Tài liệu Xu hướng việc làm Việt Nam 2010

Kết quả phân tích và thông tin thị trường lao động của báo cáo này đã nêu lên những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong việc tạo ra việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm bền vững. Do vậy, báo cáo Xu hướng việc làmViệt Nam 2010 ã xác định một số nội dung mà các nhà hoạch định chính sách và các chínhtrịgia cầnphải lưutâm: 1. Việctạođủ cơhội việc làmbền vữngđặcbiệt chothanhniên làmột vấnđềquantrọngởnướcta. Nam và nữthanh niên chiếm gần 56% tổng số lao động có việc làm với tỷ lệ thất nghiệp 6,2% và tỷ lệ thiếu việc làm 6,8% năm 2009 và do đó gặp nhiều khó khăn hơn trên thị trường lao động so với ngườitrưởngthành. Đểphát huytốiđa lợithế về“dân số vàng”, cầnđưara những chính sách xuyên suốt phù hợp để hỗ trợ thanh niên, ví dụ nâng cao vai trò của của các trung tâm giới thiệu việc làm trong trong các hoạt động kết nối việc làm, giáo dục và đào tạo, xúc tiến kinh doanh và các dịch vụ liên quan vì thị trường lao động hiện nay vẫn chưa tạo đủ việc làm không bị tổn thương. ì có 6 lao động không phải là lao động làm công ăn lương, đây là bằng chứng cho thấy nước ta hiện thiếu nhiều việc làm bền vững. Đặc biệt đáng lo ngại là tỷ trọng lớnphụnữlàm các công việcdễbịtổnthương(69,1%năm2009). 3. Do kinh tế phi chính thức ở nước ta tiếp tục tăng trưởng nên các chính sách công không thể không tính đến hiện tượng phổ biến này vì nhiều khả n không được luật pháp bảo vệ và không được hưởng những quyền và lợi ích cơ bản như những lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế chính thức. Hơn nữa, việc làm phi chính thức thường có nghĩa là làm việc trong những điều kiện độc hại. Các chính sách lồng ghép phải tínhđếnđặctrưngđadạng của kinhtếphi chínhthứcởnướcta. 4. Trong khi cạnhtranh là yếutố cầnthiết chotăngtrưởng vàpháttriển,đặcbiệttrongmộtthếgiới toàn cầu hóa, việc cải thiện năng suất lao động không nên được tiến hành thông qua lao động giá rẻ. Để có được lực lượng lao động có chất lượng và nhiệt tình trong những n chúng ta cầnphảiđầutư chogiáodục vàđàotạonghề cho cảnamgiới vànữgiớiđểđạtđược việc làmđầy đủ vànăngsuất chomọingườidân. 5. Sự gia t ng lao gia ình không được trả công trong các hộ gia ình sản xuất kinh doanh thuộc khu vực nông nghiệp và dịch vụ òi hỏi cần phải có chính sách phù hợp tạo việc làm ở khu vực côngnghiệp và xâydựngnhư các chươngtrình tư công vàpháttriển cơsởhạtầng. động. Ví dụ nh ăng nghề, pháp luật an sinh x đối thoại x đ 2. Trong số 10 lao động th đến ăng lao động trong khu vực phi chính

pdf37 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu Xu hướng việc làm Việt Nam 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0 2000 2005 2008 2010 2015 2020 Nguồn:Dựbáokinh tếvĩmôvà thị trường laođộngLOTUS, tháng8/2010 Bảng 12. Dự báo việc làm theo ngành kinh tế cấp 1(tỷ lệ tăng trưởng) 2008-09 2009-10 2010-11 2011-15 2015-20 Nguồn:Dựbáokinh tếvĩmôvà thị trường laođộngLOTUS, tháng8/2010 Bảng11. Dựbáoviệc làmtheongànhkinhtếcấp1(nghìnngười) 2008 1. Nôngnghiệp, lâmnghiệp, thủysản 2. Khai khoáng 3. Côngnghiệpchếbiến, chế tạo 4. Sảnxuấtvàphânphốiđiện, khíđốt 5. Cungcấpnước 6. Xâydựng 7. Bánbuônvàbán lẻ, sửachữaôtô, xemáy 8. Vận tải vàkhobãi 9. Kháchsạn,nhàhàng 10. Thôngtinvà truyềnthông 11. Tài chính,ngânhàngvàbảohiểm 12. Hoạtđộngkinhdoanhbấtđộngsản 13. Hoạtđộngkhoahọcvàcôngnghệ 14. Hoạtđộnghànhchínhvàdịchvụhỗtrợ 15. Hoạtđộngđảng,đoàn thể, tổ chứcchính trị xãhội 16. Giáodục 17. Y tếvàhoạtđộngtrợgiúpxãhội 18. Nghệthuậtvàvui chơigiải trí 19. Hoạtđộngdịchvụkhác 20. Hoạt động làm thuê trong các hộ gia đình 21. Các tổchứcquốc tếkhác 2009 2010 2011 2015 2020 22,957.1 326.0 6,599.1 150.4 129.8 2,649.5 5,616.8 1,409.5 1,780.5 243.6 213.5 68.1 167.3 169.5 1,216.4 1,641.6 417.8 251.8 846.5 157.6 5.3 47,017.9 Nguồn:Dựbáokinh tếvĩmôthị trường l LOTUS, tháng8/2010aođộng 23,082.8 318.0 6,910.2 162.4 140.1 2,862.2 5,869.8 1,400.6 1,810.1 240.9 214.0 68.3 167.7 168.6 1,212.1 1,623.9 421.7 247.8 852.0 157.1 5.3 47,935.5 23,137.5 361.8 7,006.6 172.2 148.6 3,014.2 6,069.8 1,404.5 1,922.0 245.8 228.4 72.9 178.9 178.9 1,281.7 1,703.7 451.5 251.2 904.7 166.1 5.6 48,906.6 23,050.8 402.1 7,187.5 185.4 159.9 3,199.1 6,341.6 1,418.3 2,031.5 250.9 246.3 78.6 193.0 192.4 1,375.4 1,792.5 485.0 255.7 965.8 178.2 6.0 49,995.9 22,579.1 591.1 7,544.3 245.7 212.0 3,939.5 7,636.0 1,466.1 2,480.6 268.1 337.3 107.6 264.2 264.6 1,898.6 2,159.1 637.2 271.8 1,258.5 246.0 8.3 54,415.7 21,121.7 667.6 8,471.4 283.0 244.1 4,701.6 9,472.6 1,514.6 3,077.8 282.2 390.9 124.7 306.3 311.6 2,267.3 2,641.4 865.4 286.2 1,725.7 293.8 9.9 59,059.8 0,5 -2,5 4,6 7,6 7,6 7,7 4,4 -0,6 1,6 -1,1 0,2 0,2 0,2 -0,6 -0,4 -1,1 0,9 -1,6 0,6 -0,4 -0,4 1,9 0,2 12,9 1,4 5,9 5,9 5,2 3,4 0,3 6,0 2,0 6,5 6,5 6,5 6,0 5,6 4,8 6,8 1,4 6,0 5,6 5,6 2,0 -0,4 10,6 2,5 7,4 7,4 6,0 4,4 1,0 5,5 2,0 7,6 7,6 7,6 7,3 7,1 5,1 7,2 1,7 6,5 7,1 7,1 2,2 -0,5 9,6 1,2 7,0 7,0 5,2 4,6 0,8 5,0 1,7 7,9 7,9 7,9 8,0 8,1 4,7 6,8 1,5 6,6 8,1 8,1 2,1 -1,3 2,4 2,3 2,8 2,8 3,5 4,3 0,6 4,3 1,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,5 4,0 6,1 1,0 6,3 3,5 3,5 1,6 Số liệu này tiếp tục xu hướng giảm theo ngành, xu hướng này tiếp diễn kể từ khi bắt đầu có số liệu thống kê việc làm ởViệt Nam.Mặc dù sản lượng nông nghiệp trong dự báo vẫn đang tăng, chúng tôi đã giả thiết năng suất lao động sẽ tăng nhờ tăng cường sử dụng trang thiết bị nông nghiệp được cơ giới hóa, củng cố các trang trại nhỏ, áp dụng nhiều phương pháp canh tác hiệu quả hơn, v.v. Việc giảmviệc làmtrongngànhnôngnghiệpcó thểxem làmột tácnhâncho sự tăng trưởngcủacácngành khácnhưcôngnghiệpchếbiến, thươngmại,giao thôngvậntải vàcácngànhdịchvụ. Công nghiệp chế biến, ngành lớn thứ hai về lao động (6,6 triệu năm 2008), không được dự báo tăng nhanh như những năm gần đây. Ngành này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tăng trưởng xuất khẩu. g trưởngxuấtkhẩuvànhậpkhẩugiảmtronggiaiđoạn2000 -2007.Đây mộtphần làdo thươngmại thếgiớigiảmdokhủnghoảngkinh tế toàncầuvànhucầunhậpkhẩu tăng. Đầu tưnội địa tăngkích thíchnhucầu lớnvềnhậpkhẩu, do tiêudùngcuối cùngcủahộ ìnhvà của chính phủ tăng mạnh. Xuất khẩu thuần tăng trưởng chậm hơn dẫn đến dự báo là sản lượng ngành công nghiệp chế biến cũng tăng trưởng chậmhơn.Yếu tố này cộng với dự báo là năng suất lao động tăng khá mạnh, dẫn đến dự báo thiếu lao động cho ngành công nghiệp chế biến. Tỷ trọng lao động ngành công nghiệp chế biến trong tổng số lao động được dự báo là giữ ởmức khoảng 14% suốt thời kỳ dự báo. Tuy nhiên, cần chú ý là kết quả dự báo này rất dễ của tăng trưởng xuất khẩu thuần, đặc biệt là xuất khẩu trong giai đoạn 2015 - 2020. Dự báo tăng trưởng xuất khẩu là 8,8% trong giaiđoạn2015 -2020vànhậpkhẩutăng8,2%/ lao động Dựbáocó tínhđếncả tăn giađ bị tác động năm. Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Ngànhcó số lượng laođộng lớn thứba làngànhbánbuônvàbán lẻ, sửa chữaô tô, xemáy, với 5,6 triệu lao độngnăm2008. Dựbáo là năng suất lao động của ngànhnày không tăngnhanhnhưngànhnông nghiệp. Sản lượng của ngành này đang tăng vì cần để phục vụ tiêu dùng, thươngmại quốc tế và đầu tư. Số lượng việc làm trong ngành này được dự báo tăng từ khoảng 5,6 triệu năm 2008 lên 9,5 triệu năm2020.Tỷ trọng laođộngcủangànhnày trongtổngsố laođộngcũngđượcdựbáo là sẽ tăng. Bảng 13 và 14 bao gồm kết quả dự báo việc làm theo nghề nghiệp. Dự báo cho thấy tổng số việc làm theonghềnghiệp của từngngành và tóm tắt thành 9nhómnghề chính trongmôhình Lotus.Tổng số việc làm ở cuối bảng bằng tổng số việc làm trong bảng việc làm theo ngành kinh tế (Bảng 11 bảngmatrậnđầyđủchocácngànhkinh tế theonghềnghiệp,ởcấp21ngànhvà 9nghề. ). Đồng thời, có thể tạo ramột Bảng 13. Dự báo việc làm theo nghề (nghìn người) 2008 2009 2010 2015 20202011 1 Lãnhđạo 2 Chuyênmônkỹ thuậtbậccao 3 Chuyênmônkỹ thuậtbậc trung 4 Nhânviên 5 Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bánhàng 6 Lao động có kỹ thuật trong nông nghiệp, lâmnghiệpvà thủysản 7 Thợ thủ công có kỹ thuật và thợ kỹ thuậtkháccó liênquan 8 Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiếtbị 9 Laođộnggiảnđơn Tổngsố 458.3 2,159.4 1,766.9 778.1 7,222.7 7,128.7 5,633.0 3,093.0 18,777.8 47,017.9 463.2 2,175.0 1,788.3 789.2 7,453.9 7,169.1 5,933.0 3,173.9 18,989.9 47,935.5 484.9 2,278.1 1,871.9 822.1 7,771.7 7,187.8 6,108.4 3,230.8 19,150.8 48,906.6 512.7 2,403.0 1,974.1 865.7 8,155.9 7,163.5 6,353.0 3,317.7 19,250.3 49,995.9 649.1 2,967.8 2,433.0 1,076.3 9,912.2 7,027.8 7,179.4 3,592.6 19,577.6 54,415.7 769.2 3,561.2 2,941.7 1,261.8 12,302.1 6,589.3 8,356.1 3,959.6 19,318.9 59,059.8 Nguồn:Dựbáokinh tếvĩmôvà thị trường laođộngLOTUS, tháng8/2010 36 37 Mởrộngmôhình:Dựbáokếtquảviệc làmbềnvững Môhình Lotus cho phép đưa ra dự báo nhất quán về số lượng việc làm và thất nghiệp. Đây là việc làm cần thiết để đánh giá tiến độ thực hiện cácmục tiêu việc làmbền vững hiện tại và trong tương lai. Kết ã có trước đây của các chỉ tiêu khác, mô hình Lotus cũng có thể mở rộng giúp hiểu thêmkếtquảđạtđượccủanhữngmục tiêuviệc làmbềnvững.Vídụ,dựa trên số liệuvề tiền lươnghiện có từ trướcđếnnaychia theonghềnghiệp, có thể sửd tình trạng trả lương thấp. Tương tự, nếu các đặc trưng khác của việc làm có thể gắn với ngành kinh tế và nghề nghiệp, thì có thể sử dụng những thông tin như thế thành tựu được dự báo của việc làmbềnvững. Kếtquảdựbáonghềnghiệphiệncónhượcđiểm làdựa trênmộtnghề lịch sửchia theomatrậnngành, và do đó dự báo nghề chỉ phản ánh được những thay đổi trong phân bố việc làm theo nghề dựa trên nhữngnhững thayđổi việc làm theongành.Nói cách khác, không thể tínhđượcnhững thayđổi trong phânbốviệc làmtheonghềvìnhững lýdonhưthayđổi côngnghệ trongcácngànhkinh tế.Đồngthời, những thay đổi như thế lại thường xẩy ra, ví dụ trong nông nghiệp, đối với ngành này những thay đổi vềnăngsuấtảnhhưởngđếnkếtquảcó thểdiễn racùngvớinhữngthayđổivềviệc làmtheonghề theo hướngnhữngnghềcókỹnăngcaohơn, độc lậpvớiquymôcủangànhnôngnghiệp. Mô hình cũng có thể được mở rộng để dự báo việc làm dễ bị tổn thương như đã đượ côngviệc. thựchiệnviệcnày chophùhợpkếtquảdựbáohiện có thì phải tạo rama trận tổnghợp chéo của nghềnghiệp và vị thế công việc (tức là tỷ trọng tươngđối của các nhóm vị thế việc làm theo từng nghề hoặc nhóm nghề) và nhânma trận đó với dự báo nghề. Phương pháp này tạo rađường thời gian củaviệc làmdễbị tổn thươngphùhợpvới dựbáohiện cókể cảdựbáo theo ngànhkinh tế.Tuynhiên, cách làmnàycũngcónhượcđiểmnhưdựbáonghềnghiệp, đó là không tính đượcsựdịchchuyểncủaviệc làmdễbị tổn thươngtheongành. Phươngphápkhácđểdựbáoviệc làmdễbị tổn thương làdựa trênmốiquanhệgiữaviệc làmdễbị tổn thương với GDP bình quân đầu người. Biến GDP đã sẵn có trong mô hình Lotus, và mối quan hệ này tương đối mạnh. Như được minh họa trong Bảng 15 (Thông số kỹ thuật (1)), nếu phép hồi quy giản đơn của việc làm dễ bị tổn thương lên GDP bình quân đầu người ởViệt Namđược sử dụng để dự báo việc làm dễ bị tổn thương, thì tỷ trọng của việc làm dễ bị tổn thương trong tổng số việc làm được dự báogiảm từ 79%năm2000 xuống63%năm2020.Một thông số kỹ thuật khác (Thông số kỹ thuật (2)), sử dụng nhóm các nước ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương gồm các theo quốc gia. Điều này g cường khả năng giải thích của phép hồi quy lịch sử, song lại đưa ra đường thời gian việc làmdễbị tổn thươngkhágiốngdựbáo trước.Điểmhạn chế của cảhai thông số kỹ thuật ở Bảng 15 ã bỏ quamối quan hệ giữa việc làm dễ bị tổn thương và việc làm theo ngành kinh tế và vì thế không thểdựbáoviệc làmdễbị tổn thương theongànhkinh tế. Có thể xử l àybằng cách lấy hồi quy việc làmdễbị tổn thương cho từngngànhhoặcnhómngành lớn (ví dụnôngnghiệp, công nghiệpvàdịchvụ). hợp với số liệu đ ụngdựbáonghềnghiệpđểphân tích để thông báo về c xác định theophân loại vị thế Để hiệu ứng cố định sẽ tăn đ ý vấnđền Lotus 42 43 Bảng 14 Dự báo tỷ lệ tăng trưởng việc làm theo nghề (%) 08-09 09-10 10-11 15-2011-15 Nguồn:Dựbáokinh tếvĩmôvà thị trường laođộngLOTUS, tháng8/2010 1.1 0.7 1.2 1.4 3.2 4.6 4.6 4.6 4.1 4.2 5.6 5.3 5.3 5.2 4.8 5.9 5.3 5.2 5.4 4.9 3.4 3.6 3.8 3.2 4.3 0.6 5.2 2.6 1.1 1.9 0.3 2.9 1.8 0.8 2.0 -0.3 3.9 2.7 0.5 2.2 -0.5 3.1 2.0 0.4 2.1 -1.3 3.0 1.9 -0.3 1.6 1 Lãnh 2 Chuyênmônkỹ thuậtbậccao 3 Chuyênmônkỹ thuậtbậc trung 4 Nhânviên 5 Nhânviêndịchvụcánhân,bảovệvàbánhàng 6 Lao động có kỹ thuật trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủysản 7 Thợthủcôngcókỹ thuậtvà thợkỹ thuậtkháccó liênquan 8 Thợ lắp rápvàvậnhànhmáymóc, thiếtbị 9 Laođộnggiảnđơn đạo Tổngsố 42 43 Cáchoạchđịnhkếhoạchcủaviệc làmdễbị tổn thương, cùngvớinhữnghoạchđịnhkếhoạchcủa tỉ lệ việc làmtrêndânsố và năng suất lao động đã được thể hiện trong Hoa Sen, có thểminh họa bằng thành tựu đạt được (theo kế hoạch) củamục tiêuphát triển thiênniênkỷđầutiênkhimàtất cả3điềunàyđều lànhữngchỉ sốviệc làmcủamụctiêuphát triển thiênniênkỷ. Xem,vídụ, ILO:TrendsEconometricModels:AReviewof theMethodology (Geneva,2009): trong www.ilo.org/trends. Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Bảng 15 Tỷ lệ việc làm dễ bị tổn thương theo lịch sử và dự báo (%) 2000 2010 2015 2020 78,6 78 6, 70,7 69,3 66,0 63,8 62,9 60,1 Lưu ý: Cảhaimôhình sửdụng số liệu lịch sử vềGDPbìnhquânđầungười và việc làmdễbị tổn thươngđểdựbáo tỷ lệviệc làmdễbị tổn thươngdựa trêndựbáoGDPbìnhquânđầungười củamôhìnhLotus; R2chosố liệu lịch sử là0,81đốivới thôngsốkỹ thuật (1) và0,98đốivới thôngsốkỹ thuật (2). 3.4 Nhận xét kết luận về hệ thống phân tích và thông tin thị trường lao ởViệt Namđộng Các bên tham gia thị trường lao động là người tìm việc, người lao động, người sử dụng lao động và những người làm chính sách đều được hưởng lợi từ hệ thống phân tích và thông tin thị trường lao động.Mục này đã nêu lênmột cách chi tiết các thànhphần chính của hệ thốngphân tích và thông tin thị trường lao động và đánhgiá tiến độphát triển hệ thốngnày ởViệt Nam. Công tác biên soạn số liệu và thông tin, việc sử dụng các phân loại chuẩn, xây dựng các cở sở dữ liệu và phát triển năng lực phân tích cũngnhưcác côngcụphân tíchđãđạtđược tiếnbộđángkể.Tuynhiên, hệ thốngnàymới chủyếu hoạtđộngởcấp1 (giámsát và theodõi bộ chỉ tiêu cơbản) vàbị cản trở vềmặt tiếnđộdo thiếu chuyên viênđượcđàotạobàibản. Việc xâydựngmôhình mớiđầu làđểphụcvụchocông tácxâydựng phân tíchkinh tếvà thị trường laođộng.Môhình cónhữngđặcđiểmcủamộtcôngcụphùhợpvớimụcđíchnêutrên: 1. Các kết quả được tạo ra trongmột khuôn khổ phù hợp kết hợp giữa các tổng hợp các tài khoản quốcgiavàcácbảngđầuvàođầura.KếtquảdựbáoGDPvàcác thànhphầnhợpthànhcủanócó thểđược tính từ“dưới lên”bằngcáchcộngdồncáckếtquảngànhkinh tếchi tiết. 2. Việc làm theo ngành kinh tế liên quan trực tiếp đến đầu ra theo ngành kinh tế và tỷ lệ tăng trưởngnăng suất laođộngdựbáo.Tỷ lệ thất nghiệp là kết quả củadựbáo lực lượng laođộngvà tổngsốviệc làmtheongànhkinh tế. 3. Việc làm theonghềnghiệpđược kết nối với việc làm theongành kinh tế thôngquama trận việc làm theo nghề nghiệp. Có thể hiểu đường thời gian việc làm theo nghề nghiệp bằng cách xem xét sựphát triểncủamatrậnviệc làmtheothờigian. Lotus Lotus năng lực Vì những đặc trưng này mà mô hình là một bước mở rộng hữu ích của hệ thống phân tích và thông tin thị trường lao động, đưa ra thông tin về kết quả đạt được củamục tiêu việc làm bền vững ở Việt Nam.Mô hình tạo thuận lợi cho việc phân tích số liệu lịch sử và có thể dùng để phân tích kết quả đạt được củamục tiêu việc làm bền vững được dự báo trong tương lai. Những cải thiện của hệ thống phân tíchvà thôngtin thị trường laođộngởViệtNamsẽgópphầnhỗtrợcôngtácdựbáo,đặcbiệt là sự cải thiệnvềsố lượngvàchất lượngcủasố liệucũngnhưnăng lựcphântích. Lotus 38 39 Chúng ta cần đầu tư nhiều hơn để có được một hệ thống phân tích và thông tin thị trường lao động vữngmạnh và toàn diện choViệt Nam.Một hệ thống như vậy có thể định hướng những quá trình xây dựng chính sách góp phần đạt được việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm bền vững cho tất cả mọi người.Vì vậy, cầnổnđịnhvàduy trì tăngtrưởngkinh tếởnước ta. Nói chung, có thể xúc tiến việc làm bền vững thông qua việc sử dụng một loạt chính sách, chương trình và hoạt ư các công trình công cộng, pháp luật và quy định liên quan đến việc sử dụng lao động, điều kiện làm việc, chính sách giáo dục, các chương trình phát triển kỹ n ã hội, hỗ trợ ã hội giữa người lao động, người sử dụng lao động và Chính phủ. Hơn nữa, các chính sách kinh tế vĩmô bao gồm các chính sách tài khóa, tiền tệ và thươngmại có tác động quan trọng đến thị trường lao động và có thể là phương tiện để đạt được các mục tiêu việc làmbềnvững. Kết quả phân tích và thông tin thị trường lao động của báo cáo này đã nêu lên những thách thứcmà chúng ta phải đối mặt trong việc tạo ra việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm bền vững. Do vậy, báo cáo Xuhướng việc làmViệt Nam2010 ã xác địnhmột số nội dungmà các nhà hoạch định chính sách vàcácchính trịgiacầnphải lưu tâm: 1. Việc tạođủcơhội việc làmbềnvữngđặcbiệt cho thanhniên làmộtvấnđềquan trọngởnước ta. Namvànữ thanhniên chiếmgần56% tổng số laođộng có việc làmvới tỷ lệ thất nghiệp6,2%và tỷ lệ thiếu việc làm6,8%năm2009vàdođógặpnhiều khókhănhơn trên thị trường laođộng so vớingười trưởng thành.Đểpháthuy tối đa lợi thếvề “dân sốvàng”, cầnđưa ranhữngchính sách xuyên suốtphùhợpđểhỗ trợ thanhniên, ví dụnângcaovai trò của của các trung tâmgiới thiệu việc làm trong trong các hoạt động kết nối việc làm, giáo dục và đào tạo, xúc tiến kinhdoanh và các dịch vụ liên quan vì thị trường lao động hiện nay vẫn chưa tạo đủ việc làm không bị tổn thương. ì có 6 lao động không phải là lao động làm công ăn lương, đây là bằng chứng cho thấy nước ta hiện thiếu nhiều việc làm bền vững. Đặc biệt đáng lo ngại là tỷ trọng lớnphụnữ làmcáccôngviệcdễbị tổn thương (69,1%năm2009). 3. Do kinh tế phi chính thức ở nước ta tiếp tục tăng trưởng nên các chính sách công không thể không tính đến hiện tượng phổ biến này vì nhiều khả n không được luật pháp bảo vệ và không được hưởng những quyền và lợi ích cơ bản như những lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế chính thức. Hơn nữa, việc làm phi chính thức thường có nghĩa là làmviệc trong nhữngđiều kiện độc hại. Các chính sách lồngghépphải tínhđếnđặc trưngđadạngcủakinh tếphi chính thứcởnước ta. 4. Trongkhi cạnhtranh làyếu tốcần thiết cho tăngtrưởngvàphát triển,đặcbiệt trongmột thếgiới toàn cầu hóa, việc cải thiện năng suất lao động không nên được tiến hành thông qua lao động giá rẻ. Để cóđược lực lượng laođộng có chất lượngvànhiệt tình trongnhữngn chúng ta cầnphảiđầu tưchogiáodụcvàđào tạonghềchocảnamgiới vànữgiớiđểđạtđượcviệc làmđầy đủvànăngsuấtchomọingườidân. 5. Sự gia t ng lao gia ình không được trả công trong các hộ gia ình sản xuất kinh doanh thuộc khu vực nôngnghiệp và dịch vụ òi hỏi cần phải có chính sáchphùhợp tạo việc làmở khuvựccôngnghiệpvàxâydựngnhưcácchươngtrình tưcôngvàphát triểncơsởhạ tầng. động. Ví dụ nh ăng nghề, pháp luật an sinh x đối thoại x đ 2. Trong số 10 lao động th đến ăng lao động trong khu vực phi chính thức ăm tới, ă động đ đ đ để đầu 4. Những nhận xét kết luận Thôngsốkỹ thuật (1): Hồi quy cụ thế củaquốcgia lênGDPbìnhquânđầungười (theo sức muatươngđương) Thôngsốkỹ thuật (2): Hồi quy với hiệu ứng cố định của quốc gia lên GDP bình quân đầu người (theo sức mua tương đương) ở Việt Nam, Căm Pu Chia, Indonesia, Philippines, vàThái Lan Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động 6. Không thểphủnhậnnước tađangphải đốimặt với tình trạngbấtbình . Cầnphải nhấn mạnh vấnđềgiới như làmột chủđề chính sách xuyên suốt để nâng cao vị thế của phụnữ trong thị trường lao động xét vềmặt tiếp cận thị trường lao động và chất lượng việc làm. Dưới góc độ này, cầncải thiệnphântíchvà thôngtin thị trường laođộngvềnhucầukỹnăngnghề, cơhộiviệc làm và đào tạo cho những nghề hiện có ở các khu vực kinh tế khác nhau, để thúc đẩy gia tăng năngsuất laođộng. Về lâudài, điềuquan trọng là xâydựngđượcnhữngchính sách toàndiện, lồngghépvà khung thể chế giúp Việt Nam ứng phó tốt hơn với những thách thức kinh tế và thị trường lao động trong tương lai. Việc này bao gồm thiết lập các thể chế thị trường lao động có khả năng cung cấp và phổ biến kết quả phân tích và thông tin thị trường lao động tới các nhómmục tiêu khác nhau. Những thể chế này cũng nên tạo cơ hội để các bên thamgia thị trường lao động gây ảnh hưởng tới lộ trình phân tích và thông tin thị trường lao động trong khuôn khổHệ thống phân tích và thông tin thị trường lao động củaViệt Nam. đẳnggiới 40 41 Tài liệu tham khảo Cling J.-P., Marouani M.A., Razafindrakoto M., Robilliard A.-S., Roubaud F. (2009), , , Số118, trang.45-73. ClingJ.-P., ., RazafindrakotoM.,RoubaudF (2010), Khuvựckinh tếphi chính thứcởViệtNam,HàNội. Banchỉđạođiều tra trungương, ILO (2005), ,HàNội. Đinh Thị Thu Phương (2009), Oxfam, Hà Nội TổngcụcThốngkê (2010), , trang13-15,HàNội. TổngcụcThốngkê (2010), ,HàNội. TổngcụcThốngkê (2010), ,HàNội. Tổng cụcThống kê (2009), HàNội, tháng6. TổngcụcThốngkê (2008), ,NhàXuấtbảnThốngkê,HàNội. Tổng cục Thống kê và Viện Nghiên cứu Phát triển (2009a), “Ai muốn trở thành triệu phú? Khu vực phi chính thức ởThành phốHồ ChíMinh, năm2008. Kết quả chủ yếu củaĐiều tra kinh doanh hộ gia đình vàkhuvựcphi chính thức. (HB&IS)2008”, HàNội, tháng6. Tổng cụcThống kê vàViệnNghiên cứu Phát triển (2009b),“Khu vực phi chính thức tại HàNội”. Kết quả chủyếu củaĐiều trahộkinhdoanhvà khuvựcphi chính thức2007, HàNội, tháng 4. TổngcụcThốngkêvàViệnNghiêncứuPhát triển (2009c), HàNội, tháng10. Tổng cụcThống kê vàQuỹDân số Liên HợpQuốc (2009), ,HàNội, tháng8. TổngcụcThốngkê (2008)Điều traLaođộngvàViệc làm2007,HàNội. Hussmanns, Ralf (2004) ,Geneva KabeerN. vàTrầnThịVânAnh (2006), ,Vănkiệnđối thoại chínhsáchcủaUNDPViệtNamSố.2006/2,HàNội. ILO (2010), ,Geneva ILO (2010), ,Geneva ILO (2010) Mô hình Kinh tế lượng về những xu hướng (Geneva, ILO, 2010) . Tác động gia nhập WTOcủaViệtNam Đánh giá nhanh tác động x KếtquảĐiều traMứcsốnghộgiađ ý Văn ph độngquốctế TạpchíKinhtếQuốctế Báocáovềtìnhtrạngvàxuhướng lực lượng laođộngcủaViệt Nam,giaiđoạn1996-2004 ã hội của khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp điển hình về người lao động từng ngày tại “các chợ lao động”ở Hà Nội, ình2008 NiêngiámThốngkê2009 ĐiềutraLaođộngvàViệc làm2009 Điều tra biến động dân số, nguồn lao động và kế hoạch hóa gia đình: Kết quả chủyếu, NiêngiámThốngkê2007 Tómlượcchínhsách, Tómlượcchínhsách, KhuvựcphichínhthứcởViệtNam:Điểmtrọng tâmtạiHàNộivàthànhphốHồChíMinh, Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam 2009. KếtquảsơbộvàThựchiệncuộcđiềutra Đo lườngkinh tếphi chính thức:Từviệc làmtrongkhuvựcchính thứcđếnviệc làm phichínhthức “Toàncầuhóa, vấnđềgiới vàviệc làmtrongnềnkinh tế chuyểnđổi: trườnghợpViệtNam” Xuhướngviệc làmtoàncầu Phục hồi và tăng trưởng cùng với việc làm bền vững, Báo cáo của Tổng thư k òng Lao : Điểm lại phương pháp luận Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động 42 43 RoubaudF.,ĐặngKimChungvàPhanNgọcTrâm(2008),“ ”,UNDP-GSO,HàNội, tháng12. T. SparreboomvàM. Powell (2009), , Báo cáoViệc làmSố.27, ILO,Geneva. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (2009), Dân số và Phát triển ở Việt Nam: Hướng tới một chiến lược mới, 2011-2020.HàNội. World Bank (2009), , Hà Nội:World Bank, tháng6. WorldBank (2007), ,HàNội:WorldBank, tháng12. Điều traLaođộngvàViệc làm(LFS)ởViệtNam: Đánhgiákinhnghiệmvàđềxuất Thông tin thị trường laođộngvàphân tíchđểPhát triển kỹnăng ình hình phát triển kinh tế Việt Nam BáocáoPháttriểnViệtNam2008:Bảotrợxãhội thiếtkếmộtcuộcđiều tramới Điểm lại: Báo cáo cập nhật t ILO (2009), ILO (2009) Các chỉ số chính của thị trường lao độn . ILO (2009), . ILO (2009), , Báocáo tạiHộinghị thượngđỉnhcácnhà lãnh ILO (2009), ,Geneva. ILO (2008), ,Geneva ILO (1990) Geneva IPSARD (2009), , Báocáođánhgiá, Số.1,HàNội, tháng5. LêĐăngDoanh (2009), , BáocáochoUNDP,HàNội. Meade Douglas S. (2010), BộVănhóa,Thể thaovàDu lịch,UNICEFvàViệnXãhộihọcViệtNam (2009), BộLaođộng -ThươngbinhvàXãhội (2009), òngLaođộngQuốc tế, ỦybanChâuÂu,vàBộLaođộng-ThươngbinhvàXãhội,HàNội, tháng8. PhạmNgọcQ (2009), báo cáo chuẩn bị choNghiên cứuĐánhgiánhanhvề tácđộngcủakhủnghoảngkinh tế, tháng2. Nguyễn Ngọc Anh (2009), Nghiên cứu ình về khu vực phi chính thức: doanhnghiệp và người lao động trong các khu công nghiệp,Oxfam,HàNội, Nguyễn Việt Cường, PhạmThái Hưng, Hung và Phùng .[c Tùng (2009), “Đánh giá ến thấtnghiệpởViệtNam”,UNDP,HàNội. 16 RazafindrakotoM., Roubaud F. (2007),“Hướng tới giám sát tốt hơn về thị trường lao động”, Ngân hàng Thếgiới, HàNội. Razafindrakoto M., Roubaud F., Lê Văn Dụy (2008), “Khu vực phi chính thức ở Việt Nam: Thực trạng và triểnvọng”, , trang.13-32. Riedel J. (2009), “ ”, Hà Nội:UNDP, tháng9. Rizwana Siddiqui (2009) Islamabad, Quan sát khủng hoảng việc làm toàn cầu: phân tích và thông tin thống kê về tác động và giải phápchínhsáchchokhủnghoảngviệc làm,Geneva. Phân tích và Thông tin Thị trư để phát triển kỹ năng, Báo cáo nghiên cứu, số 27, ILO,Geneva Bảo vệ người dân, xúc tiến việc làm: Điều tra việc làm và chính sách bảo trợ xã hội ứng phó với khủnghoảngkinhtếtoàncầu Khủnghoảngtàichínhvàkinhtế:phảnứngcủaviệc làmbềnvững Xuhướngviệc làmtoàncầucủaphụnữ Cáccuộcđiềutradânsốhoạtđộngkinhtế,việc làm, thấtnghiệpvàthiếuviệc làm, i ngphổ thông, việc làmvàđời sống củangườidânnôngthôn” Phântích tácđộngcủaKhủnghoảngTàichínhToàncầuđếncácChỉ tiêuKinhtếvà XãhộiởViệtNam Dự báo kinh tế vĩ mô và thị trường lao động sử dụng mô hình Lotus Báocáovề tácđộngcủakhủnghoảngkinh tếđếndi cư laođộngquốc tếvàgiađìnhcủahọ.Cáckết quảchủyếucủađánhgiánhanh,HàNội tháng6. XuhướngViệc làmViệtNam ã hội của khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam: BáocáoPháttriểnViệtNam2008:Bảotrợxãhội, Chuyênsan,ThôngtinKhoahọcThốngkê Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những tác động dài hạn của nó đối với Việt Nam Vốn con người và vốn vật chất: một phân tích quốc gia về chiến lược phát triển conngười, g, bản sửa đổi lần thứ 6 xem: đạoG20tạiPittsburgh,24- 25 tháng9,Geneva , Đại học Maryland, tháng8 -2010 ,Vănph điển h tác động của khủng hoảngkinh tếhiệnnayđ ờng Lao động “Tácđộng của suygiảm/suy thoá kinh tế đối với laođộ Tác động của khủnghoảng kinh tế đối với Việt Nam, Đánh giá nhanh về tác động x Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động 44 45 Phụ lục I. Các biểu số liệu thống kê Bảngphụlục1.DânsốViệtNam,2007-2009(triệungười) 2007 2009 Dân số Dân số từ 15 tuổi trở lên Dân số thành thị từ 15 tuổi trở lên Dân số nông thôn từ 15 tuổi trở lên Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ 84,2 41 9 42 3 63 0 30 1 33 0 17 9 8 4 9 6 , , , , , , , , 45,1 21,7 23,4 86 2 42 7 43 5 64 4 31 3 33 1 19 7 9 4 10 3 , , , , , , , , , 44,7 2,4 2,3 Nguồn: L - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều chỉnhchonăm2007. ãđược làmtròn. Điều tra ao động Ghichú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ Bảngphụlục2 Tỷ lệthamgia lực lượnglaođộngtheonhómtuổivàgiới tính,2007và2009(%) 2007 2009 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Nữ giới Chung 36 2 77 6 88 8 90 4 91 0 90 6 88 0 80 2 67 0 52 7 20 5 , , , , , , , , , , , 38,0 81,7 96,2 97,9 97,8 97,3 95,4 89,9 80,4 61,4 29,8 Nam giới 37 1 79 7 92 5 94 0 94 3 93 9 91 5 84 8 73 2 56 6 24 3 , , , , , , , , , , , 43 6 75 1 86 9 90 7 91 4 90 4 88 9 83 0 70 1 56 7 22 5 , , , , , , , , , , , 43,9 84,0 96,3 97,5 97,6 96,5 94,6 89,3 83,1 64,8 34,2 43 8 79 5 91 6 94 1 94 5 93 4 91 7 86 2 76 1 60 5 27 1 , , , , , , , , , , , Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều chỉnhchonăm2007. ãđược làmtròn.Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ Nữ giới ChungNam giới 46 47 Bảngphụlục3 Tìnhtrạnglực lượnglaođộngcủadânsốtheogiới tínhvànhómtuổi,2007và2009 2007 (nghìn người) Dân số 84.221 41 448 42 773 . . 2009 (nghìn người) 2007 (nghìn người) 2009 (nghìn người) Chung Nam Nữ 86 164 42 667 43 497 . . . 15+ (nghìn người) 15-24 (nghìn người) (%) (%) (%) (%) 63.123 30.385 32.738 16.223 6.566 9.657 922 488 434 45.978 23.331 22.647 46.900 23.819 23.081 64.421 31.278 33.143 15.119 5.943 9.176 1,287 641 646 48.015 24.694 23.321 49.302 25.335 23.967 6.739 3.370 3.369 514 276 238 7.994 4.160 3.834 8.508 4.436 4.072 15.181 7.680 7.501 5.995 2.881 3.114 566 300 266 8.620 4.499 4.121 9.186 4.798 4.388 15.247 7.806 7.441 74,3 78 4 70 5 , , 2,0 2,1 1,9 72,8 76,8 69,2 76,5 81,0 72,3 2,6 2,5 2,7 74,5 79,0 70,4 55 8 56 8 54 7 , , , 6,0 6,2 5,8 52,4 53,3 51,5 60 5 62 5 58 5 , , , 6,2 6,3 6,1 56,8 58,6 55,0 Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều chỉnhchonăm2007. ãđược làmtròn.Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ Bảngphụlục4 Lực lượng vàkhuvực,2007và2009laođộngtheogiới tính 2007 (nghìn người) 2009 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (%) 46.900 23 819 23 081 . . 12.321 6.416 5.905 34.579 17.403 17.176 8.508 4.436 4.072 6.822 3.569 3.253 6.822 3.569 3.253 74,3 78 4 70 5 , , 66,2 72,0 60,8 77,7 81,1 74,6 55,8 56,8 54,7 42,7 43,5 41,8 59,9 61,4 58,2 49 302 25 335 23 967 . . . 13.712 6.950 6.762 35.590 18.385 17.205 9.186 4.798 4.388 2.092 1.047 1.045 7.094 3.751 3.343 76 5 81 0 72 3 , , , 69,5 73,7 65,7 79,6 77,5 75,3 60,5 62,5 58,5 47,4 48,9 46,0 65,9 67,7 64,0 Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều chỉnhchonăm2007. ãđược làmtròn.Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ Dân số độ tuổi lao động Chung Nam Nữ Lực lượng lao động Chung Nam Nữ Việc làm Chung Nam Nữ Thất nghiệp Chung Nam Nữ Không tham gia hoạt động kinh tế Chung Nam Nữ Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Tỷ số việc làm trên dân số Tỷ lệ thất nghiệp Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ (nghìn người) Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (%) Toàn quốc (15+) Thành thị (15+) Nông thôn (15+) Toàn quốc (15-24) Thành thị (15-24) Nông thôn (15-24) Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động 48 49 Bảngphụlục5 Tỷ lệviệc làmdễbị tổnthươngtheonhómngànhkinhtếvàgiới tính,2007và2009(%) Tất cả các ngành Chung Nam Nữ Nông nghiệp Chung Nam Nữ Công nghiệp Chung Nam Nữ Dịch vụ Chung Nam Nữ Bảngphụlục6 Phânbốlaođộngcóviệc làmtheongànhkinhtếcấp1,năm2007và2009(nghìnngười) 2007 Chung Dân số từ 15 tuổi trở lên Tổng số 1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 2. Khai khoáng 3. Công nghiệp chế biến, chế tạo 4. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt 5. Cung cấp nước 6. Xây dựng 7. Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy 8. Vận tải và kho bãi 9. Khách sạn, nhà hàng 10.Thông tin và truyền thông 11.Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm ản 13. Hoạt động khoa học và công nghệ 14. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 15. Hoạt động đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội 16. Giáo dục 17. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 18. Nghệ thuật và vui chơi giải trí 20. Hoạt động làm thuê trong các hộ gia đình 21. Các tổ chức quốc tế khác 12. Hoạt động kinh doanh bất động s 19. Hoạt động dịch vụ khác 2009 Nữ Dân số 15 tuổi trở lên 2007 2009 Thay đổi giữa năm 2007 và 2009 65,8 59,9 72,0 61,5 54,4 69,1 -4,3 -5,5 -2,9 Việt Nam (15-24) 2007 2009 Thay đổi giữa năm 2007 và 2009 Tất cả các ngành Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ 58,6 56,6 60,8 58,3 50,9 56,9 -0,3 -5,7 -3,9 45,0 44,9 45,2 41,0 39,9 42,2 5,1 4,8 5,5 3,7 3,3 4,1 8,4 6,9 10,2 9,1 7,8 10,6 Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều chỉnhchonăm2007. ãđược làmtròn.Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều chỉnhchonăm2007. Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácso ãđược làmtròn.với tổngsốdođ Nam 45.966 22.664 300 6 324 134 115 2 495 5 566 1 421 1 767 251 209 65 172 161 1 112 1 604 409 262 785 145 5 . . . . . . . 23 326. 10 999 208 3 062 111 70 2 274 2 152 1 305 504 162 99 35 114 95 834 494 164 135 472 34 2 . . . . . 22 641. 11 665 92 3 262 23 45 221 3 414 117 1 263 89 110 30 58 65 278 1 111 244 127 313 111 3 . . . . . 48 007. 22 850 227 6 950 162 112 3 038 5 708 1 466 1 979 255 229 101 238 186 1 135 1 663 435 290 737 242 5 . . . . . . . . 24 686. 11 201 177 3 431 133 81 2 703 2 342 1 330 628 153 115 53 166 110 803 519 184 139 386 29 4 . . . . . 23 321. 11 649 50 3 519 28 31 335 3 366 136 1 351 101 114 48 72 76 332 1 144 252 152 350 213 1 . . . . . 45,4 42,3 48,5 5,7 5,8 5,6 14,8 11,8 17,9 41,8 38,4 45,4 4,5 4,3 4,8 15,2 11,7 18,8 -3,6 -3,9 -3,1 -1,2 -1,5 -0,8 +0,4 -0,1 +0,9 -4,0 -5,0 -3,0 -1,4 -1,5 -1,4 +0,7 +0,9 +0,4 Chung NữNam Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động 50 51 Bảngphụlục7 laođộngcóviệc làmtheongànhkinhtếcấp1,năm2007và2009 (%)Phânbốphầntrăm Tổng 1.Nôngnghiệp, lâmnghiệp, thủysản 2.Khai khoáng 3.Côngnghiệpchếbiến, chế tạo 4.Sảnxuấtvàphânphốiđiện, khíđốt 5.Cungcấpnước 6.Xâydựng 7. Bánbuônvàbán lẻ, sửa chữaô tô, xe máy 8.Vận tải vàkhobãi 9.Kháchsạn,nhàhàng 10.Thôngtinvà truyềnthông 11.Tài chính,ngânhàngvàbảohiểm 12. Hoạt động kinh doanh bất động sản 13.Hoạtđộngkhoahọcvàcôngnghệ 14. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗtrợ 15. Hoạt độngđảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xãhội 16.Giáodục 17.Y tếvàhoạtđộngtrợgiúpxãhội 18.Nghệthuậtvàvui chơigiải trí 19.Hoạtđộngdịchvụkhác 20. Hoạt động làm thuê trong các hộ giađình 21.Các tổchứcquốc tếkhác Bảng phụ lục 8 Phân bố lao động có việc làm theo giờ làm việc* và giới tính, 2007 và 2009(%) phần trăm năm Dân số từ15 tuổi trở lên Dưới 20 giờ Chung Nam Nữ 20-29 giờ Chung Nam Nữ 30-34 giờ Chung Nam Nữ 35-39 giờ Chung Nam Nữ 40-44 giờ Chung Nam Nữ 45-49 giờ Chung Nam Nữ 50-59 giờ Chung Nam Nữ Trên 59 giờ Chung Nam Nữ Tổng số giờ làm việc Chung Nam Nữ Dân số từ 15 tuổi trở lên 2007 2009 Thay đổi giữa năm 2007 và 2009 (điểm phần trăm) Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều chỉnhchonăm2007. ãđược làmtròn. *Giờ làmviệc là sốgiờ làmviệccủacôngviệcđầutiên Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ Chung Nam Nữ Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều chỉnhchonăm2007. ãđược làmtròn.Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ 2007 2009 Thay đổi giữa năm 2007 và 2009 (điểm phần trăm) 2,7 2,4 3,1 7,0 6,0 8,1 3,2 3,1 3,4 14,7 12,7 16,7 25,7 25,3 26,2 17,3 18,5 16,0 21,0 23,4 18,4 8,3 8,6 8,0 100,0 100,0 100,0 6,9 6,2 7,6 13,1 11,6 14,6 6,4 6,0 6,9 8,1 7,6 8,6 17,8 17,4 18,2 15,4 16,4 14,4 18,6 20,5 16,5 12,7 13,3 12,1 100,0 100,0 100,0 +4,1 +3,8 +4,5 +6,0 +5,5 +6,6 +3,2 +3,0 +3,5 -6,6 -5,1 -8,2 -7,9 -7,8 -8,0 -1,9 -2,1 -1,6 -2,4 -2,9 -1,9 +4,4 +4,8 +4,1 Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ 49,3 0,7 13,8 0,3 0,3 5,4 12,1 3,1 3,8 0,5 0,5 0,1 0,4 0,3 2,4 3,5 0,9 0,6 1,7 0,3 0,0 47,1 0,9 13,1 0,5 0,3 9,7 9,2 5,6 2,2 0,7 0,4 0,1 0,5 0,4 3,6 2,1 0,7 0,6 2,0 0,1 0,0 51,5 0,4 14,4 0,1 0,2 1,0 15,1 0,5 5,6 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 1,2 4,9 1,1 0,6 1,4 0,5 0,0 47,6 0,5 14,5 0,3 0,2 6,3 11,9 3,1 4,1 0,5 0,5 0,2 0,5 0,4 2,4 3,5 0,9 0,6 1,5 0,5 0,0 45,4 0,7 13,9 0,5 0,3 10,9 9,5 5,4 2,5 0,6 0,5 0,2 0,7 0,4 3,3 2,1 0,7 0,6 1,6 0,1 0,0 50,0 0,2 15,1 0,1 0,1 1,4 14,4 0,6 5,8 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 1,4 4,9 1,1 0,6 1,5 0,9 0,0 -1,7 -0,2 0,7 0,0 0,0 0,9 -0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,0 -1,8 -0,2 0,8 0,1 0,0 1,2 0,3 -0,2 0,4 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 -1,6 -0,2 0,7 0,0 -0,1 0,5 -0,6 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,0 Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động 52 53 Bảngphụlục9 Phânbốphầntrămlaođộnglàmcôngănlươngtheohìnhthứctrảcôngvàgiới tính(%) Bảngphụlục10Laođộnglàmcôngănlươngchiatheo ng, 2007và2009(%)loạihợpđồ năm Loại hợp đồng Tổng số Hợp đồng lao động kh Hợp đồng lao động từ 1 đến 3 năm Không có hợp đồng ông thời hạn Thỏa thuận miệng Khác Lao động làm công ăn lương từ 15 tuổi trở lên 2007 2009 Thay đổi giữa năm 2007 và 2009 (điểm phần trăm) 2007 2009 Thay đổi giữa năm 2007 và 2009 30,5 35,8 25,0 51,2 47,5 56,6 28,1 35,2 19,2 17,4 14,6 21,6 0,3 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 1,0 1,2 0,9 1,4 0,8 0,8 33,4 38,9 27,5 53,5 48,9 60,4 28,1 34,7 18,2 17,4 15,4 20,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,6 2,9 3,1 2,5 2,4 1,5 3,9 0,0 -0,5 -1,0 -0,1 0,8 -1,4 -0,2 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,8 -1,0 -0,7 Nguồn: Điều tra Lao động Ghichú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều chỉnhchonăm2007. ãđược làmtròn. Nguồn: Điều Ghi chú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều chỉnhchonăm2007. ãđược làmtròn. Nghìn người Phần trăm 14,024 4,566 3,460 4,057 1,875 66 100 32.6 24.7 28.9 13.4 0.5 16,025 4,705 2,783 5,401 1,770 10 100 29.4 25.9 33.7 11 0.1 2,001 139 -677 1,344 -105 -56 -3.2 1.2 4.8 -2.4 -0.4 Laođộnglàmcôngănlương Lương cốđịnh (tỷ số so với tổng số laođộng làmcông ănlương) Lương theo ngày/giờ (tỷ số so với tổng số lao động làmcôngănlương) Lương sản phẩm (tỷ số so với tổng số lao động làm côngănlương) Tiềnhoahồng (tỷ số so với tổng số laođộng làmcông ănlương) Theo lợinhuận (tỷ sốsovới tổngsố laođộng làmcông ănlương) Bằng hiện vật (tỷ số so với tổng số lao động làm công ănlương) Không được trả thù lao (tỷ số so với tổng số lao động làmcôngănlương) Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Nghìn người Phần trăm Nghìn người Phần trăm Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động 54 55 Bảng phụ lục 11 Tỷ lệ thất nghiệp theo trình chuyên môn kỹ thuật, khu vực và giới tính, 2007 và 2009(%) độ năm Tỷ lệ thất nghiệp 2007 2009 Thay đổi giữa năm 2007 và 2009 (điểm phần trăm) Chung Thành thị Nông thôn Nguồn: Điều tra Lao động - Việc làm 2007 và 2009 của Tổng cục Thống kê, cách tính của tác giả dựa trên mẫu đã được điều chỉnhc . ãđược làmtròn. honăm2007 Ghichú:Cácconsốcó thể tính tổngkhôngchínhxácsovới tổngsốdođ Ph ụ lụ c II ộ củ a hệ th ốn g p hâ n tí ch và th ôn g ti n th ị t rư ờn g la o đ ộn g Tó m tắ t đ án h gi á ti ến đ Chung Thành thị Nông thôn Chung Thành thị Nông thôn Tổng số Chung Nam Nữ Không có chuyên môn kỹ thuật Chung Nam Nữ CNKT không có bằng Chung Nam Nữ Có chứng chỉ nghề ngắn hạn Chung Nam Nữ Có chứng chỉ nghề dài hạn Chung Nam Nữ Tốt nghiệp cao đẳng , đại học trở lên Chung Nam Nữ Khác Chung Nam Nữ 2,0 2,0 1,9 1,7 1,9 1,6 1,1 0,9 1,6 2,4 2,5 2,3 2,5 3,6 3,8 4,1 2,8 4,0 2,1 1,5 2,7 3,5 3,5 3,5 4,1 4,6 3,7 1,8 1,6 2,1 2,5 2,4 2,7 3,2 3,9 4,0 3,7 2,3 3,5 11,3 7,3 15,9 1,4 1,5 1,3 1,2 1,3 1,1 0,7 0,6 1,1 2,4 2,5 2,0 2,1 3,4 3,5 5,0 4,1 5,3 0,0 0,0 0,0 2,6 2,5 2,7 2,4 2,4 2,5 1,6 1,1 2,4 2,7 3,1 1,4 4,4 4,0 5,1 4,0 3,7 4,1 3,6 3,5 3,6 4,4 4,1 4,6 4,6 4,7 4,6 2,7 1,5 4,7 4,4 4,6 3,7 5,2 4,9 5,5 5,1 5,6 4,8 3,4 2,9 4,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,0 0,9 1,1 1,6 2,0 0,0 3,8 3,4 4,6 2,8 1,6 3,5 4,0 5,0 2,6 0,6 0,5 0,8 0,0 0,7 0,5 0,9 0,4 0,2 0,8 0,3 0,6 -0,9 1,9 0,4 1,3 -0,2 0,9 0,1 1,4 2,0 1,0 0,8 0,6 1,1 0,0 0,5 0,1 0,9 1,0 -0,1 2,6 1,9 2,2 1,0 2,0 1,1 1,5 1,4 3,4 1,3 - 7,9 -4,4 -11,9 0,5 0,4 0,6 0,0 0,6 0,5 0,8 0,2 0,3 0,0 -0,8 -0,5 -2,0 1,8 0,0 1,1 -2,2 -2,5 -1,7 4,0 5,0 2,6 P h ụ lụ c Tó m tắ t B ả n g 1 2 N h iệ m v ụ củ a h ệ th ố n g p h â n tí ch và th ô n g ti n th ịt rư ờ n g la o đ ộ n g Y ế u tố Ti ế n đ ộ - ã xá c đ ịn h và th ôn g q ua b ộ ch ỉt iê u ch ín h về th ịt rư ờn g la o đ ộn g - ã xe m xé tv à p hâ n tíc h cá c cu ộc Đ iề u la o độ ng và vi ệc là m củ a Bộ La o độ ng -T hư ơn g b in h và X ã hộ i - Ph iế u đ iề u tr a la o đ ộn g và vi ệc là m củ a Tổ ng cụ c Th ốn g kê đ ượ c sử a đ ổi đ ể cu ng cấ p số liệ u th eo ti êu ch uẩ n q uố c tế - là m 20 07 và 20 09 củ a Tổ ng cụ c Th ốn g kê p hụ c vụ ch o p hâ n tí ch và th ôn g ti n th ịt rư ờn g la o đ ộn g - Ti ếp tụ c - X em xé tv à cả it hi ện hồ sơ hà nh ch ín h củ a cá cT ru ng tâ m gi ới th iệ u vi ệc là m Đ Đ Đ iề u tr a La o đ ộn g Vi ệc nă m đ iề u tr a đ án h gi á nh u cầ u sử d ụn g la o đ ộn g N gu ồn số liệ u: ìn h (S 2) Đ iề u tr a cơ sở sả n xu ất ki nh d oa nh (S 3) H ồ sơ hà nh ch ín h (S 1) Đ iề u tr a hộ gi a đ - C ơ sở d ữ liệ u b an đ ầu đ ã đ ượ c th iế tl ập (d ướ id ạn g Ex ce l) X ây d ựn g cơ sở d ữ liệ u th ôn g ti n th ị tr ườ ng la o đ ộn g (C 1 ) th u th ậ p th ô n g ti n và b iê n so ạ n số li ệ u C ác p hư ơn g p há p th ốn g kê và kh ái ni ệm (g ắn vớ ic ác ti êu ch uẩ n q uố c tế ) Th ời kỳ củ a số liệ u (s ố liệ u hà ng nă m ,t há ng ,t uầ n) Bả ng p hâ n lo ại củ a số liệ u (n gà nh ki nh tế ,n gh ề ng hi ệp ) Kị p th ời và ch ín h xá c Ph ạm vi đ ịa lý (s ố liệ u q uố c gi a, tỉ nh ) - Á p d ụn g cá c ti êu ch uẩ n q uố c tế nế u p hù hợ p. Kh ái ni ệm th ất ng hi ệp và có vi ệc là m vẫ n đ ượ c đ ịn h ng hĩ a th eo Bộ lu ật La o đ ộn g Vi ệt N am . - C ác cu ộc đ iề u tr a la o đ ộn g vi ệc là m hà ng nă m sẽ đ ượ c ti ến hà nh nử a nă m m ột lầ n và o nă m 20 10 và từ nă m 20 11 tr ở đ is ẽ ti ến hà nh th eo q uý . - Đ iề u tr a la o đ ộn g -v iệ c là m nă m 20 09 ch ỉc ó d ữ liệ u cấ p q uố c gi a, nh ưn g đ ã lê n kế ho ạc h ch ia th eo cấ p tỉ nh . - Đ iề u tr a đá nh gi á th ực tr ạn g sử dụ ng và nh u cầ u la o độ ng cu ng cấ p th ôn g tin th ịt rư ờn g la o độ ng cấ p qu ốc gi a và cấ p tỉn h th eo gi ới tín h, độ tu ổi và kh u vự c. Đ iề u tr a nà y cũ ng cu ng cấ p ch o cá cT ru ng tâ m gi ới th iệ u vi ệc là m th ôn g tin cơ b ản củ a tấ tc ả cá c do an h ng hi ệp đã - Á p d ụn g cù ng cá c Bả ng p hâ n lo ại tr on g cá c ng uồ n th ôn g ti n th ị t rư ờn g la o đ ộn g ch ín h. H ệ th ốn g p hâ n lo ại ch uẩ n củ a q uố c gi a d ựa tr ên cơ sở p hâ n lo ại ch uẩ n q uố c tế - D ự án th ịt rư ờn g la o đ ộn g cu ng cấ p đ ầu và o đ ể cả it hi ện tí nh ch ín h xá c và sự p hù hợ p củ a số liệ u. đă ng ký tr on g tỉn h kể cả số liệ u nh u cầ u. Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động 56 57 N h iệ m v ụ củ a h ệ th ố n g p h â n tí ch và th ô n g ti n th ị t rư ờ n g la o đ ộ n g Y ế u tố Ti ế n đ ộ - H ệ th ốn g cấ p 1 tậ p tr un g th eo d õi 10 ch ỉs ố (lự a ch ọn từ cá c ch ỉt iê u ch ín h củ a th ịt rư ờn g la o đ ộn g) C ác p hư ơn g p há p p hâ n tí ch th ị tr ườ ng la o đ ộn g (C 2 )c ô n g cụ và n ă n g lự c p h â n tí ch - C ơ q ua n p hâ n tí ch và th ôn g ti n th ịt rư ờn g la o đ ộn g đ ượ c th àn h lậ p. - N hó m D ự án th ị t rư ờn g la o đ ộn g củ a đ ề xu ất sử d ụn g cá c ch ức nă ng và m ô tả cô ng vi ệc ch o Tr un g tâ m Q uố c gi a d ự b áo và th ôn g ti n th ị t rư ờn g la o đ ộn g d ựa tr ên cá c p hư ơn g p há p ch uẩ n củ a cá c đ ơn vị p hâ n tí ch và th ôn g ti n th ị t rư ờn g la o đ ộn g ở nh iề u nư ớc kh ác nh au ,c ó cả ib iế n th eo nh u cầ u tr on g nư ớc . - Bộ tr ưở ng đ ã p hê ch uẩ n cơ cấ u tổ ch ức củ a Tr un g tâ m Q uố c gi a d ự b áo và th ôn g ti n th ị t rư ờn g la o đ ộn g và o th án g 6 nă m 20 09 (T ru ng tâ m nà y đ ượ c b ố tr í t hê m đ ịa đ iể m là m vi ệc tạ i B ộ La o đ ộn g Th ươ ng b in h và X ã hộ iv ào th án g 7/ 8 nă m 20 09 nh ưn g đ iề u nà y ch ưa d iễ n ra ). - Bộ La o đ ộn g Th ươ ng b in h và X ã hộ i ã tu yể n d ụn g nh ữn g vị tr íq ua n tr ọn g (C ục Vi ệc là m p hả n án h kh ó kh ăn tr on g vi ệc tu yể n d ụn g nh ân sự có tr ìn h đ ộ và ki nh ng hi ệm d o m ức lư ơn g th ấp và m ôi tr ườ ng là m vi ệc tạ ic ơ q ua n nh à nư ớc kh ôn g hấ p d ẫn ). Tu yể n d ụn g cò n th iế u m in h b ạc h. Th ực tậ p tạ iT ru ng tâ m Q uố c gi a d ự b áo và th ôn g ti n th ị t rư ờn g la o đ ộn g là cá c si nh vi ên củ a Tr ườ ng Đ ại họ c Ki nh tế Q uố c d ân Tổ ch ức la o đ ộn g q uố c tế đ C ơ q ua n p hâ n tí ch và th ôn g ti n th ị tr ư (n hâ n sự và m ô tả cô ng vi ệc ) ờn g la o đ ộn g - C ục Vi ệc là m /T ru ng tâ m Q uố c gi a d ự b áo và th ôn g ti n th ị t rư ờn g la o đ ộn g liê n tụ c đ ượ c tư vấ n về tầ m q ua n tr ọn g củ a nă ng lự c p hâ n tí ch ,tu y nh iê n hi ện m ới ch ỉc ó m ột số ch uy ên vi ên đ áp ứn g đ ượ c yê u cầ u p hâ n tí ch hi ện na y củ a d ự án . - Tr un g tâ m Q uố c gi a d ự b áo và th ôn g ti n th ị t rư ờn g la o đ ộn g ho ạt đ ộn g b ền vữ ng ,c ần có cá c nh à ki nh tế la o đ ộn g, cá c nh à th ốn g kê ,c ác nh à p hâ n tí ch có ki nh ng hi ệm và tr ìn h đ ộ và o là m vi ệc . Đ ể Tr ìn h đ ộ p hâ n tí ch hi ện na y củ a hệ th ốn g và ch iế n lư ợc xâ y d ựn g nă ng lự c - H ỗ tr ợ đ ượ c đ ưa ra đ ể xâ y d ựn g m ô hì nh ki nh tế lư ợn g b ởi và Đ ại họ c M ar yl an d, H oa Kỳ - D ịc h vụ vi ệc là m cô ng củ a Th ụy Đ iể n cu ng cấ p p hư ơn g p há p đ ể cá c Tr un g tâ m gi ới th iệ u vi ệc là m ch uẩ n b ị c ác d ự b áo ng ắn hạ n, ch o cấ p tỉ nh và th eo yê u cầ u. Ph ươ ng p há p nà y b ao gồ m cả p há t tr iể n p hầ n m ềm và đ ào tạ o, b ảo gồ m cả họ c b ổn g. Tổ ch ức La o đ ộn g Q uố c tế M ô hì nh ki nh tế lư ợn g và đ ặt m ục ti êu vi ệc là m - - Bá o cá o về cá c cơ sở đ ào tạ o ng hề tạ iB ến Tr e, Đ à N ẵn g và Bắ c N in h. Xu h ư ớn g vi ệc là m V iệ tN am 20 09 C ác sả n p hẩ m N h iệ m v ụ củ a h ệ th ố n g p h â n tí ch và th ô n g ti n th ịt rư ờ n g la o đ ộ n g Y ế u tố Ti ế n đ ộ - ắ - Ba n ch ỉđ ạo th ôn g ti n th ịt rư ờn g la o đ ộn g đ ượ c th àn h lậ p ho ạt đ ộn g nh ư b an tư vấ n p hâ n tí ch và th ôn g ti n th ịt rư ờn g la o đ ộn g. Th am kh ảo vă n ki ện d ự án về q uả n tr ị, p há p lu ật ,s p xế p tổ ch ức . C ơ cấ u tổ ch ức H ợp tá c nh à nư ớc -t ư nh ân (C 3 ) sắ p xế p và m ạ n g lư ớ it ổ ch ứ c - Kh it ất cả cá c th iế tb ịc ôn g ng hệ th ôn g ti n đ ượ c lắ p đ ặt cầ n ưu ti ển đ ể đ ảm b ảo kế tn ối in te rn et vớ i 15 tỉ nh th am gi a d ự án th ịt rư ờn g la o đ ộn g, đ ảm b ảo ho ạt đ ộn g đ áp ứn g yê u cầ u củ a cá c b ên liê n q ua n. H oạ tđ ộn g nà y b ao gồ m cả p hầ n m ềm tr uy cậ p số liệ u và p hầ n m ềm là m b áo cá o. - C ần có ch ươ ng tr ìn h p hầ n m ềm gi ao d iệ n w eb p hổ b iế n th ôn g ti n. đ ể hỗ tr ợ kế ho ạc h Ư u ti ên và kế ho ạc h ho ạt đ ộn g, Tr uy ền th ôn g tớ i cá c b ên liê n q ua n và ng ườ is ử d ụn g - Ti ếp cậ n th ôn g ti n th ị t rư ờn g la o đ ộn g ch ín h từ Đ iề u tr a La o đ ộn g - V iệ c là m củ a Bộ La o đ ộn g Th ươ ng b in h và X ã hộ iv à từ nă m 20 07 và 20 09 đ ảm b ảo ti ếp cậ n vớ iĐ iề u tr a La o đ ộn g -V iệ c là m cà ng sớ m cà ng tố t. Tr uy cậ p cá c ng uồ n số liệ u - X u hư ớn g vi ệc là m Vi ệt N am 20 09 ã đ ượ c ch ín h th ức cô ng b ố tr on g th án g 01 /2 01 0 - Tà il iệ u ' - '( Bộ La o đ ộn g -T hư ơn g b in h và X ã hộ i, H à N ội 20 07 )đ ề cậ p đ ến kế ho ạc h ch it iế tv ề ch iế n lư ợc p hổ b iế n th ôn g ti n to àn d iệ n và d ự án th ịt rư ờn g la o đ ộn g đ an g sử d ụn g kế ho ạc h nà y. đ V ăn ki ện dự án Ph át tr iể n C ơ sở D ữ liệ u La o độ n g V iệ c là m C hi ến lư ợc p hổ b iế n th ôn g ti n Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động Xu hướngViệc làmViệt Nam 2010 Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftai_lieu_xu_huong_viec_lam_viet_nam_2010.pdf