• Phân tích và đánh giá tác động của chính sách thuế đối với kinh tế Việt NamPhân tích và đánh giá tác động của chính sách thuế đối với kinh tế Việt Nam

  Thứ nhất, Nhà nước cần đẩy mạnh việc thực hiện các vai trò của từng sắc thuế trong phát triển kinh tế xã hội, như vai trò chính của Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là bảo hộ sản xuất trong nước, quản lý các hoạt động XK, NK, góp phần điều tiết lượng hàng hóa XK, NK và hướng dẫn tiêu dùng trong nước; Thuế tiêu thụ đặc biệt là công cụ điều tiết thu ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0

 • Kinh nghiệm quốc tế về quản lý thuế đối với nền kinh tế ngầm và bài học rút ra cho Việt NamKinh nghiệm quốc tế về quản lý thuế đối với nền kinh tế ngầm và bài học rút ra cho Việt Nam

  Thứ hai, về áp dụng bắt buộc thanh toán điện tử đối với việc trả lương và các khoản thu nhập Các quốc gia đều khuyến khích và thực hiện áp dụng bắt buộc thanh toán điện tử đối với việc trả lương và các khoản thu nhập thông qua tài khoản ngân hàng nhằm hạn chế tối đa các giao dịch tiền mặt (yếu tố chủ chốt đại diện cho nền kinh tế ngầm). Dó đ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở lý thuyết để cải cách thuế tài sản ở Việt NamCơ sở lý thuyết để cải cách thuế tài sản ở Việt Nam

  Nâng cao tự giác thực hiện luật thuế tài sản Để đạt được hiệu quả và hướng tới phát triển lâu dài và ổn định của thuế tài sản, chỉ quan tâm đến xây dựng hệ thống thu thuế thôi chưa đủ, mà cần phải có kế hoạch cụ thể và rõ ràng trong việc sử dụng nguồn thu từ thuế tài sản. Cần phải làm rõ quyền lợi của những người đóng thuế tài sản, có như v...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0

 • Tác động của thuế giá trị gia tăng đến bất bình đẳng thu nhập tại các nước AseanTác động của thuế giá trị gia tăng đến bất bình đẳng thu nhập tại các nước Asean

  Kết luận và hàm ý chính sách Kết quả thực nghiệm của bài viết cho thấy nguồn thu thuế GTGT làm tăng thêm tình trạng bất bình đẳng thu nhập tại các nước ASEAN đối với quy mô mẫu chung. Tuy nhiên, khi thực hiện hồi quy với quy mô mẫu được chia theo tứ phân vị, kết quả đã cho thấy tác động của thuế GTGT đến bất bình đẳng thu nhập là khác biệt ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 0

 • Xói mòn cơ sở thuế, chuyển lợi nhuận (Beps) và nguồn thu thuế phân tích tại các quốc gia ở Đông Nam ÁXói mòn cơ sở thuế, chuyển lợi nhuận (Beps) và nguồn thu thuế phân tích tại các quốc gia ở Đông Nam Á

  Hàm ý chính sách của bài viết khá rõ ràng. Để hạn chế tổn thất thuế từ hành vi chuyển lợi nhuận của các MNEs, các quy tắc thuế quốc tế phải được tinh chỉnh. Ở cấp độ toàn cầu, các chính phủ cần đi đến thỏa thuận về các nguyên tắc thuế quốc tế. Một trong những mối quan tâm gây tranh cãi nhất hiện nay là liệu có nên thành lập một cơ quan thuế ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 0

 • Tác động của thuế đến tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển khu vực châu ÁTác động của thuế đến tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển khu vực châu Á

  Thứ hai, chi tiêu Chính phủ (GOV) tác động cùng chiều với tăng trưởng kinh tế vì Chính phủ của các quốc gia sẽ thực hiện đầu tư vào cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội và khi đó sẽ khuyến khích kinh tế tăng trưởng. Thứ ba, lạm phát (INF) tác động cùng chiều đến tăng trưởng là một phát hiện khá thú vị vì khi lược khảo các nghiên cứu trước đa số c...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Định giá doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 7: Định giá doanh nghiệp

  Về việc tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ - Bảo vệ các cổ đông nhỏ lẻ -Công khai giao dịch của các bên liên quan - Chính sách cổ tức của công ty. Các vấn đề liên quan đến sự công khai và tính minh bạch: -Chức năng kiểm soát nội bộ, bao gồm cả việc quản lý rủi ro Chính sách về việc sử dụng các dịch vụ tư vấn - Các chính sách và chuẩn mực kế toán - Côn...

  ppt37 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 725 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Xây dựng dòng tiền và phân tích rủi ro dự ánTài chính doanh nghiệp - Chương 6: Xây dựng dòng tiền và phân tích rủi ro dự án

  Phương pháp phân tích độ nhạy có ưu điểm nổi bật là đơn giản. Khi sử dụng phương pháp này phải giả thiết rằng những giá trị của các yếu tố khác ngoài yếu tố đang xem xét là không thay đổi. Giả thiết này không phù hợp với thực tế. Thứ hai, phương pháp phân tích độ nhạy không tính đến xác suất của các khả năng có thể xảy ra của các yếu tố bất đ...

  ppt44 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 746 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Đầu tư dự ánTài chính doanh nghiệp - Chương 5: Đầu tư dự án

  IRR chính là khả năng sinh lời đích thực của bản thân dự án. IRR chỉ thay đổi khi các yếu tố nội tại, tức giá trị các dòng ngân lưu thay đổi. Khi thấy NPV=0 bạn thường nghĩ rằng dự án không mang lại hiệu quả nào. Nhưng bạn nhớ rằng, ngay cả khi NPV=0 cũng có nghĩa là dự án đã mang lại cho đồng vốn của bạn một suất sinh lời, đó chính là IRR.

  ppt60 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 828 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp 1 - Định giá cổ phiếuTài chính doanh nghiệp 1 - Định giá cổ phiếu

  Mô hình chiết khấu cổ tức có thể áp dụng để định giá cổ phiếu trong các trường hợp tốc độ tăng trưởng cổ tức bằng 0, hoặc bằng g không đổi và ngay cả trong trường hợp tốc độ tăng trưởng cổ tức thay đổi qua từng thời kỳ (tuy có phức tạp nhưng vẫn có thể tính được) nhưng mô hình này không áp dụng được trong trường hợp công ty giữ lại toàn bộ lợi nhuậ...

  ppt22 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 1022 | Lượt tải: 0