• Đánh giá hiệu quả sử dụng các phương tiện vận xuất gỗ ở tỉnh Thừa Thiên HuếĐánh giá hiệu quả sử dụng các phương tiện vận xuất gỗ ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Từ kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu làm việc của máy kéo TDT55 và xe REO vận xuất gỗ ở hai khu vực khai thác đại diện là tiểu khu 1082 và tiểu khu 1099, chúng tôi có thể kết luận rằng: Sử dụng máy kéo TDT55 vận xuất gỗ rừng tự nhiên cự ly vận xuất trung bình 600m có hiệu quả cao hơn nhiều so với xe Reo. - Giá thành vận xuất 1m3 gỗ bằng máy kéo T...

  doc9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0

 • Laåm phaát úã viïåt nam giai àoaån 2007-2017: diï în biïën, nhên töë taác àöång vaâ dû å baáoLaåm phaát úã viïåt nam giai àoaån 2007-2017: diï în biïën, nhên töë taác àöång vaâ dû å baáo

  Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp đòng bộ giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, chính sách thương mại và đầu tư hướng đến mục tiêu tổng thể là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo đúng tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP. Chính sách tiền tệ trong quá trình phối hợp với chính sách tài khóa nhằm ổn định kinh ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0

 • Kết hợp mô hình TAM và TOE vào nghiên cứu chấp nhận mạng xã hội trong kinh doanh bán lẻ tại Việt NamKết hợp mô hình TAM và TOE vào nghiên cứu chấp nhận mạng xã hội trong kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam

  Kết luận Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và các mô hình liên quan đến hành vi chấp nhận công nghệ mới của doanh nghiệp và người tiêu dùng, bài viết đề xuất được khung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam. Trong khung phân tích đề xuất, bài viết đóng góp vào việc xây dựng 4 nhóm thang đo ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 21/01/2022 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0

 • Ảnh hưởng của các nhân tố kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp may mặc, nông nghiệp và hóa chất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamẢnh hưởng của các nhân tố kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp may mặc, nông nghiệp và hóa chất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thứ năm, hoàn thiện môi trường kiểm soát trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Môi trường kiểm soát phản ánh sắc thái chung của một doanh nghiệp, tác động đến ý thức của mọi thành viên trong tổ chức. Môi trường kiểm soát ảnh hưởng đến cách thức kinh doanh của doanh nghiệp và đến các mục tiêu được thiết lập. Cá...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 21/01/2022 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt NamThực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam

  Một số lưu ý đối với doanh nghiệp khi thâm nhập các thị trường cao cấp - Đối với thị trường Nhật Bản: Các doanh nghiệp Việt Nam cần biết rằng, khi Nhật Bản nhập khẩu nông sản, họ không chỉ xem kết quả xét nghiệm tồn dư về thuốc BVTV hoặc dư lượng kháng sinh mà còn muốn biết việc trồng trọt, nuôi trồng theo kỹ thuật nào, bón những loại phân ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 338 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện luật đất đai năm 2013 nhằm bảo đảm lợi ích người sử dụng đất nông nghiệpHoàn thiện luật đất đai năm 2013 nhằm bảo đảm lợi ích người sử dụng đất nông nghiệp

  Nhìn rộng ra, các quy định về căn cứ thu hồi đất của Luật Đất đai năm 2013 dù đã thu hẹp nhiều so với Luật Đất đai 2003 nhưng vẫn đang cho phép nhiều chủ thể có thẩm quyền thu hồi đất, cũng như nhiều trường hợp thu hồi đất, đặc biệt là thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế. Về việc sử dụng cơ chế thu hồi đất để thực hiện các dự án phục ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0

 • Cải thiện môi trường kinh doanh và những nút thắt cần tháo gỡCải thiện môi trường kinh doanh và những nút thắt cần tháo gỡ

  Thực tiễn cho thấy, quyền lực nếu không được kiểm soát chặt chẽ tất yếu sẽ dẫn đến tha hóa quyền lực và là nguyên nhân gốc rễ của tham nhũng. Vì vậy, trong thời gian tới, xóa bỏ sự mặc định sống chung với tham nhũng nói chung và chấp nhận các chi phí không chính thức nói riêng, các cơ quan chức năng cần cụ thể hóa quy định về kiểm soát quyề...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0

 • Tự do hóa dịch vụ phân phối tại Việt Nam trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế AseanTự do hóa dịch vụ phân phối tại Việt Nam trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế Asean

  Đối với Việt Nam, mức độ mở cửa ngành và các phân ngành của dịch vụ phân phối qua các Gói cam kết theo lộ trình và cho đến Gói cam kết cuối cùng thứ 10 vẫn không mở hơn về mức độ cam kết. Mặc dù có thể nhận thấy, trong một số gói cam kết dịch vụ gần đây của AEC, mức độ cam kết của Việt Nam đã bắt đầu cao hơn so với WTO, phù hợp với mức độ m...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0

 • Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2020 và giai đoạn tớiTriển vọng kinh tế Việt Nam năm 2020 và giai đoạn tới

  Nhìn chung, dịch bệnh có tác động lớn và phức tạp đến kinh tế nước ta cả theo hướng giảm cung và cầu xã hội; đòi hỏi các cấp lãnh đạo và cơ quan chức năng đề cao tinh thần trách nhiệm theo tinh thần tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nhưng cũng không được hoang mang, dao động; hết sức thận trọng, nhưng cũng không bi quan, chủ động và linh hoạ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0

 • Tuân thủ quy luật khách quan trong xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt NamTuân thủ quy luật khách quan trong xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam

  Thứ nhất, xây dựng thể chế chính trị pháp quyền trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Xây dựng thể chế chính trị pháp quyền cần phải dựa trên cơ sở áp dụng mô hình cấu trúc mang tính kiểm soát lẫn nhau giữa ba cơ quan quyền lực nhà nước là: lập pháp, hành pháp, tư pháp. Đây có thể được coi là mô hình thiết chế nhà nước pháp quyền - ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0