• Hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam: Vấn đề và Giải phápHiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam: Vấn đề và Giải pháp

  Với những gì mà chính sách BHTN ở Việt Nam đã đạt được trong hơn 9 năm qua, có thể khẳng định BHTN như một chất xúc tác giúp đảm bảo việc làm bền vững cho NLĐ, từ đó hạn chế thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định vĩ mô nền kinh tế, tạo nên sự phát triển bền vững của quốc gia. Để tiếp tục phát huy giá trị nhân văn sâu sắc của ch...

  pdf5 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 554 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức thanh toán theo định suất đến chi phí và chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa Hà Trung, Thanh HóaNghiên cứu ảnh hưởng của phương thức thanh toán theo định suất đến chi phí và chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa Hà Trung, Thanh Hóa

  Chất lƣợng KCB BHYT, BV Hà Trung thanh toán theo định suất và BV Đông Sơn thanh toán theo phí dịch vụ không thấy có sự khác biệt. Tỷ lệ tuân thủ phác đồ điều trị các bệnh nghiên cứu theo định suất và phí dịch vụ năm sau tăng hơn năm trƣớc và năm 2009 thanh toán theo định suất tỷ lệ tuân thủ có phần cao hơn phí dịch vụ; kết quả điều trị khỏi...

  pdf8 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện hoạt động đào tạo chuyên ngành bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực bảo hiểmHoàn thiện hoạt động đào tạo chuyên ngành bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực bảo hiểm

  - Kết hợp lý thuyết và thực tiễn. + Kết hợp các doanh nghiệp bảo hiểm trong các hoạt động ngoài chuyên môn, ngoài lớp học của hai bên nhằm tạo môi trường chung cho sinh viên bảo hiểm giao lưu với doanh nghiệp; + Mời chuyên gia của doanh nghiệp bảo hiểm đến báo cáo chuyên đề ngoại khóa hoặc tổ chức kiến...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 471 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm - Chapter 27: Crime insurance and surety bondsBảo hiểm - Chapter 27: Crime insurance and surety bonds

  A provision for loss sustained during prior insurance covers a loss that occurred during the term of the prior policy but was discovered only after the discovery period under the prior policy had expired This provision enables a business to change insurers without penalty There must not be a break in coverage Coverage under the employee theft ag...

  ppt18 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 859 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm - Chapter 26: Commercial liability insuranceBảo hiểm - Chapter 26: Commercial liability insurance

  Under Part One, the insurer agrees to pay all workers compensation benefits and other benefits that the employer must legally provide to covered employees who have a job-related injury or an occupational disease There are no policy limits. The insurer pays all benefits required by state law The employer must reimburse the insurer for any payments...

  ppt31 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm - Chapter 25: Commercial property insuranceBảo hiểm - Chapter 25: Commercial property insurance

  A particular average is a loss that falls entirely on a particular interest Under the free-of-particular average (FPA) clause, partial losses are not covered unless the loss is caused by certain perils, such as stranding or sinking The insurer pays the full amount of a loss only if it exceeds a certain percentage specified in the FPA A general ...

  ppt25 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 604 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm - Chapter 24: Other property and liability insurance coveragesBảo hiểm - Chapter 24: Other property and liability insurance coverages

  The personal umbrella policy provides protection against a catastrophic lawsuit or judgment Excess liability insurance is provided in amounts from $1–$10 million Certain minimum amounts of liability insurance must be carried on the underlying contracts Coverage is broad and includes protection against certain losses not covered by the underlyin...

  ppt20 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 571 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm - Chapter 23: Auto insurance and societyBảo hiểm - Chapter 23: Auto insurance and society

  Auto insurance rates have increased in recent years due to: Rising medical and higher motor vehicle repair costs Soaring jury awards in liability cases Insurance fraud and abuse Insurers use a variety of factors to establish auto insurance premiums, including: Territory Age, gender, and marital status Use of the auto Driver education Numb...

  ppt28 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 626 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm - Chapter 22: Auto insuranceBảo hiểm - Chapter 22: Auto insurance

  After an accident, the insured is required to perform certain duties, such as: Promptly notify the insurance company or agent Cooperate with the insurer in the investigation and settlement of a claim Send the insurer copies of any legal notices received in connection with an accident Take a physical exam, if required The police must be notifi...

  ppt25 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 655 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm - Chapter 21: Homeowners insurance, section IIBảo hiểm - Chapter 21: Homeowners insurance, section II

  Major rating and underwriting factors include: Type of construction Location of home Fire-protection class depends on the quality of the public fire department, accessibility to the fire department, water supply, and fire hydrants Construction costs Type of policy Deductible amount Insurance score A credit-based score that is highly pred...

  ppt18 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 874 | Lượt tải: 0