• Hoàn thiện các quy định của luật đất đai năm 2013 về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiHoàn thiện các quy định của luật đất đai năm 2013 về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Kiến nghị Từ những phân tích nêu trên, chúng tôi cho rằng, để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng về thu hút đầu tư nước ngoài trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, cần sửa đổi các quy định của Luật Đất đai năm 2013 về doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo hướng sau: - Thay thế thuật ngữ “Doanh nghiệp có vốn ĐTNN” bằng thuật ngữ “Tổ c...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Giám sát của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước - Thực trạng và một số kiến nghịGiám sát của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước - Thực trạng và một số kiến nghị

  Thứ năm, đổi mới phương thức hoạt động giám sát: Khác với hoạt động giám sát của các CQNN, giám sát của MTTQ có tính xã hội. Do vậy, để đạt hiệu quả cao cần xây dựng cơ chế tiếp thu, giải trình những kiến nghị của MTTQ trong hoạt động giám sát. Theo đó, khi lập chương trình, kế hoạch và lựa chọn nội dung giám sát cần phải quy định rõ trách ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân cấp tỉnhNâng cao chất lượng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân cấp tỉnh

  Có thể nói, hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh nhằm mục đích theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động quản lý của các tổ chức, cơ quan, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực thi Hiến pháp, pháp luật và Nghị quyết của HĐND tại địa phương. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, đòi hỏi...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạoTrách nhiệm bồi thường thiệt hại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

  Thực tế cho thấy, đối tượng thông minh càng tự chủ thì chúng càng ít được coi là công cụ đơn giản trong tay các chủ thể khác24 và việc quy định nghiêm ngặt quá mức, mong đợi sự hoàn hảo thay vì có thể chấp nhận những hành vi robot có thể không khuyến khích các nhà sản xuất đầu tư tiền vào việc đổi mới, chẳng hạn như xe tự lái, máy bay không...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Các loại hàng hóa được phép giao dịch trên thị trường vàng: Bản chất pháp lý và các yêu cầu pháp luậtCác loại hàng hóa được phép giao dịch trên thị trường vàng: Bản chất pháp lý và các yêu cầu pháp luật

  Một là, cần bổ sung các quy định về loại hình vàng chứng chỉ nhằm đa dạng hóa các loại hàng hóa trên thị trường vàng. Thay vì hoàn toàn ngăn cấm như hiện nay, cần sớm quy định lộ trình phát triển các công cụ và loại hình kinh doanh trên thị trường vàng theo từng bước, phù hợp với điều kiện và trình độ quản lý cụ thể của đất nước. Các sản ph...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Đối tượng của quyền hưởng dụng trong pháp luật Việt NamĐối tượng của quyền hưởng dụng trong pháp luật Việt Nam

  Thứ hai, khi tài sản tiêu hao đã được người hưởng dụng sử dụng thì quan hệ giữa chủ sở hữu và người hưởng dụng phải xử lý như thế nào? Đây là một điểm chưa rõ trong BLDS 2015 khi Điều 265 quy định: “Quyền hưởng dụng chấm dứt trong trường hợp sau đây: Thời hạn của quyền hưởng dụng đã hết; Tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng không còn”....

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Tham nhũng vặt và phòng, chống tham nhũng vặtTham nhũng vặt và phòng, chống tham nhũng vặt

  Liên hệ với Việt Nam Thực tế ở Việt Nam cho thấy, trong thời gian qua, nhờ những nỗ lực to lớn của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội, công cuộc phòng, chống tham nhũng đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, có thể thấy, thắng lợi đạt được chủ yếu là trong phòng, chống tham nhũng lớn – cụ thể là qua việc phát hiện và đưa ra xét ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Chủ thể giao dịch quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đaiChủ thể giao dịch quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai

  Quy định bắt buộc mọi trường hợp để lại thừa kế QSDĐ đều phải có giấy chứng nhận QSDĐ Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản nói chung và QSDĐ nói riêng chỉ là điều kiện về thủ tục nhằm chứng minh người giao dịch là chủ sở hữu tài sản. Đối với các giao dịch thông thường, bên tiến hành giao dịch tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tư cách chủ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Điểm nhấn phát triển kinh tế Việt Nam sau hai năm đại hội đảng toàn quốc khóa XIIĐiểm nhấn phát triển kinh tế Việt Nam sau hai năm đại hội đảng toàn quốc khóa XII

  Đặc biệt, tinh thần doanh nghiệp thể hiện tập trung ở sự dám nghĩ, đầu tư thông minh và nâng cao năng suất và chất lượng, giảm giá thành sản phẩm trên cơ sở coi trọng thu hút, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài, nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, thiết bị sản xuất và quản trị doanh nghiệp tiên tiến. Tinh thần doanh nghiệp kh...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Ensured conditions to implement antismuggling law in Viet Nam todayEnsured conditions to implement antismuggling law in Viet Nam today

  Strengthen cooperation ensuring trade security, contribute to fight efficiently against smuggling, counterfeit behaviors, contrivance in Asia Pacific area were the center content which discussed by customs procedure Subcommittee of 21 APEC economies in agenda of SOM1 framework occuring in Nha Trang, Khanh Hoa. It not only managed goods expo...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0