Luận văn Thực trạng lỗi phát âm phụ âm tiếng Đức của sinh viên Việt Nam

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Phạm vi và nội dung của đề tài 2.1. Đối tượng nghiên cứu 2.2. Nội dung của luận văn 2.3. Giới hạn của đề tài 3. Phương pháp nghiên cứu 4. Những đóng góp của luận văn 5. Bố cục của luận văn CHƯƠNG 1: Những khái niệm liên quan 1. Các tiêu chí phân loại và miêu tả phụ âm 2. Cấu trúc âm tiết và hệ thống phụ âm tiếng Đức. 2.1. Cấu trúc âm tiết tiếng Đức. 2.2. Hệ thống phụ âm tiếng Đức 2.3. Miêu tả các nét khu việt của phụ âm tiếng Đức. 2.3.1. Các phụ âm tắc. 2.3.2. Các phụ âm xát 2.3.3. Các âm mũi 2.3.4. Các bán âm 2.4. Mối tương quan giữa âm và chữ ở các phụ âm 3. Âm tiết và hệ thống phụ âm tiếng Việt 3.1. Âm tiết tiếng Việt 3.2. Hệ thống phụ âm tiếng Việt 3.2.1. Hệ thống phụ âm đầu 3.2.2. Hệ thống phụ âm cuối 2 3.2.3. Mối quan hệ giữa âm và chữ của hệ thống phụ âm tiếng Việt 4. Những nét tương đồng và dị biệt của hệ thống phụ âm tiếng Đức và tiếng Việt. 4.1. Sự tương đồng và khác biệt của cấu trúc âm tiết 4.2. Sự tương đồng và khác biệt giữa hai hệ thống phụ âm. 4.2.1. Các phụ âm đơn. 4.2.2. Tổ chức các phụ âm. 5. Khái niệm giao thoa và lỗi phát âm 5.1. Khái niệm giao thoa 5 5.2. Khái niệm lỗi và phân tích lõi 5 CHƯƠNG 2: Các dạng lỗi điển hình về phát âm phụ âm tiếng Đức 1. Phương pháp xác định lỗi phát âm phụ âm tiếng Đức 1.1. Xây dựng bảng từ khảo sát lỗi 1.1.1. Nguyên tắc xây dùng bảng từ khảo sát lỗi 1.1.2. Bảng từ khảo sát lỗi 1.2. Chọn đối tượng để khảo sát lỗi phát âm 1.3. Các bước thu thập tư liệu 1.4. Phân loại và đánh giá các dạng lỗi 1.4.1. Quan niệm về lỗi phát âm 1.4.2. Cách xác định lỗi cụ thể 1.4.3. Phân loại, thống kê và miêu tả các dạng lỗi phát âm phụ tiếng Đức. 2. Kết quả phân tích các lỗi phát âm phụ âm tiếng Đức 2.1. Các phụ âm đơn 2.1.1. Phụ âm đơn đứng trước nguyên âm 2.1.2. Phụ âm đơn đứng giữa nguyên âm. 2.1.3. Phụ âm đứng sau nguyên âm 2.2. Các cụm phụ âm 2.2.1. Cum phụ âm đứng trước nguyên âm 2.2.2. Cum phụ âm đứng sau nguyên âm CHƯƠNG 3: Bước đầu giải thích nguyên nhân gây lỗi và một số biện pháp khác phục hồi lỗi phát âm 1. Các nguyên nhân gây lỗi 1.1. Giao thoa ngôn ngữ 1.2. Giáo trình tiếng Đức. 1.3. Phương pháp dạy ngoại ngữ. 1.4. Môi trường học 1.5. Ý thức về việc rèn luyện phát âm 1.6. Đặc điểm tâm lý người Việt khi học ngoại ngữ 2. Giài pháp đề nghị đối với việc khắc phục các lỗi phát âm phụ âm tiếng Đức 2.1. Truyền đạt kiến thức ngữ âm cơ bản đồng thời với việc luyện tập phát âm 2.2. Bài tập luyện phát âm phụ âm tiếng Đức 2.3. Tạo một môi trường học ngoại ngữ thuận lợi 2.4. Thái độ đối với lỗi phát âm 2.5. Sử dụng phương pháp dạy học mới KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 2 PHỤ LỤC 2

doc170 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1362 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Thực trạng lỗi phát âm phụ âm tiếng Đức của sinh viên Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uẩn phát âm so với Từ điển phát âm Đức đã nêu. Các lỗi của từng sinh viên đều được thống kê và miêu tả theo từng thể loại nhằm xác định: kiểu loại lỗi phát âm nào có tỉ lệ lớn nhất để từ đó tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục. 3. Đối với các phụ âm đứng trước nguyên âm, kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ lỗi cao nhất (trung bình 40% mắc lỗi) rơi vào 4 phụ âm: [S, Z, C, j]. Các phụ âm này vốn không tồn tại trong hệ thống âm vị của tiếng Việt. Do vậy, các sinh viên thường chuyển chúng thành các phụ âm có cấu âm tương tự trong tiếng Việt là [s, z, c, z]. Các phụ âm tắc bật hơi của tiếng Đức [p’, t’, k’] thường được sinh viên chuyển thành các phụ âm không bật hơi tương ứng [p. t, k]. Các phụ âm đơn tiếng Đức đứng sau nguyên âm thường bị phát âm sai là các phụ âm có chữ viết là b, d, g nhưng phảI phát âm là [p, t, k] vì chúng bị vô thanh hóa khi đứng cuối âm tiết. Chữ viết là nguyên nhân gây ra lỗi. Các phụ âm [S, C, X, f] ở vị trí cuối âm tiết có tỉ lệ mắc lỗi cao (trung bình là 50%). 4. Là tổ hợp phụ âm đứng trước nguyên âm, các kiểu kết hợp sau chiếm tỉ lệ lỗi cao nhất (trung bình 50%, cao nhất 70%): Kiểu 3: [∫] + [l, v, m, n, t, p]; Kiểu 5: [ts, t∫, dZ, ks, kv]; Kiểu 6: [∫] + [pl, tr ]. Nguyên nhân gây lỗi chính là kết cấu cụm phụ âm vốn khác lạ với cấu trúc âm tiết Việt. Sinh viên Việt Nam có khả năng phát âm phát âm được tổ hợp 2 phụ âm đứng trước nguyên âm. Nhưng trong tổ hợp đó có một phụ âm “lạ” như [S, Z, C] thì chúng thường được thay thế bằng [s, z, c]. Trường hợp tổ hợp gồm 3 phụ âm thì phụ âm đầu tiên được âm tiết hóa là [s«], ví dụ; Strasse [Stras«] đọc thành [s«tras«]. 5. Các tổ hợp phụ âm gồm 2, 3 hay 4 phụ âm đứng sau nguyên âm gây ra nhiều lỗi phát âm cho sinh viên. + Tổ hợp 2 phụ âm có các kiểu sau gây ra nhiều lỗi (trung bình 50%): Kiểu 9: [t, b, n, r, l] + [∫] Kiểu 11: [l] + [p, t, k, f, m, n, ch, s] Kiểu 12: [r] + [p, t, g, m, f, C, n ]. Hình thức mắc lỗi chủ yếu vẫn là dùng một phụ âm tiếng Viết có cách phát âm gần giống với âm “xa lạ” của tiếng Đức để thay thế. Một lỗi khá phổ biến là không phát âm một phụ âm (nuốt âm), ví dụ: tổ hợp 2 phụ âm cuối âm tiết có phụ âm [r] thì âm này bị nuốt (Kiểu 12 Kiểu 12: [r] + [p, t, g, m, f, C, ∫, n ]). + Tổ hợp 3 phụ âm sau nguyên âm với phụ âm đầu đi liền với nguyên âm là các phụ âm [p, l, r] thì có tỉ lệ lỗi cao. Hình thức mắc lỗi tiêu biểu là các phụ âm [p, r, l] không được phát âm (nuốt âm) và phụ âm cuối bị âm tiết hóa. + Tổ hợp 4 phụ âm sau nguyên âm có một mô hình chung về lỗi phát âm như sau: - Nếu các phụ âm liền với nguyên âm của âm tiết là [m, n, N] thì chúng sẽ kết hợp với nguyên âm thành âm tiết; nếu các phụ âm liền với nguyên âm của âm tiết là các âm [r, l] các âm này thì không được phát âm (nuốt âm) bởi cấu trúc âm tiết tiếng Việt không có mô hình này. Đó chính là nguyên nhân gây ra lỗi (lỗi nuốt âm). - Tổ hợp 3 phụ âm còn lại sẽ có một phụ âm bị âm tiết hoá. Thông thường phụ âm cuối là [t] chuyển thành một âm tiết là [t«]. Cũng có khi phụ âm đầu của tổ hợp này bị âm tiết hoá kiểu như: [b«st, [f«st]. Tuy nhiên, qui tắc thông thường là phụ âm cuối có độ vang yếu nhất sẽ bị âm tiết hoá. 6. Có nhiều nguyên nhân gây ra lỗi phát âm nhưng ®iển hình nhất của nguyên nhân khách quan gây ra lỗi là sự khác biệt về mặt loại hình giữa hai ngôn ngữ Việt và Đức (đơn lập và biến hình). Sự khác biệt có tính cấu trúc bên trong này tất yếu tạo nên sự giao thoa tiêu cực và là nguyên nhân chính gây ra lỗi. Điển hình của nguyên nhân chủ quan là tâm e dè, ngại giao tiếp của sinh viên theo những cung bậc rất khác nhau. Điều này gián tiếp gây ra lỗi phát âm. Tuy nhiên, bản thân sự e dè, hướng nội cũng lại là đặc điểm tâm lí mang tính dân tộc. 7. Để khắc phục lỗi phát âm, yêu cầu đầu tiên là giáo viên phải có kiến thức đầy đủ và chắc chắn về ngữ âm đại cương (kiến thức tối thiểu về hệ thống phiên âm quốc tế IPA). Sau đó là các kiến thức về hệ thống ngữ âm tiếng Đức và tiếng Việt. Những tri thức này cho phép họ phân tích được các tiêu chí phân loại hệ thống nguyên âm, hệ thống phụ âm của mỗi ngôn ngữ. Từ đó họ có thể chỉ ra cho học sinh sự giống nhau và khác nhau giữa tiếng Đức và tiếng Việt cũng như những cái chung và những cái đặc thù của cả hai ngôn ngữ. Giáo viên phải tự hoàn thiện việc luyện phát âm để làm “chuẩn” phát âm cho sinh viên nghe và biết sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả của thiết bị băng tiếng, băng hình ngoại ngữ trong giai đoạn đầu học tiếng Đức (thực hiện trong các tình huống cụ thể của bài học). Cùng với việc tăng cường môi trường giao tiếp cho sinh viên theo phương pháp giao tiếp mới, các bài luyện ngữ âm theo hình thức lặp lại đều đặn mang tính truyền thống tỏ ra có nhiều hiệu quả. Từ kết quả thu được về lỗi phát âm của sinh viên, từ những phân tích nguyên nhân bên trong và bên ngoài gây ra lỗi phát âm cũng như những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình giảng dạy tại Trường ĐHDL Phương Đông, bước đầu chúng tôi đã đưa ra một số biện pháp thiết thực nhất đã nêu trên nhằm giúp người học phát âm đúng và hay tiếng Đức, trước hết là các phụ âm đơn và các tổ hợp phụ âm trong tiếng Đức vốn được xem là rào cản đầu tiên của người học tiếng Đức. TÀI LIỆU THAM KHẢO A. Tiếng Việt CAO XUÂN HẠO [1962]: Về cách phân tích âm vị học một số vận mẫu có nguyên âm ngắn trong tiếng Việt, Thông cáo khoa học, Đại Học Tổng Hợp Hà Nội. CAO XUÂN HẠO [1962]: Thêm mấy giải pháp âm vị học cho các vận mẫu có nguyên âm ngắn, Thông cáo khoa học, Đại Học Tổng Hợp Hà Nội. DƯƠNG THỊ NGỌC THUỶ [2004]: Lỗi phỏt õm trọng õm từ tiếng Anh của học sinh Việt Nam. Luận văn thạc sĩ Ngụn ngữ học, Trường ĐH KHXH & NV, ĐH Quốc gia Hà Nội. DIỆP QUANG BAN, HOÀNG VĂN THUNG (2002), Ngữ pháp tiếng Việt (Tập 1), Nxb Giáo dục, Sơn La DIỆP QUANG BAN, (2003), Ngữ pháp tiếng Việt (Tập 2), Nxb Giáo dục, Hà Nội. DIỆP QUANG BAN, (2005), Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Thừa Thiên Huế. ĐÀO THANH LAN (2002), Phân tích câu đơn tiếng Việt theo cấu trúc đề - thuyết, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội. ĐINH VĂN ĐỨC (2001), Ngữ pháp tiếng Việt - Từ loại, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội. ĐỖ HỮU CHÂU, BÙI MINH TOÁN (2002), Đại cương ngôn ngữ học (tập 1), Nxb Giáo dục, Hà Nội. ĐINH LÊ THƯ – NGUYỄN VĂN HUỆ [1998]: Cơ cấu ngữ âm tiếng Việt, NXB Giáo dục Hà Nội. ĐOÀN THỊ KIM DUNG [2005]: Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của phụ âm đầu tới Formant của ba nguyên âm { i, a, u }, Khoá luận tốt nghiệp. ĐOÀN THIỆN THUẬT [1980]: Ngữ õm tiếng Việt (in lần thứ 2). NXB Đại học và Trung học chuyờn nghiệp Hà Nội. HỮU QUỲNH – VƯƠNG LỘC [1980]: Khái quát về lịch sử tiếng Việt và Ngữ âm tiếng Việt hiện đại, NXB Giáo dục. HOÀNG TRỌNG PHIẾN (1980), Ngữ pháp tiếng Việt - Câu, Đại học THCN Hà Nội. Lấ QUANG THIấM, [1989]: Đối chiếu cỏc ngụn ngữ. Hà Nụi. LÝ TOÀN THẮNG, 1971, bàn về những cơ sở của việc dùng dấu câu trong tiếng Việt, tạp chí Ngôn ngữ, số 3/1971, tr 22-23. NGUYỄN THIỆN GIÁP ( chủ biên), Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết [1997]: Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB Giáo dục, Hà Nội, ( tái bản lần 3). NGUYỄN ĐỨC DÂN (1990), Lôgic và hàm ý trong câu chỉ quan hệ nhân quả, Tạp chí Ngôn ngữ, số 1/1990, tr 5-8. NGUYỄN KIM THẢN (1964), Nghiên cứu về Ngữ pháp Tiếng Việt, (tập 2), Nxb Khoa học, Hà Nội. NGUYỄN MINH THUYẾT, NGUYỄN VĂN HIỆP (1998), Thành phần câu tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội . NGUYỄN THIỆN GIÁP (Chủ biên), ĐÀO THIỆN THUẬT, Nguyễn Minh Thuyết (2003), Dẫn luận Ngôn ngữ học, Nxb Giáo dục, Hà Nội. NGUYỄN VĂN CHIẾN, [1992]: Ngụn ngữ học đối chiếu và đối chiếu cỏc ngụn ngữ Đông Nam Á. Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. PHAN THUí PHƯƠNG [2005]: Lỗi phỏt õm phụ õm tiếng Phỏp của học sinh Khỏnh Hoà và một số biện phỏp khắc phục. Luân văn thạc sĩ Ngụn ngữ học, Trường ĐH KHXH & NV, ĐH Quốc gia Hà Nội. TRIỆU THỊ THU HƯƠNG [2001]: Âm tiết tiếng Việt – Khả năng hình thành và thực tế sử dụng, Khoá luận tốt nghiệp. VŨ BÁ HÙNG [1976]: Vấn đề âm tiết của tiếng Việt, Ngôn ngữ, số 3. VŨ KIM BẢNG [1997] : Một kinh nghiệm cho việc dạy tiếng Việt cho người Đức. Trong: Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. VŨ KIM BẢNG [1999]: Khỏi niệm Ngữ õm học. Ngụn ngữ, số 5. VŨ KIM BẢNG [2002]: Nghiên cứu trường độ phụ âm tiếng Hà Nội. VŨ KIM BẢNG, Hệ formant của 9 nguyên âm đơn tiếng Hà Nội, Ngôn ngữ số 15. VƯƠNG HỮU LỄ- HOÀNG DŨNG [1994]: Giáo trình ngữ âm tiếng Việt, NXB Giáo dục. B. Tiếng nước ngoài ASANTE, M. K. & W. B. GUDYKUNST, ed. [1989]: Handbook of international and intercultural communication. Newbary Park. CHERUBIM, D. (Hrsg.) [1980]: Fehlerlinguistik. Tỹbingen: Niemeyer. CORDER, S. P. [1981]: Error Analysis and Interlanguage. Oxford University Press. DUDEN –Das Ausprachewửrterbuch, Band 6, Meyers Lexikonverlag, Mannheim/Wien/Zỹrich, 1990 ESSEN, O.v. [1979]: Allgemain und angewandte Phonetik. Berlin. FANT, G. [1970] : Phonetik der Sprachfoschung. in: Handbuch der Stimm-und Sprachheilkunde, Wien – New York. FISIAK, J., ed. [1983]: Contrastive linguistics: Problems and projects. The Hague. FIUKOWSKI, H. [1978]: Spercherzieherisches Elementarbuch. VEB Bibliographisches Institut Leipzig. GOEBL, H. ET AL., ed. [1996/1997]: Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenửssischer Forschung (HSK 12). 2 Bde. Berlin. GCORDER, S. P. [1981]: Error analysis and interlanguage. Oxford. HINNENKAMP, V. [1994]: Interkulturelle Kommunikation. Heidelberg. HELBIG, G. ET AL. [2000]: “ Deutsch als Fremdsprache. Kontraste zwischen Einzelsprachen. “ In Deutsch als Fremdsprache HSK 19.1: Kap.6. HELLINGER, M. & U. AMMON, ed. [1996]: Contrastive sociolinguistics. Berlin. JAKOBSON, G. & HALLE, M.[1960]: Grundlagen der Sprache. Berlin. JESPERSON, C. [1913]: Lehrbuch der Phonetik. Leipzig. KASTOVSKY, D. & A. SZWEDEK, ed. [1986]: Linguistics across historical and geographical boundaries. 2 Bde. Berlin. KOHLER K. J. [1977]: Einfỹhrung in die Phonetik des Deutschen. Reich Schmidt Verlag. LADEFOGED, P. [1975]: A Couse in Phonetics. New York. [1996]: Elements of Acoustic Phonetics. (2nd. edition). Chicago. LEGENHAUSEN, L. [1977]: Korrektur-und Bewertungs-strategien bei fremdsprachlichen Prỹfungsarbeiten. In: Die neueren Sprachen 1. LIEBMAN, P. [1968]: Intonation, Perception and Language. Cambrige (mass.). LINDNER, G. - [1969]: Einfỹhrung in die experimentelle Phonetik. Berlin. - [1981]: Grundlagen und Anwendungen der Phonetik. Berlin. NICKEL, G. [1972]: Fehlerkunde, Beitrọge zur Fehleranalyse, Fehlerbewertung, Fehlertherapie. Tỹbingen: Niemeyer. RAABE, H. [1980]: Der Fehler beim Fremdsprachenerwerb und Fremdsprachengebracht. In: CHERUBIM, Dieter (Hrsg.): Fehlerlinguistik. Tỹbingen: Niemeyer. RATTUNDE, E. [1977]: “Transfer – Interferenz? Probleme der Begriffsdefinition bei der Fehleranalyse”, In: Neuere Sprachen 76: 4//21. RUSS, C. V. J., ed. [1981]: Contrastive aspects of English and German. Heidelberg. SELINKER, L. [1972]: “ Interlanguage. “ In International Review for Applied Linguistics 10: 209 – 231. STERNEMANN, R. [1983]: Einfuhrung in die Kontrastive Linguistik. VEB Verlag Enzynklopadie Leipzig. TARONE, E. [1988]: Variation in interlanguage. London. TERNES, E. [1976]: Probleme der kontrastive Phonetik. Helmut Buske Verlag Hamburg. THEMEN NEU I [2001], Lehrwerk fỹr Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch und Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag. THEMEN NEU II [2001], Lehrwerk fỹr Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch und Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag. THEMEN NEU III [2001], Lehrwerk fỹr Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch und Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag. TIM, J. P. [1992]: Fehler und Fehlerkorrektur im kommunikativen Englischunterricht. In: Der fremdsprachlichen Unterricht – Englisch, Nr. 26/8. VU KIM BANG, [1993]: Die họufigen Aussprachefehler vietnammesischer Lerner im Deutschunterricht und die Maònahmen, diese Fehler zu beseitigen. In : Deutsch als Fremdspache in einer sich wandelnden Welt, ( tr. 327). X. IDT, Leipzig. VU KIM BANG: [1994], Probleme der deutschen Phonetik fỹr lernenden in den tonsprachigen Lọndern. In : Deustch in und fỹr Asien, (tr.644 - 647). Gesellschaft fỹr internationale kulturelle Publikationen, Bac Kinh. VU KIM BANG, [2000]: Deutsch als Fremdsprache in Vietnam im Vergleich mit anderen Fremdsprachen. In : Germanistentreffen Tagungsbeitrọge, ( tr. 41 - 50). DAAD, Bonn. WÄNGLER, H.H. [1981]: Atlas deutscher Sprachlaute. Akademie – Verlag – Berlin. SAMI LEMMETTY [2000]: Review of Speech Synthesis Technology, Helsinki University. SIEBS Deutsche Aussprache, Walter de Gruyter & Co. Berlin 1969. PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng từ A. Phụ âm đơn Trong tiếng Đức có 21 phụ âm đơn. Ở vị trí trước nguyên âm của âm tiết có 20 phụ âm đơn. Phụ âm [N] mà chữ viết là( ng) không bao giờ đứng đầu âm tiết. Ở vị trí giữa hai nguyên âm, có 19 phụ âm đơn, không các phụ âm [j,h] Ở vị trí sau nguyên âm, có 14 phụ âm đơn, không có các phụ âm tắc hữu thanh [b, d, g, v] và các phụ âm [j, h,Z ] Mẫu1: CV (phụ âm đơn đứng trước nguyên âm) TT Phụ âm Đầu âm tiết Nghĩa của Từ [p] Putzen cọ rửa [b] Butter bơ (ăn) [t] Tag ngày [d] Dezember tháng 12 [k] Kaffee cà phê [g] Gurke dưa chuột [s] Souvenir quà tặng [z] Sohn con trai [∫] Schule trường học [Z] Genie thiên tài [ç] Chemie ngành hóa học [j] Ja vâng [c] Chemnitz tên thành phố [f] Finger ngón tay [v] Welt thế giới [m] Mensch con người [n] Nacht ban đêm [r] Rede bài phát biểu [l] Lehrer giáo viên [h] haben có Mẫu 2: VCV (phụ âm đơn đứng giữa nguyên âm) TT Phụ âm Giữa âm tiết Nghĩa của Từ [p] Gruppe nhóm [b] Liebe tình yêu [t] Hotel khách sạn [d] Hunde con chó [k] Zucker đường (ăn) [g] Schlägerei vụ ẩu đả [s] Adresse địa chỉ [z] Gläser cái ly (số nhiều) [∫] Tasche cái túi [Z] Garage nhà để ôtô [ç] Zeichen dấu, kí hiệu [c] Kuchen bánh ngọt [f] Hafen cảng [v] November tháng 11 [m] niemand không một ai [n] Sahne váng kem [ŋ] klingt chuông kêu [r] Schrift chữ viết [l] Schale vỏ Mẫu 3: VC (phụ âm đơn đứng sau nguyên âm) TT Phụ âm Cuối âm tiết Nghĩa của Từ [p] Grab nấm mộ Betrieb xưởng, nhà máy [t] Rat lời khuyên Kind đứa trẻ [k] Blick ánh mắt Tag ngày [s] nass ướt [∫] Fleisch thịt [з] Krieg chiến tranh [ç] weich mềm mại [c] Buch cuốn sách [f] Schlaf giấc ngủ aktiv năng động [m] Baum câycối [n] Gewinn lợi nhuận [ŋ] Hoffnung hy vọng [r] Ohr cái tai [l] Tafel bảng viết B.TỔ HỢP PHỤ ÂM TỔ HỢP PHỤ ÂM TRƯỚC NGUYÊN ÂM ÂM TIẾT Mẫu1: C1C2V ( Tổ hợp 2 phụ âm trước nguyên âm) Kiểu 1: [b, d, f, g, k, ∫, p, t] + [r] TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. (das) Brot Bỏnh mỡ 2. (der) Preis Giỏ cả 3. (der) Frisửr Thợ làm túc 4. (der) Groòvater ễng 5. (die) Kraft sức lực 6. schreiben viết 7. Dresden tờn thành phố 8. treiben luyện tập (thể thao) Kiểu 2: [b, f, g, k, p] + [l] TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. (das) Blatt tờ, lỏ 2. (der) Flecken vết bẩn 3. plaudern tỏn gẫu 4. (das) Glass cỏi cốc 5. (die) Klinik bệnh viện Kiểu 3: [∫] + [l, v, m, n, t, p] TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. (das) Schloss lâu đài 2. (der) Schwanz cái đuôi 3. (der) Schmuck trang sức 4. (der) Schnee tuyết 5. (der) Student sinh viờn 6. (der) Sport thể thao Kiểu 4: [p] + [n, s, r, l, f] TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. (der) Pneu bỏnh xe bằng hơi 2. (der) Psychiater bỏc sỹ tõm lý 3. (der) Preis giỏ cả 4. (der) Plan kế hoạch 5. (das) Pferd con ngựa Kiểu 5: [ts, t∫, dz, ks, kv] TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. (der) Zucker đường ăn 2. Tschechen người Tiệp 3. (der) Job nghề nghiệp 4. (das) Xylophon một loại dụng cụ õm nhạc 5. (das) Quiz câu đố Mẫu 2: C1C2C3V ( Tổ hợp 3 phụ âm trước nguyên âm) Kiểu 6: [∫] + [pl, tr ] TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. (der) Splitt đá nhỏ 2. (die) Strasse đường phố II. TỔ HỢP PHỤ ÂM SAU NGUYÊN ÂM CỦA ÂM TIẾT Mẫu 3: VC1C2 ( Tổ hợp 2 phụ õm sau nguyờn õm) Kiểu 7: [ C, k, p, s, ∫, l, r, m, n] + [t] TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. gerecht cụng bằng 2. nackt khụng quần ỏo 3. ỹberhaupt hầu như 4. (die) Ostern lễ Phục sinh 5. mischt trộn 6. alt già 7. spart tiết kiệm 8. (der) Samt vải nhung 9. (die) Wand bức tường Kiểu 8: [ c, t, l, n] +[s] TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. (der) Fuchs con cỏo 2. nichts khụng cú gỡ cả 3. (der) Hals cổ (người) 4. eins số 1 5. Psychologie ngành tõm lý học 6 Keks bỏnh quy Kiểu 9: t, b, n, r, l, +[∫] TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. Deutsch tiếng Đức 2. hỹbsch sinh đẹp 3. (der) Mensch con người 4. (die) Kirsche quả anh đào 5. falsch sai Kiểu 10: [n] + [t, s, f, s ] TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. (die) Wand bức tường 2. Mỹnchen Thành phố Muynớch 3. Genf thành phố Giơnevơ 4. eins số 1 Kiểu 11: [l] + [p, t, k, f, m, n, ch, s] TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. (der) Alptraum ỏc mộng 2. alt già 3. (die) Wolke mõy 4. (der) Wolf con súi 5. (der) Film fim 6. Kửln tờn thành phố 7. (das) Teilchen một phần nhỏ 8. (die) Engels thiờn thần Kiểu 12: [r] + [b, d, g, m, f, ch, ∫, n ] TT Từ Nghĩa Tiếng Việt 1. (der) Korb cỏi giỏ 2. Nord miền Bắc 3. (die) Burg thành 4. (der) Arm cỏnh tay 5. (das) Dorf làng mạc 6. durch qua (giới từ) 7. (der) Forscher nhà nghiờn cứu 8. (die) Eltern cha mẹ Mẫu 4: VC1C2C3 (Tổ hợp 3 phụ âm sau nguyên âm) Kiểu 13: [l] + ks, kt, nt; (n) + st, kt, ft; [r] + st, kt TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. (die) Volkshochschule trường đại học 2. folgt theo 3. (das) Verdienst thu nhập 4. (die) Wurst xỳc xớch 5. (die) Restaurants nhà hàng 6. (der) Punkt Dấu chấm 7. (der) Fonds quỹ 8. (die) Angst Sự sợ hói 9. (der) Dampf Đập 10. (die) Zukunft tương lai 11. (die) Kunst nghệ thuật 12. (der) Arzt bỏc sĩ nam 13. lọchelnd cười (PI) 14. (der) Hengst ngựa đực 15. (der) Markt chợ Kiểu 14: [ l, m, n, b ] + [st] TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. Holst nhận (chia ở số ớt) 2. kommst Đến (chia ở số ớt) 3. kannst cú thể (chia ở số ớt) 4. schreibst Viết (chia ở số ớt) Mẫu 5: VC1C2C3C4 (Tổ hợp 4 phụ âm sau nguyên âm) Kiểu 15: [lbst, rbst, rnst, lfst, mpft] TT Từ thử Nghĩa Tiếng Việt 1. selbst tự mình 2. (der) Herbst mùa thu 3. ernst nghiêm túc 4. hilfst giúp đỡ (chia ở số ít) 5. kämpft đấu tranh (chia ở số ít) Phụ lục 2: Mẫu 1: CV STT TỪ THỬ PHIÊN ÂM IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Putzen [ÈpUts«n] [ÈpUts«n] [pUts«n] [pUts«n] [pUts«n] [ÈpUts«n] 2 Butter [ÈbUt«r] [ÈbUtEÒ] [ÈbUt«r] [ÈbUtEÒ] [ÈbUt«r] [ÈbUtEÒ] [ÈbUt«r] [ÈbUtEÒ] [ÈbUt«r] [ÈbUtEÒ] [ÈbUt«r] [ÈbUtEÒ] 3 Tag [tA:k] [tA:k] [tA:k] [tA:k] [t«A:k] [t«A:k] 4 Dezember [deÈtsEmb«r] [deÈtsEmb«r] [deÈtsEmb«r] [deÈtsEmb«r] [deÈtsEmb«r] [deÈtsEmb«r] 5 Kaffee [ÈkAfe] [kAfe] [kAfe] [kAfe] [kAfe] [kAfe] 6 Gurke [ÈgUrk«] [Èg*UÒk«] [ÈgUrk«] [Èg*UÒk«] [ÈgUrk«] [Èg*UÒk«] [ÈgUrk«] [Èg*UÒk«] [ÈgUrk«] [Èg*UÒk«] [ÈgUrk«] [Èg*UÒk«] 7 Souvenir [suv(«)ni :{] [suv(«)ni :{] [zuv(«)ni :{] [zuv(«)ni :{] [suv(«)ni :{] [suv(«)ni :{] 8 Sohn [zo:n] [ÈzOùn«] [zo:n] [ÈzOùn«] [zo:n] [ÈzOùn«] [zo:n] [ÈzOùn«] [so:n] [ÈzOùn«] [so:n] [ÈzOùn«] 9 Schule [ÈSuùl«] [Èsuùl«] [Èsuùl«] [Èsuùl«] [Èsuùl«] [Èsuùl«] 10 Genie [ZeÈniù] [ceÈniù] [ceÈniù] [ceÈniù] [ZeÈniù] [ZeÈniù] 11 Chemie [CeùÈmiù] [CeùÈmiù] [CeùÈmiù] [CeùÈmiù] [keùÈmiù] [keùÈmiù] 12 Chemnitz [ÈkEmnIts] [ÈkEmnIts] [ÈkEmnIts] [ÈkEmnIts] [ÈkEmnIts] [ÈkEmnIts] 13 Finger [ÈfIN«r] [ÈfINEÒ] [ÈfIN«r] [ÈfINEÒ] [ÈfIN«r] [ÈfINEÒ] [ÈfIN«r] [ÈfINEÒ] [ÈfIN«r] [ÈfINEÒ] [ÈfIN«r] [ÈfINEÒ] 14 Welt [vElt] [vElt] [vElt] [fElt] [vElt] [vElt] 15 Mensch [mEnS] [mEnS] [mEnS] [mEnS] [mEnS] [mEnS] 16 Nacht [ nAxt ] [ nAxt ] [ nAxt ] [ nAxt ] [ nAxt ] [ nAxt ] 17 Rede [Èreùd«] [Èreùd«] [Èreùd«] [Èreùd«] [Èreùd«] [Èreùd«] 18 Lehrer [Èleùr«] [Èleù{EÒ] [Èleùr«] [Èleù{EÒ] [Èneùr«] [Èneù{EÒ] [Èneùr«] [Èneù{EÒ] [Èleùr«] [Èleù{EÒ] [Èleùr«] [Èleù{EÒ] STT TỪ THỬ PHIÊN ÂM IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Putzen [ÈpUts«n] [ÈpUts«n] [ÈpUts«n] [ÈpUts«n] [ÈpUts«n] [ÈpUts«n] 2 Butter [ÈbUt«r] [ÈbUtEÒ] [ÈbUt«r] [ÈbUtEÒ] [ÈbUt«r] [ÈbUtEÒ] [ÈbUt«r] [ÈbUtEÒ] [ÈbUt«r] [ÈbUtEÒ] [ÈbUt«r] [ÈbUtEÒ] 3 Tag [tA:k] [t«A:k] [t«A:k] [tA:k] [tA:k] [tA:k] 4 Dezember [deÈtsEmb«r] [deÈtsEmb«r] [deÈtsEmb«r] [deÈtsEmb«r] [deÈtsEmb«r] [deÈtsEmb«r] 5 Kaffee [ÈkAfe] [kAfe] [kAfe] [ÈkAfe] [ÈkAfe] [ÈkAfe] 6 Gurke [ÈgUrk«] [Èg*UÒk«] [ÈgUrk«] [Èg*UÒk«] [ÈgUrk«] [Èg*UÒk«] [ÈkUrk«] [Èg*UÒk«] [ÈkUrk«] [Èg*UÒk«] [ÈgUrk«] [Èg*UÒk«] 7 Souvenir [suv(«)ni :{] [suv(«)ni :{] [suv(«)ni :{] [suv(«)ni :{] [suv(«)ni :{] [suv(«)ni :{] 8 Sohn [zo:n] [ÈzOùn«] [zo:n] [ÈzOùn«] [zo:n] [ÈzOùn«] [zo:n] [ÈzOùn«] [zo:n] [ÈzOùn«] [zo:n] [ÈzOùn«] 9 Schule [ÈSuùl«] [Èsuùl«] [Èsuùl«] [Èsuùl«] [ÈSuùl«] [ÈSuùl«] 10 Genie [ZeÈniù] [ZeÈniù] [ZeÈniù] [ZeÈniù] [ZeÈniù] [ZeÈniù] 11 Chemie [CeùÈmiù] [keùÈmiù] [keùÈmiù] [CeùÈmiù] [CeùÈmiù] [CeùÈmiù] 12 Chemnitz [ÈkEmnIts] [ÈkEmnIts] [ÈkEmnIts] [ÈkEmnIts] [ÈkEmnIts] [ÈkEmnIts] 13 Finger [ÈfIN«r] [ÈfINEÒ] [ÈfIN«r] [ÈfINEÒ] [ÈfIN«r] [ÈfINEÒ] [ÈfIN«r] [ÈfINEÒ] [ÈfIN«r] [ÈfINEÒ] [ÈfIN«r] [ÈfINEÒ] 14 Welt [vElt] [vElt] [vElt] [vElt] [vElt] [vElt] 15 Mensch [mEnS] [mEnS] [mEnS] [mEnS] [mEnS] [mEnS] 16 Nacht [ nAxt ] [ nAxt ] [ nAxt ] [ nAxt ] [ nAxt ] [ nAxt ] 17 Rede [Èreùd«] [Èreùd«] [Èreùd«] [Èreùd«] [Èreùd«] [Èreùd«] 18 Lehrer [Èleùr«] [Èleù{EÒ] [Èleùr«] [Èleù{EÒ] [Èleùr«] [Èleù{EÒ] [Èleùr«] [Èleù{EÒ] [Èleùr«] [Èleù{EÒ] [Èleùr«] [Èleù{EÒ] Phụ lục 2: Mẫu 2: VCV STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Gruppe [grUp«] [g*ÒUp«] [grUb«] [g*ÒUb«] [grUb«] [g*ÒUb«] [grUf«] [g*ÒUf«] [grUf«] [g*ÒUf«] [grUp«] [g*ÒUp«] 2 Liebe [Èliùb«] [Èliùb«] [Èliùb«] [Èliùb«] [Èliùp«] [Èliùb«] 3 Hotel [hoÈtEl] [hotEl] [hoÈtEl] [hoÈtEl] [hoÈtEl] [hoÈtEl] 4 Hunde [hUnd«] [hUnd«] [hUnd«] [hUnt«] [hUnd«] [hUnd«] 5 Zucker [ÈtsUk«r] [ÈtsUkEÒ] [ÈtsUc«r] [ÈtsUkEÒ] [ÈtsUc«r] [ÈtsUcEÒ] [ÈtsUc«r] [ÈtsUcEÒ] [ÈtsUk«r] [ÈtsUkEÒ] [ÈtsUk«r] [ÈtsUkEÒ] 6 Schlọgerei [SlECt«ÈrAe] [SlECtEÈ{Ae] [SlECt«ÈrAe] [SlECtEÈ{Ae] [SlECt«ÈrAe] [SlECtEÈ{Ae] [SlECt«ÈrAe] [SlECtEÈ{Ae] [SlECt«ÈrAe] [SlECtEÈ{Ae] [SlECt«ÈrAe] [SlECtEÈ{Ae] 7 Adresse [AÈdrEs«] [AÈdrEs«] [AÈdrEs«] [AÈdrEs«] [AÈdrEs«] [AÈdrEs«] 8 Glọser [glEùz«r] [glEùz«r] [glEùz«r] [glEùz«r] [glEùs«r] [glEùz«r] 9 Tasche [ÈtAS«] [ÈtAS«] [ÈtAs«] [ÈtAs«] [ÈtAs«] [ÈtAs«] 10 Garage [gA{AùZ«] [gA{Aùz«] [gA{Aùz«] [gA{Aùz«] [gA{Aùr«] [gA{AùZ«] 11 Zeichen [ÈtsAeC«n] [ÈtsAes««n] [ÈtsAe s««n] [ÈtsAe s««n] [ÈtsAe s««n] [ÈtsAe s««n] 12 Kuchen [Èkuùx«n] [Èkuùxn1] [Èkuùc«n] [Èkuùcn1] [Èkuùc«n] [Èkuùcn1] [Èkuùs«n] [Èkuùsn1] [Èkuùx«n] [Èkuùxn1] [Èkuùx«n] [Èkuùxn1] 13 Hafen [ÈhAùf«n] [ÈhAùfn1] [ÈhAùf«n] [ÈhAùfn1] [ÈhAùf«n] [ÈhAùfn1] [ÈhAùf«n] [ÈhAùfn1] [ÈhAùf«n] [ÈhAùfn1] [ÈhAùf«n] [ÈhAùfn1] 14 November [noÈvEmb«r] [noÈvEmbEÒ] [noÈvEmb«r] [noÈvEmbEÒ] [noÈvEmb«r] [noÈvEmbEÒ] [noÈvEmb«r] [noÈvEmbEÒ] [noÈvEmb«r] [noÈvEmbEÒ] [noÈvEmb«r] [noÈvEmbEÒ] 15 niemand [ÈniùmAnt] [ÈniùmAnt] [ÈniùmAnt] [ÈniùmAnt] [ÈniùmAnt] [ÈniùmAnt] 16 Sahne [ÈzAùn«] [Èz8Aùn«] [ÈzAùn«] [Èz8Aùn«] [ÈzAùn«] [Èz8Aùn«] [ÈzAùn«] [Èz8Aùn«] [ÈzAùn«] [Èz8Aùn«] [ÈzAùn«] [Èz8Aùn«] 17 klingt * [ÈklIN«] [ÈklIN«] [ÈklIn«] [ÈklIn«] [ÈklIN«] [ÈklIN«] 18 Schrift [SrIft] [SÒIft] [SdIft] [SÒIft] [SdIft] [SÒIft] [SdIft] [SÒIft] [SdIft] [SÒIft] [SrIft] [SÒIft] 19 Schale [SAùl«] [SAùl«] [SAùl«] [SAùl«] [SAùl«] [SAùl«] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Gruppe [grUp«] [g*ÒUp«] [grUp«] [g*ÒUp«] [grUp«] [g*ÒUp«] [grUp«] [g*ÒUp«] [grUp«] [g*ÒUp«] [grUp«] [g*ÒUp«] 2 Liebe [Èliùb«] [Èliùb«] [Èliùb«] [Èliùb«] [Èliùb«] [Èliùb«] 3 Hotel [hoÈtEl] [hoÈtEl] [hoÈtEl] [hoÈtEl] [hoÈtEl] [hoÈtEl] 4 Hunde [hUnd«] [hUnd«] [hUnd«] [hUnd«] [hUnd«] [hUnd«] 5 Zucker [ÈtsUk«r] [ÈtsUkEÒ] [ÈtsUk«r] [ÈtsUkEÒ] [ÈtsUk«r] [ÈtsUkEÒ] [ÈtsUk«r] [ÈtsUkEÒ] [ÈtsUk«r] [ÈtsUkEÒ] [ÈtsUk«r] [ÈtsUkEÒ] 6 Schlọgerei [SlECt«ÈrAe] [SlECtEÈ{Ae] [SlECt«ÈrAe] [SlECtEÈ{Ae] [SlECt«ÈrAe] [SlECtEÈ{Ae] [SlECt«ÈrAe] [SlECtEÈ{Ae] [SlECt«ÈrAe] [SlECtEÈ{Ae] [SlECt«ÈrAe] [SlECtEÈ{Ae] 7 Adresse [AÈdrEs«] [AÈdrEs«] [AÈdrEs«] [AÈdrEs«] [AÈdrEs«] [AÈdrEs«] 8 Glọser [glEùz«r] [glEùs«r] [glEùz«r] [glEùz«r] [glEùz«r] [glEùz«r] 9 Tasche [ÈtAS«] [ÈtAs«] [ÈtAs«] [ÈtAS«] [ÈtAS«] [ÈtAS«] 10 Garage [gA{AùZ«] [gA{AùZ«] [gA{AùZ«] [gA{AùZ«] [gA{AùZ«] [gA{AùZ«] 11 Zeichen [ÈtsAeC«n] [ÈtsAeC«n] [ÈtsAeC«n] [ÈtsAeC«n] [ÈtsAeC«n] [ÈtsAeC«n] 12 Kuchen [Èkuùx«n] [Èkuùxn1] [Èkuùx«n] [Èkuùxn1] [Èkuùx«n] [Èkuùxn1] [Èkuùx«n] [Èkuùxn1] [Èkuùx«n] [Èkuùxn1] [Èkuùx«n] [Èkuùxn1] 13 Hafen [ÈhAùf«n] [ÈhAùfn1] [ÈhAùf«n] [ÈhAùfn1] [ÈhAùf«n] [ÈhAùfn1] [ÈhAùf«n] [ÈhAùfn1] [ÈhAùf«n] [ÈhAùfn1] [ÈhAùf«n] [ÈhAùfn1] 14 November [noÈvEmb«r] [noÈvEmbEÒ] [noÈvEmb«r] [noÈvEmbEÒ] [noÈvEmb«r] [noÈvEmbEÒ] [noÈvEmb«r] [noÈvEmbEÒ] [noÈvEmb«r] [noÈvEmbEÒ] [noÈvEmb«r] [noÈvEmbEÒ] 15 niemand [ÈniùmAnt] [ÈniùmAnt] [ÈniùmAnt] [ÈniùmAnt] [ÈniùmAnt] [ÈniùmAnt] 16 Sahne [ÈzAùn«] [Èz8Aùn«] [ÈzAùn«] [Èz8Aùn«] [ÈzAùn«] [Èz8Aùn«] [ÈzAùn«] [Èz8Aùn«] [ÈzAùn«] [Èz8Aùn«] [ÈzAùn«] [Èz8Aùn«] 17 klingt * [ÈklIN«] [ÈklIN«] [ÈklIN«] [ÈklIN«] [ÈklIN«] [ÈklIN«] 18 Schrift [SrIft] [SÒIft] [SrIft] [SÒIft] [SrIft] [SÒIft] [SrIft] [SÒIft] [SrIft] [SÒIft] [SrIft] [SÒIft] 19 Schale [SAùl«] [SAùl«] [SAùl«] [SAùl«] [SAùl«] [SAùl«] Phụ lục 2: Mẫu 3: VC STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Grab [grAùp] [grAùb«] [grAù b«] [grAù b«] [grAù b«] [grAù b«] 2 Betrieb [ bÈtriùp ] [ bÈtriùp ] [ bÈtriùp ] [ bÈtriùp ] [ bÈtriùp ] [ bÈtriùp ] 3 Rat [ rAùt ] [ rAùt« ] [ rAùt« ] [ rAùt« ] [ rAùt« ] [ rAùt« ] 4 Kind [ kInt ] [ kInd« ] [ kIn d« ] [ kIn d« ] [ kIn ] [ kIn ] 5 Blick [ ÈblIk ] [ Èb8lIk ] [ ÈblIk ] [ Èb8lIk ] [ ÈblIk« ] [ Èb8lIk ] [ ÈblIk> ] [ Èb8lIk ] [ ÈblIk> ] [ Èb8lIk ] [ ÈblIk> ] [ Èb8lIk ] 6 Tag [ tAùk ] [ tAùk ] [ tAùk ] [ tAùk ] [ tAùk ] [ tAùk ] 7 nass * [ nAs ] [ nAt ] [ nAt ] [ nAt ] [ nAs« ] [ nAs« ] 8 Fleisch [ flAeS ] [ flAes ] [ flAes ] [ flAes ] [ flAes ] [ flAes ] 9 Krieg [ kriùk ] [ kÒiùk ] [ kriùk> ] [ kÒiùk ] [ kriù ] [ kÒiùk ] [ kriù ] [ kÒiùk ] [ kriùk ] [ kÒiùk ] [ kriùk ] [ kÒiùk ] 10 weich [vAeC] [vAec] [vAec] [vAec] [vAes] [vAe] 11 Buch [buùx] [buùch] [buùk>] [buùk>] [buù] [buù] 12 Schlaf [SlAùf] [SlAùp>] [SlAù p>] [SlAù p>] [SlAù p>] [SlAù p>] 13 aktiv [AkÈtiùf] [AkÈtiùv«] [AkÈtiù v«] [AkÈtiù v«] [AkÈtiù v«] [AkÈtiùf] 14 Baum [bAom] [b8Aom] [bAom] [b8Aom] [bAom] [b8Aom] [bAom] [b8Aom] [bAom] [b8Aom] [bAom] [b8Aom] 15 Gewinn * [gevin] [gevin] [gevin] [gevin] [gevin] [gevin] 16 Hoffnung [ ÈhfnUN ] [ ÈhfnUN ] [ ÈhfnUN ] [ ÈhfnUN ] [ ÈhfnUN ] [ ÈhfnUN ] 17 Ohr [oùr] [oùÒ] [où] [oùÒ] [où] [oùÒ] [où] [oùÒ] [oùr] [oùÒ] [oùr] [oùÒ] 18 Tafel [ÈtAf«l] [ÈtAfl1] [ÈtAf«n] [ÈtAfl1] [ÈtAf«n] [ÈtAfl1] [ÈtAf«n] [ÈtAfl1] [ÈtAf«n] [ÈtAfl1] [ÈtAf«l] [ÈtAfl1] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Grab [grAùp] [grAùp] [grAùp] [grAùp] [grAùp] [grAùp] 2 Betrieb [ bÈtriùp ] [ bÈtriùb ] [ bÈtriùb ] [ bÈtriùp ] [ bÈtriùp ] [ bÈtriùp ] 3 Rat [ rAùt ] [ rAùt> ] [ rAùt> ] [ rAùt ] [ rAùt ] [ rAùt ] 4 Kind [ kInt ] [ kIn ] [ kIn ] [ kInt ] [ kInt ] [ kInt ] 5 Blick [ ÈblIk ] [ Èb8lIk ] [ ÈblIk ] [ Èb8lIk ] [ ÈblIk ] [ Èb8lIk ] [ ÈblIk ] [ Èb8lIk ] [ ÈblIk ] [ Èb8lIk ] [ ÈblIk ] [ Èb8lIk ] 6 Tag [ tAùk ] [ tAùk ] [ tAùk ] [ tAùk ] [ tAùk ] [ tAùk ] 7 nass * [ nAs ] [ nAs ] [ nAs ] [ nAs ] [ nAs ] [ nAs ] 8 Fleisch [ flAeS ] [ flAe ] [ flAeS ] [ flAeS ] [ flAeS ] [ flAeS ] 9 Krieg [ kriùk ] [ kÒiùk ] [ kriùk ] [ kÒiùk ] [ kriùk ] [ kÒiùk ] [ kriùk ] [ kÒiùk ] [ kriùk ] [ kÒiùk ] [ kriùk ] [ kÒiùk ] 10 weich [vAeC] [vAeC] [vAeC] [vAeC] [vAeC] [vAeC] 11 Buch [buùx] [buùx] [buùx] [buùx] [buùx] [buùx] 12 Schlaf [SlAùf] [SlAù p>] [SlAùf] [SlAùf] [SlAùf] [SlAùf] 13 aktiv [AkÈtiùf] [AkÈtiùf] [AkÈtiùf] [AkÈtiùf] [AkÈtiùf] [AkÈtiùf] 14 Baum [bAom] [b8Aom] [bAom] [b8Aom] [bAom] [b8Aom] [bAom] [b8Aom] [bAom] [b8Aom] [bAom] [b8Aom] 15 Gewinn * [gevin] [gevin] [gevin] [gevin] [gevin] [gevin] 16 Hoffnung [ ÈhfnUN ] [ ÈhfnUN ] [ ÈhfnUN ] [ ÈhfnUN ] [ ÈhfnUN ] [ ÈhfnUN ] 17 Ohr [oùr] [oùÒ] [oùr] [oùÒ] [oùr] [oùÒ] [oùr] [oùÒ] [oùr] [oùÒ] [oùr] [oùÒ] 18 Tafel [ÈtAf«l] [ÈtAfl1] [ÈtAf«l] [ÈtAfl1] [ÈtAf«l] [ÈtAfl1] [ÈtAf«l] [ÈtAfl1] [ÈtAf«l] [ÈtAfl1] [ÈtAf«l] [ÈtAfl1] Phụ lục 2: Mẫu 1: C1C2V, Kiểu 1: [b, p, f, g, k, ∫, d, t] + [r] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Brot [broùt] [b8Òot] [broùt] [b8Òot] [broùt] [b8Òot] [broùt] [b8Òot] [proùt] [b8Òot] [broùt] [b8Òot] 2 Preis [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] [brAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] 3 Frisửr [fÒiÈz8OùÒ] [fÒiÈz8OùÒ] [fÒiÈz8OùÒ] [fÒiÈz8OùÒ] [fÒiÈz8OùÒ] [ziÈz8OùÒ] 4 Groòvater * [grosvater] [grosvater] [grosvater] [grosvater] [grosvater] [grosvater] 5 Kraft [krAft] [kÒAft] [krAft] [kÒAft] [grAft] [kÒAft] [grAft] [kÒAft] [krAft] [kÒAft] [krAft] [kÒAft] 6 schreiben [ÈSrAeb«n] [ÈsrAeb«n] [ÈsrAeb«n] [ÈsrAeb«n] [ÈsrAeb«n] [ÈsrAeb«n] 7 Dresden [Èdreùsd«n] [Èdreùsd«n] [Ètreùsd«n] [Ètreùsd«n] [Ètreùsd«n] [Èdreùsd«n] 8 treiben [ÈtrAeb«n] [ÈtrAeb«n] [ÈtrAeb«n] [ÈtrAeb«n] [ÈÿAeb«n] [ÈÿAeb«n] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Brot [broùt] [b8Òot] [broùt] [b8Òot] [broùt] [b8Òot] [broùt] [b8Òot] [broùt] [b8Òot] [broùt] [b8Òot] 2 Preis [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] 3 Frisửr [fÒiÈz8OùÒ] [fÒiÈz8OùÒ] [fÒiÈz8OùÒ] [fÒiÈz8OùÒ] [fÒiÈz8OùÒ] [fÒiÈz8OùÒ] 4 Groòvater * [grosvater] [grosvater] [grosvater] [grosvater] [grosvater] [grosvater] 5 Kraft [krAft] [kÒAft] [krAft] [kÒAft] [krAft] [kÒAft] [krAft] [kÒAft] [krAft] [kÒAft] [krAft] [kÒAft] 6 schreiben [ÈSrAeb«n] [ÈsrAeb«n] [ÈSrAeb«n] [ÈSrAeb«n] [ÈSrAeb«n] [ÈSrAeb«n] 7 Dresden [Èdreùsd«n] [Èdreùsd«n] [Èdreùsd«n] [Èdreùsd«n] [Èdreùsd«n] [Èdreùsd«n] 8 treiben [ÈtrAeb«n] [ÈÿAeb«n] [ÈtrAeb«n] [ÈtrAeb«n] [ÈtrAeb«n] [ÈtrAeb«n] Phụ lục 2: Mẫu 1: C1C2V, Kiểu 2: [b, f, g, k, p] + [l] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Blatt [blAt] [blAt] [blAt] [plAt] [plAt] [plAt] 2 Flecken [flEk«n] [flEk«n] [flEk«n] [flEk«n] [flEk«n] [flEk«n] 3 plaudern [ÈplAod«rn] [ÈplAodE{n] [ÈplAod«rn] [ÈplAodE{n] [ÈplAod«rn] [ÈplAodE{n] [ÈblAod«rn] [ÈblAodE{n] [ÈflAod«rn] [ÈflAodE{n] [ÈflAod«rn] [ÈflAodE{n] 4 Glass * [glAùs] [klAùs] [klAùs] [klAùs] [klAùs] [glAùs] 5 Klinik [ÈkliùnIk] [ÈcliùnIk] [ÈcliùnIk] [ÈcliùnIk] [ÈcniùnIk] [ÈcniùnIk] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Blatt [blAt] [blAt] [blAt] [blAt] [blAt] [blAt] 2 Flecken [flEk«n] [flEk«n] [flEk«n] [flEk«n] [flEk«n] [flEk«n] 3 plaudern [ÈplAod«rn] [ÈplAodE{n] [ÈplAod«rn] [ÈplAodE{n] [ÈplAod«rn] [ÈplAodE{n] [ÈplAod«rn] [ÈplAodE{n] [ÈplAod«rn] [ÈplAodE{n] [ÈplAod«rn] [ÈplAodE{n] 4 Glass * [glAùs] [glAùs] [glAùs] [glAùs] [glAùs] [glAùs] 5 Klinik [ÈkliùnIk] [ÈkliùnIk] [ÈkliùnIk] [ÈkliùnIk] [ÈkliùnIk] [ÈkliùnIk] Phụ lục 2: Mẫu 1: C1C2V, Kiểu 3: [S] + [l, v, m, n, t, p] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Schloss [ÈSls] [Èsls] [Èsls] [Èsls] [Èsls] [Èsls] 2 Schwanz [SvAnts] [svAnts] [svAnts] [svAnts] [svAnts] [svAnts] 3 Schmuck [SmUk] [SmUk] [smUk] [smUk] [smUk] [smUk] 4 Schnee [ÈSneù] [Èsneù] [Èsneù] [Èsneù] [Èsneù] [Èsneù] 5 Student [StuÈdEnt] [stuÈdEnt] [stuÈdEnt] [stuÈdEnt] [stuÈdEnt] [stuÈdEnt] 6 Sport [Sprt] [SpÒt] [sprt] [spÒt] [sprt] [spÒt] [sprt] [spÒt] [sprt] [spÒt] [sprt] [spÒt] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Schloss [ÈSls] [Èsls] [Èsls] [ÈSls] [ÈSls] [ÈSls] 2 Schwanz [SvAnts] [svAnts] [SvAnts] [SvAnts] [SvAnts] [SvAnts] 3 Schmuck [SmUk] [smUk] [smUk] [smUk] [SmUk] [SmUk] 4 Schnee [ÈSneù] [Èsneù] [Èsneù] [Èsleù] [Èsleù] [ÈSneù] 5 Student [StuÈdEnt] [StuÈdEnt] [StuÈdEnt] [StuÈdEnt] [StuÈdEnt] [StuÈdEnt] 6 Sport [Sprt] [SpÒt] [sprt] [spÒt] [sbrt] [sbÒt] [sbrt] [sbÒt] [Sprt] [SpÒt] [Sprt] [SpÒt] Phụ lục 2: Mẫu 1: C1C2V, Kiểu 4: [p] + [n, s, r, l, f] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Pneu [pnO] [bnO] [bnO] [bnO] [fnO] [plO] 2 Psychiater [psyCiÈAt«r] [psyCiÈAtEÒ] [psyCiÈAt«r] [psyCiÈAtEÒ] [psyCiÈAt«r] [psyCiÈAtEÒ] [psyCiÈAt«r] [psyCiÈAtEÒ] [psyCiÈAt«r] [psyCiÈAtEÒ] [bsyCiÈAt«r] [bsyCiÈAtEÒ] 3 Preis [prAes] [pÒAes] [brAes] [pÒAes] [frAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] 4 Plan [plAùn] [blAùn] [blAùn] [flAùn] [flAùn] [fnAùn] 5 Pferd [pfeùrt] [pfeùÒt] [pfeùrt] [pfeùÒt] [pfeùrt] [pfeùÒt] [feùrt] [feùÒt] [feùrt] [feùÒt] [feùrt] [feùÒt] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Pneu [pnO] [pnO] [pnO] [pnO] [pnO] [pnO] 2 Psychiater [psyCiÈAt«r] [psyCiÈAtEÒ] [bsyCiÈAt«r] [bsyCiÈAtEÒ] [bsyCiÈAt«r] [bsyCiÈAtEÒ] [psyCiÈAt«r] [psyCiÈAtEÒ] [psyCiÈAt«r] [psyCiÈAtEÒ] [psyCiÈAt«r] [psyCiÈAtEÒ] 3 Preis [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] [prAes] [pÒAes] 4 Plan [plAùn] [fnAùn] [plAùn] [plAùn] [plAùn] [plAùn] 5 Pferd [pfeùrt] [pfeùÒt] [pfeùrt] [pfeùÒt] [pfeùrt] [pfeùÒt] [pfeùrt] [pfeùÒt] [pfeùrt] [pfeùÒt] [pfeùrt] [pfeùÒt] Phụ lục 2: Mẫu 1: C1C2V, Kiểu 5: [ts, tS, dz, ks, kv] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Zucker [ÈtsUk«r] [ÈtsUkEÒ] [sUk«r] [sUkEÒ] [sUk«r] [sUkEÒ] [sUk«r] [sUkEÒ] [sUk«r] [sUkEÒ] [sUk«r] [sUkEÒ] 2 Tschechen [ÈtSEC«n] [tsEC«n] [tsEC«n] [tsEC«n] [ÈtSEC«n] [ÈtSEC«n] 3 Job [dZb] [db] [db] [db] [db] [dZb] 4 Xylophon [ksyloÈoùn] [ksyloÈoùn] [ksyloÈoùn] [ksyloÈoùn] [ksyloÈoùn] [syloÈoùn] 5 Quiz [kvIs] [kvIs] [kvIs] [kvIs] [kvIs] [kvIs] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Zucker [ÈtsUk«r] [ÈtsUkEÒ] [sUk«r] [sUkEÒ] [zUk«r] [zUkEÒ] [zUk«r] [zUkEÒ] [zUk«r] [zUkEÒ] [ÈtsUk«r] [ÈtsUkEÒ] 2 Tschechen [ÈtSEC«n] [ÈtSEC«n] [ÈtSEC«n] [ÈtSEC«n] [ÈtSEC«n] [ÈtSEC«n] 3 Job [dZb] [dZb] [dZb] [dZb] [dZb] [dZb] 4 Xylophon [ksyloÈoùn] [syloÈoùn] [ksyloÈoùn] [ksyloÈoùn] [ksyloÈoùn] [ksyloÈoùn] 5 Quiz [kvIs] [kvIs] [quIs] [kvIs] [kvIs] [kvIs] Phụ lục 2 : Mẫu C1C2C3V, Kiểu 6: [S] + [pl, tr ] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Splitt * [split] split] [split] [Split] [split] [split] 2 Strasse * [Stra: s«] [Stra: s«] [Stra: s«] [Stra: s«] [s«tra: s«] [Stra: s«] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Splitt * [split] [split] [split] [split] [split] [split] 2 Strasse * [Stra: s«] [s«tra: s«] [Stra: s«] [s«tra: s«] [Stra: s«] [stra: s«] Phụ lục 2: Mẫu 3: VC1C2, Kiểu 7: [ C, k, p, s, S, l, r, m, n] + [t] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 [nAxt] [nAxt] [nAxt] [nAxt] [nAxt] 3 ỹberhaupt [yùb«rÈhAopt] [yùbEÒÈhAopt] [yùb«rÈhAopt] [yùbEÒÈhAopt] [yùb«rÈhAopt] [yùbEÒÈhAopt] [yùb«rÈhAopt] [yùbEÒÈhAopt] [yùb«rÈhAopt] [yùbEÒÈhAopt] [yùb«rÈhAopt] [yùbEÒÈhAopt] 4 Ostern [Èoùst«rn] [ÈoùstE{n] [Èoùst«rn] [ÈoùstE{n] [Èoùst«rn] [ÈoùstE{n] [Èoùst«rn] [ÈoùstE{n] [Èoùst«rn] [ÈoùstE{n] [Èoùst«rn] [ÈoùstE{n] 5 mischt * [milC] [milC] [milC] [milC] [milC] [milC] 6 alt [Alt] [Alt] [Alt] [Alt] [Alt] [Alt] 7 spart [ÈSpArt] [ÈSpArt] [ÈSpArt] [ÈSpArt] [ÈSpArt] [ÈSpArt] 8 Samt [zAmt] [z8Amt] [zAmt] [z8Amt] [zAmt] [z8Amt] [zAmt] [z8Amt] [zAmt] [z8Amt] [zAmt] [z8Amt] 9 Wand [vAnt] [vAnt] [vAnt] [vAnt] [vAnt] [vAnt] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 2 nackt [nAxt] [nAxt] [nAxt] [nAxt] [nAxt] [nAxt] 3 ỹberhaupt [yùb«rÈhAopt] [yùbEÒÈhAopt] [yùb«rÈhAopt] [yùbEÒÈhAopt] [yùb«rÈhAopt] [yùbEÒÈhAopt] [yùb«rÈhAopt] [yùbEÒÈhAopt] [yùb«rÈhAopt] [yùbEÒÈhAopt] [yùb«rÈhAopt] [yùbEÒÈhAopt] 4 Ostern [Èoùst«rn] [ÈoùstE{n] [Èoùst«rn] [ÈoùstE{n] [Èoùst«rn] [ÈoùstE{n] [Èoùst«rn] [ÈoùstE{n] [Èoùst«rn] [ÈoùstE{n] [Èoùst«rn] [ÈoùstE{n] 5 mischt * [milC] [milC] [milC] [milC] [milC] [milC] 6 alt [Alt] [Alt] [Alt] [Alt] [Alt] [Alt] 7 spart [ÈSpArt] [ÈSpArt] [ÈSpArt] [ÈSpArt] [ÈSpArt] [ÈSpArt] 8 Samt [zAmt] [z8Amt] [zAmt] [z8Amt] [zAmt] [z8Amt] [zAmt] [z8Amt] [zAmt] [z8Amt] [zAmt] [z8Amt] 9 Wand [vAnt] [vAnt] [vAnt] [vAnt] [vAnt] [vAnt] Phụ lục 2: Mẫu 3: VC1C2, Kiểu 8: [ C, t, l, n, p] + [s] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Fuchs [fUks] [fUch] [fUch] [fUch] [fUch] [fUks] 2 nichts [nICts] [nICts] [nICts] [nICts] [nICts] [nICs] 3 Hals [hAls] [hAns] [hAl] [hAl] [hAls] [hAls] 4 eins [Aens] [Aen] [Aen] [Aen] [Aes] [Aes] 5 Psychologie [psyCologiù] [psyCologiù] [psyCologiù] [psyCologiù] [psyCologiù] [psyCologiù] 6 Keks [keùks] [keùks] [keùks] [keùks] [keùks] [keùk] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Fuchs [fUks] [fUks] [fUks] [fUks] [fUks] [fUks] 2 nichts [nICts] [nICc] [nICc] [nICts] [nICts] [nICts] 3 Hals [hAls] [hAls] [hAls] [hAls] [hAls] [hAls] 4 eins [Aens] [Aens] [Aens] [Aens] [Aens] [Aens] 5 Psychologie [psyCologiù] [psyCologiù] [psyCologiù] [psyCologiù] [psyCologiù] [psyCologiù] 6 Keks [keùks] [keùk] [keùks] [keùks] [keùks] [keùks] Phụ lục 2: Mẫu 3: VC1C2, Kiểu 9: [t, b, n, r, l] + [S] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Deutsch [dOtS] [d8OtS] [dOts] [d8Ots] [dOts] [d8Ots] [dO] [d8O] [dOt] [d8Ot] [dOt] [d8Ot] 2 hỹbsch [hYpS] [hYbs] [hYbs] [hYbs] [hYb] [hYb] 3 Mensch [mEnS] [mEns] [mEns] [mEns] [mEn] [mEn] 4 Kirsche [kIrS] [kIs] [kIs] [kIs] [kIs] [kIs] 5 falsch [fAlS] [fAlS] [fAlS] [fAlS] [fAlS] [fAs] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Deutsch [dOtS] [d8OtS] [dOt] [d8Ot] [dOtS] [d8OtS] [dOtS] [d8OtS] [dOtS] [d8OtS] [dOtS] [d8OtS] 2 hỹbsch [hYpS] [hYpS] [hYpS] [hYpS] [hYpS] [hYpS] 3 Mensch [mEnS] [mEnS] [mEnS] [mEnS] [mEnS] [mEnS] 4 Kirsche [kIrS] [kIrS] [kIrS] [kIrS] [kIrS] [kIrS] 5 falsch [fAlS] [fAs] [fAl+s] [fAlS] [fAlS] [fAlS] Phụ lục 2: Mẫu 3: VC1C2, Kiểu 10: [n] + [t, s, f, s ] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV15 1 Wand [vAnt] [vAnt] [vAnt] [vAnt] [vAnd] [vAnd] 2 Mỹnchen [ÈmYnC«n] [ÈmYnC«n] [ÈmYnk«n] [ÈmYc«n] [ÈmYc«n] [ÈmYnC«n] 3 Genf [gEnf] [gEnf] [gEnf] [gEnf] [gEnv] [gEnf] 4 eins [Aens] [Aens] [Aen] [Aen] [Ae] [Aes] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Wand [vAnt] [vAnt] [vAnt] [vAnt] [vAnt] [vAnt] 2 Mỹnchen [ÈmYnC«n] [ÈmYnC«n] [ÈmYnC«n] [ÈmYnC«n] [ÈmYnC«n] [ÈmYnC«n] 3 Genf [gEnf] [gEnf] [gEnf] [gEnf] [gEnf] [gEnf] 4 eins [Aens] [Aes] [Aens] [Aens] [Aens] [Aens] Phụ lục 2: Mẫu 3: VC1C2, Kiểu 11: [l] + [p, t, k, f, m, n, ch, s] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Alptraum * [] A 2 alt [Alt] [Alt] [Al] [Al] [Ant] [Ant] 3 Wolke [Èvlk«] [Èvlk«] [Èvlk«] [Èvlk«] [Èvlk«] [Èvlk«] 4 Wolf [vlf] [vf] [vnf] [vlf] [vlf] [vnf] 5 Film [fIlm] [fIm] [fIm] [fIm] [fIm] [fIm] 6 Kửln [k¿ln] [k¿n] [k¿n] [k¿n] [k¿n] [k¿ln] 7 Teilchen * [teilC«n] [teilC«n] [teilC«n] [teilC«n] [teilC«n] [teilC«n] 8 Engels [ÈEN«l] [ÈENl1] [ÈEN«l] [ÈENl1] [ÈEN«l] [ÈENl1] [ÈEN«l] [ÈENl1] [ÈEN«l] [ÈENl1] [ÈEN«l] [ÈENl1] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Alptraum * [] 2 alt [Alt] [Alt] [Alt] [Alt] [Alt] [Alt] 3 Wolke [Èvlk«] [Èvk«] [Èvk«] [Èvk«] [Èvnk«] [Èvnk«] 4 Wolf [vlf] [vlf] [vlf] [vlf] [vlf] [vlf] 5 Film [fIlm] [fIlm] [fIlm] [fIlm] [fIlm] [fIlm] 6 Kửln [k¿ln] [k¿ln] [k¿ln] [k¿ln] [k¿ln] [k¿ln] 7 Teilchen * [teilC«n] [teilC«n] [teilC«n] [teilC«n] [teilC«n] [teilC«n] 8 Engels [ÈEN«l] [ÈENl1] [ÈEN«l] [ÈENl1] [ÈEN«l] [ÈENl1] [ÈEN«l] [ÈENl1] [ÈEN«l] [ÈENl1] [ÈEN«l] [ÈENl1] Phụ lục 2: Mẫu 3: VC1C2, Kiểu 12: [r] + [b, t, g, m, f, C, S, n ] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Korb [krp] [kb] [kb] [kb] [kb] [krp] 2 Nord [nrt] [nÒt] [nrt] [nÒt] [nrt] [nÒt] [nrt] [nÒt] [nrt] [nÒt] [nt] [nÒt] 3 Burg [bUrk] [b8UÒk] [bUk] [b8UÒk] [bUk] [b8UÒk] [bUk] [b8UÒk] [bUk] [b8UÒk] [bUk] [b8UÒk] 4 Arm [Arm] [Arm] [Am] [Am] [Am] [Am] 5 Dorf [drf] [d8Òf] [drf] [d8Òf] [drf] [d8Òf] [df] [d8Òf] [df] [d8Òf] [df] [d8Òf] 6 durch [dUrC] [d8UÒC] [dUrC] [d8UÒC] [dUk] [d8UÒC] [dUk] [d8UÒC] [dUk] [d8UÒC] [dUt] [d8UÒC] 7 Forscher* [frS] [fs] [fs] [fs] [fs] [frS] 8 Eltern [ÈEnt«rn] [ÈEntE{n] [ÈEnt«n] [ÈEntE{n] [ÈEnt«n] [ÈEntE{n] [ÈEnt«n] [ÈEntE{n] [ÈEnt«nt] [ÈEntE{n] [ÈEnt«nt] [ÈEntE{n] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Korb [krp] [krp] [krp] [krp] [krp] [krp] 2 Nord [nrt] [nÒt] [nt] [nÒt] [nt] [nÒt] [nt] [nÒt] [nrt] [nÒt] [nrt] [nÒt] 3 Burg [bUrk] [b8UÒk] [bUrk] [b8UÒk] [bUrk] [b8UÒk] [bUrk] [b8UÒk] [bUrk] [b8UÒk] [bUrk] [b8UÒk] 4 Arm [Arm] [Arm] [Arm] [Arm] [Arm] [Arm] 5 Dorf [drf] [d8Òf] [df] [d8Òf] [drf] [d8Òf] [drf] [d8Òf] [drf] [d8Òf] [drf] [d8Òf] 6 durch [dUrC] [d8UÒC] [dUt] [d8UÒC] [dUrC] [d8UÒC] [dUrC] [d8UÒC] [dUrC] [d8UÒC] [dUrC] [d8UÒC] 7 Forscher * [frS] [frS] [frS] [frS] [frS] [frS] 8 Eltern [ÈEnt«rn] [ÈEntE{n] [ÈEnt«rn] [ÈEntE{n] [ÈEnt«rn] [ÈEntE{n] [ÈEnt«rn] [ÈEntE{n] [ÈEnt«rn] [ÈEntE{n] [ÈEnt«rn] [ÈEntE{n] Phụ lục 2: Mẫu 4: VC1C2C3, Kiểu 13: [l] + ks, kt, nt; (n) + st, kt, ft; [r] + st, kt STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Volkshochschule* volkshoSul« volkshoSul« volkshoSul« volkshoSul« volkshoSul« volkshoSul« 2 folgt * flkt flkt flkt flkt flkt flkt 3 Verdienst [fErdiùnst] [fE{diùnsd8] [fErdiùn] [fE{diùnsd8] [fErdiùn] [fE{diùnsd8] [fErdiùn] [fE{diùnsd8] [fErdiùnt] [fE{diùnsd8] [fErdiùnt] [fE{diùnsd8] 4 Wurst [vUrst] [vUÒst] [vUt] [vUt] [vUt] [vUt] [vUt] [vUt] [vUrs] [vUÒs] [vUrs] [vUÒs] 5 Restaurants [{EstÈ{Aâ] [{EstÈ{Aâ] [{EstÈ{Aâ] [{EstÈ{Aâ] [{EstÈ{Aâ] [{EstÈ{Aâ] 6 Punkt [pUNkt] [pUN] [pUN] [pUNt] [pUNt] [pUNt] 7 Fonds [fâ] [fâ] [fâ] [fâ] [fâ] [fâ] 8 Angst [ANst] [AN] [AN] [AN] [ANs] [ANs] 9 Dampf [dAmpf] [d8Ampf] [dAmpf] [d8Ampf] [dAm] [d8Am] [dAmf] [d8Amf] [dAmf] [d8Amf] [dAmf] [d8Amf] 10 Zukunft [ÈtsuùkUnft] [ÈtsuùkUn] [ÈtsuùkUn] [ÈtsuùkUn] [ÈtsuùkUnt] [ÈtsuùkUnf] 11 Kunst [kUnst] [kUnst] [kUnst] [kUnst] [kUnst] [kUnst] 12 Arzt [Aùrtst] [Aùrtst] [Aùt] [Aùts] [Aùts] [Aùts] 13 lọchelnd * [ÈlEC«lnd] [ÈlEC«n] [ÈlEC«n] [ÈlEC«n] [ÈlEC«n] [ÈlEC«nt] 14 Hengst [hENst] [hEN] [hEN] [hENt] [hENt] [hENt] 15 Markt [mArkt] [mAÒkt] [mAk] [mAk] [mAk] [mAk] [mAk] [mAk] [mAkt] [mAkt] [mAkt] [mAkt] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Volkshochschule* volkshoSul« volkshoSul« volkshoSul« volkshoSul« volkshoSul« volkshoSul« 2 folgt * flkt flkt flkt flkt flkt flkt 3 Verdienst [fErdiùnst] [fE{diùnsd8] [fErdiùnt] [fE{diùnsd8] [fErdiùns] [fE{diùnsd8] [fErdiùns] [fE{diùnsd8] [fErdiùns] [fE{diùnsd8] [fErdiùnst] [fE{diùnsd8] 4 Wurst [vUrst] [vUÒst] [vUt] [vUt] [vUrst] [vUÒst] [vUrst] [vUÒst] [vUrst] [vUÒst] [vUrst] [vUÒst] 5 Restaurants [{EstÈ{Aâ] [{EstÈ{Aâ] [{EstÈ{Aâ] [{EstÈ{Aâ] [{EstÈ{Aâ] [{EstÈ{Aâ] 6 Punkt [pUNkt] [pUNk] [pUNk] [pUNkt] [pUNkt] [pUNkt] 7 Fonds [fâ] [fâ] [fâ] [fâ] [fâ] [fâ] 8 Angst [ANst] [ANs] [ANt] [ANst] [ANst] [ANst] 9 Dampf [dAmpf] [d8Ampf] [dAmf] [d8Amf] [dAmpf] [d8Ampf] [dAmpf] [d8Ampf] [dAmpf] [d8Ampf] [dAmpf] [d8Ampf] 10 Zukunft [ÈtsuùkUnft] [ÈtsuùkUnf] [ÈtsuùkUnf] [ÈtsuùkUnft] [ÈtsuùkUnft] [ÈtsuùkUnft] 11 Kunst [kUnst] [kUnst] [kUnst] [kUnst] [kUnst] [kUnst] 12 Arzt [Aùrtst] [Aùrtst] [Aùrtst] [Aùrtst] [Aùrtst] [Aùrtst] 13 lọchelnd * [ÈlEC«lnd] [ÈlEC«nt] [ÈlEC«lnd] [ÈlEC«lnd] [ÈlEC«lnd] [ÈlEC«lnd] 14 Hengst [hENst] [hENs] [hENs] [hENst] [hENst] [hENst] 15 Markt [mArkt] [mAÒkt] [mArkt] [mAÒkt] [mArkt] [mAÒkt] [mArkt] [mAÒkt] [mArkt] [mAÒkt] [mArkt] [mAÒkt] Phụ lục 2: Mẫu 4: VC1C2C3, Kiểu 14: [ l, m, n, b ] + [st] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 Holst * [hlst] [hs] [hs] [ht] [ht] [hlst] 2 kommst * [kmst] [kmst] [kmst] [kmst] [kmst] [kmst] 3 kannst * [kanst] [kanst] [kanst] [kanst] [kanst] [kanst] 4 schreibst * [Sraipst] [Sraipst] [Sraipst] [Sraipst] [Sraipst] [Sraipst] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 Holst * [hlst] [hlst] [hlst] [hlst] [hlst] [hlst] 2 kommst * [kmst] [kmst] [kmst] [kmst] [kmst] [kmst] 3 kannst * [kanst] [kanst] [kanst] [kanst] [kanst] [kanst] 4 schreibst * [Sraipst] [Sraipst] [Sraipst] [Sraipst] [Sraipst] [Sraipst] Phụ lục 2: Mẫu 5: VC1C2C3C4, Kiểu 15: [lbst, lfst, rbst, rnst, mpft] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 CTV5 1 selbst [ÈzElpst] [ÈzEbst] [ÈzEst] [ÈzEpst] [ÈzEpt] [ÈzEps] 2 Herbst [hErpst] [hEÒpst] [hEpt] [hEpt] [hEpt] [hEpt] [hEps] [hEps] [hEps] [hEps] [hEbst] [hEbst] 3 ernst [Ernst] [Ernst] [Ens] [Ens] [Ens] [Ens] 4 hilfst * [hilfst] [hilfst] [hilfst] [hilfst] [hilfst] [hilfst] 5 kọmpft * [kEmpfst] [kEmpfst] [kEmpfst] [kEmpfst] [kEmpfst] [kEmpfst] STT Từ thử Phiên âm IPA THỰC TẾ PHÁT ÂM CỦA CÁC CỘNG TÁC VIÊN (CTV) PHIÊN ÂM IPA CTV6 CTV7 CTV8 CTV9 CTV10 1 selbst [ÈzElpst] [ÈzElpst] [ÈzElpst] [ÈzElpst] [ÈzElpst] [ÈzElpst] 2 Herbst [hErpst] [hEÒpst] [hEbst] [hEbst] [hEbst] [hEbst] [hEp] [hEp] [hErpst] [hEÒpst] [hErpst] [hEÒpst] 3 ernst [Ernst] [Ens] [Ent] [Ent] [Ernst] [Ernst] 4 hilfst * [hilfst] [hilfst] [hilfst] [hilfst] [hilfst] [hilfst] 5 kọmpft * [kEmpfst] [kEmpfst] [kEmpfst] [kEmpfst] [kEmpfst] [kEmpfst] ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI Và NHÂN VĂN KHOA NGÔN NGỮ HỌC --------------- TRẦN THỊ THANH KHẢO SÁT LỖI PHÁT ÂM PHỤ ÂM TIẾNG ĐỨC CỦA SINH VIÊN HỌC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ĐỨC VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÔN NGỮ HỌC HÀ NỘI -2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI Và NHÂN VĂN KHOA NGÔN NGỮ --------------- TRẦN THỊ THANH KHẢO SÁT LỖI PHÁT ÂM PHỤ ÂM TIẾNG ĐỨC CỦA SINH VIÊN HỌC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ĐỨC VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÔN NGỮ HỌC Chuyên Ngành: Lý luận ngôn ngữ Mã số: 60 22 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. VŨ KIM BẢNG Hà Nội -2008

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNNH (49).doc
Tài liệu liên quan