liÖu Bª t«ng Träng l­îng riªng cña Bª t«ng (Kg/m3) HÖ sè Poisson M¸c Bª t«ng Modul ®µn håi cña Bª t«ng C­êng ®é chÞu nÐn Rn (Kg/cm2) C­êng ®é chÞu kÐo Rk (kg/cm2) NhËp c¸c th«ng sè vËt liÖu thÐp M¸c thÐp C­êng ®é chÞu kÐo Ra C­êng ®é chÞu nÐn Ra’ C­êng ®é chÞu c¾t Rad Modul ®µn håi cña thÐp Sau khi nhËp xong sè liÖu vËt liÖu NhÊn nót “X¸c nhËn” ®Ó chÊp nhËn sè liÖu ®· nhËp NhÊn nót “Tho¸t” ®Ó lo¹i bá d÷ liÖu ®· nhËp NhÊn nót “NhËn vµ nhËp tiÕp” ®Ó chÊp nhËn sè liÖu ®· nhËp vµ tiÕp tôc nhËp sè liÖu NhÊn nót “MÆc ®Þnh” ®Ó trë vÒ sè liÖu ban ®Çu cña ch­¬ng tr×nh H3. Giao diÖn nhËp sè liÖu vËt liÖu NhËp sè liÖu vÒ tiÕt diÖn Trong chÕ ®é mÆc ®Þnh ch­¬ng tr×nh ®· t¹o s½n mét TiÕt diÖn cã tªn lµ “MacDinh” ®Ó g¸n cho toµn bé Cét vµ DÇm cña khung. H4. Giao diÖn nhËp sè liÖu tiÕt diÖn §Ó Söa ch÷a vµ xem chi tiÕt TiÕt diÖn bÊt kú, chóng ta nhÊn vµo nót “Chi tiÕt”. Form “NhËp kÝch th­íc TiÕt diÖn” xuÊt hiÖn. §Ó t¹o thªm mét mÆt c¾t n÷a chóng ta nhÊn nót “Thªm”. Form “NhËp kÝch th­íc TiÕt diÖn” xuÊt hiÖn. §Ó xãa mét tiÕt diÖn chóng ta chän TiÕt diÖn cÇn xãa vµ nhÊn vµo nót “Xãa”. Tuy nhiªn nÕu cã duy nhÊt mét TiÕt diÖn, nÕu ta Ên vµo nót “Xãa”, ch­¬ng tr×nh sÏ th«ng b¸o: Bëi v× cÇn ph¶i tån t¹i Ýt nhÊt mét mÆt c¾t. Sau khi nhËp xong sè liÖu vËt liÖu NhÊn nót “X¸c nhËn” ®Ó chÊp nhËn nhËp sè liÖu ®· nhËp. NhÊn nót “Tho¸t” ®Ó lo¹i bá d÷ liÖu ®· nhËp. NhËp kÝch th­íc tiÕt diÖn Form “NhËp kÝch th­íc TiÕt diÖn” ®Ó thay ®æi kÝch th­íc hoÆc thªm mét TiÕt diÖn. NhËp tªn TiÕt diÖn NhËp chiÒu cao TiÕt diÖn H (cm) NhËp chiÒu réng TiÕt diÖn B (cm) DiÖn tÝch cña TiÕt diÖn sÏ ®­îc ch­¬ng tr×nh xö lý ngay khi ng­êi dïng thay ®æi kÝch th­íc H, B. §ång thêi TiÕt diÖn còng ®­îc hiÓn thÞ ngay ë khung ®å häa rÊt trùc quan. Sau khi nhËp xong sè liÖu vËt liÖu NhÊn nót “X¸c nhËn” ®Ó chÊp nhËn nhËp sè liÖu ®· nhËp NhÊn nót “Tho¸t” ®Ó lo¹i bá d÷ liÖu ®· nhËp NhÊn nót “MÆc ®Þnh” ®Ó trë vÒ sè liÖu mÆc ®Þnh ban ®Çu cña ch­¬ng tr×nh. H5. Giao diÖn nhËp kÝch th­íc TiÕt diÖn. NhËp sè liÖu t¶i träng NhËp sè liÖu TÜnh t¶i Ch­¬ng tr×nh mÆc ®Þnh cã 2 lo¹i t¶i sµn: Sµn c¸c tÇng vµ Sµn c¸c m¸i. Trong ®ã: Sµn tÇng cã 3 líp: Bª t«ng cèt thÐp 2 líp v÷a tr¸t trÇn Sµn m¸i cã 3 líp: Bª t«ng cèt thÐp G¹ch l¸ nem V÷a tr¸t trÇn §Ó söa ch÷a c¸c líp vËt liÖu sµn cña Sµn m¸i vµ Sµn tÇng chóng ta nhÊn vµo nót “Thªm”. Form “Chi tiÕt tÝnh t¶i” §Ó xãa mét líp vËt liÖu sµn, chóng ta chän líp ®ã vµ nhÊn nót “Xãa” §Ó trë vÒ c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh ban ®Çu cña ch­¬ng tr×nh, nhÊn nót “MÆc ®Þnh” H6. Giao diÖn nhËp sè liÖu TÜnh t¶i NhËp sè liÖu Ho¹t t¶i Ch­¬ng tr×nh mÆc ®Þnh ho¹t t¶i Sµn tÇng lµ 200 Kg/m2, Sµn m¸i lµ 75 Kg/m2 Ch­¬ng tr×nh cho chóng ta lùa chän mét sè ho¹t t¶i cña c¸c lo¹i sµn vµ m¸i ®iÓn h×nh th­êng dïng. Ho¹t t¶i vµ hÖ sè v­ît t¶i ®­îc tù ®éng lÊy theo tiªu chuÈn “T¶i Träng vµ T¸c §éng” TCVN – 2737 §Ó trë l¹i c¸c th«ng sè ban ®Çu, chóng ta nhÊn vµo nót “MÆc ®Þnh” H7. Giao diÖn nhËp sè liÖu Ho¹t t¶i Sµn NhËp T¶i Träng Giã Ch­¬ng tr×nh cho chóng ta lùa chän mét sè vïng x©y dùng ®Æc tr­ng. ¸p lùc giã vµ hÖ sè v­ît t¶i ®­îc tù ®éng lÊy theo tiªu chuÈn “T¶i Träng vµ T¸c §éng” TCVN – 2737. Sau khi nhËp xong sè liÖu vËt liÖu NhÊn nót “X¸c nhËn” ®Ó chÊp nhËn nhËp sè liÖu ®· nhËp NhÊn nót “Tho¸t” ®Ó lo¹i bá d÷ liÖu ®· nhËp. H8. Giao diÖn nhËp sè liÖu T¶i träng giã. NhËp sè liÖu líp Sµn Form “Chi tiÕt TiÕt diÖn” dïng ®Ó thªm, thay ®æi mét líp sµn cña tÜnh t¶i sµn. Chóng ta cã thÓ lùa chän c¸c lo¹i vËt liÖu sµn ®­îc liÖt kª trong danh s¸ch ®æ xuèng; nÕu vËt liÖu cÇn nhËp kh«ng cã trong danh s¸ch, chóng ta cã thÓ chän mét lo¹i vËt liÖu bÊt kú vµ thay ®æi khèi l­îng riªng vµ chiÒu dµy cña nã cho phï hîp víi lo¹i vËt liÖu ®ã. H9. Giao diÖn nhËp c¸c sè liÖu líp sµn ¸p lùc giã vµ hÖ sè v­ît t¶i ®­îc tù ®éng lÊy theo tiªu chuÈn “T¶i Träng vµ T¸c §éng” TCVN – 2737. Sau khi nhËp xong sè liÖu vËt liÖu: NhÊn nót “X¸c nhËn” ®Ó chÊp nhËn nhËp sè liÖu ®· nhËp. NhÊn nót “Tho¸t” ®Ó lo¹i bá d÷ liÖu ®· nhËp. NhÊn nót “MÆc ®Þnh” ®Ó trë vÒ sè liÖu mÆc ®Þnh ban ®Çu cña ch­¬ng tr×nh. G¸n TiÕt diÖn Sau khi hoµn thµnh viÖc nhËp s¬ ®å h×nh häc, ta sÏ thÊy mét s¬ ®å h×nh häc xuÊt hiÖn ngay ë nÒn giao diÖn chÝnh cña ch­¬ng tr×nh. Trong khung ®å häa nµy chóng ta cã thÓ di chuyÓn, phãng to, thu nhá s¬ ®å h×nh häc b»ng c¸ch: Vµo menu Vïng nh×n \ Phãng to HoÆc nhÊn vµo c¸c nót t­¬ng øng trªn thanh Toolbar. Ngoµi ra chóng ta cã thÓ lùa chän c¸c thanh DÇm vµ Cét ®Ó g¸n T­êng vµ TiÕt diÖn b»ng c¸ch di chuyÓn ®ång thêi víi viÖc nhÊn chuét ph¶i, mét h×nh ch÷ nhËt xuÊt hiÖn, khi ®ã nh÷ng thanh c¾t h×nh ch÷ nhËt ®ã sÏ ®­îc lùa chän. TiÕp ®ã vµo menu NhËp sè liÖu \ NhËp TiÕt diÖn. Ch­¬ng tr×nh sÏ xuÊt hiÖn giao diÖn “G¸n TiÕt diÖn cho DÇm vµ Cét” H10. Giao diÖn g¸n tiÕt diÖn cho DÇm vµ Cét NhÊn chuét vµo phÇn Tªn TiÕt diÖn, sÏ cã mét danh s¸ch ®æ xuèng c¸c TiÕt diÖn mµ ng­êi sö dông ®· ®Þnh nghÜa ë ®Çu ch­¬ng tr×nh. Chó ý ë ®©y chóng ta kh«ng thÓ thay ®æi kÝch th­íc TiÕt diÖn, ®Ó thay ®æi kÝch th­íc TiÕt diÖn, chóng ta ph¶i trë l¹i phÇn NhËp sè liÖu vÒ TiÕt diÖn. Sau khi lùa chän xong TiÕt diÖn ®Ó g¸n NhÊn nót “X¸c nhËn” ®Ó chÊp nhËn g¸n TiÕt diÖn ®ã cho nh÷ng phÇn tö DÇm vµ Cét cho ®· chän NhÊn nót “Tho¸t” ®Ó lo¹i bá d÷ liÖu ®· nhËp. G¸n T­êng Gièng nh­ phÇn G¸n TiÕt diÖn, sau khi lùa chän c¸c thanh, chóng ta vµo menu NhËp sè liÖu \ NhËp t­êng Giao diÖn g¸n t­êng xuÊt hiÖn cã d¹ng nh­ H.10. Ch­¬ng tr×nh mÆc ®Þnh cã 2 lo¹i t­êng: T­êng 110 vµ T­êng 220. Ng­êi dïng cã thÓ thay ®æi chiÒu dµy cña t­êng, vµ Träng l­îng riªng cña t­êng cho phï hîp víi bµi to¸n. Ngoµi ra ch­¬ng tr×nh tù ®éng tÝnh to¸n t¶i ph©n bè vµ hiÓn thÞ khi chóng ta thay ®æi chiÒu dµy t­êng hoÆc Träng l­îng riªng cña t­êng. Sau khi lùa chän xong lo¹i t­êng ®Ó g¸n NhÊn nót “X¸c nhËn” ®Ó chÊp nhËn g¸n Lo¹i T­êng ®ã cho nh÷ng phÇn tö DÇm vµ Cét cho ®· chän NhÊn nót “Tho¸t” ®Ó lo¹i bá d÷ liÖu ®· nhËp. H11. Giao diÖn g¸n T­êng cho DÇm H12. Giao diÖn khi lùa chän ®èi t­îng NhËp sè liÖu mÆt b»ng NhËp sè liÖu DÇm Phô NhËp kÝch th­íc 2 b­íc liÒn kÒ cña khung cÇn tÝnh. Khi thay ®æi kÝch th­íc cña c¸c b­íc trªn th× ch­¬ng tr×nh còng tù ®éng thay ®æi khung ®å häa rÊt trùc quan. §Ó thªm mét DÇm phô, chóng ta nhÊn vµo nót “Thªm”, sau ®ã click chuét vµo « sµn muèn thªm dÇm phô. Cã 2 c¸ch ®Ó nhËp vÞ trÝ dÇm phô, c¸ch thø nhÊt lµ nhËp theo ®é dµi (m) cña dÇm chÝnh, c¸ch thø hai lµ nhËp theo tû lÖ ®é dµi víi dÇm chÝnh. Ch­¬ng tr×nh chØ cho phÐp nhËp tèi ®a 2 dÇm phô trong 1 nhÞp. NÕu nhËp qu¸ 2 dÇm, ch­¬ng tr×nh sÏ b¸o lçi. H13. Giao diÖn nhËp sè liÖu mÆt b»ng – s¬ ®å dÇm phô NhËp sè liÖu ¤ sµn §Ó hiÓn thÞ Tªn còng nh­ t¶i träng cña mét ¤ sµn, chóng ta nhÊn chuét vµo ¤ sµn ®ã, ch­¬ng tr×nh sÏ tù ®éng hiÓn thÞ c¸c gi¸ trÞ: Tªn ¤ sµn, Ho¹t t¶i, TÜnh t¶i §Ó thay ®æi gi¸ trÞ t¶i träng cña mét ¤ sµn nµo ®ã, chóng ta chän ¤ sµn vµ nhÊn vµo nót “Thay ®æi”. Giao diÖn “NhËp T¶i träng” sÏ xuÊt hiÖn, khi ®ã chóng ta cã thÓ thay ®æi t¶i sµn phï hîp víi bµi to¸n. H14. Giao diÖn nhËp sè liÖu mÆt b»ng - s¬ ®å sµn Khi ta muèn nhËp sè liÖu mÆt b»ng cho tÇng nµo th× ta nhÊn chuét vµo môc “Lùa chän Sµn TÇng \ Sµn TÇng” ®Ó thay ®æi mÆt b»ng. Nh­ vËy, chóng ta võa cã thÓ nhËp sè liÖu mÆt b»ng cho tõng tÇng riªng rÏ hoÆc lµ nhËp sè liÖu cho mét tÇng ®iÓn h×nh. Sau khi nhËp xong sè liÖu mÆt b»ng c¸c tÇng NhÊn nót “HiÓn thÞ” ®Ó x¸c nhËn vµ hiÓn thÞ sè liÖu dån t¶i cña mÆt b»ng tÇng ®ang nhËp NhÊn nót “X¸c nhËn” ®Ó x¸c nhËn toµn bé d÷ liÖu vÒ mÆt b»ng tÊt c¶ c¸c tÇng mµ ng­êi dïng ®· nhËp NhÊn nót “Tho¸t” ®Ó lo¹i bá d÷ liÖu ®· nhËp. HiÓn thÞ kÕt qu¶ dån t¶i Sau khi nhËp xong sè liÖu mÆt b»ng, ch­¬ng tr×nh tù ®éng dån t¶i cho toµn bé khung. §Ó hiÖn c¸c s¬ ®å chÊt t¶i, chóng ta vµo menu “HiÓn thÞ” Ch­¬ng tr×nh sÏ ®­a ra 5 s¬ ®å chÊt t¶i sau: H15. Giao diÖn hiÓn thÞ s¬ ®å tÜnh t¶i H16. Giao diÖn hiÓn thÞ s¬ ®å Ho¹t T¶i 1 H17. Giao diÖn hiÓn thÞ s¬ ®å Ho¹t T¶i 2 H18. Giao diÖn hiÓn thÞ s¬ ®å Giã Tr¸i H19. Giao diÖn hiÓn thÞ s¬ ®å Giã Ph¶i TÝnh to¸n vµ hiÓn thÞ kÕt qu¶ TÝnh to¸n Sau khi nhËp xong sè liÖu vµ ch­¬ng tr×nh tù ®éng dån t¶i, chóng ta tiÕn hµnh ch¹y ch­¬ng tr×nh ®Ó tÝnh néi lùc khung b»ng c¸ch Vµo menu “TÝnh to¸n \ Ch¹y” NhÊn chuét vµo nót trªn thanh Toolbar HiÓn thÞ kÕt qu¶ Ch­¬ng tr×nh sau khi tÝnh to¸n vµ tù ®éng tæ hîp theo tiªu chuÈn “T¶i Träng vµ T¸c §éng” TCVN – 2737 – 95 H20: HiÓn thÞ kÕt qu¶ VÝ dô tÝnh to¸n vµ so s¸nh C«ng tr×nh tÝnh to¸n cã c¸c th«ng sè: Cao 10 tÇng, chiÒu cao mçi tÇng lµ 3,3 m Cã 4 nhÞp, chiÒu dµi mçi nhÞp lµ 3,6 m Chän kÝch th­íc dÇm khung cÇn tÝnh lµ: 30x40 cm Sµn tÇng cã 3 líp: BTCT, 2 líp v÷a tr¸t trÇn Sµn m¸i cã 3 líp: BTCT, mét líp g¹ch l¸ nem, mét líp v÷a tr¸t trÇn V.4.1. KÕt qu¶ tÝnh to¸n b»ng tay B¶ng tæ hîp phÇn tö dÇm PhÇn tö TiÕt diÖn Néi lùc Tæ hîp c¬ b¶n 1 Tæ hîp c¬ b¶n 2 M+max M-min Qmax M+max M-min Qmax Qt Qt Mt Qt Qt Mt 1.0 2.0 3.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 11 1-1 4,7 4,8 4,8 4,6,7 4,5,6,8 4,5,6,8 M(T.m) 7503.0 -12423.8 - 2423.8 6150.8 12670.5 12670.5 Q(T) 1216.5 -9561.8 -9561.8 205.1 -10923.7 -10923.7 2-2 4,5,6 - 4,8 4,5,6,7 - 4,5,6,8 M(T.m) 1794.3 - 1056.6 2121.0 - 1647.7 Q(T) -137.7 - -5416.4 4715.1 - -4985.4 3-3 4,8 4,7 4,7 4,6,8 4,5,6,7 4,5,6,7 M(T.m) 7075.1 -11800.0 -11800.0 5921.2 -11710.5 -11710.5 Q(T) -1270.9 9507.4 9507.4 -340.5 10653.3 10653.3 12 1-1 4,7 4,8 4,8 4,5,7 4,5,6,8 4,5,6,8 M(T.m) 8499.3 -13947.8 -13947.8 6897.3 -14328.5 -14328.5 Q(T) 1778.3 -10400.0 -10400.0 635.1 -11832.1 -11832.1 2-2 4,5,6 - 4,8 4,5,6,7 - 4,5,6,8 M(T.m) 1773.0 - 1041.2 2098.4 - 1624.8 Q(T) -407 - -6254.5 5066.7 - -5893.8 3-3 4,8 4,7 4,7 4,5,8 4,5,6,7 4,5,6,7 M(T.m) 8568.5 -12826.2 -12826.2 7387.3 -12366.0 -12366.0 Q(T) -2109.1 10069.2 10069.2 -1170.4 11004.9 11004.9 13 1-1 4,7 4,8 4,8 4,5,7 4,5,6,8 4,5,6,8 M(T.m) 7000.8 -11726.4 -11726.4 5742.0 -12012.4 -12012.4 Q(T) 1222.6 -9184.9 -9184.9 261.1 -10664.3 -10664.3 2-2 4,5,6 - 4,7 4,5,6,8 - 4,5,7 M(T.m) 1720.2 - 1194.9 1801.4 - 1278.1 Q(T) -2.1 - 5228.4 -4684.3 - 4698.8 3-3 4,8 4,7 4,7 4,5,8 4,5,6,7 4,5,6,7 M(T.m) 6918.6 -11821.3 -11821.3 5692.3 -12014.7 -12014.7 Q(T) -1173.4 9234.1 9234.1 -230.3 10662.4 10662.4 B¶ng tæ hîp néi lùc cét PhÇn tö TiÕt diÖn Néi lùc Tæ hîp c¬ b¶n 1 Tæ hîp c¬ b¶n 2 M+max M-min Nmax M+max M-min Nmax Nt Nt Mt Nt Nt Mt 1.0 2.0 3.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 1 1-1 4,7 4,8 4,5,6 4,6,7 4,5,6,8 4,5,6,8 M(T.m) 15900.3 -16852.0 -776.8 14196.5 -15489.2 -15489.2 N(T) -154143.3 -225844.5 -233094.9 -182980.9 -275781.6 -275781.6 Q(T) 5749.4 -6522.5 -693.8 5080.0 -6161.0 -6161.0 2-2 4,7 4,8 4,5,6 4,5,6,7 4,6,8 4,5,6,8 M(T.m) 6995.0 -6526.9 368. 6452.9 -5832.1 -5716.8 N(T) -152658.3 -224359.5 -230867.4 -20853.2 -245433.0 -273034.4 Q(T) 5044.9 -5992.8 -693.8 4249.6 -5488.0 -5684.3 3-3 4,8 4,7 4,5,6 4,5,6,8 4,6,7 4,5,6,8 M(T.m) 2924.3 -7474.8 1512.9 3269.1 -475.1 3269.1 N(T) -222874.5 -151173.3 -228639.9 -270287.1 -178822.9 -270287.1 Q(T) -5463.2 4340.3 -693.8 -5207.7 3811.8 -5207.7 2 1-1 4,7 4,8 4,5,6 4,6,7 4,5,6,8 4,5,6,8 M(T.m) 6755.2 -9499.5 -2032.5 5675.6 -9401.3 -9401.3 N(T) -139745.8 -200668.7 -208904.7 -166384.0 -256553.0 -245553.0 Q(T) 3981.7 -5463.6 -1207.7 3273.8 -5433.2 -5433.2 2-2 4,7 4,8 4,5,6 4,6,7 4,5,8 4,5,6,8 M(T.m) 780.0 -931.3 -39.8 809.0 -950.0 -838.5 N(T) -138260.8 -199183.7 -206677.2 -164305.0 -218244.1 -242805.8 Q(T) 3252.8 -4916.2 -1207.7 2617.8 -4702.2 -4940.6 3-3 4,8 4,7 4,5,6 4,5,6,8 4,5,7 4,5,6,8 M(T.m) 6704.5 -3952.3 1952.8 6885.0 -3210.8 6885.0 N(T) -197698.7 -136775.8 -204449.7 -240058.5 -161334.5 -240058.5 Q(T) -4333.4 2475.2 -1207.7 -4416.0 1950.1 -4416.0 V.4.2. KÕt qu¶ tÝnh to¸n b»ng ch­¬ng tr×nh “TINH_KHUNG_PHANG” H21: Tæ hîp c¬ b¶n cña cét H22: Tæ hîp c¬ b¶n cho dÇm NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸: KÕt qu¶ cña ch­¬ng tr×nh vµ tÝnh to¸n b»ng tay gÇn gièng nhau ho c¶ 2 c¸ch trªn ®Òu dïng ch­¬ng tr×nh SAP2000 ®Ó tÝnh néi lùc nªn kÕt qu¶ chªnh lÖch x¶y ra trong qu¸ tr×nh xö lý t¶i träng vµ tæ hîp néi lùc. VI. nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh VI.1. ¦u ®iÓm Chuyªn m«n: Chän ®­îc gi¶i ph¸p kÕt cÊu kh¸ hîp lý cho c«ng tr×nh. Hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é khèi l­îng kh¸ lín c«ng viÖc ®­îc giao: tÝnh mãng, tÝnh sµn, tÝnh thang, tÝnh khung trôc 2, tÝnh mãng trôc 2. PhÇn c«ng viÖc chuyªn m«n rÊt quan träng v× ®· t¹o cho em c¬ héi tiÕp xóc vµ lµm quen víi c¸c c«ng viÖc, tr×nh tù còng nh­ c¸c kü n¨ng thiÕt kÕ mét c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. Ngoµi ra phÇn nµy cßn lµ phÇn tÝnh to¸n vÝ dô cña ch­¬ng tr×nh, gióp em kiÓm tra kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña ch­¬ng tr×nh phÇn tin häc. Tin häc: Giao diÖn kh¸ th©n thiÖn vµ dÔ sö dông. Ng­êi sö dông cã thÓ kiÓm tra ®­îc sai sãt trong qu¸ tr×nh nhËp d÷ liÖu mét c¸ch dÔ dµng th«ng qua ®å häa mang tÝnh ng­êi dïng. Tù ®éng dån t¶i ®ång thêi cho ra 5 d¹ng chÊt t¶i, gäi ch­¬ng tr×nh SAP2000 ch¹y trªn nÒn ch­¬ng tr×nh nªn ng­êi sö dông kh«ng biÕt sö dông ch­¬ng tr×nh SAP2000 vÉn cã thÓ tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ kÕt cÊu khung dÇm cét mét c¸ch dÔ dµng. Tù ®éng tæ hîp víi 2 lo¹i tæ hîp: THCB1 vµ THCB2, lµ 2 lo¹i tæ hîp th­êng thÊy nhÊt trong tÝnh to¸n kÕt cÊu nhµ cao tÇng, v× vËy ng­êi sö dông chØ cÇn lÊy gi¸ trÞ néi lùc trong b¶ng tæ hîp ®Ó tiÕn hµnh tÝnh thÐp cho tõng cÊu kiÖn. VI.2. Nh­îc ®iÓm Chuyªn m«n: PhÇn ch¹y SAP ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc chÊt t¶i b»ng tay tuy cã s¸t víi thùc tÕ lµm viÖc cña c«ng tr×nh h¬n (®ång nghÜa víi kÕt qu¶ thiÕt kÕ tèt h¬n nh­ng h¬i mÊt thêi gian, g©y ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é c¸c c«ng viÖc kh¸c) Tin häc: Ch­¬ng tr×nh chØ míi dõng ë giai ®o¹n tÝnh tæ hîp néi lùc, ch­a tÝnh vµ thiÕt kÕ ®­îc c¸c cÊu kiÖn DÇm vµ Cét. Ch­¬ng tr×nh míi chØ giíi h¹n sè DÇm phô thªm vµo còng nh­ chØ míi thªm ®­îc dÇm phô theo ph­¬ng vu«ng gãc víi khung mµ ch­a tù ®éng thªm ®­îc dÇm phô song song víi khung. PhÇn hiÓn thÞ s¬ ®å chÊt t¶i ch­a ®­îc tèt, h×nh ¶nh kh«ng liªn tôc khi phãng to hay thu nhá. VI.3. H­íng ph¸t triÓn Ch­¬ng tr×nh cÇn cã thêi gian ®Ó ®i s©u vµo tÊt c¶ c¸c lo¹i mÆt b»ng, tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ thÐp cho khung, xuÊt b¶n vÏ khung sang file AutoCad. Tµi liÖu tham kh¶o Sµn bª t«ng cèt thÐp toµn khèi – NguyÔn §×nh Cèng – NXB Khoa häc vµ kü thuËt (2002) KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp (PhÇn cÊu kiÖn c¬ b¶n) – Ng« ThÕ Phong, NguyÔn §×nh Cèng, TrÞnh Kim §¹m – NXB Khoa häc vµ kü thuËt (1994). KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp (PhÇn kÕt cÊu nhµ cöa) – NguyÔn §×nh Cèng, Ng« ThÕ Phong, Huúnh Ch¸nh Thiªn – NXB §¹i häc vµ Trung häc chuyªn nghiÖp (1978) KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp (PhÇn kÕt cÊu nhµ cöa) – Ng« ThÕ Phong, L‎y’ TrÇn C­êng, TrÞnh Kim §¹m, NguyÔn Lª Ninh – NXB Khoa häc vµ kü thuËt (2002) Khung Bª t«ng cèt thÐp – TrÞnh Kim §¹m, Lª B¸ HuÕ – NXB Khoa häc vµ kü thuËt (1997) Tiªu chuÈn thiÕt kÕ “T¶i träng vµ t¸c ®éng” TCVN 2737-95 Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 229-1999 CÊu t¹o Bª t«ng cèt thÐp – Bé X©y dùng (2004) C¬ häc ®Êt – Vò C«ng Ng÷, NguyÔn Anh Dòng – NXB Khoa häc vµ kü thuËt (1995) NÒn vµ mãng – Lª §øc Th¾ng, Bïi Anh §Þnh, Phan Tr­êng PhiÖt – NXB Gi¸o dôc (1998) Bµi gi¶ng NÒn vµ mãng – NguyÔn §×nh TiÕn – tr­êng §¹i häc X©y dùng (2002) TÝnh to¸n mãng cäc – Lª §øc Th¾ng – Tr­êng §¹i häc X©y dùng (1998) Kü x¶o lËp tr×nh VB6 – Ph¹m H÷u Khang – NXB Lao ®éng X· héi (2004) Tù häc lËp tr×nh Visual Basic 6.0 - §Ëu Quang TuÊn – Nhµ xuÊt b¶n trÎ (2000) Visual Basic vµ LËp tr×nh c¬ së d÷ liÖu 6.0 – NguyÔn ThÞ Ngäc Mai, NguyÔn H÷u Anh – NXB Lao ®éng X· héi (2004)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docReport.doc
  • dwgBan ve.dwg
  • rarDATN - Tinh khung phang.rar