• Phân cấp thẩm quyền tuyển dụng công chức hành chính ở Việt Nam hiện nayPhân cấp thẩm quyền tuyển dụng công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay

  Thứ tư, cần có sự kiểm soát chặt chẽ về sự phân cấp tuyển dụng công chức HCNN ở trung ương đối với các cơ quan HCNN ở địa phương.Việc kiểm soát thẩm quyền tuyển dụng công chức bao gồm: việc thông báo thi tuyển, xét tuyển công chức; tiếp nhận hồ sơ dự thi, hồ sơ xét tuyển; việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của hồ sơ dự thi tuyển, xét tu...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Phạt vi phạm trong hợp đồng xây dựngPhạt vi phạm trong hợp đồng xây dựng

  Quy định của Luật Xây dựng 2014 được hiểu hợp đồng xây dựng bao gồm hợp đồng xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước và công trình không sử dụng vốn nhà nước. Nếu áp dụng bốn nguyên tắc trên đây vào việc xác định quy định điều chỉnh mức phạt vi phạm tối đa áp dụng đối với hợp đồng xây dựng, các kết luận sau đây sẽ được rút ra: 1. ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Có được bảo lãnh bằng tài sản cụ thể và việc bảo lãnh quyền sử dụng đấtCó được bảo lãnh bằng tài sản cụ thể và việc bảo lãnh quyền sử dụng đất

  Bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất Xuất phát từ quy định của pháp luật hiện còn thiếu sự đồng nhất và chưa thật rõ ràng về bảo lãnh bằng QSDĐ, chúng tôi thấy cần phải làm rõ người có QSDĐ có được dùng QSDĐ để bảo lãnh việc thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ hay không. BLDS đã quy định rất rõ tại khoản 1 Điều 105, Điều 115 rằng, QSDĐ cũng l...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Khởi kiện dân sự để thu hồi tài sản tham nhũng - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt NamKhởi kiện dân sự để thu hồi tài sản tham nhũng - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

  Về quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước, khoản 4 Điều 18 Bộ luật TTDS quy định: “Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mìn...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Những vấn đề đặt ra đối với cơ chế quản lý hành chính thành phố Hồ Chí Minh khi thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015Những vấn đề đặt ra đối với cơ chế quản lý hành chính thành phố Hồ Chí Minh khi thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

  Ba là, Chính phủ tiếp tục mở rộng phân cấp, ủy quyền cho Thành phố trên các lĩnh vực17, cho phép Thành phố được quy định một số khoản thu, khoản chi, phí và lệ phí phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Thành phố được quyền quyết định bộ máy giúp việc và các cơ quan chuyên môn có tính chất đặc thù của một đô thị lớn ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Xử lý vi phạm đối với các thoả thuận hạn chế cạnh tranhXử lý vi phạm đối với các thoả thuận hạn chế cạnh tranh

  Có thể thấy rằng, Luật Cạnh tranh năm 2018 đã đem lại những đột phá trong cách tiếp cận vấn đề quản lý hành vi thỏa thuận HCCT. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra, pháp luật cạnh tranh vẫn cần phải được tiếp tục hoàn thiện và cân nhắc những giải pháp mang tính hiệu quả cao để kiểm soát những hành vi thỏa thuận HCCT có tác động tiêu cực t...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bảo đảm quyền của người bị tạm giam theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015Bảo đảm quyền của người bị tạm giam theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

  Thứ năm, sửa đổi Điều 278 BLTTHS về điều kiện áp dụng biện pháp tạm giam thay cho thuật ngữ “quyết định” và “nếu thấy cần tiếp tục” mang tính tuỳ nghi, không rõ ràng. Điều 278 BLTTHS cần được thiết kế như sau: “Sau khi thụ lý vụ án, Thẩm phán chủ toạ phiên tòa quyết định việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng ch...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Quy chế chung về thẩm định nội dung đối với nhãn hiệuTài liệu Quy chế chung về thẩm định nội dung đối với nhãn hiệu

  Nộp đơn không trung thực Nhiều nước ASEAN có các điều khoản hoặc thực tiễn để xem xét khả năng một đăng ký có thể được nộp một cách không trung thực. Một vài điều khoản về nhãn hiệu của các nước này quy định về “sự trung thực” hoặc “có ý định chiếm đoạt” có thể là yếu tố gây cản trở hoặc làm mất hiệu lực một đăng ký nhãn hiệu.37 Liên quan đến...

  pdf196 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Áp dụng phiên tòa giả định để nâng cao kỹ năng thực hành pháp luật cho sinh viên Luật tại Đại học Duy TânÁp dụng phiên tòa giả định để nâng cao kỹ năng thực hành pháp luật cho sinh viên Luật tại Đại học Duy Tân

  Một là, nắm vững nội dung vụ án: Giảng viên là người cần nắm vững vụ án của một buổi phiên tòa giả định qua các yếu tố về nội dung vụ án qua việc tự điều tra, tìm hiểu, gặp gỡ, quan sát. Có thể tìm hiểu vụ án qua tài liệu, sách báo, báo cáo tổng kết. Giảng viên phải nắm vững nội dung vụ án, cụ thể là hiểu rõ bản chất pháp lý của vấn đề được ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Hợp tác quốc tế trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm: Thực trạng và kiến nghịHợp tác quốc tế trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm: Thực trạng và kiến nghị

  Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động hợp tác quốc tế Mặc dù Việt Nam đã có những bước tiến về hoàn thiện cơ sở pháp lý của quốc gia cho hoạt động hợp tác quốc tế đấu tranh với tội phạm, hệ thống quy phạm pháp luật về dẫn độ, tương trợ tư pháp về hình sự vẫn còn một số điểm chưa thống nhất. Ví dụ: ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0