• Hoàn thiện luật đất đai năm 2013 nhằm bảo đảm lợi ích người sử dụng đất nông nghiệpHoàn thiện luật đất đai năm 2013 nhằm bảo đảm lợi ích người sử dụng đất nông nghiệp

  Nhìn rộng ra, các quy định về căn cứ thu hồi đất của Luật Đất đai năm 2013 dù đã thu hẹp nhiều so với Luật Đất đai 2003 nhưng vẫn đang cho phép nhiều chủ thể có thẩm quyền thu hồi đất, cũng như nhiều trường hợp thu hồi đất, đặc biệt là thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế. Về việc sử dụng cơ chế thu hồi đất để thực hiện các dự án phục ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0

 • Cải thiện môi trường kinh doanh và những nút thắt cần tháo gỡCải thiện môi trường kinh doanh và những nút thắt cần tháo gỡ

  Thực tiễn cho thấy, quyền lực nếu không được kiểm soát chặt chẽ tất yếu sẽ dẫn đến tha hóa quyền lực và là nguyên nhân gốc rễ của tham nhũng. Vì vậy, trong thời gian tới, xóa bỏ sự mặc định sống chung với tham nhũng nói chung và chấp nhận các chi phí không chính thức nói riêng, các cơ quan chức năng cần cụ thể hóa quy định về kiểm soát quyề...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0

 • Tự do hóa dịch vụ phân phối tại Việt Nam trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế AseanTự do hóa dịch vụ phân phối tại Việt Nam trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế Asean

  Đối với Việt Nam, mức độ mở cửa ngành và các phân ngành của dịch vụ phân phối qua các Gói cam kết theo lộ trình và cho đến Gói cam kết cuối cùng thứ 10 vẫn không mở hơn về mức độ cam kết. Mặc dù có thể nhận thấy, trong một số gói cam kết dịch vụ gần đây của AEC, mức độ cam kết của Việt Nam đã bắt đầu cao hơn so với WTO, phù hợp với mức độ m...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 20/01/2022 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu mức độ tiếp cận của sinh viên trước sự kiện Việt Nam hội nhập cộng đồng kinh tế Đông Nam Á (AEC) năm 2015Tìm hiểu mức độ tiếp cận của sinh viên trước sự kiện Việt Nam hội nhập cộng đồng kinh tế Đông Nam Á (AEC) năm 2015

  Về phía nhà trường - Nhà trường là nơi tác động mạnh mẽ nhất về việc truyền tải thông tin, vì vậy để nâng cao nhận thức cho sinh viên nhằm giúp sinh viên nắm bắt được thông tin thời sự, cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện bằng những hình thức tuyên truyền bằng các phương tiện truyền thông. Nên mở nhiều cuộc hội thảo, buổi giao...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 17/01/2022 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0

 • Tác động của tín dụng khu vực tư và FDI đến tăng trưởng kinh tế tại các nước AseanTác động của tín dụng khu vực tư và FDI đến tăng trưởng kinh tế tại các nước Asean

  Bài nghiên cứu tiến hành xem xét tác động của tín dụng khu vực tư và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia trong khu vực ASEAN giai đoạn 1995 – 2017. Kết quả cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động tích cực làm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia ASEAN. Nhưng tín dụng khu vực tư lại ảnh hưởng ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0

 • Research on the issuance and distribution model of sports lottery in Taiwan from a systems thinking perspectiveResearch on the issuance and distribution model of sports lottery in Taiwan from a systems thinking perspective

  The sports lottery in Taiwan has been issued for 11 years. The distribution ratio of sales amount in sports lottery, the control of the number of retailers, demanding for job training for retailers and issue of problem gambling have been often widely discussed. The issuance and distribution of Taiwan sports lottery involve stakeholders such as ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp và tổ chức điều tra ngân sách hộ gia đình ở HungaryPhương pháp và tổ chức điều tra ngân sách hộ gia đình ở Hungary

  Các hộ gia đình duy trì việc ghi chép thường xuyên vào sổ nhật ký thu chi về: - Tất cả các khoản chi tiêu bằng tiền hàng ngày trong tháng về lương thực, thực phẩm, dịch vụ và các khoản chi khác; - Tất cả các khoản thu nhập bằng tiền từ lương, bảo hiểm xã hội, sản xuất tại gia đình và các khoản khác; - Dự trữ bằng hiện vật và sử dụng các sả...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0

 • Hợp tác Asean trong phát triển nguồn nhân lực và kỹ năngHợp tác Asean trong phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng

  HỘI THI TAY NGHỀ ASEAN được khởi xướng năm 1993 tại hội nghị của Tổ chức Lao động quốc tế/ Chương trình phát triển kỹ năng Châu Á-Thái Bình Dương (ILO/APSDEP), trong đó hội nghị đã thống nhất làlà sẽ cóhội thi tay nghề được tổ chức hai năm một lần giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Mục đích của hội thi này làlà nhằm thúc đẩy vànâng cao tiêu ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0

 • Financial depth and economic growth: Empirical evidence from Asean+3 countriesFinancial depth and economic growth: Empirical evidence from Asean+3 countries

  Conclusion This paper has examined the relationship between financial depth and economic growth in ASEAN+3 countries to determine whether impacts on financial systems are able to boost economy. In existing literature, several finance-growth hypotheses have been found. However, this research focused on supplyleading theory and utilised Cobb-Dougla...

  pdf14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0

 • Vì sao vốn đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam rất khiêm tốn?Vì sao vốn đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam rất khiêm tốn?

  (i) FDI từ Hoa Kỳ có hàm lượng Nhân lực nghiên cứu và tỷ trong R&D cao hơn hẳn dòng vốn này từ các nước đầu tư chủ lực hiện nay vào Việt Nam, ngụ ý khả năng đầu tư bền vững do chú trọng vào năng suất và chuyển giao công nghệ hơn là vốn đầu tư thuần túy, (ii) các nhà đầu tư Hoa Kỳ có mục tiêu và động cơ hoàn toàn khác với các nhà đầu tư Nhật Bản ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0