Trọn bộ tài liệu ôn tập Vật lí 12

Câu 48: Khi ánh sáng đơn sắc (nhìn thấy được) khác nhau cùng truyền trong một môi trường trong suốt, tốc độ truyền ánh sáng sẽ: A: Nhỏ nhất đối với ánh sáng màu đỏ C. Bằng nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc B: Lớn nhất đối với ánh sáng màu đỏ D. Lớn nhất đối với bức xạ màu tím. Câu 49: Lực liên kết các nucleon trong hạt nhân nguyên tử có phạm vi tương tác với bán kính bằng: A: Bán kính nguyên tử B. Bán kính hạt nhân C. Bán kính 1 nucleon D. Bán kính quỹ đạo dừng thứ 1. Câu 50: Trong thí nghiệm giao thoa khe Young. Ánh sáng dùng giao thoa là ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng 380nm đến 760nm. Khoảng cách 2 khe sánghẹp là a = 1mm, khoảng cách 2 khe đến màn là D = 1m, giới hạn bề rộng giao thoa trường là 10mm. Tìm bề rộng quang phổ dài nhất của ánh sáng trắng đó trên màn và cho biết đó là bề rộng của quang phổ bậc mấy? A: 2,28mm, bậc 6 B: 5mm, bậc 13 C: 2,5mm, bậc 7 D: 5mm, bậc 12

pdf145 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 2316 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trọn bộ tài liệu ôn tập Vật lí 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dao động điều hoà, giá trị gia tốc của vật: A: Không thay đổi B: Tăng khi giá trị vận tốc của vật tăng C: Giảm khi giá trị vận tốc của vật tăng D: Tăng hay giảm còn tuỳ thuộc vào vận tốc ban đầu của vật. Câu 32: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động điều hoà với phương trình u = 10sos2pft(mm). Vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm N trên dây cách O 28cm, điểm này dao động lệch pha với O là Dj = (2k + 1)p/2. Biết tần số f có giá trị từ 23Hz đến 26Hz. Bước sóng của sóng đó là: A: 8cm B. 20cm C. 32cm D. 16cm Câu 33: Giao thoa giữa hai nguồn kết hợp trên mặt nước người ta thấy điểm M đứng yên khi thoả mãn: d1 - d2 = nl(n là số nguyên). Kết luận đúng về độ lệch pha của hai nguồn là: A: 2np B. np C. (n+1)p D. (2n+1)p. Câu 34: Cho mạch gồm điện trở R và cuộn dây thuần cảm L nối tiếp, L thay đổi được. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mạch là U, tần số góc w = 200rad/s. Khi L = p/4H thì u lệch pha so với i một góc j, khi L = 1/pH thì u lệch pha so với i một góc j'. Biết j + j' = 90o. R có giá trị là: A: 80W B. 65W C. 100W D. 50W. Câu 35: Cho đoạn mạch LRC. Cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL = 80W. Hệ số công suất của đoạn RC bằng hệ số công suất của cả mạch và bằng 0,6. Điện trở thuần R có giá trị: A: 50W B. 30W C. 40W D. 100W. Câu 36: Cho mạch RCL nối tiếp, cuộn dây có: r = 50 3 W, ZL = ZC = 50W, biết uRC và udây lệch pha góc 750. Điện trở thuần R có giá trị: A: 50 3 W B. 50 W C. 25 3 W D. 25W. Câu 37: Cho một con lắc đơn có dây treo cách điện, quả cầu m tích điện q. Khi đặt con lắc trong không khí thì nó dao động với chu kì T. Khi đặt nó vào trong một điện trường đều nằm ngang thì chu kì dao động sẽ: A: Không đổi C. Tăng hoặc giảm tuỳ thuộc vào chiều của điện trường B: Giảm xống D. Tăng lên. Câu 38: Cho hai dao động điều hòa cùng phương: x1 = 2acos(100pt + p/3); x2 = - acos(100pt). Phương trình dao động tổng hợp là: A: x = a 3 cos (100pt + p/2) C. x = acos (100pt + p/2) B: x = a 7 cos (100pt + 41 180 p ) D. x = a 7 cos (100pt + 4 p ). Tuyển tập 40 đề thi Đại học môn Vật lý 2010 GV: Bùi Gia Nội ': 0982.602.602 Trang: 135 Câu 39: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách A, B những khoảng d1 = 16cm, d2 = 20cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: A: 24cm/s B. 20cm/s C. 36cm/s D. 48cm/s. Câu 40: Mạch dao động LC lí tưởng với tụ điện có điện dung C = 5mF. Khi có dao động điện từ tự do trong mạch thì hiệu điện thế cực đại ở 2 bản tụ điện là U0 = 12V. Tại thời điểm mà hiệu điện thế ở 2 bản tụ điện là u = 8V thì năng lượng từ trường của mạch là: A: 1,8.10-4J B. 4,5.10-4J C. 2,6.10-4J D. 2.10-4J. Câu 41: Một lò xo nhẹ đầu trên gắn cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ m. Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O ở vị trí cân bằng của vật. Vật dao động điều hoà trên Ox với phương trình x = 10cos10t(cm), lấy g = 10m/s2, khi vật ở vị trí cao nhất thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn là: A: 10(N) B. 1(N) C. 0(N) D. 1,8(N). Câu 42: Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 80dB. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức cường độ âm bằng: A: 100dB B. 110dB C. 120dB D. 90dB. Câu 43: Cuộn dây có độ tự cảm L = 159mH khi mắc vào hiệu điện thế một chiều U = 100V thì cường độ dòng điện I = 2A. Khi mắc cuộn dây vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U' = 120V, tần số 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là: A: 1,5A B. 4A C. 1,7A D. 1,2A. Câu 44: Một sợi dây MN dài 2,25m có đầu M gắn chặt và đầu N gắn vào một âm thoa có tần số dao động f = 20Hz. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 20m/s. Cho âm thoa dao động thì trên dây: A: Không có sóng dừng C. Có sóng dừng và 6 bụng, 6 nút B: Có sóng dừng và 5 bụng, 6 nút D. Có sóng dừng và 5 bụng, 5 nút. Câu 45: Một con lắc đơn dao động bé với biên độ 4cm. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc của vật đạt giá trị cực đại là 0,05s. Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ s1 = 2cm đến li độ s2 = 4cm là: A: 1/120s B. 1/100s C. 1/80s D. 1/60s. Câu 46: Hai vật dao động điều hòa cùng tần số và ngược pha. Kết luận nào sau đây là đúng: A: Li độ của mỗi dao động ngược pha với vận tốc của nó B: Li độ của hai dao động luôn trái dấu và cùng độ lớn C: Nếu hai dao động có cùng biên độ thì khoảng cách giữa chúng bằng không D: Li độ của vật này cùng pha với gia tốc của vật kia. Câu 47: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một vật m = 250g gắn vào một lò xo có k = 100N/m. Từ VTCB của vật người ta kéo vật xuống để lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo lò xo là 4,5N rồi truyền cho vật vận tốc 40 3 cm/s hướng về vị trí cân bằng. Chog = 10m/s2. Chọn Ox thẳng đứng hướng lên, O ≡ VTCB. Phương trình dao động của vật là: A: x = 4sin(20t + p/6)(cm) C. x = 4sin(20t - p/6)(cm) B: x = 2sin(20t - p/2)(cm) D. x = 4sin(20t - p/3)(cm). Câu 48: Chọn phát biểu đúng khi nói về lực đàn hồi và lực hồi phục trong dao động điều hòa: A: Lực hồi phục luôn hướng về phía âm C. Lực đàn hồi có giá trị cực đại khi vật ở vị trí biên B: Lực hồi phục luôn hướng về vị trí cân bằng D. Lực đàn hồi luôn hướng về vị trí cân bằng. Câu 49: Hai nguồn phát sóng S1, S2 trên mặt chất lỏng dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng với cùng tần số f = 50Hz và cùng pha ban đầu, coi biên độ sóng không đổi. Trên đoạn thẳng S1S2 thấy hai điểm cách nhau 9cm dao động với biên độ cực đại. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng có giá trị 1,5m/s < v < 2,25m/s. Vận tốc truyền sóng là: A: 1,8m/s B. 1,75m/s C. 2m/s D. 2,2m/s. Câu 50: Điều kiện để có thể nghe thấy âm thanh có tần số trong miền nghe được là: A: Cường độ âm ≥ 0 C. Mức cường độ âm ≥ 0 B: Cường độ âm ≥ 0,1I0 D. Mức cường độ âm ≥ 1dB. ĐỀ THI SỐ 38. Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, khoảng cách giữa hai nguồn S1S2 là a = 11,3cm, hai nguồn cùng pha có tần số f = 25Hz, vận tốc truyền sóng trên nước là v = 50cm/s. Số điểm có biên độ cực đại quan sát được trên đường tròn tâm I (là trung điểm của S1S2) bán kính 2,5cm là: A: 11 B. 22 C. 10 D. 12. Câu 2: Cho mạch điện gồm một cuộn dây độ tự cảm L = 1/p(H); điện trở r = 50W mắc nối tiếp với một điện trở R có giá trị thay đổi được và tụ 410 C F 2 - = p . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có f = 50Hz. Lúc đầu R = 25W. Khi tăng R thì công suất tiêu thụ của mạch sẽ: A: Giảm B. Tăng C. Tăng rồi giảm D. Giảm rồi tăng. Tuyển tập 40 đề thi Đại học môn Vật lý 2010 GV: Bùi Gia Nội ': 0982.602.602 Trang: 136 Câu 3: Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 30Hz; 50Hz. Dây thuộc loại một đầu cố định hay hai đầu cố định. Tính tần số nhỏ nhất để có sóng dừng: A: Một đầu cố định; fmin = 30Hz C. Một đầu cố định; fmin = 10Hz B: Hai đầu cố định; fmin = 30Hz D. Hai đầu cố định; fmin = 10Hz. Câu 4: Điều nào sau đây là sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha: A: Động cơ sử dụng dòng điện xoay chiều ba pha B: Nguyên tắc hoạt động của động cơ là tạo ra một từ trường quay bằng dòng điện ba pha C: Khi động cơ hoạt động, tốc độ quay của rôto bằng tốc độ quay của từ trường D: Có thể mắc động cơ theo kiểu hình sao vào mạng điện ba pha mắc hình tam giác và ngược lại. Câu 5: Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC hiệu điện thế u = 100 2 cos(100pt - p/6)(V) thì cường độ dòng điện trong mạch là i = 2 2 cos(100pt + p/6)(A). Giá trị của R là: A: 25W B. 25 3 W C. 50W D. 100W Câu 6: Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R và tụ C = 31,8mF mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều ổn định tần số 50Hz. Thay đổi R ta thấy ứng với hai giá trị R = R1 và R = R2 thì công suất của mạch điện đều bằng nhau. Khi đó tích R1.R2 là: A: 104 B. 2.104 C. 102 D. 2.102 Câu 7: 23892 U sau một chuỗi các phóng xạ a và b- biến thành hạt nhân bền 20682 Pb . Tính thể tích He tạo thành ở đktc sau 2 chu kì bán rã biết lúc đầu có 119g urani: A: 8,4lít B. 2,8 lít C. 67,2 lít D. 22,4 lít. Câu 8: Độ bền vững của hạt nhân phụ thuộc vào: A: Năng lượng liên kết C. Tỉ số giữa độ hụt khối và số khối B: Độ hụt khối D. Khối lượng hạt nhân. Câu 9: 23892 U phân rã thành 206 82 Pb với chu kỳ bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97mg 238 92 U và 2,135mg 206 82 Pb . Giả sử lúc khối đá mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 23892 U . Tuổi của khối đá hiện nay là: A: 2,5.106 năm. B. 3,3.108 năm. C. 3,5.107 năm D. 6.109 năm. Câu 10: Hạt nhân 234U92 đứng yên phóng xạ ra hạt a. Biết năng lượng toả ra trong phản ứng chuyển hết thành động năng của các hạt tạo thành. Cho khối lượng các hạt: ma = 4,0015u; mu = 233,99u; mTh = 229,9737u, 1U = 931MeV/c2. Động năng của hạt anpha là: A: 10,6MeV B. 13,5MeV C. 13,8MeV D. 0,2MeV. Câu 11: Khi chập 2 tấm kính màu xanh lục tuyệt đối và màu đỏ tuyệt đối rồi nhìn lên mặt trời ta sẽ thấy: A: Màu đen B: Màu lục C: Màu đỏ D: Cả 2 màu. Câu 12: Ánh sáng trên bề mặt rộng 7,2mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4mm là vân: A: Tối thứ 18 B. Tối thứ 16 C. Sáng thứ 18 D. Sáng thứ 16. Câu 13: Khi noùi veà tia hoàng ngoaïi, phaùt bieåu naøo sau đaây laø sai ? A: Tia hoàng ngoaïi coù taùc duïng dieät khuaån, khöû truøng. B: Tia hoàng ngoaïi phát ra töø caùc vaätt bò nung noùng. C: Tia hoàng ngoaïi laø böùc xaï ñieän töø coù böôùc soùng lôùn hôn böôùc soùng cuûa aùnh saùng ñoû. D: Tia hoàng ngoaïi coù taùc duïng nhieät. Câu 14: Keát quaû naøo sau ñaây khi thí nghieäm vôùi teá baøo quang ñieän laø khoâng ñuùng? A: Ñoái vôùi moãi kim loaïi laøm catoât, aùnh saùng kích thích phaûi coù böôùc soùng l nhoû hôn moät giôùi haïn lo naøo ñoù. B: Hieäu ñieän theá haõm phuï thuoäc vaøo cöôøng ñoä chuøm aùnh saùng kích thích. C: Cöôøng ñoä doøng quang ñieän baõo hoaø tæ leä thuaän vôùi cöôøng ñoä chuøm aùnh saùng kích thích. D: Khi UAK = 0 vaãn coù doøng quang ñieän. Câu 15: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng l = 0,45mm chiếu vào catod của một tế bào quang điện. Công thoát của kim loại làm catod là A = 2,25eV. Cho h = 6.625.10-34Js; c = 3.108m/s; m = 9,1.10-31kg; |e| = 1,6.10-19 C. Tính vận tốc cực đại của các electron quang điện bị bật ra khỏi catod. A: 0,421.105 m/s B. 4,21.105 m/s C. 42,1.105 m/s D. 421.105 m/s Câu 16: Trong 20 giây người ta xác định có 1018 electron đập vào catod. Tính cường độ dòng điện qua ống. A: 0,8 A B. 0,08 A C. 0,008 A D. 0,0008 A Câu 17: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hidro, các vạch trong dãy Banme được tạo thành khi electron chyển động từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo: A: K B. L C. M D. N Câu 18: Haõy saép xeáp theo thöù töï giaûm daàn veà khaû naêng ñaâm xuyeân cuûa caùc tia a, b, g : A: a, b, g B: a, g, b C: g, b, a D: g, a, b Tuyển tập 40 đề thi Đại học môn Vật lý 2010 GV: Bùi Gia Nội ': 0982.602.602 Trang: 137 Câu 19: Chaát phoùng xaï coù chu kì baùn raõ 8 ngaøy ñeâm, khoái löôïng ban ñaàu 100g. Sau 32 ngaøy ñeâm khoái löôïng chaát phoùng xaï coøn laïi laø : A: 12,5g B: 3,125g C: 25g D: 6,25g Câu 20: Trong phaûn öùng haït nhaân nhaân taïo: 2713 Al + a ® X + n thì haït nhaân X seõ laø : A: Ñ oàng vò beàn. C: Ñoàng vò phoùng xaï b- B: Ñ oàng vò phoùng xaï b+ D: Ñoàng vò phoùng xaï a. Câu 21: Chän c©u sai: A: Vò trô ®ang gi·n në, tèc ®é lïi xa cña thiªn hµ tØ lÖ víi kho¶ng c¸ ch d gi÷a thiªn hµ vµ chóng ta. B: Trong vò trô, cã bøc x¹ tõ mäi phÝa trong kh«ng trung, t•¬ng øng víi bøc x¹ nhiÖt cña vËt ë kho¶ng 5K, gäi lµ bøc x¹ nÒn cña vò trô. C: Vµo thêi ®iÓm t =10-43s sau vô næ lín kÝch th•íc vò trô lµ 10-35m, nhiÖt ®é 1032 K, mËt ®é 1091kg/cm3. Sau ®ã gi·n në rÊt nhanh, nhiÖt ®é gi¶m dÇn. D: Vµo thêi ®iÓm t = 14.109 n¨ m vò trô ®ang ë tr¹ng th¸ i nh• hiÖn nay, víi nhiÖt ®é trung b×nh T = 2,7K. Câu 22: Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,50mm vào 4 tế bào quang điện có catod lần lượt bằng canxi, natri, kali và xêsi. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra ở: A: Một tế bào B: Hai tế bào C: Ba tế bào D: Cả 4 tế bào Câu 23: Vạch quang phổ có bước sóng 0,0563mm là vạch thuộc dãy: A: Laiman. B. Banme. C: Pasen D. Banme hoặc Pasen. Câu 24: Đặt điện áp u = U 2 coswt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có 3L.C.ω2 = 1 và R = 2 3ωL thì: A: u nhanh pha p/6 so với i C. u nhanh pha p/3 so với i B: i nhanh pha p/3 so với u D. i nhanh pha p/6 so với u. Câu 25: Một mạch dao động LC có L = 2mH, C = 8pF, lấy p2 = 10. Thời gian ngắn nhất từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là: A: 610 15 s - B. 510 75 s - C. 10-7s D. 2.10-7s. Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5cm dao động ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I là 0,5cm luôn dao động cực đại. Số đường elíp dao động cực đại thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là: A: 18 điểm B. 30 điểm C. 28 điểm D. 14 điểm. Câu 27: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k = 100(N/m) và vật nặng khối lượng m = 100(g). Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3(cm), rồi truyền cho nó vận tốc20 3π (cm/s)hướng lên. Lấy g = p2 = 10(m/s2). Trong khoảng thời gian 1/4 chu kỳ quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là: A: 4,00(cm) B. 8,00(cm) C. 2,54(cm) D. 5,46(cm). Câu 28: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120cm/s, tần số của sóng thay đổi từ 10Hz đến 15Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là: A: 10,5 cm B. 12 cm C. 10 cm D. 8 cm. Câu 29: Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là: A: Động năng, thế năng và lực kéo về C. Vận tốc, gia tốc và lực kéo về B: Vận tốc, động năng và thế năng D. Vận tốc, gia tốc và động năng Câu 30: Mạch điện R, L, C nối tiếp. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch, R và C không đổi; L thay đổi được. Khi điều chỉnh L thấy có 2 giá trị của L mạch có cùng một công suất. Hai giá trị này là L1 và L2. Biểu thức nào sau đây đúng? A: 1 2 1 (L L )C w = + B. 1 2 2R (L L )C w = + C. 1 2 (L L )C 2 + w = D. 1 2 2 (L L )C w = + . Câu 31: Ba bóng đèn giống nhau, điện trở mỗi đèn R = 160W được mắc hình sao và được đấu vào một máy phát điện có các cuộn dây stato mắc hình sao. Hiệu điện thế pha của máy bằng 127V. HIệu điện thế và cường độ dòng điện qua mỗi đèn là: A: 127V; 0,8A. B. 220V; 0,8A. C. 220V; 0,9A. D. 127V; 0,7A. Câu 32: Một cuộn dây có điện trở thuần R được mắc vào mạng điện (100V - 50Hz) thì cảm kháng của nó là 100W và cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là 1/ 2 (A). Mắc cuộn dây trên nối tiếp với một tụ điện có điện dung C < 4mF rồi mắc vào mạng điện (200V, 200Hz) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó vẫn là 1/ 2 (A). Điện dung C bằng: A: 1,20(mF). B. 1,40(mF). C. 3,75(mF). D. 2,18(mF). Câu 33: Một ống dây được mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ là P1 và nếu mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì công suất tiêu thụ P2 . Chọn mệnh đề đúng: A: P1 > P2 B. P1 £ P2 C. P1 < P2 D. P1 = P2 Tuyển tập 40 đề thi Đại học môn Vật lý 2010 GV: Bùi Gia Nội ': 0982.602.602 Trang: 138 Câu 34: Một mạch điện xoay chiều gồm các linh kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp. Tần số (góc) riêng của mạch là w0, điện trở R có thể thay đổi. Hỏi cần phải đặt vào mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, có tần số (góc) w bằng bao nhiêu để hiệu điện thế URL không phụ thuộc vào R? A: w = w0 B. w = w0 2 C. w = 2w0 D. w = w0/ 2 . Câu 35: M¹ch RLC nèi tiÕp khi ®Æt vµo hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã tÇn sè gãc w thì m¹ch cã tÝnh c¶m kh¸ ng, cho w biÕn ®æi th× ta chän ®•îc mét gi ¸trÞ cña w lµm cho c•êng ®é hiÖu dông cã trÞ sè lín nhÊt lµ Imax vµ 2 trÞ sè w1, w2 víi w1 + w2 = 200p th× c•êng ®é lóc nµy cùng lµ I víi I = Imax/ 2 , cho L = 0,75p(H). §iÖn trë cã trÞ sè nµo? A: 200W B. 150W C. 100W D. 50W. Câu 36: Mạch xoay chiều RLC có điện áp hiệu dụng ở 2 đầu đoạn mạch không đổi. Cộng hưởng điện xảy ra khi: A: Thay đổi R để điện áp trên tụ đạt cực đại. B: Thay đổi độ tự cảm L để điện áp trên cuộn cảm đạt cực đại. C: Thay đổi tần số f để điện áp trên tụ đạt cực đại. D: Thay đổi điện dung C để điện áp trên R đạt cực đại. Câu 37: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thì thấy khi R = 30W và R = 120W thì công suất toả nhiệt trên đoạn mạch không đổi. Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là: A: 150W B. 24W C. 90W D. 60W Câu 38: Cho một mạch điện gồm một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R. Mắc vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f. Khi R = R1 thì cường độ dòng điện lệch pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc φ1. Khi R = R2 thì cường độ dòng điện lệch pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc φ2. Biết tổng của φ1 và φ2 là 90o. Biểu thức nào sau đây là đúng? A: 1 22 . C f R Rp = . B. 1 2 2 .R R f Cp = . C. 1 2 2 . f C R R p = . D. 1 2 1 2 . f C R Rp = . Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2cos(ωt)V vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Khi thay đổi điện dung C thấy điện áp hiệu dụng UC giảm. giá trị UC lúc chưa thay đổi C có thể tính theo biểu thức là: A: 2 2 2 R L C R U U U U U + = B. 2 2 R L C R U U U U U + = C. 2 2 L C L U R Z U Z + = D. 2 2 2 L C L U R Z U Z + = Câu 40: Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng có giá trị là: A: 44 vòng B. 175 vòng C. 248 vòng D. 62 vòng. Câu 41: Điện năng ở một trạm phát điện có công suất điện 200kW được truyền đi xa dưới hiệu điện thế 2kV. Số chỉ công tơ điện ở trạm phát va nơi tiêu thụ sau mỗi ngày chỉ lệch nhau 480kWh. Tìm hiệu suất truyền tải điện năng. A: 80%. B. 85% C. 90%. D. 95%. Câu 42: Một vật dao động điều hoà cứ sau 1/8 s thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường vật đi được trong 0,5s là 16cm. Vận tốc cực đại của dao động là: A: 8pcm/s. B. 32cm/s. C. 32pcm/s. D. 16pcm/s. Câu 43: Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào: A: Lực cản của môi trường. B: Pha ban đầu của lực cưỡng bức. C: Biên độ của lực cưỡng bức. D: Độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ. Câu 44: Hạt nhân a có động năng Wa = 5,3MeV bắn vào hạt nhân bền 94 Be đứng yên thu được hạt nơtrôn và hạt X. Hai hạt sinh ra có vận tốc vuông góc với nhau và tổng động năng của chúng là 10,98MeV. Động năng của hạt X là: A: 0,93MeV B. 1,25MeV C. 0,84MeV D. 10,13MeV. Câu 45: Một vật dao động điều hoà với tần số 2Hz, biên độ A. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có độ lớn vận tốc nhỏ hơn 1/2 vận tốc cực đại là: A: 1/12s B. 1/24s C. 1/3s D. 1/6s. Câu 46: Một vật dao động điều hoà có tần số 2Hz, biên độ 4cm. Ở một thời điểm nào đó vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có li độ 2cm thì sau thời điểm đó 1/12 s vật chuyển động theo: A: Chiều dương qua vị trí có li độ -2cm. C. Chiều âm qua vị trí có li độ 2 3cm- . B: Chiều âm qua vị trí cân bằng. D. Chiều âm qua vị trí có li độ -2cm. Câu 47: Một sóng cơ lan truyền từ M đến N với bước sóng 8cm, biên độ 4cm, tần số 2Hz, khoảng cách MN = 2cm. Tại thời điểm t phần tử vật chất tại M có li độ 2cm và đang tăng thì phần tử vật chất tại N có: A: Li độ 2 3 cm và đang giảm. C. Li độ 2 cm và đang giảm. B: Li độ 2 3 cm và đang tăng. D. Li độ2 2 cm và đang tăng. Tuyển tập 40 đề thi Đại học môn Vật lý 2010 GV: Bùi Gia Nội ': 0982.602.602 Trang: 139 Câu 48: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 60N/m ,có khối lượng m = 60g dao động với biên độ ban đầu là A = 12 cm trong quá trình dao động vật chiu một lức cản không đổi sau 120( s) vật dừng lại .Lực cản có độ lớn là: A: 0,002 N B. 0,003 N C. 0,004 N D. 0,005 N. Câu 49: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ là: i = I0cos(ωt - p/2). Tính từ lúc t = 0s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian p/ω của dòng điện là: A: 0 I π 2 ω . B. 0. C. 0 .I π ω 2 . D. 0 2I ω . Câu 50: Trong dao động điều hoà x = Acos(wt), véc tơ gia tốc đổi chiều khi vật đi qua: A: Vị trí véc tơ vận tốc đổi chiều. C. Vị trí thế năng cực đại. B: Vật đi qua vị trí biên âm. D. Vị trí lực kéo về đổi chiều. ĐỀ THI SỐ 39. Câu 1: Một con lắc đơn được tạo thành bằng một dây dài khối lượng không đáng kể, đầu treo một hòn bi kim loại khối lượng m = 10g, mang điện tích q = 2.10-7C. Đặt con lắc trong một điện trường đều có véc tơ E hướng thẳng đứng xuống dưới. Cho g = 10m/s2, chu kỳ con lắc khi E = 0 là T = 2s. Chu kỳ dao động của con lắc khi E = 104V/m là: A: 2,1s B. 1,88s C. 2,4s D. 1,67s. Câu 2: Phương trình sóng dừng trên một sợi dây dài 100cm có dạng u = 4cos(8πx)cos(100πt)cm . Trong đó x tính bằng mét(m), t tính bằng giây(s). Số bụng sóng trên dây là: A: 10 B. 9 C. 8 D. 7 Câu 3: Có 4 nguồn âm phát ra sóng âm có cùng mức cường độ âm là 130dB và có tần số f1 = 17Hz, f2 = 250Hz, f3 = 19960Hz, f4 = 1460Hz. Sóng âm gây ra cảm giác đau đớn nhức nhất cho tai người là: A: Sóng âm có tần số f1 và f4. C. Cả 4 sóng âm trên. B: Sóng âm có tần số f2 và f3. D. Sóng âm có tần số f3. Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn dao động cùng pha với biên độ 2cm, bước sóng là 6cm. Biên độ sóng truyền đi không đổi. Điểm M trên mặt nước cách hai nguồn 18cm và 19cm dao động với biên độ: A: 0 B. 4 cm C. 2 cm D. 2 3 cm. Câu 5: Một con lắc lò xo thẳng đứng có m = 400g dao động điều hoà. Lực đàn hồi cực đại của lò xo là 6N, khi vật qua vị trí cân bằng lực đàn hồi của lò xo là 4N. Gia tốc cực đại của vật là: A: 5 cm/s2. B. 10 m/s2. C. 5 m/s2. D. 10cm/s2 Câu 6: Con lắc lò xo nằm ngang có k = 50(N/m), m = 200(g) dao động điều hoà với biên độ A = 4 2 (cm), lấy g = p2 = 10(m/s2). Khoảng thời gian trong một chu kỳ để lò xo giãn một lượng lớn hơn 2 2 cm là: A: 2/15 s B. 1/15 s C. 1/3s D. 1/10s. Câu 7: Hai vật m1 và m2 được nối với nhau bằng một sợi chỉ, và chúng được treo bởi một lò xo có độ cứng k (lò xo nối với m1). Khi hai vật đang ở vị trí cân bằng người ta đốt đứt sợi chỉ sao cho vật m2 rơi xuống thì vật m1 sẽ dao động với biên độ: A: 2 m g k B. 1 2 ( )m m g k + C. 1 m g k D. 1 2 m m g k - . Câu 8: Một vật dao động điều hoà với tần số 1Hz. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có độ lớn gia tốc lớn hơn 3 2 gia tốc cực đại là: A: 1 3 s B. 1 6 s C. 1 12 s D. 2 3 s Câu 9: Một sóng cơ truyền trên trục Ox theo phương trình 2 4 ππ πu = 5cos( t - x + )cm 3 3 2 . Trong đó x,t tính theo đơn vị chuẩn của hệ SI. Sóng truyền theo: A: Chiều âm trục Ox với tốc độ 50 m/s. C. Chiều dương trục Ox với tốc độ 0,5 cm/s. B: Chiều dương trục Ox với tốc độ 50cm/s. D. Chiều âm trục Ox với tốc độ 0,5 cm/s. Câu 10: Một dây đàn có chiều dài 100cm. Biết tốc độ truyền sóng trong dây đàn là 300m/s. Hai tần số âm thấp nhất mà dây đàn phát ra là: A: 200 Hz và 400 Hz. B. 250 Hz và 500 Hz. C. 100 Hz và 200 Hz. D. 150 Hz và 300 Hz. Câu 11: Xét một sóng cơ truyền trên dây đàn hồi, khi ta tăng gấp đôi biên độ của nguồn sóng và gấp ba tần số sóng thì năng lượng sóng tăng lên gấp: A: 36 lần. B. 6lần. C. 12 lần. D. 18lần. Câu 12: Dao động tổng hợp của ba dao động x1 = 4 2 sin4pt; x2 = 4sin(4pt + 3p/4) và x3 = 3sin(4pt + p/4) là: A: π x = 7sin(4πt + ) 6 B. π x = 7sin(4πt + ) 4 C. π x = 8sin(4πt + ) 6 D. π x = 8sin(4πt - ) 6 Tuyển tập 40 đề thi Đại học môn Vật lý 2010 GV: Bùi Gia Nội ': 0982.602.602 Trang: 140 Câu 13: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có k = 100N/m, m =100g, lấy g = p2 = 10m/s2. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống một đoạn 1cm rồi truyền cho vật vận tốc đầu 10π 3cm/s hướng thẳng đứng. Tỉ số thời gian lò xo nén và giãn trong một chu kỳ là: A: 5 B. 2 C. 0,5 D. 0,2. Câu 14: Ng•êi ta t¹o sãng dõng trong èng h×nh trô AB cã ®Çu A bÞt kÝn ®Çu B hë. Ống ®Æt trong kh«ng khÝ, sãng ©m trong kh«ng khÝ cã tÇn sè f = 1kHz, sãng dõng h×nh thµnh trong èng sao cho ®Çu B ta nghe thÊy ©m to nhÊt vµ gi÷a A vµ B cã hai nót sãng. BiÕt vËn tèc sãng ©m trong kh«ng khÝ lµ 340m/s. ChiÒu dµi ống AB lµ: A: 42,5cm B. 4,25cm. C. 85cm. D. 8,5cm. Câu 15: Hai nguồn sóng giống nhau tại A và B cách nhau 47cm trên mặt nước, chỉ xét riêng một nguồn thì nó lan truyền trên mặt nước mà khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 3cm, khi hai sóng trên giao thoa nhau thì trên đoạn AB có số điểm không dao động là: A: 32 B: 30 C. 16 D. 15 Câu 16: Trong các nhạc cụ hộp đàn, thân kèn, sáo …có tác dụng: A: Vừa khuếch đại âm, vừa tạo âm sắc riêng do nhạc cụ đó phát ra . B: Làm tăng độ cao và to của âm do nhạc cụ phát ra C: Giữ cho âm phát ra có tần số ổn định D: Lọc bớt tạp âm và tiếng ồn. Câu 17: Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặc trưng nhất là: A: Màu sắc C: Tần số B: Vận tốc truyền. D: Chiết suất lăng kính với ánh sáng đó. Câu 18: Trong thí nghieäm giao thoa aùnh saùng qua khe Iaâng: khe heïp S phaùt aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng l = 0,5mm; khoaûng caùch töø S tôùi hai khe Sl, S2 laø d = 50cm; khoaûng caùch töø hai khe S1,S2 laø a = 0,5mm; khoaûng caùch töø hai khe Sl,S2 ñeán maøn laø D = 2m; O laø vò trí taâm cuûa maøn. Cho khe S tònh tieán xuoáng döôùi theo phöông song song vôùi maøn. Hoûi S phaûi dòch chuyeån moät ñoaïn toái thieåu baèng bao nhieâu ñeå cöôøng ñoä saùng taïi O chuyeån töø cöïc ñaïi sang cöïc tieåu. A: 0,5mm B: 0,25mm C: 1mm D: 0,125mm. Câu 19: Chọn đáp án đúng khi nói về tia tử ngoại. A: Có thể dùng thắp sáng C: Dùng sấy khô, sưởi ấm B: Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng hồng ngoại D: Có tần số nhỏ hơn tần số hồng ngoại. Câu 20: Phaùt bieåu naøo trong caùc phaùt bieåu sau ñaây laø sai? A: Söï toàn taïi cuûa hieäu ñieän theá haõm trong thí nghieäm vôùi teá baøo quang ñieän chöùng toû khi baät ra khoûi beà maët kim loaïi, caùc eâlectron quang ñieän coù moät vaän toác ban ñaàu vo. B: Ñ eå hieän töôïng quang ñieän xaûy ra thì taàn soá cuûa aùnh saùng kích thích nhỏ hơn moät giaù trò giôùi haïn xaùc ñònh. C: Böôùc soùng giôùi haïn cuûa hieän töôïng quang daãn coù theå thuoäc vuøng hoàng ngoaïi. D: Cöôøng ñoä doøng quang ñieän baõo hoøa tæ leä vôùi cöôøng ñoä cuûa chuøm saùng kích thích. Câu 21: Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào mặt hồ nước làm nước hồ nóng lên. Đó là do: A: Hiện tượng phản xạ ánh sáng C: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. B: Hiện tượng hấp thụ ánh sáng. D: Hiện tượng tán sắc ánh sáng. Câu 22: Trong quang phoå Hidro, caùc böôùc soùng l cuûa caùc vaïch quang phoå nhö sau : vaïch thöù nhaát cuûa daõy Laiman: l21 = 0,121586 mm. vaïch Ha cuûa daõy Banme: l32 = 0,656279 mm; Ba vaïch ñaàu tieân cuûa daõy Pasen : l43 = 1,8751mm ; l53 = 1,2818 mm ; l63 = 1,0938 mm. Taàn soá cuûa hai vaïch quang phoå thöù 2 vaø 3 cuûa daõy Lyman coù theå laàn löôït nhaän nhöõng giaù trò đúng naøo sau ñaây? A: 2,925.1019 Hz vaø 3,085.1019 Hz C: 2,925.1015Hz vaø 3,085.1015Hz B: 2,925.1010 Hz vaø 3,085.1010 Hz D: 1,925.1015Hz vaø 2,085.1015Hz. Câu 23: Chọn câu sai khi nói về tia g: A: Không mang điện tích C. Có bản chất như tia X. B: Có khả năng đâm xuyên rất lớn. D. Trong chân không có vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng. Câu 24: Nguyên tử pôlôni 210P0 có tính phóng xạ. Nó phóng ra một hạt a và biến đổi thành nguyên tố Pb. Tình năng lượng toả ra bởi phản ứng hạt nhân này theo đơn vị J và MeV. Cho biết khối lượng các hạt nhân: 210Pb = 209,937303u; 4 2 He = 4,001506u; 206Pb = 205,929442u và 1u = 1,66055.10-27kg = 931 MeV/c2 A: 94,975.10-13J ; 59,36 MeV C: 9,4975.10-13J ; 5,936 MeV B: 949,75.10-13J ; 593,6 MeV D: 9497,5.10-13J ; 5936 MeV Câu 25: Tr×nh bµy ph•¬ng ph¸ p Cacbon 14 trong kh¶o cæ häc. §o ®é phãng x¹ cña 1 t•îng cæ b»ng gç khèi l•îng M lµ 4Bq. §o ®é phãng x¹ cña mÉu gç cïng khèi l•îng M cña 1 c©y võa míi chÆt lµ 5Bq. X c¸ ®Þnh tuæi cña bøc t•îng cæ. Chu k× b¸ n r· cña C14 lµ T = 5600 n¨ m. LÊy ln 2 = 0,693; ln 0,8 = - 0,223 A: t » 1802 n¨ m B. t = 1830 n¨ m C. t = 3819 n¨ m D. 0,8 n¨ m Câu 26: Đại lượng nào sau đây không cho biết dao động điều hoà là nhanh hay chậm? A: Chu kỳ. B. Tần số. C. Tốc độ góc D. Biên độ. Tuyển tập 40 đề thi Đại học môn Vật lý 2010 GV: Bùi Gia Nội ': 0982.602.602 Trang: 141 Câu 27: ChiÕu bøc x¹ cã b•íc sãng l = 0,56mm vµo catèt mét tÕ bµo quang ®iÖn, ªlectr«n tho¸ t ra tõ catèt cã ®éng n¨ ng ban ®Çu thay ®æi tõ 0 ®Õn 5,38 . 10-20J. NÕu dïng bøc x¹ cã b•íc sãng l/ = 0,405mm th× hiÖu ®iÖn thÕ h·m triÖt tiªu dßng quang ®iÖn b»ng bao nhiªu ? Cho h = 6,625.10-34J.s ; c = 3.108m/s ; ½e½ = 1,6.10-19C. A: Uh = -1,185 V B. Uh = - 1,285 V C. Uh = - 2,3 V D. Uh = - 1,9 V Câu 28: §é phãng x¹ cña 3mg Coban lµ 3,41 Ci. Cho NA = 6,023.10 23 h¹t/mol; ln2 = 0,693; 1 n¨ m = 365 ngµy. Chu kú b¸ n r· T cña Coban lµ: A: 15,6 n¨ m B. 32 n¨ m C. 5,245 n¨ m D. 8,4 n¨ m. Câu 29: Chọn câu sai. A: Bên trong bóng thuỷ tinh của tế bào quang điện là chân không. B: Dòng quang điện chạy từ anod sang catod. C: Catod của tế bào quang điện thường đựơc phủ bằng một lớp kẽm hoặc kim loại kiềm. D: Điện trường hướng từ catod đến anod bên trong tế bào quang điện. Câu 30: Duøng aùnh saùng coù taàn soá f chieáu vaøo catoât cuûa teá baøo quang ñieän thì coù hieän töôïng quang ñieän xaûy ra. Ñeà cöôøng ñoä doøng quang ñieän baõo hoaø taêng, ta ñuøng caùch naøo trong nhöõng caùch sau? (I) Taêng cöôøng ñoä saùng. (II) Söû duïng aùnh saùng coù taàn soá f’ f. A: Chæ coù caùch (I). C: Coù theå duøng caùch (I) hay (II). B: Coù theå duøng caùch (I) hay (III). D: Chæ coù caùch (III). Câu 31: Chiếu một bức xạ có bước sóng l = 0,18mm vào bản âm cực của một tế bào quang điện.. Kim loại dùng làm âm cực có giới hạn quang điện lo = 0,3mm. Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron: A: 0,0985.105m/s B: 0,985.105m/s C: 9,85.105m/s D: 98,5.105m/s Câu 32: Biết trong 10s, số electron đến được anod của tế bào quang điện là 3.1016 và hiệu suất lượng tử là 40%. Tìm số photon đập vào catod trong 1 phút. A: 45.1016 photon/s B. 4,5.1016 photon/s C: 45.106 photon/s D. 4,5.106 photon/s Câu 33: Trong moät oáng Rônghen, soá electron ñaäp vaøo ñoá catot trong moãi giaây laø n = 5.1015 haït, vaän toác moãi haït laø 8.107 m/s. Cöôøng ñoä doøng ñieän qua oáng vaø hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa oáng coù theå nhaän nhöõng giaù trò Ñ UÙNG naøo sau ñaây? Xem ñoäng naêng cuûa e khi böùt khoûi catot laø raát nhoû. A: I = 0,8A ; U = 18,2.103V C: I = 0,16A ; U = 18,2.103V B: I = 0,8A ; U = 18,2.105V D: I = 0,26A ; U = 1,82.103V. Câu 34: Nguyeân töû hiñroâ nhaän naêng löôïng kích thích, eâlectron chuyeån leân quyõ ñaïo N, khi eâlectron chuyeån veà quyõ ñaïo beân trong seõ phaùt ra: A: Moät böùc xaï coù böôùc soùng l thuoäc daõy Banme C: Hai böùc xaï coù böôùc soùng l thuoäc daõy Banme. B: Ba böùc xaï coâ böôùc soùng l thuoäc daõy Banme. D: Khoâng coù böùc xaï coù böôùc soùng l thuoäc daõy Banme Câu 35: Tia naøo sau ñaây khoâng phaûi laø tia phoùng xaï? A: Tia b-. B: Tia b+ C: Tia X. D: Tia a Câu 36: Tia phoùng xaï g coù cuøng baûn chaát vôùi: A: Tia Rônghen. C: Tia hoàng ngoaïi, tia töû ngoaïi. B: Caùc tia ñôn saéc coù maøu töø ñoû ñeán tím. D: Taát caû caùc tia neâu ôû treân. Câu 37: Trongmạch dao động LC, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0, khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng 1/4 giá trị cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là: A: 0 U 5 2 B. 0 U 10 2 C. 0 U 12 4 D. 0 U 15 4 Câu 38: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có tụ C thay đổi được: UR = 60V, UL = 120V, UC = 60V.Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dung hai đầu C là U’C = 40V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng: A: 13,3V B. 53,1V C. 80V D. 90V Câu 39: Maïch dao ñoäng LC coù ñieän trôû thuaàn R, coâng suaát hao phí treân maïch tính baèng bieåu thöùc: A: CRU2/L B. CRU/L C. CRL/U2 D. CLU2/R Câu 40: Moät ñoaïn maïch RLC noái tieáp. Bieát: L R CU = 2U = 2U . Keát luaän naøo sau ñaây veà ñoä leäch pha giöõ doøng ñieän vaø ñieän aùp hai ñaàu maïch laø ñuùng? A: Ñ ieän aùp sôùm pha hôn doøng ñieän goùc p/4. C. Ñ ieän aùp sôùm pha hôn doøng ñieän goùc p/3 B: Ñ ieän aùp treã pha hôn doøng ñieän goùc p/3 D. Ñ ieän aùp treã pha hôn doøng ñieän goùc p/4 Câu 41: Moät ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu goàm ñieän trôû thuaàn R, cuoän daây thuaàn caûm L vaø tuï ñieän coù ñieän dung C maéc noái tieáp, trong ñoù R,L vaø C coù giaù trò khoâng ñoåi. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch treân ñieän aùp u = U0coswt, vôùi w coù giaù trò thay ñoåi coøn U0 khoâng ñoåi. Khi w = w1 = 200prad/s hoaëc w = w2 = 50prad/s thì doøng ñieän qua maïch coù giaù trò hieäu duïng baèng nhau. Ñeå cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng qua maïch ñaït cöïc ñaïi thì taàn soá w baèng: A: 125prad/s B. 250prad/s C. 40prad/s D. 100prad/s Tuyển tập 40 đề thi Đại học môn Vật lý 2010 GV: Bùi Gia Nội ': 0982.602.602 Trang: 142 Câu 42: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u = 250 2cos100πt(V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và i lệch pha so với u góc 600. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là: A: 200W B. 300W C. 200 2 W D. 300 3 W Câu 43: Người ta truyền tải điện năng từ A đến B. Ở A dùng maý tăng thế và ở B dùng máy hạ thế, dây dẫn từ A đến B có điện trở 40W. Cường độ dòng điện trên dây là 50A. Công suất hao phí trên dây bằng 5% công suất tiêu thụ ở B và điện áp ở cuộn thứ cấp của máy hạ thế là 200V. Biết dòng điện và điện áp luôn cùng pha và bỏ qua hao phí của máy biến thế. Tỉ số số vòng dây của máy hạ thế là: A: 0,01 B. 0,004 C. 0,005 D. 0,5 Câu 44: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nếu sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 400nm đến 750nm. Tại vị trí của vân sáng bậc 3 của ánh sáng tím bước sóng 400nm còn có vân sáng của ánh sáng đơn sắc có bước sóng: A: 600nm B. 500nm C. 650nm D. 700nm. Câu 45: Trong maïch dao ñoäng LC, goïi q0 laø ñieän tích cöïc ñaïi treân tuï, I0 laø cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi. Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch laø: A: 2pq0/I0 B. 0 0 I 2πq C. 2pI0/q0 D. 1 LC 2π Câu 46: Maïch ñieän xoay chieàu RLC maéc noái tieáp ñang coù tính caûm khaùng, khi taêng taàn soá cuûa doøng ñieän xoay chieàu leân thì heä soá coâng suaát cuûa maïch: A: Khoâng thay ñoåi B. Giaûm C. Taêng D. Baèng 1 Câu 47: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C biến đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có tần số 50Hz. Ban đầu độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và i là 600 thì công suất tiêu thụ trong mạch là 50W. Thay đổi C để điện áp hai đầu mạch cùng pha với i thì mạch tiêu thụ công suất: A: 100W B. 200W C. 50W D. 120W Câu 48: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C = 10-4/pF nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều 100V-50Hz. Thay đổi giá trị biến trở thì công suất đạt giá trị cực đại bằng 50W. Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị: A: p(H) B. 1/p(H ) C. 2/p(H) D. 1,5/p(H) Câu 49: Trong thí nghieäm giao thoa aùnh saùng baèng hai khe heïp, taïi ñieåm M treân maøn coù vaân saùng baäc 5. Dòch chuyeån maøn moät ñoaïn 20cm thì taïi ñieåm M coù vaân toái thöù 5. Khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn tröôùc khi dòch chuyeån laø: A: 1,5m B. 2m C. 1,8m D. 2,2m. Câu 50: Sắp xếp các hành tinh (Trái đất, Mộc tinh, Kim tinh, Thiên vương tinh) theo thứ tự kể từ mặt trời ra xa: A: Trái đất, Mộc tinh, Thiên vương tinh, Kim tinh. C: Trái đất, Mộc tinh, Kim tinh, Thiên vương tinh. B: Kim tinh, Trái đất, Mộc tinh, Thiên vương tinh. D: Kim tinh, Thiên vương tinh, Trái đất, Mộc tinh. ĐỀ THI SỐ 40. Câu 1: Cho một mạch dao động LC có điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Tại thời điểm khi cường độ dòng điện trong mạch là i, điện áp giữa hai bản tụ là u thì: A: 2 2 20U = u + LCi B. 2 2 2 0 1 U = u + i LC C. 2 2 20 L U = u + i C D. 2 2 20 C U = u + i L Câu 2: Một con lắc lò xo đặt thẳng đứng độ cứng k = 100N/m treo một vật có khối lượng 400g . Trong lúc dao động điều hòa qua vị trí cân bằng thì trong một chu kì thời gian lò xo bị nén là 0,1s . Tính biên độ của dao động: A: 4 cm B. 7cm C. 6cm D. 8cm. Câu 3: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình 1 1 π x = A cos(ωt - ) 6 và 2 2x = A cos(ωt - π) cm. Dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos(wt + j) cm. Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị: A: 9 3 cm B. 7cm C. 5 3 cm D. 6 3 cm. Câu 4: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng: A: 60dB B. 70dB C. 50dB D. 80dB. Câu 5: Trong quá trình dao động, chiều dài của con lắc lò xo treo thẳng đứng biến thiên từ 30cm đến 50cm. Khi lò xo có chiều dài 40cm thì: A: Pha dao động của vật bằng 0 C: Tốc độ của vật cực đại B: Gia tốc của vật cực đại D: Lực hồi phục tác dụng vào vật bằng với lực đàn hồi. Tuyển tập 40 đề thi Đại học môn Vật lý 2010 GV: Bùi Gia Nội ': 0982.602.602 Trang: 143 Câu 6: Một vật dao động điều hòa, gọi t0 là khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng của vật đạt giá trị lớn nhất. Khi đó chu kì dao động T của vật là: A: t0 B. 2t0 C. t0/2 D. 4t0 Câu 7: Sóng truyền trên dây với chu kì T, biên độ không đổi. Tại điểm M cách nguồn 17l/6 ở thời điểm t = 1,5T có li độ u = -2cm. Biên độ sóng bằng: A: 3cm B. 5cm C. 4cm D. 2cm. Câu 8: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo nhẹ. Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống một đoạn 3cm rồi thả ra cho vật dao động. Trong thời gian 20s con lắc thực hiện được 50 dao động, cho g = p2m/s2. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là: A: 5 B. 7 C. 3 D. 6. Câu 9: Con lắc lò xo dao động với phương trình x = Acos(2pt - p/2) cm. Trong khoảng thời gian 10/24s đầu tiên kể từ thời điểm ban đầu con lắc đi được quảng đường 6cm. Biên độ dao động là: A: 6cm B. 2cm C. 5cm D. 4cm. Câu 10: Sóng cơ truyền trên sơi dây với biên độ không đổi, tốc độ sóng là 2m/s, tần số 10Hz. Tại thời điểm t, điểm M trên dây có li độ 2cm thì điểm N trên dây cách M một đoạn 30cm có li độ: A: 1cm B. -2cm C. 0 D. -1cm Câu 11: Treo vật khối lượng 250g vào lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m. Kéo vật xuống thẳng đứng đến khi lò xo dãn 7,5cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc toạ độ là vị trí cân bằng, trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc thời gian lúc thả vật, g = 10m/s2. Thời gian từ lúc thả vật đến khi vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất là: A: p/20s B. p/10s C. p/30s D. p/15s Câu 12: Một sóng cơ có biên độ A , bước sóng l, tốc độ truyền sóng là V, tốc độ dao động cực đại là vmax. Kết luận nào sau đây là đúng? A: V = 2vmax nếu A = 2pl C. V = vmax nếu A = 2pl B: V = vmax nếu λA = 2π D. V = vmax nếu 3Aλ = 2π Câu 13: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, biên độ dao động có độ lớn gấp 2 lần độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. Tỉ số giữa thời gian lò xo bị nén và bị dãn trong một chu kì là: A: 2 B. 1/2 C. 3 D. 1/3. Câu 14: Dao động cưỡng bức có: A: Biên độ chỉ phụ thuộc biên độ của ngoại lực. C: Tần số bằng tần số của ngoại lực biến đổi điều hòa. B: Biên độ chỉ phụ thuộc tần số của ngoại lực. D: Biên độ không phụ thuộc ngoại lực. Câu 15: Các hành tinh trong hệ Mặt trời được chia thành hai nhóm là: A: Nhóm Trái đất và nhóm Mộc tinh. C. Nhóm Thổ tinh và nhóm Mộc tinh. B: Nhóm Trái đất và nhóm Hỏa tinh. D. Nhóm Kim tinh đất và nhóm Thủy tinh. Câu 16: Ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu goàm cuoän daây maéc noái tieáp vôùi tuï ñieän. Ñoä leäch pha giöõa ñòeân aùp hai ñaâu cuoän daây so vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän laø trong maïch laø p/3. Ñ ieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu tuï ñieän baèng 3 laàn ñieän aùp hai hieäu duïng hai ñaàu cuoän daây. Ñoä leäch pha cuûa ñieän aùp giöõa hai ñaàu cuoän daây so vôùi ñieän aùp giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch treân laø: A: p/2 B. 0 C. p/4 D. 2p/3 Câu 17: Cho mạch điện RLC, trong đó R là biến trở, L là cuộn dây thuần cảm ,C không đổi. Điều chỉnh biến trở để công suất toả nhiệt trên mạch cực đại thì hệ số công suất lúc này bằng: A: 1 B. 0,5 C. 0,856 D. 0,701 Câu 18: Một trạm phát điện xoay chiều có công suất không đổi, truyền điện đi xa với điện áp hai đầu dây tại nơi truyền đi là 200kV thì tổn hao điện năng là 30%. Nếu tăng điện áp truyền tải lên 500kV thì tổn hao điện năng là: A: 12% B. 75% C. 24% D. 4,8% Câu 19: Cho mạch dao động LC. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng của tụ điện bằng năng lượng của cuộn cảm là: A: ∆t = 0,5π LC B. ∆t = 0,5π LC C. ∆t = π LC D. ∆t = 0, 25π LC Câu 20: Một mạch chọn sóng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi điện dung của tụ là 20µF thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 40m. Nếu muốn thu được sóng điện từ có bước sóng 60m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ thế nào? A: Giảm đi 5µF. B. Tăng thêm 15µF C. Giảm đi 20µF D. Tăng thêm 25µF Câu 21: Vật dao động điều hoà với tần số 2,5Hz. Khi vật có li độ 1,2cm thì động năng của nó chiếm 96% cơ năng toàn phần của dao động. Tốc độ trung bình của vật dao động trong một chu kì là: A: 30cm/s B. 60cm/s C. 20cm/s D. 12cm/s Câu 22: Con lắc lò xo nằm ngang dao động với phương trình x = 4cos(2pt - p/2) (cm,s). Sau khi đi được quảng đường 7cm kể từ thời điểm ban đầu thì vật có li độ: A: -2cm B. -1cm C. 3cm D. 1cm Tuyển tập 40 đề thi Đại học môn Vật lý 2010 GV: Bùi Gia Nội ': 0982.602.602 Trang: 144 Câu 23: Một lò xo nhẹ có chiều dài 50cm, khi treo vật vào lò xo dãn ra 10cm, kích thích cho vật dao động điều hoà với biên độ 2cm. Khi tỉ số giữa lực đàn hồi cực đại và lực kéo về bằng 12 thì lò xo có chiều dài: A: 60cm B. 58cm C. 61cm D. 62cm. Câu 24: Nôtrinoâ laø: A: Haït sô caáp mang ñieän tích döông. C: Haït nhaân khoâng mang ñieän. B: Haït xuaát hieän trong phaân raõ phoùng xaï a. D: Haït xuaát hieän trong phaân raõ phoùng xaï a. Câu 25: Electron trong nguyªn tö Hi®r« chuyÓn tõ quÜ ®¹o cã n¨ ng l•îng EM = - 1,5eV xuèng quü ®¹o cã n¨ ng l•îng EL = -3,4eV. T×m b•íc sãng cña v¹ch quang phæ ph¸ t ra ? §ã lµ v¹ch nµo trong d·y quang phæ cña Hi®r«. A: V¹ch thø nhÊt trong d·y Banme, l = 0,654 mm. C: V¹ch thø hai trong d·y Banme, l = 0,654 mm. B: V¹ch thø nhÊt trong d·y Banme, l = 0,643 mm. D: V¹ch thø ba trong d·y Banme, l = 0,458 mm. Câu 26: ChiÕu bøc x¹ cã b•íc sãng l = 0,56mm vµo catèt mét tÕ bµo quang ®iÖn, ªlectr«n tho¸ t ra tõ catèt cã ®éng n¨ ng ban ®Çu thay ®æi tõ 0 ®Õn 5,38.10-20J. NÕu dïng bøc x¹ cã b•íc sãng l’ = 0,405mm th× hiÖu ®iÖn thÕ h·m triÖt tiªu dßng quang ®iÖn b»ng bao nhiªu ? Cho h = 6,625.10-34J.s ; c = 3.108m/s ; ½e½ = 1,6.10-19C. A: Uh = -1, 185 V B. Uh = - 1,285 V C. Uh = - 2,3 V D. Uh = - 1,9 V. Câu 27: Chiêú chùm ánh sáng vào catốt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện. Nếu giảm bước sóng ánh sáng, đồng thời tăng cường độ chùm ánh sáng kích thích thì: A: Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện giảm, IBH giảm B: Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện giảm, IBH tăng C: Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng, IBH tăng D: Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng, IBH giảm Câu 28: Cho laêng kính coù goùc chieát quang A ñaët trong khoâng khí. Chieáu chuøm tia saùng ñôn saéc maøu luïc theo phöông vuoâng goùc maët beân thöù nhaát thì tia loù ra khoûi laêng kính naèm saùt maët beân thöù hai. Neáu chieáu tia saùng goàm 3 aùnh saùng ñôn saéc: cam, chaøm, tím vaøo laêng kính theo phöông nhö treân thì caùc tia loù ra khoûi laêng kính ôû maët beân thöù hai: A: Chæ coù tia cam C. Goàm hai tia chaøm vaø tím B: Chæ coù maøu tím D. Goàm cam vaø tím. Câu 29: Trong phản ứng hạt nhân : hai hạt nhân X1 và X2 tạo thành hạt nhân Y và một proton. Nếu năng lượng liên kết của các hạt nhân X1, X2 và Y lần lượt là 2MeV, 1,5MeV và 4MeV thì năng lượng phản ứng toả ra là: A: 0,5MeV B. 1MeV C. 2MeV D. 2,5MeV. Câu 30: Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 2h và 4h. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian 8 h thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B còn lại là: A: 1/4 B. 1/2 C. 1/3 D. 2/3. Câu 31: Một đèn phát sáng với công suất 1,5W, bức xạ phát ra có bước sóng 400nm, chiếu vào catot của tế bào quang điện với hiệu suất lượng tử 100%. Cường độ dòng quang điện bão hoà là: A: 2,18A B. 0,48A C. 4,81A D. 0,72A. Câu 32: Một hạt nhân có số khối A , đang đứng yên, phát ra hạt a với tốc độ v. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng. Tốc độ giật lùi của hạt nhân con là: A: 2 4 v A - B. 4 4 v A + C. 4 v A - D. 4 4 v A - Câu 33: Khi chiếu ánh sáng có bước sóng l vào bề mặt một kim loại thì hiệu điện thế hãm là -4,8V. Nếu chiếu vào kim loại đó ánh sáng có bước sóng dài gấp đôi thì hiệu điện thế hãm là -1,6V. Giới hạn quang điện của kim loại đó là: A: 4l B. 3l C. 6l D. 8l Câu 34: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khi dùng ánh sáng có bước sóng 600nm thì trên màn người ta đếm được 12 vân sáng. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là: A: 10 B. 20 C. 24 D. 18. Câu 35: Một bóng đèn có công suất 1W, trong mỗi giây phát ra 2,5.1019 photon. Bức xạ do đèn phát ra là: A: Hồng ngoại B. Tử ngoại C. Màu tím D. Màu đỏ. Câu 36: Neáu duøng aùnh saùng kích thích maøu luïc thì aùnh saùng huyønh quang phaùt ra có theå laø: A: Tím B. Chàm C. Vaøng D. Lam. Câu 37: Quá trình phân rã của một chất phóng xạ: A: Phụ thuộc vào nhiệt độ cao hay thấp C: Phụ thuộc vào chất đó ở dạng đơn chất hay hợp chất B: Xảy ra như nhau trong mọi điều kiện D: Phụ thuộc vào chất đó ở trạng thái nào (rắn, lỏng, khí) Câu 38: Hạt nhân 21084 Po phóng xạ a với chu kì bán rã 138 ngày . Số hạt a phát ra từ 21g Po sau thời gian 46 ngày là: A: 1,24.1022 B. 4,4.1022 C. 4,21.1022 D. 5,2.1022 Câu 39: Trong thí nghieäm giao thoa aùnh saùng, khoaûng caùch giöõa hai khe saùng laø 1mm, khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn laø 1m. Nguoàn phaùt ñoàng thôøi hai böùc xaï coù böôùc soùng 640nm vaø 480nm. Giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng? A: 5 B. 3 C. 6 D. 4 Tuyển tập 40 đề thi Đại học môn Vật lý 2010 GV: Bùi Gia Nội ': 0982.602.602 Trang: 145 Câu 40: Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng l1 chiếu vào catot của một tế bào quang điện. Khi đặt hiệu điện thế hãm Uh1 thì triệt tiêu dòng quang điện. Khi dùng ánh sáng có bước sóng l2 thì dòng quang điện bị triệt tiêu với hiệu điện thế hãm Uh2 = 0,25Uh1. Khi đó vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là: A: v0max1 = 4v0max2 B. v0max1 = 2v0max2 C. v0max1 = 2,5.v0max2 D. v0max1 = 0,5.v0max2 Câu 41: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Cơ năng của con lắc thay đổi thế nào nếu khối lượng của vật nặng tăng gấp đôi nhưng độ cứng của lò xo và biên độ dao động không thay đổi? A: Không đổi B. Tăng 2 lần C. Tăng gấp đôi D. Tăng 4 lần. Câu 42: Bằng thực nghiệm, một sinh viên đo được bán kính quỹ đạo L của nguyên tử Hiđrô là 102.10 m- . Dựa vào các kết quả của tiên đề Bo, có thể suy ra bán kính quỹ đạo N là: A: 25.10-10m B. 4.10-10m C. 8.10-10m D. 16.10-10m Câu 43: Hạt nhân Pôlôni ( 21084 Po ) phóng xạ hạt α và biến thành hạt nhân chì Pb bền với chu kì bán rã là138 ngày đêm. Ban đầu có một mẫu Pôlôni nguyên chất. Hỏi sau bao lâu thì số hạt nhân chì sinh ra lớn gấp 3 lần số hạt nhân Pôlôni còn lại? A: 138 ngày đêm B. 276 ngày đêm C. 69 ngày đêm D. 195 ngày đêm. Câu 44: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của các hạt nhân nguyên tử 56 4 23526 2 92Fe, He, U . Cho khối lượng các hạt nhân: mFe = 55,9349u; mα = 4,0026u; mU = 235,0439u; mn = 1,0087u; pm = 1,0073u . A: 235 4 5692 2 26U, He, Fe B. 235 56 4 92 26 2U, Fe, He C. 56 4 235 26 2 92Fe, He, U D. 4 235 56 2 92 26He, U, Fe Câu 45: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây? A: Tính định hướng cao. B. Tính kết hợp rất cao. C. Cường độ lớn. D. Màu sắc sặc sỡ. Câu 46: Catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện 0,5µm. Lần lượt chiếu vào Catốt hai bức xạ có bước sóng lần lượt là 0,2µm và 0,3µm. Tỉ số động năng ban đầu cực đại của các quang electrôn trong hai trường hợp là: A: 6,25 B. 4/9 C. 22,5 D. 2,25 Câu 47: Ở một nhiệt độ nhất định, một đám hơi có khả năng phát ra 2 ánh sáng đơn sắc ứng với bước sóng 0,383µm và 0,476µm thì nó cũng có khả năng hấp thụ: A: Mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ hơn 0,383µm. B: Hai ánh sáng đơn sắc đó. C: Mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hơn 0,476µm. D: Mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,383µm đến 0,476µm. Câu 48: Khi ánh sáng đơn sắc (nhìn thấy được) khác nhau cùng truyền trong một môi trường trong suốt, tốc độ truyền ánh sáng sẽ: A: Nhỏ nhất đối với ánh sáng màu đỏ C. Bằng nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc B: Lớn nhất đối với ánh sáng màu đỏ D. Lớn nhất đối với bức xạ màu tím. Câu 49: Lực liên kết các nucleon trong hạt nhân nguyên tử có phạm vi tương tác với bán kính bằng: A: Bán kính nguyên tử B. Bán kính hạt nhân C. Bán kính 1 nucleon D. Bán kính quỹ đạo dừng thứ 1. Câu 50: Trong thí nghiệm giao thoa khe Young. Ánh sáng dùng giao thoa là ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng 380nm đến 760nm. Khoảng cách 2 khe sáng hẹp là a = 1mm, khoảng cách 2 khe đến màn là D = 1m, giới hạn bề rộng giao thoa trường là 10mm. Tìm bề rộng quang phổ dài nhất của ánh sáng trắng đó trên màn và cho biết đó là bề rộng của quang phổ bậc mấy? A: 2,28mm, bậc 6 B: 5mm, bậc 13 C: 2,5mm, bậc 7 D: 5mm, bậc 12 Hết! (Chúc các em thành công!)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfTuyen tap 40 de thi dai hoc mon Vat ly 2010 - Bui Gia Noi.pdf
 • doc01._Dai_cuong_ve_dong_dien_xoay_chieu_(ban_in).doc
 • doc02._Dong_dien_xoay_chieu_trong_doan_mach_R,_L,_C_(ban_in).doc
 • pdf25 De thi Tot Nghiep Mon Vat Ly 2009-Bui Gia Noi.pdf
 • docBT chuong 6,7,8,9,10.doc
 • doccau hoi 12 - Quang ly.doc
 • docCong thuc nho nhanh khi lam bai tap trac nghiem.doc
 • pdfChuyendevatlyhatnhan phan 1.pdf
 • pdfChuyendevatlyhatnhan phan 2.pdf
 • docDong luc hoc vat ran.doc
 • pdfHe thong chuyen de LTDH.pdf
 • docOt_Ly12_Daodongco.doc
 • docOt_Ly12_Daodongdientu.doc
 • docOt_Ly12_Dienxoaychieu.doc
 • docOT_Ly12_luongtuanhsang.doc
 • docOt_Ly12_Songco.doc
 • docOT_Ly12_Songdientu.doc
 • docOT_Ly12_Vatlihatnhan.doc