Đồ án Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của một số độc chất kim loại nặng (cd2+, hg2+) lên quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cải xanh trên đất phù sa Tiền Giang

3.1 Vị trí địa lý và vi khí hậu khu vực tiến hành thí nghiệm 3.2 Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.4 Bố trí thí nghiệm 3.5 Đo đạc thông số và xử lý số liệu 3.6 Phương pháp kiểm tra độc ảnh hưởng của độc chất đối với cây trồng

doc6 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 13/12/2018 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của một số độc chất kim loại nặng (cd2+, hg2+) lên quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cải xanh trên đất phù sa Tiền Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 1 MỞ ĐẦU Giới thiệu Mục tiêu của đề tài Tính cấp thiết của đề tài Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Giới hạn của đề tài Phương hướng phát triển của đề tài Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan về đất phù sa 2.2 Tổng quan về kim loại nặng Chương 3 PHƯƠNG PHÁP VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 3.1 Vị trí địa lý và vi khí hậu khu vực tiến hành thí nghiệm 3.2 Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.4 Bố trí thí nghiệm 3.5 Đo đạc thông số và xử lý số liệu 3.6 Phương pháp kiểm tra độc ảnh hưởng của độc chất đối với cây trồng Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kết quả bố trí thí nghiệm thăm dò 4.2 Kết quả nghiên cứu đối với cây Cải xanh Chương 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Những điểm còn tồn tại của công trình nghiên cứu 5.3 Ứng dụng của công trình nghiên cứu 5.4 Kiến nghị PHỤ LỤC Phụ lục A : Ảnh hưởng của KLN đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây Cải xanh Phụ lục B : Ảnh hưởng của KLN đến độ ẩm thân-lá và rễ cây Cải xanh Phụ lục C : Hàm lượng tối đa cho phép của một số KLN sản phẩm rau tươi Phụ lục D : Một số hình ảnh về thí nghiệm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docin 10 Chuong1,2,3,4,5,.doc
  • docin 1 Bia Do an.doc
  • docin 2 Loi cam on.doc
  • docin 3 Muc luc.doc
  • docin 4 Danh muc viet tat-ky hieu.doc
  • docin 5 Danh muc cac bang.doc
  • docin 6 Danh muc cac do thi.doc
  • docin 7 DO AN HOAN CHINH.doc
  • docin 8 Tai Lieu Tham Khao.doc
  • docin 9 Xu ly so lieu.doc
Tài liệu liên quan