Thiết kế đường qua hai điểm H - G

1.1 MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA TUYẾN ĐƯỜNG ĐƯỢC XÂY DỰNG: - Tuyến đường được xây dựng đi qua tỉnh Gia Lai – Kon Tum nhằm tạo điều kiện cho dân cư đi lại trong vùng và trao đổi hàng hoá với các vùnh khác, đồng thời góp phần củng cố an ninh quốc phòng, chính vì vậy việc xây dựng tuyến đường là rất cần thiết. 1.2 ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO: - Căn cứ vào bản đồ địa hình và các yêu cầu của đồ án.Tuyến đường cần xây dựng đi qua 02 điểm H và G - Tuyến đường đi qua vùng đồi núi, khoảng cách giữa các đường đồng mức là h = 5m. 1.3 KHÍ HẬU KHU VỰC: - Các điều kiện về khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa có ảnh hưởng rất quan trọng đến tuyến đường xây dựng. Vì vậy chúng ta cần phải khảo sát các điều kiện vế khí hậu. nhiệt độ từ đó đưa ra các phương án xây dựng hợp lí và tối ưu nhất đảm bảo cho công trình vận doanh khai thác tốt nhất. 1.4 TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN, THỦY VĂN: - Khu vực tuyến đi qua là hạ lưu nên có suối, tương đối dốc - Địa hình đồi núi cho nên mực nước ngầm ở rất sâu, địa chất tương đối ổn định. 1.5 TÌNH HÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG: - Tại khu vực xây dựng tuyến không có các mỏ vật liệu, chỉ có thể tận dụng khối lượng đất đào dung để đắp. 1.6 TÌNH HÌNH KINH TẾ, DÂN CƯ: - Khu vực mà tuyến đi qua là vùng đồi núi nên dân cư khá thưa thớt. - Hy vọng sau khi xây dựng tuyến đường sẽ góp phần cho dân cư giao lưu được những vùng khác thuận lợi hơn và đời sống bớt khó khăn hơn CÓ ĐẦY ĐỦ BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH

doc1 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế đường qua hai điểm H - G, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP.HCM KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH NGAØNH CAÀU ÑÖÔØNG THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG HEÄ ÑAØO TAÏO: CHÍNH QUY GVHD : ThS. ÑOÃ MINH THAÏNH SVTH : NGUYEÃN THANH HIEÄP LÔÙP : 04DXC1 TP. Hoà Chí Minh, 01/2009

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc02-TRANG BIA+TANG LOT.doc
  • doc01-LOI CAM ON.doc