Bài giảng Thuật toán ứng dụng - Bài 1 - Đỗ Phan Thuận

Bài toán: Gõ SMS Dữ liệu vào Dòng đầu tiên là một số nguyên T là số lượng bộ test. T dòng tiếp theo mỗi dòng chỉ chứa các khoảng trống và các ký tự in thường. Mỗi dòng chứa ít nhất 1 và tối đa 100 ký tự. Kết quả ra Mỗi test đầu vào tưong ứng với một dòng ỏ kết quả ra. Mỗi dòng bắt đầu bởi thứ tự test và sau đó là một số biểu thị số lần bấm phím cho ra văn bản tương ứng. Xem ví dụ kết quả ra để thấy định dạng chuẩn xác.

pdf46 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thuật toán ứng dụng - Bài 1 - Đỗ Phan Thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thuat_toan_ung_dung_bai_1_do_phan_thuan.pdf