• Chính sách phát triển kinh tế xanh - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt NamChính sách phát triển kinh tế xanh - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

  Thứ ba, đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ trong nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực ngành nghề trong nội hàm của “nền kinh tế xanh” như sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ sản xuất tiết kiệm tài nguyên, tiêu hao ít năng lượng, công nghệ giảm thiểu phát thải khí nhà kính; hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường; phục hồi hệ sin...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nayChính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  Sáu là, cần phải cải tiến công tác luân chuyển cán bộ hai chiều. Có chế độ phù hợp để cán bộ luân chuyển có thể quay trở lại công tác tại cơ quan cũ sau 1 đến 2 nhiệm kỳ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bãi bỏ những thủ tục nhiêu khê, không cần thiết. Bảy là, cần phải mạnh dạn hơn nữa trong việc áp dụng hình thức tô nhượng trong NEP của V.I.L...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Chiến lược đầu tư trực tiếp nước ngoài của MNCs trong bối cảnh chuyển đổi sốChiến lược đầu tư trực tiếp nước ngoài của MNCs trong bối cảnh chuyển đổi số

  Bài viết này cũng đã chỉ ra rằng quá trình chuyển đổi số trên phạm vi toàn cầu đã làm cho chiến lược FDI của MNCs số hóa và công nghệ khác với MNCs truyền thống theo bốn cách như sau. Thứ nhất, quá trình số hóa làm giảm sự cần thiết phải hiện diện trực tiếp tại thị trường nước ngoài, trong đó, doanh nghiệp không cần đánh đổi giữa xuất khẩu v...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Chất lượng sáng chế được bảo hộ từ góc nhìn thương mại hóa và một số khuyến nghịChất lượng sáng chế được bảo hộ từ góc nhìn thương mại hóa và một số khuyến nghị

  Ba là, cần thiết lập cơ chế kiểm soát chất lượng SC được bảo hộ. Xét từ góc độ thương mại hóa, chất lượng SC được bảo hộ trước hết phụ thuộc vào chất lượng của quá trình tra cứu và thẩm định nội dung đối với SC được nêu trong đơn đăng ký, nhất là chất lượng của thông tin về tình trạng kỹ thuật đã biết của SC và năng lực của thẩm định viên...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 11: Một số tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô - Phạm Thế AnhBài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 11: Một số tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô - Phạm Thế Anh

  Tóm tắt chương • Những người ủng hộ quy tắc chính sách tiền tệ lập luận rằng chính sách tùy nghi có thể chịu sự yếu kém, lạm dụng quyền lực và bất nhất theo thời gian. • Những người phản đối quy tắc chính sách tiền tệ lập luận rằng chính sách tùy nghi sẽ linh hoạt hơn khi phải đối phó với những tình huống kinh tế thay đổi. Tóm tắt chương ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 10: Sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp - Phạm Thế AnhBài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 10: Sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp - Phạm Thế Anh

  Tóm tắt chương • Đường Phillips mô tả mối quan hệ ngược chiều giữa lạm phát và thất nghiệp. • Bằng cách mở rộng tổng cầu, các nhà hoạch định chính sách có thể lựa chọn một điểm trên đường Phillips với lạm phát cao và thất nghiệp thấp. • Bằng cách thắt chặt tổng cầu, các nhà hoạch định chính sách có thể lựa chọn một điểm trên đường Phillips ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 9: Tổng cầu và tổng cung - Phạm Thế AnhBài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 9: Tổng cầu và tổng cung - Phạm Thế Anh

  Tóm tắt chương • Khi chính phủ thay đổi chi tiêu hoặc thuế, tổng cầu có thể thay đổi nhiều hơn hoặc ít hơn so với sự thay đổi tài khóa. • Hiệu ứng số nhân có xu hướng khuếch đại tác động của chính sách tài khóa đối với tổng cầu. • Hiệu ứng số nhân có xu hướng triệt tiêu tác động của chính sách tài khóa đối với tổng cầu. Tóm tắt chương • Bở...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở - Phạm Thế AnhBài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở - Phạm Thế Anh

  Tóm tắt chương • Dòng vốn ra ròng của một nền kinh tế luôn bằng với xuất khẩu ròng của nó. • Tiết kiệm của một nền kinh tế có thể được sử dụng để hoặc tài trợ cho đầu tư trong nước hoặc mua tài sản nước ngoài. Tóm tắt chương • Tỷ giá hối đoái danh nghĩa là giá tương đối giữa đồng tiền hai nước. • Tỷ giá hối đoái thực là giá tương đối của h...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 7: Tiền tệ và lạm phát - Phạm Thế AnhBài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 7: Tiền tệ và lạm phát - Phạm Thế Anh

  Rắc rối và bất tiện • Khi NHTƯ tăng cung tiền và gây ra lạm phát, nó bào mòn giá trị thực của đơn vị hạch toán. • Lạm phát khiến cho đồng tiền có giá trị thực khác nhau ở các thời điểm khác nhau. • Do vậy, khi giá cả tăng, sẽ khó so sánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận thực theo thời gian hơn. Tác hại của lạm phát không dự kiến: Tái phân phối...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 6: Tiền tệ và chính sách tiền tệ - Phạm Thế AnhBài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 6: Tiền tệ và chính sách tiền tệ - Phạm Thế Anh

  Tóm tắt chương • Ngân hàng trung ương là cơ quan quản lý hệ thống tiền tệ ở các nước. • Họ kiểm soát cung tiền thông qua hoạt động thị trường mở, hoặc bằng cách thay đổi dự trữ bắt buộc, hoặc lãi suất chiết khấu. Tóm tắt chương 1. Ngân hàng dự trữ một phần có thể tạo tiền bởi mỗi đồng dự trữ có thể tạo ra nhiều đồng tiền gửi. 2. Cung tiền ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0