Đồ án Bước đầu đề xuất các giải pháp xây dựng thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai thành một đô thị xanh

(Bản scan) Bước đầu đề xuất các giải pháp xây dựng thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai thành một đô thị xanh Nghiên cứu chuyên sâu và chi tiết chương trình và nội dung phụ hồi hệ sinh thái tự nhiên TP Biên hòa Nghiên cứu chuyên sâu và chi tiết ác chương trình và nội dung đầu tư công cộng trên quan điểm xanh

pdf107 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 14/12/2018 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Bước đầu đề xuất các giải pháp xây dựng thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai thành một đô thị xanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXT3312.pdf
Tài liệu liên quan