Thiết kế công trình cầu Đồng Tròn

MỞ ĐẦU PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ CÁC PHƯƠNG ÁN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 1. Tình hình chung 2. Điều kiện tự nhiên tại khu vực cầu Đồng Tròn 3. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG ÁN SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN 1: CẦU DẦM SUPERT BTCT DƯL CĂNG TRƯỚC 1. Giới thiệu chung về phương án 2. Các đặc trưng hình học của dầm 3. Tính hệ số phân bố ngang 4. Tải trọng tác dụng lên dầm 5. Tính toán nội lạc tại mặt cắt kiểm toán 6. Tính toán nền móng 7. Trình tự thi công chung toàn cầu 8. Trình tự thực hiện từng hạng mục PHƯƠNG ÁN 2: CẦU DẦM THÉP BẢN MẶT CẦU BTCT LIÊN HỢP 1. Giới thiệu chung về phương án 2. Các đặc trưng hình học của dầm 3. Tải trọng tác dụng lên dầm 4. Tính hệ số phân bố ngang 5. Tính toán nội lạc tại mặt cắt kiểm toán 6. Tính toán nền móng 7. Trình tự thi công chung toàn cầu 8. Trình tự thực hiện từng hạng mục SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KỸ THUẬT PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ LAN CAN I.1 Sơ đồ tính toán lan can I.2 Điều kiện tính toán cần thoả mãn I.3 Các số liệu sử dụng tính toán CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU I. Số liệu tính toán I.1. Các chuyền xuống bản mặt cầu I.2. Sơ đồ tính nội lực bản mặt cầu II. Tính nội lực phần bản hẫng II.1 Tính nội lực bản hẫng II.2 Tổng hợp nội lực III. TÍNH TOÁN PHẦN BẢN HẪNG PHÍA TRONG III.1 Tính nội lực do tĩnh tải tác dụng lên bản dầm giữa III.2 Tính nội lực do hoạt tải tác dụng lên bản dầm giữa IV TỔNG HỢP NỘI LỰC CHO BẢN MẶT CẦU V. THIẾT KẾ CỐT THÉP CHO BẢN MẶT CẦU V.1 Vật liệu sử dụng V.2 Tính toán và bố trí cốt thép V.3 Kiểm toán bản mặt cầu VI. TÍNH TOÁN DẦM NGANG VI.1 Vật liệu sử dụng VI.2 Tính toán nội lực dầm ngang VI.3 Tính toán và bố trí cốt thép VI.4 Kiểm toán dầm ngang CHƯƠNG III. TÍNH TOÁN DẦM CHÍNH I. SỐ LIỆU BAN ĐẦU II. SỐ LIỆU THIẾT KẾ II.1 Kích thước mặt cắt ngang cầu II.2 Thiết kế dầm chủ III. TÍNH TOÁN ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA DẦM SUPER T III.1 Tính đặc trưng hình học của dầm Super T IV. TÍNH HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG IV.1 Hệ số phân bố đối với dầm trong IV.2 Hệ số phân bố đối với dầm biên V. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TẠI CÁC MẶT CẮT ĐẶC TRƯNG V.1 Xác định tĩnh tải V.2 Xác định hoạt tải V.3 Đường ảnh hưởng mômen, lực cắt đặc trưng VI. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP VII. ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC TẠI CÁC MẶT CẮT DẦM VII.1 Đặc trưng hình học giai đoạn I(giai đoạn chưa đỏ BMC) VII.2 Bề rộng cánh hưu hiệu VII.3 Đặc trưng hình học giai đoạn II(giai đoạn đổ BMC) VIII. Tính toán mất mát DƯL VIII.1 Mất mát do co ngắn đàn hồi VIII.2 Mất mát do chùng ứng suất lúc truyền lực VIII.3 Mất mát do chùng ứng suất sau khi truyền lực VIII.4 Mất mát do co ngót VIII.5 Mất mát do từ biến IX. TRẠNG THÁI GIỚI HẠN SỬ DỤNG IX.1 Điều kiện về ứng suất trong bê tông IX.2 Kiểm tra độ vồng võng của dầm X. TRẠNG THÁI GIỚI HẠN CƯỜNG ĐỘ X.1 Tính duyệt mômen uốn X.2 Kiểm tra hàm lượng cốt thép DƯL XI. TÍNH DUYỆT THEO LỰC CẮT XI.1 Xác định sức kháng cắt danh định XI.2 Xác định thông số b,q XI.3 Chọn cốt thép đai chống cắt XI.4 Tính duyệt cắt theo trạng thái gií hạn cường độ XI.5 Kiểm tra lại bố trí cốt đai XI.6 Tính duyệt cốt thép dọc chịu cắt XI.7 Tại mặt cắt gối CHƯƠNG IV. TÍNH TOÁN MỐ CẦU I. SỐ LIỆU THIẾT KẾ I.1 Số liệu chung I.2. Số liệu kết cấu trên I.3 Số liệu mố II. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KẾT CẤU II.1 Tĩnh tải II.2 Hoạt tải xe ô tô II.3 Nội lực do trọng lượng đất đắp II.4 Aùp lực ngang đất EH II.5 Aùp lực ngang do hoạt tải sau mố III. TỔ HỢP TẢI TRỌNG TẠI CÁC MẶT CẮT THEO TTGH IV. KIỂM TOÁN MẶT CẮT IV.1 Kiểm toán mặt cắt B-B IV.2 Kiểm toán mặt cắt C-C IV.3 Kiểm toán mặt cắt D-D V. TÍNH TOÁN MÓNG MỐ V.1 Tính sức chịu tải cho phép của cọc tại mố M2 V.2 Tính sức chịu tải của cọc theo đất nền V.3 Tính sức chịu tải của cọc V.4 Tính toán nội lực đầu cọc VI.Tính toán thép cho mặt cắt A-A tại bệ mố PHẦN III: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CHƯƠNG I: BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỦ ĐẠO I. THỜI GIAN THI CÔNG II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO GIAO THÔNG III. TỔ CHỨC THI CÔNG III.1 Các giai đoạn thi công cầu III.2 Thi công mố M1, M2. III.3 Thi công trụ T1, T2, T3, T4 III.4 Thi công kết cấu nhịp N1, N2, N3, N4, N5. CHƯƠNGII: TÍNH TOÁN THI CÔNG I. Bố trí và kiểm tra khả năng chịu lực của cọc ván thép II. Tính toán ván khuôn III. Tính kích thước sườn ngang PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO CÓ ĐẦY ĐỦ BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH

xlsChia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1461 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế công trình cầu Đồng Tròn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • xlsin tu dau den het dam chinh.8.xls
  • xlsmuc luc.xls
  • xlsTINH TOAN THI CONG.xls
  • dwgGHI CD DIA.dwg
Tài liệu liên quan