• Tài liệu Chính sách nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của PhápTài liệu Chính sách nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Pháp

  Trên thực tế, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đóng một vai trò quan trọng ở Pháp kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai và xây dựng lại đất nước thông qua các dự án lớn (hàng không vũ trụ, hạt nhân, không gian, vận tải.). Chúng đã làm cho nước Pháp trở thành một cường quốc công nghệ trên thế giới. Những thay đổi chính đặc trưng cho kết ...

  pdf40 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Hoạt động chuyển giao công nghệ ở Hoa KỳTài liệu Hoạt động chuyển giao công nghệ ở Hoa Kỳ

  Có thể thấy, động lực đằng sau các sáng kiến CGCN của Hoa Kỳ cũng tương tự như ở nhiều nước khác: đó là tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia, huy động vốn cho hoạt động NC&PT, tối ưu hoá lợi ích của việc đầu tư ngân sách và sử dụng NC&PT để hoàn thành các mục tiêu chính trị và xã hội. Lợi ích của ngành công nghiệp bao gồm việc được tiếp cận ...

  pdf52 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2012-2013 của diễn đàn kinh tế thế giớiTài liệu Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2012-2013 của diễn đàn kinh tế thế giới

  Năng lực cạnh tranh của Trung Quốc yếu đi nhiều nếu tính đến các số đo về bền vững, đặc biệt là về khía cạnh bền vững môi trường. Mặc dù nước này đã thực hiện một số biện pháp chính trị nhằm cải thiện môi trường (như trồng rừng), nhưng vẫn có mức phát xạ cao (nồng độ CO2 và hạt bụi cao), và ngành nông nghiệp đang gây áp lực lớn đối với môi trườ...

  pdf72 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Năng suất yếu tố tổng hợp - Tình hình và tỷ trọng đóng góp của nó vào tăng trưởng kinh tế ở Việt NamTài liệu Năng suất yếu tố tổng hợp - Tình hình và tỷ trọng đóng góp của nó vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Hoạt động KH&CN được coi là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Để định lượng được đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế, người ta nghiên cứu xác định TFP. Tăng trưởng TFP là chỉ thị về vai trò của KH&CN trong tăng trưởng kinh tế của hầu hết các nền kinh tế, đặc biệt là ở những giai đoạn phát triển gần đây. Cải tiế...

  pdf44 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Đảm bảo an ninh lương thực và quản lý rủi ro của các nước AseanTài liệu Đảm bảo an ninh lương thực và quản lý rủi ro của các nước Asean

  • Các chính phủ ASEAN có thể có lợi từ việc chấp nhận một sự hiểu biết rộng hơn về an ninh lƣơng thực và tiếp tục tập trung vào các giải pháp khu vực về an ninh lƣơng thực và quản lý rủi ro. Các thị trƣờng mở có thể góp phần tích cực vào an ninh lƣơng thực thông qua cải thiện khả năng tiếp cận lƣơng thực bằng cách tăng thu nhập của các hộ gia đ...

  pdf55 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Mô hình phát triển nông thôn mới trong thế kỷ 21 công cụ cho các nước đang phát triểnTài liệu Mô hình phát triển nông thôn mới trong thế kỷ 21 công cụ cho các nước đang phát triển

  Nông thôn ở các khu vực kém phát triển trên thế giới ngày nay phải đối mặt với những thách thức và cơ hội mới như môi trường quốc tế phức tạp và cạnh tranh cao, dân số, tài nguyên đang cạn kiệt và của biến đổi khí hậu cũng như những thành tựu đột phá trong khoa học và công nghệ. Mô hình phát triển nông thôn mới đối với các nước đang phát triển ...

  pdf58 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển doanh nghiệpTài liệu Chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp

  Tác động kinh tế - xã hội của các chính sách ưu đãi thuế NC&PT sẽ phụ thuộc vào một bối cảnh hình thành rộng lớn hơn. Ở đây có ít nhất hai yếu tố rộng cần cân nhắc, đó là: hệ thống thuế tổng thể và tầm quan trọng của các công cụ chính sách khoa học và công nghệ khác, đặc biệt là hỗ trợ tài chính trực tiếp cho NC&PT doanh nghiệp.  Một hệ thống ...

  pdf48 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Hiện thực hóa nền kinh tế sinh học tuần hoànTài liệu Hiện thực hóa nền kinh tế sinh học tuần hoàn

  Sự kết năng giữa các khái niệm kinh tế sinh học và kinh tế tuần hoàn sẽ được khai thác. Điều này sẽ cần sự kết hợp của các sáng kiến của khu vực công và tư nhân. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức và mục tiêu chính sách để khu vực công hành động trước, vì phần lớn những gì đã được mô tả được đánh giá là có nguy cơ rủi ro cao đối với kh...

  pdf46 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Triển vọng phát triển công nghệ sinh học biểnTài liệu Triển vọng phát triển công nghệ sinh học biển

  Tiềm năng kinh tế của công nghệ sinh học biển xem ra rất lớn và đang gia tăng. Năm 2010, thị trường công nghệ sinh học biển ước tính đạt 2,5 tỷ USD với mức tăng trưởng hàng năm dao động từ 4-12% tùy theo mô hình được sử dụng. Sự phát triển của công nghệ sinh học biển dự kiến sẽ tạo việc làm mới dọc theo chuỗi giá trị từ viện nghiên cứu đến ngành...

  pdf46 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tri thức: Bài học kinh nghiệm từ một số nước trên thế giớiTài liệu Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tri thức: Bài học kinh nghiệm từ một số nước trên thế giới

  Xây dựng một hệ thống thể chế và các biện pháp kích thích kinh tế thích hợp, bao gồm: - Đẩy mạnh khuôn khổ luật pháp và quy định về cạnh tranh, tinh thần kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, sự nổi lên của các thị trường sản phẩm và dịch vụ mới, và mở cửa cho thương mại và đầu tư nước ngoài, cho phép các cá nhân và tổ chức có t...

  pdf76 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0