Thiết kế khách sạn vườn hồng

Phần i Kiến trúc I_ . Giới thiệu công trình Công trình “Khách sạn Vườn Hồng”(Rose Garden Appartemen) được xây dựng tại số 6 đường Ngọc Khánh-Giảng Võ-Hà Nội có vị trí thuận lợi gần với một số tuyến đường giao thông chính của thành phố đã và đang đưọc mở rộng,thuận tiện cho quá trình đưa công trình vào sử dụng . Cụ thể: -Công trình quay mặt ra đường Ngọc Khánh,đối diện với công trình là trung tâm Triển lãm Quốc Gia Giảng Võ . -Phía đông và nam của công trình là tuyến đường Giảng Võ Láng Hạ . -Phía tây là tuyến đường Cầu Giấy-Kim Mã-Hùng Vương . Đây là một trong những tuyến đường quan trọng của thành phố dẫn ra sân bay quốc tế Nội Bài . -Gần vị trí của công trình có 3 hồ nước lớn là hồ Thành Công,hồ Ngọc Khánh và hồ Thủ Lệ(nằm trong khuôn viên vườn thú Thủ Lệ)giúp ích nhiều cho việc điều hoà không khí và nguồn nước . Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 2800 m2 chia thành 3 khối chính là hai khối 4 tầng trước và sau cùng một khối cao tầng(16 tầng) ở giữa . Các tầng điển hình của công trình (từ tầng 5 đến tầng 16) có hình dáng,kích thước giống nhau,diện tích sàn mỗi tầng khoảng 850 m2,chiều cao mỗi tầng là 3,3m . Tổng chiều cao của công trình là 57,6m . Đây là một trong những công trình cao tầng mang dáng dấp hiện đại đã,đang và sẽ được xây dựng xung quanh khu vực này và rất phù hợp với đặc điểm kiến trúc của quần thể các công trình xung quanh . II . Giải pháp kiến trúc . 1)Giải pháp thiết kế mặt bằng: Công trình gồm 16 tầng có các mặt bằng điển hình giống nhau nằm chung trong hệ kết cấu khung bê tông cốt thép kết hợp với vách cứng chịu lực . Khách sạn phục vụ cho thuê phòng nghỉ,văn phòng với các hoạt động dịch vụ khác kèm theo . Cụ thể: Tầng 1 là khu siêu thị có mặt bằng rộng rãi tiện lợi cho việc đi lại của khách hàng khi đi vào khu vực siêu thị . Các vách ngăn có thể dịch chuyển được để có thể thay đổi được không gian khi cần thiết . Tầng 2,3 là khu vực văn phòng hành chính đồng thời cũng phục vụ cho việc thuê văn phòng . Các văn phòng được ngăn cách nhau bởi các vách ngăn nhẹ di động thuận tiện cho việc thay đổi không gian làm việc . Tầng 4, tại đây có bể bơi,quầy bar ,các phòng tắm giặt,vật lý trị liệu,phòng giặt là phục vụ cho khách thuê phòng nghỉ cũng như mọi người có nhu cầu . Từ tầng 5 trở lên là khu phòng nghỉ gồm 8 căn hộ mỗi tầng . Các căn hộ này khép kín,có 2 phòng ngủ,phòng khách,phòng vệ sinh,bếp ăn. Mỗi căn hộ được trang bị điều hoà không khí,tủ lạnh,tivi màu,điện thoại . Các buồng trong căn hộ được bố trí theo dây chuyền công năng hợp lí,thuận tiện,đảm bảo sự cách li về mặt bằng và không gian,không ảnh hưởng lẫn nhau về trật tự,vệ sinh,mỹ quan . Trên mái có bố trí 2 bể nước,dung tích mỗi bể 78 m3,ngoài ra còn một bể nước ở tầng hầm cùng 1 trạm bơm đủ cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho toàn khách sạn . Hệ thống cầu thang lên xuống bao gồm 2 cầu thang máy,sức chứa 17 người mỗi cầu thang và 2 cầu thang bộ rộng 2,6m phục vụ việc lên xuống thuận tiện,đồng thời kết hợp làm lối thoát người khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra . Ngoài ra trong khách sạn còn có 1 gara ôtô 2 tầng, mỗi tầng rộng 960 m2 có 2 lối ra vào thuận tiện dễ kiểm soát đáp ứng được yêu cầu vào ra cho khách nghỉ . phần ii Kết cấu A_- Giải pháp kết cấu cho công trình Trong thiết kế nhà cao tầng thì vấn đề lựa chọn giải pháp kết cấu là rất quan trọng bởi việc lựa chọn các giải pháp kết cấu khác nhau có liên quan đến các vấn đề khác như bố trí mặt và giá thành công trình . I ) Đặc điểm thiết kế nhà cao tầng -Tải trọng ngang: Một nhân tố chủ yếu trong thiết kế nhà cao tầng là tải trọng ngang vì tải trọng ngang gây ra nội lực và chuyển vị rất lớn . Theo sự tăng lên của chiều cao ,chuyển vị ngang tăng lên rất nhanh gây ra một số hậu quả bất lợi như :làm kết cấu tăng thêm nội lực phụ có thể dẫn đến phá hoại công trình,phá hỏng (nứt ,gãy . . ) tường và một số trang trí ,làm người sống trong công trình cảm thấy khó chịu . . . - Giảm trọng lượng của bản thân: Việc giảm trọng lượng bản thân có ý nghĩa quan trọng do giảm trọng lượng bản thân sẽ làm giảm áp lực tác dụng xuống nền đất đồng thời do trọng lượng giảm nên tác động của gió động và tác động của động đất cũng giảm đem đến hiệu quả là hệ kết cấu được nhỏ gọn hơn ,tiết kiệm vật liệu,tăng hiệu quả kiến trúc . . II) . Vật liệu : Nhà cao tầng thường sử dụng vật liệu là kim loại hoặc bê tông cốt thép . Công trình làm bằng kim loại có ưu điểm là độ bền cao, công trình nhẹ ,đặc biệt là có tính dẻo cao do đó công trình khó sụp đổ hoàn toàn khi có địa chấn . Tuy nhiên thi công trình bằng kim loại rất phức tạp ,giá thành công trình cao và việc bảo dưỡng công trình khi đã đưa vào khai thác là rất khó khăn trong điều kiện khí hậu nước ta . Công trình bằng bê tông cốt thép có nhược điểm là nặng nề ,kết cấu móng lớn nhưng khắc phục được các nhược điểm trên của kết cấu kim loại và đặc biệt là phù hợp với điều kiện kĩ thuật thi công hiện nay của ta . Qua phân tích trên chọn vật liệu bê tông cốt thép cho công trình .

doc11 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế khách sạn vườn hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C – thiÕt kÕ mãng I - ®Þa chÊt c«ng tr×nh : kÕt qu¶ th¨m dß vµ sö lý ®Þa chÊt d­íi c«ng tr×nh ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng d­íi ®©y mùc n­íc ngÇm ë ®é s©u 8m so víi mÆt ®Êt tù nhiªn II – lËp ph­¬ng ¸n vµ so s¸nh ,lùa chän C«ng tr×nh nhµ cao tÇng th­êng cã c¸c ®Æc ®iÓm chÝnh: t¶i träng th¼ng ®øng gi¸ trÞ lín ®Æt trªn mÆt b»ng h¹n chÕ, c«ng tr×nh cÇn cã sù æn ®Þnh khi chÞu t¶i träng ngang ( . . . ) Do ®ã viÖc thiÕt kÕ mãng cho nhµ cao tÇng cÇn ®¶m b¶o - §é lón cho phÐp - Søc chÞu t¶i cña cäc - C«ng nghÖ thi c«ng hîp lý kh«ng lµm h­ h¹i ®Õn c«ng tr×nh ®· x©y dùng . - §¹t hiÖu qu¶ - kinh tÕ - kü thuËt Víi c¸c ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt c«ng tr×nh nh­ ®· giíi thiÖu, c¸c líp ®Êt trªn ®Òu lµ ®Êt yÕu kh«ng thÓ ®Æt mãng cao tÇng lªn ®­îc, chØ cã líp cuèi cïng lµ c¸t h¹t to lÉn sái cuéi cã chiÒu dµi kh«ng kÕt thóc t¹i ®¸y hè khoan lµ cã kh¶ n¨ng ®Æt ®­îc mãng cao tÇng VËy ph­¬ng ¸n mãng s©u lµ b¾t buéc . 1 > Dïng mãng cäc tiÕt diÖn nhá ( tiÕt diÖn 300.300 ) c«ngtr×nh ®­îc x©y dùng trong thµnh phè nªn biÖn ph¸p dïng cäc ®ãng lµ kh«ng thÓ v× g©y ra tiÕng ån do ®ã ta dïng biÖn ph¸p Ðp tÜnh, theo kÕt qu¶ th¨m dß ®Þa chÊt líp 6 lµ líp c¸t h¹t mÞn dµy 5.5m khã cã thÓ Ðp qua do ®ã dù ®Þnh Ðp cäc ®Õn líp 6 c¾m vµo líp 6 lµ 2m a- tÝnh søc chÞu t¶i cña cäc + søc chÞu t¶i theo vËt liÖu lµm cäc :P = j ( Rb .Fb +Ra.Fa ) trong ®ã : j =1 lµ hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc Rb = 1100 t/m2 c­êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng Fb =0,3.0,3 = 0,09 m2 lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn cäc Ra =28000t/m2 c­êng ®é chÞu kÐo cña cèt thÐp Fa diÖn tÝch cèt thÐp ,chän lo¹i cäc cã Fa = 0,000425m2 (4f12 aII) vËy P =1.( 1100.0,09 + 28000.0,000452 ) =111,656 t b – søc chÞu t¶i theo ®Êt nÒn : dù kiÕn ®µi cäc ®Æt ë ®é s©u :3,5 +1,2 =4,7m, cäc dµi 21m c¾m vµo líp 6 lµ 2m ,ngµm vµo ®µi lµ 15cm søc chÞu t¶i cña cäc x¸c ®Þnh qua c«ng thøc Ptt = m (u . mfi .i . li + mr . F . R) m : HÖ sè lµm viÖc cña cäc m = 0,85 mr, mfi c¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p h¹ cäc ,tra b¶ng 6.4 s¸ch h­íng dÉn ®å ¸n nÒn mãng (§HKT) ta cã mr=1.2 , mfi =1 (h¹ cäc b»ng Ðp ) u : Chu vi tiÕt diÖn = > u = 4 . 0,3 = 1,2m li: ChiÒu dµy mçi líp ®Êt mµ cäc ®i qua F: DiÖn tÝch tiÕt diÖn F = 0,3 . 0,3 = 0,09m2 Ri: Lµ c­êng ®é trung b×nh líp ®Êt mòi cäc . Tra b¶ng: h = 21m = > R = 320 T/m ti : c­êng ®é tÝnh to¸n cña líp ®Êt thø i theo mÆt xung quanh cäc chia c¸c líp ®Êt mµ cäc ®i qua thµnh c¸c líp nhá nh­ sau Líp 4 ®é sÖt IL =0,13 chia thµnh 2 líp dµy 2,5m : t1=6,6t/m2 , t2= 7t/m2 Líp 5 chia thµnh 2 ph©n líp dµy 2m : t1=3,85 t/m2 , t2= 3,95 t/m2 Líp 6 chia thµnh 1 ph©n líp dµy 2m : t1=4,1 t/m2 VËy søc chÞu t¶i tÝnh to¸n P = 0,85 . (1,2. (6,6 + 7) . 2,5 + 1,2 . (3,85 +3,95) . 2 +1,2 . 4,1 .2+ 1,2. 0,09 .320) = 88,33T . c-x¸c ®Þnh t¶i träng xuèng mãng: träng l­îng ®µi cäc lÊy s¬ bé : 1,2.5,4.3,6.2,5.1,1=64t vËy t¶i träng t¸c dông xuèng cäc nh­ sau: ch©n cét C35,C61 cã N = 1071,034+64=1135,034t ch©n cét C9 ,C87 cã N=789,532+64=853,532t ch©n cét C1 cã N =170,49+64=234,49t d – x¸c ®Þnh sè l­îng cäc vµ ®µi cäc mãng M1 (cét C35,C61) n =1,2.1135,034/ 88,33= 15,42cäc chän 15cäc mãng M2(cét C9,C87) n =1,2.853,532/88,33=11,595cäc chän 12 cäc mãng M3 (cét C1) n= 1,2.234,49/88,33=3,18cäc chän 4cäc mãng M1 gåm 15 cäc t­¬ng ®èi lín bè trÝ 5hµng mçi hµng 3cäc ,s¬ bé chän ®µi cäc lµ 4,2.2,4.2m mãng M2 gåm 12cäc bè trÝ 4hµng mçi hµng 3cäc ,s¬ bé chän ®µi cäc lµ 3,3.2,4.2m mãngM3 gåm 4 cäc bè trÝ 2hµng mçi hµng 2cäc ,s¬ bé chän ®µi cäc lµ 1,5.1,5.1,2 c¸c cäc c¸ch nhau 3d=0,9m tæng thÓ tÝch bª t«ng ®µi lµ V=74,7m3 ,tæng thÓ tÝch bª t«ng cäc lµ 109,6m3 2 > ph­¬ng ¸n 2: dïng cäc khoan nhåi xem tÝnh to¸n phÇn sau : mãng M1 dïng 2 cäc cã D =1m , kÝch th­íc ®µi lµ 4.2.2m mãng M2 nh­ mãng M1 mãng M3 dïng 1cäc cã D= 0,8m ,kÝch th­íc ®µi lµ 1,2.1,2.1,2m tæng thÓ tÝch bª t«ng ®µi lµ V= 65,7m3 tæng thÓ tÝch bª t«ng cäc 237,384m3 nh­ vËy thÓ tÝch bªt«ng trong ph­¬ng ¸n cäc nhåi lín h¬n ,tuy nhiªn -vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc :cäc khoan nhåi tèt h¬n cäc Ðp rÊt nhiÒu do c¾m vµo líp c¸t sái ( 1000t) -vÒkh¶ n¨ng thi c«ng :cäc khoan nhåi thi c«ng phøc t¹p h¬n nh­ng víi c«ng nghÖ hiÖn nay viÖc thi c«ng cäc nhåi lµ hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ngoµi ra mét ­u ®iÓm n÷a cña cäc nhåi lµ nã cã thÓ ®i qua nh÷ng líp ®Êt mµ cäc Ðp kh«ng thÓ xuyªn qua bªn c¹nh ®ã nÕu sö dông cäc Ðp trong tr­êng hîp nµy sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n do ph¶i Ðp nhiÒu cäc (15cäc) d­íi mét ®µi (cäc cã thÓ bÞ chåi do ®Êt bÞ Ðp qu¸ chÆt) Qua so s¸nh 2 ph­¬ng ¸n trªn ta quyÕt ®Þnh chän ph­¬ng ¸n mãng cäc nhåi . ph­¬ng ¸n cäc nhåi : C¨n cø vµo c¸c líp ®Þa chÊt ë trªn ta dù kiÕn c¾m cäc vµo ®é s©u 40m tÝnh tõ mÆt ®Êt tù nhiªn ,tøc lµ c¾m vµo líp 7 mét ®o¹n 10,5m (líp c¸t th« chÆt võa,cã lÉn cuéi sái ) do nhµ cã tÇng hÇm nªn ta dù ®Þnh ®Æt mÆt trªn ®µi ë ®é s©u –3.5m (c¸ch mÆt ®Êt tù nhiªn 3m )víi gi¶ thiÕt chiÒu cao ®µi h= 2m suy ra ®¸y ®µi c¸ch mÆt ®Êt tù nhiªn 5m (cèt -.5.5m) chiÒu dµi cäc l =40-5 =35m 1 > søc chÞu t¶i cña cäc a – theo vËt liÖu lµm cäc : Pvl =m.(Rbt.Fbt +Ra.Fa ) bª t«ng m¸c 300 -> Rbt =1300t/m2 thÐp AII cã Ra =28000t/m2 theo tiªu chuÈn viÖt nam 205-1998 hµm l­îng thÐp cäc ph¶i lín h¬n 0.005Ac víi cäc D=1m cã Ac=3,14.1/4 = 0,785m2,ta lÊy hµm l­îng thÐp lµ 1% -> Fa =0,00785m2 chän16f 25cã Fa =78,56cm2 ,líp b¶o vÖ a=10cm kho¶ng c¸ch c¸c thanh thÐp 3,14.80/16 = 15,7cm (®¶m b¶o lín h¬n 10cm) víi cäc D =0,8m cã Ac= 0,5024m2 ->Fa =0,005024m2 ,chän 12f 25cã Fa=58,92cm2 ,kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp a =3,14.60/12 =15,7cm> 10cm sö dông cèt ®ai f 10 a200 cho c¶ hai lo¹i cäc.cäc dµi 35m ta chØ ®Æt thÐp cho1/3 (12m) chiÒu dµi cäc do ®ã khi tÝnh søc chÞu t¶i cña cäc ta bá qua kh¶ n¨ng cña cèt thÐp vËy :cäcD=1m cã Pvl =0,85(1300.0,785) =867,425t (nÕu ®Æt thÐp suèt chiÒu dµi cäc tacã Pvl = 0,85.(1300.0,777+28000.0,00785) =1045,4t) cäc D=0,8m Pvl =0,85 (1300.0,5024) =555,152t b> theo ®Êt nÒn : x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®Êt trong phßng P®n = m (u . mfi .i . li + mr . F . R) c¸c th«ng sè nh­ ë trªn chØ kh¸c : chia líp 6 thµnh 3líp nhá cã chiÒu dµy mçi líp lµ 1.8m cã t1=4.1 t/m2 , t2= 4.15 t/m2 , t3= 4.35 t/m2 líp 7chia thµnh 5líp chiÒu dµy mçi líp lµ 2m cã t1=8.6 t/m2 , t2= 8.9 t/m2 , t3= 9.3 t/m2 t4= 9.5 t/m2 , t5= 10 t/m2 R : c­êng ®é tÝnh to¸n cña ®Êt d­íi ch©n cäc (kpa) R = 0,65 b ( g1’. D .Ako + a . g1 .h .Bko ) trong ®ã : h =35m chiÒu dµi cäc D =1m ®­êng kÝnh cäc h/D =35-> Ako =48,6 ; Bko =87,6 tra b¶ng s¸ch h­ìng dÉn ®å ¸n nÒn mãng (§HKT) víi gãc ma s¸t cña líp ®Êt mòi cäc j =33 ®é g1’ = 1.98 t/m3 : dung träng ®Êt d­íi ch©n cäc g1 :dung träng trung b×nh cña c¸c líp ®Êt mµ cäc ®i qua : ->R= 0,65.0,25 (1,98.1.48,6+0,67.1,859.35.87,6) =636,19t/m2 vËy víi cäc D=1m : P®n=0,85(1.636,19.0,785+3,14.0,7.((6,6+7).2,5+(3,85+3,95).2+(4,1+4,15+4,35).1,8 +(8,6+6,9+9,3+9,5+10 ).2))= 732,5t víi cäc D=0,8m : t­¬ng tù ta cã P®n = 518,1t nh­ vËy søc chÞu t¶i cña cäc lÊy theo søc chÞu t¶i cña ®Êt nÒn cäc D=1m cã P=732,5t cäc D=0,8m cã P =518,1t 2 > x¸c ®Þnh sè l­îng cäc mãng M1 (d­íi cét C35 ;C61 ) lùc däc t¹i ch©n cét N= 1071,034t n =b.N/P =1,2.1071,034/732,5 =1,75cäc .ta chän n =2 cäc mãng M2 (d­íi cét C9 ;C87).lùc däc t¹i ch©n cét N= 789,532t ta còng chän n =2 cäc mãng M3 (d­íi cét C1) lùc däc t¹i ch©n cét N =170,491 t ,sö dông cäc D =0,8m ta cã n =b.N/P =1,2.170,491/518,1 =0,4 cäc ta chän n =1cäc 3 > tÝnh mãng M1 ®µi cäc bè trÝ nh­ h×nh vÏ ,kÝch th­íc s¬ bé cña ®µi chän : 4.2.2m tÝnh to¸n ¸p lùc truyÒn lªn cét +träng l­îng ®µi : N®= 4.2.2.2,5.1,1= 44 t + träng l­îng gi»ng : gi¶ thiÕt tiÕt diÖn gi»ng lµ 0,4.1m Ng =1,1.0.4.1.4.1,75.2,5=7,7t néi lùc t¹i ch©n cét: cÆp 1: M= 0,951tm N= 1071,034 t Q =0,307t cÆp 2: M =22,423tm N =1047,959 t Q =6,071t néi lùc t¹i ®¸y ®µi : cÆp 1: M1 =M+Q1.h =0,951+0,307.2=1,565tm N1 = N + N® + Ng=1071,034+44+7,7=1122,734t Q1=Q =0,307t cÆp 2: M2 =M +Q2.h=22,423+6,071.2=34,565tm N2=N+N®+Ng =1047,959+44+7,7 =1099,66t Q2=6,071t b > kiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc ¸p lùc lín nhÊt t¸c dông lªn ®Çu cäc t­¬ng tù víi cÆp 2 ta cã :Pmax =564.23t , Pmin =535.42t Pmax 0 vËy cäc ®ñ søc chÞu t¶i vµ kh«ng bÞ nhæ c> kiÓm tra søc chÞu t¶i cña nÒn coi ®µi cäc ,cäc vµ ®Êt gi÷a c¸c cäc lµ mét khèi mãng qui ­íc cã kÝch th­íc : Lm =l +2H.tga ; Bm =b +2H. tga trong ®ã : suy ra : Lm =4+2.35.tg(4,51°) =9,52m Bm =2+ 2.35.tg(4.51°) =7,52m øng suÊt t¹i ®¸y khèi mãng qui ­íc : cÆp 1: N=N1+Fq­.gtb.H=1122,734+7,52.9,52.2.35=6134,062t M=M1=1,565tm suy ra : cÆp2: N=N2+ Fq­.gtb.H =1099,66+2.7,52.9,52.35=6110,99t M=M2=34,565tm suy ra: theo phô lôc III s¸ch tÝnh to¸n mãng cäc cña t¸c gi¶ Lª §øc TH¾ng ta cã c­êng ®é tÝnh to¸n t¹i ®¸y khèi qui ­íc lµ: R =1,2.[ R’ .(1+ K1(b-2))+K2.g(h-3) ] trong ®ã : R’-c­êng ®é qui ­íc cña ®Êt theo b¶ng 9víi lo¹i c¸t lÉn cuéi sái ta cã R’ =45 t/m2 K1=0.1; K2 =0.3 lµ c¸c hÖ sè lÊy theo b¶ng 11 b: chiÒu réng mãng b=7,5m lÊy b =6m g =1,859 t/m3 träng l­îng thÓ tÝch ®Êt tõ ®¸y mãng trë lªn h =40m –chiÒu s©u ch«n mãng vËy R = 1,2. [ 45.(1 +0,1(6-2))+0,3.1,859.(40-3)] =100.36t/m2 ta cã smax = 85.69t/m2 <1.2R =120.43t/m2 (smin +smax)/2 =85.68t/m2 <R=100.36t/m2 -.> søc chÞu t¶i cña nÒn ®­îc ®¶m b¶o d > tÝnh lón cña nÒn : ®é lón cña nÒn ®­îc tÝnh víi t¶i träng tÜnh (tÝnh cho cÆp 1) øng suÊt g©y lón: ngay t¹i ch©n ®¸y khèi qui ­íc sbt =72.64t/m2 > 5sgl tøc lµ ®· t¾t lón .®é lón trong kho¶ng Bm/5 =2m ®Çu tiªn d­íi ®¸y khèi qui ­íc e > tÝnh to¸n ®µi mãng: gåm : +tÝnh to¸n ®©m thñng +tÝnh to¸n theo lùc c¾t trªn tiÕt diÖn nghiªng + tÝnh to¸n ®µi chÞu uèn + tÝnh to¸n ®©m thñng: viÖc tÝnh to¸n ®­îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc : trong ®ã P:lùc ®©m thñng b»ng tæng ph¶n lùc cña cäc n»m ngoµi ph¹m vi ®¸y th¸p ®©m thñng ta cã P =562.02+560.7=1122.02t bc =hc =0.8m kÝch th­íc tiÕt diÖn cét h°=1.85m chiÒu cao h÷u Ých cña ®µi c2=0 ;c1=0.3m kho¶ng c¸ch trªn mÆt b»ng tõ mÐp cét ®Õn mÐp cña ®¸y th¸p ®©m thñng (h×nh vÏ)ta cã c1 lÊy c1=0.5 h°=0.925m a1=a2 =3.35 do c1;c2 <0.5 h° vËy:vÕ ph¶i =[3.35(0.8+0)+3.35(0.8+0.925)]1.85*100=1564.86t > P=1122.02t vËy ®µi kh«ng bÞ chäc thñng +tÝnh c­êng ®é trªn tiÕt diÖn nghiªng theo lùc c¾t : ®iÒu kiÖn c­êng ®é ®­îc viÕt nh­ sau Q£ b b h°Rk trong ®ã : Q: tæng ph¶n lùc cña c¸c cäc n»m ngoµi tiÕt diÖn nghiªng ta cã Q=564.23t(cÆp 2 lín h¬n) b=2m : bÒ réng ®µi h°=1.85m chiÒu cao lµm viÖc cña ®µi Rk=100t/m2 –c­êng ®é chÞu kÐo cña bª t«ng b :hÖ sè kh«ng thø nguyªn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ta cã :c=0.3m <0.5 h° nªn lÊy c=0.5 h°=0.925m suy ra vÕ ph¶i =1,565.2.1,85.100=579,05t >Q=564,23t vËy tiÕt diÖn nghiªng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i theo lùc c¾t +tÝnh ®µi chÞu uèn : m« men t¹i tiÕt diÖn I-I (h×nh vÏ) M=P.a=564,23.0,8=451,38tm chän 20f25cã Fa =98,1cm2 ,kho¶ng c¸ch c¸c cèt thÐp a=100 theo ph­¬ng c¹nh ng¾n ®Æt cÊu t¹o f18,a200 4> tÝnh mãng M2: do néi lùc xÊp xØ M1(nhá h¬n )nªn ta chän nh­ M1 5> tÝnh mãngM3 (d­íi cäcC1) sã l­îng cäc n=1 cäc dù kiÕn kÝch th­íc ®µi : 1,2.1,2.1,2m +träng l­îng ®µi :N®=1,1.1,2.1,2.1,2.2,5=4,752t +träng l­îng gi»ng:Ng=1,1.0.4.1.2,5(2,5+2.3,15)=9,68t néi lùc t¹i ®¸y ®µi : M=6,559+1,3.1,2=8,119tm N=170,491+4,752+9,68=182,92t Q=1,3t a>kiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc : P=N\n =182,92t < 518.2t=[P] vËy cäc ®ñ søc chÞu t¶i b> kiÓm tra søc chÞu t¶i cña nÒn : Lm= Bm =1+2.35.tg4.51°=6,5msuy raøng suÊt t¹i ®¸y khèi qui ­íc c­êng ®é tÝnh to¸n cña ®Êt d­íi ®¸y mãng qui ­íc R=1.2[45*(1+0.1(6-2))+0.3*1.859*(40-3)]=100.36t/m2>s vËy søc chÞu t¶i cña nÒn ®­îc ®¶m b¶o .lùc t¸c dông nhá -> øng suÊt g©y lón rÊt nhá nªn ta kh«ng cÇn kiÓm tra b>tÝnh to¸n ®µi : v× ®µi chØ cã 1 cäc nªn ta kh«ng cÇn kiÓm tra chäc thñng bëi cét còng nh­ c­êng ®é trªn tiÕt diÖn nghiªng theo lùc c¾t .®Æt thÐp f20a150 cho c¶ hai ph­¬ng 6> tÝnh to¸n gi»ng gi»ng mãng cã t¸c dông truyÒn lùc ngang tõ ®µi nµy sang ®µi kh¸cgãp phÇn ®iÒu chØnh lón lÖch gi­· c¸c ®µi ,ngoµi t¶i träng b¶n th©n ®µi cßn chÞu mét phÇn m« men ë ch©n cét vµ m« men do sù lón lÖch g©y ra c¸c gi¶ thiÕt khi tÝnh to¸n : +coi ®µi cøng v« cïng ,gi»ng ®­îc ngµm t¹i mÐp ®µi +bá qua chuyÓn vÞ ngang cña ®µi +m« men ch©n cét xem lµ do gi»ng chÞu khi ®µi mãng chØ cã mét cäc +khi mãng bÞ lón kh«ng g©y ra néi lùc trong khung Ta tÝnh to¸n gi»ng nèi gi÷a hai mãng M2vµ M3 lµ gi»ng dµi nhÊt vµ mãng M3 chØ cã mét cäc -s¬ ®å tÝnh to¸n : (h×nh bªn) s¬ bé chän tiÕt diÖn cña gi»ng lµ 0,4.1m -t¶i träng t¸c dông : +t¶i träng b¶n th©n : q=1,1.0.4.1.2,5=1,1t/m +m« men sinh ra do lón lÖch : ta gi¶ thiÕt ®é lón lÖch lµ DS = 0.002m +m« men t¹i ch©n cét C1 lµ M1=6.559tm -néi lùc trong gi»ng : M1 =6.559tm vËy m« men ©m t¸c dông trªn gi»ng M` = 2.29+46.4+6.559=55.249tm m« men t¸c dông trªn gi»ng chñ yÕu do sù lón lÖch g©y ra nªn ta ®Æt thÐp trªn vµ d­íi nh­ nhau (do m« men ©m b»ng m« men d­¬ng ) chän 6f25cã Fa=29.45cm2 ,cèt gi¸ dïng 2f16 tÝnh cèt ®ai : lùc c¾t t¹i ®Çu dÇm ta cã Ko.Rn.b.ho= 0,35.130.40.90 =163800kg >Q =21310kg mÆt kh¸c l¹i cã 0,6.Rk.b.ho=0,6.10.40.90=21600kg >Q =21310kg vËy kh«ng ph¶i tÝnh cèt ®ai : dïng f8a150 ®Æt suèt dÇm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMONG.DOC
  • doc123.DOC
  • inidesktop.ini
  • docKTXONG.DOC
  • docTM_KCIN.DOC
  • docTMB.DOC
Tài liệu liên quan