• Đánh giá hiệu quả sử dụng các phương tiện vận xuất gỗ ở tỉnh Thừa Thiên HuếĐánh giá hiệu quả sử dụng các phương tiện vận xuất gỗ ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Từ kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu làm việc của máy kéo TDT55 và xe REO vận xuất gỗ ở hai khu vực khai thác đại diện là tiểu khu 1082 và tiểu khu 1099, chúng tôi có thể kết luận rằng: Sử dụng máy kéo TDT55 vận xuất gỗ rừng tự nhiên cự ly vận xuất trung bình 600m có hiệu quả cao hơn nhiều so với xe Reo. - Giá thành vận xuất 1m3 gỗ bằng máy kéo T...

  doc9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0

 • Laåm phaát úã viïåt nam giai àoaån 2007-2017: diï în biïën, nhên töë taác àöång vaâ dû å baáoLaåm phaát úã viïåt nam giai àoaån 2007-2017: diï în biïën, nhên töë taác àöång vaâ dû å baáo

  Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp đòng bộ giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, chính sách thương mại và đầu tư hướng đến mục tiêu tổng thể là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo đúng tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP. Chính sách tiền tệ trong quá trình phối hợp với chính sách tài khóa nhằm ổn định kinh ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0

 • Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2020 và giai đoạn tớiTriển vọng kinh tế Việt Nam năm 2020 và giai đoạn tới

  Nhìn chung, dịch bệnh có tác động lớn và phức tạp đến kinh tế nước ta cả theo hướng giảm cung và cầu xã hội; đòi hỏi các cấp lãnh đạo và cơ quan chức năng đề cao tinh thần trách nhiệm theo tinh thần tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nhưng cũng không được hoang mang, dao động; hết sức thận trọng, nhưng cũng không bi quan, chủ động và linh hoạ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Xu hướng việc làm Việt Nam 2010Tài liệu Xu hướng việc làm Việt Nam 2010

  Kết quả phân tích và thông tin thị trường lao động của báo cáo này đã nêu lên những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong việc tạo ra việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm bền vững. Do vậy, báo cáo Xu hướng việc làmViệt Nam 2010 ã xác định một số nội dung mà các nhà hoạch định chính sách và các chínhtrịgia cầnphải lưutâm: 1. Việctạođủ cơhộ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 9: Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 9: Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  NGUYÊN NHÂN ĐÓI NGHÈO • Cơ chế thị trường; • Sai lầm trong chính sách đối nội, đối ngoại của Nhà nước; • Những sai lầm của Nhà nước trong việc can thiệp vào nền kinh tế; • Do phải đương đầu với quá nhiều rủi ro; • Sự thiếu hụt nguồn lực sản xuất; • Tăng trưởng, phát triển kinh tế thiếu tính bền vững NHỮNG GIẢI PHÁP XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO • X...

  pdf28 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 8: Ngoại thương với việc phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 8: Ngoại thương với việc phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC HƯỚNG NGOẠI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ • Tạo ra khả năng xây dựng cơ cấu kinh tế mới năng động; • Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế; • Tạo ra nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể cho đất nước. NHỮNG CHÍNH SÁCH ĐÒN BẨY THÚC ĐẨY CHIẾN LƯỢC HƯỚNG NGOẠI Trợ giúp từ phía Nhà...

  pdf27 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 7: Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 7: Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  VAI TRÒ CỦA CƠ CẤU KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN • Tiềm năng tự nhiên của các vùng và của đất nước được khai thác với quy mô hợp lý và hiệu quả cao; • Là điều kiện cho sự phát triển của kinh tế thị trường từ đó có thể khai thác tính ưu việt của cơ chế kinh tế này; • Cho phép khai thác những khả năng về vốn liếng, về tổ chức quản lý, kinh nghiệm sả...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 5: Tài nguyên thiên nhiên và môi trường với phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 5: Tài nguyên thiên nhiên và môi trường với phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG • Phát triển bền vững là sự phát triển để đáp ứng những nhu cầu của ngày hôm nay mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai (theo Ủy ban môi trường và Phát triển thế giới). • Phát triển bền vững tại Việt Nam là sự phát triển trong mối liên hệ gắn kết chặt chẽ thực hiện nhóm mục tiêu lớn:...

  pdf24 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Bài 4: Lao động với phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương ThảoBài giảng Kinh tế phát triển - Bài 4: Lao động với phát triển kinh tế - Vũ Thị Phương Thảo

  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC • Tăng trưởng kinh tế không chỉ phụ thuộc vào số lượng mà còn phụ thuộc vào chất lượng lao động. Để nâng cao chất lượng lao động, các nước đang phát triển cần thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực. • Chiến lược này gồm 4 nội dung cơ bản sau:  Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ công chứ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Chất lượng tăng trưởng kinh tế - Một số đánh giá ban đầu cho Việt NamTài liệu Chất lượng tăng trưởng kinh tế - Một số đánh giá ban đầu cho Việt Nam

  Các giải pháp trên đây mang tính lâu dài, trong ngắn hạn Báo cáo đề xuất các biện pháp sau đây: (1) Trong thời gian tới cần đặt mục tiêu tăng hiệu quả đầu tư, trước hết là đầu tư của Nhà nước, thay vì quá tập trung vào tăng vốn đầu tư. Một trong các biện pháp có thể làm được ngay là giảm hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho đầu tư vào tài sản vốn ...

  pdf48 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 337 | Lượt tải: 0