Luận án Xây dựng hệ thống auto intelligent web publishing ứng dụng xuất bản tạp chí điện tử

XÂY DỰNG HỆ THỐNG AUTO INTELLIGENT WEB PUBLISHING ỨNG DỤNG XUẤT BẢN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ CHU TẤT BÍCH SAN Trang nhan đề Mục lục Mở đầu Chương_1: Giới thiệu. Chương_2: Phân tích hiện trạng & yêu cầu đặt ra. Chương_3: Thiết kế hệ thống Auto Intelligent Web Publishing. Chương_4: Đặc điểm ngôn ngữ tiếng việt và việc tìm từ khóa tự động. Chương_5: Xây dựng các Module thông minh cho hệ thống Auto Intelligent Web Publishing. Chương_6: Cài đặt hệ thống Auto Intelligent Web Publishing. Chương_7: Đánh giá - Kết luận và hướng phát triển. Tài liệu tham khảo

pdf21 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 831 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Xây dựng hệ thống auto intelligent web publishing ứng dụng xuất bản tạp chí điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5_2.pdf
 • pdf0_2.pdf
 • pdf10_3.pdf
 • pdf1_2.pdf
 • pdf2_2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6_4.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
Tài liệu liên quan