Tiểu luận Tổng quan về Ngân hàng trung ương

Chức năng này của ngân hàng trung ương thể hiện ở những mặt sau: -Ngân hàng trung ương thuộc sở hữu của nhà nước. -Ban hành các văn bản pháp quy theo thẩm quyền của mình về tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối và ngân hàng, kiểm tra thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan. -Mở tài khoản và giao dịch với Kho bạc nhà nước. -Làm đại lý cho kho bạc nhà nước. -Tổ chức thanh toán giữa kho bạc với các ngân hàng. -Vung cấp tín dụng và tạm ứng cho ngân sách Nhà nước trong những trường hợp khẩn cấp. Tóm lại, với tư cách là Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng trung ương đảm nhiệm các công việc thuộc chức năng quản lý của nhà nước, và thay mặt Chính phủ làm đại diện tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế.

ppt17 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 1366 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Tổng quan về Ngân hàng trung ương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thieugiamai@gmail.com Central bank ! Ngân hàng trung ương www.themegallery.com List of groups ! Giáo viên hướng dẫn: Trần Thanh Phúc Sinh viên thực hiện: Tổ 2 nhóm I Contents Phân tích các quan điểm khác nhau về việc xác định chức năng của ngân hàng trung ương Trước hết ta hiểu:Ngân hàng trung ương (có khi gọi là ngân hàng dự trữ, hoặc cơ quan hữu trách về tiền tệ) là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gia/nhóm quốc gia/vùng lãnh thổ và chịu trách nhiệm thi hành chính sách tiền tệ. Mục đích hoạt động của ngân hàng trung ương là ổn định giá trị của tiền tệ, ổn định cung tiền, kiểm soát lãi suất, cứu các ngân hàng thương mại có nguy cơ đổ vỡ. Hầu hết các ngân hàng trung ương thuộc sở hữu của Nhà nước, nhưng vẫn có một mức độ độc lập nhất định đối với Chính phủ. Diagram Chức năng NHTW www.themegallery.com Cycle Diagram www.themegallery.com I / Xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Là đơn vị tiên phong trong việc xây dụng và thực hiện chính sách tiền tệ chính sách tiền tệ là hệ thống các quan điểm, các chủ trương và biện pháp của nhà nước nhằm tác động và điều chỉnh các hoạt động tiền tệ tín dụng, ngân hàng và ngoại hối, tạo ra sự ổn định của lưu thông tiền tệ để thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển Mục đích: - Kiểm soát lạm phát: Nhiệm vụ của ngân hàng trung ương là kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, tạo tiền đề cho nền kinh tế phát triển bình thường, đảm bảo đời sống cho người lao động. Tuy nhiên, thực chất của việc kiểm soát lạm phát là chấp nhận sự biến động với biên độ cho phép (lạm phát dưới một con số) www.themegallery.com -Ổn định giá trị đối ngoại của đồng tiền: Nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng là sử dụng những công cụ của mình can thiệp giữ cho tỷ giá hối đoái không thăng trầm quá đáng tạo ra những bất ổn cho nền kinh tế. Tùy vào mỗi quốc gia, ngân hàng trung ương có thể sử dụng biện pháp kinh tế hoặc biện pháp hành chính. - Tăng trưởng kinh tế Tạo công ăn việc làm giảm bớt thất nghiệp Nội dung: Để xây dựng các giải pháp tác động và sử dụng các công cụ để vận hành chính sách tiền tệ, nội dụng của chính sách tiền tệ gồm ba bộ phận hợp thành: chính sách cung ứng và điều hòa khối tiền, chính sách tín dụng và chính sách về ngoại hối. Công cụ thực hiện: Dự trữ bắt buộc , lãi suất, tái chiết khấu, thị trường mở,ấn định hạn mức tín dụng ,điều chỉnh tỷ giá hối đoái,can thiệp thị trường vàng và ngoại tệ www.themegallery.com II/ Thanh tra giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng Từ việc xây dựng đề ra các chính sách tiền tệ quốc gia được nhà nước phê duyệt triển khai: Ngân hàng trung ương có chức năng kiểm tra xem ngân hàng thương mại có thực hiện đúng theo các chính sách đã đề ra và các quy định của pháp luật hay không và có thể can thiệp vào hoạt động của các ngân hàng thương mại thông qua lãi suất cơ bản,lãi suất trần... www.themegallery.com Cycle Diagram Thực hiên chức năng ngân hàng của chính phủ www.themegallery.com I/Phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ Đó là chức năng cơ bản và quan trọng hàng đầu của Ngân hàng trung ương. Thực hiện chức năng này sẽ ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ của quốc gia, vì vậy nó ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của đời sống kinh tế-xã hội, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính tiền tệ thế giới nữa. Việc phát hành tiền được tập trung tuyệt đối vào Ngân hàng trung ương theo chế độ Nhà nước nắm độc quyền phát hành tiền. Giấy bạc ngân hàng và tiền kim loại do Ngân hàng trung ương phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp duy nhất trong một quốc gia, nó có thể thực hiện chức năng phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán không hạn chế. Do tính chất quan trọng của việc phát hành tiền,đòi hỏi phải tuân theo các nguyên tăc sau: + Nguyên tắc cân đối + Nguyên tắc bảo đảm – đảm bảo bằng vàng(bảo đảm bằng trữ kim) - đảm bảo bằng tín dụng hàng hóa - trực tiếp xác định lượng tiền tăng thêm cần thực hiện - kiểm soát quá trình tạo tiền của các ngân hàng thương mại NHTW phát hành và lưu thông tiền qua bốn kênh sau đây: + Cho vay đối với nền kinh tế thông qua hệ thống ngân hàng thương mại Nhờ có ngân hàng trung ương, khi bị kẹt vốn ngân hàng trung gian(thương mại) có thể đến vay ở ngân hàng trung ương, ở đây được xem là chỗ dựa vững chắc của ngân hàng trung gian. Ngân hàng trung ương cấp tín dụng cho các ngân hàng trung gian chủ yếu dưới 2 hình thức: Chiết khấu hoặc tái chiết khấu Thế chấp hay ứng trước. + Cho vay đối với chính phủ Tình trạng thu chi của chính phủ được thể hiện cụ thể qua công cụ ngân sách quốc gia. Ngân sách thường rơi vào một trong 3 trường hợp sau: +Nều tổng thu lớn hơn tổng chi được gọi là ngân sách thặng dư. +Nếu tổng thu bằng tổng chi thì gọi là ngân sách thăng bằng. +Nếu tổng thu nhỏ hơn tổng chi thì gọi là ngân sách thâm hụt. www.themegallery.com Khi ngân sách quốc gia rơi vào hai trường hợp đầu thì họat động của ngân sách không ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng trung ương. Nhưng khi ngân sách thâm hụt, hoạt động ngân sách sẽ tác động đên chính sách tiền tệ. Bởi lẽ chính phủ với tư cách là chủ thể kinh tế, như mọi chủ thể kinh tế khác thì thiếu tiền chi tiêu sẽ phải đi vay tiền để bù đắp thiếu hụt. Hoạt động vay của ngân sách sẽ rơi vào một hoặc kết hợp hay đồng thời 3 phương thức sau: Vay của công chúng thông qua việc phát hành tín phiếu, trái phiếu kho bạc… Vay của nước ngoài. Vay của ngân hàng trung ương. Phương thức thứ nhất không ảnh hưởng đến mức cung ứng tiền của ngân hàng trung ương. Bởi vì, khi chính phủ phát hành các công cụ nợ, công chúng bỏ tiền ra mua các công cụ đó tức là đã cho chính phủ vay. Chính phủ dùng lại số tiền đó để thỏa mãn nhu cầu chi tiêu của mình và thế là tiền lại ra thị trường. Khi đến kỳ hạn, chính phủ thu thuế, có tiền để trả lại cho công chúng, chính phủ lại thu hồi các công cụ nợ về. Như vậy ngân hàng trung ương không phải phát hành thêm tiền. www.themegallery.com Phương thức thứ hai và thứ ba buộc ngân hàng trung ương phải phát hành thêm tiền. Bằng phương pháp thứ hai, khi chính phủ vay của nước ngoài, lượng tiền vay được thông thường dưới các hình thức hàng hóa, vàng hoặc ngoại tệ. Những loại tài sản này khi đem về nước thường cũng phải ký quỹ ở ngân hàng trung ương để chuyển đổi thành tiền mặt. Như thế, có nghĩa là ngân hàng trung ương phải phát hành thêm tiền. Về phương thức thứ ba, khi chính phủ vay của ngân hàng trung ương. Lúc này lượng tiền mặt trong lưu thông sẽ tăng lên thông qua chi tiêu của chính phủ. Chính phủ vay trực tiếp của ngân hàng trung ương có 3 dạng: Vay ứng trước tạm thời Vay ứng trước có kỳ hạn Vay ứng trước vĩnh viễn. www.themegallery.com + Phát hành qua thị trường mở: Ngân hàng trung ương muốn phát hành thêm tiền thì phải đợi chờ ngân hàng trung gian có nhu cầu vay lại ở mình, bằng cách đem thương phiếu đến xin tái chiết khấu. Mặt khác, về sau này ngân hàng trung gian một là khôngmuốn đến vay ở ngân hàng trung ương do những thủ tụccủa nó, hai là do ngân hàng trung giankhông cảm thấy có nhu cầu đi vay. Với thị trường mở, ngân hàng trung gian có thể tìm cho mình nguồn tài trợ cần thiết vì những thủ tục nhanh chóng. Chính vì thế, hoạt động của thị trường mở ngày một quan trọng hơn, thu hẹp phạm vi họat động tái chiết khấu. Từ đấy cơ hợi phát hành tiền ở thị trường mở gia tăng nhanh chóng. Thông qua việc mua bán các chứng khoán ngắn hạn trên thị trường mở, ngân hàng trung ươngđiều chỉnh lưu lượng tiền mặt trong lưu thông. Với nghiệp vụ bán ngân hàng trung ương thu hẹp lượng cung tiền mặt trong lưu thông, lãi suấtlại tăng lên. Bằng nghiệp vụ mua, tức là bơm tiền vào lưu thông. Lúc này lượng tiền lưu hành trên thị trườngxã hội tăng lên tạo ra các động lực gây giảm lãi suất www.themegallery.com + Phát hành tiền để tăng dự trữ ngoại tệ: Mỗi quốc gia trên thế giới đều có khả năng tạo lập cho mình một dự trữ vàng và ngoại tệ nhất định. Dự trữ chính thức nằm trong kho bạc của chính phủ dưới dạng dự trữ quốc gia. Dự trữ này không phải để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi của công chúng, mà chúng nhằm thực hiện 3 công dụng chính: -Nó là một công cụ để chính phủ (cụ thể là ngân hàng trung ương)can thiệp vào thị trường vàng, ngoại tệ Nó là một công cụ để chống lại lạm phát Nó là công cụ đo lường sức khỏe của nền kinh tế. Nếu khối lượng dự trữ vàng và ngoại tệ của một nước tăng từ năm này sang năm khác, biểu hiện nền kinh tế đó phát triển vững mạnh và ngược lại Cách làm phổ biến nhất là thực hiện các nghiệp vụ mua bán trên thị trường này. Bằng việc tung ra một lượng tiền mặt nhất định vào thị trường để mua một số ngoại tệ nào đó và vàng, ngân hàng trung ương một mặt làm tăng dự trữ quốc gia, mặt khác nó làm tăng lưu lượng tiền mặt trong nền kinh tế, và đây chính là phương thức phát hành tiền qua ngõ thị trường vàng II/Thực hiện chức năng ngân hàng của ngân hàng Ngân hàng trung ương thực hiện công việc tái chiết khấu các hối phiếu đối với các tổ chức tín dụng, cấp vốn thông qua cho vay đối với các tổ chức này (đồng thời qua đây kiểm soát lãi suất). (Xem thêm Chính sách lãi suất ngân hàng) Ngân hàng trung ương còn mua và bán các giấy tờ có giá, qua đó điều tiết lượng vốn trên thị trường. (Xem thêm Nghiệp vụ thị trường mở) Ngân hàng trung ương có quyền yêu cầu các ngân hàng thương mại mở tài khoản tại chỗ mình và các ngân hàng phải gửi vào tài khoản của họ một lượng tiền nhất định. Thông thường lượng tiền này được quy định tương đương với một tỷ lệ nào đó tiền gửi vào ngân hàng thương mại, gọi là tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Trong trường hợp có tổ chức tín dụng gặp nguy cơ đổ vỡ làm ảnh hưởng đến cả hệ thống tài chính của quốc gia, ngân hàng trung ương sẽ tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng đó để cứu nó. Vì thế, ngân hàng trung ương được gọi là người cho vay cuối cùng (hay người cho vay cứu cánh). www.themegallery.com III/Thực hiện chức năng ngân hàng của chính phủ Chức năng này của ngân hàng trung ương thể hiện ở những mặt sau: -Ngân hàng trung ương thuộc sở hữu của nhà nước. -Ban hành các văn bản pháp quy theo thẩm quyền của mình về tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối và ngân hàng, kiểm tra thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan. -Mở tài khoản và giao dịch với Kho bạc nhà nước. -Làm đại lý cho kho bạc nhà nước. -Tổ chức thanh toán giữa kho bạc với các ngân hàng. -Vung cấp tín dụng và tạm ứng cho ngân sách Nhà nước trong những trường hợp khẩn cấp. Tóm lại, với tư cách là Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng trung ương đảm nhiệm các công việc thuộc chức năng quản lý của nhà nước, và thay mặt Chính phủ làm đại diện tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế. See you again! thieugiamai@gmail.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptcentral_bank__4834.ppt
Tài liệu liên quan