• Một số bất cập của pháp luật bảo vệ môi trường về xử lý nước thảiMột số bất cập của pháp luật bảo vệ môi trường về xử lý nước thải

  Một là, bổ sung quy định tại Điều 100 Luật bảo vệ môi trường 2014 về các biện pháp xử lý nước thải bằng các biện pháp khác, ví dụ như biện pháp hóa học hay biện pháp sinh học. Bởi vì, đặc thù của pháp luật xử lý nước thải nói riêng có liên quan đến các chỉ số, thông số kỹ thuật chính xác cho nên khi thực tế các doanh nghiệp áp dụng phương p...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ Đại biểu quốc hội thực hiện sáng quyền lập phápNâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ Đại biểu quốc hội thực hiện sáng quyền lập pháp

  Nhóm các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoạt động hỗ trợ ĐBQH Như đã phân tích ở trên, Quốc hội cần sớm ban hành một VBQPPL (có thể là Nghị quyết) để quy định cụ thể, chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, trình tự, thủ tục hỗ trợ ĐBQH thực hiện quyền trình SKPL của các cơ quan trực tiếp giúp việc Quốc hội (VPQH, Viện NCLP và Văn ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Nguyên tắc giới hạn quyền trong các bản hiến pháp Việt NamNguyên tắc giới hạn quyền trong các bản hiến pháp Việt Nam

  Kiến nghị về nguyên tắc giới hạn quyền Thứ nhất, cần hoàn thiện nguyên tắc giới hạn quyền đồng thời trên hai khía cạnh: giới hạn bởi nguyên tắc chung và giới hạn cụ thể trong sự ghi nhận đối với mỗi quyền (cần thiết). Nguyên tắc chung cần được thể hiện theo hướng thiết lập hệ tiêu chí giới hạn quyền có tính bao trùm cho tất cả mọi trường h...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Nhìn từ thực tiễn thành phố Cần ThơQuyền tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Nhìn từ thực tiễn thành phố Cần Thơ

  Bốn là, cần ban hành văn bản quy định chi tiết về thành phần Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phân định rõ nhiệm, vụ, quyền hạn của từng thành viên của Hội đồng. Đặc biệt, cần quy định chi tiết về vai trò của hộ dân đại diện tham gia vào Hội đồng để đảm bảo quyền TCTT của người dân trong khu vực có đất bị thu hồi thông qua người đạ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tài phán hành chính - Cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước của tư pháp đối với hành phápTài phán hành chính - Cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước của tư pháp đối với hành pháp

  Thứ nhất, tăng tính chủ động trong kiểm soát QLNN của tư pháp với hành pháp. Để đảm bảo tính chủ động trong kiểm soát QLNN của tư pháp đối với hành pháp cần thừa nhận cả quyền tài phán trừu tượng lẫn tài phán cụ thể của Tòa hành chính. Về tài phán trừu tượng, cần thừa nhận rằng bất cứ công dân, tổ chức nào phát hiện có một văn bản của CQHC ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Thẩm quyền của chính phủ theo hiến pháp 2013 và luật tổ chức chính phủ 2015Thẩm quyền của chính phủ theo hiến pháp 2013 và luật tổ chức chính phủ 2015

  Tóm lại, để phân định thẩm quyền hợp lý trong nhánh hành pháp, quản lý nhà nước, cần phải có các sửa đổi sau đây: Thứ nhất, quy định về thẩm quyền chung của Chính phủ (không nên ghi là “thẩm quyền của Chính phủ” vì dễ nhầm lẫn với bộ phận thẩm quyền chung của Chính phủ phải được bàn bạc tập thể và biểu quyết theo đa số), tức là chỉ thay đổi...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chống tham nhũng: Từ nghiên cứu tình huống thực tế đến chọn lựa các giải phápChống tham nhũng: Từ nghiên cứu tình huống thực tế đến chọn lựa các giải pháp

  Chống tham nhũng phải song hành với việc cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và công nghệ thanh toán qua ngân hàng nhằm minh bạch hóa các giao dịch Để chống tham nhũng hiệu quả cần xác lập và thực hiện nguyên tắc: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính một cách thuận tiện n...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chính sách ưu đãi của một số quốc gia đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và những nội dung có thể tham khảoChính sách ưu đãi của một số quốc gia đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và những nội dung có thể tham khảo

  Mặt trái của các chính sách ưu đãi cần được cân nhắc Trong Dự thảo Luật Đơn vị HC-KT đặc biệt trình Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV tại phiên họp lần thứ 14 ngày 11/9/2017, trên cơ sở so sánh 9 nhóm tiêu chí ưu đãi (chính sách về môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng; dịch vụ hỗ trợ đầu tư; ưu đãi đầu tư; đất ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • 100 câu hỏi – đáp pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội100 câu hỏi – đáp pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

  100. Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định như thế nào về các hình phạt áp dụng đối với tội vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần? Trả lời: Tội vi phạm các quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần được quy định tại Điều 259 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người ...

  doc68 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kỹ năng đặt câu hỏi chất vấn và đưa kiến nghị khi chất vấnKỹ năng đặt câu hỏi chất vấn và đưa kiến nghị khi chất vấn

  Một là, chất vấn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực tổng hợp của ĐBQH; năng lực chất vấn của ĐBQH phụ thuộc lớn vào các thông tin và năng lực xử lý thông tin mà ĐBQH thu nhận được. Do đó, ĐBQH phải được cung cấp thông tin một cách đầy đủ, toàn diện và kịp thời về những vấn đề mà đại biểu quan tâm chất vấn.Tuy nhiên, cần có những thô...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0