Tự học vẽ mạch bằng eagle

BIÊN SOẠN: THƯ HOÀNG EMAIL: hoang_tran_2009@yahoo.com.vn Nội dung chính: 1. Khái quát chương trình 2. Cài đặt chương trình 3. Khởi động chương trình 4. Vẽ sơ đồ nguyên lý (Schematic) 5. Thiết kế mạch in (Board) 6. Tạo thư viện linh kiện 7. In 8. Bài tập áp dụng

pdf4 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 02/03/2013 | Lượt xem: 3560 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tự học vẽ mạch bằng eagle, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
49 VII/ IN SƠ ĐỒ SCHEMATIC Vào menu File > Print….. Mirror: In dạng ảnh ngược. Rotate: In xoay. Black: In đậm. Scale factor: Tỷ lệ in. Page limit: Giới hạn bản in. OK: Chấp nhận in. Printer: Chọn máy in. Cancel: Huỷ bỏ lệnh in. - Page: Giới hạn lề giấy và vị trí in mạch. 50 - Nếu chọn Center - Center thì mạch sẽ được in ở giữa giấy. - Nếu chọn Top - Center thì mạch sẽ được in ở trên đầu và giữa giấy - Left : Bên trái - Right : Bên phải - Bottom: Phía cuối giấy Trước khi in ta chọn Layer cần in. Sơ đồ in ra là dạng ngược Ví dụ ta muốn in sơ đồ mạch dẫn ta vào mục Display chọn: - 16 ứng với Bottom (mạch dẫn) 51 - 17 ứng với Pasd (Chọn linh kiện) - 20 là đường bao của mạch in 52 Lựa chọn các linh kiện trong thư viện cần có để thiết kế mạch. Linh kiện Thư viện Mã số linh kiện Op Amp Linear 2NUL_1+5 Tụ điện Polcap E2-5 Biến trở pot B25V Điện trở rcl _R-EU R-EU_0309/10 Điêm hàn Solpad SE14 Kẹp nối dây con-ptr500 AK500/3 LED LED LED5MM Nguồn Supply1 +12V*, -12V*, GND* Edit > Add..> Chọn linh kiện cần dùng > OK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCHUONG VII IN.pdf
  • pdfCHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH.pdf
  • pdfCHƯƠNG II,III CÀI ĐẶT VÀ KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH.pdf
  • pdfCHƯƠNG IV VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ.pdf
  • pdfCHƯƠNG V THIẾT KẾ MẠCH IN.pdf
  • pdfCHƯƠNG VI TẠO THƯ VIỆN LINH KIỆN ĐẶC BIỆT.pdf
  • pdfCHƯƠNG VIII HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG 3D.pdf