Đề thi đại học Toán và Vật Lí bám sát chủ trương ra đề của Bộ Giáo dục và đào tạo cùng đáp án chi tiết

55 đề thi đại học toán và vật lí bám sát chủ trương ra đề của Bộ Giáo dục và đào tạo cùng đáp án chi tiếtCâu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Young (a = 0,5mm ; D = 2m).Khoảng cách giữa vân tối thứ 3 ở bên phải vân trung tâm đến vân sáng bậc 5 ở bên trái vân sáng trung tâm là 15mm.Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm làA. λ = 600 nm B. λ = 0,5 µm C. λ = 0,55 .10-3 mm D. λ = 650 nm. Câu 2: Nhà máy điện Phú Mỹ sử dụng các rôto nam châm chỉ có 2 cực nam bắc để tạo ra dòng điện xoay chiều tần số 50Hz.Rôto này quay với tốc độ A. 1500 vòng /phút. B. 3000 vòng /phút. C. 6 vòng /s. D. 10 vòng /s. Câu 3: Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào dưới đây? A. Trạng thái có năng lượng ổn định B. Hình dạng quỹ đạo của các electron C. Mô hình nguyên tử có hạt nhân D. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử Câu 4: Một con lắc dơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1=0,8 s. Một con lắc dơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T2=0,6 s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l1 +l2 là. A. T = 0,7 s B. T = 1 s C. T = 1,4 s D. T = 0,8 s Câu 5: Một vật dao động diều hòa với biên độ A=4 cm và chu kì T=2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A. [IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] B.[IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG] C.[IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] D.[IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG] Câu 6: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa.Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2[IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG] m/s2. Biên độ dao động của viên bi là A. 4 cm B. 16cm. C. 4[IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG]cm. D.10[IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG] cm. Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 2m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 µm đến 0,75 µm. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm là A. 0,45 mm B. 0,55 mm C. 0,50 mm D. 0,35 mm Câu 8: Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 1 µF, ban đầu được điện tích đến hiệu điện thế 100V , sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần . Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điện từ tắt hẳn là bao nhiêu? A. W = 10 mJ .B. W = 10 kJ C. W = 5 mJD. W = 5 k J Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động . B. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên. C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ, còn sóng tới bị triệt tiêu. D. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động. Câu 10: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các phương trình: x1 = -4sin([IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG]t ) và x2=4[IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif[/IMG]cos([IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG]t) cm Phương trình dao động tổng hợp là A. x1 = 8cos([IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG]t + [IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif[/IMG]) cm B. x1 = 8sin([IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG]t - [IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif[/IMG]) cm C. x1 = 8cos([IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG]t - [IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif[/IMG]) cm D. x1 = 8sin([IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG]t + [IMG]file:///C:/Users/whisky/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif[/IMG]) cm Câu 11: Một nguồn âm xem như 1 nguồn điểm , phát âm trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm .Ngưỡng nghe của âm đó là I0 =10-12 W/m2.Tại 1 điểm A ta đo được mức cường độ âm là L = 70dB.Cường độ âm I tại A có giá trị là A.70W/m2 B. 10-7 W/m2 C. 107 W/m2 D. 10-5 W/m2 Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có nhiều màu khi chiếu vuông góc và có có màu trắng khi chiếu xiên. B. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc. C. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc. D. Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc. Câu13: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra. B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm. C. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc màu hồng. D. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường. Câu 14: Trong mạch RLC mắc nối tiếp , độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào A. Hiệu điện thế hiện dụng giữa hai đầu đoạn mạch. B. Cách chọn gốc thời gian. C. Cường độ dòng điện hiện dụng trong mạch. D. Tính chất của mạch điện. Câu 15: Một đoạn mạch điện xoay chiều có dạng như hình vẽ.Biết hiệu điện thế uAE và uEBlệch pha nhau 900.Tìm mối liên hệ giữa R,r,L,.C. A. R = C.r.L B. r =C. R L C. L = C.R.r D. C = L.R.r [IMG]file:///C:/Users/wh

pdf56 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 1586 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi đại học Toán và Vật Lí bám sát chủ trương ra đề của Bộ Giáo dục và đào tạo cùng đáp án chi tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfwww.MATHVN.com 55 de thi thu 2011 TsT.pdf