• Pháp luật của một số quốc gia Đông Nam Á về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các gợi ý cho Việt NamPháp luật của một số quốc gia Đông Nam Á về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các gợi ý cho Việt Nam

  Cơ chế bảo vệ quyền bí mật DLCN * Uỷ ban quốc gia về bảo vệ DLCN Kinh nghiệm của các quốc gia cho thấy, khi thành lập Uỷ ban quốc gia về bảo vệ DLCN cần cân nhắc một số vấn đề sau: - Sự cần thiết của việc thành lập Uỷ ban quốc gia về bảo vệ DLCN; - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban: Thực tiễn các quốc gia thường trao cho Uỷ ban một...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Về cơ chế đảm bảo quyền khiếu nại vụ việc cạnh tranhVề cơ chế đảm bảo quyền khiếu nại vụ việc cạnh tranh

  Đối với vụ việc hạn chế cạnh tranh, do mục đích của pháp luật chống hạn chế cạnh tranh là để kiểm soát các hành vi xâm hại trật tự cạnh tranh, cấu trúc thị trường và thông qua đó để bảo vệ, duy trì cạnh tranh. Theo mục đích này, pháp luật chống hạn chế cạnh tranh phải là “luật công”, để bảo vệ trật tự công và các lợi ích công. Do đó, việc đ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bảo vệ quyền đối với dữ liệu cá nhân trong pháp luật quốc tế, pháp luật ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt NamBảo vệ quyền đối với dữ liệu cá nhân trong pháp luật quốc tế, pháp luật ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam

  Thứ tư, bảo đảm nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền về sự riêng tư. Như đã phân tích ở các phần trên, quyền về sự riêng tư là quyền con người cơ bản, có ý nghĩa rất quan trọng, được công nhận và bảo vệ bởi luật nhân quyền quốc tế và pháp luật của hầu hết quốc gia. Sự phát triển của công nghệ đã cải thiện đáng kể đời sống của con ngư...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật về lập vi bằng đối với bất động sảnPháp luật về lập vi bằng đối với bất động sản

  Một số kiến nghị Thứ nhất, chế định Thừa phát lại tuy đã chính thức hoạt động trên phạm vi cả nước, nhưng để đảm bảo hoạt động này phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp và cải cách hành chính, thời gian tới cần tiếp tục kiện toàn hành lang pháp lý, tạo cơ sở phát triển nghề Thừa phát lại bền vững, chất lượng và hiệu quả....

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề pháp lý về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại ngân hàng thương mạiMột số vấn đề pháp lý về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại ngân hàng thương mại

  Thời gian qua, để hạn chế rủi ro cho mình, các NHTM thường ký hợp đồng ba bên là ngân hàng, nhà đầu tư và người thế chấp là người mua nhà của nhà đầu tư, theo đó thỏa thuận: khi nhận Giấy chứng nhận thì nhà đầu tư có nghĩa vụ chuyển cho ngân hàng để bổ sung hồ sơ, thay vì giao cho người mua nhà. Sau khi có Giấy chứng nhận, ngân hàng chỉ ký ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Thời điểm thực hiện quyền yêu cầu phản tố của bị đơn theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt NamThời điểm thực hiện quyền yêu cầu phản tố của bị đơn theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

  Bên cạnh đó, Bộ luật TTDS năm 2015 cũng chưa quy định cụ thể khi nào thẩm phán tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, cũng như không giới hạn số lần mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Căn cứ vào quy trình tố tụng, các phiên họp tiếp theo không thể ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Xu hướng quốc tế hóa của luật hình sự Việt Nam và vấn đề đặt ra cho lập pháp hình sựXu hướng quốc tế hóa của luật hình sự Việt Nam và vấn đề đặt ra cho lập pháp hình sự

  Thách thức lớn nhất là việc phát hiện những điểm còn thiếu tương thích, thiếu cụ thể hay chưa đúng với bản chất của chế định hoặc khái niệm trong luật hình sự trên cơ sở đối chiếu với các chuẩn mực luật hình sự quốc tế cũng như so sánh có chọn lọc với luật hình sự của các quốc gia trên thế giới. Đây sẽ là quá trình tìm hiểu và lựa chọn cả về...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện các quy định pháp luật về “phạt nguội”Hoàn thiện các quy định pháp luật về “phạt nguội”

  Các kiến nghị hoàn thiện pháp luật - Sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC năm 2012 theo hướng tách các quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện VPHC thành một phần riêng. Tại phần này, Luật Xử lý VPHC quy định về các nguyên tắc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiệ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người lao động nước ngoài ở một số quốc gia vùng vịnh và những gợi mở cho Việt NamQuy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người lao động nước ngoài ở một số quốc gia vùng vịnh và những gợi mở cho Việt Nam

  5) Để nâng cao trách nhiệm của NSDLĐ trong công tác quản lý NLĐ, cần yêu cầu NSDLĐ phải nộp một khoản tiền thích hợp nhằm bảo đảm nghĩa vụ của mình tại ngân hàng. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chỉ dự trù tới việc NSDLĐ có thể sử dụng các biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản để đảm bảo NLĐ sẽ thực hiện hợp đồng lao động, từ đó đưa ra quy ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề về pháp nhân thương mại trong pháp luật hình sự Việt NamMột số vấn đề về pháp nhân thương mại trong pháp luật hình sự Việt Nam

  Một là, các cơ quan chức năng như Tư pháp, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát cần nghiên cứu làm rõ những qui định đối với PNTM thực hiện tội phạm để làm căn cứ phát hiện, điều tra, xử lý. Đến nay vẫn chưa có văn bản giải thích rõ pháp luật hình sự đối với PNTM nên việc hiểu và áp dụng chưa thống nhất. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần phối hợp ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0