Thiết kế cầu ông Đội

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 1 ĐẶC TRƯNG ĐỊA HÌNH – ĐỊA CHẤT – THUỶ VĂN : Cầu Ông Đội nằm trên đường tỉnh lộ 15B, là trục chính quan trọng nối Quận 7 với Huyện Nhà Bè. 1.1 Địa hình : Hệ cao độ sử dụng : hệ cao độ quốc gia Hòn Dấu. Toạ độ, cao độ khu vực xây dựng cầu tỷ lệ 1/500 lập năm 2004. Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng 1.2 Địa chất : 1.2.1 Căn cứ báo cáo khảo sát địa chất do Xí nghiệp TVXD CTGT lập năm 2006, địa tầng tại hố khoan H1 tại vị trí mố M1 của cầu Oâng Đội có thể phân thành các lớp sau: Lớp 1: Lớp cát đắp hạt trung màu xám đen, trạng thái bời rời, bề dày 2.3m. Giá trị SPT N=4, các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 24.4% Dung trọng thiên nhiên W = 1.801g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 0.904g/cm3 Góc nội ma sát  = 17o35’ Lớp 2: Bùn sét lẫn hữu cơ, màu xám xanh, trạng thái nhão, bề dày 18m. Giá trị SPT N=0, các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 73.3% Dung trọng thiên nhiên W = 1.534g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 0.545g/cm3 Lực dính C = 1KG/cm2 Góc nội ma sát  = 4o36’ Độ sệt IL = 1 Lớp 3: Á sét hữu cơ màu xám trắng nâu vàng, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng, bề dày 8.1m. Giá trị SPT N=7-12, các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 25.2% Dung trọng thiên nhiên W = 1.911g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 0.955g/cm3 Sức chịu nén đơn Qu = 1.038kg/cm2 Lực dính C = 0.8KG/cm2 Góc nội ma sát  = 9o30’ Độ sệt IL = 0.6 Lớp 4: Cát mịn màu xám trắng, trạng thái chặt, dày đến hết chiều dày hố khoan. Giá trị SPT N=30-56, các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 17.3% Dung trọng thiên nhiên W = 2.056g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 1.096g/cm3 Góc nội ma sát  = 31o56’ 1.2.2 Căn cứ báo cáo khảo sát địa chất do Xí nghiệp TVXD CTGT lập năm 2005, địa tầng tại hố khoan H1&H2 (đường vào cầu), H3 (trụ T1) của cầu Oâng Đội có thể phân thành các lớp sau: Lớp 1: Lớp cát đắp hạt mịn màu nâu vàng, xám đen, trạng thái bời rời, bề dày tại H1=2.1m, H2=2m. Giá trị SPT N=2, các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 31.9% Dung trọng thiên nhiên W = 1.881g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 0.89g/cm3 Góc nội ma sát  = 16o38’ Lớp 2: Bùn sét lẫn hữu cơ, màu xám đen, trạng thái nhão, bề dày tại H1=17.9m, H2=18.7m, H3=16.7m. Giá trị SPT N=0, các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 73.5% Dung trọng thiên nhiên W = 1.548g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 0.549g/cm3 Lực dính C = 1KG/cm2 Góc nội ma sát  = 3o54’ Độ sệt IL = 1 Lớp 3: Á sét màu xám trắng nâu vàng, trạng thái dẻo cứng, bề dày tại H1=2.5m, H2=5.8m, H3=10.6m. Giá trị SPT N=10-13, các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 26.8% Dung trọng thiên nhiên W = 1.945g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 0.96g/cm3 Sức chịu nén đơn Qu = 1.259kg/cm2 Lực dính C = 0.8KG/cm2 Góc nội ma sát  = 11o24’ Độ sệt IL = 0.6 Lớp 4: Cát thô màu xám trắng, trạng thái chặt, bề dày tại H3=22.7m. Giá trị SPT N=36-41, các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% =16.5% Dung trọng thiên nhiên W = 2.012g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 1.079g/cm3 Góc nội ma sát  = 32o55’ 1.2.3 Căn cứ báo cáo khảo sát địa chất do Xí nghiệp TVXD CTGT lập năm 2004, địa tầng tại hố khoan H1 ( hố khoan dưới nước)(trụ T2) của cầu Oâng Đội có thể phân thành các lớp sau: Lớp 1: OH-CH, đất sét hữu cơ lẫn bột, màu xám đen, độ dẻo cao, trạng thái rất mềm, bề dày 20.0m. Giá trị SPT (N) thay đổi 0 –2 búa /30cm, các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 81.1% Dung trọng thiên nhiên W = 1.496g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 0.509g/cm3 Sức chịu nén đơn Qu = 0.243kg/cm2 Lực dính C = 0.086KG/cm2 Góc nội ma sát  = 3o59’ Độ sệt IL = 1 Lớp 2: CL, Sét pha cát, màu nâu vàng xám xanh, độ dẻo trung bình,trạng thái rất rắn (nửa cứng), bề dày lớp 4.2m. Giá trị SPT (N) thay đổi 25-47 búa/30cm, các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 21.3% Dung trọng thiên nhiên W = 1.988g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 1.207g/cm3 Lực dính C = 0.35KG/cm2 Góc nội ma sát  = 15o10’ Độ sệt IL = 0.3 Lớp 3: SM, Cát vừa đến mịn lẫn bột và ít sét,màu xám trắng nâu vàng, trạng thái chặt vừa đến chặt, bề dày lớp 25.8m. Giá trị SPT (N) thay đổi 25-47 búa/30cm, các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 18.3% Dung trọng thiên nhiên W = 1.999g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 1.507g/cm3 Góc nội ma sát  = 32o17’ 1.2.4 Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa kỹ thuật công trình cầu Oâng Đội do Trung Tâm Nghiên Cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp Trường ĐHBK lập tháng 08/2003, địa tầng tại các hố khoan HK1 (trụ T3), HK2 (trên cạn)(mố M2) như sau : Lớp 1: Cát san lấp, màu xám đen, độ dẻo cao, bề dày 2m (hố khoan KH1) và 1.0m (hố khoan HK2 ). Giá trị SPT (N) 0 búa/30cm. Lớp 2: Bùn sét lẫn hữu cơ, màu xám đen, trạng thái chảy, bề dày 20.7m ( hố khoan HK1) và 22.5m (hố khoan HK2) . Giá trị SPT (N) thay đổi 0 búa/30cm, các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 81.53% Dung trọng thiên nhiên W = 1.47g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 0.51g/cm3 Lực dính C = 1KG/cm2 Góc nội ma sát  = 1o40’ Độ sệt IL = 1 Lớp 3: Á sét màu xám đen, trạng thái chảy, bề dày 9.6m ( hố khoan HK1) và 12.3m (hố khoan HK2). Giá trị SPT (N) thay đổi 9 -23 búa/30cm (hố khoan HK1 )và 12-18 búa/30cm (hố khoan HK2), các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 25.49% Dung trọng thiên nhiên W = 1.96g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 0.99g/cm3 Lực dính C = 0.8KG/cm2 Góc nội ma sát  = 17o13’ Độ sệt IL = 0.6 Lớp 4: Cát mịn màu xám trắng, trạng thái dẻo, chặt vừabề dày 13.4( hố khoan HK1). Lớp này xuất hiện tại hố khoan HK1, không xuất hiện tại hố khoan HK2. Giá trị SPT (N) thay đổi 9 -11 búa/30cm (hố khoan HK1 ), các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 18.62% Dung trọng thiên nhiên W = 2.08g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 1.09g/cm3 Góc nội ma sát  = 15o35’ Lớp 5: Sét pha nặng lẫn bụi, màu nâu loang xám xanh, trạng thái nửa cứng, chặt vừa, bề dày 4.3m ( hố khoan HK1).Lớp này xuất hiện tại hố khoan HK1, không xuất hiện tại hố khoan HK2. Giá trị SPT (N) thay đổi 30 - 25búa/30cm (hố khoan HK1), các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 20.94% Dung trọng thiên nhiên W = 2.07g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 1.08g/cm3 Lực dính C = 0.216KG/cm2 Góc nội ma sát  = 21o59’ Độ sệt IL = 0.3 Lớp 6: Cát mịn, trạng thái dẻo, kết cấu chặt vừa, bề dày chưa xác định hết chiều dày lớp; bề dày 12.2m ( hố khoan HK2 ) . Giá trị SPT (N) thay đổi 15 -16búa/30cm (hố khoan HK2), các tính chất cơ lý đặc trưng như sau: Độ ẩm thiên nhiên W% = 22.42% Dung trọng thiên nhiên W = 1.97g/cm3 Dung trọng đẩy nổi đn = 1.01g/cm3 Góc nội ma sát  = 26o54’ 1.3 Thuỷ văn Theo điều tra của đà khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trạm thuỷ văn Nhà Bè cung cấp: - Mực nước cao nhất với tần suất P = 1%: + 1.72m (Theo hệ cao độ Hòn Dấu) 2 QUY MÔ, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ : Cầu thiết kế sử dụng kết cấu BTCT theo các tiêu chuẩn sau: 2.1 Tuổi thọ thiết kế 100 năm 2.2 Tải trọng thiết kế Đoàn người đi bộ: 3x10-3Mpa. Hoạt tải HL93 gồm tổ hợp của xe tải thiết kế hoặc xe tải hai trục và tải trọng làn thiết kế, được chất tải theo tiêu chuẩn 22 TCN 272-05. 2.3 Khổ thông thuyền Cấp đường sông : Cấp VI.Tra theo 22TCN 272 05 (2.3.3.1.1) tĩnh không thuyền như sau: Theo phương ngang : 10m Theo phương đứng : 2.5m 2.4 Khổ cầu Khổ thông xe : 7m x 2 Lề bộ hành : 2.25m x 2 2.5 Trắc dọc cầu Trắc dọc cầu phụ thuộc vào các yếu tố sau: - Tĩnh không thông thuyền - Dốc dọc tối đa : 4% - Bán kính đường cong lồi nhỏ nhất : R = 2500 m - Bán kính đường cong lõm nhỏ nhất : R = 1000 m - Chiều cao đất đắp khống chế sau mố : H = 3.5 m CÓ ĐẦY ĐỦ BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH

doc9 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1271 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cầu ông Đội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN 1 THIEÁT KEÁ PHÖÔNG AÙN SÔ BOÄ CHÖÔNG 1 : TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TRÌNH ÑAËC TRÖNG ñÒA HÌNH – ÑÒA CHAÁT – THUYÛ VAÊN : Caàu OÂng Ñoäi naèm treân ñöôøng tænh loä 15B, laø truïc chính quan troïng noái Quaän 7 vôùi Huyeän Nhaø Beø. Ñòa hình : Heä cao ñoä söû duïng : heä cao ñoä quoác gia Hoøn Daáu. Toaï ñoä, cao ñoä khu vöïc xaây döïng caàu tyû leä 1/500 laäp naêm 2004. Ñòa hình khu vöïc töông ñoái baèng phaúng Ñòa chaát : Caên cöù baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát do Xí nghieäp TVXD CTGT laäp naêm 2006, ñòa taàng taïi hoá khoan H1 taïi vò trí moá M1 cuûa caàu Oâng Ñoäi coù theå phaân thaønh caùc lôùp sau: Lôùp 1: Lôùp caùt ñaép haït trung maøu xaùm ñen, traïng thaùi bôøi rôøi, beà daøy 2.3m. Giaù trò SPT N=4, caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 24.4% Dung troïng thieân nhieân gW = 1.801g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 0.904g/cm3 Goùc noäi ma saùt j = 17o35’ Lôùp 2: Buøn seùt laãn höõu cô, maøu xaùm xanh, traïng thaùi nhaõo, beà daøy 18m. Giaù trò SPT N=0, caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 73.3% Dung troïng thieân nhieân gW = 1.534g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 0.545g/cm3 Löïc dính C = 1KG/cm2 Goùc noäi ma saùt j = 4o36’ Ñoä seät IL = 1 Lôùp 3: AÙ seùt höõu cô maøu xaùm traéng naâu vaøng, traïng thaùi deûo meàm ñeán deûo cöùng, beà daøy 8.1m. Giaù trò SPT N=7-12, caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 25.2% Dung troïng thieân nhieân gW = 1.911g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 0.955g/cm3 Söùc chòu neùn ñôn Qu = 1.038kg/cm2 Löïc dính C = 0.8KG/cm2 Goùc noäi ma saùt j = 9o30’ Ñoä seät IL = 0.6 Lôùp 4: Caùt mòn maøu xaùm traéng, traïng thaùi chaët, daøy ñeán heát chieàu daøy hoá khoan. Giaù trò SPT N=30-56, caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 17.3% Dung troïng thieân nhieân gW = 2.056g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 1.096g/cm3 Goùc noäi ma saùt j = 31o56’ Caên cöù baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát do Xí nghieäp TVXD CTGT laäp naêm 2005, ñòa taàng taïi hoá khoan H1&H2 (ñöôøng vaøo caàu), H3 (truï T1) cuûa caàu Oâng Ñoäi coù theå phaân thaønh caùc lôùp sau: Lôùp 1: Lôùp caùt ñaép haït mòn maøu naâu vaøng, xaùm ñen, traïng thaùi bôøi rôøi, beà daøy taïi H1=2.1m, H2=2m. Giaù trò SPT N=2, caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 31.9% Dung troïng thieân nhieân gW = 1.881g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 0.89g/cm3 Goùc noäi ma saùt j = 16o38’ Lôùp 2: Buøn seùt laãn höõu cô, maøu xaùm ñen, traïng thaùi nhaõo, beà daøy taïi H1=17.9m, H2=18.7m, H3=16.7m. Giaù trò SPT N=0, caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 73.5% Dung troïng thieân nhieân gW = 1.548g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 0.549g/cm3 Löïc dính C = 1KG/cm2 Goùc noäi ma saùt j = 3o54’ Ñoä seät IL = 1 Lôùp 3: AÙ seùt maøu xaùm traéng naâu vaøng, traïng thaùi deûo cöùng, beà daøy taïi H1=2.5m, H2=5.8m, H3=10.6m. Giaù trò SPT N=10-13, caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 26.8% Dung troïng thieân nhieân gW = 1.945g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 0.96g/cm3 Söùc chòu neùn ñôn Qu = 1.259kg/cm2 Löïc dính C = 0.8KG/cm2 Goùc noäi ma saùt j = 11o24’ Ñoä seät IL = 0.6 Lôùp 4: Caùt thoâ maøu xaùm traéng, traïng thaùi chaët, beà daøy taïi H3=22.7m. Giaù trò SPT N=36-41, caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% =16.5% Dung troïng thieân nhieân gW = 2.012g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 1.079g/cm3 Goùc noäi ma saùt j = 32o55’ Caên cöù baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát do Xí nghieäp TVXD CTGT laäp naêm 2004, ñòa taàng taïi hoá khoan H1 ( hoá khoan döôùi nöôùc)(truï T2) cuûa caàu Oâng Ñoäi coù theå phaân thaønh caùc lôùp sau: Lôùp 1: OH-CH, ñaát seùt höõu cô laãn boät, maøu xaùm ñen, ñoä deûo cao, traïng thaùi raát meàm, beà daøy 20.0m. Giaù trò SPT (N) thay ñoåi 0 –2 buùa /30cm, caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 81.1% Dung troïng thieân nhieân gW = 1.496g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 0.509g/cm3 Söùc chòu neùn ñôn Qu = 0.243kg/cm2 Löïc dính C = 0.086KG/cm2 Goùc noäi ma saùt j = 3o59’ Ñoä seät IL = 1 Lôùp 2: CL, Seùt pha caùt, maøu naâu vaøng xaùm xanh, ñoä deûo trung bình,traïng thaùi raát raén (nöûa cöùng), beà daøy lôùp 4.2m. Giaù trò SPT (N) thay ñoåi 25-47 buùa/30cm, caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 21.3% Dung troïng thieân nhieân gW = 1.988g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 1.207g/cm3 Löïc dính C = 0.35KG/cm2 Goùc noäi ma saùt j = 15o10’ Ñoä seät IL = 0.3 Lôùp 3: SM, Caùt vöøa ñeán mòn laãn boät vaø ít seùt,maøu xaùm traéng naâu vaøng, traïng thaùi chaët vöøa ñeán chaët, beà daøy lôùp 25.8m. Giaù trò SPT (N) thay ñoåi 25-47 buùa/30cm, caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 18.3% Dung troïng thieân nhieân gW = 1.999g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 1.507g/cm3 Goùc noäi ma saùt j = 32o17’ Caên cöù baùo caùo keát quaû khaûo saùt ñòa kyõ thuaät coâng trình caàu Oâng Ñoäi do Trung Taâm Nghieân Cöùu Coâng ngheä vaø Thieát bò Coâng nghieäp Tröôøng ÑHBK laäp thaùng 08/2003, ñòa taàng taïi caùc hoá khoan HK1 (truï T3), HK2 (treân caïn)(moá M2) nhö sau : Lôùp 1: Caùt san laáp, maøu xaùm ñen, ñoä deûo cao, beà daøy 2m (hoá khoan KH1) vaø 1.0m (hoá khoan HK2 ). Giaù trò SPT (N) 0 buùa/30cm. Lôùp 2: Buøn seùt laãn höõu cô, maøu xaùm ñen, traïng thaùi chaûy, beà daøy 20.7m ( hoá khoan HK1) vaø 22.5m (hoá khoan HK2) . Giaù trò SPT (N) thay ñoåi 0 buùa/30cm, caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 81.53% Dung troïng thieân nhieân gW = 1.47g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 0.51g/cm3 Löïc dính C = 1KG/cm2 Goùc noäi ma saùt j = 1o40’ Ñoä seät IL = 1 Lôùp 3: AÙ seùt maøu xaùm ñen, traïng thaùi chaûy, beà daøy 9.6m ( hoá khoan HK1) vaø 12.3m (hoá khoan HK2). Giaù trò SPT (N) thay ñoåi 9 -23 buùa/30cm (hoá khoan HK1 )vaø 12-18 buùa/30cm (hoá khoan HK2), caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 25.49% Dung troïng thieân nhieân gW = 1.96g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 0.99g/cm3 Löïc dính C = 0.8KG/cm2 Goùc noäi ma saùt j = 17o13’ Ñoä seät IL = 0.6 Lôùp 4: Caùt mòn maøu xaùm traéng, traïng thaùi deûo, chaët vöøabeà daøy 13.4( hoá khoan HK1). Lôùp naøy xuaát hieän taïi hoá khoan HK1, khoâng xuaát hieän taïi hoá khoan HK2. Giaù trò SPT (N) thay ñoåi 9 -11 buùa/30cm (hoá khoan HK1 ), caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 18.62% Dung troïng thieân nhieân gW = 2.08g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 1.09g/cm3 Goùc noäi ma saùt j = 15o35’ Lôùp 5: Seùt pha naëng laãn buïi, maøu naâu loang xaùm xanh, traïng thaùi nöûa cöùng, chaët vöøa, beà daøy 4.3m ( hoá khoan HK1).Lôùp naøy xuaát hieän taïi hoá khoan HK1, khoâng xuaát hieän taïi hoá khoan HK2. Giaù trò SPT (N) thay ñoåi 30 - 25buùa/30cm (hoá khoan HK1), caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 20.94% Dung troïng thieân nhieân gW = 2.07g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 1.08g/cm3 Löïc dính C = 0.216KG/cm2 Goùc noäi ma saùt j = 21o59’ Ñoä seät IL = 0.3 Lôùp 6: Caùt mòn, traïng thaùi deûo, keát caáu chaët vöøa, beà daøy chöa xaùc ñònh heát chieàu daøy lôùp; beà daøy 12.2m ( hoá khoan HK2 ) . Giaù trò SPT (N) thay ñoåi 15 -16buùa/30cm (hoá khoan HK2), caùc tính chaát cô lyù ñaëc tröng nhö sau: Ñoä aåm thieân nhieân W% = 22.42% Dung troïng thieân nhieân gW = 1.97g/cm3 Dung troïng ñaåy noåi gñn = 1.01g/cm3 Goùc noäi ma saùt j = 26o54’ Thuyû vaên Theo ñieàu tra cuûa ñaø khí töôïng thuyû vaên khu vöïc Nam Boä, traïm thuyû vaên Nhaø Beø cung caáp: - Möïc nöôùc cao nhaát vôùi taàn suaát P = 1%: + 1.72m (Theo heä cao ñoä Hoøn Daáu) QUY MOÂ, TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ : Caàu thieát keá söû duïng keát caáu BTCT theo caùc tieâu chuaån sau: Tuoåi thoï thieát keá 100 naêm Taûi troïng thieát keá Ñoaøn ngöôøi ñi boä: 3x10-3Mpa. Hoaït taûi HL93 goàm toå hôïp cuûa xe taûi thieát keá hoaëc xe taûi hai truïc vaø taûi troïng laøn thieát keá, ñöôïc chaát taûi theo tieâu chuaån 22 TCN 272-05. Khoå thoâng thuyeàn Caáp ñöôøng soâng : Caáp VI.Tra theo 22TCN 272 05 (2.3.3.1.1) tónh khoâng thuyeàn nhö sau: Theo phöông ngang : 10m Theo phöông ñöùng : 2.5m Khoå caàu Khoå thoâng xe : 7m x 2 Leà boä haønh : 2.25m x 2 Traéc doïc caàu Traéc doïc caàu phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau: - Tónh khoâng thoâng thuyeàn - Doác doïc toái ña : 4% - Baùn kính ñöôøng cong loài nhoû nhaát : R = 2500 m - Baùn kính ñöôøng cong loõm nhoû nhaát : R = 1000 m - Chieàu cao ñaát ñaép khoáng cheá sau moá : H = 3.5 m PHÖÔNG AÙN SÔ BOÄ 1 CAÀU GIAÛN ÑÔN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP DÖÏ ÖÙNG LÖÏC DAÀM I CAÊNG TRÖÔÙC 1.Yeâu caàu thieát keá: Daàm I caêng tröôùc Taûi troïng thieát keá HL93,taûi troïng laøn,ngöôøi ñi boä Chieàu daøi toaøn caàu : 112m Goàm 4 nhòp : 28 + 28 + 28 + 28 (m) Khoå caàu : 7x2 + 2.25x2 + 0.25x2 = 19(m) Thieát keá theo tieâu chuaån 22TCN 272-05 2.Choïn sô ñoà keát caáu nhòp: Maët caét ngang keát caáu nhòp goàm 9 daàm I Khoaûng caùch caùc daàm S = 2.15 m Chieàu cao moãi daàm laø 1.4 m .Tra theo 22TCN 272 05 (2.5.2.6.3.1) Baûn maët caàu daøy 0.2 m Lôùp phuû maët caàu baèng Beâ toâng atpha daøy 70 mm Lôùp phoøng nöôùc daøy 5 mm Goái caàu söû duïng goái cao su Keát caáu haï taàng baèng BTCT 30MPa ñoå taïi choã 3.Moá caàu: Duøng moùng coïc ñoùng 40x40 (cm) Duøng BTCT 30MPa ñoå taïi choã 4.Truï caàu: Thaân truï daïng truï khung Pi Duøng moùng coïc ñoùng 40x40 (cm) Duøng BTCT 30MPa ñoå taïi choã 5.Theùp daàm chính: - Duøng loaïi tao töï chuøng thaáp: Dps = 12.7 mm - Cöôøng ñoä chòu keùo tieâu chuaån: fpu = 1860106 Pa = 1860000 KN/m2 - Caáp cuûa theùp: 270 (theo ASTM A416-85) - Giôùi haïn chaûy (TCN 5.9.4.4.1): fpy = 0.9fpu = 1674106 Pa - ÖÙng suaát trong theùp döï öùng löïc khi kích: fpj = 0.75fpu = 1395 Mpa - DT 1 tao caùp: Aps1 = 98.7 mm2 - Modul ñaøn hoài cuûa caùp: Eps = 197000 Mpa PHÖÔNG AÙN SÔ BOÄ 2 CAÀU GIAÛN ÑÔN DAÀM LIEÂN HÔÏP THEÙP – BTCT 1.Yeâu caàu thieát keá: Daàm theùp lieân hôïp beâ toâng coát theùp Taûi troïng thieát keá HL93,taûi troïng laøn,ngöôøi ñi boä Chieàu daøi toaøn caàu : 112 m Goàm 4 nhòp : 28 + 28 + 28 + 28 (m) Khoå caàu : 7x2 + 2.25x2 + 0.25x2 = 19(m) Thieát keá theo tieâu chuaån 22TCN 272-05 2.Choïn sô ñoà keát caáu nhòp: Maët caét ngang keát caáu nhòp goàm 9 daàm I Khoaûng caùch caùc daàm S = 2.15 m Chieàu cao moãi daàm laø 1.4 m Baûn maët caàu daøy 0.2 m Lôùp phuû maët caàu baèng Beâ toâng atpha daøy 70 mm Lôùp phoøng nöôùc daøy 5 mm Goái caàu söû duïng goái cao su Keát caáu haï taàng baèng BTCT 30MPa ñoå taïi choã 3.Moá caàu: Duøng moùng coïc ñoùng 40x40 (cm) Duøng BTCT 30MPa ñoå taïi choã 4.Truï caàu: Thaân truï daïng truï khung Pi Duøng moùng coïc ñoùng 40x40 (cm) Duøng BTCT M300 ñoå taïi choã Theùp laøm daàm: söû duïng theùp 27MPa caáp 345 PHÖÔNG AÙN SÔ BOÄ 3 CAÀU GIAÛN ÑÔN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP DÖÏ ÖÙNG LÖÏC DAÀM BAÛN 1. Yeâu caàu thieát keá - Daïng daàm: Daàm baûn - Taûi troïng thieát keá: Ñoaøn xe tieâu chuaån HL93, taûi troïng laøn, ngöôøi ñi boä. Chieàu daøi toaøn caàu : 112 m Goàm 4 nhòp : 28 + 28 + 28 + 28 (m) Khoå caàu : 7x2 + 2.25x2 + 0.25x2 = 19(m) - Tieâu chuaån thieát keá 22TCN 272 – 05 2. Choïn sô ñoà keát caáu nhòp - Maët caét ngang keát caáu nhòp goàm 19 daàm baûn, khoaûng caùch caùc daàm laø 1.0 m - Chieàu cao moãi daàm laø 0.8 m. - Baûn maët caàu daøy 0.12m - Duøng beâ toâng 30MPa laøm moái noái öôùt lieân keát caùc daàm chuû laïi vôùi nhau - Lôùp phuû maët caàu baèng beâtoâng asphalt daøy 70 mm - Lôùp phoøng nöôùc daøy 5 mm - Goái caàu söû duïng goái cao su 3.Moá caàu: Duøng moùng coïc ñoùng 40x40 (cm) Duøng BTCT 30MPa ñoå taïi choã 4.Truï caàu: Thaân truï daïng truï khung Pi Duøng moùng coïc ñoùng 40x40 (cm) Duøng BTCT 30MPa ñoå taïi choã

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc1.Mo dau (1-9).doc
 • xls2.PA 1_Dam I (10-29).xls
 • xls3.PA2_Dam thep (30-47).xls
 • xls4.PA 3_Dam ban(48-65).xls
 • xls5.Du toan CT_PA1_Dam I(66-69).xls
 • xls6.Du toan CT_PA2_Dam thep(70-73).xls
 • xls7.Du toan CT_PA3_Dam ban(74-77).xls
 • xls8.Lan can...Dam chinh (79-163).xls
 • xls8.Lua chon phuong an(78).xls
 • xls9.Mo (164-190).xls
 • xls10.Tru (191-214).xls
 • xls11.Thi cong (215-222).xls
 • rarBan ve.rar
Tài liệu liên quan