• Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và hiệp định bảo trợ đầu tư Việt Nam - EU: Những động lực và kỳ vọng mớiHiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và hiệp định bảo trợ đầu tư Việt Nam - EU: Những động lực và kỳ vọng mới

  Kinh nghiệm thực thi các cam kết WTO và các FTA trước đây của Việt Nam cho thấy, các lợi ích suy đoán từ một hiệp định sẽ không đương nhiên trở thành hiện thực; các quyền và nghĩa vụ theo các cam kết không tự nhiên phát huy tác dụng nếu thiếu những nỗ lực lớn để thực thi các cam kết, hiện thực hóa các lợi ích và xử lý thách thức liên quan. ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Xu hướng việc làm Việt Nam 2010Tài liệu Xu hướng việc làm Việt Nam 2010

  Kết quả phân tích và thông tin thị trường lao động của báo cáo này đã nêu lên những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong việc tạo ra việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm bền vững. Do vậy, báo cáo Xu hướng việc làmViệt Nam 2010 ã xác định một số nội dung mà các nhà hoạch định chính sách và các chínhtrịgia cầnphải lưutâm: 1. Việctạođủ cơhộ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0

 • Phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU bằng mô hình trọng lựcPhân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU bằng mô hình trọng lực

  Một là, GDP gộp có tác động cùng chiều tới KNXK. Khi hệ số này tăng 1% thì KNXK tăng 1,187%. Kết quả này phù hợp với giả thuyết và nghiên cứu của Do Tri Thai (2006), Từ Thúy Anh và cộng sự (2008). Đây cũng là yếu tố tác động mạnh nhất tới KNXK. Kết quả này tương đối hợp lý bởi vì GDP đại diện cho cả năng lực sản xuất và quy mô của nền kinh t...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 9: Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 9: Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  NGUYÊN NHÂN ĐÓI NGHÈO • Cơ chế thị trường; • Sai lầm trong chính sách đối nội, đối ngoại của Nhà nước; • Những sai lầm của Nhà nước trong việc can thiệp vào nền kinh tế; • Do phải đương đầu với quá nhiều rủi ro; • Sự thiếu hụt nguồn lực sản xuất; • Tăng trưởng, phát triển kinh tế thiếu tính bền vững NHỮNG GIẢI PHÁP XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO • X...

  pdf28 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 8: Ngoại thương với việc phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 8: Ngoại thương với việc phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC HƯỚNG NGOẠI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ • Tạo ra khả năng xây dựng cơ cấu kinh tế mới năng động; • Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế; • Tạo ra nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể cho đất nước. NHỮNG CHÍNH SÁCH ĐÒN BẨY THÚC ĐẨY CHIẾN LƯỢC HƯỚNG NGOẠI Trợ giúp từ phía Nhà...

  pdf27 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 7: Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 7: Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  VAI TRÒ CỦA CƠ CẤU KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN • Tiềm năng tự nhiên của các vùng và của đất nước được khai thác với quy mô hợp lý và hiệu quả cao; • Là điều kiện cho sự phát triển của kinh tế thị trường từ đó có thể khai thác tính ưu việt của cơ chế kinh tế này; • Cho phép khai thác những khả năng về vốn liếng, về tổ chức quản lý, kinh nghiệm sả...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 5: Tài nguyên thiên nhiên và môi trường với phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 5: Tài nguyên thiên nhiên và môi trường với phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG • Phát triển bền vững là sự phát triển để đáp ứng những nhu cầu của ngày hôm nay mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai (theo Ủy ban môi trường và Phát triển thế giới). • Phát triển bền vững tại Việt Nam là sự phát triển trong mối liên hệ gắn kết chặt chẽ thực hiện nhóm mục tiêu lớn:...

  pdf24 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 4: Lao động với phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 4: Lao động với phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC • Tăng trưởng kinh tế không chỉ phụ thuộc vào số lượng mà còn phụ thuộc vào chất lượng lao động. Để nâng cao chất lượng lao động, các nước đang phát triển cần thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực. • Chiến lược này gồm 4 nội dung cơ bản sau:  Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ công chứ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 6: Quản lý môi trường - Nguyễn Quang HồngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 6: Quản lý môi trường - Nguyễn Quang Hồng

  Công cụ pháp lý „ Đặc điểm: Sử dụng mệnh lệnh thông qua các chính sách v , văn bản pháp quy tác động đến đối tượng quản lý. „ Gồm: Công cụ luật pháp chính sách bao gồm các văn bản về luật quốc tế, luật quốc gia, các văn bản khác dưới luật, các kế hoạch và chính sá h ôi t ch môi trường quốc gi á à h ki h t a, các ngành kinh tế, các địa phươn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 5: Đánh giá tác động môi trường và phân tích chi phí lợi ích - Nguyễn Quang HồngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 5: Đánh giá tác động môi trường và phân tích chi phí lợi ích - Nguyễn Quang Hồng

  3. Một phương án sử dụng đất ngập nước nhằm phát triển hoạt động canh tác nông nghiệp, tạo cơ hội cho người dân địa phương. Lợi ích và chi phí hàng năm của phương án này được tính như sau:  Lợi ích hàng năm từ canh tác nông nghiệp: 300.000$/năm.  Chi phí trực tiếp cho hệ thống tưới tiêu cho nông nghiệp (năm đầu tiên): 200.000$/năm  Thiệt...

  pdf57 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0