• Tài liệu Xu hướng việc làm Việt Nam 2010Tài liệu Xu hướng việc làm Việt Nam 2010

  Kết quả phân tích và thông tin thị trường lao động của báo cáo này đã nêu lên những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong việc tạo ra việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm bền vững. Do vậy, báo cáo Xu hướng việc làmViệt Nam 2010 ã xác định một số nội dung mà các nhà hoạch định chính sách và các chínhtrịgia cầnphải lưutâm: 1. Việctạođủ cơhộ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 9: Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 9: Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  NGUYÊN NHÂN ĐÓI NGHÈO • Cơ chế thị trường; • Sai lầm trong chính sách đối nội, đối ngoại của Nhà nước; • Những sai lầm của Nhà nước trong việc can thiệp vào nền kinh tế; • Do phải đương đầu với quá nhiều rủi ro; • Sự thiếu hụt nguồn lực sản xuất; • Tăng trưởng, phát triển kinh tế thiếu tính bền vững NHỮNG GIẢI PHÁP XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO • X...

  pdf28 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 8: Ngoại thương với việc phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 8: Ngoại thương với việc phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC HƯỚNG NGOẠI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ • Tạo ra khả năng xây dựng cơ cấu kinh tế mới năng động; • Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế; • Tạo ra nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể cho đất nước. NHỮNG CHÍNH SÁCH ĐÒN BẨY THÚC ĐẨY CHIẾN LƯỢC HƯỚNG NGOẠI Trợ giúp từ phía Nhà...

  pdf27 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 7: Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 7: Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  VAI TRÒ CỦA CƠ CẤU KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN • Tiềm năng tự nhiên của các vùng và của đất nước được khai thác với quy mô hợp lý và hiệu quả cao; • Là điều kiện cho sự phát triển của kinh tế thị trường từ đó có thể khai thác tính ưu việt của cơ chế kinh tế này; • Cho phép khai thác những khả năng về vốn liếng, về tổ chức quản lý, kinh nghiệm sả...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 5: Tài nguyên thiên nhiên và môi trường với phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 5: Tài nguyên thiên nhiên và môi trường với phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG • Phát triển bền vững là sự phát triển để đáp ứng những nhu cầu của ngày hôm nay mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai (theo Ủy ban môi trường và Phát triển thế giới). • Phát triển bền vững tại Việt Nam là sự phát triển trong mối liên hệ gắn kết chặt chẽ thực hiện nhóm mục tiêu lớn:...

  pdf24 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 4: Lao động với phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 4: Lao động với phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC • Tăng trưởng kinh tế không chỉ phụ thuộc vào số lượng mà còn phụ thuộc vào chất lượng lao động. Để nâng cao chất lượng lao động, các nước đang phát triển cần thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực. • Chiến lược này gồm 4 nội dung cơ bản sau:  Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ công chứ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Chất lượng tăng trưởng kinh tế - Một số đánh giá ban đầu cho Việt NamTài liệu Chất lượng tăng trưởng kinh tế - Một số đánh giá ban đầu cho Việt Nam

  Các giải pháp trên đây mang tính lâu dài, trong ngắn hạn Báo cáo đề xuất các biện pháp sau đây: (1) Trong thời gian tới cần đặt mục tiêu tăng hiệu quả đầu tư, trước hết là đầu tư của Nhà nước, thay vì quá tập trung vào tăng vốn đầu tư. Một trong các biện pháp có thể làm được ngay là giảm hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho đầu tư vào tài sản vốn ...

  pdf48 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2019 - Kết nối vì phát triển và thịnh vượng chungBáo cáo Phát triển Việt Nam năm 2019 - Kết nối vì phát triển và thịnh vượng chung

  Nghiên cứu gần đây đã phát triển các mô hình định lượng về phân phối không gian của hoạt động kinh tế (Redding và Rossi-Hansberg 2017). Mô hình này kết hợp các tính năng của dữ liệu, chẳng hạn như số lượng lớn các địa điểm với địa lý không đồng nhất, năng suất, tiện nghi và các yếu tố địa phương, cũng như chi phí thương mại và đi lại. Mô hình nà...

  pdf172 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Kinh tế tư nhân Việt Nam - Năng suất và thịnh vượngTài liệu Kinh tế tư nhân Việt Nam - Năng suất và thịnh vượng

  Những cải cách theo hướng như trên sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động hiện nay của khu vực hộ kinh doanh, tránh được tình trạng buộc phải chuyển đổi hoặc lên đời thành doanh nghiệp vốn không được hưởng ứng mạnh mẽ trong thời gian vừa qua do những bất cập về chi phí tuân thủ và yêu cầu tuân thủ các quy định quá ngặt nghèo sau khi chuyển đổi. Các c...

  pdf103 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Về thuận lợi và thách thức của tỉnh Thừa Thiên Huế trong phát triển bền vữngVề thuận lợi và thách thức của tỉnh Thừa Thiên Huế trong phát triển bền vững

  Tâm lý của người Huế Mặc dù chưa có công trình nghiên cứu chuyên biệt về tâm lý của người Huế (với nghĩa rộng hơn là người dân tỉnh Thừa Thiên Huế) nhưng nhiều ý kiến cho rằng một số mặt tiêu cực trong tâm lý người Huế là một bất lợi cho phát triển. Trong quá khứ, người Huế đã từng tự hào rằng họ đã chống trả quyết liệt lại sự xâm lăng về ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0